Page 1

DKK 49,50

62. ÅRGANG · DECEMBER 2018 NR. 12

Minister starter ny undersøgelse FF Skagen udbygger i Hanstholm Dansk fiskeri bidrager til verdensmål

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 12-2018

TOPHISTORIE 13

BREXIT-HJEMMESIDE Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU får betydning for danske virksomheder og borgere. Regeringen ønsker løbende at informere bedst muligt om konsekvenserne ved Brexit samt status for forhandlingerne. Formålet er at hjælpe berørte danske virksomheder og borgere med at forberede sig bedst muligt.

14

4

Høj faglighed, hurtig service og kundevenlige løsninger er nogle af de faktorer, der på få år har løftet Hanstholm Elektronik fra at være en regional virksomhed, til en central spiller på landsplan og i udlandet. Målet er klart - at blive den førende partner for rederierne i Danmark.

FF SKAGEN A/S INVESTERER I UDBYGNING I HANSTHOLM Olie- og fiskemelskoncernen FF Skagen A/S har besluttet at fremtidssikre og udbygge sine interesser i Hanstholm Havn. Koncernen har netop indgået en lejeaftale med havnen om et 20.000 kvadratmeter stort område der er under inddæmning, hvor der skal bygges et helt nyt ”State of the Art” losseanlæg.

8

EVA KJER HANSEN SÆTTER UNDERSØGELSE I GANG Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå.

6

EUROPAS STØRSTE SILDEPRODUCENT GRUNDLAGT VED EN TILFÆLDIGHED En god frokost og et halvt stykke med sild skulle der til før tre af nordens største sildevirksomheder blev til én med koncernhovedkvarter i Skagen og afdelinger fortsat i de oprindelige virksomheders domæneområde som Skagerak Pelagic A/S i Skagen, Nielsens Fiskeeksport a/s i Aalbæk og Sweden Pelagic AB i Ellös i det vestlige Sverige samt Västervik sydøst for Stockholm på østkysten.

10

HE MARINE PÅ VÆKSTKURS

SVÆRT ÅR VENTER: BREXIT OG EN RUNDBARBERING PÅ TORSK PÅ 47 PROCENT ET DISASTER

16

TRILLINGER TIL NORSKE FISKERE FRA SØBY VÆRFT A/S PÅ ÆRØ Efter to års arbejde med planlægning, skibsbygning og udrustning er Søby Værft A/S på nordspidsen af Ærø klar med den første aflevering af i alt tre nye trawlere. Skibene er i en klasse for sig efter de norske kvoteregler, hvor den samlede længde på skibene ikke må overstige 14,99 meter. Det er rene paragrafskibe hvor intet er overladt til tilfældighederne. Hver en millimeter er udnyttet i disse med danske øjne meget kompakte skibe, der i designmæssig henseende mest af alt ligner en forvokset træsko.


26

NORDISK RÅD SÆTTER FOKUS PÅ HAVETS BETYDNING Island overtager formandskabet i Nordisk Råd i 2019, og i deres formandsperiode vil de blandt tre områder have fokus på havet. Havet er en transportvej for mange mennesker, men det er også et levebrød og en indtægtskilde for mange. Derfor er havet af ganske stor betydning for alle i Norden.

20

MILJØMÆRKE PÅ SILD OG BRISLING FRA ØSTERSØEN Danske fiskere er sammen med deres kollegaer fra Sverige,Tyskland og Estland netop gået i gang med vurderingsprocessen af sild og brisling fra Østersøen, processen vil vise om fiskeriet kan opfylde kravene i MSCs fiskeristandard for bæredygtigt fiskeri.

24

MSC LANCERER NY FOND FOR ET LEVENDE HAV Marine Stewardship Council (MSC) har oprettet en ny fond der skal støtte fiskerier i udviklingslande på vej til bæredygtighed og investere i ny videnskabelig forskning.

22

28

Hvert år lander 640.000 tons plastik i form af fiskeudstyr i verdens oceaner. I dag har EU-Parlamentet besluttet at tage kampen op mod en del af dette plastikaffald. Et flertal i parlamentet har vedtaget at forbyde salg af engangsprodukter af plast, der ender som affald på strandene og i havene. Plastik udgør nemlig 70 procent af affaldet i havet.

DANSK FISKERI BIDRAGER TIL FNS VERDENSMÅL Dansk fiskeri er med i et initiativ som samler virksomheder, der er forpligtet til at sikre bæredygtighed i fisk og skaldyrsektoren indenfor tidsrammen for FN’s bæredygtige udviklingsmål.

KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

30

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

EU TIL KAMP MOD PLASTIK I HAVENE

SALMON SHOWHOW GØR KLAR TIL “SMARTER PROCESSING”

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

62. ÅRGANG · DECEMBER 2018 NR. 12

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Minister starter ny undersøgelse FF Skagen udbygger i Hanstholm Dansk fiskeri bidrager til verdensmål

Næste udgave: 1. februar 2019

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


Hanstholm Havn her i en visualisering ved entreprenørkoncernen Per Aarsleff A/S, der har hovedentreprisen i havneudbygningen. Billedet viser, hvordan den nye havn kommer til at se ud med bl.a. de nye ydermoler, ny kajstrÌkning (med nyt bassin) og det store baglandsareal bagved.

4

F I S K E R B L A D E T / 12¡ 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


AF JENS NØRGAARD

FF SKAGEN A/S INVESTERER I UDBYGNING I HANSTHOLM Olie- og fiskemelskoncernen FF Skagen A/S har besluttet at fremtidssikre og udbygge sine interesser i Hanstholm Havn. Koncernen har netop indgået en lejeaftale med havnen om et 20.000 kvadratmeter stort område der er under inddæmning, hvor der skal bygges et helt nyt ”State of the Art” losseanlæg. Det oplyser koncerndirektør, CEO Johannes Palsson til FiskerBladet. Det nye anlæg opbygges direkte ved den ligeledes nye lossekaj, der sikrer de helt store trawlere en minimumdybgang ved indsejlingen på 16 meter og ved kaj 11 meter. Dermed skulle tidligere tiders vanskeligheder ved indsejlingen grundet strøm og vindforhold, selv for de største trawlere, være en saga blot.

vigtig drivkraft i Thisted Kommunes erhvervsudvikling vil blive væsentligt styrket i forbindelse med de nye udvidelser. Det gør sig naturligvis også gældende for fiskerierhvervet og den medfølgende industri.

FF Skagens øverste leder er glad for aftalen med Hanstholm Havn. Den sikrer os mange og nye muligheder ud i fremtiden og indeholder på sigt også andre optioner for udvidelse i koncernens ”produktionsvinduer” som i dag omfatter FF Skagen A/S og Scandic Pelagic, skulle det blive aktuelt en dag.

FISKERIHAVNENE STÅR STÆRKT Ifølge den nye direktør i Danske Havne, Tine Kirk Petersen, står de danske fiskerihavne stærkt. I alt blev der landet fisk for 2,1 mia. kr. i første halvår af 2018. Det svarer til en forøgelse på 9 procent i forhold til samme periode sidste år i 2017. Mængdemæssigt blev der landet 702.666 tons fisk – én nedgang på 12 procent i forhold til tallene fra 2017.

FF Skagens tiltag i Hanstholm skal stå færdig i 2020 samtidig med at den igangværende store havneudvidelse sluttes. Arbejdet blev påbegyndt sidste år og udføres af Danmarks største entreprenørkoncern Per Aarsleff A/S.

De tre største fiskerihavne er Skagen, Hanstholm og Thyborøn. Disse havne stod tilsammen for at tage imod 6.943 landinger. Skagen er mængdemæssigt landets betydeligste fiskerihavn og havde i 1. halvår i år en markedsandel på 37,7 procent mod Thyborøn på 27,3 procent og Hanstholm på 17 procent viser tallene fra Fiskeristyrelsen.

HANSTHOLM STYRKER SIT BRAND Som en af landets førende fiskerihavne har det været vigtigt at fremtidssikre faciliteterne. Havneudvidelsen på den jyske vestkyst omfatter foruden en ny indsejling mod nordøst, som sagt også ny vanddybde, nye bolværker, baglandsarealer og ikke mindst øget kajareal.

Ifølge de prognoser der er udarbejdet for projektet – udvidelse af Hanstholm Havn – forventes det at medføre ca. 450 nye arbejdspladser efterfølgende. Allerede i dag skaber havnen flere end 2.300 arbejdspladser. De fordeler sig med ca. 1.000 personer i direkte beskæftigelse på eller ved havnen og ca. 2.300 i afledte erhverv. Heraf er 50 ansat på FF Skagen A/S.

Danske Havnes direktør Tine Kirk Petersen understreger, at Danmark er en af EU’s største fiskerinationer med samlede landinger til en værdi af 3,6 mia. kr. Fiskerierhvervet herhjemme bidrager med 12,5 mia. kr. til BNP.

Direktør i Hanstholm Havn, Niels Clemmensen, har tidligere udtalt, at havnens rolle som

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

5


AF JENS NØRGAARD

EUROPAS STØRSTE SILDEPRODUCENT GRUNDLAGT VED EN TILFÆLDIGHED

En god frokost og et halvt stykke med sild skulle der til før tre af nordens største sildevirksomheder blev til én med koncernhovedkvarter i Skagen og afdelinger fortsat i de oprindelige virksomheders domæneområde som Skagerak Pelagic A/S i Skagen, Nielsens Fiskeeksport a/s i Aalbæk og Sweden Pelagic AB i Ellös nord for Marstrand i det vestlige Sverige samt Västervik sydøst for Stockholm på østkysten. Koncernen, der i dag går under navnet Scandic Pelagic, blev skabt for et år siden ved en tilfældighed. Det var en af de helt store sammenlægninger indenfor dansk og svensk fiskeindustri. På bare det ene år har denne ene del af sildesektoren opnået en omsætning på over 800 mio. kr.

Det var olie- og fiskemelsfabrikken FF-Skagen A/S islandsk fødte CEO, Johannes Palsson, der blev ophavsmand til denne historiske fusion. Han var taget forbi Skagerak Pelagic’s ejer, fiskeeksportør Iver Espersen, en af fiskebranchens stovte kæmper, for af høflighedsgrunde at orientere om, at FF Skagen i et joint venture med Sweden Pelagic havde overtaget Nielsens Fiskeeksport, der tidligere var ejet 100 procent af Launis ligeledes i Aalbæk.

6

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

Iver Espersen var glad for høflighedsvisitten og informationen hen over frokosten, og spurgte så direkte Johannes Palsson: -Hvad så med os i Skagerak Pelagic? Det kommer jo helt an på prisen og finansieringsmulighederne! Resultatet af mødet kender vi i dag og prisen landede ved et trecifret millionbeløb. Johannes Palsson overtog sin nabo på havnen, hvor han i dag ud over at være CEO på FF Skagen A/S også er CEO

for det samlede Scandic Pelagic. De to virksomheder drives som separate enheder. Nødvendig kapitaludvidelse Overtagelsen af Skagerak Pelagic var en naturlig del af udviklingen i FF Skagen, som dermed sikrede sammenhæng i forædling af pela-

giske arter i Danmark. Virksomheden solgte for ét år siden 30.000 tons sildeprodukter syrnede sild som færdigvarer og beskæftigede dengang som i dag 150 medarbejdere.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Omsætningen dengang var på årsbasis 600 mio. kr., som i år ventes forøget til 800 mio. kr. Kun et halvt år efter salget af Skagerak Pelagic døde den navnkundige fiskeeksportør Iver Espersen. Selvom overtagelsen umiddelbart lyder som ligetil, så var det ikke helt så enkelt. Der måtte en kapitaludvidelse til på små 100 mio. kr. - penge som kom både fra gamle som nye aktionærer. Derved lykkedes det at konsolidere sildekoncernen og indlemme den svenske del Scandic Pelagic Ellös AB fuldt ud. - Fra dansk side er man selvfølgelig lykkelig for at fusionen lykkedes. Det er vigtigt at der er steder i Danmark hvor vore fiskere kan lande deres fangster, sagde Fridi Magnussen formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

FUSION MED STOR BETYDNING Fra svensk side lyder at den nydannede koncern ses som et vigtigt bidrag til at kunne bevare og fastholde jobs i de mindre kystsamfund i Sverige. I dag lander svenske fiskere omkring 40 procent af deres fangster i Skagen. Svensk fiskeri er så lille i forhold til dansk fiskeri, at det har særdeles stor betydning for de svenske fiskere, at der med Scandic Pelagic er fastholdt fiskeriindustri også i Sverige som i Ellös på vestkysten og Västervik på østkysten. Det sagde medlem af den svenske pelagiske producentorganisation, Anders Gustafsson, da sammenlægningen var en realitet. Ejerskabet er i dag struktureret således at FF Skagen A/S ejer 70 procent af Scandic Pelagic og 30 procent ejes af Västkustfisk SVC AB. Koncernens primære markeder er Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Polen. Antallet af medarbejdere i hele koncernen er i alt på 500 heraf 350 samlet set på begge virksomheder i Skagen og Ålbæk, samt 50 i Hanstholm og 100 på de svenske produktionssteder.

I Nordjylland var der oprindelig flere virksomheder som havde specialiseret sig i forædling af sild. Det var foruden Skagerak Pelagic i Hirtshals, blandt andet Nielsens Fiskeeksport a/s i Aalbæk, Erik Taabel Fiskeeksport A/S og Unifisk A/S i Skagen. Som årene gik blev de efterhånden opslugt dels af Sweden Pelagic AB og Skagerak Pelagic. I dag er der foruden Scandic Pelagic kun en enkelt forarbejdnings virksomhed, en mindre producent i Gilleleje tilbage i Danmark og ligeledes en mindre producent i Simmershavn i Sverige. STOR OPGAVE VENTER - Set med vore øjne, fortsætter Johannes Palsson i samtalen med FiskerBladet, så mener vi at størrelsen på Scandic Pelagic, er den helt rigtige i forhold til størrelsen på vores kunder og den fremtidige udvikling og optimering af den samlede drift i hele koncernen. Her står vi også overfor andre store opgaver, som etableringen af en ny containerterminal i 2020-2021 på etape 3 udvidelsen på Skagen Havn lige overfor produktionsfaciliteterne på FF Skagen.

fiskerne, der fra næste år må notere sig en nulforhøjelse på kvoten på sild i den vestlige del af Østersøen, dvs. de må fange op til 6.000 tons og 20.000 tons i Skagerrak og Kattegat. Det gør det svært for fiskerne at drive et erhverv som sildefiskeri. Ligeledes er det lagt op til at kvoterne på sild i Nordsøen halveres. Dette specialfiskeri har sæsonstart i anden halvdel af maj frem til starten af juli. Her plejer de at fange de såkaldte Matjessild eller jomfrusild – som var det ”slik” til det hollandske marked og de menneskelige ganer. Det er en kort men meget heftig sæson. Her er det nødvendigt at indkalde ekstra mandskab for at klare eksporten til det hollandske marked. I august/september begynder fiskeriet igen efter sild frem til februar, hvorefter der så kommer en kort sildeperiode igen i april i vestlig Østersø, slutter koncernchefen i FF Skagen A/S og Scandic Pelagic A/S, Johannes Palsson.

Problemerne er dem fiskerne støder ind i. Vi har faste aftaler men EU’s Fiskerikommission kan gøre livet mere end ”træls” for

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

7


EVA KJER HANSEN SÆTTER UNDERSØGELSE I GANG Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå.

- Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.     Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på   • Organisatoriske og strukturelle svagheder • Ledelsesmæssige aspekter • Manglende kontrol og tilsyn • Manglende kompetencer    FLERE UNDERSØGELSER Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om svig i erhvervet, og dels en gennemgang af de yderligere ni tilskudsprogrammer, som Rigsrevisionen ikke har undersøgt. 

- Undersøgelserne skal sikre, at vi kommer hele vejen rundt og får afdækket de fejl og mangler, der har været ved den tidligere administration af fiskeriområdet. Samtidig skal den danne grundlag for at fejlene bliver rettet fremadrettet, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.   HÅRD KRITIK Rigsrevisionen har i to beretninger udtrykt kritik af administrationen af fiskeriområdet, herunder administrationen af tilskudsmidler. Kritikken førte til en række politianmeldelser for svig. Derudover konkluderede Kammeradvokaten i sin undersøgelse i september, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel.    Arbejdet med at styrke forvaltningen på fiskeriområdet har været i gang siden området blev overflyttet til Udenrigsministeriet i august 2017.    Undersøgelsen forventes afsluttet i midten af 2019. 

DE TRE UNDERSØGELSER • Hvordan kunne dette ske, og hvordan undgår vi, at det sker igen?” Undersøgelsen skal afdække de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem   en årrække ikke har været tilfredsstillende.    • Opfølgning på tilskudssager og administrationsgrundlag Gamle tilskuds- og pointsager gennemgås for fejl med henblik på at vurdere, hvorvidt et tilbagebetalingskrav kan gøres gældende. Undersøgelsen skal afdække, om der kan identificeres mønstre i de sager, hvor der er sket fejl eller svig. Endelig vil undersøgelsen bidrage til grundlaget for et solidt administrationsgrundlag fremadrettet med henblik på at forbedre administrationen.  • Gennemgang af yderligere ordninger under EHFF Gennemgang af de resterende ni tilskudsordninger under EHFF, det danske Havog Fiskeriudviklingsprogram, som ikke indgik i Rigsrevisionens undersøgelser af tilskudsadministration. 

8

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår... Duusgaarg Malerf-q

Duusgaarg Malerf-q

Duusgaarg Malerf-q

Duusgaarg Malerf-q

05/04/05

05/04/05

05/04/05

12:54

Skibsmaling Sandblæsning Metallisering

12:54

Side

05/04/05

12:54

12:54

Side 1

Side 1

Side 1

Skibsmaling Sandblæsning 1Metallisering

Glasfiberarbejde Lastrumsindretning Skumisolering

Glasfiberarbejde Lastrumsindretning Skumisolering

Mød os på Stand D800

Skibsmaling Glasfiberarbejde Mød os på Sandblæsning Lastrumsindretning Stand D800 Duusgaards Malerfirma Skibsmaling Glasfiberarbejde Metallisering Skumisolering Sindalvej 30

Vi ønsker vore kunder en god jul Sandblæsning Lastrumsindretning Malerfirma 9850 Hirtshals Metallisering Duusgaards Skumisolering Sindalvej 30 Telefon 9850 Hirtshals (45) 98 94 58 11 Telefax

Duusgaard Coating Telefon

(45) 98 94 58 11

Telefon (45) (45)98 9894 9458 5811 72

Duusgaard Coating Telefon Telefax (45) (45)98 9894 9458 5811 72 Skibsbyggerkaj 4 Rottbøll info@duusgaard.dk Skibsbyggerkaj 4 info@duusgaard.dk Jørgen mobil (45) 40Jørgen 11 31 56 Rottbøll mobil (45) 40 11 info@duusgaardsmalerfirma.dk 9850 Hirtshals www.duusgaard.dk info@duusgaardsmalerfirma.dk os på 9850 HirtshalsMød www.duusgaard.dk

Mød os på www.duusgaardsmalerfirma.dk Stand D800 Stand D800

31 56

www.duusgaardsmalerfirma.dk

Duusgaards Malerfirma Sindalvej 30 9850 Hirtshals Telefon (45) 98 94 58 11 Duusgaards Malerfirma Telefax (45) 98 94 58 72 Jørgen Rottbøll mobil (45)30 40 11 31 56 Sindalvej info@duusgaardsmalerfirma.dk 9850 Hirtshals www.duusgaardsmalerfi rma.dk

Telefon (45) 98 94 58 11 Telefax Tlf.: +45 54(45) 70 6098 88 94 58 72 Fax: +45Rottbøll 54 70 60 12 Jørgen mobil (45) 40 11 31 Nyt 56 bådeværft i www.bredgaardboats.com info@duusgaardsmalerfirma.dk Rødby Havn E-mail: info@bredgaardboats.com www.duusgaardsmalerfirma.dk

Vi ønsker hermed vore kunder og forretningsforbindelser en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

9


AF JENS NØRGAARD

SVÆRT ÅR VENTER:

BREXIT OG EN RUNDBARBERING PÅ TORSK PÅ 47 PROCENT ET DISASTER

Ikke nok med at Storbritannien med sine Brexit-planer ønsker at forlade EU-samarbejdet til marts næste år, internt strides de forsat om det nu også er en god idé, samtidig med at skotterne har gjort London det klart, at de forlader ”Kongedømmet” såfremt Brexit fuldbyrdes. I den mere hjemlige ”andedam”, som Skagerrak/Nordsøen, må fiskerne indstille sig på, at torskefangst i 2019 ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråd ICES ventes reduceret med hele 47 procent.

Formanden for Skagen Fiskeriforening, den tidligere garnfisker, John Jakobsen, der blev valgt på generalforsamlingen den 22. december sidste år, ser ud af sine panoramavinduer mod ankerliggerne uden for Skagen Havn, som ville han side: -det er en køn redelighed vi nu rammes af, og oveni kommer mistilliden i befolkningen til fiskerierhvervet. Fiskeriforeningen holder til på Kuttervej i den sydlige ende af havnen. Her har man lejet sig ind i det der tidligere hed Skagen Skipper-

skole – idag en del af Martec - Det Maritime og Polytekniske Uddannelsescenter i Frederikshavn. Når man får så nedslående meldinger fra ICES om voldsomme nedskæringer på torskefiskeriet i 2019, begynder man at blive bekymret for sine medlemmer. Det er igen de små ofte enmandsbetjente kuttere og de mellemstore trawlere der rammes af papirnusserne og dermed også politikernes ofte manglende forståelse for en af Danmarks største erhvervsgrupper.

SKAGERRAK ER PRESSET Nedskæringer rammer hårdt i en by som Skagen, hvor fiskeri, Karstensens Skibsværft A/S, FF Skagen og Scandic Pelagic med flere hundrede arbejdspladser straks vil mærke følgerne af beslutningerne i Bruxelles. Det er næsten ikke til at klare i en tid, hvor vi også venter på den endelig årlige afgørelse i de dansk-norske fiskeriforhandlinger som gælder for 2019. Den aftale skal gerne hjem inden nytår, så vi ikke får flere store fiskefartøjer ind i Skagerrak i de første måneder af det nye år.

Skagerrak er presset som følge af ude fra kommende fiskere. Allerede nu kan vi se at visse fiskearter er på retur i havområdet. Derfor er vi nød til at have en regulering med nordmændene for både Nordsøen og Skagerrak med gode kvoter til vore to nationer. Discard-forbuddet ventes fuldt implementeret fra nytår og indgår i Norges aftalerne. Det betyder store udfordringer for vore fiskere, fortsætter John Jakobsen. Som modydelse i forhold til det såkaldte forbud, fik fiskerne et kvoteløft sid-

Blandt de fartøjer som i 2018 er tilgået flåden af fiskeskibe i Skagen er mellemstore rejetrawlere som denne ”Emli Pilegaard”, der blev afleveret i foråret fra Thyborøn Skibs & Motor A/S. Skibet kom i ”hælene” på flere spændende nybygninger til yngre initiativrige fiskere. FOTO: JENS NØRGAARD

10

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


ENERGITILSKUD til energioptimering og nybygning

”Emli Pilegaard” losser rejer i Skagen. FOTO: JENS NØRGAARD

ske fiskerier gøres bæredygtige, så de kan blive certificeret efter den internationale standard MSC – Marine Stewardship Council.

STOP BUREAUKRATIET Danske fiskere gør et stort stykke arbejde for at fiske bæredygtigt og skånsomt. Ifølge Danmarks Fiskeriforening PO skal alle dan-

Uanset vore drøftelser med bl.a. fiskeriminister Eva Kjer Hansen, her i Skagen, siger John Jakobsen videre, så håber vi, at der 2019 sættes en stopper for det

Med MSC’s blå stempel kan forbrugerne stole på at den fisk, de køber, kommer fra et fiskeri, der er dokumenteret som bæredygtigt.

VI HJÆLPER DIG TIL DET BEDST MULIGE BESLUTNINGSGRUNDLAG Dansk Energirådgivnings erfarne og veluddannede medarbejdere giver dig det optimale overblik over dit potentiale for energibesparende tiltag. Det kan for eksempel være udskiftning af skruer og skruedyser, udskiftning til energibesparende fiskeredskaber, LED-belysning, andre energibesparende tiltag eller deciderede nybygninger. Du kan helt uforpligtende kontakte Ole Jakobsen og få svar på alle dine spørgsmål.

0317 Freehand

ste år. Det overordnede mål med forbuddet har ifølge lovgiverne været et fælles bæredygtigt fiskeri, således at de europæiske fiskebestande kan reproducere sig selv, så der også er fisk i Europas farvande i fremtiden. Udsmidningen af uønskede fangster skulle være en saga blot i fremtidens fiskeri.

Der er store energitilskud at hente til energioptimering og nybygning for ejere af fiskefartøjer, fiskefabrikker, værfter, færger og andre skibe samt øvrige energiforbrugere.

Dansk Energirådgivning A/S Glarmestervej 18 B 8600 Silkeborg www.danskenergiraadgivning.dk

Ole Jakobsen Senior Projektleder 2383 2810 oj@danskenergiraadgivning.dk

Danmarks største fiskerejede forsikringsselskab FONTE

A legr e ya Sans Bo ld Aleg reya SC Reg u l a r

Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab

FARVER

PANTONE CMYK RGB HEX

541 C 90, 55, 0, 20 7, 88, 151 #075897

PANTONE CMYK RGB HEX

429 C 0, 0, 0, 50 157, 157, 156 #9d9c9c

24 7 365 Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmeside

www.ff-gs.dk Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

11


Formand for Skagen Fiskeriforening, John Jakobsen, Aalbæk.

FOTO: JENS NØRGAARD

bureaukrati, som er ved at kvæle de mindre fiskere. Indlæsning af nye regelsæt og kontorarbejde er ved at blive en alvorlig byrde for den enkelte, som foruden det at skulle styre sit eget fiskeri minutiøs skal overvåge, at landingserklæring og logbøger stemmer overens.

smule chokerende for mig som ny formand for Skagen Fiskeriforening at notere. Som fiskeriforening er det bl.a. vores opgave at medvirke til, at politikerne har et godt kendskab til deres fagområde. Derfor må vi til hver en tid gøre opmærksom på de problematikker vi støder ind i.

Når fiskeren har landet sin fangst, skal han indrapportere oplysningerne til Fiskeriministeriet – det på trods af, at samme ministerium allerede har modtaget oplysninger én gang via auktionsafregning.

ELEKTRONISK OVERVÅGNING Tag f.eks. EU-Kommissionens seneste kontrolforordning der sigter på, at kutterne også de helt små både, skal udstyres med elektronisk overvågning, så man i Fiskerikommissionen kan følge med i hvor skibene fisker.

Under et besøg i EU-Parlamentet tidligere i år gik det op for os, hvor lille en brik vi som danske fiskere Såfremt politikerne vil have flere Foga-dec-q 24/11/03 15:37 Side 1 udgør i parlamentet. Det var en mindre fartøjer i de indre danske

farvande, så skal der væsentlige ændringer til. En af de ændringer der umiddelbart må være et krav, vil være, at de fiskere som ønsker at fange fisk får muligheden. De skal ikke bruge tid og kræfter på kontorarbejde og administration.

fisker til et mere administrativt arbejde som formand for Skagen Fiskeriforening, siger næsten sig selv. Det bedste ved det nye job har ifølge ham selv været, at han ikke længere behøver at være ”slave” af vejrudsigten, men nu kan nøjes med at stille vækkeuret!

John Jakobsen ved hvad han taler om. I 40 år har han været garnfisker fra hjembyen Aalbæk og i Nordsøen. Jobbet som udøvende fisker har han lagt på hylden efter valget til formand i Skagen Fiskeriforeningen. Væk er hans garnkutter S544 Dortigi, som i dag sejler som trawler FN374 Stefanie Dalsø ud af Gilleleje.

Til gengæld har fiskeriforeningens PC givet anledning til megen grublen. Som fisker er det jo ikke et redskab man beskæftiger sig så meget med, men heldigvis har kontoret en sekretær Hanne Markmand Kiil, som jeg kan takke for at jeg er kommet helskindet igennem det første år som forAt det har været en omstilling mand på min nye arbejdsplads Hundested Propeller 20/11/03 20:28 Side 1 for John Jakobsen at gå fra aktiv her i Skagen.

FOGA ApS FISKERNES ORIENTERING OM OLIE- OG GASAKTIVITETER Trafikhavnskaj 19 DK-6700 Esbjerg

12

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

Tel.: Fax. Mobil:

+45 75 45 11 44 +45 75 45 11 76 +45 21 61 45 12

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


BREXIT-HJEMMESIDE

Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU får betydning for danske virksomheder og borgere. Regeringen ønsker løbende at informere bedst muligt om konsekvenserne ved Brexit samt status for forhandlingerne. Formålet er at hjælpe berørte danske virksomheder og borgere med at forberede sig bedst muligt.

Udenrigsministeriet har derfor lanceret en Brexit-hjemmeside (www.um.dk/brexit), hvor borgere og virksomheder kan få hjælp til at finde information om, hvad Storbritanniens udtræden af EU kan betyde for dem. Hjemmesiden giver generel information om betydningen af Storbritanniens udtræden for danske virksomhe-

der og borgere og giver et overblik over – og linker til – relevant information hos andre offentlige myndigheder. Herudover informerer hjemmesiden om forhandlingsforløbet og Danmarks rolle i forhandlingerne. For at hjælpe virksomheder og borgere bedst muligt har regerin-

gen gennem længere tid kortlagt, hvad myndighederne kan gøre for bedst muligt at håndtere, at Storbritannien bliver et tredjeland uden for EU. Lanceringen af information til borgere og virksomheder på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside og på andre ministeriers

hjemmesider udgør en styrket informationsindsats som bidrag til, at borgere og virksomheder også kan forberede sig. Informationen på hjemmesiden vil opdateres sideløbende med ministeriernes informationsarbejde og i takt med, at forhandlingerne skrider frem.

SIKKER LANDING AF INDUSTRIFISK I THYBORØN

• Høj daglig losse- og produktionskapacitet • Konkurrencedygtige råvarepriser • Konkurrencedygtige brændstofpriser

Tilmelding 24/7/365 Tel. +45 29 658 462 Ring for priser CEO Peter Jensen Tel.: +45 23 320 487

TripleNine Denmark Sydhalevej 14 DK-7680 Thyborøn Tel.: +45 79 120 999 www.tripleninegroup.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Vi har brug for dig! - på broen, i gummibåden, ved radioen, i maskinen, på dækket, i kabyssen ... Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

13


PROFIL

HE MARINE PÅ VÆKSTKURS

Høj faglighed, hurtig service og kundevenlige løsninger er nogle af de faktorer, der på få år har løftet Hanstholm Elektronik fra at være en regional virksomhed, til en central spiller på landsplan og i udlandet. Målet er klart - at blive den førende partner for rederierne i Danmark. - Vi vil gerne være rigtig store - helst de største - på marinemarkedet. Det kræver hårdt arbejde at nå dertil, men det er vi helt indstillet på, siger Jesper Rasmussen, Teknisk servicechef i HE Marine. NYE EJERE Fundamentet for fortsat vækst er særdeles solidt. I juli blev HE Marine, som selskabet hedder i dag, en del af Esbjerg virksomheden TS TECH, der igen indgår i ingeniørvirksomheden Eltronic Group. Den nye ejer-struktur sikrer HE Marine adgang til nye kompetencer og kundegrupper.

14

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

- Vores kundebase er blevet væsentlig større. TS TECH har rigtig mange kontakter indenfor offshore og den maritime branche, og sammen med de kontakter vi havde i forvejen, er vores samlede kundebase nu langt større, siger Jesper Rasmussen. En yderligere fordel ved sammenlægningen er, at virksomheden nu råder over en væsentlig større teknisk afdeling. - Det betyder at vi i dag har nogle ingeniører og teknisk dygtige folk siddende i forskellige afdelinger som supporter hinanden - både på land, vind, marine og offshore.

PRISBELØNNET Ikke nok med at HE Marine har et særdeles stærkt fundament, virksomheden er også prisbelønnet. I oktober blev HE Marine tildelt Arbejdsgivernes Energipris 2018, for udviklingen af energioptimering af tankskibe på langfart. Prisen - der går til en virksomhed der har udviklet et produkt eller en proces, der sikrer en væsentlig bedre energiudnyttelse - blev overrakt på Christiansborg af Klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Christian Lilleholt.

sen, der forklarer teknikken bagved: VARIABEL FREKVENS DRIFT - Vi kalder det variabel frekvens drift. Det handler i al sin enkelthed om, at du neddrosler hovedmotorens omdrejningstal. Øvelsen går så ud på at bibeholde den oprindelige fart, men ved et lavere omdrejningstal. - Når man sænker omdrejningstallet og gerne vil bevare fart, så ændrer

- Vi er rigtig glade for prisen, siger afdelingsleder Henrik Bjørn Peter-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


man stigningen på propellen. På den måde henter man det meste ind igen. Sænker man f.eks. omdrejningstallet med 14 procent, så kan man ved at ændre stigningen på propellen reducere farttabet til måske kun 4-5 procent. Det giver en kæmpe oliebesparelse, og dermed også en stor miljøgevinst, forklarer Henrik Bjørn Petersen. - Vi har ikke selv målt på det, men nogle af vores kunder har fortalt, at de har oplevet brændstofbesparelser på helt op til 30 procent. Det koster selvfølgelig nogle penge at få det lavet, men pengene er hurtigt tjent hjem igen via brændstofbesparelsen. Hvad er hurtigt? - Måske halvanden til 2 år, siger Henrik Bjørn Petersen.

gå ind og se på, hvilke elementer der kan tåle en lavere frekvens og hvilke der ikke kan. Pumper, elmotorer osv. er næsten altid overdimensioneret, så selv om man kører på en lidt lavere frekvens yder de alligevel det samme. Det er så en yderligere fordel - man slider mindre på tingene ved en lavere frekvens, de holder længere. På de elementer der er nødt til at køre på den oprindelige frekvens, monterer vi så en frekvensomformer, siger Henrik Bjørn Petersen. BREDE KOMPETENCER HE Marine er i dag aktiv indenfor levering af el- og elektronikinstallationer til: • Fiskefartøjer • Tank- og fragtskibe

MINDRE SLIDTAGE - Når man sænker omdrejningstallet på hovedmotoren falder frekvensen på akselgeneratoren også. Derfor er man nødt til at

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

• • • •

Specialfartøjer Industri-el Offshore Reparation og service samt  ATEX inspektioner

OFFSHORE En vigtig del af HE Marine’s aktiviteter indenfor offshore, er medlemskabet af North Sea Offshore Service Group i Thyborøn. - NSOSG er med udgangspunkt i Thyborøn med til at sætte fokus på den positive erhvervsudvikling i området, siger afdelingsleder Jonas Christensen. - Da Gruppen har speciel fokus på offshore vind og maritim service, som netop er nogle af HE Marine’s kernekompetencer, er et medlemskab en fordel for os. - Som medlem af North Sea Offshore Service Group får vi ud over større synlighed, mulighed for at samarbejde med de fleste af regionens førende virksomheder

indenfor de to kerneområder, siger Jonas Christensen. FLERE AFDELINGER HE Marine har i dag 43 ansatte og afdelinger i Hanstholm, Thyborøn, Esbjerg, Grenå og Lindø. Et indtog på Sjælland er under overvejelse. Den geografiske spredning gør, at HE Marine i dag kan servicere kunder med kort varsel i de fleste danske havne. FLYING SQUAD Samtidig sørger et Flying Squad af specialuddannede medarbejdere for, at HE Marine kan rykke hurtigt ud for at servicere kunder i udlandet - uanset hvor i verden de befinder sig.

HE MARINE A/S Kai Lindbergs Gade 47 7730 Hanstholm Tlf. 97 96 18 88 Mail: salg@he-as.dk Web: www.he-as.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

15


AF JENS NØRGAARD

TRILLINGER TIL NORSKE FISKERE FRA SØBY VÆRFT A/S PÅ ÆRØ

Efter to års arbejde med planlægning, skibsbygning og udrustning er Søby Værft A/S på nordspidsen af Ærø klar med den første aflevering af i alt tre nye trawlere. Skibene er i en klasse for sig efter de norske kvoteregler, hvor den samlede længde på skibene ikke må overstige 14,99 meter. Det er rene paragrafskibe hvor intet er overladt til tilfældighederne. Hver en millimeter er udnyttet i disse med danske øjne meget kompakte skibe, der i designmæssig henseende mest af alt ligner en forvokset træsko.

Fartøjerne er ikke kun bygget til fiskeri efter makrel, sild og rejer på den sydvestvendte kyststrækning i Norge, men også til langfart efter torsk omkring Shetlandsøerne. Det er en af Sveriges mest kendte skibsingeniører og designer Jan Erik Abrahamsson, JEA-Marine Consulting AB i Göteborg, der står bag det meget specielle design på de tre nye trawlere. Råskibene er bygget i Stettin i Polen medens hele udrustningen er foregået og foregår i Søby.

Ved værftskajen og i dok lyser trawlerne op i deres stærke farver grøn, rød og blå. Skibene får hjemhavn i henholdsvis Mandal, Kristiansand og Stavanger og er bestilt af en fisker i hver af byerne. Det der knytter fartøjerne sammen, er gammelt venskab mellem rederne. At ordren på fartøjerne så havner i Søby, er også et tilfælde. PEJLEDE SIG IND PÅ VÆRFTET Det var en større renovering her på værftet samt en helt ny opbygning til rejefabrik ombord på den tidligere tyske trawler ”Kirstin” nu ”Hellevig” med hjemhavn i Kristiansand. Det fik en skibsingeniør

og tre fiskere til at pejle sig ind på Søby Værft. Baggrunden var den, at de to parthavere i trawleren ”Hellevig” er brødre til en af tre fiskere, der har bestilt nyt skib på Ærø. Derved blev der skabt den første kontakt. Da fiskerens gode venner i Mandal og Stavanger hørte om projektet med det nye skib, gik de med i bestillingen. Derfor blev ét skib til tre – trillingerne! Ordren kom i hus i oktober sidste år, så de logistikansvarlige har haft travlt. Den første af de nye trawler har fået navnet ”Galant”, og forlader værftet på sin jomfrutur til hjemhavnen Kristiansand i decem-

ber. De øvrige to forlader værftet i slut december og januar med rejsemål til henholdsvis Stavanger og Mandal. PÅ LANGFART TIL SHETLAND Kompaktheden til trods, så er fiskefartøjerne fyldt med elektroniskog hydraulisk udstyr, som var det til ”mega” trawler. Det alene gør fartøjerne til en spændende oplevelse for de kommende besætninger, som skal sno sig, såfremt de skal rundt. Skibene er udstyret med to lukafer og to køjer i hver. På de fleste rejser af en uges varighed er besætningen på fire mand inklusive skipper. På langfarterne

Et blik til værftsområdet i Søby, hvor to af trillingerne til henholdsvis Mandal og Stavanger ligger ved udrustningskajen. Bagved skimtes Søfartsstyrelsens bøje- og søopmålingsfartøj Jens Sørensen da skibet var i dok.

16

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FOTO: JENS NØRGAARD

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår... Trillingerne har været en spændende opgave. Kravet er en god koordinering, så vi opnår højest mulig kvalitet i forhold til et godt flov, siger CEO Roar Falkenberg, Søby Værft A/S.

til Shetland gøres der ekstra plads til en enkelt person ved at stikke en køje ind på tværs mellem over- og underkøje. Så er der heller ikke plads til flere ombord. I forvejen er det trange forhold til både fritid og arbejde. I en smal mellemgang ligger toilet og badeværelse. På agterkanten til apteringen ligger kabys og dagrum. Fra forkanten til lukaf-området fører en meget stejl trappe op til styrehuset. Hele skibsapteringen er foretaget af Nautic Wood ApS i Søby – et spændende og flot

arbejde, hvor træsorterne kommer til sin helt rigtige ret – en duft af godt håndværk. Går man ret frem i mellemgangen havner man inde i produktionen. På forkanten af rummet føres man direkte ned til hovedmaskinen én 6 cylinder Cummins diesel der yder 447 kW. Maskinen har en vægt på ca. 2 tons og fylder stort set de samme i vægt og omfang som gearet på trawleren. Det er store sager på så ”lille” et skib, der samtidig er noget af en sejtrækker. Pæletrækket er på ikke mindre end 10 tons, fortæller

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... Tak til kunder og leverandører for godt samarbejde i 2018

ffskagen.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

scandicpelagic.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

17


Chief Operation Officer (CPO) Hans Mayland Hansen til FiskerBladet. Det seje træk Nogen hurtigløber er de tre ”piger” ikke. Sejladsen til fangstpladser og vice versa tager den tid det ta’r med ca. 8 knob i gennemsnit, så kan det blive noget af en rejse hen over Nordsøen til Orkney og Shetland. Det er imidlertid det seje træk af trawlene med op til 3 knob, der har betydning for de norske fiskere.

Trawleren ”Galant” i dokken i Søby. Læg mærke til kranen ovenpå Galgen agter. Dens løfteevne er 7 tons. ( i Hvide Sande. Ovenfor lige bag styrehuset i henholdsvis bagbord og styrbords side er der så plads til to wirespil til trawlskovlene. IKKE NYE ORDRER PÅ BEDDINGEN Umiddelbart har vi ikke nye skibsbygningsordre på bedding, fortsætter Søby Værfts CEO Roar Falkenberg. Han indrømmer dog, at interessen har vist sig med bag-

grund i ”trillingerne” måske i et andet koncept som krabbebåde eller lineskibe og gerne med styrehuset bygget helt frem, så fiskerne får et stort Main dæk. Også større fartøjstyper har vi haft oppe og vende fra både Sverige, Norge og Grønland. Med baggrund i ”trillingerne” siger værftsdirektøren, at det har været en opgave, som der absolut kan

FOTO: JENS NØRGAARD

Uanset kompaktheden har de tre skibe som følge af den store bredde på 6,5 meter en forholdsvis stor agterplatform, hvor der er plads til to trawlspil fra den højteknologiske virksomhed A/S Scan

FOTO: JENS NØRGAARD

Under produktionsdækket er der indrettet tre lastrum i form af tanke med vakuum sug på tilsammen 80 m3 med det mekaniske RSW-anlæg til nedkøling af havvand. Kapaciteten er 100 tons. I forhold til størrelsen har trawlerne en pæn bredde på 6,5 meter og en dybgang på 4,3 meter. Går man agterud på arbejdsdækket ned ad en trappe kommer vi ned til skrueakslens brøndel, hvor man lige kan smyge sig ned under såfremt man ikke lider af klaustrofobi. Der er lige plads til to personer ved inspektion.

ligge en fremtid i. Vi kan måske lave 3 til 4 om året i et serielignende flov med forskellige udrustning. Betingelsen er at kvaliteten er i orden, men jeg synes sagt i al beskedenhed, at vi er gode til at imødekomme fiskernes krav. Det er jo alt andet lige store investeringer på mellem 18 og 22 millioner kr. eller mere alt efter hvad der skal ”puttes” i fartøjet i form af bl.a. elektronik. I ”trillingernes” tilfælde har nordmændene selv entreret med lokale elektronikvirksomheder i deres respektive hjembyer. Det kræver en god koordinering. Vi ville jo gerne sælge hele pakken, så vi kan styre tingene. Det er jo ikke helt så enkelt, når vi ikke kender hinanden på forhånd. Heldigvis har vi været med fra starten. Derigennem kunne vi bidrage til optimering i forhold til indretningen med mere, slutter Roar Falkenberg. I slutordet suppleres han af sin projektchef, Hans Mayland Hansen: - Et fiskefartøj er en arbejdsplads, der løbende ændrer sig. Det er ikke en færge, hvor hver ting fra starten har sin faste plads. Det gør det ekstraordinært spændende at arbejde på disse specialprojekter.

Læg mærker til linjerne i trillingeskibene – kompaktheden stiller store krav til værftet, så fiskeren får det optimale værktøj til at kunne udføre sit erhverv uanset det er på kysten i Norge eller langfart til Shetlandsøerne efter torsk.

18

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


København, Uge 20, 2020

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR UGE 20

2020

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


MILJØMÆRKE PÅ SILD OG BRISLING FRA ØSTERSØEN

Danske fiskere er sammen med deres kollegaer fra Sverige,Tyskland og Estland netop gået i gang med vurderingsprocessen af sild og brisling fra Østersøen, processen vil vise om fiskeriet kan opfylde kravene i MSCs fiskeristandard for bæredygtigt fiskeri. Det er en lang process og først engang til næste år vil det vise sig om fiskeriet opnår miljømærket fra MSC som kendetegnes af en blå fisk. Alle fakta bliver gennemgået af et 3 parts uafhængigt certificeringsorgan, der vurderer, om det danske svenske, tyske og estlandske fiskeri kan vurderes under en samlet certificering.

ude på åbent hav. Østersøsilden er en brakvandsvariant og er noget mindre en dens slægtninge i blandt andet Nordsøen. Den netop opstartede certificeringsprocess for bæredygtig sild og brisling omfatter sildebestandene som opholder sig i den centrale og østlige del af Østersøen og i den botniske bugt

- Hos MSC er vi glade for at fiskerne samarbejder på tværs af landene for at sikre bæredygtige fiskebestande i Østersøen, siger Majken Møller, Kommunikationsog marketingchef for MSC Danmark.

BRED OPBAKNING Gruppen af fiskeriorganisationer fra de 4 lande repræsenterer ca. 40 % af fangsten af sild og brisling fra den centrale del af Østersøen samt ca. 20 % af silden i den botniske bugt, så det er en betydelig andel af det pelagiske fiskeri i Østersøen der går i gang med vurderingsprocessen,

SAMARBEJDET I ØSTERSØEN Flere af landene omkring Østersøen har længe ønsket at komme i gang med certificering, men da der ikke har været nogen fælles forvaltningsplan, har det ikke været muligt. I de seneste år har man fået en EU-forvaltningsplan på plads og hermed kan flere af sildebestandene indgå i vurderinger for MSC’s standard. Tidligere på året opnåede Finland og Letland certificering på sild og brisling i juni 2018. Nu starter samarbejdet op mellem danske, svenske, tyske og estiske fiskere om at indgå i en samlet certificering, da der fiskes på den samme bestand. Sild er en stimefisk ligesom brisling og den opholder sig primært

20

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

- Det er glædeligt at certificeringen af Østersøbrislingen og silden i Østlig Østersø nu går i gang, så DPPO kan levere endnu flere bæredygtighedscertificerede fisk. Samtidig betyder en certificering at DPPO nærmer sig sin målsætningen om, at alle fiskerier som medlemmerne deltager i skal være certificeret, siger Esben Sverdrup-Jensen, Direktør for Danmarks Pelagiske Producent Organisation DPPO. Både brisling og sild er primært fanget med pelagisk trawl. Størstedelen af de danske fangster bliver forarbejdet til fiskemel og olie.

Mød os på facebook

Vi ønsker vore kunder glædelig jul & godt nytår

Eps, ai og jpg format

Eps og ai format

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA OM SILD OG BRISLING Sildens latinske navn er Clupea harengus. I Sverige kaldes sild fanget i Østersøen nord for Kalmar for strömming. Arten ændrer sig gradvist ud i Østersøen. Fedtindholdet af arten er også lavere i Østersøen sammenlignet med Nordsøen. Brislings latinske navn er Sprattus sprattus og er relateret til sild, men bliver ikke så stor. I Sverige kaldes den for Skarpsill eller Vaasbuk da dens mave er dækket af skarpe kanter. Brisling hedder anjovis, når det er sukker saltet og krydret og nogle gange sardin, når det placeres i tomatsauce eller madolie.

PACK AND SEA www.packandsea.dk

Vi ønsker alle vores kunder en glædelig jul og et godt nytår www.madsen-motor.dk Brd. Madsen Motor - Havnevej 17 - Tejn - 3770 Allinge Tlf. 56 48 01 50 - Fax 56 48 01 56 - mail@madsen-motor.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

PACK AND SEA www.packandsea.dk Telefonnr.: 96186070 Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

21


DANSK FISKERI BIDRAGER TIL FNS VERDENSMÅL

Dansk fiskeri er med i et initiativ som samler virksomheder, der er forpligtet til at sikre bæredygtighed i fisk og skaldyrsektoren indenfor tidsrammen for FN’s bæredygtige udviklingsmål.

På et tidspunkt, hvor verdens oceaner i stigende grad er under pres fra overfiskeri, uholdbare fiskeripraksiser, forurening, klimaforandringer og forsuring, har flere organisationer valgt at støtte op om 2020-ledere for et Levende Ocean, et initiativ fra Marine Stewardship Council (MSC). Virksomheder og organisationer er gennem deres engagement i ”2020 ledere for et Levende Ocean”med til at opretholde sunde og bæredygtige have. Forpligtelserne spænder fra at støtte fiskerifor-

22

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

bedringsprogrammer, der fører til tredjeparts certificering, gennemførelse af effektive forvaltningsstrategier og sunde fiskebestande, til klart fastsatte indkøbspolitikker, der kun kræver bæredygtigt fisket og sporbar fisk og skaldyr indenfor fersk, frost og konservesprodukter samt til at opbygge forbrugernes bevidsthed og forståelse for et bæredygtigt hav DANMARK MED 15 af disse virksomheder og organisationer - der bl.a. tæller Danmarks Fiskeri og Producent Orga-

nisation - kan nu rapportere om fremskridt hen imod 2020-målet, Danmarks Fiskeri og Producent Organisation og Danmarks Pelagiske Producent Organisation kan allerede nu rapportere om fremskridt hen imod 2020 målet: - Alt i alt fisker ca. 750 fartøjer omkring 1 mio. MT om året, hvilket gør Danmark til en af ​​de største fisk og skaldyr produktionslande i Europa og en top 10 eksportør af fisk og skaldyr globalt. Den danske ambition om bæredygtigt fiskeri

og MSC-certificering er ikke nyt, og dets oprindelige forpligtelse i 2010 har været med til at føre den europæiske og globale fisk og skaldyrsindustri ind på en mere bæredygtig basis. - Dansk fiskeri har senest opnået MSC-certificering for hesterejefiskeriet i Nordsøen. Dette var kun muligt på grund af trilateralt samarbejde med tyske og hollandske producentorganisationer og ved at fiskerne gennemførte en fiskeriforvaltningsplan for eget initiativ. Dansk fiskeris indsats for at opnå

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål for at afslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre vækst for alle. Læs mere om verdensmålene her: www.verdensmaalene.dk

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår...

FNs verdensmål 14: Livet i havet skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

chr. knudsen-juleann-q

FAKTA ”2020 ledere for et Levende Ocean” Alliancens grundsten bygger på mere end 300 fiskeriaktiviteter og 3.000 forsyningskædevirksomheder, herunder 80 store detailhandlere, der har forpligtet sig til at producere og sælge fisk og skaldyr certificeret til MSC fiskeri og sporbarhedsstandard. Dags dato er 420 fiskerier engageret i MSCs program fordelt på 36 lande som samlet står for 14% af den globale fangst af vilde fisk og skaldyr. MSC’s Global Impacts Report indikerer at 94% af fiskerierne der indgår i MSC programmet foretaget minimum en forbedring, samlet har det resulteteret i mere end 1,200 forbedringer gennem de sidste 16 år.

MSC-certificering for alle sine fiskerier viser fiskeriets engagement i en bæredygtig fremtid for havene og oceanerne, der omgiver os, siger DFPO. GENOPFINDER ØKONOMIEN - Disse forpligtelser, politikker og ambitioner fra forskellige organisationer genopfinder økonomier ved at ændre vores produktions- og forbrugsmønstre og indarbejde de miljømæssige virkninger af vores handlinger i selve kernen af hvordan virksomhederne forvaltes, siger Rupert Howes, administrerende direktør for Marine Stewardship Council. - Vi glæder os over disse organisationer og samarbejder der omfatter statslige myndigheder, fiskerier, detailhandlen, forar-

13/11/03

14:12

Side 1

REVISIONSFIRMAET

Chr. Knudsen✔ Reg. revisor Kutterregnskaber Stormgade 8. 1.sal 6960 Hvide Sande Telefon 97 31 10 22 Telefax 97 31 13 19

bejdningssektoren og foodservicesektoren i 15 lande i Europa, Nordamerika og Asien-Stillehavet, alle er kommet frem med konkrete, ambitiøse mål for at genoprette bæredygtige oceaner, ”sagde Howes yderligere. MSCs ”2020-ledere for et Levende Ocean” partnere vil bidrage til MSCs overordnede mål om at engagere 20% af den globale marine fangst i MSC bæredygtigt fiskeriprogram inden 2020. For at opnå dette vil MSC øge sit fokus på økosystemer, der i øjeblikket er underrepræsenteret i MSCprogrammet, men hvor fangsterne og truslen mod biodiversitet er høje og vil levere nye værktøjer til at forbedre at gøre det muligt for fiskeriet i udviklingslande at komme videre mod MSC-certificering.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Vi ønsker vore kunder god jul

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

23


MSC LANCERER NY FOND FOR ET LEVENDE HAV

Marine Stewardship Council (MSC) har oprettet en ny fond der skal støtte fiskerier i udviklingslande på vej til bæredygtighed og investere i ny videnskabelig forskning. Fonden, der har en kapital på 1 million britiske pund, vil også bidrage til at skabe et mere bæredygtigt fiskemarked gennem forskning for at overvinde data- og informationbegrænsninger indenfor fiskeriforvaltning i udviklingslandene.

- MSCs nye Ocean Stewardship Fund bygger på erfaringerne og succesen i vores tidligere Global Fisheries Sustainability Fund, som investerede i småskala fiskeriforbedringer i et bredt udvalg af økosystemer fra Coral Triangle

til oceanerne omkring Madagaskar og Surinam. Vi har væsentligt øget fondens omfang og vil målrette investeringer til de fiskerier, der deltager i et formelt overgangsprogram, der vil levere målbare præstationsforbedringer,

FAKTA FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål for at afslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre vækst for alle. Læs mere om verdensmålene her: www.verdensmaalene.dk FNs verdensmål 14: Livet i havet skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

24

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

siger siger Rupert Howes, administrerende direktør for MSC. FRIENDS FOR OCEAN ACTION MSC arbejder tæt sammen med det Verdens Økonomiske Forums Friends for Ocean Action, en gruppe indkaldt af FNs generalsekretærs særlige udsending for havet, Peter Thomson, og Sveriges vice statsminister, Isabella Lövin, til at opbygge, opskalere og hurtigt opspore praktiske løsninger på de mest presserende udfordringer mod havet. Målsætningen er at engagere 20 procent af den globale fangst i sit program inden 2020 og fordoble antallet af bæredygtige erhvervs-

fiskerier i udviklingslandene som anerkender og belønner bæredygtige fiskeripraksisser. MINDST 30 PROCENT I 2030 skal MSC have engageret over en tredjedel af det globale fiskeri. Dette er i overensstemmelse med MSCs løfte om at bidrage til FNs verdensmål 14: Livet i havet og bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. - At nå dette mål vil kræve strategisk engagement med fiskeriet i udviklingslande. Disse fiskerier bidrager med over 70% af den globale fisk og skaldyrs produktion. Mange er datafattige og ope-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


rerer ikke på et niveau som kan opnå MSC-certificering. Marine Stewardship Councils £ 1 million Ocean Stewardship Fund er specifikt rettet mod at hjælpe disse fiskerier på deres vej til bæredygtighed, siger Rupert Howes, administrerende direktør for MSC. ØKONOMI Finansiering vil være tilgængelig for at hjælpe fiskerier, der ansøger om deltagelse i MSC programmet, med at overvinde hindringer for bæredygtighed, at opbygge kapacitet, viden og adressere specifikke databehov, der er identificeret ved hjælp af en formel MSC forudgående vurdering. De forbedringer som bliver implementeret vil bidrage til at opfylde følgende verdensmål 14.2, 14.4 og 14.7 - bæredygtigt forvaltede marine økosystemer, effektivt regulering af fiskeriet og afslutte overfiskning. ROS Initiativet bliver hilst velkommen af ​​havets ledere. - Vores hav er i problemer. Vi er nødt til at skalere brugbare løsninger til at levere bæredygtige fiskerier og robuste marine økosystemer. Opnåelsen af ​​ FNs verdensmål 14 er afgørende for havets fremtidige trivsel. Jeg glæder mig over MSCs seneste initiativ til at engagere sig i og hjælpe fiskerier i udviklingslande og investere i ny videnskabelig

forskning, der kan gavne mange fiskerier rundt omkring i verden, siger Peter Thomson,Peter Thomson, FN’s generalsekretærs særlige udsending for havet og medformanden for Ocean Actionvennernes venner. Isabella Lövin, Sveriges vice statsminister og medformand for Friends of Ocean Action, siger: - Mere end tre milliarder mennesker er afhængige af oceanerne som en kilde til animalsk protein og havfiskeriet beskæftiger direkte eller indirekte hundredvis af millioner mennesker, de fleste af dem indenfor småskala fiskeri. At redde vores hav og livet i havet er et spørgsmål om overlevelse. Jeg glæder mig over MSC’s frivillige engagement og engagement i at støtte bæredygtigt fiskeri i udviklingslandene og håber, at denne fond kan bidrage til at levere målbare forbedringer. FOND VIL VOKSE Detaljeret planlægning af ledelses- og ansættelsesordningerne for fonden er i gang, og de fulde detaljer vil blive annonceret i begyndelsen af 2019. ​​ MSC vil med tiden vækste fonden gennem bidrag fra fonde, virksomheder og enkeltpersoner, der deler organisationens vision om sunde og produktive oceaner hvor der sikres fisk og skaldyrforsyninger til denne og fremtidige generationer

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

FAKTA Marine Stewardship Council (MSC) er en international NonProfit organisation, der står bag MSC-mærket, der er kendetegnet af en blå fisk. MSC driver et globalt program, hvor vi samarbejder med vores partnere om at fremme bæredygtige fiskeriprincipper for fisk og skaldyr over hele verden. For at blive solgt med MSC’s blå fisk skal fisk og skaldyr komme fra et fiskeri, der er certificeret af en tredjeparts certificeringsorganisation efter MSC´s fiskerimiljøstandard for bæredygtigt fiskeri. Standarden er udviklet i sammen med eksperter, herunder forskere, videnskabsfolk, fiskerne og miljøorganisationer. Standarden opdateres løbende for at sikre, at den fortsat afspejler den internationalt bedste praksis inden for havforvaltning.

Vi ønsker vore kunder en god jul

vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Vestværftet • Nordhavnskaj 12 • 6960 Hvide Sande • Tlf.: +9731 3322 • info@vestvaerftet.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

25


NORDISK RÅD SÆTTER FOKUS PÅ HAVETS BETYDNING Island overtager formandskabet i Nordisk Råd i 2019, og i deres formandsperiode vil de blandt tre områder have fokus på havet. Havet er en transportvej for mange mennesker, men det er også et levebrød og en indtægtskilde for mange. Derfor er havet af ganske stor betydning for alle i Norden.

- Vi er om nogen afhængige af em bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Det er også derfor at de danske fiskere har valgt en vej, hvor bæredygtigheds-certificering er en vigtig mærkesag. Vi vil gerne have MSC, altså det blå bæredygtighedsmærke på al den fisk, vi fanger, siger Danmarks Fiskeriforening, NORDMAR PLAST Et andet projekt, der er undervejs, er projektet NordMar Plast,

26

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

der handler om bekæmpelse af plastforureningen af havet, som er en af vor tids største udfordringer. Det handler om global bevidsthed, så man ikke dumper sit affald i havet. - Danske fiskere har altid ryddet op efter sig selv og andre, og det vil vi fortsat bidrage til. Havet er ingen losseplads, og det skal alle forstå. Plast i verdenshavene er til skade for fiskene, og skal vi have en bæredygtig bestand af fisk,

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår...

vi ønsker vore kunder en glædelig jul. IRAS A/S • Gammelby Møllevej 3 • 6700 Esbjerg tlf. +45 76114949 • mail: iras@iras.dk • www.iras.dk

MARITIME NETVÆRK MARITIM SPARRING

så er en af forudsætningerne også, at havet ikke belastes for meget, konstaterer Danmarks Fiskeriforening. 90 PROCENT Danmarks Fiskeriforening har sammen med flere samarbejdspartnere over de seneste 10 år gjort en kolossal indsats for at få så stor en andel af danske fiskeres fangster bæredygtighedscertificeret med MSC-mærket. Indsatsen har båret frugt – i 2017 var over 90 pct. af danske fiskeres fangster bæredygtighedscertificeret. Danske fiskere er verdensmestre i bæredygtighed: Ingen andre lande i verden har så stor en andel af deres fiskeri MSC-mærket.

Der er få danske fartøjer, som ikke er med i certificeringen i dag og som muligvis kan være med. Danmarks Fiskeriforening ser gerne, at også disse fartøjer overvejer at deltage i certificeringen. MSC-mærket er den internationalt anerkendte standard for bæredygtigt fiskeri og giver markedsadgang både herhjemme og i de store eksportlande. .

Enkelte ikke med Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

FORSKNING OG VIDENSDELING KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT BRANDING www.marcod.dk

HA HAMPIÐJAN GROUP

Glædelig jul og godt nytår Nordsøkaj 18 • 7680 Thyborøn • Denmark Phone: + 45 97832090 • Fax: + 45 97831280 Mobil: + 45 20831989 • Email: thy@nordsotrawl.dk www.nordsotrawl.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

27


EU TIL KAMP MOD PLASTIK Hvert år lander 640.000 tons plastik i form af fiskeudstyr i verdens oceaner. I dag har EUParlamentet besluttet at tage kampen op mod en del af dette plastikaffald. Et flertal i parlamentet har vedtaget at forbyde salg af engangsprodukter af plast, der ender som affald på strandene og i havene. Plastik udgør nemlig 70 procent af affaldet i havet.

Det drejer sig om fx lette plasticposer, balloner og engangsbestik, men også fiskeredskaber er omfattet af den nye lov, som træder i kraft i 2021. Og loven er ikke kun en gevinst for miljøet. Det er også en livline til de millioner af dyr, som lever i oceanerne, mener Gitte Buchhave, der er direktør i den danske afdeling af dyrebeskyttelsesor-

28

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

ganisationen World Animal Protection.

lig vigtig at få igennem, siger Gitte Buchhave.

- Det er en utrolig vigtig lov, som EU nu indfører - og et endnu vigtigere signal, som Europa sender. Plastik i havene er en dræber for miljøet og en katastrofe for fx delfiner, hvaler og skildpadder samt fugle og mindre havdyr. Så denne lov er utro-

ENGANGSPLAST ER OGSÅ FISKEUDSTYR EU vurderer, at fiskesnører, liner og net udgør over en fjerdedel af skraldet på europæiske strande. Fordi fiskegrejet ofte er lavet af plastik, kan det være op til 600 år om at blive nedbrudt. Derfor har EU-Par-

lamentets miljøudvalg også anbefalet, at loven dækker mistet eller forladt fiskeudstyr. Og det er skelsættende, mener Gitte Buchhave, fordi der hvert år bliver efterladt 640.000 ton spøgelsesnet i havene. - Nogle af de efterladte fiskegarn er større end en fodboldbane, og konsekvenserne for havdyrene er skæbnesvangre. Vi har netop fået Den

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


I HAVENE Internationale Hvalfangstkommission til at vedtage en indsats, som skal beskytte hvaler og delfiner mod spøgelsesnet. Og nu reagerer EU med tiltag og lovgivning, der anerkender problemet. Det giver heldigvis grund til optimisme,siger Gitte Buchhave. Fiskegrej lavet af plastik kan være op til 600 år om at blive nedbrudt. GLOBALT PROBLEM Ifølge World Animal Protection bliver 136.000 hvaler, delfiner, sæler, søløver og havskildpad-

der hvert år fanget i spøgelsesnet - og tallet bliver langt højere, når man medregner fisk, fugle og andre dyr i havet. Derfor har World Animal Protection taget initiativ til en global indsats mod spøgelsesnet og plastik i havene. Global Ghost Gear Initiative (GGGI) er en alliance mellem interesseorganisationer, FN, producenter og regeringer. Senest har alliancen fået FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, til at indføre obligatorisk mærkning af alt kommercielt fiskegrej inden 2025.

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår...

Vi ønsker24/11/04 dig en god og1 godt nytår 12:12 jul Side

Sydvesten-q

Cafeteria Dinér transportable Fiskerihavnsgade 6-8 6700 Esbjerg Telf. 75 12 82 88 LF ventilation_Q

11/01/05

8:53

Side 1

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.55557777 Smedevænget 3 ••4700 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

29


SALMON SHOWHOW GØR KLAR TIL “SMARTER PROCESSING” Hvert år mødes hundredevis af folk fra den globale lakseforarbejdningsindustri i København for at opleve de nyeste teknologiske fremskridt inden for industrien, og for at diskutere de seneste innovationer og trends inden for lakseforarbejdning ved Salmon ShowHow. I 2019 afholdes arrangementet onsdag den 6. februar i Progress Point, København.

Demonstrationerne der afholdes løbende gennem dagen giver deltagerne mulighed for at se nærmere på Marel’s udstyr i et simuleret produktionsmiljø med specialister klar til at forklare, hvordan udstyret kan bidrage til at øge kvaliteten, produktiviteten, udbyttet og kapaciteten. Marel vil under arrangementet sammen med produktionsudstyret også demonstrere software til fødevareproduktion. I takt med at lakseproducenter begynder at bevæge sig mod Industri 4.0 øges behovet ikke kun for produk-

30

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 8

tionsudstyr af høj kvalitet i hele værdikæden, men også for integreret software, som gør dem i stand til fuldt ud at udnytte automatisering, robotteknologier, og monitorering af data i realtid for at forbedre produktiviteten og produktionskontrollen. VIRTUELLE DEMONSTRATIONER Ved Salmon ShowHow 2018 introducerede Marel med succes 360° videodemonstrationer, hvilket gæsterne atter vil have mulighed for at prøve ved arrangementet i 2019. Ved brugen af 3D briller træder man ind i moderne lakse-

fabrikker og får et unikt indblik i produktionen af kvalitetslaks. GÆSTETALERE OG SEMINARER Deltagerne mulighed for at høre gæstetalere berette om tidens teknologier og trends. Programmet inkluderer desuden forskellige seminarer der omhandler emner der henvender sig til CEO’s, produktionschefer, IT-ledere og andre beslutningstagere i lakse-forarbejdningsindustrien.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

731.000 327.000 86.000 læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2020


Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 12 2018  

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang: Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang...

Fiskerbladet 12 2018  

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang: Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang...