Page 9

AF MARTIN UHLENFELDT

HIP HIP HURRA

Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at FiskerBladet i denne måned runder 60 år. Det sker uhyre sjældent at fagblade lever så længe, og da slet ikke, når de som FiskerBladet har deres udspring i en branche under konstant pres.

Danmark så meget anderledes ud dengang FiskerBladet kom på gaden første gang - i december 1956 under titlen: Fisker og Arbejder - et fagblad for fiskere og arbejdsmænd i Skagen. Skagen var dengang hjemhavn for ikke mindre end 441 fiskekuttere. Rigtig mange fartøjer, men alligevel færre end de 790 kuttere der samme år havde hjemme i Esbjerg. Frederikshavn indtog tredjepladsen med 348 kuttere skarpt forfulgt af København med 342 kuttere. Selv om der var mange fiskekuttere dengang, var antallet af munde

der skulle mættes ikke så stort som i dag. Den danske befolkning var kun på lidt under 4,5 millioner mennesker, statsministeren hed H.C. Hansen - mens Kong Frederik IX residerede på Amalienborg med sin dronning Ingrid og tre prinsesser, hvoraf den ældste, Margrethe, var 16 år. Stort set alle danske kuttere var tilbage i 1956 bygget i træ, som oftest eg. Men det år FiskerBladet kom på gaden første gang, begyndte de første stålkuttere at indfinde sig. Den samlede fangst lå på 423.000 tons om året, hvoraf Skagen tegnede sig for 62.000

tons og Esbjerg for 155.000 tons. Fangsten af sild, brisling og makrel lå på godt 200.000 tons, mens torsk, kuller mm. lå på 47.000 tons og fladfisk på 40.000 tons. Ser man på antallet af udøvende, så var der i1956 12.400 erhvervsfiskere i Danmark, hvortil kom 4.650 deltidsfiskere - sammenlagt mere end 17.000 fiskere. Igennem årene har FiskerBladet haft mange redaktører. De sidste fire år har FiskerBladet været ejet af Medie Gruppen Maritime Danmark, hvis partner René Wittendorff bragte FiskerBladet med sig ind i den fusion der skabte Medie Gruppen. René Wittendorff købte selv FiskerBladet af sin far, Hans Wittendorff i 1988. Det var Hans Wittendorff der startede FiskerBladet i Skagen tilbage i 1956.

terer interessante virksomheder og personer indenfor branchen. Målgruppe er fortsat erhvervsfiskere, fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Om FiskerBladet når at runde 75 og 100 år kan kun tiden vise - i sidste ende er det op til vores læsere og annoncører. Men så længe de er med, så er vi det også.

Nu som dengang var udgangspunktet at drive et blad uafhængigt af særinteresser, et magasin der går bag om nyhederne i hele fiskesektoren, orienterer om nye værktøjer og produkter, portræt-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

9

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...