Page 7

Kvotereguleringerne gør deres til besværlighederne. I sidste ende er det kun fritidsfiskerne der overlever på disse kanter. Andre må taget til Nordjylland og langs vestkysten, hvor fiskeriet går forholdsvis godt efter rødspætter, kulmule, hummer og andre forskellige art. I min verden burde det være sådan, at kvoteregulering foretages med et interval på 4-5 år. Det ville absolut være til gavn for alle parter. Som forholdene er nu med årlig regulering, ved den enkelte fisker jo ikke om han er købt eller solgt. Det gør det svært at disponere også i forhold til indtægt. Vi fremmer ikke dansk fiskeri og tilgangen af yngre kræfter på denne måde. ARBEJDSPLADS I FARE Med”Cecilie går jeg kun på trawlfiskeri efter rødspætter og torsk. Dagen før FiskerBladet var med blev det til 800 kilo fordelt på 600 kilo rødspætter, 27 kilo torsk resten fordeler sig på ising og skrubber. Mængden blev hentet på to træk á 3 timer. Jeg sejler som regel

ud klokken 05:30. Dagen slutter gerne 12 timer senere. Fiskene landes i samlecentralen på Bagenkop Havn, hvor medarbejdere fra A/S O.V. Jørgensens Fiskeeksport i Hundested tager imod. Deres arbejdsplads her i byen hænger også i en tynd tråd skulle udviklingen betyde at erhvervsfiskerne fraflytter Bagenkop. I de halvstore dønninger ud for Kelsnor beslutter Ulrik at trække trawlet hjem efter godt 2 timers træk. Fangsten er ikke noget at råbe hurra for denne dag. Det blev til ca. 100 kilo rødspætter, lidt tunge, ising og en enkelt men stor torsk. Dagen begynder at vise sig – solen er oppe over kimingen – og DR meddeler at Donald Trump er valgt til USA’s næste præsident. Cecilie styrer mod Bagenkop Havn alt imens skipper er i fuld gang med at rense fisk. Vi skal være klar til at lande ved samlecentralen efter anløb af havnen.

FAKTA Fiskekvoterne i Østersøen for 2017: Torsk i den vestlige Østersø: - 56 procent. Torsk i den østlige Østersø: - 25 procent. Sild i den vestlige Østersø: + 8 procent. Sild i den centrale Østersø: + 8 procent. Sild i den Botniske Bugt: + 17 procent. Sild i Rigabugten: - 11 procent. Brisling: + 29 procent. Laks: 0 Laks i Finske Bugt: -20 procent. Rødspætte + 95 procent. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

HVIDE SANDE SKIBSSMEDIE A/S

Vi ønsker vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Nordhavnskaj 9-11 • 6960 Hvide Sande • 97 31 18 22 • www.hvss.dk Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

7

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you