Page 6

Østersøen. Foruden Cecilie ejer han også halvparten i trawleren SG115 Cecilie Mathilde. Den anden halvpart ejes af Ulriks to sønner samt en god bekendt, der også er skipper i en 14 dages turnus på trawleren, hvor han skifter med min ældste søn, fortæller fiskeskipperen videre. Når han er hjemme i Bagenkop gi’r han ofte en hånd med på mit ”lille” skib som jeg ellers sejler alene! Cecilie Mathilde er netop sejlet sydover efter at have tilbragt som-

6

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

meren og efteråret med fiskeri af jomfruhummer nord for Skagen. Når stormene begynder at sætte ind, sejler vi gerne sydover til mere rolige farvande. Flere af vore hjemlige trawlere her fra Bagenkop er allerede kommet hjem efter fiskeri ud for Gilleleje og Anholt. SLINGRE SYD FOR KELSNOR Skipper Ulrik Kølle Hansen, har besluttet nu hvor FiskerBladet er med ombord, at gå på trawlfiskeri efter rødspætter to til tre sømil syd-

vest af Kelsnor fyr, den sydligste pynt på Langeland. Vinden er fra sydøst en 7-8 stykker og halvstore dønninger, der får Cecilie til at slingre en del på tværs af søen. Vel ankommet til fiskeområdet sættes trawlet og skovle, der løber ca. 400 meter agterud og trækket kan begynde. En større snebyge sender kaskader af snehvidt ned over os. Skipper ordner selv alt fra styring af spillet med trawlet til fastgørelse af Tyskertrækket, der giver et mere ensartet træk om end båden krænger fælt ved drej. Kraftige projektører lyser op denne mørke og kolde vintermorgen så man ikke behøver at famle sig frem. Alt andet kunne også få alvorlige følger skulle uheldet være ude. Cecilie kan manøvreres tre steder fra. Dels er der styrhuset, dels arbejdsdækket og dels fra agterkanten ved styrbords side af spillet. Ruten vi sejler er i forvejen fastlagt på sonar og er planlagt til et par timer. Dagen i forvejen var på en 12 timers arbejdsdag med fisker, rensning af fangst, bogholderi til fiske-

rikontrollen og klargøring af båd. Dagen hvor FiskerBladet er ombord er kun på syv timer grundet møder i kommunen. TID TIL REFLEKSION Ulrik skænker en kop kaffe – det er tid til at reflektere over udviklingen i erhvervet. Det er friheden, havet og selvstændigheden der for mit vedkommende bærer lysten til erhvervet. Foruden fiskeriet er jeg jo bogholder – holder styr på skibenes regnskaber, fangster m.m. samt lønningerne. Så der er rigeligt at se til – jeg keder mig ikke! Kvotereguleringerne ikke mindst på torsk gør det svært at bevare optimismen i erhvervet. Vi har så længe jeg kan huske fisket torsk i den vestlige del af Østersøen fra midten af december til udgangen af marts. Vi udfører et skånsomt fiskeri også under hensyntagen til gydeperioden i marts. Ulrik Kølle Hansen indrømmer at det er svært at drive erhvervsfiskeri i større omfang fra Bagenkop.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you