Page 5

VIL TRUE FISKERNE I BAGENKOP

tidsfisker højst hjemtage 3 torsk pr. dag ved fiskeri ligeledes i den vestlige Østersø. Disse regler gælder også for den enkelte lystfisker som tager ud på fiskeri med en turbåd. Stramningerne for lystfiskerne i marts sker også under hensyn til torskebestandens gydning. I nogle af områderne i den vestlige Østersø er det derfor også forbudt erhvervsfiskere at udføre erhvervet i marts. Med eksperternes øjne ser det sort ud for torsken, såfremt der ikke gribes ind. Den modsatte vej går det for rødspætterne. I 2017 må der fanges 98 procent flere end i indeværende år. KENDER IKKE VIRKELIGHEDEN Fisker Ulrik Kølle Hansen kan ikke få tingene til at hænge sammen. Hvordan kan man i Luxembourg skalte og valte med kvoterne uden

at kende til virkeligheden? Som erhvervsfiskere har vi ”fingeren” populært sagt i Østersøen til daglig. Torsken har det fint set med vore øjne, derimod kniber det med ”vokseværket” hos rødspætterne. Så indgrebene hænger ikke sammen med de faktiske forhold sagt i al beskedenhed. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har indkaldt fiskerierhvervet, lystfiskerne, turisme og kommuner med flere til et møde i marts næste år. Fremtidens muligheder skal på bordet: - Vi skal have diskuteret og fulgt op på de ønsker danske og udenlandske lystfiskere har, og vi skal se på, hvordan vi får familien med ud i naturen, når der arrangeres fisketur. Endelig skal vi have set på, om der

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

er oplagte tiltag, som vil forbedre fiskebestandene. Det handler om at finde en balance og tiltag for lystfiskeriet, som spiller sammen med de øvrige fiskeformer. Mødet burde være holdt hedder det i fiskerkredse bl.a. i Rudkøbing, hvor kontrakterne med lystfiskere fra det meste af Europa for den kommende sæson i 2017 allerede er tegnet for leje af båd og fritidshuse. Langeland er et mekka for ikke mindst tyske lystfiskere. Her frygter man nu afbud og arbejdsløshed i kølvandet på beslutningerne i Luxembourg. Turismen, der er relateret til fiskeriet på Langeland, omsætter for ca. 88 mio. kr. årligt. Det er ikke usædvanligt at en tysk lystfisker henter 100 kilo torsk på en enkelt dags fisketur

i Langelandsbælt. Til sammenligning omsætter erhvervsfiskeriet i Bagenkop for 19 mio. kr.. Det fremgår af den rapport som flere fynske kommuner inklusive Langelands Kommune med Bælternes Fiskeriforening i spidsen fik udarbejdet for at overbevise EU-Kommissionen om skævheden i fiskeriet i den vestlige Østersø. NÅR STORMENE KOMMER FiskerBladet er taget på fiskeri med Ulrik Kølle Hansen – vi skriver onsdag den 9. november klokken 05:30, da vi stævner ud af Bagenkop Havn ombord på Ulriks nyerhvervelse en 14 meter lang kutter SG242 Cecilie bygget i 1972 på Rantzausminde Baadebyggeri i Svendborg. Fartøjet har tidligere sejlet på fiskeri ved Bornholm og i Lillebælt. Fremover skal skibet gøre den vestlige del af

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

5

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...