Page 4

AF JENS NØRGAARD

FORTSATTE KVOTEBESKÆRINGER Om tre til fem år er der intet erhvervsfiskeri tilbage i Bagenkop på Langeland. Så alvorlig betegner medlem af kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune, den 46-årige fiskeskipper og redder Ulrik Kølle Hansen fremtiden for erhvervsfiskerne i Bagenkop. I dag er der seks trawlere og seks garnbåde hjemmehørende på Langelands sydligste spids. Dertil skal lægges et utal af fritidsfiskere, som med deres små joller og mindre fiskebåde vil være det, der til sin tid er tilbage. Ulrik Kølle Hansen ryster på hovedet over dette års resultater ved kvoteforhandlingerne i Bruxelles for året 2017. Det har jo intet med virkeligheden at gøre, der er jo masser af torsk i den vestlige Østersø som er det farvandsområde politikerne i EU har kastet deres kærlighed over. Først lyder udmeldingen efter indstilling fra Det Internationale Havundersøgelsesråd ICES til EU Kommissionen, at torskekvoten i

4

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

den vestlige del af Østersøen skulle beskæres med 88 procent. Det fik såvel fiskere som deres organisationer såvel i Danmark som Tyskland op af stolen. Danmarks Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, drog sammen med sin tyske kollega Christian Schmidt, (CSU) til Luxembourg for at genforhandle kvoterne. Det lykkedes ministrene at nå til et nyt

resultat, hvilket betyder, at torskekvoterne i vestlige Østersø fra den 1. januar 2017 beskæres med 56 procent. NOGET FOR NOGET I EU Esben Lunde Larsen var naturligvis glad for at det lykkedes at nå til enighed om en reduktion i kvoten for torsk på de 56 procent modsat de 88 procent, som var det oprindelige udspil overfor erhvervsfiskerne.

Til gengæld måtte stangfiskerne så holde for. Ønsket om at genoprette torskebestanden i den vestlige Østersø ramte lyst- og fritidsfiskerne som en boomerang. Fremover må der kun fanges 5 torsk pr. dag i den vestlige del af Østersøen. I perioden fra den 1. februar til den 31. marts skærpes fangstmulighederne. I den periode må hver enkelt lyst- og fri-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you