Page 3

20

47 MIO. KRONER TIL FLERE FISK I VANDLØBENE Inden længe vil der være skabt fri passage ved Ansager Mølle Dambrug. Det sker ved, at spærringen ved dambruget bliver fjernet, så havørreder og laks kan vandre længere op i Ansager Å for at gyde. Dambruget er opkøbt af Varde Kommune med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet.

24

Kvalitet er et fokusområde i dansk fiskeri og spiller en stadig større rolle når rederier og fiskere bestiller nye skibe på værfterne. Det handler om optimering og gennemtænke nye teknikker og gøre skibene så kost-efficiente som muligt i produktionen. Fartøjerne - uanset de anvendes til kystfiskeri eller til not- og trawlfiskeri i f.eks. den ydre del af Nordsøen eller Atlanten - skal foruden en optimal reducering på brændstoføkonomien stadig bevare et kraftværks styrke og gerne mere til.

28

22

FLERE FORBRUGERE SKAL VÆLGE DANSKE FISK

KVALITET KAN AFLÆSES PÅ BUNDLINJEN I FISKERIET

EXIT ESVAGT PROTECTOR I begyndelsen af november havde standby-skibet Esvagt Protector sin allersidste rejse. Det var turen fra kajen langs hovedkontoret i Esbjerg til Frederikshavn, hvor skibet blev overdraget til Jatop med henblik på ophugning. Dermed var det slut efter 47 år på verdenshavene, hvoraf de 34 år var som standby/vagtskib i Nordsøen.

30

Nu åbner ansøgningsrunden for de to ordninger ”Afsætningsfremme” og ”Produktions- og afsætningsplaner”, hvor der samlet set er afsat 22,4 mio. kroner til at styrke dansk fiskeri og promovere dansk fisk for forbrugere i Danmark og på eksportmarkeder.

Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

Flere fisk på krogen og større tiltrækning af lystfiskerturister til Danmark er nogle af tankerne bag planen om en ny strategi for lystfiskeri, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter i gang i starten af 2017.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 70 20 41 55 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

60. ÅRGANG · DECEMBER 2016 NR. 12

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen.

FiskerBladet runder 60 år Pondus leveret til Hanstholm Kvalitet kan aflæses på bundlinjen

Næste udgave: 30. december 2016

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

FOTO: PREBEN ANDERSEN

KOLOFON

DANMARK FÅR NATIONAL STRATEGI FOR LYSTFISKERI

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you