Page 29

ret fra alle de andre. Det var det skib, som blev til Esvagt Protector.

8 cylindret maskine med 800 hk eller 588 kW.

Det blev bygget i 1969 og leveret til Irish Fishmeal Co i Dublin under navnet Shika, som det eneste af typen, der ikke blev leveret til en svensk eller en dansk reder. Skibet blev solgt til Esbjerg i slutningen af 1971, da der endnu var heydays i industri-fiskeriet, idet skibet blev købt hjem af fiskeskipper Kaj Bødker Jensen, som gav det navnet Marianne Bødker. Skibet var også specielt på den måde, at det ikke var udstyret med den obligatoriske Karl Liebknechtdieselmotor, som var standard i skibene fra Rosslau.

Perioden i Esbjerg sluttede i 1981, da skibet i lyset af tidernes ugunst i fiskeriet – fordobling af olieprisen og en halvering af prisen pr. tons industrifisk – blev solgt til Finland. Der fik skibet navnet Havsvind, og derfra blev den købt til Em. Z. Svitzer i foråret 1982. Havsvind blev sammen med Subriellen – en anden Rosslau-trawler, der fik navnet Preventer – ombygget af Fredericia Skibsværft for en sum af 10 millioner kroner for de to skibe.

I stedet blev Shika leveret med en engelsk Ruston-Hornsby-diesel. Det var ikke meget bedre for fiskeskipper Jensen fra Esbjerg, idet han i 1974 måtte skifte hovedmaskinen præcis som de mange andre, som sejlede med Karl Liebknecht-diesel’er. Marianne Bødker blev udstyret med en maskine fra den århusianske fabrik Frichs, der installerede en

for indkøb af trawlerne. Det var Peder Metinus Anthonisen, der aftog langt størsteparten af nybygningerne. Indtil sin død i slutningen af 1967 købte fiskeeksportør Jens P. Thomsen også fra udbuddet fra Rosslau-værftet.

TRAWLERE Rosslauer Schiffswerft byggede i perioden fra 1966 til 1969 i alt 123 nogenlunde identiske trawlere af typen, der i DDRs skibskatalog hed type D560. Af disse blev den største part – 72 enheder – leveret til Danmark, mens 50 enheder blev leveret til Sverige og én enkelt til Irland (Shika).

Trawlerne blev efter bygningen på værftet, der ligger ved floden Elbe, slæbt ad samme flod hele vejen til Hamburg i to dele. Skroget blev slæbt til Hamburg uden montering af dækshus, der lå på en pram agten for selve skroget. Årsagen til dette arrangement var, at der var flere broer undervejs til Hamburg der var for lave til passage af det færdige fiskeskib. Den endelige montering og selve prøveturen foregik i Stralsund ved Østersøens kyst. Derfra blev trawlerne efter endt prøvetur overtaget af de danske købere eller de svenske tilsvarende. I Sverige var det Handelsbolaget Neptunus, der stod for importen.

I Danmark var det især to fiskeeksportører fra Skagen, der stod

Fiskeeksportør Peder M. Anthonisen eksporterede fisk til DDR som

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

betaling for de mange nybygninger. De indgik så i hans flåde, som en periode talte op mod 45 trawlere. En god del af dem blev dog også solgt videre til andre danske fiskere i partrederier med fiskeeksportøren eller direkte til andre skippere. I flere tilfælde er skibe solgte oversøisk i bundter. Således solgte Anthonisen fem skibe til Kuwait inden de overhovedet nåede at fiske i danske farvande, ligesom flere enheder blev solgt videre til Argentina. Over de senere års ophugningsrunder i fiskeriet er antallet af søsterskibene mindsket kraftigt. Således er der kun tre enheder, bygget af Rosslauer Schiffswerft tilbage i fiskerflåden, og nu er der så én mindre af de få, der blev ombygget til vagtskibe. I alt 95 fiskeskibe der er bygget i Rosslau har sejlet under dansk flag, fordi danske fiskere købte op blandt de skibe, der blev leveret til Sverige.

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

29

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you