Page 28

AF BENT MIKKELSEN

EXIT ESVAGT PROTECTOR I begyndelsen af november havde standby-skibet Esvagt Protector sin allersidste rejse. Det var turen fra kajen langs hovedkontoret i Esbjerg til Frederikshavn, hvor skibet blev overdraget til Jatop (Orla Rasmussens produktforretning) med henblik på ophugning. Dermed var det slut efter 47 år på verdenshavene, hvoraf de 34 år var som standby/vagtskib i Nordsøen.

Det er selvfølgelig lidt vemodigt at sige farvel en tro tjener i flåden, men omstændighederne i markedet og skibets aktuelle tilstand gjorde, at en kontrolleret ophugning var den eneste rigtige løsning, siger Søren Nørgaard Thomsen, CEO, Esbjerg. Esvagt Protector stod foran en klasning i foråret 2017, hvor det stod klart at der skulle bruges en hel del penge på at opgradere skibet til fortsat sejlads. Samtidig var udsigterne til nye opgaver ikke særligt lyse sådan som markedet er i øjeblikket og de udsigter, der er for vinteren.

28

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

- Vi besluttede faktisk allerede sidste år at udskyde den planlagte renovering af skibet, som er det sidste af de oprindelige seks såkaldt gruppe 3–skibe, som skulle igennem en fornyelse af aptering og bro. Stort set alt er blevet fornyet på de øvrige fem skibe, mens vi altså valgte at se tiden an i lyset af den panik, der allerede i 2015 bredte sig på offshoremarkederne, og det blev altså et salg ud af flåden, fortæller Søren Nørgaard Thomsen. Esvagt Protector er et af fire skibe, som kom ind i Esvagt-flåden i slutningen af 1990, da Em. Z. Svitzer

og Esvagt valgte at samle kræfterne i segmentet med vagtskibe i Nordsøen. Fra begyndelsen af 1980’erne havde de to selskaber konkurreret om opgaverne i den danske sektor (fortrinsvis, men med enkelte opgaver i engelsk sektor). Forretningen med de fire skibe fra Svitzer, der alle havde navne begyndende med P (Preventer, Promotor, Preserver og Protector) blev skruet sammen på den måde, at Esvagt overtog skibene og satte Esvagt foran som præfix, men betalingen skete på den måde, at Svitzer (og dermed A. P.

Møller, som var hel ejer af Svitzer) overtog halvdelen af aktierne i Esvagt A/S fra de tre oprindelige stiftere Ole Andersen, Henning Kruse og Kent Kirk. ROSSLAU Esvagt Protector er bygget af Rosslauer Schiffswerft i byen Rosslau, der lå inde i midten af Østtyskland (DDR). Skibet er en af en lang serie trawlere, der blev bygget til redere i Danmark og Sverige i barder-forretninger med levering af fisk til DDR og betaling i form af nybyggede fiskeskibe. Ud af den lange serie var der en enkelt undtagelse, der ikke lignede mønste-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...