Page 27

nedkøles i RSW-tankene. Nedkølingen i tankene foregår samtidig med en løbende cirkulation af søvandsindtaget.

FABRIKKERNES BEGRÆNSNINGER Værftets speciale er pelagiske- og industritrawlere. I det segment er der løbende fokus på ikke mindst arbejdsmetoderne ombord på fremtidens fiskeskibe. Kan vi f.eks. gøre det smartere og mere intelligent i de områder hvor der arbejdes med net og liner, fortsætter Kent Damgaard.

- Der skal ikke herske tvivl om vore fokusområder, når vi bygger en trawler. Det handler først og fremmest om at sikre en høj kvalitet på de fisk skibet og rederiet skal levere til aftager. Hvordan får man fisken ombord så skånsomt og hurtigt som muligt? HURTIGT OMBORD Jo hurtigere fisken kommer ombord jo hurtigere kan den

- Hvad med lossesystemerne på skibene kan de optimeres yderligere. Det er et forholdsvis stort interesseområde i proteinindustrien?

Nedkøling af fisken foregår ved at der trykkes koldt søvand ind i bunden af tanken. I toppen suges det teknisk ud og går derefter i kredsløb. På den måde holdes fisken frisk. Det næste krav der skal opfyldes angår losningen. For at optimere kvaliteten mest muligt på fisken må der ikke være skarpe kanter på losseanlægget på skibet. Her hviler et stort fokus i nybygninger. Jo bedre kvalitet på fisken des bedre priser. Det sidste er ikke mindst interessant når man kigger efter på rederiernes bundlinje. FISKERFLÅDEN SLIDT Den danske fiskerflåde er for nedadgående især ned langs vestkysten konstaterer værftsdirektøren. Det bekræftes af formandsskabet

i Hirtshals Fiskeriforening. Flåden er slidt, sagde formanden Niels Kristian Niller Nielsen til FiskerBladet tidligt på efteråret. Nytænkning, herunder fornyelse af kystfiskerflåden og FKA-fartøjerne, (Fartøjs Kvote Andele, red.), vil være et must kunne man forstå. Kravene til kvalitet, udstyr og optimale arbejdsforhold samt bekvemmeligheder for besætning er en altafgørende faktor for det moderne fiskeri. Det kræver kapital ikke mindst i de størrelser på skibe vi i øjeblikket arbejder med: - En trawler på 50 meter og en lastvolumén på 1.300 m3 koster i omegnen af 120 mio. kr. i aktuelle priser. Går man op i størrelse følger prisen naturligvis med. En trawler på 90 meters længde og en lastvolumen på 4.000 m3 ligger på omkring 300 mio. kr., slutter Kent Damgaard.

Et blik mod bedding området på Karstensens Skibsværft A/S, hvor man håber på at kunne bygge en stor overdækket tørdok.

- Til det må jeg sige, fortsætter værftsdirektøren, at det som oftest er fabrikkernes egne begrænsninger der afgør hvor hurtigt man kan losse henholdsvis protein- eller pelagiske fisk. En trawler nu om dage er et sandt kraftværk i forhold til tidligere tider. Med 2 tanke ombord på 4,2 m3 hver, er fartøjerne som oftest udstyret med 4 stk. kompressorer á 66 KW på losseanlægget. Ifølge vort kendskab til fabrikkerne er der ingen, der kan aftage så meget som en båd kan losse i timen med det før nævnte anlæg. Det ligger i størrelsesorden 200 til 250 tons i timen.

24/7/365 Service +45 75 45 70 44

Vi ønsker vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig glædelig Jul.

24 HOURS SERVICE: +45 98 94 19 16 WEB: www.kolemadsen.dk | MAIL: info@kolemadsen.dk

www.west-marine.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

27

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...