Page 24

AF JENS NØRGAARD

KVALITET KAN AFLÆSES PÅ BUNDLINJEN I FISKERIET Kvalitet er et fokusområde i dansk fiskeri og spiller en stadig større rolle når rederier og fiskere bestiller nye skibe på værfterne. Det handler om optimering og gennemtænke nye teknikker og gøre skibene så kost-efficiente som muligt i produktionen. Fartøjerne uanset de anvendes til kystfiskeri eller til not- og trawlfiskeri i f.eks. den ydre del af Nordsøen eller Atlanten - skal foruden en optimal reducering på brændstoføkonomien stadig bevare et kraftværks styrke og gerne mere til. - Det er et fokusområde som vi hele tiden arbejder med, fortæller direktør, skibsingeniør og medejer af Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, Kent Damgaard. En stor trawler i dag koster typisk 150200 mio. kr.. Til gengæld skulle den gerne holde helt op til 50 år. Derfor er det vigtigt at vi som skibsbygger foruden det ydre design gennemtænker arbejdsopgaverne ombord, at de er så enkle som mulig. RSW-tankene, (RSW står for Refrigerated Sea Water – nedkølet søvand ved hjælp af køleanlæg, red.), hvor fangsten opbevares skal være let at gøre ren. Det kræver de bedste overflader, og betyder, at hver gang vi bygger et skib skal der være fokus på materialerne, fortsætter Kent Damgaard, og det uanset om trawleren skal arbejde i

24

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

det pelagiske fiskeri eller på proteinfiskeri/industrifiskeri efter f.eks. tobis, brisling og sperling. Det gælder om at undgå korrosion derfor spiller plastik og rustfrit stål/rør en vigtig rolle, når rusten skal holdes fra lugen. VIGTIGT MED LÆRLINGE Karstensen Skibsværft A/S har på medarbejdersiden i dag 325 fastansatte inklusive 33 lærlinge. Sidstnævnte er noget vi altid har sat en ære i her på værftet. Det er vigtigt at vi bidrager til at få de unge i uddannelse, og dermed sikrer os dygtige folk i generationerne fremover. I datterselskabet KS Elektro A/S beskæftiger vi 40 mand. Oveni kommer så en del mennesker, der er ansat hos underleverandører herunder flere reparatører, malere og apte-

ringsbyggere - i alt beskæftiger vi omkring 100 underleverandører, i spidsbelastninger op mod 200. En del af disse kommer fra lande som Tyskland, Polen og Norge. Med ofte lange sejlperioder er kravene til aptering ombord et hestehoved foran det vi kendte til for blot 10 år siden. Enkeltkamre, bad/toilet, internet, TV, opholdsrum med indbygget pejs – det er f.eks. tilfældet ombord på to store skotske trawler Kings Cross og Pathway. Førstnævnte afleve-

rede vi til ejerne i slutningen af oktober i år. Det næste skib følger til maj næste år. Førstenævnte, Kings Cross er leveret til et rederisamarbejde mellem Wiseman Fishing Co Ltd og Lunar Fishing Co Ltd. Trawleren Pathway leveres til Lunar Fishing Co i Peterhead på den skotske østkyst. Lunar Fishing er en stor landbaseret skotsk fiskeindustri. FYLDER 100 ÅR Investeringerne i de to trawler ligger i omkring de 400 mio. kr.. De

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...