Page 20

47 MIO. KRONER TIL FLERE FISK Inden længe vil der være skabt fri passage ved Ansager Mølle Dambrug. Det sker ved, at spærringen ved dambruget bliver fjernet, så havørreder og laks kan vandre længere op i Ansager Å for at gyde. Dambruget er opkøbt af Varde Kommune med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Den slags projekter ønsker miljøog fødevareminister Esben Lunde Larsen sig flere af, og derfor åbner han nu en tilskudsordning, hvor kommunerne kan få støtte til at opkøbe gamle dambrug. Der er afsat 46,8 mio. kroner, og tidligere har kommunerne fået ca. 30 mio. kroner og lukket 27 dambrug.

20

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

- Tilskudsordningen er et rigtig fornuftigt skridt mod et bedre vandmiljø i Danmark. Både laks og ørred vil kunne bevæge sig friere, når de ikke skal møde så mange forhindringer i åerne. Det vil glæde lystfiskerne. Og vi kan alle glæde os over renere vand, fordi vi får færre næringsstoffer

fra fiskeproduktionen. Vi går ind og skubber på en udvikling mod moderne dambrug, der er mere miljørigtige. Vi får meget miljø for pengene ved at opkøbe og lukke de gamle anlæg – og med den samlede politik på området, får vi faktisk også produceret flere fisk på en bæredygtig måde, siger

miljø– og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Flere fisk fra effektive dambrug Målet med tilskudsordningen er at skabe bedre vandmiljø, ikke at reducere produktionen af fisk. Ved at få dambrugserhvervet over på mere moderne og miljøvenlige

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you