Page 14

kende henter sin fangst fra trawl, og er skåret over nogenlunde samme skabelon som flere andre nybygninger fra Vestværftet. Den ligner meget de to skotske nybygninger Boy John og Rosebloom, som blev leveret i 2014 og 2015, dog uden at være direkte søsterskibe. Det er faktisk sådan, at hver eneste nybygning reelt er unikke enheder. Der er en klar tendens til at hver enkel reder ønsker sin egen udformning af både skrog,

14

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

udrustning og indretning om bord og på den måde bliver hvert enkelt skib specielt efter en given reders ønske. - Vi er helt med på det, hvis en reder ønsker ændringer i de grundideer, som vi fremlægger, når vi forhandler om bygning af et skib, fortæller Ove Kristensen, Vestværftet. Det har selvfølgelig en pris, når ting bliver ændret, men ofte bliver det alt andet lige i småtingsaf-

delingen sådan rent økonomisk. Men det er ikke usædvanligt, at en ændring af hvis type skib løber op i 100.000 kr. eller det dobbelte, men det skal ses i forhold til en total skibspris på måske 50 millioner kroner og derfor føles det ikke som nogen særlig stor prisændring for at gøre skibet unikt, siger Ove Kristensen. KONSUMFISK Den nye Pondus skal, ligesom sin forgænger, bruges til fiskeri efter konsumfisk. Fangsten bliver sorteret og forarbejdet om bord på det fuldstændig lukkede arbejdsdæk, som er shelterdækket. Der er en komplet fabrik fra Boa Tech i Hanstholm, som tager hånd om fisken inden den pakkes i fiskekasser og placeres i lastrummet, hvor fangsten køles indtil den kan landes hjemme i Hanstholm, der i forvejen er Europas tredje største fiskerihavn målt på landinger af konsumfisk. Når fisken er løftet op i trawlposen afleveres den i en luge på agterkanten og lander i en kasse på arbejdsdækket (hoveddækket), hvorfra fiskene i

en semi-automatisk proces føres hen til en sortérplads, hvorfra fiskene manuelt skubbes videre efter størrelse og videre til rensning, inden de rensede fisk lægges i kasser. Pondus har kapacitet til rundt 200 kubikmeter renset fisk.Arbejdsdækket fylder omtrent halvdelen af hoveddækket. Den anden halvdel – den forreste del – rummer apteringen. Det vil sige, at der er kabys og messe samt kamre, bad og toilet. Der er fire kamre, der hver har to køjer således, at der alt i alt kan akkommoderes 16 personer hvis alle pladser er besat. Det bliver nok i praksis nærmere, at hver kammer bliver brugt som et kammer til en person. På shelterdækket er apteringsdelen brugt til et skipperkammer, der kun er beregnet til én person og med bad og toilet i umiddelbar nærhed. Den øvrige del af dækket er brugt til en dutymesse, hvor der er direkte adgang fra vejrdækket, hvor trawlspil mv. er placeret (bagbordsside), mens der i styrbordsside er et værksted.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...