Page 11

FOTO: PREBEN ANDERSEN

bliver fisket det meste af tiden. Ind i mellem de nævnte rekordlaster har Ruth også leveret fisk til den modtager, som skibet har fast kontrakt med. Det er en tysk producent, der får fiskene leveret i Mukran på Rügen. Der kommer Danmarks største fiskeskib med regelmæssige mellemrum for at losse fisk, der er hentet i Nordsøen og Atlanterhavet. Rederiet Ruth har haft kontrakt med den tyske modtager gennem flere år og har løbende leveret fisk i Mukran gennem flere år. Det skete således også med den forrige Ruth, der i januar i år blev solgt til Klaksvig på Færøerne. Den sejler i nogenlunde samme fart som den nye Ruth, men nu under navnet navnet Nordingur leverer den fisk i Kollafjord, Hirtshals og Hanstholm. OPKØB Rederiet Ruth, der ejes af flere færøske partredere i samme familie, og som er bosiddende i Hirtshals, har gennem de seneste 15 år været særdeles aktive i opkøb af fiskekvoter og rettigheder. Det er sket gennem køb af aldrende fiskeskibe, hvor kvoterne er overført til den Ruth, som var i fart på et givent tidspunkt, hvorefter det opkøbte fiskeskib er solgt videre til enten andre fiskere eller til ophugning.Skibene er i flere tilfælde solgt videre til fiskere med kvoter, der har valgt at skifte til et andet og måske mere moderne skib.

Vi ønsker alle en glædelig jul & et godt nytår

Således og hen ad vejen har Hirtshals-rederiet sikret sig tilstrækkelige kvoter til at holde et stort fiskeskib i gang på årsbasis og med den nødvendige indtjening til at servicere den store investering. Den nuværende Ruth er ubelånt, men har fået overført en række pantebreve fra de tidligere fiskeskibe med navnet Ruth. Danmarks største fiskeskib blev leveret fra Karstensens Skibsværft i Skagen, hvor det blev bygget som nybygning nr. 429 på basis af et skrog, der blev leveret fra Nauta Shiprepair i Gdynia, Polen. Det måler 87,8 meter i længden og har en bredde på 16,6 meter og en dybgang på 8,5 meter med fuld last inde. Det er på 3.720 BT og er udstyret med et MAN-B&Wmaskineri af typen 8L32/44CR, der udvikler 4.800 kW til 16 knobs servicefart. Derudover et skibet udstyret med en række moderne features som f.eks. elektriske spil til håndtering af trawl og not, en feature, der har reduceret støjen fra spillene betydeligt i forhold til forne tiders hydrauliske spil. Ruth sejles af en besætning på otte personer, der bor i en-mands kamre med eget bad, toilet samt underholdning i form at et stort tv med adgang til satellit-tv og internet. Efter losning i Hirtshals fik Ruth efterset en del af fiskegrejerne inden skibet igen stod til søs og sejlede til de færøske fiskepladser.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Hundested Propeller

20/11/03

20:28

Side 1

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

11

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you