Page 10

AF BENT MIKKELSEN

RUTH SÆTTER REKORDER I LANDING AF FISK Danmarks Største fiskeskib, Ruth, med hjemhavn i Hirtshals, har over de seneste måneder sat indtil flere rekorder i landinger af fisk af forskellige arter. Det har, udover at give en rekord i landing, også skæppet godt i kassen hos rederiet, der alene på de to seneste laster er blevet honoreret med i nabolaget af 35-40 millioner kroner.

Det har været et forrygende år for Rederiet Ruth, der i marts 2016 fik leveret Danmarks største fiskeskib, der traditionen tro fik navnet Ruth efter den bibelske person, der er nævnt i Ruths bog i det gamle testamente. Nybygningen til 250 millioner kroner har allerede vist sig at være et godt aktiv i fiskeriet efter forskellige fiskearter i Nordsøen og Atlanterhavet. Ruth er udstyret til dobbelt-trawling samt til fiskeri med not. Sidstnævnte har været i brug i efteråret, da der blev landet flere store laster med sild fra Nordatlanten og i begyndelsen af november en last makrel, der blev losset i Hirtshals. Lasten, som blev losset i Hirtshals, var makrel, som blev fanget

i Atlanterhavet og gav rekord på havnen i Hirtshals. Ruth kom med en last på 2.200 tons, som over et døgns tid blev losset til lastbiler og transporteret til Sæby Fiskeindustri, der havde købt hele partiet. På Sæby Fiskeindustri bliver fiskene forarbejdet og solgt som makrel i tomat på dåser. Afregningsprisen er ikke officielt kendt, mens skønnes efter de nuværende markedspriser at ligge i nabolaget af 20-21 millioner kroner for en last, der blev fanget på fire døgn. Det var præcis det antal døgn, der gik fra Ruth afsejlede fra den norske havn Egersund til skibet med fuld last – 2.200 tons fisk plus 1.100 tons vand i lasttankene – havde om bord, da skibet ankom til Hirtshals.

SILD Egersund-lasten var heller ikke nogen dårlig forretning for Ruth. Det var en last af de såkaldte NVGsild (Norsk Vårgytende Sild), som er en særlig Nordatlantisk sildeart, der ligger i størrelsen omkring 375 gram pr. fisk. Silden blev fanget i farvandet omkring Færøerne og var på 2.150 tons fisk. Lasten blev solgt til Pelagic Egersund, der aldrig før havde taget en så stor last ind og heller ikke før udbetalt så høj en sum for en enkelt last. Ruth blev da betalt med mellem 17 og 18 millioner kroner for denne ene last. Størrelsen af NVG-silden voldte endda fabrikken problemer. Nok var fabrikkens maskineri ind-

stillet til opskæring af sild, men netop disse fisk var betydeligt større end set før, hvor der også måtte en omstilling af maskinerne til før produktionen kunne komme i gang. Sildelasten var den anden kendte, som Ruth havde landet i løbet af kort tid. Ugen før var Danmarks største fiskeskib i Kollafjord på Færøerne, hvor der også blev losset NVG-sild. Lasten var ikke så kæmpe stor, da der ”kun” blev losset 1.550 tons sild af god kvalitet. Det var dog en rekord alligevel, idet Ruth fangede fiskene efter kun 18 timer i søen. Så indtægterne flyder ind til Ruths regnskabskontor, mens der

FOTO: PREBEN ANDERSEN

10

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you