Page 1

DKK 49,50

61. ÅRGANG · NOVEMBER 2017 NR. 11

Østersøfiskere raser over fiskestop Franske trillinger til Northsea Yard Thyborøn får ny godsrute

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 11-2017

TOPHISTORIE

11

4

Som det kunne ses i TV Midt Vest, så er de 4 beton TP´er (Transition Pieces) til de fire near shore havvindmøller i Nissum Bredning, sejlet ind i havnen i Thyborøn. Og der var tale om det helt store præcisions-arbejde for at få den tunge last sejlet sikkert ind i havnen.

MARATHON FORHANDLINGER I EU OM NYE KVOTER Der var fra EU-Kommissionens side lagt op til, at torskekvoten i den østlige del af Østersøen skulle reduceres med 28 procent, da fiskeriminister Karen Ellemann den 9. oktober satte sig til forhandlingsbordet sammen med sine EU-ministerkollegaer. Efter 20 timers hårde forhandlinger stod det klart, at torskekvoten i den østlige del af Østersøen kun bliver reduceret otte procent. Kvoten for torsk i den vestlige Østersø er uændret.

7

5

GREENPEACE: TORSKEN ER SENDT TIL TÆLLING De seneste år er det kun gået én vej for torskebestanden i Østersøen, og det er nedad, derfor er det afgørende, at politikerne tager ansvar for miljøet og fiskerierhvervets fremtid ved at sætte kvoterne konservativt lavt. Det mener Greenpeace.

12

FISKERIFORENINGEN: KATASTROFAL AFTALE

FISKERNE I OPRØR I ØSTERSØEN - FØLER AT HAVE FÅET DØDSSTØDET EU-kommissionen stop for fiskeri i den vestlige del af Østersøen fra februar til udgangen af marts i 2018, har fået bægeret til at flyde over - ikke kun blandt danske fiskere men i ligeså høj grad hos deres tyske kollegaer. Vi er i chok over beslutningen, siger fisker Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop, til FiskerBladet.

IMPONERENDE ANLØB PÅ THYBORØN HAVN – BÅDE I STØRRELSE OG SÆRPRÆG! Der er ingen tvivl om at Thyborøn Havn er en energisk industrihavn, og det hele året igennem. I øjeblikket er vi dog vidne til en særlig høj aktivitet, hvor talrige sensationelle fartøjer sejler ind i havnen. Årsagen er installationen af de fire 7 MW Siemens vindmøller i Nissum Bredning, som foregår fra Thyborøn Havn. Og der er hele tiden noget nyt at følge med i omkring offshore aktiviteten.

Det er et ringe resultat for torsk i Østersøen med en fortsættelse af en lukkeperiode i den vestlige Østersø og indførelse af en lukning i den østlige Østersø - samtidig med, at det ikke blev til en forøgelse af kvoten for torsk i den vestlige Østersø. Det mener Danmarks Fiskeriforening

6

PRÆCISIONSARBEJDE PÅ THYBORØN HAVN!

8

FRANSKE TRILLINGER TIL NORTHSEA YARD ESVAGT har tidligere benyttet de solide kompetencer, der findes i Thyborøn til vedligeholdelse og reparation af deres flåde. Efter nogle års pause i samarbejdet var det en stor fornøjelse atter at modtage et ESVAGT fartøj på beddingen i Thyborøn.

14

ESVAGT IGEN PÅ BEDDINGEN I THYBORØN Thyborøn Havn udstiller, traditionen tro, på DanFish messen, og vi vil være at finde sammen med de utroligt mange virksomheder, der dagligt yder fiskeren og fiskeflåden en kvalificeret service, og som ligger geografisk placeret på havnen i Thyborøn.


HAVNENYT 16

26

Der tjenes gode penge mange steder i fiskeriet for tiden, og det smittede af på DanFish International messen i Aalborg, der i år kunne notere en mindre fremgang til nu 14.135 besøgende. Antallet af udstillere lå på godt 400 - 40 flere end i 2015.

THYBORØN HAVN DELTOG I WIND ENERGY DENMARKS ÅRLIGE TODAGES KONFERENCE I HERNING Thyborøn Havn viste flaget sammen med North Sea Offshore Service Group på den danske vindindustris årlige internationale konference, hvor branchen var samlet om en perlerække af konferencer, der alle på en eller anden måde vedrørte emnet - fremtidens vindenergi.

23

FF SKAGEN OVERTAGER SKAGERAK PELAGIC FF Skagen har indgået aftale med Skagerak Group om køb af samtlige aktier i Skagerak Pelagic, som er Danmarks største producent af sild til human konsum og ledende indenfor sit område i Europa.

27

17

18

NY GODSRUTE PÅ THYBORØN HAVN

20

VELOVERSTÅET DANFISH MESSE 2017

22

KEND DIN FISKER - HISTORIER FRA HVERDAGEN PÅ HAVET

Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

24

GRANLY DIESEL ER KLAR TIL AT LEVERE: STOR ORDRE FRA KARSTENSENS SÆTTER TRYK PÅ Allerede forud for Fiskerimessen i Ålborg havde vicedirektør Preben Vogt fået så mange meldinger om interesse for Granly Diesels motorer og anlæg, at han vidste, at optimismen havde ben at gå på. Og han blev ikke skuffet: Efter en lidt stille periode er fiskeriet igen i omdrejninger. Det går den rigtige vej, og efterspørgsel og ordrer giver travlhed hos Granly Diesel A/S.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 70 20 41 55 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

ØVRIGE HISTORIER 28

HELE EJERKREDSEN FREM I LYSET

29

TEMADAG PÅ HAVNEN: OPTIMER SIKKERHEDEN OM BORD

30

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL RUNDER 20 ÅR

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

61. ÅRGANG · NOVEMBER 2017 NR. 11

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Østersøfiskere raser over fiskestop Franske trillinger til Northsea Yard Thyborøn får ny godsrute

Næste udgave: 4. december 2017

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

Foto: Jens Nørgaard Bundgarnsfisker Sejer Pedersen

KOLOFON

NY MILLIONORDRE TIL KARSTENSENS SKIBSVÆRFT Karstensens Skibsværft i Skagen har indgået en kontrakt med Lunar Fishing, Peterhead i Skottland om levering af en trawler på 80 meter. Ordren, der har en værdi på godt 230 millioner kroner, skal leveres i starten af 2020.

NY STÆRK-SUGENDE SLAMSUGER TIL SLOPOLIE ER TAGET I BRUG Alle fartøjer, der anløber Thyborøn Havn, kan aflevere olieholdigt vand og olieprodukter i et vist omfang uden ekstra omkostninger. Det er en service, som både fiskefartøjer og handelsskibe benytter sig af i stort omfang. Alene i år har havnen hentet knapt 400.000 liter, og året er som bekendt ikke omme endnu.

VELBESØGT DANFISH MESSE I AALBORG


MARATHON FORHANDLINGER I EU OM NYE KVOTER Der var fra EU-Kommissionens side lagt op til, at torskekvoten i den østlige del af Østersøen skulle reduceres med 28 procent, da fiskeriminister Karen Ellemann den 9. oktober satte sig til forhandlingsbordet sammen med sine EU-ministerkollegaer. Efter 20 timers hårde forhandlinger stod det klart, at torskekvoten i den østlige del af Østersøen kun bliver reduceret otte procent. Kvoten for torsk i den vestlige Østersø er uændret.

- Resultatet er acceptabelt, når man tænker på udgangspunktet. Det var nogle meget svære forhandlinger. Vi har fra dansk side gjort alt, hvad der stod i vores magt for at nå frem til et resultat, der sikrer en god balance mellem hensynet til torskebestanden og indtjeningsmulighederne for erhvervet, sagde fiskeriminister Karen Ellemann efter mødet. UNDTAGELSER Som en del af forhandlingerne lykkedes det desuden at få indført undtagelser til forslaget om den meget kritiserede lukkeperiode. Det betyder, at fiskere med fartøjer op til 12 meter stadig kan fiske på 0-20 meter vand i februar og marts i områder, hvor der ellers er lukket for torskefiskeri. FRITIDSFISKERE Lyst- og fritidsfiskere har som noget nyt i år også skulle bidrage til at forbedre vilkårene for torsken. Det betyder at de i 2017 maksimalt må bringe fem torsk i land om dagen. I lukkeperioden i februar og marts må de maksimalt bringe 3 torsk i land pr. dag. Denne bestemmelse videreføres i 2018. NORDSØEN Til december skal fiskekvoterne for Nordsøen forhandles.

FAKTA: Fiskekvoter for Østersøen 2018 • Torsk i den vestlige Østersø: 0 procent • Torsk i den østlige Østersø: -8 procent • Sild i den vestlige Østersø: -39 procent • Sild i den centrale Østersø: +20 procent • Sild i den Botniske Bugt: -40 procent • Sild i Rigabugten: -7 procent • Brisling: +1 procent • Laks: -5 procent • Laks i Finske Bugt: -5 procent • Rødspætte: -10 procent

4

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Det er et ringe resultat for torsk i Østersøen med en fortsættelse af en lukkeperiode i den vestlige Østersø og indførelse af en lukning i den østlige Østersø - samtidig med, at det ikke blev til en forøgelse af kvoten for torsk i den vestlige Østersø. Det mener Danmarks Fiskeriforening

FISKERIFORENINGEN: KATASTROFAL AFTALE - Det er fuldstændigt utroværdigt og en direkte chikane af Danmark og dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Forening har sammen med den danske minister arbejdet for, at slippe for lukkeperioderne og få en stigning på torskekvoten i den vestlige Østersø - hvilket er på linje med biologernes anbefaling, men: - Det er svært, når et land, Sverige, hverken vil lytte til argumenterne fra den biologiske rådgivning eller sikre kystfiskeriets indtjening, siger Svend-Erik Andersen.

LUKKEPERIODERNE Netop lukkeperioderne er en torn i øjet. For lukningen er ifølge foreningen ikke kun katastrofal for fiskerne, den rammer også de følgeerhverv, der er i fiskeriet.

- Resultatet er langt fra tilfredsstillende. Det er tåbeligt og ligeledes biologisk ubegrundet med lukkeperioderne. Fiskerne er voldsomt frustrerede, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening. ROS TIL MINISTER Danmarks Fiskeriforening mener dog, at der er grund til at rose den danske delegation. Fiskeriminister Karen Ellemann har gjort

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

en kæmpe indsats for at overbevise de andre lande om, at der var grundlag for en kvotestigning og ingen brug for lukkeperioder.

- Men når man ikke vil bruge den videnskabelige rådgivning, man ellers hylder i skåltalerne, til at hjælpe de fiskere, som man også hylder i de samme taler, så er det svært, siger Michael Andersen Chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening. MANGLENDE FORSTÅELSE - Man insisterer på at opretholde en lukning som er katastrofal for fiskerne og følgeerhvervene, ene og alene fordi man ikke forstår hvad der ligger i den biologiske

rådgivning, siger Michael Andersen og peger på, at det lige så meget handler om mennesker man rammer – og ikke torsk man beskytter. Og konsekvensen er klar. - Resultatet af EU´s ministrenes beslutning om torskekvoter og lukkeperioder for 2018 er skræmmende. Det betyder, at fiskeriet i Østersøen smuldrer væk. Det sker måske ikke fra den ene dag til den anden, men det – som alle gerne vil have – et lokalt og kystnært fiskeri smuldre væk for øjnene af os, uden at nogen gør noget ved det, siger Svend-Erik Andersen.

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

5


AF JENS NØRGAARD

FISKERNE I OPRØR I ØSTERSØEN - FØLER AT HAVE FÅET DØDSSTØDET

EU-kommissionen stop for fiskeri i den vestlige del af Østersøen fra februar til udgangen af marts i 2018, har fået bægeret til at flyde over - ikke kun blandt danske fiskere men i ligeså høj grad hos deres tyske kollegaer. Vi er i chok over beslutningen, siger fisker Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop, til FiskerBladet. I årets første tre måneder laver vi typisk 50 procent af indtægten. Nu fjerne de igen et par måneder af årets bedste kvartal.

Vi havde håbet af sidste års stop for fiskeri var sidste gang. Sådan skulle det åbenbart ikke være. Beslutningen hos Kommissionen er alt ødelæggende for erhvervet, det er vejen til enden for os! Også de danske fiskeres tyske kollegaer slår i bordet. I tysk TV1 ARDs nyhedsudsendelse ”Tagesschau” blev miljøorganisationer herunder naturfredningsforeninger gjort ansvarlig for EU-kommissionens beslutning. Bare på sild vil kvotetildelingen i 2018 blive beskåret med 38 procent. Hvad skal vi gøre spørger fisker Ulrik Kølle Hansen videre? Ind-

6

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

førte man f.eks. et høstforbud i august – september i landbruget, ville landmændene være tvunget til at lægge hele produktionen om, hvilket mildest talt ville være umuligt. I vort erhverv kan vi heller ikke bare lægge produktion om. Man tvinger os til at gå fra hus og hjem og sejle om i Nordsøen til et vejrlig i årets første måneder som vore skibe generelt absolut ikke er bygget til.

lem, Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen, om sagen. Ifølge et interview i TV2 Nyhederne med fiskeriminister Karen Ellemann, umiddelbart efter afgørelsen i kommissionen, er der ikke meget der tyder på, at der kan rykkes ved beslutningen i Bruxelles.

Fiskestoppet betyder at fartøjer over 12 meter bliver ramt. Fartøjer under 12 meter kan få lov til at fiske, dersom de har fået installeret et ”Trace and Track” system, så myndighederne til hver en tid kan følge dem på fiskepladserne eller til/fra.

OVERVÅGNING INDFØRES Ulrik Kølle Hansen håber på at få hjælp til en ændret holdning i EUKommissionen via medlemmer i Folketinget. Foreløbig mødes han med det lokale folketingsmed-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


GREENPEACE:

TORSKEN ER SENDT TIL TÆLLING De seneste år er det kun gået én vej for torskebestanden i Østersøen, og det er nedad, derfor er det afgørende, at politikerne tager ansvar for miljøet og fiskerierhvervets fremtid ved at sætte kvoterne konservativt lavt. Det mener Greenpeace.

- På den korte bane vil lave kvoter gøre ondt på den enkelte fisker, men på den lange bane vil det være med til at redde et erhverv, der lige nu er i frit fald, netop fordi fiskekvoterne igen og igen sættes langt højere, end det forskerne anbefaler, siger Magnus Eckeskog, havansvarlig i Greenpeace Danmark. - Karen Ellemann tog desværre til Luxembourg med et mandat, der gik ud på at udvande flertallet af EU Kommissionens og forskernes forslag om regulering af fiskeriet i Østersøen. Det paradoksale er, at hendes ønske om at beskytte dansk fiskeri får den direkte omvendte effekt, for det sidste, fiskeriet har brug for, er flere kriseramte fiskebestande som følge af fortsat overfiskeri. Det er en fiskeriministers tunge ansvar at kigge frem og tage ansvarlige beslutninger, også selvom det er upopulært ved første øjekast, og det ansvar har Karen Ellemann ikke levet op til i denne omgang, siger Magnus Eckeskog.

PRESSET BESTAND - Selvom kvoten for torsk i den vestlige Østersø sidste år blev reduceret med 56 procent, så er det ikke gået den rigtige vej for torsken. Gydebiomassen er faldet, og bestanden bliver mindre og mindre. Derfor var det helt uansvarligt af Danmark at kæmpe for en øget torskekvote, og EU Kommissionens eget forslag var desværre også for svagt til at sikre genopretning af bestanden. Overfiskeri vil altid have alvorlige konsekvenser, GENOPBYGNING TAGET TID - Det kræver vedholdenhed at genopbygge en fiskebestand, og derfor er det positivt, at Ellemann ikke fik opbakning i EU til at øge kvoten for den vestlige torskebestand. Desværre er det torsken i den østlige Østersø, der får lov til at betale prisen for Østersølandenes kompromis med en kvote på hele 20 procent over det, som Kommissionens ellers anbefalede. Torsken i den østlige Østersø har det virkelig skidt, så det er ikke en god udvikling, lyder vurderingen fra Greenpeace.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

7


FRANSKE TRILLINGER TIL NORTHSEA YARD AF JENS NØRGAARD

Northsea Yard i Hanstholm har igen sikret sig en større ordre hos det franske trawlerrederi Euronor i Boulogne-sur-Mer. Værftet skal klasse og samtidig give tre af rederiets trawlere en gennemgribende overhaling efter lang tids fiskeri i såvel den øvre del af Nordøen som rundt ved Shetlandsøerne. Oveni kommer en hovedrenovering af s kibenes MAK motorer. Det er Northsea Yards CEO, Jesper Pedersen, der har forhandlet ordren til Hanstholm, hvor skibene er gamle kendinge. De anløber jævnligt den vestjyske havneby for losning. 8

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

Værftsdirektør Jesper Pedersen lægger ikke skjul på at han er mere end glad for opgaven fra det franske rederi. Igennem nogle år har rederiet med base i Boulogne-sur-Mer ved den engelske kanal brugt Hanstholm som udgangspunkt for fiskeri i det atlantiske område ved Shetland. Ved flere lejligheder har franskmændene så samtidig benyttet sig af mulighederne for reparationer, bundeftersyn og andet ved Northsea Yard. Hanstholm værftets kompetencer ved de lejligheder er baggrunden for at Boulogne fiskerne højst sandsynlig nu vender tilbage til værftet. Endnu mangler

nogle detaljer i forhold til de samlede arbejder ombord på skibene at falde endelig på plads hos det franske rederi. Planerne er dog at trawlerne i forhold til schedule begynder at ankomme til december. Muligheden for at få et fjerde skib i dokken er ikke udelukket, fortæller værftsdirektøren videre til FiskerBladet. Året 2017 har for Northsea Yard indtil videre været hektisk. Dokning af såvel tyske trawlere fra Kutterfisch som danske fiskeskibe samt større ombygninger har hørt til dagsorden på værftet. I begyndelsen af oktober lå Hanstholm trawleren HM335 Flipper i dokken for maling og installation af en

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


HM128 Borkumrif ved udrustningskajen hos Northsea Yard tidligere på året.

Danske Fiskeres Forsikring & Dansk Fartøjsforsikring Hver for sig har vi vores kompetencer inden for arbejdsskade- og fartøjsforsikring ! Nu har vi slået os sammen ! Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab. Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmesider www.dff-gs.dk • www.dfff.dk

ny lysmaskine samt nyt gear fra Mekanord A/S i Frederikshavn. I november kommer en norsk trawl til værftet for at blive udstyret til dobbelt trawl, så det er ikke beskæftigelse der mangler på værftet i Hanstholm. ÅRETS STORE OMBYGNINGER Årets helt store opgaver har været ombygning af de to Hanstholmtrawlere HM128 Borkumrif samt HM 424 Westbank. Borkumrif, der er bygget på Karstensens Skibsværft i 2001, kom allerede til værftet i begyndelsen af marts måned for et længere ophold, idet skibet skulle have installeret ny hovedmotor, gear og propelleranlæg. Hele operationen tog seks uger. Den gamle Caterpillar 3512 DITA 728 kW skulle skiftes til en Mitsubishi S6U-C2MPTK motor, der er kendetegnet ved at være hårdfør, robust og med et lavt brændstofforbrug. Normalt leveres Mitsubishis motorer i en grå farve, men rederne - skipper og fisker Dan

Nielsen og hans far fisker Flemming Nielsen - ønskede deres helt egen farve. Derfor fremstår den store S6U i dag i en skrigende orangerød farve. Installationen af den nye hovedmotor var ren millimeter arbejde. Det blev klaret ved at skære hul fra lasten og ind til motorrummet. Herfra kunne motoren, der vejer 10 tons, ved hjælp af en kæmpe kran populært sagt sættes ned på nogle rulleskøjter og rulles på plads i maskinrummet. Det hele blev klaret på et par timer. TILBAGE I NORDSØEN IGEN Derudover fik Borkumrif installeDXC DZC (V)DZC DL36 ret et nyt Enwa osmoseanlæg. Alt er bare større nu, fortalte skipper MOTORERNE MOTORERNE OVERHOLDER DE NYE EMISSIONSKRAV. DZC engine range OVERHOLDER DE NYE Dan Nielsen i foråret til FiskerTYPETIER 6/82DZC TIER 2 EMISSIONSKRAV. TYPE 6/8 DZC OP OPTIL TIL2400 2400HK. HK Bladet, da vi besøgte trawleren Medium speed engine, turbocharged & intercooled, available in Anti-clock and Clock rotation.

Can run on diesel, heavy fuel, vegetable oil, animal greases, ... Dual fuel execution is also possible. under et af skibets korte ophold i Hanstholm efter testsejlads i FORHANDLER6DZC AF 8DZC Nordsøen. Med de forskellige til1500kW @ 1000rpm 2000kW @ 1000rpm ABC-MOTORER: tag om bord har vi fået et miljøSydhalevej venligt og støjsvagt skib. Det gør 4-6 - 7680 Thyborøn - Tlf. 97 83 12 05 - Fax 97 83 16 78 - mail: kt@kyndeogtoft.dk Sydhalevej 4-6 • 7680 Thyborøn • Tlf. 97 83 12 05 • Fax 97 83 16 78 sig også gældende i forhold til mail: kt@kyndeogtoft.dk • www.kyndeogtoft.dk produktionsanlæggene og isværket ombord.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Anglo Belgian Corporation nv - Wiedauwkaai 43 - 9000 Gent ( Belgium ) T +32 (0)9 267 00 00 - F +32 (0)9 267 00 67 - E info@abcdiesel.be - www.abcdiesel.be Member of the Ogepar group - www.ogepar.com

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

9


Skippers far og medejer af Borkumrif, Flemming Nielsen, der skulle i gang med at hjælpe til ved losningen umiddelbart efter skibets ankomst til Hanstholm i en sen aftentime den 2. oktober, da det regnede og blæste - noget mere end bare en pelikan hen over Nordsøen - fortalte, at Borkumrif er blevet et super skib med den nye hovedmotor. - Vi har opereret en del oppe ved Shetlandsøerne siden vi igen stak i søen efter forårets værftsophold. Nu er vi trukket ned i Nordsøen igen mellem Danmark og Norge i håb om at få del i den resterende EU torskekvote, som var sat til side til kystfiskerne, men som de ikke har formået at fange. DEN MEST SPECIELLE OMBYGNING Den 14. marts lå den næste Hanstholm trawler i venteposition. Det var HM 424 Westbank på 18 meters længde og 7 m bredde. Skibet skulle gennemgå et million stort ombygningsprojekt. Det omfattede bl.a. en større opgradering herunder ikke mindst ny hovedmotor,

forlængelse og ny rejefabrik. Operation var en af de mere specielle og krævede omfattende planlægning og høj faglighed blandt værftets medarbejdere. Westbank anvendes ligesom før værftsopholdet primært til rejeog makrelfiskeri. Skibet er bygget og afleveret fra Vestværftet i Hvide Sande i 2007. Vejr og vind havde sat sine tydelige spor på fartøjet og erfaringer med skibet gjorde, at partsrederne fiskekipper Henrik

Med hjælp fra en stor kran blev den 10 tons store nye hovedmotor til Borkumrif hejst ombord på trawleren.

og hans far Ernst Christensen, tog det store skridt til total ombygning. LASTEKAPACITETEN KRAFTIG FORØGET Man kunne måske have valgt at bygge nyt, men værfternes ordrebøger bugner i disse år, og ventetiden er lang. Derfor beslutningen om ombygning hos ejerne. Fra sin tidligere længde på 17,9 meter blev Westbank forlænget til 25,8 meter. Bredden på 5,5 meter blev fastholdt, men bruttotonnagen forøget fra 127 tons til 197 tons. Lastekapaciteten blev samtidig forøget fra de tidligere 100 tons til 275 tons. I sit oprindelige setup, var fiskeskibet udstyret med en 650 hk Volvo hovedmotor. Den nye maskine er en MTU (Mercedes) på 1000 hk. Fartøjet har fået nye propeller og rordyse samt gear, der blev leveret af Hundested Propeller. Det samlede pæletræk kom på 18-20 tons med det nye udstyr.

tromler, så man fra det hidtidige kom op på fire styk. De to nye tromler kan sænkes og løftes efterbehov. SPÆNDENDE TRAWLER MED FREMTID Udover de ovennævnte ting blev der bygget et helt nyt rejefabriksanlæg, installeret et nyt køleanlæg og Enwa osmoseanlæg. Endelig fik Westbank en helt ny sonar ombord. I midten af juni kunne Westbank igen forlade værftet som en ”næsten” ny trawler efter en ombygning med fremtiden for øje, hvor såvel fabrikken og mandskabsområdet fik et tiltrængt løft. Resultaterne fra rejefiskeriet mellem Danmark og Norge er ikke udeblevet, fortæller en stolt fiskeskipper Henrik Christensen, da FiskerBladet møder ham igen ved trawlkajen i Hanstholm i begyndelsen af oktober. Westbank var inde og vende for at skifte besætning.

Meget mere plads blev der ikke til samtalen. ”Westbank” skulle i søen Westbank fik endvidere to nye igen inden stormen for alvor tog lysmaskiner fra Cummins under fat i det nordjyske om natten melværftsopholdet. På maindeck blev Hundested Propeller 20/11/03 20:28 1 der plads til yderligere to trawllem den 2. og 3.Side oktober.

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

10

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


NOVEMBER 2017

HAVNENYT

Præcisionsarbejde på Thyborøn Havn! Som det kunne ses i TV Midt Vest, så er de 4 beton TP´er (Transition Pieces) til de fire near shore havvindmøller i Nissum Bredning, sejlet ind i havnen i Thyborøn. Og der var tale om det helt store præcisions-arbejde for at få den tunge last sejlet sikkert ind i havnen. De 4 beton TP´er vejer hver 1150 tons og blev sejlet hertil fra Polen på Per Aarsleffs pram, kun trukket af slæbebåden Mentor. Fragten har krævet de helt rigtige vejrvinduer, hele vejen rundt om Skagen. Med en sejlhastighed på bare 4 knob har det krævet en betydelig portion held at nå frem på denne årstid. Til selve indsejlingen i Thyborøn var der igen bud efter vores lokale slæbebåd Nadir fra Agger Værft, som styrede prammen sikkert i havn med største præcision godt hjulpet af

SIDE 1 THYBORONPORT.DK

slæbebåden Mentor. Det er et imponerende syn, så sikkert to slæbebåde kan arbejde sammen om denne helt store type gods. Og det var lidt af et tilløbsstykke på havnen i Thyborøn den søndag eftermiddag. TP´erne skal bygges ovenpå de gule jackets, efter at de er installeret ude i Nissum Bredning. Tilsammen kommer jacket og TP´er til at udgøre et solidt fundament til havvindmøllerne. De to første jackets stod allerede klar ved indsejlingen af TP´erne, så det lå lige til at sejle de to første TP´er ud

til installation lige med det samme efter ankomsten. Installationen af jackets kræver et 40 timers vejrvindue, hvilket kan være lidt svært at få på den jyske vestkyst. Det er jo ikke for ingenting at verdensrekorden i produktion af vindenergi, i forhold til vindmøllens størrelse, er sat af den yderste af de otte Rønland vindmøller, som står opført udenfor Thyborøn. De sidste to jackets og dertilhørende TP´er vil blive installeret, lige så snart vejret tillader det.


Imponerende anløb på Thyborøn Havn – både i størrelse og særpræg! Der er ingen tvivl om at Thyborøn Havn er en energisk industrihavn, og det hele året igennem. I øjeblikket er vi dog vidne til en særlig høj aktivitet, hvor talrige sensationelle fartøjer sejler ind i havnen. Årsagen er installationen af de fire 7 MW Siemens vindmøller i Nissum Bredning, som foregår fra Thyborøn Havn. Og der er hele tiden noget nyt at følge med i omkring offshore aktiviteten. Det er simpelthen de mest utrolige fartøjer, der anløber havnen for at arbejde på dette projekt, og de sejles top professionelt i havn hver eneste gang. Fx har vi haft fornøjelsen af den gigantiske flydekran Matador 3 fra Rotterdam i Holland, på 70 X 32 m og en løftekapacitet på hele 1800 tons. Prammen kom i havn dagen lige før det blæste op, så det blev godt at komme i læ i havnebassinet, før de stærke vindstød fra syd/ vest tog fart.

SIDE 2 THYBORONPORT.DK

Et andet eksempel er godsfartøjet Industrial Dolphin, som fragtede de fire gule jackets, og de 12 stk. 70 meter lange piloteringspæle til fastgørelse af jackets i havbunden, ind på vores helt særlige sværgodskaj Limfjordskaj II, der i øvrigt i dag er velkendt i branchen for de helt unikke arbejdsforhold, som betonbelægningen giver.

Det er lidt af et puslespil for havnevagten at finde plads til alle de store pramme og fartøjer, der i øjeblikket gæster havnen, men det lykkedes hver eneste dag at bevare overblikket og finde plads til hver eneste brik for at få det hele til at gå op.


Thyborøn Havn har haft følgende offshore pramme og fartøjer liggende i havnen til installationen af Nissum Bredning havvindmølleparken. – Og de fleste af dem på samme tid: Mammoet kran Prammen Schelde 85 X 22 m Flydekranen Matador 3 70 X 32 m Carrier pram 90 X 41 m Aarsleff 102 pram 81 X 16 m Aarsleff 104 pram 66 X 12 m Aarsleff 132 pram 100 X 30 m Crew transfer vessel – Tender 12 X 5 m Crew transfer vessel – Preceder 14 X 5 m Slæbebåde - Nadir og Jan Leenheer Fob swath 3 25 X 10 m Industrial Dolphin 120 X 20 m Pram Aarsleff ” Rolina” 40 x 18 m Supply- og bugseringfartøj - GPS Avenger 27 x 9 m Supply- og bugseringfartøj - Coastal Boxer 22 x 9 m Supply- og bugseringsfartøj - Leanne P 24 x 9 m

SIDE 3 THYBORONPORT.DK


ESVAGT igen på beddingen i Thyborøn ESVAGT har tidligere benyttet de solide kompetencer, der findes i Thyborøn til vedligeholdelse og reparation af deres flåde. For år tilbage fik ESVAGT lavet meget reparationsarbejde i Thyborøn, og deres mandskabskurve blev ligeledes produceret i Thyborøn, ved Thyborøn Skibs og Motor også kaldet 3XJ. Efter nogle års pause i samarbejdet var det en stor fornøjelse atter at modtage et ESVAGT fartøj på beddingen i Thyborøn.

SIDE 4 THYBORONPORT.DK

Rednings- og standbyfartøjet ESVAGT Preserver kom på beddingen for at få lavet præventivt stålarbejde for at undgå driftstop. Der blev både sat ny stålplade på dækket og i stævnen, og diverse lænser og spulerør blev udskiftet. Bare tre timer efter at arbejdet var bestilt ved Thyborøn Skibs og Motor sprang ca. 10 smede samt to elektrikere og radiofolk på opgaven. En uge på beddingen var nok, for der blev arbejdet igennem på skiftehold og sågar lørdag og søndag. Den 7. oktober 2017 var ESVAGT Preserver klargjort til igen at påtage sig sit standby redningsarbejde ude i Nordsøen. ESVAGT Preserver var oprindeligt en fiskekutter bygget i Østtyskland og blev senere ombygget til et ESVAGT rednings- og standbyfartøj. Fra sin tid som fiskekutter har fartøjet faktisk fisket


Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 50 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads. Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

fra Thyborøn og mødes derfor med en helt speciel affektion i lokalområdet. Beddingsanlægget i Thyborøn kan tage fartøjer på op til 500 tons og har hele fire pladser, hvilket giver en høj fleksibilitet til at garantere den hurtige reaktion, der ofte kræves, når behovet for dokning melder sig på et fartøj. Der dokkes i dag hele 125 fartøjer om året i Thyborøn. Udover beddingsanlægget har Thyborøns nye flydedok, som blev sat i drift i 2016, øget reaktionsevnen og kapaciteten yderligere. Med en løftekapacitet på hele 9000 tons og en længde på 153 m er der endda plads til at dokke to fartøjer på samme tid, når travlheden er på sit højeste. Flydedokken kan tage fartøjer med op til 6,8 m dybgang.

Vi udfører alt inden for:

TEKNISK ISOLERING SKIBSAPTERING · TEAKDÆK

tlf. nr. +45 2020 3507 · www.vww.dk

MARITIMT EL – hver dag – året rundt

Med åbning af afdeling på Værftskaj 12 er vi kommet tættere på dig og er parat til at rykke ud til enhver opgave. Vores ”besætning” er klar og vil sætte alle sejl til for at finde de rette løsninger til dit behov. Find os på Værftskaj 12 eller kontakt os på tlf. 97 96 18 88

T: +45 97 96 18 88 • www.he-as.dk

SIDE 5 THYBORONPORT.DK


Thyborøn Havn deltog i Wind Energy Denmarks årlige todages konference i Herning Thyborøn Havn viste flaget sammen med North Sea Offshore Service Group på den danske vindindustris årlige internationale konference, hvor branchen var samlet om en perlerække af konferencer, der alle på en eller anden måde vedrørte emnet - fremtidens vindenergi. Vindenergibranchen undersøger ihærdigt, hvordan omkostningerne til både produktion, installation og service og vedligeholdelse af havvindmølleparkerne kan reduceres, alt sammen med det ene formål for øje - at sikre forbrugerne grøn energi til en konkurrencedygtig pris.

Det var et par indholdsrige dage i Herning, hvor vi fik indblik i, hvad der optager branchen, når man forsøger at tage et kik ind i fremtiden. Den type inputs er meget vigtig for os som havn, netop med henblik på at kunne reagere og tilpasse havnens infrastruktur til branchens og offshore kundens behov i fremtiden.

Vi blev begge dage mødt med stor interesse omkring de fire Siemens 7 MW havvindmøller, som i øjeblikket installeres i Nissum Bredning fra vores sværgodskaj Limfjordskaj II. Man følger med spænding dette pioner projekt indenfor offshore vindenergi og det gør vi jo også...

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168

SIDE 6 THYBORONPORT.DK

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk


Ny stærk-sugende slamsuger til slopolie er taget i brug Alle fartøjer, der anløber Thyborøn Havn, kan aflevere olieholdigt vand og olieprodukter i et vist omfang uden ekstra omkostninger. Det er en service, som både fiskefartøjer og handelsskibe benytter sig af i stort omfang. Alene i år har havnen hentet knapt 400.000 liter, og året er som bekendt ikke omme endnu. Havnen har derfor investeret i en ny og mere effektiv slamsuger, som netop er taget i brug til afløsning for den næsten 30 år gamle slamsuger. Den nye slamsuger er bygget til havnen af Solus i Bølling ved Skjern. Den kan rumme

10.000 liter, og i forhold til den gamle er sugekapaciteten øget med godt 40 %. Det betyder, at havnen kan hente bundvand og olie op betydeligt mere effektivt og hurtigere end tidligere, hvilket kommer alle vore kunder til gode.

Bestillingen på afhentning af bundvand og slopolie er nem og effektiv. Det kræver kun en opringning til havnevagten, som sørger for at tilkalde slamsugeren med det samme. Er der brug for en attest på den afhentede slopolie til skibets miljødokumentation, så udsteder havnevagten også det.

vestjyskbank.dk/thyborøn

SIDE 7 THYBORONPORT.DK


Ny godsrute på Thyborøn Havn Lakseopdræt er en stor industri i Norge, og nu kan Thyborøn Havn bidrage med sit til værdikæden. Foderet til laksen er et afgørende element i lakseopdræt, og her har Aller Aqua Group et eftertragtet produkt, som afsættes til de mange lakseopdræt langs den norske vestkyst. Aller Aqua Group er et dansk familieejet selskab med hovedkvarter i Christiansfeld. Firmaet producerer fiskefoder til akvakultur, der eksporteres til mere end 60 lande verden over, fra fabrikker i Danmark, Polen, Tyskland, Egypten og Zambia. Aller Aqua åbner sin sjette fabrik, i Kina, i slutningen af oktober i år.

SIDE 8 THYBORONPORT.DK

Virksomheden har en bred og professionel vifte af produkter og foder til 30 fiskearter og har eget professionelt udviklings- og researchcenter i Tyskland, Aller Aqua Research, der løbende arbejder på at optimere, udvikle og dokumentere effekten af virksomhedens produkter. Virksomheden har fokus på at sikre kunderne professionelle topkvalitets produkter til konkurrencedygtige priser – leveret til tiden. Thyborøn Stevedore A/S og Thyborøn Havn er gået sammen om at skabe et logistisk set

up for leveringen af Aller Aqua´s fiskefoder til Norge, som har vist sig at være både fleksibel og prismæssigt konkurrencedygtig. I løsningen indgår der en oplagring af laksefoderet på Thyborøn Havn, hvorefter det udskibes med mindre fragtfartøjer til de norske kunder i fast rutefart. For at klare lagerkapaciteten bygger Thyborøn Stevedore A/S en ny lagerhal på næsten 2000 m2, tæt ved Langholm Kaj, hvor større mængder laksefoder kan oplagres hensigtsmæssigt.


Med den øgede lagerkapacitet er der mulighed for altid at have tilstrækkeligt foder klar til udskibning. Og med den fleksibilitet som oplagringen giver, behøver lastbiltransporten ikke at ankomme, lige når skibet sejler i havn for at blive lastet. Den større lagerkapacitet sikrer derfor samtidigt, at kapaciteten i den bagvedliggende logistik på landevejene udnyttes optimalt. Herudover udnytter Thyborøn Stevedore mulighederne i returtransporter i sit eksisterende transportsystem til at sikre konkurrencedygtige priser på fragten til Thyborøn. Pga. den kortere sejlrute til Norge, med udskibningen fra Thyborøn Havn, giver det mulighed for to ekstra ture om måneden. Dermed udnyttes en større del af skibets kapacitet til egentlig fragt, hvilket også medvirker til, at der her er fundet en god, helstøbt og økonomisk konkurrencedygtig løsning for Aller Aqua. Fartøjet som skal transportere Aller Aqua´s foderprodukter er det røde norske fartøj Terneskjaer, som vil kunne opleves i havnen med jævne mellemrum.

Fiskeriskolen i Thyborøn Erhvervsfisker En 2-årig uddannelse, der består af: • 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • 2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller få arbejde på et skib.

Fiskehandler En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af: • 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • Praktik i en virksomhed Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som fiskehandler i f.eks. butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser • Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne) • ROC og LRC • Medicinkiste B og C basis og opfølgning • Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning • Navigation • STCW kurser Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

SIDE 9 THYBORONPORT.DK


Veloverstået DanFish Messe 2017 Thyborøn Havn flyttede bogstaveligt talt ind på DanFish messen i Aalborg i år. At gå rundt på messen mellem de talrige Thyborøn stande, var næsten som at gå rundt i havnens gader. Thyborøn virksomhederne stod samlet i teltet – Hal D og med et ensartet udtryk i standenes design, var det som at være ankommet til Thyborøn. Formålet var at give et godt overblik over de mange services, der er til rådighed på ét og samme sted, når man sejler ind i Thyborøn Havn.Vi ønskede at kommunikere det fantastiske samarbejde, der er virksomhederne imellem i Thyborøn.Og det havde fuldstændig den ønskede effekt på messen.

SIDE 10 THYBORONPORT.DK


Der var travlhed i Thyborøn området alle tre dage - teltet summede af liv. Ikke en eneste gæst fik lov til at gå forbi Knud og Jens uden at smage deres udsøgte smagsprøver af letrøgede kulmulebidder på Dok-in standen. Og der var stor travlhed på alle standene omkring maritim service og fiskegrej som både trawl og trawlskovle. Vi havde endda en ny MOB sele med ny patenteret låsemekanisme med fra Thyborøn Sejlmager. Der var stor interesse for Fiskeauktionen hos de udenlandske fiskere og hos DTU, ligesom TripleNine standen var godt besøgt.

Fiskerne viste stor interesse for finansieringsmuligheder hos Vestjysk Bank og standen med indkvarteringsmuligheder havde stor betydning, så snart vi fik besøg af udenlandske fiskere, der trygt vil kunne indkvarteres i Thyborøn, i de perioder hvor de er nødt til at rejse ud efter fisk, fordi der ingen fisk er derhjemme. Det var fantastisk at gå rundt på Thyborøn området med kunder og hjælpe dem ind på den rigtige stand i forhold til det emne, som de havde interesse omkring.

Det store luftfoto af havnen i Thyborøn, som tydeligt viste den udvikling, havnen er gået igennem de seneste år, tiltrak stor opmærksomhed på messen. Både på turistområdet, fordi der er så mange nye attraktioner at se i Thyborøn, på fiskeriområdet, det er jo ikke for ingenting, at vi er Danmarks tredje største fiskerihavn og selvfølgelig maritim service med den nye imponerende flydedok. DanFish messen samler virkelig branchen i 3 hyggelige dage i fiskeriets tegn, og hvor er det bare skønt at udstille så mange sammen.

Tak for en veloverstået messe.

SIDE 11 THYBORONPORT.DK


Kend din fisker - historier fra hverdagen på havet Hvem er den vestjyske fisker? Hvilke fisk fanger han og hvordan arbejder han? Det bliver der sat fokus på i projekt ”Kend din Fisker”, der er et formidlingsprojekt, som skal synliggøre den vestjyske fiskers måde at arbejde med fisken på. Gennem artikler, små film, dokumentar og meget mere, følger vi forskellige fiskere, som driver forskellige former for fiskeri fra de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde.Vi får indblik i hvilke fisk han fanger, og hvordan han behandler dem efter fangst. Samtidig kommer vi helt tæt på skipper og besætning, som giver et indblik i det at være fisker. Interessen for at kende historien bag den mad vi spiser er stor.Vi vil vide hvem, der har fanget fisken, hvor den er fanget og hvordan. I fiskeriet har vi en opgave i at fortælle historien.Vi fisker bæredygtigt og bestandene har det rigtig godt. Hvordan fiskeren håndterer fisken efter fangst er, set med vores øjne, mindst lige så vigtigt. Indkøberen i de store supermarkeder og i sidste ende forbrugeren, skal kende til den gode kvalitetsfisk. Der er fortsat stor uvidenhed om, hvor meget bedre friske, danske fisk er i forhold til de mere eksotiske fisk, som man kan møde i supermarkedernes frysere.

Vi skal tale erhvervet op Ud over at kæder mm. har brug for at vide, hvad det er for et fiskeri vi driver og hvilke fisk, der er tilgængelige, vil vi også gerne fortælle, at fiskeren i dag rent faktisk har et fedt job. Det frie liv er for mange den største ”driver”. Der er ordnede forhold ombord, og man har mulighed for at tjene en god løn samtidig med, at der også kan være plads til familie og venner. Kampagnen skal således også være med til at inspirere andre til at blive fiskere.

I en tid, hvor rigtig mange storkøkkener lægger deres indkøb om til økologi og lokale/danske råvarer, er det ligeledes vigtigt at fortælle om den vildtfangede fisk, hvor omtanke for miljøet og lysten og viljen til at levere det bedste produkt er det, der driver værket. Indkøbskæder, storkøkkener og andre madprofessionelle mangler mere viden om fisk.

Virksomhederne bag kampagnen Imagearbejdet er igangsat af Konsumfisk, der er et fiskeriklyngesamarbejde mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde og som har til formål at samarbejde omkring udvikling og markedsføring af den friske fisk fra de tre havne. Partnere i Konsumfisk er: Thyborøn Havn, Hvide Sande

SIDE 12 THYBORONPORT.DK

Havn, Thorsminde Havn, Danske Fiskeauktioner, Thyborøn Havns Fiskeriforening og Sydvestjysk Fiskeriforening. Følg ”Kend din fisker” på facebook På facebook og hjemmesiden www.kenddinfisker.dk kan du se små film, med fiskere som brænder for fiskeriet, og som tror på fremtiden. Her får du også et indblik i hvorfor og hvordan, der landes top kvalitetsfisk i vestkystens havne. Tekst: Heidi Ebey Grønkjær. Foto: Henrik V. Krogh/Complot.


FF SKAGEN OVERTAGER SKAGERAK PELAGIC

FF Skagen har indgået aftale med Skagerak Group om køb af samtlige aktier i Skagerak Pelagic, som er Danmarks største producent af sild til human konsum og ledende indenfor sit område i Europa.

- Købet af Skagerak Pelagic er en naturlig udvikling af FF Skagen som dermed sikrer sammenhæng i forædling af pelagiske arter i Danmark. Dette sker i tæt samarbejde med fiskerne, som er hovedejere af selskabet, siger administrerende direktør for FF Skagen A/S Johannes Palsson, som indtræder som ny administrerende direktør i Skagerak Pelagic A/S. - Med overtagelsen af Skagerak Pelagic A/S sikrer FF Skagen fuld udnyttelse af den gode råvare som fiskerne leverer til human anvendelse hos Skagerak Pelagic. FF Skagen udnytter hele råvaren ved at producere kvalitetsproteiner og fiskeolie til anvendelse i dyrefoder, siger Johannes Palsson.

FISKEOLIE TIL HUMAN ANVENDELSE Opkøbet skal også ses i lyset af, at FF Skagen A/S over længere tid har arbejdet med at få godkendt produktion af fiskeolie til human anvendelse, hvorfor direkte adgang til ferske råvarer fra human produktion vil sikre grundlag for denne udvikling. Samtidig kan FF Skagen bygge videre på Skagerak Pelagics rolle som ledende producent af sild og sildeprodukter. Skagerak Pelagics driver i dag en moderne produktion i Skagen, hvor man igennem flere år har udviklet en meget effektiv produktion, hvor fokus har været høj produktkvalitet, høj produktsikkerhed og miljø.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

SIKRER FREMTIDEN - Jeg er stolt af at kunne give stafetten videre til FF Skagen A/S, som har en lang historie som ledende indenfor produktion af fiskemel og fiskeolie i Danmark. Ved salget styrkes den pelagiske industri i Danmark, og vi sikrer dermed den fremtidige udvikling i branchen, siger Iver Espersen direktør og ejer af Skagerak Group A/S i Hirtshals SKAGERAK PELAGIC Skagerak Pelagic blev etableret 2006, ved fusion af Skagerak Fiskeeksport A/S, et selskab i Skagerak koncernen etableret i 1930, Unifish A/S, Essi Konsumfisk A/S og Erik Taabbel Fiskeeksport A/S. Skagerak Pelagic overtog aktiviteterne i Skagen Pelagic i 2011,

hvorefter selskabet fik samlet den pelagiske aktivitet i Skagen til en produktionsenhed. Virksomheden producerer og sælger cirka 30.000 tons sildeprodukter som færdigvarer på årsbasis og beskæftiger 150 ansatte i selskabet. FF SKAGEN FF Skagen A/S er en af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie med eksport til flere end 60 lande. Virksomheden har over 50 års erfaring i forædling af fodertilskud til opdræt af dyr og fisk. FF Skagen producerer og sælger omtrent 150.000 ton fiskemel og fiskeolie årligt og beskæftiger knap 200 ansatte i koncernen.

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

23


PROFIL AF FINN BRUUN

GRANLY DIESEL ER KLAR TIL AT LEVERE:

STOR ORDRE FRA KARSTENSENS SÆTTER TRYK PÅ Allerede forud for Fiskerimessen i Ålborg havde vicedirektør Preben Vogt fået så mange meldinger om interesse for Granly Diesels motorer og anlæg, at han vidste, at optimismen havde ben at gå på. Og han blev ikke skuffet: Efter en lidt stille periode er fiskeriet igen i omdrejninger. Det går den rigtige vej, og efterspørgsel og ordrer giver travlhed hos Granly Diesel A/S. Ikke mindst har en stribe ordrer på Cummins-anlæg til nybygninger på Karstensens Skibsværft i Skagen sat tempoet i vejret. Ud af de mange nybygninger hos Karstensens, har vi fået fire ordrer på Cummins generator pakken. Det er historisk mange ordrer til os fra Karstensens på én gang, så det er vi lidt stolte af, siger Preben Vogt og nævner, at der er tale om en ordre med god variation: Det er et bredt spekter af vores 11 liters motor, men også vores 38 liters V12’er, og denne bredde ser vi som et ekstra plus, siger han. - Generelt oplever vi en klar positivitet inden for fiskeriet. Det gælder ikke blot i forhold til Karstensen men også, når det gælder de andre værfter i Danmark og de fiskere, som køber direkte hos os. Det når hele vejen rundt i fiskeriet i Danmark. NØJE TILPASSET Preben Vogt fortæller, at anlæggene til nybygningerne hos Karstensen er solgt i samarbejde med vores forhandler, Hans Østergaard i Strandby. - Han har været lige så meget med ind over salget som os.

24

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

Vi sælger således motorerne og også Stamford generatorerne løst til Hans Østergaard, der så bygger generatoranlæggene til de fire nybygninger og leverer dem til Karstensens. - Der indgår jo tit lidt specialdesign i anlæggene, så der er lidt forskel fra båd til båd, og Hans Østergaard er god til at levere anlæggene nøjagtig, som Karstensen gerne vil have det. De positive toner blev slået an allerede inden fiskerimessen: - Vi oplevede nemlig mange fiskere, som før messen kom og sagde ”mon ikke vi finder ud af en handel, når vi mødes på messen”. Det kom til at passe, vores gode salg var helt i tråd med dette, siger han. Den gode stemning inden for fiskeriet fylder således atter meget i Granly Diesels hverdag. - Vi har jo altid været meget fokuseret på fiskeriet, og selv om de har haft trange kår, har vi jo altid været der for dem. Så det er glædeligt, at en stor del af vores nysalg igen går til fiskeriet og ikke kun til handelsflåden,

siger Preben Vogt, som vurderer, at trenden er god, hvilket på fiskersprog hedder: ”Det er ikke så ringe”. ALTID FOLLOW-UP Granly Diesel er også kommet godt i gang på marine siden med deres nye produkt fra Beta-marine, som er blevet godt modtaget i Danmark både til lystbåde og til mindre garnjoller og fiskere. - Det er et godt, solidt japansk produkt, som er baseret på en Kubota motor, den er hverken billigst eller med flest hestekræfter men måske den, der holder længst. Og det er der mange der sætter pris på, siger Preben Vogt, som generelt ser optimistisk på udviklingen og kigger lidt på, om der er basis for at mande op i salgsafdelingen. - Det er jo ikke nok at sælge motoren, tingene skal jo følges op – om det nu også er det helt rigtige der er leveret, så man får tingene helt ud at sejle. Uanset om det er handelsflåden, vind eller fiskeriet, er situationen den samme: De skal kunne få fat på os dag og nat, fastslår Preben

Vogt, som vurderer, at 2016 nok ikke var det bedst år for branchen. - Men jeg må sige, at 2017 har taget revanche, og det ser ud til, at trenden fortsætter ind i 2018, hvor vi allerede har gode ordrer. Preben Vogt fremhæver, at Granly Diesel gør meget ud af at være på forkant, både når det gælder teknogien og de nye miljøkrav: - Vi kan godt lide at have et vågent øje på udviklingen, så vi er klar med de nyeste løsninger, så snart det er aktuelt, siger han. Dette bakkes op af Cummins fabrikken som altid bruger mange ressourcer på at udvikle Cummins produkterne så de altid er de første på markedet med den sidste nye teknologi.

GRANLY DIESEL A/S Hovedvejen 233 B Osted, 4320 Lejre Tlf.: +45 46 42 35 50 Esbjerg afdeling: Fiskerihavnsgade 34 6700 Esbjerg Tlf.: +45 46 42 35 50

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


København, 2. – 4. Maj 2018

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR 2. - 4. MAJ

2018

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


VELBESØGT DANFISH MESSE I AALBORG Der tjenes gode penge mange steder i fiskeriet for tiden, og det smittede af på DanFish International messen i Aalborg, der i år kunne notere en mindre fremgang til nu 14.135 besøgende. Antallet af udstillere lå på godt 400 - 40 flere end i 2015.

- Vi er i den grad tilfredse med DanFish 2017 for ikke nok med, at vi holder og udvider besøgstallet lidt, så ved vi fra vores mange samtaler med udstillerne, at de er meget tilfredse i år, og der er blevet indgået mange aftaler om handel, eller ligefrem afsluttet handler på messen, siger Else Herfort, udstillingschef for AKKC’s messe- og udstillingsafdeling. Messen rådede i år over et udstillingsareal på 10.000 kvadratmeter, hvilket er 500 kvadratmeter større end 2015. Udstillerne i år kom fra 26 forskellige lande.

26

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

- Det er simpelthen de rigtige beslutningstagere fra både store og små rederier, virksomheder og organisationer, som har gæstet os. De er i stand til at indgå handler på stående fod eller aftale videre forløb. Og det er jo helt afgørende for DanFish’ succes som fiskerimesse, at både udstillere og besøgende er tilfredse og finder, hvad de forventer, siger Else Herfort. NYE UDENLANDSKE KUNDER Mange udstillere har oplevet, at der er kommet nye kunder til både fra Europa, Asien og Syd-

amerika. Dereck Zimmermann, der er central fishing manager i peruvianske TASA, besøgte DanFish for første gang. - Messen ser godt organiseret ud, og har et godt mix på udstillersiden. Her har jeg mulighed for at se, hvad der sker i markedet, og det er vigtig for TASA, siger Dereck Zimmermann. TASA er verdens ledende producent i fiskemel og -olie og ejer af 11 fabrikker og 49 fartøjer i Peru.

GOD STEMNING Hvor meget udstillerne har omsat for, eller har indgået aftaler om, vides ikke, men stemningen på messen var god. - Aalborg Kongres & Kultur Center har gennem hårdt og dedikeret arbejde i mange år inden for fiskeriets interesser formået at skabe det, der i dag bliver betragtet som Europas største fiskerimesse, men DanFish har også bevæget sig op i ligaen som en af verdens betydeligste fiskerimesser, fastslår direktør Nicolaj Holm, AKKC.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


NY MILLIONORDRE TIL KARSTENSENS SKIBSVÆRFT Karstensens Skibsværft i Skagen har indgået en kontrakt med Lunar Fishing, Peterhead i Skottland om levering af en trawler på 80 meter. Ordren, der har en værdi på godt 230 millioner kroner, skal leveres i starten af 2020.

Trawleren Lunar Bow, er den femte trawler Lunar Fishing har kontraheret hos Karstensens Skibsværft. - Heraf er tre af trawlerne købt indenfor de sidste tre år, siger adm. direktør Knud Degn Karstensen til FiskerBladet.

- Så de må jo være godt tilfredse, siger Knud Degn Karstensen. TYK ORDREBOG Karstensens Skibsværft har haft stor succes i en årrække, og nåede sidste år en omsætning på godt 1,2 mia. kr. og et resultat på knap 19,5 mio. kr.

Ordrebogen er så proppet, at nye ordrer nu tidligst kan leveres i 2020. FAMILIE FOR BORDENDEN Karstensens Skibsværft er 90 år gammelt og var et familieejet foretagende indtil 2003, hvor adm. dir. Knud Degn Karstensen

indledte et generationsskifte ved at sælge 35 pct. af aktiviteterne til fem ledende medarbejdere, men han besidder fortsat majoriteten gennem holdingselskabet KDK Holding.

— Hos os er du i sikre hænder Turbo- og Marineservice Tlf. 4450 4050

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

27


HELE EJERKREDSEN FREM I LYSET Fiskeriminister Karen Ellemann har fremsat forslag om ændring af fiskeriloven, så den fulde ejerkreds af erhvervsfiskeselskaber fremover skal oplyses. Lovændringen skal sikre, at koncentrationen af fiskekvoter i det danske fiskeri oplyses, og at reglerne ikke kan omgås i det skjulte. Lovændringen vil således bidrage til, at fiskekvoter ikke samles på for få hænder.

- Lovforslaget er et godt første skridt til at sikre, at fiskekvoterne ikke bliver koncentreret på for få hænder. Fremadrettet vil det ikke længere være muligt at gemme sig bag kreative virksomhedskonstruktioner og på den måde eje eller have udbytte af flere kvoter end lofterne tillader. Det er en vigtig første brik, der nu falder på plads og skal hjælpe til at sikre, at fremover så betyder et loft altså et loft, siger Karen Ellemann. Efter gældende lovgivning stilles der allerede krav om indsendelse af oplysninger vedrørende 2/3 af ejerkredsen i et erhvervsfisker-

28

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

selskab, idet mindst 2/3 af ejerne efter gældende regler skal være erhvervsfiskere med A-status. Med de nye regler stilles der krav om, at erhvervsfiskerselskaber tillige skal give oplysning om ejerkredsen for den sidste tredjedel af selskabet, herunder om bagvedliggende ejerskab af såvel selskaber som personer. GENNEMSIGTIGHED - Fremadrettet kan vi med lovændringen sikre, at der skabes 100 procent gennemsigtighed af ejerskabet i erhvervsfiskerselskaber, herunder også eventuelle bagvedliggende selskaber. Dermed får

vi fuld klarhed over, hvem der er medejer af de kvoter, der ligger i selskaberne. Det mener jeg kun er ret og rimeligt, siger Ellemann. Et af kritikpunkterne fra Rigsrevisionen har været, at det har været muligt at omgå de fastlagte lofter for, hvor mange fiskekvoter, man må eje. Lovændringen, der udmøntes som en del af fiskeripakken, der har tilslutning fra alle Folketingets partier, drejer sig i høj grad om at løse denne problemstilling. SAMLET HANDLINGSPLAN Der forhandles nu desuden om en samlet handlingsplan til at

mindske kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. Siden Rigsrevisionen offentliggjorde sin beretning i august i år har alle Folketingets partier mødtes på løbende møder i Udenrigsministeriet. - Jeg vil gerne kvittere for den konstruktive indstilling, som alle partierne udviser i de svære forhandlinger om en handlingsplan mod kvotekoncentration. Vi er i den grad trukket i arbejdstøjet og jeg oplever, at vi har et rigtig godt forhandlingsklima” siger fiskeriministeren.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


TEMADAG PÅ HAVNEN: OPTIMER SIKKERHEDEN OM BORD Fiskeriets Arbejdsmiljøråd tilbyder nu, i samarbejde med den lokale fiskeriforening, en temadag, hvor man får mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med Safety Management Systemet’s muligheder som værktøj til at optimere sikkerheden om bord. Mange kender sikkert allerede Safety Mangagement Systemet (SMS) i forbindelse med udarbejdelse af fartøjets arbejdspladsvurdering (APV) eller udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (APB) for rengøringsmidler om bord. Systemet indeholder rigtig mange andre muligheder, der kan være med til at højne sikkerheden om bord. Der stilles stadig større og større krav til dokumentation for f.eks. løbende vedligehold af sikkerhedsudstyret om bord, og der skal hele tiden være styr på besætningens kvalifikationer/certifikater. Der er synsterminer, der skal overhol-

des, og øvelser der skal kunne dokumenteres. TEMADAG Fiskeriets Arbejdsmiljøråd tilbyder nu en temadag, hvor det er muligt at stifte nærmere bekendtskab med SMS systemets muligheder. Der gives også indblik i den information, der er frit til rådighed på rådets hjemmeside.

tidspunkter samt sted for afholdelse af temadagen. Tilmelding kan foregå direkte til den lokale fiskeriforening eller til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Mange fiskeriforeninger har givet udtryk for, at man er velkommen, selv om ens aktuelle havn ikke er ens hjemhavn.

DOWNLOAD LISTEN MED TID OG STED FOR TEMADAGENE HER: www.f-a.dk/wp-content/uploads/ 2017/09/Oversigt_temadage_ SMS26-09-17.pdf

Der vil på dagen være en gennemgang af SMS systemet, og deltagerne får mulighed for selv at arbejde i systemet. TIDSPUNKTER På internettet er det via nedenstående link muligt at se en liste over

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

29


MARINE STEWARDSHIP COUNCIL RUNDER

20 ÅR

Marine Stewardship Council - bedre kendt som MSC - fejrer i år sit 20 års jubilæum med en specialudgave af Årsrapporten, der beskriver hvordan MSC har drevet forandringer på havene i to årtier, samt planerne for fremtiden for bæredygtige verdenshave.

På verdensplan har 42.320 lokaliteter ifølge Årsrapporten opnået MSCs sporbarhedscertificering og i sidste regnskabsår købte forbrugerne 730.860 tons MSC mærket fisk og skaldyr.

med certificeringsprocessen. I Danmark er op mod 90% af den samlede fangst MSC certificeret efter at fiskeriet af tobis, brisling og sperling blev certificeret i starten af 2017.

- Med den nuværende kraftige globale vækst i akvakultur, er det afgørende at dets miljømæssige fodspor er bæredygtigt, siger Sofie Smedegaard Mathiesen, Fiskerikonsulent i DFPO.

- Dette høje niveau ville ikke have været muligt uden engagementet og lederskabet fra vores partnere og generøsiteten fra vores donorer, siger Rupert Howes, CEO i MSC.

Disse små arter spiller en vigtig rolle i havets fødekæde. Fiskeriet, der forvaltes af Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producent Organisation (DPPO), har indført robuste og videnskabeligt baserede tiltag for at sikre at fangstraterne ikke truer fiskebestandene eller de øvrige fisk, fugle og pattedyr der er afhængige af de små pelagiske arter.

- Ved at have vores store industrifiskeri MSC certificeret kan vi bidrage med vores del, og vi hæver baren, ikke blot for vores kollegaer i andre industrifiskerier, men også producenter af landbaserede ingredienser til akvakulturfoder, siger Sofie Smedegaard Mathiesen.

- MSC er fast besluttet på at forblive en ledende katalysator for forbedringer i fiskeriforvaltning, der bidrager til den bæredygtige brug af vores have og støtter fødevaresikkerhed og levebrød i overensstemmelse med FNs Verdensmål, siger Rupert Howes. DANMARK MED I FRONT I alt er 315 fiskerier i 34 lande MSC certificeret på nuværende tidspunkt og 86 fiskerier er i gang

30

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

OPDRÆT Fangsten bliver landet til produktion af fiskemel- og olie, som bl.a. bruges til foder i opdræt af laks og ørred hvor MSC certificeret foder er et af kravene i ASC certificering af opdrætsfisk.

MANGE VIRKSOMHEDER Stadig flere virksomheder signaliserer deres engagement i bæredygtighed ved at købe MSC-certificeret fisk og skaldyr. I Danmark har næsten alle supermarkeder inkorporeret MSC i deres indkøbspolitik og flere har offentliggjort løfter om MSC certificeret fisk og skaldyr. Til dato er der i Danmark 157 sporbarhedscertificerede virksomheder.

NY KAMPAGNE Som anerkendelse af MSCs 20 års jubilæum har MSC lanceret en stor ny forbrugerinddragelseskampagne: Keep it Wild, der ruller ud i 21 lande fra september 2017 og fortsætter til april 2018. Danmark var det første land som lancerede kampagnen Keep it Wild, vælg den blå fisk d 1 september med metrokampagne og plakater landet over. - Uafhængig forskning viser, at forbrugerne prioriterer bæredygtighed. I Danmark svarer 85 procent

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA MSC Marine Stewardship Council (MSC) er en international nonprofit organisation. Vores vision er, at verdenshavene myldrer med liv, og fiskebestandene bevares for denne og fremtidige generationer. Vores miljømærke og certificeringsprogram anerkender og belønner bæredygtige fiskeripraksisser og hjælper til at skabe et mere bæredygtigt marked for fisk og skaldyr.

af befolkningen at de føler at det er vigtigt at bevare de vilde fiskebestande. Det er fortsat vigtigt at øge offentlighedens bevidsthed og støtte til bæredygtig fisk og skaldyr – da forbrugerne spiller en vigtig rolle som drivkraft for forandring, siger Majken Møller, kommunikations– og marketingchef i MSC Danmark. - Men gode hensigter er ikke nok. Spændende og nem tilberedning af fisk og skaldyr er også et fokusområde i kampagnen og vi vil

løbende opdatere med nye spændende opskriftsvideoer på kampagnesiden, siger Majken Møller. DEN BLÅ FISK - Ved at fokusere på de mennesker, der er involveret i bæredygtighedsrejsen fra hav til tallerken, har MSC til formål at inspirere fisk og skaldyrsforbrugere til at vælge ”Den blå fisk” og sikre sunde oceaner og bæredygtige fiskerier for kommende generationer, siger Sarah Bladen, MSCs globale marketingog kommunikationsdirektør.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

MSC miljømærket på et fisk- og skaldyrsprodukt betyder at: Det stammer fra et vildfangende fiskeri der er blevet certificeret af en uafhængig part imod MSCs forskningsbaserede standard for miljømæssigt bæredygtigt fiskeri Det er fuldt sporbart til en bæredygtig kilde

- Denne kampagne er designet til at fremhæve vores partneres hårde arbejde og engagement og tilbyde overbevisende materialer til at fremme certificeret, bæredygtig fisk og skaldyr og anerkende den vigtige rolle, som

forbrugerne spiller. Dette demonstrerer en udvikling af MSC fra at være stort set B2B-program til at drive forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtig fisk og skaldyr, siger Sarah Bladen.

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 7

31


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

843,498 341,874 86,266

læste artikler per måned

besøg om måneden

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING SALES@MARITIMEDANMARK.DK TLF.: 7020 4155

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2018

Fiskerbladet 11 2017  

Fiskerne i oprør i Østersøen - føler at have fået dødsstødet: EU-kommissionen stop for fiskeri i den vestlige del af Østersøen fra februar t...