Fiskerbladet 11 2016

Page 34

Direktør Anne Mette Bæk Jespersen her fotograferet ved Frederiksholms Kanal i København

AF JENS NØRGAARD

TOBIS FISKERIET SKAL GØRES BÆREDYGTIG VED NY MODEL

I forårets fiskeri efter tobis var mistilliden mellem fiskerne og videnskaben betydelig. Årsagen var, at fiskerne på den ene side mente, at de aldrig havde set større mængder af den olie- og fedtholdige fiskeart tobis. Men ifølge videnskaben med ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – i København, der bl.a. rådgiver EU Kommissionen, var der ikke grundlag for at give en kvote i den del af Nordsøen, Doggerbanke, hvor tobis normalt fanges. 34

F I S K E R B L A D E T / 11· 2 0 1 6

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk