Page 1

ERHVERVSMAGASINERNE

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

55. ÅRGANG · OKTOBER 2011 NR. 10

Ka’ De li’ østers? Globale Skagen Bliv klogere i Aalborg!
'$1,6+.(<6833/,(56$7'$1),6+0((7$//,1+$//'  $'92'$15LQJN¡ELQJ

7KH'D 7KH H 'DQL 'DQLVK Q VK) QL VK)LV )LVKL LVVKLQJ KLLQJ J (TXL (T XLSPHQ XLSP SP PHQW HQ QW*U W*URX W *URXS RXS S UHSU UH HSUHV SUHVHQ H HQWV HV H WVO HQ W OHD WV OOHDGL HDGLQJ HD GLQJ QJ 'DQL 'D DQLVK QLLVKF VK KFRP FRPSD RP PSDQL SDQLHV QLHVR HVRI RI DOO DO O VL]H OVL VL]HV ]H HVZL V ZLWK V ZLWKLQ WKLQW LQWKL WKLV KLV KL VV LQGX LQ GXVWU\ GXVW VWWU\D UU\\DQG D DQGZ QG Q GZRU Z ZRUNV RUNVV DVD DV DO DOLQ OOLQN LLQ QNEH N EHWZ N EHWZHH WZ ZHHQ H Q HH Q ' QLVK 'DQL 'D QLVKV VVK KVXE VVXEFR XEFRQW XE FRQWUD QWUDF UD DF  WRUV WR RUVD UVVDQG D DQGI QGIRU IRUHL RUUHLJQ HLJQ JQ  EX\H EX \H \HUV HUV UV

:HDUHVWURQJHU WRJHWKHU

$6'\EYDG6WnO,QGXVWUL

.RUV¡U3URSHOOHU$6

$6+YLGH6DQGH6NLEV %DDGHE\JJHUL

.\QGH 7RIW·V 6PHGHRJ0DVNLQY UNVWHG

$66&$1

0DULQH(O$6

$WODQWLF6KLSSLQJ$6

0DULQH6HUYLFH+LUWVKDOV$6

%'26FDQ5HYLVLRQ

0DULQHVHUYLFHQ

%OXH:DWHU6KLSSLQJ$6

0DULQH6KDIW+LUWVKDOV$6

%UGU0DUNXVVHQV0HWDOYDUHIDEULN$6

0HNDQRUG$6

&&-(16(1$6

1RUGV¡WUDZO

&20(775$:/7UDZORJ9RGELQGHUL

3HWHU+DUER$6

&RVPRV7UDZO$6

5DQGHUV5HE,QWHUQDWLRQDO$6

'$1)(1'(5 GDQKLOOSODVW$6

5D\ V9RGRJ7UDZOELQGHUL

'DQVN3XOMHÀVNHUL

6FDQEHOW$6

'DQVNH)LVNHDXNWLRQHU$6

6FDQHO,QWHUQDWLRQDO$6

'XXVJDDUG&RDWLQJ$S6

6FDQÀ$S6

(/.$5DLQZHDU$6

6HD0HFK$6

)LVNHUQHV)UHPWLG

6HOVWDG1RUGWUDZO

)U\GHQGDKO)LVNHQHW

6HUYLFHWHDP6NDJHQ+DYQ

)LVNHUQHV)LVNHVRUWHULQJ

6NDJHQ)LVNHDXNWLRQ

+LUWVKDOV(/0RWRUVHUYLFH$S6

6NDJHQ+DYQ

+LUWVKDOV)LVNHDXNWLRQ$S6

6NDJHQ6NLSSHUVNROH

+LUWVKDOV)LVNHULIRUHQLQJ

6SDU1RUG%DQN

+LUWVKDOV+DYQ

6SDUHNDVVHQ9HQGV\VVHO

+LUWVKDOV6HMOPDJHUL

6\GYHVWM\VN)LVNHULIRUHQLQJ

+LUWVKDOV6HUYLFH*URXS

7KRUVPLQGH+DYQ

+LUWVKDOV6NLEVRJ,QGXVWULVHUYLFH

7K\ERU¡Q+DYQ

+M¡UULQJ(UKYHUYVFHQWHU

7K\ERU¡Q+DYQV)LVNHULIRUHQLQJ

+XQGHVWHG3URSHOOHU$6

7K\ERU¡Q6NLEV 0RWRU$6

+YLGH6DQGH+DYQ

7K\ERU¡Q6NLEVVPHGLH

+YLGH6DQGH6NLEVVPHGLH$6

7ULSOH1LQH)LVK3URWHLQDPED

,5$6$6

9HQGHOER6SHGLWLRQ

-\VNH%DQN

9HVWNDMHQV0DVNLQY UNVWHG

.DUVWHQV6NLEVY UIW$6

9HVWY UIWHW

.HPLOX[

9LFWRULQR[

.RQVXPÀVN

:lUWVLOD'DQPDUN

:::'.),6+,1*(48,30(17&20 'DQLVK)LVKLQJ(TXLSPHQW*URXSŒ%XVLQHVV6HFWRU0DQDJHU0LFKDHO+DQVHQ &HOOŒ0LFKDHO+DQVHQ#GNH[SRUWGN


NYHEDER FRA SEATECH Koden CVS-Fx1 Digitalt bredbåndsekkolod Leveres med 15” farveskærm eller som Black Box. Frekvensområde 25 til 210kHz med 100Hz step. Sendestyrke op til 3000 watt, 4 samtidige frekvenser med bredbåndssvinger. Loddet kan også tilsluttes almindelige enkeltfrekvenssvingere Koden KAT100 Klasse A AIS transponder Godkendt AIS til en stærk pris. Tydeligt display, mulighed for at slukke udsendelse osv. kom ind og hør nærmere… Kom og oplev den nye TurboWin fra Sodena Et fantastisk program, der bare kan ”næsten” alt og opfylder alle behov til en moderne fiskeriplotter. Avanceret 3D der både understøtter enkelt- og multibeam ekkolodder. Bundhårdhedsfremstilling. Aktivt eller passivt radar overlay. Sodena Seapix 3D sonar og multistråle ekkolod Fantastisk 120° multistråle-ekkolod. Ekkolodsstrålen kan roteres 360° og 90°op/ned. Nøjagtig dybde- og hårdhedsberegning i hele strålebredden. Indbygget bevægelsessensor der modvirker skibets bevægelser. Installation er Plug and Play. MarineLine skærme Blænder din skærm også om natten? Så kom og oplev MarineLine skærme med fuld natdæmpning. Leveres i 15, 17, 19 og 20.1” og stort tilbehørsprogram, som indbygningsrammer, beslag til stående eller hængende montage mm. Få ovennævnte anlæg demonstreret på Danfish og oplev vort stærke program i Radar, Ekkolod, GPS, GPS kompas, Søkortplotter, ECDIS, Interfaces, MarineLine skærme.

3%!0)8 A smarter way to fish

Læs mere på www.seatech.dk

PÅ VI SESmmer:

u Standn

www.makers.dk

A128

Baadehavnsvej 1 · 4220 Korsoer · Tel. +45 5837 4711 · www.seatech.dk


FISKERBLADET 10.2011 ERHVERVSMAGASINERNE

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

55. ÅRGANG · OKTOBER 2011 NR. 10

DanFish messen er i år udvidet med DanAqua fremtidens internationale akvakulturmesse.

INDHOLD 7 Globale Skagen 8 Kan fiskeriet leve af at fange vandmænd? 10 International port of Hanstholm

Ka’ De li’ østers? Globale Skagen Bliv klogere i Aalborg!

11 Dobbelt-op giver reduceret lossetid 12 Ka’ De li’ østers?

FiskerBladet Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Danmarks ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland. Magasinet, med et oplag på 6.800 heraf 2.100 som E-magasin, modtages af alle registrerede både over 5 tons, og foruden erhvervsfiskere når bladet frem til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli ISSN 196-4194

14 Kvalitet fra toppen af Danmark 15 Fra Vand til Tand på Fiskens plads 16 Fiskeriskolen på vej med ny uddannelse… 17 Elektrisk hjælp til jollefiskerne 18 Ministerbesøg og halvårsregnskab 20 Udstillerliste (alfabetisk) 22 Plantegning 25 Udstillerliste (stand nr.) 26 Islandsk fiskeopdræt venter stor fremgang 28 Hvide Sande Skibssmedie: 80 års jubilæum næste år

Redaktion Jesper Heldbo (Redaktør) jesper@erhvervsmagasinerne.dk (+45) 40 22 22 60 Karen Sloth (Journalist) karen@erhvervsmagasinerne.dk (+45) 23 26 43 23 Niels Bach (Teknik & Maritim historik) niels@erhvervsmagasinerne.dk

31 IT til Fiskebranchen 32 SeaMaster får pris som bedste distributør på verdensplan i 2010 34 SIKKERHEDSADVARSEL - selvoppustelig redningsveste 34 Dansk gebyr på fisk vækker harme i Norge 35 Brede Bredgaard

Annoncer René Wittendorf rene@erhvervsmagasinerne.dk (+45) 70 20 41 55

36 Et ungt firma med årelang erfaring 37 Scanel præsenterer nyheder fra Skipper og Entel

Udgiver Erhvervsmagasinerne Aps. René Wittendorf Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 i, DK-8000 Aarhus C Telefontid: 9 – 12 Tel.: (+45) 70 20 41 55, Fax: (+45) 70 20 41 56

38 Viking klar med ny flåde til fiskeriet 40 SeaTech på vej til DanFish med kufferten fuld af nyheder 42 Vil du ’kloge dig’ i Aalborg?

Design: Michael Storm, Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde

Søfartsuddannelser • HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole Skolen som ikke bare simulerer Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

Næste nummer udkommer i november Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Igen Igen ii år år er er Ministeriet Ministeriet for for Fødevarer, Fødevarer, Landbrug Landbrug og og Fiskeri Fiskeri med med på på DanFish DanFish messen. messen. Vi at finde findepå påstand standCC206 220og 208. Vi er er at På kan du mere at videfor omtilskud mulighederne for tilskud Få standen mere at vide omfåmulighederne i Den Europæiske iFiskerifond Den Europæiske Fiskerifondlogbog, samt elektronisk logbog, samt elektronisk fiskeristatistik og og regulering regulering af af fiskeriet. fiskeriet med mere. Den d. 12. oktober kl. 13-15.30om kantilskudsmuligheder du deltage i vores på seminar Du kan finde mere information om mulighederne i kystfiskeriet. Seminaret holdes i “Latinerwww.fiskeriudvikling.dk stuen”. Der er gratis adgang på fra www.fd.fvm.dk DanFish messen. og om regulering af fiskeriet Du kan finde mere information om tilskudsmuligheder på www.fiskeriudvikling.dk og om regulering af fiskeriet på www.naturerhverv.dk Fiskeriudvikling.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske Fiskerifond

Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur


Skagen Havn i rivende udvikling

Mød os på DanFish - stand D854

Skagen Havn investerer i en markant udvidelse af havnens faciliteter i perioden 2011-2015 for at styrke eksisterende forretningsområder og tiltrække nye. Udvidelsen vil betyde, at Skagen Havn vil kunne modtage flere og større fartøjer (> 300 m og med en dybgang på 11 m), herunder større fiskefartøjer, olietankere og krydstogtskibe. Havneudvidelsen vil styrke Skagen Havns strategiske fokusområder indenfor fiskeri og forarbejdning, gods og trafik, maritim serviceindustri og krydstogtturisme.

3D illustration af ny havneudvidelse (etape 2)

Omfattende ekspansion fra 2005-2015 Skagen Havn er midtvejs i et 10-årigt omfattende strategisk havneudvidelsesprojekt. I perioden 2005-2011 (etape 1) blev der investeret i etablering af nyt havneareal til virksomheder, trawltrækareal, fisketerminal, større vanddybde i havnebassiner, ny tørdok samt ny kaj med ro-ro rampe til kørende gods.

Luftfoto Skagen Havn

I perioden 2012-2015 (etape 2) planlægges en udvidelse af indsejlingen fra 80 til 175 m, en uddybning af vanddybden fra 9 til 11 m, nyt havnebassin, 450+ meter ny kaj, 1,5 km nye ydermoler samt evt. ny tørdok.

Fiskeri og forarbejdning Skagen Havn er Danmarks største og ældste fiskerihavn og Europas største landingshavn for pelagiske fisk - primært sild. På havnen ligger også Danmarks største fiskemelsfabrik, som årligt fremstiller ca. 125.000 tons fiskemel og fiskeolie til mere end 60 lande. Havnedirektør Willy B. Hansen udtaler: ”Vores geografiske placering ved den blå motorvej mellem Atlanterhavet, Kattegat og Baltikum er perfekt i forhold til markedet og havneudvidelsen skal medvirke til at nå vores mål om at styrke vores position som den førende pelagiske fiskerihavn i Europa” Læs mere om Skagen Havn på www.skagenhavn.dk


Globale Skagen Skagen griber globaliseringen. 100.000 fartøjer passerer hvert år forbi Skagen. Fremover skal mange flere af dem ind i Skagen Havn. Det er konklusionen på et udviklingsarbejde havnen har påbegyndt. På et møde for 100 inviterede deltagere fremlagde Skagen Havn i august en række perspektivrige fremtidsplaner – ikke alene for havnen, men for hele lokalsamfundet. Det var Gemba Seafood Consulting og Rambøll der havde gennemført en række analyser omkring vækstog innovationspotentialerne ved de maritime erhverv i Skagen. Blandt resultaterne var, at der er reelle vækstmuligheder indenfor især krydstogtindustrien, det maritime serviceområde og godstransportindustrien og at en fysisk havneudvidelse er en vigtig forudsætning for denne vækst. Nye job på havnen og øgede omsætningsmuligheder i byen

Hvis disse potentialer udnyttes, anslår forundersøgelsen, at det vil give ca. 300 nye maritime jobs i Skagen samt styrke den maritime klynge i Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland. Såfremt havnefaciliteterne udvides - og med udgangspunkt i den globale stigning i krydstogtsturismen - forventes 25 anløb pr år i Skagen samt 10 % vækst årligt. Et krydstogtanløb anslås til ca. DKK 200.000 pr anløb; halvdelen til havneafgifter og halvdelen til serviceindkomst. Udvidelse af havnefaciliteterne muliggør ligeledes en vækst indenfor det maritime serviceområde. Etablering af spild- og slop- olie terminal, bunkersterminal, gastanker service ’hub’ og en ny tørdok til servicering af større skibe, end havnen kan modtage i dag, vil øge vækstmulighederne betydeligt. Med havneudvidelsen vil Skagen Havn kunne servicere større krydstogtskibe, olietankere, færger og boreplatforme.

På fiskeriområdet fastslår rapporten, at Skagen Havn som Danmarks største fiskerihavn har et uudnyttet økonomisk potentiale på ca. DKK 5 mio. årligt ved udvidet pelagisk aktivitet, f. eks omfattende makrel. Nye firmaer på kajen

På mødet deltog repræsentanter fra eksisterende og kommende virksomheder på Skagen Havn, f.eks. Monjasa, som er en dansk-ejet koncern, som har specialiseret sig i bunkring, dvs. leverancer af brændstoffer og smøremidler til skibe, f.eks. fuel-olie og gas-olie. - Der er aldrig blevet fragtet så meget gods på tværs af kloden som i dag, og den tendens ser ikke ud til at aftage i de næste 100 år. Det betyder, at vi med ret stor sikkerhed vil kunne blive ved med at sælge bunkerolie. Og når nu Skagen passeres af 100.000 skibe årligt, og dermed udgør verdens tredje største skibstrafikstræde, er det oplagt at etablere en bunkerstation i og omkring Skagen. Fordelene for lokalsamfundet vil bestå af såvel etablering af lokale arbejdspladser, herunder underleverandører til bunkerolie-aktiviteterne i form af f.eks. småreparationer, smøreolieleverancer, etc., vurderer adm. direktør Jan Jacobsen. Christian Lund, General Manager, Cruise Coordination i Maersk Broker Agency, som håndterer 75-80 % af alle krydstogtanløb i Danmark, udtaler: -Krydstogt turismen har gennem de seneste år gennemgået en rivende udvikling. Der er kommet bredere spredning af forskellige nationaliteter, som

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

En kraftig udvidelse af havnen med 12 meters dybde, 450 meter ny kaj, ny dok og plads til bl.a. krydstogtskibe.

tager på krydstogt. Endvidere har der gennem de seneste 5-7 år været en kraftig fornyelse og forøgelse af den samlede krydstogtflåde. Skagen ligger geografisk godt placeret som passagepunkt for både krydstogter til Østersø-regionen og til Norge. Styrkelse af de eksisterende aktiviteter

Knud Degn Karstensen, ejer af Karstensens Skibsværft i Skagen, som er markedsførende indenfor bygning og vedligeholdelse/servicering af pelagiske fiskefartøjer, inspektionsskibe osv.: -Reparations- og nybygningsaktiviteterne er på et højt niveau – og stigende, og der ligger et stort vækstpotentiale for Skagen i at tilbyde vedligeholdelse og servicering af større fartøjer end vi kan modtage i dag. Dette vil være muligt med den havneudvidelse, som Skagen Havn planlægger, og skabe nye maritime jobs i Skagen samt styrke den maritime klynge i Nordjylland. Skagen havns direktør, Willy B. Hansen, konkluderede: -Nu er resultatet af forundersøgelsen offentliggjort, og eksisterende og kommende virksomheder har forholdt sig til potentialerne på en meget positiv måde. Næste skridt er udarbejdelse af en projekt- og finansieringsplan i samråd med en bygherrerådgiver. Det er vigtigt for Skagen Havn at

pointere, at vi går efter en overskuelig og realiserbar løsning indenfor en kort tidshorisont - og med en miljøgodkendelse allerede i hus, er der kun en vej: fremad, og det kan kun gå for langsomt! Skagen Havn har investeret ca. DKK 250 millioner kroner i havnen siden 2005 og en kommende etape 2 forventes at løbe op i DKK 295 mio. Etape 2, som løber frem til 2015 omfatter udvidelse af indsejling fra 80 til 175 m, uddybning af vanddybde fra 8 til 12 m, nyt havnebassin, 450+ meter ny kaj, 1,5 km nye ydermoler samt ny tørdok. Dermed vil Skagen Havn stå godt rustet i kapløbet om at tiltrække store fartøjer, borerigge m.v. til reparations- og vedligeholdsarbejder.

Havnedirektør Willy Hansen præsenterer fremtidsplanerne

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

7


Dræbergoplen (Mnemiopsis leidyi) Foto: Cornelia Jaspers, DTU-Aqua

Kan fiskeriet leve af

at fange vandmænd? Ballastvand bringer fremmede arter til vore farvande. Kattegat og Østersøen er i denne tid udsat for noget nær en invasion fra en ny type beboer: Dræbergoplen. Dræbergoplen hører oprindeligt til på den amerikanske østkyst, men med den stigende internationale skibstrafik, kom den i begyndelsen af 1980’erne med ballastvand til Sortehavet. Her fik den gode muligheder for vækst, og goplernes antal steg eksplosivt i de følgende år, alt imens de udryddede en stor del af de zooplanktonorganismer, som mange af områdets øvrige arter normalt ernærer sig af. Goplerne åd ikke bare fiskenes føde, men også fiskenes æg og nyklækkede larver. Sortehavet var i forvejen præget af overfiskeri og forurening med kvælstof og goplens ankomst

8

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

var mere, end havmiljøet kunne klare. Resultatet udeblev ikke - fiskene forsvandt, og fiskerne omkring Sortehavet blev arbejdsløse. Så da goplen for nogle år siden også pludselig blev set i Østersøen, var der mange, der sank en ekstra gang. I det såkaldte Bornholmerdyb finder vi nemlig det vigtigste yngleområde for Østersøens torsk, der er en vital del af fiskeriindustrien. Heldigvis har Østersøen et helt andet miljø end havet Øst for USA og i Sortehavet, så forhåbentlig risikerer vi ikke en gentagelse af det, der kuldsejlede Sortehavets industri?

Torskelarver er for hurtige

På Bornholms lakseklækkeri har DTU-Aqua gennemført observationer af goplerne i vandbeholdere tilsat torskeæg og torskelarver. Forholdene efterlignede de forhold som er på 60 meter vand, der er goplernes foretrukne opholdsdybde. På den måde kunne man filme og observere goplernes jagt- og madvaner på æg og larver og samtidig fastlægge, hvor meget goplerne tager for sig af retterne, afhængigt af hvor store de er, og hvor meget mad der er tilgængelig. Det viser sig, at goplerne ikke reagerer på æg, og at torskelarverne i løbet af få dage bliver for

hurtige for goplen eller ganske enkelt svømmer væk fra de vandlag, hvor goplen lurer. Ph.D. studerende Cornelia Jaspers, som har ledet studierne konkluderer: ”Æggene bliver klækket i de samme vandlag, som dem vi finder dræbergoplerne i. Men to til fire dage, efter at torskelarverne er klækket, svømmer de op mod havoverfladen i jagt på føde, fordi de har brugt den ’madpakke’, som de havde med fra blommesækken i ægget og skal til at spise selv”. Goplerne vil pr. dag maksimalt kunne æde 0,13 % af larverne og 0,05 % af æggene i Østersøen. Det er

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


nu bevist på filmoptagelser, at goplerne ikke reagerer på kontakt med æg og rent faktisk kaster æggene op igen, hvis de kommer til at indtage dem. Selv efter tre dage i goplernes mave var æggene stadig ikke nedbrudt, hvilket kan tyde på, at goplerne slet ikke kan fordøje æg fra østersøtorsken ved den lave temperatur, der er typisk for ynglepladsen ved Bornholm. Til sammenligning blev torskelarver fordøjet uden problemer. Ikke helt frikendt

I hjemlandet USA kan goplerne æde op til 65 % af fiskeæg og larver i et område pr. dag, og goplen har Sortehavets fiskeindustri på samvittigheden. Forsøgene på Bornholm viste at gopler er aktive og stadigvæk æder ved den lave temperatur i Bornholmerdybet. Dræbergoplen har en voldsom evne til at reproducere sig, så selvom den ikke

spiser torskens yngel direkte, kan den stadig være en trussel, fordi den kan være en konkurrent om den samme mad. Dræbergoplen kan yngle, når den er to uger gammel og kan producere 12.000 æg i døgnet, så en enkelt gople kan blive til rigtig mange sultne gopler på utrolig kort tid, og den spiser konstant. Så der er endnu en lang række ubesvarede spørgsmål, der kræver svar. Vigtigst her og nu er nok, om Østersøen er et godt yngleområde for goplen, så bestanden vil eksplodere på samme måde som i Sortehavet. Ikke synkroniseret til forhold i Østersøen

Siden 2007 har DTU-Aqua undersøgt goplernes liv i Østersøen. Bastian Huwer, som også er forsker ved DTUAqua har en smule optimisme: ”Torsken gyder på andre tidspunkter end goplens højsæson, og goplerne bryder sig ikke

om den bornholmske sommer. I vores undersøgelsesområde, øst for Bornholm, har et gennemgående mønster i alle årene været, at der er en del gopler om foråret, næsten ingen om sommeren, og så var de der igen om efteråret. Hovedkonklusionen er i princippet, at goplen ikke kan danne en permanent levedygtig bestand i Bornholmerdybet, men at den bliver indslæbt hvert efterår fra andre havområder. Et kvalificeret gæt lyder, at de sandsynligvis kommer fra vest.” Kattegat truet?

Selvom goplen tilsyneladende ikke kan etablere sig permanent i Østersøen er der grund til bekymring i andre farvande. Studier har nemlig påvist, at goplen i høj grad er til stede i Kattegat, og at bestanden er støt voksende. Vi er efterhånden der, hvor en betragtelig del af den samlede biomasse i Kattegat i den sene som-

mer udgøres af gopler i områder, hvor forholdene er gode. Goplen må altså betegnes som indflyttet i de skandinaviske og danske farvande, skønt det endnu er relativt uvist, hvad der er styrende for bestandens størrelse. Cornelias studier har dog sandsynliggjort, at det er saltindholdet, der er styrende for bestandens reproduktive evner. Det er godt nyt for Østersøen, men det kan vise sig at blive et problem for Kattegat. DTU-Aqua vil, i samarbejde med andre nordiske lande, undersøge nordligere have for at se, om goplerne også er der. Det vil kunne fortæller meget mere om deres akklimatisering fra østamerikanske forhold til de skandinaviske og om, hvor stor en rolle saltindholdet spiller. Er goplerne i de nordlige havområder, og har de det godt, kan vi få yderligere problemer.

Bestil inden den 1. januar 2012 og få en gratis redningsvest med i købet!

Når hvert liv tæller... Hvis uheldet er ude, skal sikkerhedsudstyret kunne klare selv de mest ekstreme situationer, så du kan komme sikkert hjem. VIKING har mere end 50 års erfaring med fremstilling af redningsflåder og derfor ved vi, at kvalitet kan gøre en forskel mellem liv og død. Q Redningsflåden er godkendt til brug på mindre skibe (max. 12 m og som sejler max. 24 sømil fra kysten, ISO 9650-1). Q VIKING 4 VFI skal kun serviceres hvert 2. år. Fast pris pr. service kr. 3.000,ex. moms. Gælder de 4 første eftersyn. Q Den er gennemtestet og lavet af bla. naturgummi, der er stærkere og mere fleksibelt end andre materialer. Ring til VIKING på tlf. 76118172 for nærmeste forhandler eller kontakt LLT@VIKING-life.com

Mød os på Danfish stand A146

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S Sædding Ringvej 13 . 6710 Esbjerg V Tlf.: 76 11 81 00 . Fax: 76 11 81 01 . www.VIKING-life.com

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

9


Hanstholm Havns historie går helt tilbage til 1917, hvor det første gang bestemmes, at der skal bygges en havn i Hanstholm - men ’meget vand flød forbi Hanstholm i årerne herefter’ før Danmarks yngste havn kunne tages i brug i 1967. Efterfølgende har omverdenen oplevet, at Hanstholm Havn er altafgørende for udviklingen ikke kun i lokalområdet, men også i Thisted Kommune og hele regionen. Hanstholm Havn har ud over at være Danmarks største fiskemarked en beliggenhed, der gør, at den er vigtig i både Danmarks og EU’s bestræbelser på at få flyttet så meget gods som muligt fra landevej til søvej. Men fiskeriet er også under forandring. Fiskerne fra Thyborøn og sydover stod tidligere for over 40 % af landingernes værdi og de nordjyske havne havde 25 % af værdierne. Hanstholm, Hirtshals og Skagen har nu 35,9 % mens de sydligere havne har 36,7 %. Koncentrationen af de pelagiske fiskearter i Nordjylland har naturligvis betydning for

10

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

forskydningen mod nord langs Vestkysten. Thyborøn Havn er dog stadig størst, hvis der måles på de lokale fiskeres indtjening, men Hanstholm er den havn, som er gået mest frem. Værdien af Hanstholmfiskernes landinger er steget med hele 50 procent siden 2006. Og hvor der er store fiskemængder og meget trafik ja der er der også naturligt blomstret et rigt erhvervsliv indenfor gods og service af forskellig art - og det er sket helt naturligt i Hanstholm; fra fiskesortering, fiskeauktion, forarbejdnings og eksportvirksomhed indenfor fisk til gods og transport, kølehuse, og service af forskellig art - elektronik - smed - kølevirksomhed, flydedok og trawl - man finder det hele i Hanstholm.

Hanstholm – whatever you want

Mere end 2.200 personer er beskæftiget i og omkring havneaktiviteterne. Det er en del af disse engagerede mennesker du kan møde på DanFish-messen den 12.-14. oktober i Aalborg, hvor holdet fra Hanstholm og udstillingen er større end nogensinde. Hanstholm Havn benytter naturligvis anledningen til at vise, at Hanstholm er Danmarks største konsumfiskerihavn – samt med en væsentlig industrifiskefabrik, service i topklasse - året rundt ’24/7’ og at servicen spænder fra auktion over samlecentraler, fiskehåndtering, smed, dok, elektronik, olieprodukter og køleservice. Blandt udstillerne finder vi naturligvis også Thisted kommune, der sammen med grup-

pen vil vise at det er i Thy og Hanstholm det sker, når man taler om fisk. Der er masser at komme til standen for at se og høre om, Hanstholm Havn vil fokusere på udviklingsplanen for havnen, man kan høre om et nyt fælles service tiltag i Hanstholm. De udstillende firmaer har alle, såvel nye som gamle, kendte og værdsatte produkter og serviceydelser og kan orientere om netop dine muligheder for at få serviceret din båd. Der vil også være spændende konkurrence på standen og er det ikke fristelse nok så bydes der, traditionen tro, på gode fiskeretter fremstillet af Hotel Hanstholm og dertil den gode Thy Pilsner.

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Dobbelt-op giver reduceret lossetid MarineService I Hirtshals har netop afsluttet en større moderniseringsopgave ombord på M/V Beinur. Blandt resultaterne er en markant reduktion i den tid det tager at få losset fiskene fra skibets RSW-tanke til modtageanlæg på landsiden. Ombord er hele losseanlægget og den pneumatiske styring blev udskiftet. Der er tale om en ’fordobling’, idet der nu er 2 tryk-vakuum tanke i stedet for en. Af pladshensyn blev den oprindelige ene tryktanks to pumper afmonteret og sammen med to nye, til tank nummer to, er de nu monteret i styrbords sidegang. Sidegangen rummer også alle nye vakuum-rør der forbinder tankene med pumperne samt rør til udblæsning (af overtrykket) på dæk. Endelig blev også pumperne til cirkulation af det nedkølede vand i RSW-tankene udskiftet. Det nye losse anlæg vil reducere lossetiden væsentlig i for-

hold til det gamle anlæg. Og tid er som kendt penge. Tid er også vigtig for bevarelse af fiskens kvalitet – så jo hurtige fisken kommer videre i forarbejdningssystemet, jo bedre bevares kvaliteten – og jo mere er den i princippet værd for næste led i kæden ’Fra Vand til Tand’. Desuden kan mindre tid ved kaj jo udnyttes til hurtigere at komme tilbage på feltet til det gode fiskeri! Pladsen ombord er ofte trang, så på MarineService værksted, på Pier 2 i Hirtshals, har de dygtige håndværkere naturligvis været nødt til at ’håndtilpasse’ rør og ’stumper’ til det nye udstyr og til forholdene på

Beinur. Alle rør og ’stumper’ er fremstillet i saltvandsbestandigt rustfrit stål og en del i plastic. Som eksemplet her tydeliggør, udfører MarineService Hirtshals en lang række opgaver indenfor skibsreparation. Arbejdet udføres på værkstedet i Hirtshals, eller ombord på skibe overalt i verden. MarineService har adgang til både bedding- og dokfaciliteter samt en veluddannet stab af skibsmontører, maskinarbejdere, propellerspecialister og certifikatsvejsere, som er klar til at rykke ud, hvor som helst og når som helst.

MarineService udfører ikke kun opgaver ombord på skibe. Opførsel af stålkonstruktioner samt montering af udstødningssystem på dieselmotor er blot eksempler på andre opgaver firmaet mestre. Fødevareindustrien er jo blandt andet karakteriseret ved at rumme en masse rustfrit stål! Marine Service udfører service og reparationer for slagterier, mejerier og fiskefabrikker, sidstnævnte på land såvel som på fabriksskibe og firmaet specialfremstiller gerne efter specifikation.

- Bedst i glasfiber - Bedste kvalitet - Bredt sortiment Besøg osos påpå DanFish nr.G6, A120 ogvi G7, hvor Besøg stand stand A143 og hvor bl.a. vores nye C-Adventures trollingbåd fremviser skroget til vores nye 7,99præsenteres meter båd Emil Aarestrupsgade 3-5 DK-4990 Sakskøbing Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax +45 54 70 60 12

www.bredgaard.nu E-mail: info@bredgaard.nu

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

11


Ka’ De li’ Østers deler danskerne i to. For nogle er østers det mest delikate. For andre er en østers bare en salt klat i egen skal. Uanset hvor ens smagsløg placerer sig, så lægger efterårsferien op til en stor østersuge serveret af både Michelin-kokke og søstærke fiskefolk. Fredag d. 14. oktober lyder startskuddet for en uge, hvor danskerne får mulighed for at prøve de legendariske østers fra Limfjorden. Det sker ved en stribe arrangementer rundt i landet hos fiskehandlere og restauranter og med en stor fejring i København lørdag d.

12

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

15. oktober. Men hvad skal vi overhovedet med østers? Er det ikke noget meget mærkeligt noget at udsætte sig selv for? - I udlandet er Limfjordsøsters noget nær den største delikatesse, man kan forestille sig. Vi har i Limfjorden de største forekomster i verden af den

oprindelige europæiske østers, og vi eksporterer langt de fleste af slagsen. Nu er det tid til, at vi danskere selv får smag for vores ypperligste maritime godbid, siger Kasper Fogh, som via den nye organisation FOOD står bag Oyster Trophy Week.

Et stykke levende madkultur

Kasper Fogh er østers-afficionado, og hans begejstring deles af David Mouritzen fra Danmarks Fiskehandlerforening. For fiskehandlerne tilbyder østersugen en oplagt anledning til at vise, hvad fiskefagfolkene kan tilbyde.

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


østers? - Hver eneste dag forsøger vi at holde liv i madkulturen herhjemme. En kultur, der er under stærkt pres fra standardvarerne i supermarkedernes kølediske. Limfjordsøsters er et skoleeksempel på, hvad vi kan præstere, når hjertet fører hånden i fødevarebranchen, siger David Mouritzen og forklarer: - Hver eneste østers bliver behandlet individuelt lige fra fangsten i vest til de træfustager, man kan købe hos fiskehandlere i hele landet. Vi er dybt privilegerede overhovedet at have adgang til så fantastisk en råvare. Fra topgastronomi til håndøsters

I østersugen vil man kunne opleve østers på deres vante plads blandt Michelin-kokke i de højere gastronomiske luftlag. Men en hurtig håndøsters med kølig øl (gerne porter, forlyder det) på havnefronten er også en del af programmet. - Det er vigtigt at holde fast i, at østers er og bliver en fantastisk delikatesse med en glorværdig historie og masser af traditioner, som vi skal holde i hævd. Men skal vi puste nyt liv i historien og få flere danskere til at åbne øjnene for østers, så er det vigtigt også at trække det hele lidt ned på jorden. Der er magi i østers, men det er også bare et stykke spiselig

natur, som vi alle kan få en stor oplevelse ud af, lyder det fra Kasper Fogh. Oyster Trophy Week

Østersugen arrangeres af Food Organisation Of Denmark (FOOD), der er sat i verden for at promovere danske råvarer og gastronomi i ind- og udland (www.thefoodproject.dk). Østers er en generel betegnelse for toskallede bløddyr, som lever i havet og i brakvandsområder. Limfjorden er hjemsted for den oprindelige europæiske østers (Ostrea Edulis). I de senere år har de fleste østers, som spises i Danmark, været Bretagneøsters eller Stillehavsøsters (Crassostrea Gigas), som produceres i Frankrig og importeres derfra, men som nu også har bredt sig til danske farvande. Mens Stillehavsøsters er muslingeformede og dybe, er Limfjordsøsters næsten runde og forholdsvis flade. På grund af den lave vandtemperatur vokser Limfjordens tiltagende bestand af østers så langsomt, at de opnår den ganske særlige smag og konsistens, der har gjort dem kendt og efterspurgt verden over. Limfjordsøstersen er langt mere kødfuld og karakterfuld i smagen end sin mere salte franske fætter.

FAKTA OM ØSTERS OG ØSTERSUGEN - Østers er fundet helt tilbage i køkkenmøddingerne fra jægerstenalderen 5200-4200 f. Kr. Østers udgjorde dengang en stor del af stenaldermenneskets føde. - Østers har ry for at kunne få elskovslysten til at summe og sitre, og det siges om den italienske forfører Casanova, at han begyndte dagen med 50 østers serveret af en skøn kvinde. Måske var det derfor at romerne omkring år 0 transporterede østers hjem fra de britiske kyster i beholdere med havvand eller indpakket i is og sne. - I dag findes i Limfjorden den største naturlige bestand af den oprindelige europæiske østers. I 600 år, fra omkring år 1200 til 1825, var Limfjorden lukket mod vest af Agger Tange. Saltindholdet i vandet var for lavt til at østers kunne leve. Men takket være en voldsom storm i 1825 kunne saltvandet igen løbe ind i Limfjorden, og østersbestanden boomede på ny. - I 1587 indførte Frederik II et totalt forbud mod at andre end kronen måtte fiske østers – østers blev et såkaldt ”kronregalie”. Eneretten blev med folkestyrets indførelse svær at opretholde. Staten overtog retten til østersfiskeriet, og i 1853 blev det forpagtet ud til fiskerne i Limfjorden. - Den flade, europæiske østers fra Limfjorden er den eneste, der har EU-certifikat på at være fri for Bonamia-parasitten, som ellers hærger Europas østers. - Kongehuset får først et udpluk af arrangementer i østersugen - Den 14. oktober kommer fiskerne fra Limfjorden til København med sæsonens første østers. Dronningen får personligt overleveret et par fustager, men du får også lov til at smage og skåle høsten i hus. - Østers er ikke bare en spise for guder – det er også et utroligt dyr, der kan rense 30-50 liter vand om dagen. Events Vi tager første spadestik til anlæggelsen af en østersbanke i Københavns Havn. Toldboden,København: En helt unik middagsoplevelse med 3 topkokke, der serverer en stribe retter, hvor østers indgår på den ene eller den anden måde. Refslund, Lauterbach og Henriksen – og østers fra Limfjorden. Wild Oyster Safari: En 2-dages tur til det vilde vest, hvor østers kommer fra. Kultur, natur og højere gastronomi smelter sammen på denne safaritur til Limfjorden og Vadehavet med overnatning på den jyske savanne. - Restauranter i hele landet byder på særlige østers-menuer, hvor du kan møde østers i et utal af forklædninger. Book dit bord online og få en oplevelse, du sendt vil glemme – fra Limfjorden med stil og kærlighed. - Fiskehandlere i hele landet sælger østers og giver tips, opskrifter og gode råd til hvordan du tilbereder og serverer østers, så selv østersskeptikerne kan være med og få en stor, stor oplevelse. Mere information også om de mange arrangementer: www.oysterweek.dk Og skulle du have fået lyst til at gå i byen og få et måltid med østers, så kan du bestille bord her. Billetter til arrangementerne: www.madbillet.dk

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

13


Kvalitet fra toppen af Danmark Skagen-ure og Skagen-skippere. Selvom kun sidstnævnte reelt er fra Skagen, står navnet som garant for kvalitet. Skippere ’fremstilles’ nemlig på Skipperskolen i Skagen. Her er kernekompetencen nemlig uddannelser til både fiskeflåden og handelsflåden. Man kan blive fiskerskipper af 3. grad og fiskeskipper af 1. grad, det vil sige alle styrmands- og skipperuddannelser til fiskeflåden. Eksamen giver ret til at føre fiskeskibe overalt uanset størrelse og uanset hvor man skal sejle henne – det vil i praksis sige i hele verden. I handelsflåden hedder pendanten kystskipper og sætteskipper, som er uddannelser med ret til at føre skib op til 3000 GT. I dag må man sejle styrmand med en sætteskippereksamen på alle verdenshave – uanset skibets størrelse. Fiskeriflåden er jo blevet mindre, men omvendt er fiskeskibene blevet meget større – og det kræver at papirerne er i orden! Samtidig er handelsflådens efterspørgsel på personale med skipperbevis steget, hvilket skal ses i lyset af alle de små specialfartøjer, der er kommet til. Vindmølleindustrien, offshore sektoren, brobygning osv. kræver alle specialskibe. Mange fiskere, der er stoppet med fiskeri, er også kommet over i dette segment efter at de evt. har opgraderet deres eksisterende eksamenspapirer. Efteruddannelse og kurser er et vigtigt indsatsområde for Skipperskolen, hvor man i mange år har været førende indenfor GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) både i Danmark, Sverige og Norge. Nye lokaler med simuleret virkelighed

I den nye bygning bliver der installeret to ’Full mission’ simulatorer og ikke mindre end 9 andre simulatorer, heraf 5 Desktopsimulatorer, 1 Fiskeri-simulator, 1 DP-simulator, 1 Kran- simulator og 1 ROV-simulator. Altså en spændende palet, der giver skolen mulighed for at udbyde interessante og spændende kurser med simuleret sejlads i mange skibstyper, under vekslende for-

14

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

hold og opgaver. En del kurser er lovpligtige, f.eks. Full-Misssion sejladskurser, mens andre kræves af operatørerne, f.eks. DP (Dynamic Position), som er noget man bruger overalt i specialfartøjer for at fastholde nøjagtig positionering f.eks. under offshore montagearbejde. Christina E

I ’Full-mission’ simulatorerne kan man også simulere et fiskeskib, faktisk bliver det data fra ’Christina E’ der bliver lagt til grund for simuleringen. ’Christina E’ er jo et spændende eksempel på den nye type kombineret fiskeskib, der også kan fungere som supply-skib til offshore installationer samt som forsknings-/havundersøgelsesskib. Der indgår således både ’Dynamic Postion’ og alle fiskesøgningsinstrumenter i simulationen. Fiskeri simulatoren kan simulerer trawl, not og line. Simuleringen kan gøres yderligere spændende og realistisk ved f.eks. samtidig at sætte fokus på økonomi omkring fremdrift og køling af fisk. I takt med at der anskaffes store nye fiskeskibe bliver det mere og mere tydeligt at fiskeri er mere end at fange fisk, så der melder sig behov for efteruddannelse - og her har skolen så fremover fine tilbud. Offshore

Herudover satser skolen på noget helt nyt, nemlig kurser og uddannelse i Offshore kran, kraner om bord i supply skibe og andre offshore enheder. I dag er der ikke et formelt krav om kranførerbevis når man arbejder på havet – det er kun på land der er dette krav. Imidlertid kommer der helt sikkert et sådant krav i den nærmeste fremtid. Offshore industrien stiller i praksis allerede sådanne krav, for det er dyre sager der håndteres. Husk på, at foruden de 3 dimensioner, der skal tages i overvejelse ved betjening af kraner på land – ja så kan en kran jo være monteret på et både gyngende og rullende skib. Det

er faktisk allerede sådan at man i offshore branchen er begyndt på at simulere kranløft inden det i praksis gennemføres – så dyrt er grejet og så vigtig er sikkerheden. På skolens ’Full-mission’ simulatorer kan man simulere f.eks. et supply-skib med kran. Det vil sige at vi kan simulere samarbejdet mellem kranfører og skibsfører plus at simulatoren kan lave de dynamiske bevægelser, som et skib har på åbent hav.

Remote Operated Vehicle (ROV) er fjernstyrede robotter som i vid udstrækning bruges til undervandsopgaver i offshore industrien. Skipperskolen kan fremover også tilbyde kurser på dette felt. Ovennævnte er kun et bud på de mange spændende kurser Skipperskolen i Skagen kan tilbyde med de nye anlæg, i de flotte nye lokaler, hvor undervisningen vil foregå fra årsskiftet.

Som kursist ser din arbejdsplads sådan ud i Full-Mission simulatorerne.

Skagen Skipperskole +DUGXYLOMHQ²NHQGHUYLYHMHQ Skolen tilbyder følgende uddannelser:

Skolen tilbyder følgende maritime kurser:

¾ Fiskeskipper af 3. grad & 1. grad

¾ Erhvervsduelighedsbevis ¾ ROC, LRC og GOC

¾ Kystskipper/Sætteskipper

¾ Radar og ARPA

¾ Styrmand

¾ ECDIS

¾ Dual Purpose 3000 ¾ Maritimt Forberedelse

¾ SSO/CSO

¾ HF-Søfart

Skagen Skipperskole – Kuttervej 13 - 9990 Skagen Tlf.nr. +45 98 44 33 44 - Telefax +45 96 79 15 15 mail: post@skipperskolen.dk – www.skipperskolen.dk

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Fra Vand til Tand pĂĽ Fiskens plads mad: Hold fra Thorsminde, Thyborøn, Hvide Sande og Hanstholm â&#x20AC;&#x2122;kokkereredeâ&#x20AC;&#x2122; og delte smagsprøver ud. Fiskefileter, hesterejer, mørksej som carpaccio og søkogte rejer â&#x20AC;&#x2122;hittedeâ&#x20AC;&#x2122;. Alene 4500 fiskefileter blev stegt pĂĽ dagen, og mellem 7000 og 7500 smagsprøver pĂĽ hesterejer blev delt ud. Det forlyder ikke hvor mange øl der blev langet over disken, men stemningen var under alle omstĂŚndigheder i top! At dagen var begunstiget med solskin og varmt vejr â&#x20AC;&#x201C; ja det manglede da bare pĂĽ â&#x20AC;&#x2DC;Fiskens Egen Dagâ&#x20AC;&#x2122;. En festligholdelse som i øvrigt gik for sig i mange andre danske byer. I Tivoli kan de ikke fĂĽ nok â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ her fejrer man fisken en hel uge med en lang rĂŚkke initiativer fra krabbevĂŚddeløb til fremstilling af gourmet mad pĂĽ basis af udsmidâ&#x20AC;&#x201C; i daglig tale kaldes â&#x20AC;&#x2122;discardâ&#x20AC;&#x2122;!

Brødrene Price underholdt mens de lavede mad i det intermistiske køkken pü Rüdhuspladsen.

Foto: Jesper Heldbo

Lørdag den 10. september var det fest pĂĽ RĂĽdhuspladsen i København. Mange boder og telte sydede af aktiviteter. Og ikke en hvilken som helst slags af aktiviteter â&#x20AC;&#x201C; der blev stegt, braset og serveret fisk, fortalt om fiskeriet og om maden. Det var Fiskens Dag Fra klokken 11 â&#x20AC;&#x201C; 15:30 besøgte mange tusinde mennesker den store plads, hvor â&#x20AC;&#x2122;Fiskebranchenâ&#x20AC;&#x2122; havde sat fokus pĂĽ fisk og â&#x20AC;&#x2122;seafoodâ&#x20AC;&#x2122;. Her kunne man møde fiskere, fiskeindustrier, fiskehandlere og fiskekokke, der tilsammen reprĂŚsenterede hele fiskens vej â&#x20AC;&#x2122;Fra Vand til Tandâ&#x20AC;&#x2122;. Lidt gøjl og sjov i gaden var der ogsĂĽ tĂŚnkt pĂĽ. Tørfisk fra Thyborøn spillede og underholdte folk godt. Brødrene Price lavede mad midt pĂĽ pladsen og ind imellem blev der afholdt fiskeauktion. Der var nu ogsĂĽ andre, der lavede

Âł9HUGHQVEHGVWHDOWHUQDWLY´ Â&#x2021;%U QGVWRIRSWLPHULQJ Â&#x2021;6HUYLFHSn&DOOHVHQPRWRUHU Â&#x2021;$OWLRULJLQDOHUHVHUYHGHOH&DW&XPPLQV'HWURLWHWF Â&#x2021;'HVLJQIRUQ\RJRPE\JQLQJ Â&#x2021;7XUERVHUYLFH .RPRJEHVÂĄJRVSn'DQ)LVKGHQWLORNWREHUVWDQG'

u bo Denor e o AS S Turbo

0DULWLPH7HFKQRORJ\

7OI(PDLOYPV#YPVGNZZZYPVGN

LĂŚs de daglige nyheder pĂĽ www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10¡ 2 0 1 1

15


Fiskehandlere i national konkurrence. De to bedste går videre til det Nordiske Mesterskab.

Fiskeriskolen på vej med

ny uddannelse… På Fiskeriskolen arbejdes der med en uddannelse til Fiskehandler. I tæt dialog med undervisningsministeriet, Danmarks Fiskehandlere, Danmarks Fiskeriforening, Auktionsmesterforeningen og en lang række andre eksterne partnere tilbyder Fiskeriskolen en fiskehandleruddannelse fra september 2012. Med fiskerierhvervet, havnen og auktionen som nære samarbejdspartnere vil Fiskeriskolen, med sine moderne og fremtidsrettede rammer, være en naturlig udbyder af kompetenceudviklende forløb inden for Fiskehandler branchen. Uddannelsen vil indeholde elementer fra skolens uddannelser som erhvervsfisker og detailhandler. Elementer fra erhvervsfiskeri og fiskeforædling

Erhvervsfiskeruddannelsen vil bidrage med vigtigt indhold fra

16

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

faget fiskerilære der vil give eleverne en grundig indføring i viden om arter, havbiologi, fiskerimetoder samt de nyeste tiltag omkring certificering. Endvidere vil man på uddannelsen opnå kompetencer på højt niveau inden for forædling af fisk. Her bliver grundtilberedninger, herunder røgning, saltning og marinering af fisk og skaldyr, en vigtig del. Delikatesser, kvalitetsvurdering samt kunderådgivning og -dialog omkring opbygning af måltider baseret på fisk og skaldyr bliver andre vigtige og spændende omdrejningspunkter i uddannelsen. Udskæring af fisk og kalkulation af de forskellige metoder vil sammen med mærkning og sporing indgå som andre dele af de håndværksmæssige elementer i en uddannelse, der skal være med til at løfte hele branchens kompetenceniveau, så det mat-

cher nuværende- og fremtidige forbrugerkrav omkring marine fødevarer. Glæde og faglig stolthed

”På Fiskeriskolen glæder vi os over at være med til at udvikle og tilrettelægge en uddannelse der kan tilføre eleverne faglig stolthed, de kan bygge videre på og have glæde af hele livet” fortæller udviklingskonsulent Esben Windfeld Lund ved Fiskeriskolen EUC Nordvest. ”Vi ønsker at tilbyde eleverne en uddannelse, der passer til den enkeltes individuelle profil, så vi sikrer størst mulig udbytte for den enkelte elev. Tiden er for længst løbet fra de snævre faglige interesser, og i dag er ”Story telling” og ”Branding” afgørende for afsætningsfremme. Med Fiskehandleruddannelsen ønsker Fiskeriskolen at medvirke til profilering af varegruppen

konsumfisk, dansk fiskeri og de fiskerirelaterede erhverv.” Nye koblinger og værdifremmende aktiviteter

Samspillet mellem fiskerierhvervet og fiskehandlerne bør ses i sammenhæng med værdiforøgelse, mersalg og udviklingsmuligheder på tværs af fiskeri, opdræt, handel og forskning. Hvis erhvervene skal innovere på sigt og matche store globale udfordringer er det afgørende at have øje for mulighederne frem for forhindringerne. På Fiskeriskolen ønsker vi at sikre et udviklingsmiljø, hvor evnen til at skabe forandring under konstant skiftende forudsætninger er en nøglekompetence. Af Esben Windfeld Lund

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Stand nr. C234a

Elektrisk hjælp til jollefiskerne Bagenkop Smede- og Maskinværksted har siden oprettelsen i 1906 arbejdet i og for fiskesektoren. Foruden arbejdet med motorer og hydrauliske installationer fremstiller man meget udstyr i søvandsbestandigt aluminium. Bagenkop smedene er nok mest kendt for deres produktion af Munkebo Garnspil, Munkebo Langlinespil og Horisontalspil samt Bagenkop Garnopklarer og garnrulle/ Rusehaler, Munkebo Garnrenser og endelig Bagenkop Trawlskovle. Et godt øje

Firmaet har et særligt godt øje til ’småbådsfiskerne’, der ofte har et hårdt arbejde ombord uden mange maskinelle hjælpemidler. Ofte er der ikke plads til hydraulikanlæg og derfor må fiskerne selv trække net og ruser over lønningen. Det er disse forhold der har fået Bagenkop Smede- og Maskinværksted til at udvikle en ny elektrisk garnhaler. Garnhaleren fås med motor på enten 12 eller 24 Volt og kræver kun et batteri på 75 100 amperetimer, som kan lades op når man atter er i havn.

Nem håndtering

Når kassen, som er i saltvandsbestandigt aluminium, forbindes til en stikkontakt så er batteriet fuldt opladet og klar til næste dags fiskeri. Kassen er desuden udstyret med et ekstra strømudtag, således at man kan få strøm til f.eks. et lille ekkolod, en projektør eller lignende. Den elektriske garnhaler er allerede på markedet og solgt til fiskere i både Sverige, Tyskland og Danmark. Prisen ligger på omkring 25.000 kroner. Bagenkop Smede- og Maskinværksted arbejder på at få færdiggjort to andre størrelser til præsentation på DanFish messen.

DU KAN STOLE PÅ VOLVO PENTA

Volvo Penta har udviklet og produceret marinemotorer i mere end 100 år. Det har gjort os til verdens største motorleverandør af marinemotorer, noget du, som kunde, vil mærke. Vores lange erfaring er din sikkerhed. Vi er her for at du skal kunne udføre dit job smertefrit, uanset vejrforhold. Stol på 100 års erfaring. stand A 114. Stol på Volvo Penta. Besøg Besøgos ospå påDan DanFish Fish, stand A138.

Besøg Langeland

Falder din vej forbi Bagenkop kan du også i forretningen købe messinglamper, lanterner og skibsinteriør, redningsudstyr, arbejdstøj, liner og garn, foruden påhængsmotorer af mærkerne Mariner, Honda og Selva. Har du behov for en lidt kraftigere motor forhandles også Perkins, Iveco, Volvo, Lombardini, Saab og Gardner dieselmotorer.

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

Volvo Penta, professionelt servicecenter i Danmark: JL Skibsservice A/S Phone: +45 98 48 00 32 Fax: +45 98 48 01 10 Email: jl.skibsservice@strandby.dk Web: www.jl.strandby.dk

Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Phone: +45 62 21 21 09 Fax: +45 62 22 45 86 Email: p-s@p-s.dk Web: www.p-s.dk Besøg gerne www.volvopenta.com for yderligere information.

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

17


Hans Christian Schmidt, Karsten Lauritzen og tjenestegørende havnevagt , Michael Rosenlund Langballe, får sig et godt grin sammen.

Foto: Jesper Heldbo

Ministerbesøg og halvårsregnskab Onsdag den 17. august havde Hirtshals Havn besøg af daværende transportminister, Hans Christian Schmidt. Havnen havde inviteret ministeren på besøg for at se faciliteterne på havnen og for at få et indblik i en af Danmarks største færgehavne. På turen rundt i havnen var havnedirektør Jens Kirketerp Jensen guide og forklarede undervejs om både aktuelle aktiviteter samt hvilke planer, der ligger for fremtiden. Det blev nævnt, at Østbassin 2 har en vanddybde på 7 meter, men at man indenfor meget kort tid går i gang med at uddybe hele bassinet til en dybde på 10,5 meter således at de nyeste og største fryseskibe kan anløbe Hirtshals havn og losse deres last her, hvor der både er en meget stor frysehuskapacitet og hvor Hirtshals er begunstiget af rigtig gode trafikale forbindelser med transportcenter og motorvej lige uden for byen. 600.000 biler – og flere i vente

De tre færgerederier transporterede i 2010 599.000 personbiler, 123.000 lastbiler og 1,3 mio. tons gods, og det stiller stigende

18

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

krav til infrastrukturen på og omkring havnen. Suensonsvej er over de seneste år blevet udbygget og udvidet to gange – og det skyldes den meget kraftigt voksende trafik til Nordsøterminalen, som benyttes både af Fjordline og Smyrillines færger. Suensonvej er blevet opgraderet fra 6 meters bredde til i dag 10 meter og har fået check-in sluser og hvad der ellers kræves for en færgeterminal. For yderligere at imødekomme det, til tider kaotiske, trafikpres, har havnen besluttet at lukke og ombygge et spuleområde og lægge vejen helt ud mod molen. På den måde kan man samle opmarchområderne til færgerne i en stor – og meget mere effektiv – terminal, især til håndtering af løstrailere. Oprindeligt havde man reserveret området til containerhåndtering, men erkender nu,

at markedet har flyttet sig, og derfor satser havnen fremover kraftigere på Ro-Ro trafikken. Når der er færgeanløb i Nordsøterminalen skal der indenfor cirka 2½ time over 2000 biler ind og ud af byen - til og fra terminalen. Det betyder at Suensonsvej og Willemoesvej er tæt pakket med biler i kø, og man

erkender, at det simpelthen ikke er muligt at tømme hurtigt nok fra terminalen og få bilerne frem til motorvej E39. Derfor ligger det også i havnens planer at forlænge Suensonsvej lige ud og i en bue bag gennem skoven op til rundkørslen ved transportcenteret. Transportministeren lovede at sætte emnet på dags-

Forslag til ny vejføring der skal lede en væsentlig del af færgetrafikken udenom Hirtshals by

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


ordenen og se på mulighederne for at gøre vejen til en del af statsvejen (E39) eller til en del af Havnepakke 3. Fjordline er i gang med at bygge ny terminalbygning, som skal stå færdigt i begyndelsen af 2012, hvor rederiet tager to nybyggede hurtigfærger i brug. Der er tale om et meget stort anlægsbyggeri og der har været et meget tæt samspil mellem rederi, havn og kommune for at opnå de helt rigtige løsninger og til den rigtige tid. Det viser lidt om det gode samarbejde man kan præstere for at få tingene til at ske her i Hirtshals. Hirtshals som ’Omlaster’

Færgerne til Vestnorge, Færøerne og Island er i høj grad mere indrettet til Ro-Ro og altså løs-trailere, som enten sendes direkte videre ud i Europa med en ny ’trækker’, eller omlastes og videresendes derefter. Der er også planer om at etablere en godsbanegård i Hirtshals. Tanken er at lægge et 600 meter parallelspor til det eksisterende skinnelegeme og lave en tilsvarende lang godshåndteringsplads, således at man fra begge de to store færgeterminaler kan håndtere løstrailere og dermed sikre en udveksling mellem vejtrafik og banetrafik. I det ’Grønne trafikforlig’ har man fra transportministeriet fået tilsagn om støtte på 10 millioner kroner. Den samlede etableringssum kommer dog op i nærheden af 30 millioner kroner. Offshore-industrien søger Innshore

De fleste forbinder ordet offshore med borerigge og tungt grej, men der er mere knytter til begrebet. Rigtignok havde Hirtshals for nylig, og gennem 3 måneder, besøg af en ægte borerig, nemlig Mærsk Guardian, men ’besøget’ drejede sig om service, reparation og vedligehold. Så servicesektoren er også en del af offshore industrien. I Hirtshals håber man på mere servicearbejde for offshore industrierne i fremtiden og man er klædt godt på. Hirts-

hals havn rummer nemlig også en overdækket flydedok – i daglig tale kaldet ’Nordsøkatedralen’. Her kan man på alle tider af året og i alt slags vejr arbejde indendørs med f.eks. sandblæsning og lakering – samt naturligvis andre arbejder på skibe i dokken. Havnen anser absolut ’katedralen’som et aktiv i forhold til f.eks. offshore-flåden, hvor tid jo er en væsentlig parameter – hvor den overdækkede flydedok altså til byder service af skibe, op til 2300 tons, uanset vejrlig! En anden offshore aktivitet er sten, sand og grus – i daglig tale kaldet ’sømaterialer’. For enden af området, yderst på moleområdet i Østhavnen, ligger en sten og grus terminal, hvor aktiviteterne ikke er de helt store for tiden, men fra den 1. september overtog en ny aktør arbejdet med sømaterialer. I første omgang fortsætter det nye firma aktiviteterne herude, men på sigt flyttes de længere ind i havnen. Transit og transport

Transportminister, Hans Christian Schmidt, udtrykte stor tilfredshed med sit besøg i Hirtshals, og sagde at han var glad for at få lov til at opleve en af Danmarks vigtigste færgehavne, som har formået at fastholde og udvide aktiviteterne i og omkring havnen. Derudover omtalte han betydningen af Hirtshals, der med sin færgetrafik, især til Norge, er et af Danmarks meget vigtige knudepunkter for samhandel med omverden. Fra havnen gik turen videre til Hirtshals Transport Center, hvor ministeren indviede et nyt trailerværksted ’Agathon on spot’. Ministeren markerede indvielsen ved at køre gennem den røde snor med en helt ny lastbil. ’Agathon on spot’ råder over knap 1.050 m2, hvor der udføres reparation af lastbiler, løstrailere og køleanlæg. Værkstedet har fire baner på 32 meter til reparation og syning af lastbiler og løstrailere – banernes længde gør det muligt at servicere og

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

syne modulvogntog. ”Agathon on spot” ligger på den nordlige del af Hirtshals Transport Center, kun 100 meter fra E39. Hirtshals Havn benyttede også besøget til at få drøfte muligheden for at skabe bedre betingelser for samarbejde mellem havne og virksomheder i den nye havnelov. En tilfreds bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen kunne kort efter ministerbesøget fremlægge halvårsregnskabet for havnen – og det med tilfredshed. For Hirtshals Havn har første halvår været driftsmæssigt spændende. Der har været fortsat vækst på eksisterende forretningsområder og synlig indtræden på et nyt forretningsområde, nemlig offshore-markedet. Hirtshals Havns samlede omsætning har i første halvår af 2011 ligget godt 4 % over de forventninger, der var opstillet for halvåret. Tilsvarende har havnen over første halvår realiseret en omsætningsfremgang på 7,6 % forhold til samme periode i 2010, idet centrale forretningsområder udviser en fremgang på 10,6 % over halvåret. Den positive udvikling er udtryk for, at rederierne og erhvervsklyngerne på Hirtshals Havn, vækster i deres respektive markeder. Færgetrafikken over Hirtshals Havn fortsætter de seneste års positive vækst, og således udviser både godstrafikken som passagertrafikken fremgang i første halvår af 2011 i forhold til første halvår i 2010. Havnens indtjening på landing af fisk er efter et svagt første halvår kommet op på niveau med indtjeningen i første halvår af 2010, og lever dermed op til forventningerne for halvåret. Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen siger med hensyn til halvårsregnskabet: - Første halvår af 2011 har været spændende og udfordrende og vi er kommet økonomisk fornuftigt igennem årets første seks måneder. Samtidig er vi

sammen med virksomheder på havnen i gang med en række nye tiltag, der over de kommende måneder og år skal resultere i yderligere udvikling af havnens markedspositioner inden for både eksisterende forretningsområder og nye forretningsområder, hvor vi kun lige har set begyndelsen. Jeg ser positivt på Hirtshals Havns muligheder for at blive en endnu mere markant vækstfaktor inden for den nordjyske erhvervssektor i løbet af de nærmeste år. Hirtshals Havn vil også fremadrettet være rammen om et højt aktivitetsniveau i erhvervsklyngerne på havnen. Der er forventninger om, at nye aktiviteter – herunder offshore-relaterede aktiviteter – vil få øget betydning for erhvervsudviklingen og væksten i Hirtshals. - Driften af havnen er inde i en positiv udvikling med kraftig fokus på effektiv og fremadrettet drift af virksomheden og tiltrækning af nye samarbejdspartnere. Den kraftige udvikling og væksten i aktiviteterne stiller krav til den forsatte tilpasning af de rammer, som havnen tilbyder sin samarbejdspartnere og brugere. For at finansiere udviklingen og væksten i den nærmeste fremtid vil vi over andet halvår gennemføre finansielle omlægninger, der planmæssigt vil belaste havnens regnskabsresultat, men samtidig vil give et godt udgangspunkt for etablering af nye rammer for væksten. - Det er vigtigt for Hirtshals Havns bestyrelse og ledelse, at vi har balance i økonomien, så vi selv kan finansiere vores udvikling som en effektiv og bæredygtig virksomhed og infrastruktur. Vi er af den helt klare opfattelse, at havne skal forestå egen udvikling, og at staten skal bakke op med den relevante baglandsinfrastruktur. Dette er ud fra princippet om at understøtte de naturlige vækstcentre frem for at vælge, hvor væksten bør ske, da det kan betyde konkurrenceforvridning og fejlinvesteringer.

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

19


Udstillerliste (Alfabetisk) 3F

C235

A/S Oilpower Hydraulics

D773

ABC Scandinavia

Center for det Maritime Sundhedsvæsen C233 CIV Lauwerszee UA

D732 D726 D824 D709a

D710

Egersund Trål AS

D743

EHL BV

D732

ELKA Rainwear A/S

D874

Elthermo a/s

C218

enterprise europe network

C215

Eos Shipbroker

D714

Acrux Soft

A111

Columbus Marine A/S Comet Trawl ApS

Advodan Midt / Vest A/S

D847

Cordoaria Oliveira SA

Anderson Marine

D772

Cosmos Trawl A/S

D871

ApS Strapex

D740

Cowex A/S

F438

AquaSearch Ova Aps

F402

Cralog A/S

D765

Aquatherm GmbH

D712

Dacon Europe A/S

A140

Erhvervsmagasinerne (FISKERBLADET) C222

Arne Jørgensen og Søn

A127

Daconet A/S

D844

ESL Danmark

C213b

AS Scan Hvide Sande

D840

Dan Fishing Equipment Ltd.

D844

ES-Trawl ApS

B301

Atlantic Shipping A/S

D866

DAN-FENDER, Dan Hill Plast AS

D849

Euronete Scandinavia A/S

D756

Danish Fishing Equipment Group

D810

Findexa Forlag AS / Kystmagasinet

D705

Fischernet

D771

Fishering Service Co.

D753

Atlas Copco Compressor, Scandinavia D723 Bagenkop Smede & Maskinværksted ApS A124 Baltic Marine Contractors

Danish Maritime Magazine

C222

Danmarks Fiskeriforening

C228

Fishing Glasses UK / Outdoor Eyewear C205

Danmarks Tekniske Universitet

C221

FISKERFORUM

D725

Dansk Akvakultur

F421

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

C224

D744

BDO Scanrevision

D811

BEITIR EHF

C216

Belitronic AB

D708

Bergstrøm Plastteknik ApS

F401

Besrad ApS

D841

Bjørkø Telnfabrik AB

D771

Blue Water Shipping

D829

Danske Fiskeres Producent Organisation C203, C228, C229, C231

BM International Co., Ltd.

D729

DESMI Danmark A/S

A154

Brdr. Markussens Metalvarefabrik

D861

DICK, FR

D867

Bredgaard Bådeværft ApS

A143

DK Transportbånd Aps

A142

Bredgaard Bådeværft ApS

G6

DOFITA Shiprepair

D727

Dansk Metal

C234a D839

Fiskeriteknologuddannelsen

C234

Danske Fiskeauktioner A/S

D839

Fiskernes Fiskesortering (Hirtshals)

D811

Fiskernes Samlecentral (Strandby)

A127

Flexabar-Aquatech

F436

Fred. Rasmussen - Odense ApS

A122

Fresh Catch

D772

Frydendahl Fiskenet

D844

FURUNO DANMARK AS

A107

FødevareErhverv

C220

Garmin Danmark A/S

D720

Garware-Wall Ropes Ltd.

D771

Gedhus Consult v/Jens Gjesing

D722

GeoEye

A105

Gertsen & Olufsen A/S

A141

D755

Duusgaard Coating ApS

D811

C.C. JENSEN A/S

D864

Dybvad Stål Industri A/S

D865

Carapax AB

D709

E. Vejvad Hansen ApS

C238

Care & Relax Wellness Centre

C201

e2 Partnership Ltd

D772

Carl Backs A/S

D819

E-Catch Efice.com

D732 D732

Carnitech A/S

A134

Centa Transmissioner A/S

A116

Egersund Sea Service A/S

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

A97

Dansk Puljefiskeri

Bridon International Ltd.

20

Fiskeriflåden Illustreret

A98

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Granly Diesel A/S

A130

Hvide Sande Skibssmedie A/S

D845

Lyngaa-Marine

D757

Guy Cotten SA

D717

Hvide Sande Vodbinderi ApS

F444

M/S Techno Kill

C210

HAMPIDJAN GROUP

D871

HYDROSCAND A/S

D746

MacArtney A/S

F418

Hans Østergaard A/S

A127

Idromeccanica di FORANI & PECORARI snc

Mahle Industriefiltration Gmbh.

D722

D747 Malerfirmaet Frede Møller Nielsen

A127

If

A145 MAN Diesel & Turbo

D809

Impex Agency Hoerning ApS

F430 Marel Danmark

A136

Injector Door Limited

D721 Marigold Industrial Limited

D724

Intech International a/s

D719 Marigold Industries

D724

International Shrimp Auction BV i.o.

D732 Marine Servicen I/S

D832

Marine-El A/S

D811

MarineService Hirtshals

D811

MarineShaft Hirtshals A/S

D811

MaritimeParts.com

C207

Mekanord A/S

D851

Hanstholm Elektronik A/S Hanstholm Fiskemelsfabrik Hanstholm Havn Hanstholm HavneForum Hanstholm Havns Indkøbsforening

B301 B301 B301 B301 B301

Hanstholm Havns Olieforsyning ApS A127, B301

Intrafish Media AS

Hanstholm Ny Flydedok

B301

IRAS A/S

D875

Hanstholm Puljeselskab ApS

B301

IRAS A/S

F403

Hanstholm Samlecentral

B301

Irish Skipper, The

D701

Hanstholm Skibssmedie ApS

B301

Iron Strand

D844

Hau Nylon

D844

Johnson Controls Marine

D728 Merema Transport B.V.

D732

Haven Lauwersoog

D732

Johs. Hejlesen - Skibsbevaringsprojekt D808

MEST P/f

D770

JT Electric

F439

Midtjysk Aqua

F451

Jyske Bank

D811

Montes A/S

D764

Karstensens Skibsværft A/S

D855

MS Engineering A/S

A117

KEMILUX

D811

Multi Pump Innovation as

F408

Kingfisher Information Service

D706

Mustad Longline A/S

C208

Kjærgaard Maskinfabrik AS

F406

Navteam A/S

A118

NORDHAVN A/S

A153

&

HAVNE SKIBSFART

Havne & Skibsfart / Maritim Industri

C222

Havnens Skibsbyggeri

D811

Heimdal Propulsion Norway AS

D716

Hellers Yachtværft Aps

D702

HIRTSHALS EL-MOTOR SERVICE

D811

Hirtshals Fiskeauktion

D811

Hirtshals Fiskeriforening

D811

Hirtshals Havn

D811

Hirtshals Sejlmageri

D811

Hirtshals Service Group

D811

Hirtshals Skibs- og Industriservice

D811

Hjørring Erhvervscenter

D811

HOLM TECHNOSCAN as

A121

Hundested Propeller A/S

D870

Hvalpsund Net A/S

A110

Hvalpsund Net A/S

F430

Hvide Sande Fiskernes Fremtid

D847

Hvide Sande Havn

D841

Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri

D847

KNAPK

A96

C213a

Knud Thomsens Fiskeexport

A127

Nordkøl Aps

B301

Konsumfisk

D839

Nordrep

D811

Korsør Propeller A/S

D800

Nordsabb Kaj Klyn A/S

A104

KSL Industries Limited

D751

Nordsøen Forskerpark

D762

Kynde & Toft Maskinværksted

D825

Nordsøtrawl

D820

G1

NorthLift AB

D709

Kølemadsen A/S Leif Jensen Grenaa ApS

A137

Notus Electronics Ltd.

A137

Lidan Marine AB

A138

OxyGuard International A/S

F441

Oxymat A/S

F448

A99

Pack and Sea A/S

C212

G1

Palby Marine A/S

D767

Pesch Marinescheinwerfer

C237

Peter Harbo A/S

D852

Limbo Både I/S Lions Club Vejgaard LSM Pumper Aps Luminell AS Lyngsoe Systems A/S

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

G9

A101a C212

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

21


International 859 867

879

874 865

869

858

849 854

866 857

839 844

845

834

825

833

823

832

821

815

819

829

711

809

7

Ha

824

771 770

855

875

872 861

852

864 851

841

811

811

811

773

772 769

822

871 860

870

Hall D

842

850

830

840

810

820

808

800

710

709

Hall C, A, B, F

238 211

237

235

236

234 234a

233 232

231

Hall C 212

213

214

215

218

224

220

229 228

216

210

213a

213b

209

208

301

Hall B

207

206

115

114 301

221

222

205

116

203

204

117

118

119

121

Hall A

111 154

153

147 146

141 140

134

128

127

122

139 145 301

110a

142

301

149

156 301

301

151

F I S K E R B L A D E T / 10路 2 0 1 1

136

150

143 137

130

131

125

124

110 108

22

138

107

105

104

102

101a 101

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net

100


12

713

714

716

717

718

719

721

720

722

all D 759

765 764

760 757

763 767

756

762

709a

758

708

752

747 746

741 740

753 751

742

755 750

707

749 744

705 704

706

729 728

724

732

739

727

743 738

731

701

702

703

723

725

726

700

Hall F, A, B, C

Hall D

424

434

Restaurant

430

201 425

408

406

430 436

426

Front Hall

VIP Lounge

Hall F

438

418

421

417

4 4 2

43

97

DanAqua

9

4

44

4 4

98

403

1 402

448

2

5 446

G9

EXIT

451

450

G8

99

INFO

401

44

4

IN C A N M RA T EN

96

E

Front Area G

G6

G1 G3

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

G4

G5

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

23


Polar Fish

C209

Simrad Danmark

A111

TripleNine Fish Protein a.m.b.a.

D833

Polar Fishing Gear

D759

Simrad/Kongsberg Subsea

A111

Troutex ApS

F450

Polaris Electronics A/S

A125

Skagen Fiskeauktion A/S

D858

UltiSat Europe A/S

A102

Pon Power Scandinavia

D744

Skagen Havn

D854

UltraAqua

F426

PPG Coatings Danmark A/S

D703

Skagen Skipperskole

D859

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F C232

ProFlex ApS Innovative Coatings

F436

SkagenFood

A127

Ptech ApS

D752

Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn G/F

Qeqqata Erhvervsråd

C214

Qeqqata Kommunia

C214

Skaarup og Salskov ApS / Smed Marine Service D834

RAITEX

D704

Smart Farm AS

F445

Randers Reb International A/S

D872

Spar Nord - Hirtshals

D811

Rasmus Clausen & Sønner ApS

A127

Spar Nord Bank A/S

D811

Ray’s Vod- og Trawlbinderi

D811

Sparekassen Vendsyssel

D811

Refa Frøystad Group

D769

SPC Marine ApS

C211

RG Detechline

C204

Sperre AS

F417

RG Rom Gummi

A119

Strandby Fiskeauktion

A127

Riga Shipyard

D713

Strandby Fiskeeksport ApS

A127

Visafslag Lauwersoog BV

D732

RK Plast

F442

Strandby Fiskeriforening

A127

Visveiling Urk BV

D732

Rolls-Royce plc

D707

Strandby Fiskerihavn

A127

Volvo Penta - office Sweden

A114

Royal Arctic Logistics A/S

C213

Strandby Havneforum

A127

Vónin Ltd.

D769

RTH Group

D707

Strandby Net

A127

West Diesel Engineering A/S

A108

Safir Shipbrokers

D760

Strandby Værft og Bedding ApS

A127

West Diesel Engineering A/S

A156

ScanBelt A/S

D850

Sydvestjysk Fiskeriforening

D839

West-Marine A/S

A100

Scanel International A/S

D879

TechnoFlex ApS

D711

West-Ship v/Thorkil Grøn

B301

Tell Fisk

A127

We-Tech Aps

D738

A147

Van Beelen

D750

Van Voorden Repair

D732

Vendelbo Spedition A/S

D811

Vestergaard Marine Service A/S

D749

Vestjysk Bank

D841

Vestkajens Maskinværksted A/S

D811

Vestværftet ApS

D842

VETUS ApS

A110a

Victorinox

D867

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

Scanfi ApS

G3, D860

A146, G5

Scanmar AS

A151

Thisted Kommune

B301

Wing Consult A/S

F446

SeaMaster

A150

Thorkil Grøn’s Samlecentral

B301

World Fishing / Mercator Media Ltd.

D763

SeaMech A/S

D811

Thorsminde Havn

D839

WS Rørhandel

D712

SeaMech A/S

D859

Thyborøn Havn

D821

Wärtsilä Danmark A/S

D811

SEASAT A/S

A131

Thyborøn Havns Fiskeriforening

D839

YAMAHA Danmark

A115

SeaTech

A128

Thyborøn Skibs & Motor A/S

G8, D830

Zephyr Marine ApS

D742

Seigla EHF

D758

Thyborøn Skibssmedie A/S

G4, D822

ZF Danmark

A149

Selstad Nordtrawl A/S

D857

Timars Svets & Smide AB

Ørbech en Gros

D844

Serviceteam Skagen Havn

D858

TM Marine Aps

D869

Østbornholms Kutterservice

A119

Siang May Pte Ltd

D739

TOR-NET ehf.

D741

Øster Hurup Båd- og Garnhandel

D718

SIF (Sporbarhed i fiskeriet)

C236

Trade Council of Iceland

AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S

D731

Síminn Satellite

A139

Transmotor ApS

Aalborg Havn A/S

C213

24

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

G1

D759, D760 A101

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Udstillerliste (Stand nr.)

West-Marine A/S A100 Transmotor ApS A101 Luminell AS A101a UltiSat Europe A/S A102 Nordsabb Kaj Klyn A/S A104 GeoEye A105 FURUNO DANMARK AS A107 West Diesel Engineering A/S A108 Hvalpsund Net A/S A110 VETUS ApS A110a Acrux Soft A111 Simrad Danmark A111 Simrad/Kongsberg Subsea A111 Volvo Penta - office Sweden A114 YAMAHA Danmark A115 Centa Transmissioner A/S A116 MS Engineering A/S A117 Navteam A/S A118 RG Rom Gummi A119 Østbornholms Kutterservice A119 HOLM TECHNOSCAN as A121 Fred. Rasmussen - Odense ApS A122 Bagenkop Smede & Maskinværksted ApS A124 Polaris Electronics A/S A125 Arne Jørgensen og Søn A127 Fiskernes Samlecentral (Strandby) A127 Hans Østergaard A/S A127 Knud Thomsens Fiskeexport A127 Malerfirmaet Frede Møller Nielsen A127 Rasmus Clausen & Sønner ApS A127 SkagenFood A127 Strandby Fiskeauktion A127 Strandby Fiskeeksport ApS A127 Strandby Fiskeriforening A127 Strandby Fiskerihavn A127 Strandby Havneforum A127 Strandby Net A127 Strandby Værft og Bedding ApS A127 Tell Fisk A127 Hanstholm Havns Olieforsyning ApS A127, B301 SeaTech A128 Granly Diesel A/S A130 SEASAT A/S A131 Carnitech A/S A134 Marel Danmark A136 Leif Jensen Grenaa ApS A137 Notus Electronics Ltd. A137 Lidan Marine AB A138 Síminn Satellite A139 Dacon Europe A/S A140 Gertsen & Olufsen A/S A141 DK Transportbånd Aps A142 Bredgaard Bådeværft ApS A143 If A145 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A146, G5 Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn G/F A147 ZF Danmark A149 SeaMaster A150 Scanmar AS A151 NORDHAVN A/S A153 DESMI Danmark A/S A154 West Diesel Engineering A/S A156 Intrafish Media AS A96 Fiskeriflåden Illustreret A97 Egersund Sea Service A/S A98 Lions Club Vejgaard A99 ES-Trawl ApS B301 Hanstholm Elektronik A/S B301 Hanstholm Fiskemelsfabrik B301 Hanstholm Havn B301 Hanstholm HavneForum B301 Hanstholm Havns Indkøbsforening B301 Hanstholm Ny Flydedok B301 Hanstholm Puljeselskab ApS B301 Hanstholm Samlecentral B301 Hanstholm Skibssmedie ApS B301 Nordkøl Aps B301 Thisted Kommune B301 Thorkil Grøn’s Samlecentral B301

West-Ship v/Thorkil Grøn B301 Care & Relax Wellness Centre C201 Danske Fiskeres Producent Organisation C203, C228, C229, C231 RG Detechline C204 Fishing Glasses UK / Outdoor Eyewear C205 MaritimeParts.com C207 Mustad Longline A/S C208 Polar Fish C209 M/S Techno Kill C210 SPC Marine ApS C211 Lyngsoe Systems A/S C212 Pack and Sea A/S C212 Royal Arctic Logistics A/S C213 Aalborg Havn A/S C213 KNAPK C213a ESL Danmark C213b Qeqqata Erhvervsråd C214 Qeqqata Kommunia C214 enterprise europe network C215 BEITIR EHF C216 Elthermo a/s C218 FødevareErhverv C220 Danmarks Tekniske Universitet C221 Danish Maritime Magazine C222 Erhvervsmagasinerne (FISKERBLADET) C222 Havne & Skibsfart / Maritim Industri C222 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd C224 Danmarks Fiskeriforening C228 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F C232 Center for det Maritime Sundhedsvæsen C233 Fiskeriteknologuddannelsen C234 Dansk Metal C234a 3F C235 SIF (Sporbarhed i fiskeriet) C236 Pesch Marinescheinwerfer C237 E. Vejvad Hansen ApS C238 Irish Skipper, The D701 Hellers Yachtværft Aps D702 PPG Coatings Danmark A/S D703 RAITEX D704 Findexa Forlag AS / Kystmagasinet D705 Kingfisher Information Service D706 Rolls-Royce plc D707 RTH Group D707 Belitronic AB D708 Carapax AB D709 NorthLift AB D709 Cordoaria Oliveira SA D709a ABC Scandinavia D710 TechnoFlex ApS D711 Aquatherm GmbH D712 WS Rørhandel D712 Riga Shipyard D713 Eos Shipbroker D714 Heimdal Propulsion Norway AS D716 Guy Cotten SA D717 Øster Hurup Båd- og Garnhandel D718 Intech International a/s D719 Garmin Danmark A/S D720 Injector Door Limited D721 Gedhus Consult v/Jens Gjesing D722 Mahle Industriefiltration Gmbh. D722Atlas Copco Compressor, Scandinavia D723 Marigold Industrial Limited D724 Marigold Industries D724 FISKERFORUM D725 Columbus Marine A/S D726 DOFITA Shiprepair D727 Johnson Controls Marine D728 BM International Co., Ltd. D729 AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S D731 CIV Lauwerszee UA D732 E-Catch D732 Efice.com D732 EHL BV D732 Haven Lauwersoog D732

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

International Shrimp Auction BV i.o. D732 Merema Transport B.V. D732 Van Voorden Repair D732 Visafslag Lauwersoog BV D732 Visveiling Urk BV D732 We-Tech Aps D738 Siang May Pte Ltd D739 ApS Strapex D740 TOR-NET ehf. D741 Zephyr Marine ApS D742 Egersund Trål AS D743 Baltic Marine Contractors D744 Pon Power Scandinavia D744 HYDROSCAND A/S D746 Idromeccanica di FORANI & PECORARI snc D747 Vestergaard Marine Service A/S D749 Van Beelen D750 KSL Industries Limited D751 Ptech ApS D752 Fishering Service Co. D753 Bridon International Ltd. D755 Euronete Scandinavia A/S D756 Lyngaa-Marine D757 Seigla EHF D758 Polar Fishing Gear D759 Trade Council of Iceland D759, D760 Safir Shipbrokers D760 Nordsøen Forskerpark D762 World Fishing / Mercator Media Ltd. D763 Montes A/S D764 Cralog A/S D765 Palby Marine A/S D767 Refa Frøystad Group D769 Vónin Ltd. D769 MEST P/f D770 Bjørkø Telnfabrik AB D771 Fischernet D771 Garware-Wall Ropes Ltd. D771 Anderson Marine D772 e2 Partnership Ltd D772 Fresh Catch D772 A/S Oilpower Hydraulics D773 Korsør Propeller A/S D800 Johs. Hejlesen - Skibsbevaringsprojekt D808 MAN Diesel & Turbo D809 Danish Fishing Equipment Group D810 BDO Scanrevision D811 Duusgaard Coating ApS D811 Fiskernes Fiskesortering (Hirtshals) D811 Havnens Skibsbyggeri D811 HIRTSHALS EL-MOTOR SERVICE D811 Hirtshals Fiskeauktion D811 Hirtshals Fiskeriforening D811 Hirtshals Havn D811 Hirtshals Sejlmageri D811 Hirtshals Service Group D811 Hirtshals Skibs- og Industriservice D811 Hjørring Erhvervscenter D811 Jyske Bank D811 KEMILUX D811 Marine-El A/S D811 MarineService Hirtshals D811 MarineShaft Hirtshals A/S D811 Nordrep D811 Ray’s Vod- og Trawlbinderi D811 SeaMech A/S D811 Spar Nord - Hirtshals D811 Spar Nord Bank A/S D811 Sparekassen Vendsyssel D811 Vendelbo Spedition A/S D811 Vestkajens Maskinværksted A/S D811 Wärtsilä Danmark A/S D811 Carl Backs A/S D819 Nordsøtrawl D820 Thyborøn Havn D821 Comet Trawl ApS D824 Kynde & Toft Maskinværksted D825 Blue Water Shipping D829 Marine Servicen I/S D832

TripleNine Fish Protein a.m.b.a. D833 Skaarup og Salskov ApS / Smed Marine Service D834 Dansk Puljefiskeri D839 Danske Fiskeauktioner A/S D839 Konsumfisk D839 Sydvestjysk Fiskeriforening D839 Thorsminde Havn D839 Thyborøn Havns Fiskeriforening D839 AS Scan Hvide Sande D840 Besrad ApS D841 Hvide Sande Havn D841 Vestjysk Bank D841 Vestværftet ApS D842 Daconet A/S D844 Dan Fishing Equipment Ltd. D844 Frydendahl Fiskenet D844 Hau Nylon D844 Iron Strand D844 Ørbech en Gros D844 Hvide Sande Skibssmedie A/S D845 Advodan Midt / Vest A/S D847 Hvide Sande Fiskernes Fremtid D847 Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri D847 DAN-FENDER, Dan Hill Plast AS D849 ScanBelt A/S D850 Mekanord A/S D851 Peter Harbo A/S D852 Skagen Havn D854 Karstensens Skibsværft A/S D855 Selstad Nordtrawl A/S D857 Serviceteam Skagen Havn D858 Skagen Fiskeauktion A/S D858 SeaMech A/S D859 Skagen Skipperskole D859 Brdr. Markussens Metalvarefabrik D861 C.C. JENSEN A/S D864 Dybvad Stål Industri A/S D865 Atlantic Shipping A/S D866 DICK, FR D867 Victorinox D867 TM Marine Aps D869 Hundested Propeller A/S D870 Cosmos Trawl A/S D871 HAMPIDJAN GROUP D871 Randers Reb International A/S D872 ELKA Rainwear A/S D874 IRAS A/S D875 Scanel International A/S D879 Bergstrøm Plastteknik ApS F401 AquaSearch Ova Aps F402 IRAS A/S F403 Kjærgaard Maskinfabrik AS F406 Multi Pump Innovation as F408 Sperre AS F417 MacArtney A/S F418 Dansk Akvakultur F421 UltraAqua F426 Hvalpsund Net A/S F430 Impex Agency Hoerning ApS F430 Flexabar-Aquatech F436 ProFlex ApS Innovative Coatings F436 Cowex A/S F438 JT Electric F439 OxyGuard International A/S F441 RK Plast F442 Hvide Sande Vodbinderi ApS F444 Smart Farm AS F445 Wing Consult A/S F446 Oxymat A/S F448 Troutex ApS F450 Midtjysk Aqua F451 Kølemadsen A/S G1 LSM Pumper Aps G1 Timars Svets & Smide AB G1 Scanfi ApS G3, D860 Thyborøn Skibssmedie A/S G4, D822 Bredgaard Bådeværft ApS G6 Thyborøn Skibs & Motor A/S G8, D830 Limbo Både I/S G9

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

25


ISLANDSK FISKEOPDRĂ&#x2020;T VENTER

STOR FREMGANG Efter nogle hĂĽrde ĂĽr er der igen positive tendenser at spore indenfor islandsk fiskeopdrĂŚt, der forventer en pĂŚn ekspansion frem mod 2015. Den islandske pendant til Dansk Akvakultur hedder Landssamband FiskeldisstĂśdva, og selvom brancheorganisationen kun tĂŚller 22 medlemmer, der beskĂŚftiger omkring 150 mennesker, sĂĽ er forhĂĽbningerne ganske store. Faktisk er ambi-

tionen, at den nuvÌrende produktion skal fordobles frem mod 2015, selvom finanskrisen naturligvis heller ikke er güet ubemÌrket hen i denne del af den islandske økonomi. - Visionen er, at vi skal gü fra de i alt 5000 tons i ürlig pro-

duktion til omkring 10.000 tons i 2015. Vi har haft nogle hĂĽrde ĂĽr, men vi kommer stĂŚrkt tilbage, og der er store muligheder for fiskeopdrĂŚt her pĂĽ Island. Det eneste minus er sĂĽdan set, at det er dyrt at eksportere pĂĽ grund af vores geografiske

placering, fortÌller administrerende direktør i Landssamband FiskeldisstÜdva, Gudbergur Rúnarsson, som viser rundt hos et af medlemmer, der opdrÌtter fjeldørreder pü kanten af Atlanterhavet. Herude i lavalandskabet pumpes vandet op

1SPDFTVETUZSPNCPSE .Â&#x201C;EPTQĂ&#x152;TUBOEA134QĂ&#x152; %BOĂśTI*OUFSOBUJPOBM "BMCPSH EPLUPCFS

Ring +45 9986 4000 eller se www.carnitech.com, hvis du vil vide mere. $BSOJUFDI"4t+VFMTUSVQQBSLFOt%,4UÂ&#x201C;WSJOHtDU!DBSOJUFDIEL

5SBOTQPSUÂ&#x201C;STZTUFNFS

,BTTFSFKTFSF

SE AFOOD PROCESSING www.carnitech.com

26

F I S K E R B L A D E T / 10¡ 2 0 1 1

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


fra mellem 50 og 150 meters dybde under ret specielle forhold, og generelt har islandsk fiskeopdræt været præget af kreative løsninger og mod til at eksperimentere – det sidste dog ikke altid med voldsom succes. - Vi undersøger altid nye muligheder, og vi har da også prøvet en del, men lige nu har vi primært fokus på de arter, vi kender. Det er der, vi kan lave penge, og jeg tror på, at vi kan komme langt ad den vej. Vi må erkende, at det er en kompliceret sektor, som vi arbejder med, og det er ikke som med kyllinger, hvor du har et resultat efter 50 dage. Hver gang, vi forsøger noget, så tager det vel to år, før vi ved noget, og der kan ske mange ting i den periode. Pengene er bundet fast, uden der kommer indtægter, og alene foderomkostningerne er selvfølgelig store, når du ikke ved, om eksperimentet falder heldigt ud, forklarer Gudbergur Rúnarsson, mens han viser rundt mellem de store tanke.

Gamle kendinge vejen frem

Det er da også primært de arter, som specielt siden årtusindeskiftet har vist sig som driftssikre, der arbejdes intensivt med, og derfor er det primært atlanterhavslaks, fjeldørred og torsk, som skal trække læsset i den kommende ekspansion. - Hvis potentialet er på måske 60.000 tons, så burde vi i teorien kunne lave 100.000 tons. Det er dog på ingen måde et officielt mål, men det sætter bare tingene i perspektiv, og generelt er det et spørgsmål om, hvordan vi griber tingene an. Vi har land, vand og billig energi nok, og selvom der sker lidt med nogle fladfiskearter i varmere vand fra de varme kilder, så er de velkendte arter, der skal øge vores volumen. Specielt produktionen af fjeldørred er der store forventninger til, og den forventes at nå 5.000 tons indenfor få år, beretter Gudbergur Rúnarsson, som glæder sig over, at industrien igen er på ret køl.

- Uddannelsesniveauet indenfor islandsk fiskeopdræt er højt, og selvom vi stadig er ramt af krisen, så tror jeg på fremgang. Produktionen er stigende, og jeg tror på, at fiskeopdræt bliver meget vigtig for Island i fremtiden, erklærer Gudbergur Rúnarsson, som ikke er ene om optimismen på vegne af islandsk fiskeopdræt, da landets fiskeriminister, Jon Bjarnason deler synspunktet.

- Produktionen skal selvfølgelig lære at leve på de vilkår, der nu en gang er til stede, men jeg ser store muligheder. Den viden, vi har hentet fra andre lande, har vi fået justeret til vore forhold, og vi har gode betingelser for ikke bare opdræt, men også tilhørende industri, og derfor er fiskeopdræt en meget vigtig industri for Island. Af Lars Dyhr Hansen

Fakta – islandsk fiskeopdræt har forsøgt med en del arter, her et udpluk: Regnbueørred: importeret i 1951. I 1997 nåede produktionen op på 500 tons. Havaborre: Importeret årligt i perioden 1994-2001. Nåede en maksimal produktion på 75 ton. Produktion ophørt i 2002. Tilapia: Importeret i 2008 med henblik på avlsstudier. Produktionen foregår stadig kun på forsøgsbasis. Desuden har der være forsøg med blandt andet havørred og malle. Kilde: Landssamband Fiskeldisstödva.

ABB Turbocharging lokal support worldwide Nu også i Ålborg.

Vores kunder i hele verden kan være sikre på en hurtig og effektiv service samt originale reservedele fra ABB Turbocharging servicenetværk. Vi har mere end 100 servicestationer world wide og nu også i Ålborg. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail: turbo@dk.abb.com eller på telefon: 4450 4056 Læs mere om hvad vi kan tilbyde på www.abb.com/turbocharging

ABB A/S Meterbuen 33, 2740 Skovlunde Tlf.: +45 4450 4450 E-mail: abb.dk@dk.abb.com

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

27


80

Hvide Sande Skibssmedie

års jubilæum næste år

’Still going strong’, siger englænderne om nogen, der klarer sig godt trods en høj alder. Og det er netop hvad man kan sige om Hvide Sande Skibssmedie, som blev grundlagt i 1932, hvor Jens Hansen kom forbi Hvide Sande på sin motorcykel på det tidspunkt, hvor byens sluse blev etableret. Han indså, at der her var basis for

Foto: Jesper Heldbo

at etablere en skibssmedie, som han startede op i et lille redskabsskur. Det nye isværk på Østhavnen i Hirtshals er ved at blive færdiggjort.

Efter nogle år fik smedien pladsproblemer, og Jens Hansen opførte et reelt værksted. I 1964 købte Hans Fjord Aaser sig ind i Hvide Sande Skibssmedie, og ved Jens Hansens død i 1968 overtog Hans Fjord den resterende del, han blev således eneejer. I 1977 flyttede smedien til helt nye bygninger på Nordhavnskaj. Det tog dog ikke mere end en håndfuld år inden pladsproblemerne igen indfandt sig, så en tilbygning

28

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

blev nødvendig. I dag råder smedien over 800 m2 til produktionen. Efter et glidende generationsskifte, overtog Kristen Krogh virksomheden fra Hans Fjord Aaser i 1997, og i 2007 fik maskinmester Toke Pedersen medejerskab af Hvide Sande Skibssmedie. Oprindelig var fundamentet til virksomhedens eksistens fiskerierhvervet, og som navnet antyder, var det også indenfor montering og repara-

tion af fiskefartøjer, at Hvide Sande Skibssmedie skabte sin forretning. I dag er dette kun ca. halvdelen af smediens forretning. Fiskeriets op- og nedture har stillet krav til fleksibiliteten, og det har betydet igangsætning af forskellige nicheprodukter, og i dag tilbyder smedien også en række øvrige produkter - f.eks. trapper, rækværk, altaner m.v. til byggebranchen, VVS-installationer i nybyggeri, alt arbejde indenfor hydraulikanlæg m.v. I dag er stort set alle skibe specialbygget med individuelle krav til montering af diverse komponenter, motorer, installationer m.v. Hvide Sande Skibssmedie har stor erfaring med montering af nye skibe, hvor de f.eks. installerer motorer og gearkasser, laver Vvsinstallationerne, producerer og monterer brændstofsystemet, fremstiller og monterer styresystemet, producerer transportbånd fra skibet, opsætter spil og tromle, producerer lænse- og spulesystem m.v. Én af de mest spændende projekter i nyere tid, er en komplet montering af Danmarks største og mest moderne kutter til konsumfisk; «Kingfisher», som er bygget på Vestværftet i Hvide Sande. På skibet, som har sin egen fiskefabrik ombord, har Hvide Sande Skibssmedie bl.a. installeret motor, gearkasse, styremaskine, vandbehandlingsanlæg, brændstofsystem, lænse og spulesystem m.m. Intet holder evigt - heller ikke hvis det er produceret og mon-

teret af Hvide Sande Skibssmedie. Derfor er reparationsog serviceområdet overfor den eksisterende fiskeriflåde et vigtigt område hos firmaet, der er klar når en motor sætter ud, når strømmen svigter, når en olielækage opdages, når kuglelejerne er slidte og meget mere. Skibssmedien er lagerførende indenfor en række specielle produkter og komponenter til fiskefartøjer, som gør dem i stand til at løse mange forskellige opgaver også de akutte. Mangler der en reservedel, har firmaet et rigtig godt samarbejde med underleverandører, således at man stort set altid kan skaffe reservedelen hjem fra den ene dag til den anden. En spændende og attraktiv niche for os er projektering, produktion og montering af isværker. Igennem årene har Hvide Sande Skibssmedie opnået stor ekspertise og erfaring på dette felt. I begyndelsen som underleverandør til virksomheden York/Sabro, men i dag som projekterende og producerende leverandør direkte til slutbrugerne. ’Hvide Sande isværker’ kan man i dag finde i lande som England, Tyskland, Portugal, USA, Saudi Arabien og Marokko. Det største isanlæg står dog i hjembyen - Hvide Sande - med 4 siloer, som hver kan rumme op til 100 tons is. Siloen er opbygget af en selvbærende stålkonstruktion for ikke at påvirke eller skade bygningen. Indvendig er siloen beklædt med isolerede paneler for at

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Foto: Jesper Heldbo

TURBOER

Renovering Ombytning Nye

Vi er også leverandører til skibsmotorer • Motorrenovering • Ombytningstopstykker • Stort lager af motorreservedele • Oprilning af motorblokker

A

Sidste hånd lægges på montering af selve hjertet i isværket kølekompressorerne.

mindske påvirkningen fra ydre omgivelser. Det anbefales dog, at der laves køling af lageret, da dette vil give en betydelig bedre iskvalitet, som ikke er vandholdig. En af de allervigtigste ting i et isværk er styringen der sikrer en optimal fordeling af isen i siloen, og en jævn og ensartet udlevering af is. Den seneste leverance er det nye isværk på Østhavnen i Hirtshals. Værket er fuldautomatisk og på et kontrolpanel ved udleveringen identificeres brugeren, som selv angiver den

ønskede udleveringsmængde. Styresystemet indeholder endvidere et faktureringsmodul med kundekartotek. Alt er samlet i et SCADA-program med brugervenligt interface – et system som også gør det muligt at fjernovervåge værket. Det betyder, at der hurtigt kan sættes ind med fejlretning - Hvide Sande Skibssmedie er således on-line med alle de isværker de har opført, og kan som oftest rette fejlen fra ’skrivebordet’ hjemme i Hvide Sande.

www.scanel.dk

/S Esbjerg Cylinder Service

Storegade 26 Hedelundvej 19•• 6700 6700Esbjerg Esbjerg Tlf. 75 13 92 55 • Fax 75 12 59 43 www.esc-itop.dk

• Varmtvandstrykprøvning af topstykker • Pålægning af metal på sliddele • Overhaling af topstykker

/S Midtjydsk Cylinder Service

A

Absalonsvej 7 • 8800 Viborg Tlf. 86 62 22 44 • Fax 86 62 93 90 www.msc-itop.dk

International

Mød os på stand nr. A122

Mød Scanel på Dan Fish messen Stand nr. D879 MARINE ELEKTRONIK Ê SERVICE & INSTALLATION

Info@scanel.dk

tel. +45 9622 3242

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

Tlf. 65 560 560 Fax 65 560570 www.fred-rasmussen.dk

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

29


International port of

Oceans of possibilities

HANSTHOLM

Whatever you want!

if you want

better service

explore our dedicated supply chain

if you want

great prices explore our wide range of buyers

www.portofhanstholm.dk

HANSTHOLM - we look forward to see you on DanďŹ sh 2011, stand B301

WEST SHIP Thorkil Grønâ&#x20AC;&#x2122;s Samlecentral ,Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Žůž^ĹŹĹ?Ä?Ć?Ć?ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x2030;^ <ƾƊÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ϾͲϭϭÍťϳϳϯϏ,Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;ŽůžÍťнϰϹϾϳϾϲϭϲĎ­Ď­

AUKTIONSGADE 23 - 7730 HANSTHOLM

97 96 19 88

Kai Lindbergs Gade 47 7730 Hanstholm T: 97 96 18 88 salg@he-as.dk w w w.he-as.dk

+$167+2/0+$916 ,1'.Â&#x2018;%6)25(1,1* 7OI

.DL/LQGEHUJV*DGH'.+DQVWKROP

Nordkøl ApS Kai Lindbergsgade 65 DK-7730 Hanstholm Tlf. +45 97 96 22 22 www.nordkoel.dk

+DQVWKROP1\)O\GHGRN$6

KĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x2030;^ /ĹśÄ&#x161;ĆľĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ&#x161;Ć&#x2020;ĹŠÄ&#x17E;Ŝώ ϳϳϯϏ,Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Žůž důĨÍ&#x2DC;нϰϹϾϳϾϲĎŽĎŹϹϹ

HANSTHOLM HAVNS OLIEFORSYNING

APS

3URIHVVRU/XQGJUHQVJDGH +DQVWKROP 7OI

Havremarken 11 7730 Hanstholm mobil: +45 2011 4906 fax: +45 9796 1265

,Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Žůž^Ä&#x201A;žůÄ&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŻÍŹ^ ƾŏĆ&#x;ŽŜĆ?Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĎŻĎŹ ϳϳϯϏ,Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Žůž důĨÍ&#x2DC;нϰϹϾϳϾϲϭϲϲϲ

hh.olie@mvb.net

www.hanstholmhavneforum.dk

www.portofhanstholm.dk

â&#x20AC;˘

,Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Žůž&Ĺ?Ć?ĹŹÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹŻĆ?ĨÄ&#x201A;Ä?Ć&#x152;Ĺ?ĹŹÍŹ^

www.hanstholmhavneforum.dk


IT til Fiskebranchen Den moderne fiskebranche har ikke kun behov for IS, men i stigende grad for IT Montes A/S, med afdelinger i både Hjørring og Thisted, har længe været klar over dette og kunne i august fejre 25 år jubilæum som leverandør af IT-løsninger til hele fiskesektoren i Nordjylland. Montes blev grundlagt af direktør Jens E. Nielsen i 1986 og har siden udviklet sig til at være total IT-leverandør til små og mellemstore virksomheder – både lokalt og nationalt. Første produkt var et lille bogholderiprogram til mindre håndværksvirksomheder. ”Jeg havde oplevet, at de bogholderiprogrammer der fandtes dengang, var svære at bruge for mindre virksomheder, så det lå lige for at udvikle et program til de virksomheder”, siger Jens E. Nielsen. ”En af Montes styrker er således at fungere som bindeled mellem mennesker, virksomheder og den moderne informationsteknologi. Samtidig har vi indsigten og forståelsen for kundernes forretning. Tilsammen er det en væsentlig grund til, at vi stadig er her efter 25 år”, fortsætter han. Blandt kunderne findes Iceberg Seafood, Hirtshals, Chrisfish, Frederikshavn, Skaka Seafood, Hanstholm, Nielsens Fiskeeksport, Ålbæk, Marel Salmon, Nr. Sundby, Hirtshals Marine El, og firmaets KUTTERLØSNING er solgt til bl.a. Jyske Bank, Nordjyske

Bank og Sparekassen Thy, som dermed benyttes af et stort antal fiskerbåde gennem disse pengeinstitutters afdelinger i fiskerihavnene. Montes løsninger er dog ikke forbeholdt nordjyske kunder, men tilbydes til hele den danske fiskesektor. Service i højsædet

Montes servicerer kunderne via opkobling eller på kundens adresse, idet man har kørende teknikere/ konsulenter og når firmaet har leveret et produkt/ ydelse til en kunde – det være sig hardware, software eller total-løsninger, så installerer og supporterer de selvfølgelig løsningen, enten som en del af aftalen eller som en særskilt ydelse. Overdragelsen af større løsninger – og specielt ved brancheløsninger - vil omfatte en grundig gennemgang af brugergrænsefladen - uddannelse af en superbruger - hos kunden. Når løsningen er i drift, tilknyttes kunden Montes supportafdeling. Kunderne registreres i Montes system, så opgraderinger altid bliver kommunikeret ud og tilpasset kundens behov. Med en abonnementsaftale, sker opdateringerne automatisk. Samarbejde om udvikling

IT-branchen er i en interessant udvikling, hvor der hele tiden

dukker nye spændende muligheder op. ”Vi følger med stor interesse de nye strømninger på området og vi skal være på forkant med udviklingen.” siger Jens E. Nielsen og fortsætter ”Vi skal gerne omsætte udviklingen til noget brugbart – og det arbejder vi på konstant. Det er det, der holder os i gang.” Montes brancheudvikler derfor altid sammen med en/ flere kunder eller en hel branche. Kun gennem et tæt samarbejde, kan man ramme branchens præcise

Stand A130 EVERY™ TIME Motorer til søens folk! Cummins dieselmotorer Gennemprøvet teknologi du kan stole på! Fra 76 til 3500 HK

behov. Med hensyn til løsninger til sporbarhed, så er det standard i de løsninger Montes tilbyder. Brancheløsninger er i øvrigt baseret på Microsoft Dynamics C5, Microsoft Dynamics AX eller Microsoft Dynamics NAV, gerne suppleret med produkter fra HP – kundespecifikke ønsker har dog førsteret. Montes leverer også skræddersyede løsninger til andre brancher, som f.eks. kommuner, revisorer, advokater, produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder m.v.

Q 50 Tier 2

Tænk på miljøet - det gør vi! Cummins motorer overholder alle Tier 2 emissionskrav!

Granly Diesel A/S Hovedvejen 233 B, Osted - 4320 Lejre • Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg - Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

31


Der var stolthed i familien Mogensen, da SeaMaster blev küret til bedste distributør pü verdensplan 2010 af canadiske Marport. Fra overrÌkkelsen ses her fra venstre Mette, Søren, Marianne og Mikkel Mogensen.

SeaMaster fĂĽr pris som bedste distributør pĂĽ verdensplan i 2010 Ny teknologi hitter i fiskeriet â&#x20AC;&#x201C; ikke kun i Danmark, men ogsĂĽ i Bangladesh. Det er kun fire ĂĽr siden, at SeaMaster ApS. i Vesterhavsgade 133 blev agent for det canadiske fangstkontrolsystem, Marport, der er mĂĽlrettet fiskerflĂĽden og med helt fremme, nĂĽr det gĂŚlder de nyeste og mest innovative produkter.

Men trods det relativt korte samarbejde har SeaMaster i ür füet Marports pris som bedste distributør af firmaets produkter pü verdensplan. Den slags luner naturligvis hos Esbjerg-firmaet, der har flere forskellige af de canadiske sensorer pü hylderne.

Det gĂŚlder f.eks. mĂŚngdesensorer, der kan registrere, hvor meget der er i trawlet, og som tilmed har en bĂĽde lang og sikker driftstid. Andre sensorer kan mĂĽle vinklen pĂĽ skovlen samt vinklen, nĂĽr skovlen vipper. Det hele vises i 3 D-format. Atter

andre sensorer kan vise dybde og temperaturforhold, og alle er naturligvis servicevenlige og trüdløse. I ür lanceres Marports nye modtager, der er designet til at modtage signaler i frekvensomrüdet 30-60 khz. Det unikke ved den

- pumper til alle formĂĽl Stort lager af pumper og reservedele... Levering fra dag til dag! IMPORTĂ&#x2DC;R I DANMARK: $PMVNCVT.BSJOF"4t5FMFGPOt&NBJMDPMVNCVT!DPMVNCVTNBSJOFEL

32

F I S K E R B L A D E T / 10¡ 2 0 1 1

Nordvestkajen 27 - 9850 Hirtshals - Tlf. 98 94 58 25 - Fax 98 94 58 74 Mobil 40 18 58 25 - E-mail: info@tormotrawl.dk - www.tormotrawl.dk

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


disse produkter nok noget af det vildeste nye teknologi, der kan tilbydes i fiskerierhvervet. Velfærdsgoder

nye modtager er, at der kan tilkobles utallige sensorer på samme system, som derved åbner helt nye muligheder. Nye produkter på vej fra Marport

- Desuden kan vi levere netsonder, der viser billeder af trawlet under fiskeri. De fleste bruger i dag kun en enkelt, nogle få har to monteret, men det er slet ikke usandsynligt, at man med tiden vil komme op på fire, og det kan teknikken også klare. Sonden kan i øvrigt også monteres på skovlen, så man

får et billede af, hvor højt over bunden den arbejder, forklarer Søren Mogensen, der er direktør i SeaMaster. Han venter desuden spændt på, at Marport bliver færdige med at udvikle et nyt multibeam ekkolod, der kan vise 3 D-billeder af havbunden og fiskestørrelser. Det er en såkaldt doppler current profiler, der også kan vise havstrømme under skibet i flere, forskellige lag. En indbygget subbottom profiler kan se sten, grus og sand op til ti meter ned i havbunden. Når udviklingen bliver færdig, er

Tv, internet og IP-telefoni er også blevet hverdagskost om bord – både for fiskerflåden og den shippingbranche, som også er på kundelisten hos SeaMaster. - Vi har solgt rigtig mange itog tv-løsninger i branchen. Det betyder meget, for det sikrer kommunikationen med land og skibene imellem. Det gør det nemmere for rederierne at styre flåden og aktiviteterne, og så er det naturligvis også et velfærdsgode for besætningen, at den kan holde sig i bedre kontakt med familien derhjemme på rejsen og se tv, når de har frivagter, mener Søren Mogensen. Ordningerne er tilmed rimelige i pris – formentlig markedets billigste – for når først der er installeret internet om bord, så kan der tilkobles telefoni, så man kun betaler samtaler efter normale fastnetpriser. Der er mange penge at spare. - Det system, vi bruger, er fra koreanske KNS og systemet benytter QOS(Quality of Service). Dette sikrer, at kvaliteten er helt i top, og vi har solgt det til rigtig mange både danske og svenske fiskere, påpeger han. Kaijo hedder nu Sonic

På sonarsiden satses på produkter fra japanske Kaijo, der i øvrigt senest har skiftet navn til Sonic. Det er produkter, der ikke står tilbage for andre med hensyn til funktionalitet og kvalitet. Kaijo har markedets eneste 180 grader højfrekvens sonar KCS 3180, som er meget velegnet til tobis- og makrelfiskeri.

Totalløsninger

SeaMaster får desuden opgaver på nybygningsmarkedet, hvor man kan levere totalløsninger inden for kommunikation, navigation og fiskesøgning. Salg til Bangladesh

Men det er ikke kun det danske og svenske marked, der har interesse. SeaMaster har åbnet en salgs- og serviceafdeling i havnebyen Chittagong i Bangladesh. Her samarbejdes med DANIDA, og det er renoverede sonarer og Marport-udstyr, der efterspørges i et opblomstrende fiskerierhverv. - Vi har været dernede med en erhvervsdelegation, men den egentlige kontakt kom i stand via en af vores andre kunder, der samarbejdede med DANIDA. Men man kan da kun sige, at de investeringer, fiskeriet har gjort i udstyr fra os, har båret frugt. En enkelt trawler fangede tilmed på sin første rejse så mange fisk, at investeringen var betalt, fortæller Søren Mogensen. - Set i lyset af en global finanskrise er det vel naturligt, at interessen samler sig om renoveret udstyr, og Bangladesh har udviklet sig til et godt marked for os, mener han. God investeringslyst

Også herhjemme er investeringslysten god. - Fiskeriet er gået godt de seneste to år. Det smitter af på os, og indtil nu har 2011 været tilfredsstillende, siger Søren Mogensen. Du finder SeaMaster på stand nr. 150 på DanFish International den 12.-14. oktober i Aalborg Kongres & Kultur Center. Af Karen Sloth

Cort Adelersvej 2 . Østhavnen . DK-9850 Hirtshals . Denmark Tlf. 98 94 15 95 . Telefax 98 94 42 99

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

33


SIKKERHEDSADVARSEL

- selvoppustelig redningsveste Oppustelige redningsveste udstyret med â&#x20AC;&#x2122;Hammar hydrostatisk Inflatorâ&#x20AC;&#x2122; fremstillet før 2006 bør have tjekket forsegling mellem trykbeholder og vest. Trykbeholderen, som indeholder gas til oppustning af redningsvesten, er tilsluttet redningsvesten med en forseglingsring. Det viser sig nu, at et lille antal forseglingsringe fra før 2006, har en forringet holdbarhed. Høje temperaturer og fugtighed i lĂŚngere perioder gør at forseglingen bliver stivere, ĂŚndrer farve og i alvorlige tilfĂŚlde kan revnedannelse

i plastikken forekomme. Der er altsü tale om smü Ìndringer som sker over tid. CM Hammar anbefaler ejere af redningsveste fremstillet før 2006, der ikke for nylig har vÌret til service, at kontakte den nÌrmeste godkendte reparatør og fü gennemført den ürlige inspektion. Datoen for fremstilling kan identificeres pü indersiden af vestens omslag.

Ejere, der selv ønsker at gennemføre kontrol med forseglingsringen, rüdes til at besøge www.cmhammar.com/inflator for yderligere oplysninger. Redningsveste fremstillet efter 2006 er ikke berørt

Sikkerhedsadvarslen er for nylig sendt til søfartsmyndigheder og annonceret i pressen og digitale medier pü ver-

densplan og bringes her som oplysning til fiskere og andre brugere. For mere information, kontakt venligst: Jan Calvert, salg & Marketing direktør Jan.c@cmhammar.com Direkte + 46 31 709 65 61 Mobile + 46 708 49 92 60 www.cmhammar.com

Dansk gebyr pĂĽ fisk vĂŚkker harme i Norge IUU stĂĽr for â&#x20AC;?Illegal, Unlicensed, Unsustainable Fisheriesâ&#x20AC;?, men ifølge Danske Speditører ogsĂĽ for en uheldig dansk beslutning. Danske Speditører krĂŚver beslutningen ĂŚndret Danmark er et vigtigt land for norsk fiskeindustri, da langt hovedparten af eksporten passerer Danmark pĂĽ vej til de store markeder i Europa. Derfor er nordmĂŚndene blevet stødt over, at de danske myndigheder har indført en afgift for at kontrollere fangstcertifikater - â&#x20AC;?IUU-certifikaterâ&#x20AC;?. Det norske Kongelige Fiskeriog Kystdepartement skriver i en henvendelse til Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskere ved fødevareminister

Henrik Høegh, at afgiften er en betydelig økonomisk belastning for norsk erhvervsliv. NordmÌndene vil have en forklaring og vil af med afgiften. Danske Speditører har rejst sagen politisk. Foreningen anerkender, at staten har et lovgrundlag for at opkrÌve gebyr, men nür de omkringliggende lande ikke gør det, bringer det en stor dansk serviceindustri i fare. Danske Speditører forklarer, at IUU-fangstcertifikaterne blev indført ved en EU-

forordning, der trüdte i kraft 1. januar 2010. Alle fangster fra tredjeland, der modtages i EU, skal vÌre ledsaget af et certifikat. Fra nytür 2011 blev der indført kontrol af og betaling for certifikaterne i Danmark - 137 kroner pr. kontrolleret certifikat. Kontrol og betaling blev indført pü en müde, sü priserne pr. kilo eksporteret fisk er steget betragteligt. Det er det, der har vakt den norske vrede. Medlemmer af Danske Spedi-

tører har modtaget opkrĂŚvninger i million- og hundredtusindkronersklassen for kontrol af IUU-certifikater i juni og senere. Det forlyder nu, at fra midten af september ĂŚndres opkrĂŚvningsmetoden. Danske Speditører peger pĂĽ, at den endelige udregningsmetode ikke er kendt endnu, og spørgsmĂĽlet om de allerede opkrĂŚvede beløb ikke er løst. Med tilladelse fra â&#x20AC;&#x2122;Transportnyhederne.dkâ&#x20AC;&#x2122;

BAGENKOP SMEDE- & MASKINVĂ&#x2020;RKSTED ApS Perkins Perkins t Lombardini t Lombardini t Eveco t Eveco t Sabb t Sabb t Mariner t Selva t Selva t Honda t Honda

stĂĽl/alu

Horisontalspil

GlÌdelig jul og god nytür Havnegade 2 Bagenkop Telefon 62pü 56 13 21 - nr. Fax 62 56 13 08 os- 5935 pü Dan¿ sh-- Messen www.bagenkop-smede.dk E-mail: kontor@bagenkop-smede.dk Mød Mød os pü Dan¿sh Messen pü stand stand A124 nr. A146 Nyhed: elektrisk garnophaler og garnopklarer Havnegade 2 - 5935 Bagenkop - Telefon 62 56 13 21 - Fax 62 56 13 08 www.bagenkop-smede.dk - E-mail: kontor@bagenkop-smede.dk

34

F I S K E R B L A D E T / 10¡ 2 0 1 1

#!*%$!& &$1*&!& +$$!*)!& 'XXVJDDUGV0DOHUÂżUPD Skibsbyggerkaj 4 9850 Hirtshals Telefon (45) 98 94 58 11

$*0))" *+),%*!&)+&!& #,%!*'$)!&

Telefax (45) 98 94 58 72 -ÂĄUJHQ5RWWEÂĄOOPRELO   info@duusgaard.dk www.duusgaard.dk

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Bredgaard er ved at færdiggøre bygningen af denne trawler som måler knap 10 meter i længden og er 4,5 meter bred

Brede Bredgaard Ved årets DanFish messe er Bredgaard Bådeværft ApS igen repræsenteret på 2 stande – indendørsstanden A143 og udendørsstanden G6 (ved hovedindgangen). Som noget helt nyt fremviser værftet i år en 7,99 meter båd med ekstra stor bredde på 3,50 meter. Der er tale om værftets seneste udviklingsprojekt. På den udendørs standplads kan man

se det foreløbige skrog til denne model og få en fornemmelse af bådens størrelse. Herudover fremvises en færdig model i størrelsen 1:10, tegninger af bådtypen mm. Der vil også være mulighed for se tegninger og billedmateriale af Bredgaards nye 9,99 meter x 4,50 meter trawler, som i øjeblikket bliver bygget på værftet.

Erik Bonde

Registreret Revisor FRR

Venøvej 3 . 7680 Thyborøn Havn . Telefon 97 83 19 00 - 97 83 14 94 Telefax 96 90 00 80 . E-mail: erik@erikbonde.dk . www.erikbonde.dk

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

IT-LØSNINGER TIL FISKEINDUSTRIEN Specialløsninger Ɵl aflønning, produkƟonsstyring, salgsopƟmering m.m.

IT-partner gennem 25 år Tel. 9623 5050, www.montes.dk TOTAL IT-LEVERANDØR | Løsninger | Hardware | SoŌware | HosƟng

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 • 34700 Næstved • Tlf. 5555 777722224444 Smedevænget • 4700 Næstved • Tlf. Fax. Fax.55 5577 77 82 82 44 44 •• E-mail: E-mail: ventilation@lf-group.dk ventilation@lf-group.dk

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

35


Et ungt firma med årelang erfaring Danske TechnoFlex fejrer 5 års jubilæum, men nyder godt af ejerne Jens og Søren Mortensens tilsammen mindst 35 års erfaringer og ekspertise indenfor området koblinger, transmissionsteknik og udstyr til diesel- og gasmotorer.

TechnoFlex har indenfor meget kort tid udviklet sig til en succesrig leverandør af kvalitets komponenter indenfor væske og motorteknikker. I dag producerer og distribuerer

firmaet et udvalgt program af koblinger til stationære og mobile applikationer, stive og dæmpende pumpegrupper til IEC og NEMA motorer, olie beholdere i aluminium og, ikke at forglemme, et komplet program af oliekølere og temperaturvekslere inklusive en lang række tilbehør. Det tætte samarbejde med Lovejoy Inc og Raja-Lovejoy GmbH, såvel som den kundeorienterede måde at tænke på, sammen med pakken af højt motiverede og teamorienterede ansatte, giver firmaet en god basis for yderligere fornyelse samt udvikling af produkter og services. For nylig har TechnoFlex da også indledt samarbejde med det

ISO-certificerede Reich Kupplungen, som selv fejrer 65 års jubilæum i år. Det er dermed blevet muligt for TechnoFlexs kunder at købe bl.a. Arcusaflex, TOK, Multi Mont Octa – Sella – Astra såvel som Multi Cross Forte koblinger direkte fra deres faste leverandør, Technoflex, som servicerer såvel små maskinbyggere som store globale koncerner med deres produktprogram. TechnoFlex selv er til stadighed i udvikling og hvor sidste års nyhed var partikelfiltre, er det i år den unikke magnetkobling som man for nylig præsenterede på messe i Herning. TechnoFlex samarbejder selvfølgelig også stadig med Hügli Tech omkring

hydrauliske startsystemer og kontrolenheder til diesel- og gasmotorer og ikke mindst de topmoderne termoventiler til marine og industri. TechnoFlex teamet slipper ikke projektet/kunden før opgaven er løst og tilbyder, udover alle former for servicearbejde, dynamisk og statisk afbalancering og har også egen test-station til nyudviklede koblingsprodukter. Og det er rart at vide, at skulle der opstå et problem - kan TechnoFlex kontaktes 24-7!

SHIP REPAIRS - WORLD WIDE www.marineservice.com

ã ã ã ã ã ã

Motor Styremaskiner Mobil maskinering Laseropmåling Rustfri stål Rør

ã ã ã ã ã ã

Svejsning Hydraulik og pumper Kraner og spil Propellerudstyr Off-shore Total entreprise

We consider the mission fully completed, the second our client is ready to...... ..... move on!

MarineService Hirtshals A/S Pier 2 DK-9850 Hirtshals Tel. +45 96 56 03 03

36

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Scanel præsenterer nyheder fra Skipper og Entel Scanel i Frederikshavn hedder egentlig Scanel International, og det er ganske rammende for de arbejder globalt for marine og offshore industrier – herunder naturligvis også fiskeflåden. De gode referencer, som firmaet kan fremvise, bygger på professionalisme som leverandør af tekniske løsninger til alle typer af projekter på nybygninger, opgraderinger og ombygninger. Scanel kan stå for ’turn-key’ leverancer eller indgå i projekter med delleverancer, for man råder over veluddannede ingeniører, teknikere, håndværkere og projektledere alle med stor erfaring med komplekse tekniske systemer og installationer, som f.eks. ventilation, VVS & sprinkler systemer, elinstallationer, elektromekanisk servicering, termografering, energibesparende løsninger, design-engineering, interiør samt navigation og kommuni-

kation. Hvad enten det gælder nyinstallationer, reparationer, service eller vedligehold står Scanel altså med et stærkt hold der under god projektledelse sikre at kunden for det aftalte til tiden, hvad enten der er tale om standardløsninger eller kundetilpassede løsninger. Scanel International leverer naturligvis også mange forskellige komponenter, som en del af deres opgaveløsninger, og i de seneste år modtaget mange forespørgsler på Skippers produk-

ter. Derfor har Scanel indgået aftale med Skipper om forhandling af deres navigations ekkolod og speedlog, samt Skippers ekkolod og sonar systemer til fiskeri. Scanel International har tilsvarende indgået aftale med ENTEL omkring forhandling af deres marine VHF og UHF håndholdte radioer. Produkt sortimentet omfatter både EX godkendte radioer, GMDSS radioer samt hele serien af standard radioer, som kan fås til særdeles attraktive priser.

Mød Scanel og få en snak om bl.a. fiskefinding, navigation og radiokommunikation på stand nr.: D879

En stærk international virksomhed med lokale rødder l i O Bright n a e l C Id C.C.JENSEN A/S

Løvholmen 13 x 5700 Svendborg Tlf. 6321 2014 x Fax: 6222 4615 filter@cjc.dk

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

eas www.cjc.dk F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

37


Viking klar med ny flåde til fiskeriet Skræddersyet flåde passer til de mindre erhvervs- og fritidsfiskere og er efter omstændighederne billig i drift. Der er tale om kvalitet helt ned i detaljerne i den nye flåde, som Viking Life-Saving Equipment A/S lancerer for fiskerierhvervet. Flåden er specialdesignet til målgruppen og dækker et behov, som erhvervet har haft i mange år, og den slår heller ikke bunden ud af økonomien for de mindre erhvervs- og fritidsfiskere. Hvordan flåden er indrettet, kan fiskerne bl.a. se, når DanFish International løber af stabelen den 12.-14. oktober i Aalborg Kongres & Kultur Center. Her er flåden med på virksomhedens stand, og man venter sig meget af det nye produkt. - For fiskerne betyder det bl.a. meget, at vi kan tilbyde servicering til fast pris af den nye flådetype – VIKING 4 VFI. Så slipper fiskerne for omkostningsusikkerheden og ved, hvad de har at gøre godt med. Dertil kommer, at vi kan tilbyde en favorabel introduktionspris ved køb af flåden, siger Jørgen Holm, der er regional sales director i Esbjerg-virksomheden. Søfartsstyrelsen har desuden blåstemplet, at flåden kun skal til obligatorisk serviceeftersyn hvert andet år, og det er også noget, der spiller ind, når erhvervet ser på bundlinjen. International interesse

Oprindeligt blev flåden udviklet som et tilbud til danske fiskere på fartøjer op til 12 meters længde, som fisker inden for en zone på 24 sømil fra land. Det er de mest pressede og dem, der har størst behov for at have overblik over fremtidige udgifter. - Men vi fandt ud af, at der også var international interesse for flåden, og det tager vi naturligvis med – uden at vi af den grund glemmer vores kunder på det nære danske marked. For selvom det danske marked

38

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

Den nye flådetype er rettet mod de mindre erhvervs- og fritidsfiskefartøjer, men har samme udstyr og lever naturligvis op til de samme ISO-certificeringskrav som Viking Life-Saving Equipments øvrige flådetyper. Efter træk i linen går der ikke mange sekunder, før den gule flåde er klar til at blive bordet. Indtil brug er flåden pakket lufttæt, så den er godt beskyttet.

ikke fylder så meget, når vi ser på den samlede omsætning med internationale øjne, så glemmer vi aldrig, hvor vi kommer fra, understreger han. Flåden kan det samme som andre redningsflåder, men man har været i dialog med erhvervet for at finde ud af de specifikke behov og ønsker, der måtte være. - Uanset hvad, så er det et risikobetonet erhverv med hyppige ulykker sammenlignet med andre erhverv. Derfor er det så vigtigt med en god dialog, som kan synliggøre de problemer, der er eller kan opstå om bord, siger Jørgen holm. Har reddet liv

Den nye flådetype har allerede reddet liv siden lanceringen tidligt i år, men som alt andet

redningsudstyr, så gælder det, at flåder og redningsveste kun virker, hvis de er om bord eller bæres efter forskrifterne. - Som udgangspunkt er flåden konstrueret som de større flåder, vi også producerer. Indgangen er bred og nem at komme ind ad. Materialet er naturgummi, der er både stærkere og mere fleksibelt end andre materialer, og den gult fluorescerende farve gør det nemmere at få øje på flåden fra længere afstand. Den signalerer fritidsfisker og ses mindst ligeså godt som den traditionelle, orange farve på de større flåder, forklarer han. Flåden er pakket lufttæt, så den beskyttes, og den udløses ved træk i en ti meter lang line, når den ligger i vandet. Den er desuden forsynet med

ballastposer, som automatisk fyldes med vand og får den til at ligge stabilt. Om bord er der pumpe, automatisk ud- og indvendigt lys samt drivanker, og flåderne til det danske marked indeholder derudover den danske medicinkiste. Lukningerne er robuste, og om bord er også en pumpe til eventuel oppustning, regnvandsopsamler og en kastering. Pustes hurtigt op

Flåderne virker hurtigt – de pustes op på 20-25 sekunder. De kan forsynes med hydrostatisk udløser, som skærer linerne over, hvis flåden er fastspændt om bord. Den skulle jo nødigt trækkes med fartøjet ned. En totalpris omfatter flåden, stativet til den samt udløseren, og den model vælger de fleste

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


Mød os pü

Godt forhandlernet

Men køb af redningsflĂĽde er jo ikke netop et impulskøb. Derfor er det ogsĂĽ vigtigt for Viking med et godt forhandlernet med tĂŚt kontakt til erhvervet. De tilbydes informationsmateriale, sĂĽ de ved, hvad de kan forklare fiskerne, for de skal som slutbrugere jo leve med investeringen i lang tid. - Desuden skal de vĂŚre klĂŚdt pĂĽ til at kunne formidle eftersalg, service og anden backup pĂĽ produktet â&#x20AC;&#x201C; og er der spørgsmĂĽl, de ikke kan svare

pü, sü stür vi klar til at hjÌlpe. Vi tager rundt til dem med demonstrationsmateriale, sü de für en grundig viden om det produkt, de sÌlger, understreger Jørgen Holm. Mange af forhandlerne har dog mange ür pü bagen og dermed allerede stor viden og erfaring med produkterne. Mange er ogsü selv tidligere fiskere og ved, hvad de har at gøre med og har føling med behovene. - Flüden blev lanceret tidligere i ür og har füet en god modtagelse. Ofte vil fiskerne opleve, at der er bedre økonomi i at investere i den nye type frem for at servicere deres egen, Ìldre flüde. Under alle omstÌndigheder er det en billig livsforsikring, siger han.

TECHNOFLEXÂŽ The Power to Perform

Stand D711

TECHNOFLEXÂŽHUHQVXFFHVULJOHYHUDQGÂĄUDINYDOLWHWVNRPSRQHQWHU 0HGHQVWRURJVROLGHNVSHUWLVHLQGHQIRUNREOLQJHUQLYHDXPnOHUH WUDQVPLVVLRQVWHNQLNJHQHUHOWRJXGVW\UWLOGLHVHORJJDVPRWRUHU VWnU7(&+12)/(;ÂŽNODUWLODWKMÂ OSHGLJ

72.PHJHWĂ&#x20AC;HNVLEOH .REOLQJHUWLOIULWVWnHQGH DQOÂ J Moment: 1.500 Nm ~ Nm 86.000 0D[6SHHG 5SPa5SP 0ÂĄOOHJnUGHQV*UDÂżVNÄ ZZZPJUDÂżVNGN

fiskere. Placeringen om bord er vigtig. FlĂĽden kan naturligvis af sikkerhedshensyn bindes fast, nĂĽr skibet ligger ved kaj, men til søs skal den vĂŚre frit tilgĂŚngelig. - Vi fremstiller den kun i ĂŠn størrelse â&#x20AC;&#x201C; nemlig til fire personer. Der vil sjĂŚldent vĂŚre behov for mere pĂĽ et mindre fiskefartøj, siger Jørgen Holm.

$5&86$)/(;$&

/))OHNVLEOH.REOLQJHU

0XOWL0RQW6HOOD

*XPPLVNLYH.REOLQJHUWLO

Moment:

Âą)OHNVLEOH.OR.REOLQJHU

VDPPHQĂ&#x20AC;DQJHGHDQOÂ J

10 Nm ~ 3.000 Nm

Moment:

Moment:

0D[VSHHG

40 Nm ~ 1.000.000 Nm

330 Nm ~ 100.000 Nm

5SPa5SP

0D[VSHHG

0D[VSHHG

5SPa5SP

5SPa5SP

Af Karen Sloth TECHNOFLEXÂŽ Industrivej 21

Du finder Viking Life-Saving Equipment pĂĽ stand nr. A146 pĂĽ DanFish International.

8653 Them tlf. +45 8724 4545 ZZZWHFKQRĂ&#x20AC;H[GN

PON POWER DIN CAT OG MaK LEVERANDĂ&#x2DC;R

Som totalleverandør af motorløsninger, er det vores mül at alle komponenter spiller sammen for maksimal ydelse og sikkerhed. Vi ved, at ved din kerneforretning er en velfungerende motor ofte forskellem mellem overskud og tab.

GĂ&#x2020;STEUDSTILLER BALTIC MARINE CONTRACTORS    

   

   

Â&#x2DC;6fYXVbXg`ÂŚgb]b[Yf Â&#x2DC;?caaib]_Uh]cb Â&#x2DC;BUj][Uh]cb Â&#x2DC;GUhY``]h

Vi er kendt for vores effektive 24-timers service og korte leveringstid pĂĽ reservedele, uanset hvor der er brug for dem.

MĂ&#x2DC;D OS PĂ&#x2026; DANFISH STAND D744

www.pon-cat.com

LĂŚs de daglige nyheder pĂĽ www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10¡ 2 0 1 1

39


SeaTech på vej til DanFish med kufferten fuld af nyheder I kufferten finder vi blandt andet nyheder fra Koden, Sodena, Comnav og Marineline Smart nyt digitalt ekkolod med samtidig visning fra 4 forskellige frekvenser

KODEN lancerer et helt nyt digitalt ekkolod, med enestående funktioner og ydelse. Det nye ekkolod har typenummeret CVS-FX1 og er et digitalt bredbåndsekkolod med sendestyrke på op til 3000 watt. Skipperen har mulighed for skifte frekvens direkte fra frontpanelet, frekvensområdet går fra 25kHz til 225kHz og kan skiftes flydende i 100Hz step i hele frekvensområdet. Med dette frekvensområde har skipperen et ekkolod, afhængig af svinger, der kan anvendes til alle former for fiskeri uanset dybden. Når der anvendes en bredbåndstransducer, der leveres fra Koden i 3 typer, opnår skipperen mulighed for at køre 2 frekvenser samtidigt i hvert af transducerens frekvensområder. Det vil sige at loddet kan vise op til hele 4 frekvenser samtidigt, fuldstændigt uafhængigt af hinanden. 6 forskellige opsætninger kan gemmes og fremkaldes ved tryk på blot én knap. Loddet kan stabiliseres vha. af et GPSkompas eller bevægelsessensor, og herved kompensere for op og nedgående bevægelser samt kutterens rulning i søen. Herved opnås en virkelig præcis dybdemåling anvendelig til 2D og 3D plotter. CVS-FX1 kan leveres enten med 15” LCD farveskærm eller som Black Box. Ekkoloddet vil blive præsenteret sammen med Kodens 4 andre digitale ekkolodder – serien dækker alle behov afhængig af brug og kutterstørrelse. Bliv synlig med transponder og se de andre med radar

KODEN har for nylig lanceret en IMO godkendt Klasse A AIS

40

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

transponder med typenummeret KAT-100. AIS’en er enkel at installere, også til indbygning. KAT-100 har et tydeligt display, enkel betjening og opfylder alle de behov en fisker eller navigatør kan bede om. KAT-100 kan hurtigt og enkelt indstilles til ikke at udsende, eventuelt med en ekstern kontakt eller via menuen! KAT-100 kan selvfølgelig styres direkte dit Sodena TurboWin program. KAT-100 leveres til virkelig konkurrencedygtig pris. KODEN udstiller også deres omfattende radarprogram, der kan leveres med RAT mærkning (WheelMark). Koden har i dag radar med LCD farveskærme i mange størrelser og du kan også få den uden!. Alle modeller leveres eller kan leveres med AIS og ARPA funktion og flere modeller også med C-MAP søkortmodul som standard. Ny Turbowin fiskeplotter samt 3-dimensional multibeam sonar

SODENA er på messen med afløseren til det velkendte TURBOWIN program, Danmarks mest udbredte fiskeriplotter. Afløseren TurboWin 2 (endelig navn er endnu ikke vedtaget), leveres med den velkendte TurboWin brugerflade, således at skipperen kan anvende de dagligt anvendte funktioner fra første dag. Dette nye program vil blive en revolution på markedet, da det indeholder en masse nye og stærke funktioner, der bliver vigtig og nødvendigt i det fremtidige fiskeri. Denne version er opbygget på en helt ny programkerne, som Sodena har haft i udvikling i flere år og allerede har solgt til søværn og tunfartøjer over

Koden CVS-FX Displaypå 9.5”

det meste af verden. TurboWin 2 giver bl.a. mulighed for flere søkortskærme, oversigtskort, meget avanceret 2D og 3D funktioner baseret på en ny og lynhurtig database og understøtter både single- og multibeam ekkolodder, trawlsensor systemer, visning af fiskepoller direkte i 3D billedet og meget mere. Det nye TurboWin system vil selvfølgelig stadig kunne importere data fra andre systemer og eksportere data til de gamle TurboWin versioner. Programmet bygger på en helt ny databasestruktur, der muliggør sortering af kataloger i undermapper og herved undgår at blande egne kataloger sammen med kataloger fra andre kuttere. At komme ind på alle programmets funktioner her vil blive alt for omfattende, derfor håber vi at skipperne finder tid til at besøge vor stand for en demonstration

af alle programmets mange muligheder. Den eksisterende version af TurboWin bliver stadig vedligeholdt og inden for kort tid frigives en version der skulle løse de sidste små knaster som findes i programmet. Al fremtidig udvikling vil ske på den nye platform, da Sodena kun ønsker at arbejde videre på en stærkere programkerne, der vil kunne klare alle fremtidige behov. Den mangeårige forståelse og viden omkring fiskernes ønsker videreføres i TurboWin 2. SODENA vil præsenterer sin verdensnyhed SeaIPX 3D sonar med virkelige stærke multibeam-funktioner, der overgår noget andet produkt der sigter mod fiskerimarkedet og semiprofessionelt opmåling og survey. En af anlæggets store fordele er den indbyggede bevægelsessensor i transduceren, dette gør installation

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


utrolig enkel, ja faktisk Plugog-Play som man siger i computerverdenen. Kompensering for skibets bevægelser i søen er et af de største problemer med et multibeam-ekkolod og indbygning af bevægelsessensor direkte i transduceren eliminerer fuldstændigt en nøjagtig opmåling af de enkelte sensorer ombord. SeaIPX har en strålebredde på 120° og giver over 120 dybder i hvert lodskud eller sagt med andre ord, der oploddes ca. 5 gange dybden. Altså på 50 meters vand får man en nøjagtig opmålt bundprofil på ca. 250 meter, hvilket vil betyde en punktafstand på 2 meter. Der gemmes én dybde og én bundhårdhed pr. dybdepunkt, herved oploddes bunden hurtigt i realtime. Man ser altså resultatet straks direkte på skærmen, ligesom fiskepoller oppe i vandsøjlen vil blive vist. Sodena mener det fremtidige fiskeri vil fokusere meget på økonomien og ikke mindst

brændstofforbruget. Med testanlæg installeret i Frankrig har fiskerne helt ændret deres fiskemetoder og sætter nu først deres trawl, når et område er blevet gennemsøgt. SeaIPX virker også som en normal sonar, da strålen elektronisk kan drejes 360° rundt med 0-90° op og ned. Frekvensen som SeaIPX udsender med er 150kHz og med en sendestyrke på hele 1000 watt. SeaIPX har 64 kanaler, der giver en opløsning på kun 15cm på hele 200 meter vand. SeaIPX bør opleves, kom til vor stand A128 og få anlægget demonstreret sammen med den nye TurboWin. COMNAV vil bl.a. vise deres program af Autopiloter samt GPS kompasser, seneste model er Vector G1 på kun 40cm med en nøjagtighed på 0,6°. Dette er langt rigeligt til de fleste mindre fartøjer. Prisen er markedets billigste og vi har allerede solgt et pænt antal af

disse anlæg med rigtig gode tilbagemeldinger. MARINELINE er skærme der kan dæmpes 100 %, således at de ikke ødelægger skipperens nattesyn. De leveres i 4:3 formatet I størrelser op til godt 20”. Med ’remoten’ i hånden du kan fjernstyre op til 4 skærme på én gang eller styre hver skærm individuelt. SeaTech ser frem til DanFish messen og byder alle vore

nuværende og fremtidige kunder velkommen på vor stand A128. Peter Fuglsbjerg og kolleger ser frem til vise det omfattende program og møde jer face-to-face. Kan du ikke vente til DanFish messen, så ring til Peter på +45 58374711, eller send ham en mail på pf@seatech.dk eller gå anonymt ind og læs ham i kortene på www.seatech.dk

AMCO VEBA MARINEKRANER

ENEFORHANDLING FOR DANMARK & GRØNLAND

BESØG OS PÅ STAND D773

www.oilpower.dk - Tlf.: 75 12 55 55 - oilpower@oilpower.dk

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

41


Vil du ’kloge dig’ i Aalborg? - så går du til nogle af de mange seminarer der afholdes i forbindelse med messerne! Her er en lille appetitvækker med eksempler på seminarer med interesse for fiske-, opdræts-, udstyrs-, forarbejdnings-, værfts- og eksportsektorerne. Allerede dagen inden DanFish messen åbner, er der god grund til at lægge vejen forbi Aalborg Kongres & Kultur Center. DNV inviterer nemlig til et spændende seminar om fremtidens fiskeskib. Fiskeskibsseminar

Tirsdag den 11. oktober 10:0017:00 (’Laugstuen’) Når kvoten er opfisket, så har fremtidens fiskeskib andre opgaver at varetage - offshore supply, havforskning, krydstogt

eller? Bliver fremtidens fiskeskib et ’stealth’ fartøj, der ikke støjer og kan man derved fange flere fisk? Vil fartøjsudviklingen følge fiskeriteknologien åbner fremtidens fiskeskib en luge i bunden og tager fangsten ind den vej? Skal fremtidens fiskeskib drives af flydende naturgas (LNG) og kan man bruge den ’overskydende’ kulde fra LNG-tanken til at køle vandet i RSW-tankene. Skal vandet i RSW tankene steriliseres for at opfylde IMO’s krav til ballastvandsbehandling? Disse og flere emner behandles på seminaret. Deltagelse er gratis, men af hensyn til frokostarrangementet er tilmelding nødvendig. Elektronisk tilmelding kan ske via dette link https://web. questback.com/dnvena/fiskeseminar/

Opportunities for Danish aquaculture businesses in the US

Onsdag den 12. oktober, 14.0015.00, i ‘Laugstuen’. Nathan Regan, som er specialist i international handel og ansat ved Udenrigsministeriets Eksportråd i Atlanta, USA: The US is the world’s third largest importer of seafood (2007). Between 2006 and 2008, the US imported $11 billion worth of seafood from Asia and South America, but incidents like the ISA outbreak in Chile in 2007 and 2008 has also shown how import dependant and vulnerable the US has become. In June this year, the Department of Commerce released national sustainable

marine aquaculture policies to expand the prevalence of farmed fish and meet the growing demand for traceability and more healthy seafood in the US. Recently, the supermarket chain Whole Foods Market that has an annual turnover of $9.01 billion and more than 300 stores in the US, stated that it aims to have fully sustainable seafood departments within only a few years. For American fish farmers an investment in Danish sustainable aquaculture technology could be the key to better protect the environment, and also to become a US supermarket supplier. Before and after the seminar, Senior International Trade Specialist Nathan Regan will be available for individual meetings with companies that would like to

,ǀŝĚĞ^ĂŶĚĞ^ŬŝďƐƐŵĞĚŝĞͬ^ zŽƵƌƐĞƌǀŝĐĞƉĂƌƚŶĞƌ

Mød Marel på ,LJĚƌĂƵůŝĐ͕ǁĞůĚŝŶŐĂŶĚĞŶŐŝŶĞǁŽƌŬ

tĞĂƌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐŝŶ͗ Ͳ,LJĚƌĂƵůŝĐƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ͲKǁŶƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨǁŝŶĐŚƐLJƐƚĞŵƐ ͲŶŐŝŶĞƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ͲǁĞůĚŝŶŐĂŶĚĮƫŶŐũŽďƐ

12. - 14. oktober 2011

Find os på stand #A136

KƵƌĞŵƉůŽLJĞƐĂƌĞŚŝŐŚůLJƋƵĂůŝĮĞĚĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞĂǀĞƌLJŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨƐĞƌǀŝĐĞ͊

,ǀŝĚĞ^ĂŶĚĞ^ŬŝďƐƐŵĞĚŝĞͬ^ EŽƌĚŚĂǀŶƐŬĂũϵͲϭϭ ϲϵϲϬ,ǀŝĚĞ^ĂŶĚĞ <ͲĞŶŵĂƌŬ

WŚŽŶĞ͗нϰϱϵϳϯϭϭϴϮϮ ǁǁǁ͘ŚǀƐƐ͘ďŝnj ŵĂŝůΛŚǀƐƐ͘ďŝnj

tĞƐƵƉƉůLJĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƚŽĂůůƚŚĞǁŽƌůĚͲĂŶĚĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͊

42

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

DanFish International

www.marel.dk

Flere artikler i E-magasinet www.fiskerbladet.net


know more about how the Trade Council can help them either enter or become more successful with their US operations. The Trade Council of Denmark can help your company with a variety of services ranging from partner/distributor searches to recruiting and office solutions.

i EU og resten af verden. Herudover bliver der lejlighed til at drøfte mulighederne for eksport af dansk udstyr til den hastigt voksende sektor i Vietnam – det kan både drejer sig om udstyr til fiskeri, opdræt og forarbejdning. Kort sagt vil seminaret forsøge at bringe mulighederne for samarbejde i alle led ’Fra Vand til Tand’ i spil.

Sustainable development of the Vietnamese fisheries sector – and cooperation potentials

Perspektiver og fremtid for dansk akvakultur

Torsdag den 13. oktober, 11.0013.00, i ‘Laugstuen’. Fremlægger repræsentanter fra den vietnamesiske fiskeog opdrætsindustri ideer om mulighederne for samarbejde med danske firmaer, herunder import af råstof eller produkter til videreforarbejdning eller re-eksport fra Danmark og ud

Torsdag den 13. oktober, 13.3014.15, i ’Laugstuen’. De danske opdrættere har ambitioner for fremtidig storvækst. Regeringen har hidtil bakket disse ambitioner op. Alligevel lader en markant ekspansion vente på sig, hvorfor? Måske finder du svaret ved at gå til dette seminar. ”Slip kræfterne løs i Dansk Akvakultur” siger bestyrelses-

formand for brancheforeningen Dansk Akvakultur, Karl Iver Dahl -Madsen, og taler om produktions-, eksport- og beskæftigelsespotentialet som Danmark besidder – under forudsætning af, at Akvakulturudvalgets anbefalinger gennemføres. ”Regeringens nye vej for dansk akvakultur” er titlen på et indlæg af Mogens Schou, Fødevareministeriets udviklingschef for fiskeri og akvakultur.

Fremtidens opdrætsteknologi NU!

- AquaCircle-seminar om recirkuleret fiskeopdræt Torsdag den 13. oktober, 14.30-16.00, i ’Laugstuen’. Realiteten er, at mere end 50 % af den fisk klodens befolk-

ning spiser allerede kommer fra opdræt – og fremtiden byder på endnu mere vækst. Danmark er verdensførende på teknologi og viden om opdræt i lukkede recirkulerede anlæg, der er en meget miljøvenlig produktionsform, der næsten ikke bruger vand, siger Jesper Heldbo, der er ordstyre ved seminaret. Kan man producere laks på land? Hvordan ser fremtidens modeldambrug ud? Hvad er et saltvands-modelbrug? Hvorfor komme ler i vand – bliver det ikke plumret? Disse spørgsmål er kastet op i luften og så har vi bedt følgende om at forsøge at give svar: Thue Holm, projektkoordinator, Billund Aquakultur Service. Peder Nielsen, ingeniør, Nielsen Consulting. Per Bovbjerg Pedersen, sektionschef, DTU-Aqua. Martin Vestergaard, produktionschef, AquaPri Innovation.

Mød DNV på fiskeskibsseminar

Sted:

Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, DK-9000 Aalborg

Dato & tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 10:00 - 17:00 Pris:

Gratis

Tilmelding sker ved henvendelse til DNV Aalborg Tlf: 9933 1700 / e-mail: Aalborg@dnv.com

www.dnv.com

Læs de daglige nyheder på www.fiskerbladet.net

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 1

43


ErhvervsMagasinerne ApS, Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I, 8000 Århus C.

Magasinpost MMP ID-nr. 42870

FiskerBladet 10-2011  
FiskerBladet 10-2011  

Kan De lide østers - Globale Skagen - Bliv klogere i Aalborg.