Page 5

42

24

Bådebyggervirksomheden POCA Glasfiber i Hedensted, der i april 2017 måttet opleve enhver bådebyggers mareridt da virksomheden blev lagt i aske under en alt ødelæggende storbrand. POCA der er kendt for byggeri af joller til fiskeri og vandsport mv. i både Danmark og Grønland, er tilbage i business efter en slidsom periode, hvor ægteparret Betina Petersen Marker og Erik Marker måtte starte fra bunden.

NØDRÅB FRA ØSTERSØEN Fredag den 30. august præsenterede EU-Kommissionen sit forslag til fiskerimuligheder i 2020 for Østersøen. Det er uhyggelig læsning, hvis man spørger Baltic Fishermen Association (BFA), som bl.a. repræsenterer størsteparten af de danske fiskere med aktivitet i Østersøen. De har nu udsendte et nødråd til politikere og forvaltere forud for de politiske drøftelser i EU 14-15 oktober.

44 40

FYNSK BUNDGARNSFISKER ÅBNER EN FISKEBUTIK FOR AT OVERLEVE

FISKERIKONTROL KRÆVER OVERBLIK OG GOD PSYKE Fiskerikontrollør i Danmark - det er ikke et job som er enhver mand beskåret. Det kræver en god psyke og ikke mindst et godt overblik at udføre jobbet, hvad enten det er på havet, i havne, i fiskeindustrien med mere. FiskerBladet har fået lov at følge to af Fiskeristyrelsens kontrollører fra afdelingen i Kolding.

KOLOFON

ISSN 196-4194

46

AFRIKANSK SKIBSORDRE PÅ VEJ TIL NORTH SEA YARD A/S

48

NORGES FISKEEKSPORT SLÅR NYE REKORDER PÅ VÆRDIEN

50

DANSK AKVAKULTUR UNDRER SIG OVER MINISTER

JOURNALIST Jens Nørgaard, T: +45 22 70 04 20 jens@fiskerbladet.dk

UDGIVER Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Brogade 25 A st. 5900 Rudkøbing Telefon: +45 70 20 41 55

ADMINISTRATION Lone Wulff adm@fiskerbladet.dk

LAYOUT Designunivers Tryk: Rosendahls, Esbjerg 

ANNONCER Kasper Kristensen, T: +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

DKK 49,50

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

63. ÅRGANG · OKTOBER 2019 NR. 10

e ten onlin e Køb billettid og peng - og spar

26. internationale fiskerimesse i Danmark 9., 10. OG 11. OKTOBER 2019

MESSE

Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 2.843 som print (2019, kontrolleret) samt 13.718 E-magasiner - i alt 16.561. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR René Wittendorff, T: +45 28 89 49 55 rene@fiskerbladet.dk

HANDELSKRIG NEDDROSLER DANSK FODERPRODUKTION Den kinesisk-amerikanske handelskrig og de deraf stigende toldsatser får nu direkte konsekvenser for dansk pelsdyrfoder eftersom de danske pelsdyravler har lidt et voldsomt tilbageslag i salget af minkskind til det kinesiske marked. Nedgangen i salget på verdens største skind-marked, er inden for de seneste måneder dykket med ikke mindre end 25-30 procent.

Med de dystre fremtidsudsigter for dansk fiskeri fra årsskiftet, hvor fangsten af torsk efter krav fra EU Kommissionen forventes reduceret med 70 procent i Nordsøbassinet, er der ikke megen optimisme at spore hos de mange fiskere der er i klemme.

36

NY POCA 515 FACELIFT KLARGØRES TIL DANFISH

Se de nyeste produkter og tendenser til fiskeriet Internationalt mødested og unikt forum for networking 400 udstillere fra 30 lande Flere end 14.000 internationale besøgende Åbningstider: Onsdag og torsdag kl. 10- 17. Fredag kl. 10- 16.

danf ish.com

Profiler er betalte journalistiske produkter.

Næste udgave: 1. november 2019

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 10-2019  

Johnsons Brexit-planer skræmmer ikke fiskeriet: Udstillerne på årets store internationale fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den...

Fiskerbladet 10-2019  

Johnsons Brexit-planer skræmmer ikke fiskeriet: Udstillerne på årets store internationale fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den...