Page 44

Hver middag afhenter Sydvestjysk Pelsdyrfoder fiskeafskær, som her i Hvide Sande hos Vejlgaard Fiskeeksport, hvor afskær fra de omkringliggende industrier samles i diverse plastcontainer, for herefter at blive tippet på en container og kørt til Esbjerg.

FOTO: JENS NØRGAARD

AF JENS NØRGAARD

HANDELSKRIG NEDDROSLER DANSK FODERPRODUKTION

Den kinesisk-amerikanske handelskrig og de deraf stigende toldsatser får nu direkte konsekvenser for dansk pelsdyrfoder eftersom de danske pelsdyravler har lidt et voldsomt tilbageslag i salget af minkskind til det kinesiske marked. Nedgangen i salget på verdens største skind-marked, er inden for de seneste måneder dykket med ikke mindre end 25-30 procent. Den markante nedgang kan mærkes i fiskeindustrien, der er storleverandør af fraskær fra fisk til foderproduktionen. Der er færre munde at mætte hos minkavlerne grundet den manglende afsætning.

44

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 9

For at kunne tilpasse sig de nye markedsvilkår har minkavlerne måtte reducere bestandene med op til 17 procent. (De nøjagtige tal kan først offentliggøres efter salgsmessen på Kopenhagen Fur den 2. september 2019). For minkavlerne er situationen dramatisk. I 2018 blev der produceret 17,9 mio. skind. Tallet ventes at falde i år til 12,5 mio. Det er en nedgang der kan mærkes. I branchen tales om det største tilbageslag nogensinde i et erhverv, som for blot få år siden blev betragtet som et ”guldrandet” stykke papir. Danske minkskind hører til de fineste og bedste i verden. Det er det vi skal overleve på - også som

Besøg

foderproducenter. Det fortæller adm. direktør Torben Henriksen, Sydvestjysk Pelsdyrfoder i Esbjerg. Virksomheden producerer 100.000 tons foder om året. Det svarer ca. til 710 tons i døgnet som fortæres af 440.000 moderdyr og avlsdyr. Hvert moderdyr føder i gennemsnit 5,5 unger. Samlet skal alle disse mink have frisk foder hver dag. UNDERLAGT STRENGE KRAV Sydvestjysk Pelsdyrfoder, har en årlig omsætning på 500 mio. kr. prisudviklingen følger fiskemelspriserne. Esbjerg virksomheden er en af ni foderfabrikker herhjemme. Fabrikken i det vestjyske dækker minkavler i en radius af 70 kilometer fra Esbjerg. Som den eneste er den miljø- og arbejdsmiljøcertificeret.

på stand E408 på DanFish

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 10-2019  

Johnsons Brexit-planer skræmmer ikke fiskeriet: Udstillerne på årets store internationale fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den...

Fiskerbladet 10-2019  

Johnsons Brexit-planer skræmmer ikke fiskeriet: Udstillerne på årets store internationale fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den...