Page 39

fritidsfiskerne i forhold til lovgivningen, som ”kun” tillader anvendelse af seks redskaber pr. fisker inklusive en rejepæleruse. Fritidsfiskerne må under ingen omstændigheder omsætte deres fisk i lighed med erhvervsfiskerne. Hos sidstnævnte holder vi øje med at erhvervsfiskeren afskriver egne fisk korrekt i forhold til de kvoter den enkelte har til et specifikt farvandsområde. Det er disse indberetninger som afgør den senere regulering. Derfor er det vigtigt at tallene er korrekte. Det er ikke ligegyldigt om fisken er fanget i Skagerrak og så bagefter noteres som Nordsøfisk. Indrømmet, fortsætter Claus Wille, så er der fiskere som tages i afskrivninger af fisk i forkert farvandsområde. Omkring Danmark har vi fire farvande, hvor der ofte er forskellig regulering: Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen For at sikre loven, har Fiskeristyrelsen ca. 80 kontrolmedarbejde-

re ansat i Fiskeriinspektoraterne. De er på hælene 24-7. De ansatte er tilknyttet to inspektorater Øst/Vest. Inspektoratet Øst har 4 afdelinger hvoraf den ene er i Kolding, hvor Gudenåen mere eller mindre danner grænsen til Vest. Øst har en fysisk grænse hen over øerne, Smålandsfarvandet og Øhavet syd for Fyn samt Bornholm. Inspektorat Øst er kendetegnet ved de mange små fiskefartøjer med mange landinger. Inspektorat Vest derimod er de store skibe, som bl.a. lander industrifisk til FF Skagen og Triple Nine 999 i Thyborøn. UDFORDRINGER I STYRELSEN For østersøfiskerne er problemerne til at få øje. Det gælder ikke mindst torskestoppet i farvandet fra Sydsjælland og rundt Bornholm. Flere er nødt til at finde en ny hverdag at drive fiskeri på, nu hvor de ser sig ”smidt ” ud af eget farvandområde, som det hedder. Udfordringer er der også i styrelsen som genopbygning af forvaltningen ud fra Rigsrevisionens tidligere sønderlemmende

Overfiskerikontrollør Morten Simonsen giver en hånd med ved isning af torsk. I baggrunden ses skipper John Marcus Thuriner, SG 30 Louise, og indhandler Leo Pihl fra fiskeexport virksomheden O.V. Jørgensen i Hundested.

kritik af interne forhold. Vi håber der kommer ro på. Samtidig var der politiske spændinger, hvor et flertal uden om den daværende regering satte dagsorden for dansk fiskeri. For os kontrollører omhandler udfordring lærdom. Fiskerne skal lære, at der er noget som hedder landingsforpligtigelser, (Discard

forbuddet, red.), de fangede fisk skal med i havn. Det kniber gevaldigt! Jeg ved slutter Claus Wille, det strider mod børnelærdommen om at være fisker. Her fik drengene for år tilbage fik at vide, at de små fisk skal ud, så de kan spise store og sunde. Så er der fisk igen til næste år og penge at tjene!

Ellehammer Ejektorer BESØG OS PÅ DANFISH MESSEN I AALBORG 9-11 OKTOBER Den Danske pavillon Hal D, Stand 800

www.ironpump.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 9

39

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 10-2019  

Johnsons Brexit-planer skræmmer ikke fiskeriet: Udstillerne på årets store internationale fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den...

Fiskerbladet 10-2019  

Johnsons Brexit-planer skræmmer ikke fiskeriet: Udstillerne på årets store internationale fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den...