Page 1

DKK 49,50

62. ÅRGANG · FEBRUAR 2018 NR. 1-2

EU smider fiskerne ud af Østersøen Orskov styrker fokus på fiskeriet Sajoni leveret til Skagen

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

840.000 340.000 86.000 læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2018


København, 2. – 4. Maj 2018

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR 2. - 4. MAJ

2018

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


FISKERBLADET 1-2-2018

TOPHISTORIE

6

EU SMIDER FISKERNE UD AF DEN VESTLIGE ØSTERSØ Tvunget af omstændigheder flytter fiskerfamilier i stigende omfang fra kystsamfundene, der ligger ud til den vestlige Østersø. Årsagen skal findes i konsekvenserne af EUs fiskestop for torsk i perioden fra den 1. februar til 31. marts. Indtægtstabet for den enkelte er nu så stort, at tilstedeværelsen som fisker i den vestlige Østersø ikke længere kan forsvares, når man også har ansvar for familie, besætninger med mere.

14

10

SAJONI LEVERET TIL SKAGEN Makkerparret Henrik Terpet og Brian Sørensen fik kort før jul en betydelig julegave til deres fællesselskab: Et spritnyt fiskeskib, der netop er blevet afleveret fra Vesværftet i Hvide Sande. Dermed fik de også fordoblet rederiets flåde fra eet til to sejlende fiskeskibe til det rejefiskeri, som de har været i gang i gennem flere år.

SLAGTEBÅD SKAL TRANSPORTERE NORSKE LAKS TIL HIRTSHALS Det norske selskab Hav Line tager sidst på sommeren levering af slagtebåden Norwegian Gannet, som skal fragte laks fra laksefarme i Norge til en nyopført lakseterminal i Hirthals. Den direkte sejlrute fra opdræt til forarbejdning skal sikre bedre miljø og højere kvalitet.

16

JACKON ETABLERER FABRIK I HIRTSHALS Industrikoncernen Jackon Holding har, gennem sit datterselskab Jackon Danmark A/S, indgået en langvarig aftale med det norske selskab Hav Line Processing A/S, om produktion og leverancer af fiskekasser i EPS, til Hav Lines nye anlæg i Hirtshals.


20

17

I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration i dansk fiskeri fra august 2017, igangsatte fiskeriminister Karen Ellemann en ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri. Analysen der er gennemført af revisionsselskabet forelå i starten af januar.

ORSKOV STYRKER FOKUS PÅ FISKERIET Der er ny mand i jobbet for det opsøgende salg på Orskov Yard. Martin Christensen overtog den 1. november stillingen som Sales Manager, hvor han i et tæt samarbejde med sin kollega Henrik Jensen og de øvrige i Projektafdelingen skal sørge for, at holde gang i ordrebogen på det nordjyske værft.

19

NYE MULIGHETER INNEN SJØMATSPRODUKSJON Verdens befolkning øker, og det anslås at verdens matvareproduksjon må økes med 70% i løpet av de neste 30 årene for å dekke behovet for mat.

18

22

Om tre måneder åbner den fjerde udgave af den internationale danske maritime messe, Danish Maritime Fair, i Lokomotivværkstedet i København. Her vil flere hundrede udstillere fra ind- og udland stå parat til at tage imod de mere end 4.000 besøgende der ventes den 2 - 4 maj.

Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

DANSK FISKERI I FREMGANG I 2016 De flotte takter fra 2015 blev fortsat i 2016, hvor dansk fiskeri oplevede vækst i både indtjening og eksport af fisk. Det viser Fiskeristatistisk Årbog 2016.

DANISH MARITIME FAIR VED AT VÆRE FYLDT GODT OP

KOLOFON

DELOITTE ANALYSE AF KVOTEADMINISTRATIONEN

23

MAX. FEM TORSK OM DAGEN Reglerne om, at fritidsfiskere højst må tage fem torsk med i land om dagen, når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø, gælder også i 2018.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

62. ÅRGANG · FEBRUAR 2018 NR. 1-2

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

EU smider fiskerne ud af Østersøen Orskov styrker fokus på fiskeriet Sajoni leveret til Skagen

Næste udgave: 3. marts 2018

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


AF JENS NØRGAARD

EU SMIDER FISKERNE UD AF DEN VESTLIGE ØSTERSØ

Tvunget af omstændigheder flytter fiskerfamilier i stigende omfang fra kystsamfundene, der ligger ud til den vestlige Østersø. Årsagen skal findes i konsekvenserne af EUs fiskestop for torsk i perioden fra den 1. februar til 31. marts. Indtægtstabet for den enkelte er nu så stort, at tilstedeværelsen som fisker i den vestlige Østersø ikke længere kan forsvares, når man også har ansvar for familie, besætninger med mere. For familien Frank Theodorsen, (47), hans kone Gitte og deres fire børn går turen 25 kilometer mod nord til Langelands hovedby Rudkøbing. Byen udgør et knudepunkt for familien, der fremover kun får 16 km til gymnasiet i Svendborg fremfor over 40 km hver morgen med skolebussen fra Bagenkop. Dertil kommer, at fruen i fiskerfamilien læser til SOSUassistent, hvilket også foregår i Fyns gamle søfartsby Svendborg. På rejsen fra Bagenkop med sine 560 ind-

6

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

byggere, får familien følgeskab af et besætningsmedlem fra den hjemlige trawler SG92 Gi-Bri. Det er den 20-årige Andi som sammen med sin kæreste bosætter sig i Rudkøbing. Begrundelsen fra begge familier er den samme, med EUs fiskestop er

det fremover ligegyldigt, hvor de bor i landet. Trawleren vil kun sjældent om overhovedet anløb hjembyen Bagenkop, da fiskeriet typisk vil foregå i Kattegat og farvandet nord for Skagen. I langt de fleste tilfælde vil Gilleleje være base. Men påmønstring af trawleren kan foregå hvor som helst.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


PENSIONISTERNE KOMMER At børnefamilierne forlader Bagenkop er ikke nogen hemmelighed. Det er heller ikke nogen hemmelighed at ejendommene i store hele sælges ”AS IS” – liggetiden er begrænset. Det er pensionister der forlader storbyerne og rykker til det idylliske Langeland – ikke mindst sydspidsen af øen. På midtermolen går snakken livligt en tidlige morgen i januar i år i bidende kulde, et mindre blæsevejr og nogle snefnug der piver om ørene alt imens DanPilot går ud af havnen med en lods, der skal ud på et af de mange skibe, der passerer Langelandsbælt. I baggrunden har HMDS Diana kastet fortøjningerne for at gå på patrulje.

fiskernes samlecentral, når de sidste fire af de store fiskeskibe forlader Bagenkop? Så er der kun fritidsfiskerne tilbage i den sydligste by på Langeland. Udviklingen går i stå, de unge flytter bort. Tilbage er stangfiskerne fra Tyskland, turisterne og pensionister. FISKEDE TYSKE TORSK Sammen med sin bror Thomas Theodorsen, (43), der er gift med Brit - ægteparret har to piger på 16 og 21 år - ejer brødrene i fællesskab trawleren SG92 GiBri – en forkortelse af hustruernes

fornavne. Brødrene vakte stor opsigt i 2017 under det daværende fiskestop for torsk fra den 1. februar til udgangen af marts. Deres tyske kollegaer havde nem-

lig i modsætning til den daværende danske fiskeriminister Esben Lunde Larsen fået forbundskansler Angela Merkels fiskeriminister, Christian Schmidt, og dermed EUs godkendelse til at fiske efter torsk under det danske fiskestop. Det fik brødrene til at rejse sig fra skipperstolen. Trawlerens motor blev startet og så gik det ud over bølgerne på fiskeri efter torsk både på dansk som tysk område. Det er jo EU farvand! Det kunne ikke have sin rigtighed at tyskerne måtte – vi ikke, fortæller Thomas til FiskerBladet.

Snakken på kajen blandt de ”gamle” fiskere går på ”katastrofen” der lurer. For hvad skal der ske med

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 1- 2· 2 0 1 8

7


- Vi havde aldrig hørt om det, fortsætter Thomas Theodorsen. Han undrer sig over at EU har genindført fiskestoppet i år vel vidende, at der er rigeligt med torsk. De er sunde og raske modsat torsken der fanges i område 25 øst for Bornholm, som er angrebet af sælorm. Selv vores havbiolog Michael Andersen i Danmarks Fiskeriforening PO maner politikerne til besindighed, men i EU lytter de mere til NGO’erne. BRYDER IKKE LOVEN IGEN Fiskeriminister Karen Ellemann lovede godt nok på Fiskeri Tidendes og Vestjysk Banks fiskerikonference i Søndervig i slutningen

8

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

af november at antallet af sæler skal reduceres kraftigt, da de ødelægger fiskernes levebrød. I fiskerikredse forlyder der intet om at oprydningen i sælbestanden er i gang, så vidt FiskerBladet erfarer. Om brødrene vil bryde loven om fiskestop i år er tvivlsomt, forsætter Thomas Theodorsen. Der er ingen smutveje umiddelbart, men går tyskerne på fiskeri efter torsk og de store mængder bifangst, så gør vi også. På fladfisk udgør tabet af bifangst mere end 250.000 kr. i forbudsperioden. Brødrene er vokset op med fiskeri i Bagenkop. De er tiende generation i familieledet, der kan føres

seks gange tilbage til tipoldefar, Herman Thomsen, i 1653. Som store drenge tog de med deres far Torben på fiskeri. Han havde båden Inge-Christina. Frank begyndte ombord hos vores far i 1986. Jeg begyndte hos fisker Knud Klem i Bagenkop i 1990 ombord på kutteren S.K. Klem. I 1997 kom jeg ombord på min fars båd og samtidig købte Frank og jeg hver en trediepart i hans fartøj. - Med indførelsen af FKA Fartøjs Kvote Andele i 2007 købte vi vores fars tredjedel i båden Inge-Christina inklusive FKA’en. Vi beholdt FKA’en og solgte båden

videre. I den periode forsvandt der i øvrigt mange skibe fra det danske fiskeri. Flere fiskere var kommet i store økonomiske vanskeligheder som følge af gæld fra tidligere tider. Ved at sælge regnede de med at komme gældfrit ud af deres mareridt. HOLDER WEEKENDFRI - Et par år før krisen satte ind i 2005 overtog vi det nuværende skib SG92 Gi-Bri – et stålskib på 17,37 meters længde, 5 meter i bredden og 2,8 meters dybgang. Trawleren er bygget i Stokkemarke på Lolland. Fartøjet er udstyret med en 300 HK Caterpillar motor. Topfarten er 10 knob service-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


BUREAUKRATER SÆTTER LOVEN - Tidligere kunne man sejle ud af havnen i Nordsjælland og sætte sine trawl. Den går ikke i dag. Nu skal vi sejle i mindst tre timer svarende til 24 sømil før vi må sætte trawlet. Det er jo beslutninger der er truffet af bureaukrater – dvs. folk der ikke har forstand på fiskeri. I den vestlige Østersø område 22 ved vi, at torsken er der i februar og marts. Det ville gøre det rentabelt for os, om vi måtte fiske efter torsk i årets første tre måneder. Nej – hedder det fra EU! I april måned må vi så gerne fiske igen i område 22 til 24. Men det er bare for sent i område 22, for da er torsken spredt igen. Tingene hænger ligesom ikke sammen. Der er ingen torsk i område 22 i april. Til gengæld må vi så fiske i område 24 som strækker sig fra Gedser til Bornholm. At forholdene er alvorlige indkomstmæssigt viser tallene fra fangsterne i vestlig Østersø: I 2015 inden torskestoppet fangede vi 239 tons torsk i område

fart 8,5 og besætningen er på 3 mand. - Vi er madpakke fiskere, siger Thomas med et bredt smil. Dvs. vi er stort set hjemme hver aften. Det er tidligt afsted om morgenen klokken 5 og hjemme igen hos familien ved 21-tiden efter losning af fangst og klargøring af skib. I weekenderne holder vi fri! - Før da fiskede vi i øvrigt i januar, februar og marts i vestlige del af Østersøen i område 22 og 24. Fra 1. april til 1. maj var der stop for torskefiskeri i vestlig Østersøen. I stedet gik vi øst af Bornholm i april måned. Første maj var vi

som regel tilbage i vestlig del af Østersøen frem til Sankt Hans, hvorefter vi sejlede til Gilleleje for kølhaling samt reparation om nødvendigt. - Det er primært torsk og fladfisk vi fisker i Østersøen. Fangsten af Jomfruhummer fiskes i Kattegat og Skagerrak samt noget bifangst. Når vi går op i Kattegat, sker det som oftest efter at vi har været på bedding i Gilleleje og fået malet skibet. Også i det område er det blevet besværligt at være fisker - især ud af Gilleleje. Hele det sydlige Kattegat mod Sverige er lukket område.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

22 - 24. I perioden 1. februar – 31. marts blev der fanget 129 tons torsk i område 22. I 2016 med fiskestop blev det kun til 148 tons i den vestlige del af Østersøen indtil den 1. juni og kun 26 tons i område 22 på grund af vinterstop fra den 15. februar 2016 til den 1.april 2016. I 2017 er tallene ikke gjort endelig op, men så meget ligger fast - tallene er bestemt ikke bedre på grund af at stoppet, som kom fra den 1. februar 2017 til 1. april 2017! Tallene taler som beskrevet deres tydelighed sprog, og viser klart en dalende økonomi for fiskerne i Østersøen. Trods det har Thomas modsat sin bror Frank ikke umiddelbart planer om at flytte fra Bagenkop. Han forstår godt de familier med skolesøgende børn, der siver ud af byen for at komme tættere på institutionerne.

PON POWER A/S

NÅR DU SKAL BRUGE POWER DU KAN STOLE PÅ Hos Pon Power tilbyder vi dig: • Motorer fra Cat og MaK af højeste kvalitet • Service tilpasset din virksomheds behov • Reservedele 24/7, 365 dage om året • Cat autoriserede servicemontører i hele landet www.pon-cat.com

F I S K E R B L A D E T / 1- 2· 2 0 1 8

9


TEMA: VÆRFTER

AF BENT MIKKELSEN

SAJONI LEVERET TIL SKAGEN

Makkerparret Henrik Terpet og Brian Sørensen fik kort før jul en betydelig julegave til deres fællesselskab: Et spritnyt fiskeskib, der netop er blevet afleveret fra Vesværftet i Hvide Sande. Dermed fik de også fordoblet rederiets flåde fra eet til to sejlende fiskeskibe til det rejefiskeri, som de har været i gang i gennem flere år. Nybygningen og udvidelsen af flåden betyder, at der nu er 12 mand i arbejde for det lille Skagen-rederi.

Der var fest på kajen i Skagen i dagene før jul, da Rederiet Casilo ApS havde inviteret til navngivning af nybygning nr. 319 fra Vestværftet i Hvide

10

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

Sande. Nybygningen fik navnet Sajoni og havde to navnemødre og en navnefar. Det var børnene Sandra, Josephine og Niclas, der med fælles hånd

sendte den traditionelle flaske champagne mod skibets stævn ved navngivningen. Rederiet skabte dermed en tradition, thi rederiets første skib,

der lå ved samme kaj under ceremonien, har navnet Casilo. Det er ligeledes sammensat af børn i rederfamilierne. Det er Caspar, Simone og Louise, der

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FOTO: PREBEN ANDERSEN

Vi ønsker tillykke med nybygningen af Sajoni S 486 og har leveret hovedmotoren Cummins type QSK38-M og 2 stk. Cummins type QSB7-DM generatoranlæg

Granly Diesel A/S Cummins Distributor Denmark www.granlydiesel.com

hver leverede en stavelse til navnet. Det var med dette skib, at samarbejdet begyndte i januar 2012, da fiskeskipperne Henrik Terpet og Brian Sørensen gik sammen om at købe et brugt skib. Det var kuriøst nok bygget i Hvide Sande, men af Hvide Sande Skibs- & Bådebyggeri i 2001 som Maryanna og som efterfølgende var omkring et ejerskab i Hirtshals som Mette Eliasen. Sammen har de gennem årene haft en heldig hånd med driften og det har så ført til ønsket om at bygge nyt. Der

faldt valget også på en konstruktion fra Hvide Sande, men fra Vestværftet. Nybygningen Sajoni er større end Casilo, som fortsætter i rederiet, men nu med en hyret besætning, mens de to redere allerede er i gang med en 1:1 tørn omkring det nye skib. De sejler hver især 14 dage med Sajoni og afløser, da hinanden i spidsen for en besætning på tre personer, skipperen inklusive. REJETRAWLER Sajoni er en rejetrawler, der i fremtiden skal fiske efter rejer

S 486 Sajoni Navteam ønsker tillykke med nybygningen og takker for leverancen af navcom udstyr. www.navteam.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 1- 2· 2 0 1 8

11


TEMA: VÆRFTER

FAKTA OM SAJONI S 486 Navn SAJONI Hjemhavn Skagen Havnenummer S 486 Kaldesignal OWDA Ejer S 386 Casilo ApS, Skagen Fiskeskipper Henrik Terpet Fiskeskipper Brian Sørensen Byggeværft (skrog) Rigas Kugu Buetva, Riga Udrustning/kontrakt Vestværftet, Hvide Sande Byggenummer # 319 Længde o.a. 28,05 m Længde p.p. 23,98 m Bredde 8,40 m Dybgang 5,50 Dybde til shelterdæk 6,50 m Tonnage 335 BT 100 NT Hovedmaskineri Cummins QSK38 Udtag 746 kW Gear Heimdal type HG 5116 Propeller Heimdal type K 600 Hjælpemotorer 2x Cummins type QSK 7 Udtag 2 x 141 kVA Tankkapaciteter Brændolie 47.000 liter Ferskvand 11.000 liter Procesvand 17.000 liter Aptering 6 kamre

UNDERLEVERANDØRER Hovedmaskine Cummins – leveret fra Granly, Esbjerg Hjælpemaskineri Cummins – leveret fra Granly, Esbjerg Gear Heimdal, Molde Generator Stamford – leveret fra Granly, Esbjerg Propeller Heimdal, Molde (www.heimdalprop.com) Bovpropeller Hundested Propeller Pumper  Xylem (www.xylemwatersolutions.com) Dykpumper Westmarine, Esbjerg Navigation/Elektronik HSR/Vest-EL/Naviteam El-installation Vest-El, Hvide Sande Blokke Blue Line/Brdr. Markussen, Vildbjerg Fabriksanlæg Intek, Hjørring Hydraulik+spil+tromler Thyborøn Skibs- & Motor Lastkøling Lemvig Køleteknik Slæb af skrog fra Riga Svendborg Bugser Aptering  Vestværftet og Vendelbo Woodwork, Hirtshals

12

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

i Skagerrak og omliggende farvande og som kan forarbejde fangsten om bord i et moderne fabriksanlæg på fabriksdækket. Den er fysisk større end Casilo, sådan nogenlunde fire meter længere og 1,4 meter bredere. Casilo måler 23,93 meter i længden og 6,99 m i bredden, mens Sajoni måler 28,05 meter i længden og er 8,40 m i bredden. Det har givet en større kapacitet i lastrummet og i fabrikken. Faktisk er det således, at næsten alle træk kan forarbejdes i løbet af nogle få timer, hvorefter rejerne er rensede, kogte og pakkede i kasser i lastrummet. Der kan også fiskes efter konsumfisk, som tillige kan være en del af bifangsterne ved reje-trawling. Bifangst-fisk kan også håndteres af procesanlægget om bord.

Der blevet plads til seks køjer i tre kamre om bord på nybygningen, hvilket betyder, at der reelt er enekammer til hvert besætningsmedlem og endda egen køje til dem, der tørner om kammeret. Fællesrummene er baderum og toilet samt kabyssen med tilhørende messe, hvor det sociale liv foregår mellem vagterne og arbejdet på dækket. Der er naturligvis stor tv-skærm med satellitforbindelse til land og de samme tv-programmer, som familien hjemme i Skagen kikker på. Sajoni er bygget på den sædvanlige måde, som Vestværftet har udviklet gennem en årrække hvor et stålskrog bygges på værft i Riga i Letland, hvor også maskineriet og spiltromlerne blev installeret under byggeprocessen. Efterfølgende er skroget,

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi ønsker tillykke med nybygningen

S 486 SAJONI

Vestværftet • Nordhavnskaj 12 • 6960 Hvide Sande • Tlf.: +9731 3322 • info@vestvaerftet.dk

Vi ønsker tillykke med nybygningen S 486 SAJONI

der også blev malet inden afsejlingen, slæbt til Hvide Sande af Svendborg Bugser og afleveret til Vestværftet, hvor den endelige udrustning med aptering, hydraulik og elektronik er blevet udført af forskellige underleverandører. Det gælder også de endelige installationer af hovedmaskineri og hjælpemaskineri, og dermed blev Sajoni til et færdigt skib, der kunne afleveres i begyndelsen af december 2017.

den formelle ejer af nybygningen Sajoni. Det går godt for fiskeriet efter rejer i Skagen-rederiet. Regnskabsåret 2016 – senest offentliggjorte – viser et pænt overskud. Der er et bruttooverskud (omsætning er ikke offentliggjort) på 11,8 millioner kroner. Driftsresultatet blev på 5,34 millioner kroner og et nettoresultat efter skat på 2,77 millioner kroner.

ANPARTSSELSKAB Fiskeskipperne Brian Sørensen og Henrik Terpet startede som nævnt i januar 2012, da de købte Casilo. Det skete i et traditionelt partrederi med 50 % til hver af de to deltagere. Det blev i januar 2015 ændret til et nystiftet anpartsselskab med navnet S 386 Casilo ApS, som også er

Der er nu 12 ansatte i selskabet, men i 2016 var der i gennemsnit fire personer ansat, som i årets løb har fået udbetalt 3,95 millioner kroner i hyre. Selskabets fiskekvoter blev ved årsskiftet værdisat til 28,6 millioner kroner ud af den samlede regnskabsmæssige værdi af Casilo og kvoter, der samlet udgør 45,9 millioner kroner.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Vi ønsker tillykke med nybygningen S 486 SAJONI

F I S K E R B L A D E T / 1- 2· 2 0 1 8

13


SLAGTEBÅD SKAL TRANSPORTERE NORSKE LAKS TIL HIRTSHALS Det norske selskab Hav Line tager sidst på sommeren levering af slagtebåden Norwegian Gannet, som skal fragte laks fra laksefarme i Norge til en nyopført lakseterminal i Hirthals. Den direkte sejlrute fra opdræt til forarbejdning skal sikre bedre miljø og højere kvalitet. Når Norwegian Gannet om et lille års tid lander de første slagtede laks i den kommende lakseterminal i Hirtshals, er det starten på en lille revolution i lakse-industrien.

klar til forarbejdning i Hirtshals to dage hurtigere end ved den traditionelle metode med slagtning på land i Norge og transport på lastbil til forædlings-virksomheden.

Norwegian Gannet, der lige nu er ved at blive bygget på et spansk værft, vil hente laksene direkte hos opdrætteren, foretage slagtning og nedisning ombord og levere fisken

SPARER 7000 LASTVOGNSTOG Hav Line, der har hjemsted i Bergen og ejes af to af de store spillere i den norske laksebranche, Haugland-Gruppen og Sekkingstad-

14

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

familien, har beregnet, at der med den nye slagte- og transportform spares 7000 lastvognstog på årsbasis. Det tæller positivt i miljøregnskabet, for Norwegian Gannet er udstyret med den nyeste miljøvenlige hybrid-teknologi med motorer fra Wärtsilä og batterier til elektrisk drift fra Corvus.

Det er baggrunden for, at byggeriet af det nye skib er støttet med 6,5 mio. norske kroner fra ENOVA, som er den norske stats fond til omlægning af Norge til et lavudslipsamfund. KAPACITET PÅ 1.000 TON Norwegian Gannet har en kapacitet på 1.000 ton laks, og der er planlagt tre ugentlige sejladser

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


mellem Norge og Hirtshals. Hele kapaciteten kan dog først udnyttes når Lakseterminalen i Hirtshals er fuldt udbygget. Hovedparter af de norske laks ventes at komme fra laksefarme i nærheden af Bergen. - Norwegian Gannet har kapacitet til at håndtere hele ti procent af den samlede norske produktion, siger Jon Hindar, administrerende direktør i Hav Line Gruppen til Sysla Maritime. Han forudser at der vil blive bygget flere tilsvarende både hvis projektet som ventet bliver en succes. INGEN HAR SÅ TRAVLT SOM EN DØD LAKS Et ordsprog i branchen siger, at ”ingen har så travlt som en

død laks”. Bag det ligger, at jo hurtigere laksen når frem til markedet, des friskere er den hvorved såvel holdbarhed som kvaliteten forbedres. MANGE ARBEJDSPLADSER I Hirtshals forventes lakseterminalen at skabe op mod 140 nye arbejdspladser, når terminaler er fuldt udbygget i 2019. Til den tid vil terminalen være på 16.000 kvadratmeter.

Danske Fiskeres Forsikring & Dansk Fartøjsforsikring

Dertil kommer godt 60 arbejdspladser om bord på Norwegian Gannet.

Hver for sig har vi vores kompetencer inden for arbejdsskade- og fartøjsforsikring ! Nu har vi slået os sammen ! Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab.

KILDE: ERHVERV HJØRRING & SYSLA MARITIME

Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmesider www.dff-gs.dk • www.dfff.dk

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • • • •

Høj daglig losse- og produktionskapacitet Konkurrencedygtige råvarepriser Konkurrencedygtige brændstofpriser Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 1- 2· 2 0 1 8

15


JACKON ETABLERER FABRIK I HIRTSHALS

Industrikoncernen Jackon Holding har, gennem sit datterselskab Jackon Danmark A/S, indgået en langvarig aftale med det norske selskab Hav Line Processing A/S, om produktion og leverancer af fiskekasser i EPS, til Hav Lines nye anlæg i Hirtshals. - Vi har i lang tid arbejdet sammen med ejerne af Hav Line Gruppen om denne etablering, og er vældig glade for at være en del af den store satsning som nu sker på havnen i Hirtshals, siger Stein Trygsland, CEO i Jackon. Hav Line Processing A/S, der er ejet af Hav Line Gruppen, er i gang med at bygge en slagtebåd, som skal hente laks på det norske vestland. Disse skal så fragtes til Hirtshals, hvorfra pakning og videre distribution sker. Jackons nye fabrik bygges vægtil-væg med Hav Line Processings pakkeanlæg, og skal være klar til produktion i andet halvår 2018,

16

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

samtidigt med start af slagtebådskonceptet. AMBITIONER EPS kassefabrikken, der kommer til at være højt automatiseret og få installeret nyeste tilgængelige produktionsteknologi, vil udover at dække Hav Lines behov for EPS fiskekasser, også have kapacitet til at betjene andre potentielle lokale kunder. Under projekteringen af fabrikken har vi både lagt vægt på den mest mulige effektive grænseflade til Hav Line, men også på at kunne være en effektiv og fleksibel leverandør til andre lokale kunder, siger Stein Trygsland.

De seneste år har Jackon øget indsatsen på fiskeemballage og koncernen producerer i dag fiskeemballage på sine fabrikker i Fredrikstad, Stavanger, Sotra, Øksnes, Tana Bru (StyroNor) og fra andet halvår 2018 altså også i Hirtshals. - Via disse satsninger har vi styrket vores markedsandel i dette vigtige segment, og ambitionen er at styrke positionen yderligere de kommende år, siger Stein Trygsland. JACKON-GRUPPEN Jackon-gruppen er en norskejet koncern med hovedkontor

i Fredrikstad, Norge. I november 2012 købte Jackon AS aktiemajoriteten hos ThermiSol A/S og fik dermed produktions og salgsenhed i Hedensted, Danmark. Per 1. januar 2013 skiftede ThermiSol A/S navn til Jackon Danmark A/S. Jackon er Nordens førende leverandør af isolering og emballage i ekspanderet (EPS) og ekstruderet (XPS) polystyren til byggebranchen og industrien. Koncernen har i alt 15 fabrikker i Europa, hvoraf 12 er placeret i Norden. Vi har ca. 700 ansatte og en årlig omsætning på 1,8 mia. NOK.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


PROFIL

ORSKOV STYRKER FOKUS PÅ FISKERIET

Der er ny mand i jobbet for det opsøgende salg på Orskov Yard. Martin Christensen overtog den 1. november stillingen som Sales Manager, hvor han i et tæt samarbejde med sin kollega Henrik Jensen og de øvrige i Projektafdelingen skal sørge for, at holde gang i ordrebogen på det nordjyske værft. - Vi har stor fokus på fiskeriet lige nu, siger Martin Christensen. - Vi fokuserer både på skibe der allerede er her i området - det vil sige, de der sejler ude i Nordsøen, men også dem der kommer langvejs fra - f.eks. har vi en del canadiske trawlere, fortæller Martin Christensen. - Nogle af dem har vi liggende hen over vinteren hvor de får lavet større reparationer, overhaling og udskiftning af udstyr. - Normalt sejler de canadiske trawlere ovre ved den canadiske kyst, men de kommer bl.a. herover fordi vi har stort fokus på kvalitet, levering til tiden og har den fordel, at vi har alle deres udstyrsleverandører liggende tæt på. - Orskov Yard har en lang tradition indenfor fiskeriet, helt tilbage til den tid hvor vi byggede mange fiskeskibe. Denne kompetence har

vi bevaret, om det gælder forlængelse, ny fiskefabrik, nyt fremdrivningsanlæg eller tilsvarende, så står vi klar, forklarer Martin Christensen. På trods af sine kun 31 år, er Martin Christensen en meget erfaren herre. Han har været vidt omkring, såvel arbejdsmæssigt som geografisk. - Oprindelig er jeg uddannet mekaniker og startede hos Orskov efter endt uddannelse. Det blev til 2 år inden jeg gik i gang med at uddanne mig videre til maskinmester, fortæller Martin Christensen. - Da jeg var færdig som maskinmester arbejdede jeg med stort set alt - lige fra hydraulik til el. Derefter blev jeg ansat som projektleder i et Hirtshals-firma. Der rejste jeg rundt i verden, vi havde bl.a. en ombygning på en af verdens største LNG carrier, i Malaysia, og nogle store projekter på Mærsk’s boreskibe,

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

hvor jeg tilbragte næsten halvandet år i USA. - Derfra kom jeg til et andet Hirtshals-firma, hvor jeg arbejdede som projektleder ved større og mindre reparationer af forskellige skibe fra hele den maritime industri. Derudover var jeg også ansvarlig for kvalitet og sikkerhed, samt implementering og godkendelse af ISO 9001 kvalitetsledelsessystem. Siden 1. november sidste år har jeg så været Sales Manager her på Orskov Yard, siger Martin Christensen. Hvad går jobbet ud på? - Jeg skal ud og besøge kunderne, være vores ansigt udadtil og sørge for, at vi er det naturlige valg når vores kunder har større eller mindre reparations- og ombygningsopgaver. Jeg har nogle rigtig dygtige kolleger i Projektafdelingen og tror på at, ved at indhente flere forespørgsler fra nye kunder og opretholde de gode samarbejde på tværs af afdelingerne, vil det forhåbentligt

Martin Christensen

også kunne give et par ekstra ordre, forklarer Martin Christensen. - Det er mit arbejde at fortælle at vi er her, og rådgive kunderne i forhold til deres udfordring. Desuden skal jeg finde nye potentielle kunder og vedligeholde det gode samarbejde vi allerede har med de eksisterende kunder, siger Martin Christensen.

F I S K E R B L A D E T / 1- 2· 2 0 1 8

17


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

DANISH MARITIME FAIR VED AT VÆRE FYLDT GODT OP

Om tre måneder åbner den fjerde udgave af den internationale danske maritime messe, Danish Maritime Fair, i Lokomotivværkstedet i København. Her vil flere hundrede udstillere fra ind- og udland stå parat til at tage imod de mere end 4.000 besøgende der ventes at runde messehallen i løbet af de tre dage messen varer, nærmere bestemt den 2 - 4 maj. - Det går faktisk rigtig godt”, siger Martin Uhlenfeldt, partner i Maritime Danmark der står for messen, og den øverst ansvarlige for afviklingen af messen. - Der er stadig gode stande at få for de der ikke har sikret sig endnu, men antallet af ledige stand svinder løbende, og man skal selvfølgelig ikke vente for længe med at slå til, hvis man vil være sikker på at få en stand.

ØKONOMISK OPSVING - Alt i alt forventer vi en sprudlende stemning på messen - messesæsonen er kun lige begyndt, foråret er på vej og der er optimisme i luften. Såvel herhjemme som ude i verden er der opsving i økonomien, der er kommet mere damp på kedlerne - både i den maritime industri og den maritime verden som helhed.

- Vi er meget glade for, at Danske Maritime endnu engang har valgt at henlægge deres store internationale konference, Danish Maritime Technology Conference, til Lokomotivværkstedet. Konferencen er et fagligt fyrtårn, ikke kun for den hjemlige maritime industri - men også på verdensplan. Den danske maritime industri er helt i front indenfor områder som innovation, digitalisering og grøn teknologi, og det vil selvfølgelige komme til at præge konferencen. OPENING OCEANS CONFERENCE - Lokomotivværkstedet vil i år også rumme en helt ny og meget spændende stor international konference: Opening Oceans Conference, der stiller skarpt på de mange nye forretningsmuligheder havene rummer. Konferencen, der ventes at tiltrække

FOTO: CARSTEN LUNDAGER

- Ingenting kommer selvfølgelig af sig selv, og vi har skulle arbejde for at fylde messehallen op med spændende udstillere fra ind- og udland, men stemningen er god, salget flyder og vi håber at kunne tænde den røde lampe til sidst, siger Uhlenfeldt.

DANISH MARITIME TECHNOLOGY CONFERENCe Ingen messe uden et sideløbende konferencespor, og her kommer Danish Maritime Fair 2018 til at markere sig stærkere end nogensinde.

mere end 300 topfolk fra den FLERE MØDER OG WORKSHOPS maritime branche verden over, Ud over de to store konferencer er er arrangeret af Nor-Shipping flere mindre møder og workshops messen i Oslo. Et spændende ved at tage form i Lokomotivværknyt samarbejde som vi ser frem stedet, parallelt med Danish Marititil at udbygge i de kommende me Fair. Herom mere i næste udgaHundested Propeller 20:28 Side 1 Danmark. år, siger Martin Uhlenfeldt. 20/11/03 ve af Magasinet Maritime

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

18

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

PROFIL

NYE MULIGHETER INNEN SJØMATSPRODUKSJON

Verdens befolkning øker, og det anslås at verdens matvareproduksjon må økes med 70% i løpet av de neste 30 årene for å dekke behovet for mat. For å sikre fremtidig matvareproduksjon vil det være kritisk med en akvakultur industri i stor skala med verdensomspennende distribusjon. Vi må samtidige bekjempe livsstilssykdommer og sikre bærekraftig ressursutnyttelse. Dette vil kreve en ny tilnærming til matproduksjon og det vil skapes nye næringer. Den første havfarmen ,på størrelse med en borerigg, for oppdrett av laks ble nylig levert i Norge. Hva vil slike enorme havfarmer kreve av logistikkløsninger, både onshore og offshore? Når vil den

første offshore algefarmen bli bygget? Hvordan skal maten som blir produsert offshore transporteres? Maritim næring har kunnskap, ressurser og infrastruktur som kan bidra til å utvikle de nye voksende havnæringene. Det er behov for maritime partnere med rett ekspertise for å nå ambisjoner, og gripe morgendagens kommersielle forretningsmuligheter. Opening Oceans Conference Og nettopp nye forretningsmuligheter i havet er fokuset for Nor-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Shipping sitt nye initiativ – the Opening Oceans Conference. Opening Oceans, 2.-3. mai, vil gå parallelt med Danish Maritime Days i København, og Norges Rederiforbund og Danske Rederier er med som støttespillere. Konferansen retter seg mot aktører i maritim næring og alle havnæringene, samt politiske, finansielle og rådgivende organisasjoner. KONFERENCE PROGRAMMET Konferanseprogrammet setter fokus på kommersielle forretningsmuligheter i havet, og hvor-

dan disse kan realiseres gjennom nye samarbeid og kompetanseutveksling på tvers av næringer og aktører. Sentrale temaer blir energiproduksjon, tilgang til mineraler, endrede logistikkrav, matproduksjon og hvordan skape verdi av den uendelige datamengden som digitalisering frembringer. Opening Oceans er et unikt initiativ for en maritim bransje i endring, og er en strategisk link mot Nor-Shipping 2019. Bli med og se mot horisonten etter nye forretningsmuligheter på Opening Oceans Conference 2018!

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

19


DELOITTE ANALYSE AF KVOTEADMINISTRATIONEN

I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration i dansk fiskeri fra august 2017, igangsatte fiskeriminister Karen Ellemann en ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri. Analysen der er gennemført af revisionsselskabet forelå i starten af januar.

Denne eksterne analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri er igangsat SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATER AF ANALYSENS OPDRAG Analysen har omfattet følgende: · Beskrivelse af gældende administrationsgrundlag og -system · Dybtgående analyse af historik mv. · Analyse af administrationssystem

20

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

· Udarbejdelse af forslag til fremtidig administrationsmodel. Analysens fokus har således været på den praktiske udmøntning af administrationen af de administrative proces-ser og den faktiske historiske udvikling på fiskekvoteområdet. Analysen har ikke omfattet en vurdering af realise-ringen af de politiske intentioner med forvaltningen af fiskekvoter, ligesom analysen ikke har omfattet øvrige for-valtningsmæssige opgaver i Land-

brugs- og Fiskeristyrelsen, der falder udenfor selve kvoteadministrationen. I det følgende opsummeres i punktform hovedresultaterne af den gennemførte analyse. Vurdering af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administrationsgrundlag og -praksis På baggrund af den gennemførte analyse er det Deloittes vurdering, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsens admini-stration af dansk

erhvervsfiskeri i den daglige og praktiske opgaveløsning på mange områder fungerer efter hensigten, men at den hviler på et grundlag, som ikke er tilstrækkeligt sikkert og robust, og at der er forekommet væsentlige fejl, som kunne have været undgået eller opdaget. Det er således vores vurdering, at administratio-nen af området er behæftet med en række væsentlige mangler og risici, der kan opsummeres i følgende fire for-hold:

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


1. Analysen har vist, at administrationsgrundlaget, herunder dokumentationen af de administrative processer, samlet set er utilstrækkelig. På en lang række af de kortlagte områder findes der ikke beskrevne sagsgange eller instrukser. På de områder, hvor styrelsen har forelagt et instruksgrundlag, er der enten tale om instrukser af ældre dato – i visse tilfælde udaterede – eller instrukser, der er udarbejdet i anden halvdel af 2017. 2. Den administrative håndtering af særlige forhold, for eksempel registreringen af dispensationer og fartøjskvo-tebytter, fremstår håndholdt og forankret hos enkelte medarbejdere og i nogle tilfælde også sporadisk, i for-hold til om registreringen foretages. Dette betyder, at hensigtsmæssig håndtering af disse forhold beror på medarbejdernes egen systematik i administrationen samt hukommelse.

3.  Analysen har endvidere vist, at styrelsens tilgang til løbende kontroller af eksempelvis overholdelse af anmel-delsesforpligtelser og håndhævelse af sanktioner generelt er mangelfuld. Styrelsens udøvelse af kontrol mv. er primært initieret af godkendelse af fartøjsog kvotehandler, oprettelse af selskaber og ændringer i selskabers ejerforhold. Dette betyder, at den tværgående kontrol og opfølgning ikke er tilstrækkeligt prioriteret og ikke gennemføres med henblik på at identificere generelle fejl og uoverensstemmelser. 4.  Endelig fremstår administrationen af området som sårbar, da de enkelte administrative opgaver er forankret hos få medarbejdere. Sammenholdt med den begrænsede forekomst af dokumenterede sagsgange og ned-skrevne instrukser vurderes der således at være risici i forhold til opretholdelse af en konsistent

FISHING VESSELS ONE STOP SERVICE IN FREDERIKSHAVN 24-7-365

og kvalitets-mæssigt tilstrækkelig administration. Analysen er gennemført i perioden september-december 2017 og er baseret på en omfattende dataindsamling gennem interview og workshops med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens medarbejdere, gennemgang af regulering, internt materiale og konkrete sager, omfattende dataudtræk fra styrelsens systemer, deskresearch mv. Dertil kommer anvendelse af dataudtræk fra Søfartsstyrelsens skibsregister og Erhvervsstyrelsens Centrale Virksom-hedsregister (CVR) og ejerregister. Analysen har i overensstemmelse med opdraget fokuseret på perioden 2011-2017 og dermed på den gældende regulering i denne periode, mens den fremadrettede regulering ikke er omfattet af analysen.

24

STEEL WORKS /// SERVICE OF SEAFOOD PROCESSING PLANTS INTERIOR AND INSULATION WORKSHOP /// ELECTRICAL WORKS PIPING AND REFRIGERATION /// ENGINE & MECHANICAL SERVICE HYDRAULIC WORKSHOP /// SANDBLASTING & PAINTING CLEANING /// FIRE FIGHTING EQUIPMENT /// SHIP DESIGN WWW.ORSKOV.DK Havnepladsen 16 · DK-9900 Frederikshavn · Denmark Telephone: +45 96 20 85 00 · Email: orskov@orskov.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 1- 2· 2 0 1 8

21


DANSK FISKERI I FREMGANG I 2016 De flotte takter fra 2015 blev fortsat i 2016, hvor dansk fiskeri oplevede vækst i både indtjening og eksport af fisk. Det viser Fiskeristatistisk Årbog 2016, der netop er offentliggjort af Fiskeristyrelsen.

Dansk fiskeri oplevede ny fremgang i 2016, både når det gælder indtjening og eksport af fisk. Det fremgår af tallene i Fiskeristatistisk Årbog, der indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri. Allerede i 2015 havde dansk fiskeri et særdeles godt år, hvor værdien af både eksport og import for fisk og fiskeprodukter nåede det højeste niveau i 10 år. Det resultat blev dog overgået i 2016. Her løb eksporten op i 25,9 mia., hvilket var 7,5 %

højere end året før, mens importen løb op i 19,3 mia., hvilket var 11 % højere end året før. Det giver et overskud på handelsbalancen på 6,7 mia. kr. SILDE- OG JOMFRUHUMMERFISKERI I VÆKST Indtjeningen steg for dansk fiskeri i 2016, til trods for at mængden af landet fisk faldt markant. Det skyldes blandt andet, at prisudviklingen på visse arter har været gunstig, og at faldet i landede fisk primært gælder industrifisk med en lavere kilopris.

Samlet set var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri i 2016 på 3,66 mia. kr., hvilket var 7,5 % højere end året forinden. Mængden af landet fisk faldt med 23 % til 670.176 tons, hvilket især skyldes et markant fald i mængden af landede industrifisk. Den samlede bruttoindtjening ved industrifiskeriet lød på 720 mio. kr. i 2016. I forhold til 2015 faldt bruttoindtjeningen med 180 mio. kr. svarende til et fald på 20 %. Mængden af de ilandbragte fisk faldt med 32 %. Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. Blåmuslinger var 20 % højere end i 2015 og udgjorde 2,9 mia. kr. Der var et fald i de tilførte mængder på 3 %.

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

22

F I S K E R B L A D E T / 1 - 2· 2 0 1 8

De arter, som genererede flest indtægter i 2016, var sild, brisling, torsk, rødspætte, makrel og jomfruhummer i den nævnte ræk-

kefølge. Særligt for sild og jomfruhummer var der en markant procentvis stigning i indtægterne. I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 736 mio. kr., svarende til en stigning på 52 % i forhold til 2015 og i fiskeriet efter jomfruhummer steg bruttoindtjeningen med 47 % til 280 mio. kr. Årbogen viser også, at antallet af fiskerifartøjer er faldende for tiende år i træk. Der var 2.273 fartøjer i 2016, som tilhørte de danske erhvervsfiskere. I 2007 var tallet 2.957. Det er Fiskeristyrelsen, der udarbejder officiel dansk statistik på fiskeriområdet efter aftale med Danmarks Du kan downloade Fiskeristatistisk Årbog 2016 gratis her: http:// webfd.fd.dk/info/sjle3/aarbog/ Fiskeristatistik_2016.pdf

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MAX. FEM TORSK OM DAGEN

Reglerne om, at fritidsfiskere højst må tage fem torsk med i land om dagen, når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø, gælder også i 2018.

For at genoprette torskebestanden blev der fra nytår 2017 indført en øvre grænse for, hvor mange torsk fritidsfiskere må tage med i land pr. dag, når de fisker i den vestlige Østersø. Området dækker alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm. Se på kortet heroverover, hvor begrænsningen gælder . Reglerne betyder, at fritidsfiskere højst må tage 5 torsk pr. dag med i land. I perioden 1. februar til 31.

marts må man dog højst tage 3 torsk pr. dag med i land. Regler om begrænsninger i lystog fritidsfiskeri blev oprindelig vedtaget på et rådsmøde for landbrug og fiskeri den 10. oktober 2016.

Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax: +45 54 70 60 12 www.bredgaardboats.com E-mail: info@bredgaardboats.com

Nyt bådeværft i Rødby Havn

Har du spørgsmål til de nye regler, kan du måske finde svar i denne FAQ. Du er også velkommen til at kontakte styrelsen på e-mail: fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 1- 2· 2 0 1 8

23


Fiskerbladet 1-2 2018  

EU smider fiskerne ud af den vestlige Østersø: Tvunget af omstændigheder flytter fiskerfamilier i stigende omfang fra kystsamfundene, der l...

Fiskerbladet 1-2 2018  

EU smider fiskerne ud af den vestlige Østersø: Tvunget af omstændigheder flytter fiskerfamilier i stigende omfang fra kystsamfundene, der l...