Page 35

PROGRAM Session Tid Indlægsholder Registrering 09:00

Ankomst, registrering, kaffe & let morgenmad

09:30 Velkomst v/ Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne samt medlem af TØF's bestyrelse Short Sea Shipping 09:40 Short Sea Shipping initiativ Moderator: Mikkel Hansen, TØF/ Europas Maritime Udviklingscenter Nærskibsfart er højt på den politiske dagsorden i EU, hvor ønsket er et modalskift, der kan sikre aflastning af det europæiske vejnet. Der er dog en række barrierer, der vanskeliggør realisering af de politiske målsætninger, men der også gode eksempler på, at det kan lykkes. Transportpolitisk chef Peter Olsen, Danmarks Rederiforening, vil fortælle om revitaliseringen af Short Sea Promotion Center Danmark, hvor en række brancheorganisationer er gået sammen for at identificere barrierer og finde fælles løsninger. I sammenhæng hermed vil Chefkonsulent Michael Henriques og lektor Jacob Kronbak, DTU, orientere om et igangværende analysearbejde om omkostninger i transportkæder, der er finansieret af Den Maritime Fond. 10:30

Speditørernes synspunkt

Danish Maritime Fair 11:00 Åbning af Danish Maritime Fair Besøg i udstillingen 12:00 Frokost Short Sea Shipping Cases 13:00 Nærskibsfart: Ruten Zeebrugge – Hirtshals Det er muligt at skabe nyt, men løsningerne kræver at tænkning i mange dimensioner er til stede. v/ Jens Kirketerp Jensen, Administrerende direktør, Hirtshals Havn 13:25  Sammenhængen mellem havn, transportcenter og Jyllandskorridoren Nils Skeby, direktør i ADP A/S sætter bl.a. fokus på at sætte yderligere skub i nærskibsfarten for havnen ved at udnytte det potentiale og de muligheder, der ligger i sammenhængen mellem havn, transportcenter og Jyllands-korridoren. v/ Direktør Nils Skeby, ADP A/S 13:50 Bulk på sø/bane Omlastning i havne kan optimere omkostninger og måske flytte gods fra overbelastede veje. v/ Jesper Holt Jensen, direktør Thyborøn Havn, og Salgs- og Udviklingschef Lars Sylvester, Thyborøn Stevedore 14:15 Kaffepause og besøg i udstillingen Blå vækst 15:00 Vækstteam for det Blå Danmark og debat med et twist 16:15 Afrunding, farvel og tak for i dag 16:30

Vin & networking - og hvorfor ikke rundere udstillingen igen? :-)

Dmm 5 16  

Official opening of Danish Maritime Fair: Come and join us for the opening of the Danish Maritime Fair, accompanied by the Navy Tambur Corps...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you