Page 34

SPECIAL: DANISH MARITIME FAIR 2016

Tidspunkt Tirsdag d. 25. oktober 2016 09.00 – 16.30

Sted Danish Maritime Fair, Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

HAVNEKONFERENCEN 2016 TØF’S HAVNEKONFERENCE D. 25. OKTOBER 2016

VÆKST VIA HAVNEN NÆRSKIBSFART FOR DUMMIES

Nærskibsfart – har der været talt og skrevet

Hvordan vælger speditøren mellem de

Slutteligt skal vi se vækstteamet i øjnene

meget om. Men sker der noget?

forskellige transportformer, vi kigger på

og spørger: hvordan får vi mere vækst via

forskellige cases der giver

havnen?

I år tager vi temperaturen på nærskibsfarten.

håb for fremtiden.

Vi vurderer om det er en patient i bedring eller ej.

PRIS Medlemspris: Øvrige:

Vi hører om forskellige nærskibsfart initiativer.

1.200 kr. + moms 1.700 kr. + moms

Venligst bemærk at prisen for ikke-medlemmer tillægges 500 kr. hvilket svarer til et års medlemskab af foreningen.

Praktisk om tilmelding og program: Tilmelding venligst senest d. 18. oktober på www.toef.dk/konferencer

Dmm 5 16  

Official opening of Danish Maritime Fair: Come and join us for the opening of the Danish Maritime Fair, accompanied by the Navy Tambur Corps...

Dmm 5 16  

Official opening of Danish Maritime Fair: Come and join us for the opening of the Danish Maritime Fair, accompanied by the Navy Tambur Corps...