Page 50

Velkommen til en verden af muligheder på SIMAC Det blå Danmark UddannelseR 2014

både maskinmesterskole og navigationsskole. Alle uddannelser er professionsbacheloruddannelser. Maskinmester Maskinmesteruddannelsen er den bredeste tekniske uddannelse i Danmark. Du får en uddannelse, der både udfordrer dig praktisk og teoretisk. På grund af den brede tekniske viden finder de fleste ansættelse som mellemledere eller chefer.

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) er Danmarks største maritime uddannelsescenter. På SIMAC kan du uddanne dig i tre retninger; maskinmester, skibsofficer eller skibsfører, og vi er derfor

Trækker havet i dig? Vil du gerne have en uddannelse til søs, vil du være den der bestemmer, så skal du starte på en spændende maritim uddannelse på Svendborg Søfartsskole. Der er mange veje/muligheder for at nå målet. Du kan enten blive kyst- eller sætteskipper, som giver mulighed for at sejle som 1. eller 2. styrmand om bord på mindre handelsskibe, eller du kan fortsætte indtil du får en officers uddannelse, hvor du kan blive fører af de største container- og tankskibe i verden. Alle de maritime uddannelser kan kombineres, så du selv kan bestemme hvilket uddannelses niveau, du selv ønsker at erhverve. Som skibsassistent står du for det praktiske arbejde

50

Skibsfører En skibsfører er først og fremmest chef om bord på et skib og er den øverst ansvarlige for navigation, sejlads og sikkerhed på havet. Skibsofficer Skibsofficeren har kompetence til at arbejde både

om bord, du har både dæks- og maskintjeneste. Du skal deltage i brovagt, rengøring, vedligeholdelse af skibets maskiner og teknik. Uddannelsen veksler mellem skole og praktiktid til søs. Når du er på skolebænken får du SU – og i praktiktiden får du løn som ubefaren skibsassistent. Med en eksamen som skibsassistent kan du videreuddanne dig til skibsofficer. Du kan også vælge den 3 årige HF-Søfartsuddannelse, hvor du både får en HF uddannelse samt 1. modul af skibsofficersuddannelsen. Uddannelsen foregår i samarbejde med VUC-Fyn Svendborg og Svendborg Søfartsskole. Denne uddannelse fører frem til en bachelorgrad. Livet til søs er spændende. På havet føler man natur-

på broen og i maskinen – dvs. at du kan arbejde både som maskinmester og skibsfører og får derfor den bredest mulige maritime uddannelse med mange forskellige jobmuligheder. Alle vores uddannelser giver adgang til en bred vifte af både sø- og landbaserede job i ind- og udland. Der er stor efterspørgsel og mangel på både maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere, hvilket gør, at der næsten ingen arbejdsløshed er. Vi er beliggende i Svendborg på Sydfyn, hvor der er mulighed for rigtig mange forskellige aktiviteter. Vi afholder desuden flere arrangementer med de andre uddannelser i

kræfterne, de kan både være smukke og skræmmende. Derfor er den uddannelse vi tilbyder, også tilrettelagt så du bliver i stand til både fagligt og menneskeligt at klare hverdagen til søs. Dansk søfart er blandt verdens førende, og når du kommer rundt i verden vil du opdage, at vi som nation er højt værdsat på grund af den kvalitet og præcision, som altid har været dansk skibsfarts kendetegn.

Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs.

byen – f.eks. sygeplejerskeuddannelsen, ligesom vi har vores egen fredagsbar.

Kontakt vores studievejleder direkte på tlf. 7221 5533 eller på studievejleder@simac.dk Læs mere på www.simac.dk Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tel. +45 7221 5500 www.simac.dk

For at blive optaget på en maritim uddannelse skal du bestå en helbredsundersøgelse samt en syns og høreprøve for søfarende. Du må ikke være farveblind. Svendborg Søfartsskole Overgade 6 5700 Svendborg Tlf. 62 21 04 84      Hjemmeside adr. www.svesoef.dk        E-mail: info@svesoef.dk

Dbdu 2014  
Dbdu 2014