Page 40

Det blå Danmark UddannelseR 2014

MARITIM ERHVERVSPRAKTIK

Erhvervspraktik til søs eller i det maritime til lands Hvis du kunne tænke dig at få et førstehåndsindtryk af, hvad det vil sige at arbejde til søs eller i land i Det Blå Danmark, skulle du måske prøve at komme i erhvervspraktik i branchen. Hvad enten du vil en tur på havet eller vil prøve kræfter med andre dele af af dansk søfart, er der en række ting, du skal være opmærksom på: Du skal de fleste steder være fyldt 15 år, For nogle jobs gælder, at du ikke må være farveblind. Du skal finde praktikpladsen. Snak med din erhvervs vejleder eller ring til Foreningen til Søfartens Fremme på 3332 7933 eller send os en e-mail på: info@soefart-frem.dk eller se på vores hjemmeside. Når du har fået en aftale med en arbejdsplads, skal de bruge følgende på skrift fra dig: - Bekræftelse fra din skolevejleder, Praktiske oplysninger som: navn, adresse,

40

telefonnummer, alder, skole og praktikperiode.

Find din praktikplads Det Blå Danmark er en stor branche og den kan virke lidt uoverskuelig. Det gode er, at netop fordi den er stor, har du også flere muligheder. Start med at gøre dig klart, hvilken del af branchen, du gerne vil lære nærmere at kende og begynd så at ringe rundt. Du kan for eksempel se på hjemmesiden www.soefart-frem.dk/uddannelse/ erhvervspraktik. Her kan du se de opdaterede muligheder for erhvervspraktik i det maritime. Foredrag på din skole om mulighederne i Søfart og Det Blå Danmark. Vil du vide mere om søfart og Det Blå Danmark? Måske venter der store oplevelser? Måske den rigtige karriere for netop dig? Og

under alle omstændigheder informationer og gode historier fra søfartens verden. Vi kommer gerne og fortæller om den danske handelsflåde og de forskellige maritime uddannelser og erhverv. Du vil blive overrasket over, de mange muligheder en maritim uddannelse kan give dig.

Personlige foredrag Søfartens Fremme tilbyder skoler, gymnasiale uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner foredrag om søfart. Det er erhvervsaktive skibsofficerer, der kan fortælle om søfart og officersuddannelserne med udgangspunkt i egne oplevelser. Det er altid mest interessant at få oplysninger på første hånd og der er generelt stor efterspørgsel på den type foredrag. Vil du, din klasse eller skole have besøg af en skibsofficer, der kan fortælle mere om

uddannelse og jobs, kan I kontakte Søfartens Fremme via vores hjemmeside www. soefart-frem.dk/kontakt Det er helt gratis. Vi informerer bredt Søfartens Fremme modtager også gerne invitationer til foredrag fra andre grupper, som er interesseret i at få oplysninger om dansk søfart og søfartsuddannelserne. Desuden deltager foreningen i relevante uddannelsesmesser og arrangerer gerne seminarer og møder med skolelærere, skolekonsulenter, samt vejledere inden UU og studievalg. Har du en idé til et arrangement, der kan udbrede kendskabet til søfarten og søfartsuddannelserne, hører vi meget gerne fra dig. Send os en e-mail på info@soefart-frem.dk

Dbdu 2014  
Dbdu 2014