Page 37

- Som aspirant på et skib får man én på opleveren. Jeg sejlede over hele jorden med undtagelse af Sydafrika, og det var utroligt spændende at gå i land og se operahuset i Sydney den ene dag og skyskraberne i Hong Kong ugen efter.

Bendtsen siger, er der ikke noget, der kan ødelægge stemningen om bord på et skib som en mand i dårligt humør. Alle skal have evnen til at begå sig blandt andre. Og man skal være meget opmærksom på sin attitude, når man er sammen med de samme kolleger time efter time i ugevis. 28 eksaminer på 21 dage Efter to år som aspirant med den obligatoriske aktive sejltid, søgte Thomas Bendtsen ind på Marstal Navigationsskole, hvor han uddannede sig til skibsfører. Det er en koncentreret uddannelse over fem semestre og den afsluttes med sand eksamensmaraton. - Jeg mener, vi havde dimission den 21. december efter 28 eksaminer inden for samme måned. Det var ikke usædvanligt med en skriftlig eksamen om formiddagen og mundtlig eksamen over middag, erindrer han Uddannelsen omfatter alt fra navigation til brandbekæmpelse og sygdomsbehandling, for det er skibsføreren, der har ansvaret for sygdomsbehandling ombord på et skib. - Lad os sige vi fik et meget udvidet førstehjælpskursus. Jeg var blandt andet i praktik på en skadestue i 14 dage, så jeg fik prøvet at sy i mennesker. Vi skal jo i princippet kunne fjerne en blindtarm, mens vi har en

læge i røret, hvis nogen bliver akut syg. Svært at være gift med en sømand Under opholdet på Ærø nåede Thomas Bendtsen at blive gift og få en søn, så da han efter endt uddannelse som skibsfører igen skulle på langfart, var der en familie at tage hensyn til. - Det er ikke nemt at være gift med en sømand, for en stor del af tiden skal ægtefællen selv klare alt derhjemme. Ind imellem dukker der så alligevel en torsk op, som vil være med til at bestemme. Det er ikke let, lyder det. Folk på Ærø ved dog, hvad det indebærer at have søfolk i familien, og den skarpe adskillelse mellem arbejde og fritid har jo også sine fordele. Man er altid nyforelsket, når man kommer hjem. Og man kan tage mere del i børnenes hverdag, hvis man har fri flere uger ad gangen. Den ultimative udfordring Thomas fortsatte derfor med at sejle i 8 år efter officersuddannelsen. Først på tankere og containerskibe og siden på supplyskibe, der sejler forsyninger til olieplatforme. - Som skibsfører er supply skibe den ultimative udfordring. Jeg havde jo været vant til at sejle i en stor bue

uden om platforme, men nu skulle jeg pludselig lægge helt tæt til i halvstorm og åben sø. Det er en meget specielt håndværk, der kræver virkelig is i maven. Man skal jo kunne forudse, hvordan den næste sø vil ramme skibet, for at kunne korrigere for effekten med motorer og ror. Fortsatte studier efter arbejdstid Karrieren til søs sluttede Thomas med et vikariat på Ærøfærgen. Det virkede som en form for ’afvænning’, men han savnede udfordringer, specielt inden for ledelse. Derfor søgte han ind til CPH Malmo Port. Her arbejdede han som supervisor, manager og projektleder i terminalen og driftsafdelingen, samtidig med at han læste HD i økonomistyring og procesledelse. Siden er han gået i gang med en MBA i Shipping og Logistik på Copenhagen Business School. - Det er da hårdt at blive ved med at studere, samtidig med at man har fuldtidsarbejde. Jeg vil nok ikke anbefale andre at skifte job under en MBA.

Nu mangler jeg kun specialet, så er jeg færdig til sommer, siger Thomas, der i 2011 endnu en gang rykkede teltpælene op og slog sig ned som havnedirektør i Rønne på Bornholm. Helt nye udfordringer Her møder han nogle nye udfordringer, der er helt anderledes, men ikke mindre interessante, end det han tidligere har prøvet. - Bornholm er jo et ø-samfund med havnen som den vigtigste forbindelse til omverdenen, så det er klar vi har en speciel betydning for folk her på øen. Samtidig betyder beliggenheden, at vi i modsætning til andre havne ikke kan tiltrække mere gods ved at optimere vores serviceydelser. Vi er nødt til at tænke ud af boksen og finde nye metoder til at tjene penge på den skibstrafik, der er rundt om øen. Det er det, der gør det her job så spændende, slutter Thomas Bendtsen, der allerede er faldet rigtigt godt til i Rønne.

HAVNE FAKTA - Trafikhavnene behandler ¾ af dansk udenrigshandel

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

37

Dbdu 2014  
Dbdu 2014