Page 35

- Og i kontorperioderne ser man, hvor meget planlægning, der ligger bag en vellykket boring – både i boreafdelingens rig-teams, hos geofysikere, geologer og hos reservoir-ingeniører, hvis job det er at udpege, inden for hvilke punkter olien ligger i det aktuelle boreområde. Vi skal så finde den i praksis ved at bore brønden. Det er virkelig spændende, fortæller han. - Efter et antal måneder med fokus på Nordsøen, kommer man videre f.eks. til Qatar, hvor vi har en stor offshore operation. Vi er også repræsenteret i Kazakhstan, i den britiske del af Nordsøen og gennemfører specialprojekter og efterforskningsboringer ude i verden, fortæller Ja-

- I de første måneder, hvor jeg var offshore på Nordsøen lærte jeg en masse i praksis på én gang. Det hele var nyt og meget anderledes, og jeg blev fascineret af den avancerede teknik.

kob, som oplever, at der er enorm aktivitet i hele branchen i disse år. Det kræver således et godt fremsyn at gøre det rigtige i situationen. Jakob Gyldén lægger ikke skjul på, at det var en særlig oplevelse af komme til olie-boringens ”moderland”, Texas.

- Jeg var seks måneder på vores Houston-kontor, hvor vi som partnere var involveret i projekter sammen med andre oliefirmaer, som stod som operatører. Jeg var i den forbindelse udlånt til en af partnernes boringer i den Mexicanske Golf. Det var meget lærerigt at arbejdede offshore på en flydende borerig på 1700

meter dybt vand på en boring der skulle 8 km ned i undergrunden. Og så fik jeg også et indblik i den amerikanske olieverden. Næste projekter bliver formentlig i Angola. Og derefter i Brasilien.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

35

Dbdu 2014  
Dbdu 2014