Page 27

MARITIM INDUSTRI FAKTA Det Blå Danmark beskæftiger samlet set ca. 80.000 personer direkte og yderligere 35.000 personer indirekte. inden for disse områder, er den maritime industri et godt, sikkert og spændende karrierevalg med masser af muligheder for udfordring og livslang læring. Der er også mulighed for at veksle imellem at arbejde til søs og til lands, hvis du er beskæftiget inden for Det Blå Danmark. Så hvis du fx ønsker at sejle i nogle år, men drømmen ikke er at være sejlende i hele din karriere, er der gode muligheder for at starte karrieren til søs og fortsætte den til lands.

Vælger du en karriere i den danske maritime industri giver du dig selv en bred pallette af muligheder og potentiale for spændende arbejdsopgaver. Om du interesserer dig for stålkonstruktioner, motorer, bølgeteknologi, miljøteknologi, elektronik eller noget helt andet, er der grobund for en spændende karriere, som også kan række ud over Danmarks grænser. Der lever i dag ca. 7 mia. mennesker på Jorden. For 40 år siden var der 5 mia.

mennesker på Jorden, og ifølge FN’s mest konservative vurderinger vil Jordens befolkningstal være ca. 10 mia. i 2050. Med så eksplosiv en befolkningstilvækst er der kun grund til at forvente, at behovet for at fragte personer og gods via vandvejen vil fortsætte med at stige, og at efterspørgslen efter danske ma-

ritime kvalitetsløsninger fortsat vil være til stede. Og har du lysten og evnerne til at være med til at udvikle løsninger, der også i fremtiden er blandt de bedste og mest innovative i verden, ser vi frem til at byde dig velkommen til en spændende karriere i den maritime industri.

MARITIM INDUSTRI FAKTA - Mere end hver 3. container i verden er malet med dansk maling

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

27

Dbdu 2014  
Dbdu 2014