Page 18

Det blå Danmark UddannelseR 2014

På Nyborg Søfartsskole lærer man også at holde sammen og tage ansvar Det er ikke nogen feriekoloni at være på søfartsskole. Eleverne skal bestille noget for at bestå deres eksaminer hver anden uge. Til gengæld lærer de at holde sammen og tage ansvar, samtidig med at de kvalificerer sig til et godt job med internationale perspektiver. Tre dage før juleaften afslutter 11 elever på Nyborg Søfartsskole 20 ugers grunduddannelse som skibsassistent. Derefter er der nogen, der tager ud at sejle, mens andre fortsætter på skole. Med det maritime basisforløb har de er godt springbræt for videre uddannelse og karriere.

Unge med energi og eventyrlyst En af de kommende skibsassistenter er 21-årige Mads Frederiksen fra Køge. Han tøver ikke med at anbefale uddannelsen til andre unge, der er fulde af energi og eventyrlyst. - De koncentrerede forløb betyder, at vi lærer en hel masse praktisk og teoretisk på kort tid. Samtidig bor vi på skolen, så alle begynder forfra og arbejder på samme vilkår. Det er et fællesskab, hvor man bliver accepteret, som den man er her på stedet, uanset hvor gammel man er, og hvad man har lavet før. Selv havde Mads taget 10.klasse på efterskole og var begyndt på en uddannelse til elektriker, inden problemer med praktikplads fik ham til at skifte bane. - Min onkel har været sømand, så han foreslog mig at tjekke søfartsuddan-

18

nelserne. Og efter et besøg her på Nyborg Søfartsskole, hvor jeg snakkede med lærerne og de andre elever, var jeg klar til at gå i gang. Det er noget af en omvæltning, når man som jeg har boet i den samme by hele livet, men man tilpasser sig hurtigt, og lærerne er gode til at hjælpe os til rette.

Han er specielt begejstret for øvelserne på havet. Nyborg Søfartsskole råder over både havkajak og Meginjoller til undervisningsbrug. Og indimellem er der lejlighed til at træne de sømandsmæssige færdigheder på Carene Star, der er en 3-masted skonnert med gammeldags sejl og navigationssystemer.

og styrketræning. Vi har træningscenter på skolen. Derudover er der faglige arrangementer og foredrag et par aftener om ugen. Her lærer vi maritimt engelsk eller har besøg udefra. Vi har blandt andet haft besøg af nogen, som har fortalt om Tvind skibet Den Store Bjørn og America’s Cup.

Nu går der ti dage mellem Mads ser familie og venner hjemme i Køge. Uddannelsen på Nyborg Søfartsskole er bygget op i fagmoduler, der strækker sig over to uger og ender med fire dages weekend.

- Der er selvfølgelig en del teori, der skal læres. Men hvis der er noget, man har svært ved, er der som regel en af de andre eller en lærer, der kan hjælpe. Vi er gode til at støtte hinanden, og dem, der har let ved tegningslæsning, har måske problemer med værkstedspraktik. Hjælpen går begge veje.

De fleste elever på skolen har eget værelse, men man kan også bo på to-sengsværelse, hvis man har lyst til det. Det vigtigste er, at værelset er rent og ryddeligt, inden der er værelseseftersyn hver morgen.

Man vænner sig til at gå til eksamen hver anden uge Den dag vi fanger Mads har han lige været til eksamen i ’teknisk dokumentation og arbejdssikkerhed’, så nu er det weekend. På mandag er han klar til at tage hul på et nyt kursus om ’Sundhedslære og førstehjælp’. - Undervisningen er meget koncentreret, og vi arbejder mange timer om dagen, så vi lærer lynhurtigt. På den måde kan vi komme igennem rigtigt mange fag på ingen tid. Uden at det bliver tørt og kedeligt, siger Mads, der godt kan lide den konstante vekslen mellem maritime og håndværksmæssige fag.

Bordtennis og styrketræning Det gode sammenhold manifesterer sig også i fritiden. Nyborg Søfartsskole er en kostskole, hvor eleverne på de forskellige uddannelsesforløb er sammen 24-7. Med en aldersspredning fra 16 til 32 år stiller det store krav til adfærden og de sociale aktiviteter. - Når vi har fri, går tiden med forberedelse eller sport. I sommer spillede vi meget fodbold, og der var også en lærer, som organiserede en løbeklub, men nu er det mest bordtennis

- Vi har selv ansvaret for at holde vores værelser i orden, så man lærer hurtigt at rydde op efter sig og gøre rent, inden man går i seng. Ellers kommer man for sent til morgenmaden, fortæller Mads.

På skolen bliver unge mere voksne Værelsesdisciplinen og andre kontante krav er med til at udvikle de unge. Ifølge Mads Frederiksen bliver man mere voksen af at være på søfartsskole. Måske fordi man er væk hjemmefra, og skal have hverdagen til at fungere sammen med nogle helt nye mennesker i helt nye omgivelser. Og måske fordi der er nogle

Dbdu 2014  
Dbdu 2014