Page 11

Kulturanalysen måtte vige for livet som sømand denne her grunduddannelse til søs, så det faldt meget naturligt at fortsætte. Det er også godt ikke at sidde med næsen i en bog hele tiden, mener Rikke. -Lige nu sejler jeg med færgen mellem Fanø og Esbjerg som ubefaren skibsassistent. Men mit mål er at blive styrmandsaspirant, og jeg har lige søgt ind hos DFDS. Sociologi og kulturanalyse har jeg lagt på hylden, men hvis jeg kommer ind hos DFDS, kommer jeg ind på søfartsskolen i Svendborg, SIMAC, fortæller Rikke.

ser, og vi fik også undervisning i for eksempel søsikkerhed og motorlære. Man afslutter opholdet med en eksamen som ubefaren skibsassistent, og man får også et røgdykkerkursus og udvidet førstehjælp, forklarer Rikke om forløbet. Styrmandsaspirant Efter opholdet har mange af de tidligere elever på Georg Stage valgt at fortsætte livet til søs, og Rikke Hansen er ikke nogen undtagelse. -Jeg føler ikke, at jeg blev presset til det. Min far er godt nok kaptajn på en færge, der sejler i Østersøen, og min mor sejlede også, da hun var ung, men det er ikke derfor, jeg har valgt at fortsætte til søs. Men nu havde jeg jo fået

Kan godt se sig selv som sømand Selvom det ikke var meningen fra starten, kan Rikke sagtens se sig selv som sømand i fremtiden. Hun ved, at det at være til søs er en speciel livsstil, det kender hun jo hjemmefra. -Jeg husker fra min barndom, at når min far var hjemme, så var han 100 procent hjemme. Så var det ham, der fulgte os i svømmehal og hentede os i fritidshjemmet. Min mor havde derimod hele tiden noget arbejde. Det er også en livsstil, der passer fint til mig, hvor jeg i mit nuværende job arbejder en uge ad gangen og derefter har fri en uge, siger Rikke Hansen, der meget håber, at hun bliver optaget som styrmandsaspirant hos DFDS og også ser frem til den uddannelse, hun så automatisk får ved SIMAC i Svendborg.

-Det var ret naturligt for mig at prøve. Min far er sømand, og min mor har også sejlet i hendes unge dage, og da jeg havde hørt, at det skulle være sjovt at være på Georg Stage, var det meget naturligt for mig.

FAKTA Et togt med ”Georg Stage” giver minder og venner for livet, og hvis man har lyst også en god start på en karriere til søs. • ”Georg Stage” er Verdens ældste, civile, sejlende søfartsskole fra 1882, der tilbyder en moderne, maritim grunduddannelse i klassiske rammer • Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) • Uddannelsen om bord kontrolleres af Søfartsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet • Stiftelsen ”Georg Stages Minde” driver skoleskibet og søfartsskolen om bord

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

11

Dbdu 2014  
Dbdu 2014