Page 1

maritime

ERHVERV Magasinet om dansk fiskeri og den maritime sektor

Havne skaber vækst og arbejdspladser s Millioner til modernisering

Vellykket offshore-fremstød i Norge

Læs også:

Tema:

04-2011


Esbj Cylinderservice

04/02/05

EVERY™ TIME

14:29

Side 1

TURBOER

Renovering Ombytning Nye

Miljørigtige dieselmotorer fra Cummins - Verdens førende producent!

Vi er ogsü leverandører til skibsmotorer

Cummins motorer overholder alle Tier 2 emissionskrav !

Cummins dieselmotorer

QSK 19 Tier 2

Fra 76 til 3500 HK

Alle Cummins motorer overholder gĂŚldende emissionskrav

FĂĽ en snak med Granly Diesel om fremtidens motorer!

Granly Diesel A/S

Hovedvejen 233 B, Osted - 4320 Lejre Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

 Motorrenovering Ombytningstopstykker Stort lager af motorreservedele Oprilning af motorblokker

/S Esbjerg Cylinder Service    %!# ) $#  )(  '''$%!"

A

VandtÌt  SAILOR   VHF  DSC  med   optagefunktion,   90  sek.,  tügehorn   &  loudhailer

Polaris  Electronics  A/S

. UKROW‡32%R[‡'.$DOERUJ62 3KRQH‡)D[ (PDLOLQIR#SRODULVDVGN‡ZZZSRODULVDVGN

2

Maritime Erhverv / 4 ¡2011

 armtvandstrykprøvning af topstykker PülÌgning af metal pü sliddele Overhaling af topstykker

/S Midtjydsk Cylinder Service

A

$! $& )

!# 

 )(

  '''$%!"

Egenproduceret,    GMDSS  NAVTEX


Indhold

maritime

ERHVERV Magasinet om dansk fiskeri og den maritime sektor

Havne skaber vækst og arbejdspladser s Millioner til modernisering

Vellykket offshore-fremstød i Norge

4 Leder: Når konkurrence bliver personlig

Læs også:

Tema:

04-2011

MaritimeErhverv

Den direkte vej til dansk fiskeri og den maritime branche

5 EU-Forbud på vej mod udsmid af fisk

Maritime Erhverv fokuserer på fiskeri og de maritime erhverv i hele Danmark. Magasinets primære målgruppe er fartøjer, virksomheder og institutioner indenfor fiskeri og maritime erhverv i Danmark. Desuden dækkes Norden iøvrigt.

6 NYHEDER

ISSN 196-4194

8 Fra Deepwater Horizon til Orskov Yard

Udkommer hver måned undtagen januar og juli

10 Havne kan skabe vækst og nye arbejdspladser 12 Havne er regionale kraftcentre Redaktion

Edmund Jacobsen (Ansvarshavende redaktør) edmund@maritime-erhverv.dk Tlf.: 22 10 86 99

14 Millioner til modernisering af havne 15 VIKING i fremgang trods svære betingelser

Annoncer

Heidi Benn Laurberg hbl@rosendahls.dk Tlf.: 76 10 11 64

16 MARITIMT FOCUS

Udgiver

Maritime Erhverv ApS. Postboks 11 · 6701 Esbjerg Tlf.: 22 10 86 99

18 Offshore-branche skal have optimale forhold

Grafisk produktion og tryk: Rosendahls Næste nummer: Udkommer i april Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen

19 Esbjerg Havn fastholder de gode resultater

Søfartsuddannelser HF-Søfart

 Sætteskipper

 Kystskipper

 Skibsfører

 Styrmand

 Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole Skolen som ikke bare simulerer Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

Maritime Erhverv / 4·2011

3


LEDER

Når konkurrence bliver personlig Kære læser Mange af Maritime Erhvervs læsere har nok bidt mærke i, at FiskerBladet igen er planlagt til at udkomme regelmæssigt. Bladet tilhørte i 12 måneder undertegnede, men ejes nu igen af den forrige ejer. Det vil jeg ønske ham tillykke med. Desværre er ejerskiftet ikke gået helt uden komplikationer. Naturligvis opstår der udfordringer i forbindelse med ejerskifte, men denne gang var der ikke kun tale om forretningsog lovmæssige komplikationer. Den tidligere – og igen nuværende – ejer af FiskerBladet har nærmest indledt et personligt korstog imod undertegnede, som jeg ser mig nødsaget til at reagere på. Lad os få kortene på bordet: Det lykkedes ikke for undertegnede at få økonomi i FiskerBladet. Det billede, som blev skitseret af FiskerBladets forrige ejer omkring det økonomiske fundament og potentiale, viste sig desværre at være lidt for rosenrødt. Bladet har haft underskud i hele 2010, og derfor besluttede jeg at lukke magasinet ved indgangen af 2011. Ifølge kontrakten overgår bladet til den tidligere ejer under sådanne omstændigheder, og dette er nu sket. Dog er det nedslående at konstatere, at den nuværende ejer af FiskerBladet har valgt at benytte tvivlsomme metoder for at sætte undertegnede i et mindre heldigt lys. FiskerBladets ejer er en garvet og dygtig

forretningsmand – det hersker der ingen tvivl om. Disse evner fik jeg også bekræftet ved selvsyn i det korte åremål, hvor jeg havde et personligt venskab med ham og hans hustru. Et venskab, som jeg satte stor pris på. Dette venskab var også en af årsagerne til, at jeg stolede på de argumenter, som blev fremført af ham, mens vi forhandlede om min overtagelse af FiskerBladet. Mange erhvervsfolk vil utvivlsomt se på undertegnedes tillid med stor skepsis. Forretning handler om muligheden for afkast, og ikke om blind tillid. Dette faktum har jeg så lært på den hårde måde. Sådan er vilkårene nu engang i erhvervslivet. Jeg vil bare opfordre læsere og annoncører til altid at forholde sig kritisk over for alle udmeldinger, der bliver fremført af en part med henblik på at styrke det konkurrencemæssige udgangspunkt. Konkurrence må aldrig handle om personlige stridigheder. Når alt kommer til alt, så handler det i denne sammenhæng om, hvor annoncører og læsere får det største udbytte. Læserne og annoncørerne har altid ret.

NÆSTE NUMMER AF MARITIME ERHVERV

I næste nummer af Maritime Erhverv, som udkommer i uge 19 sætter vi fokus på Finasiering · Uddannelse Hør nærmere om de forbedrede annonceringsmuligheder ved at kontakte annoncekonsulent Heidi Benn Laurberg på tlf. 76 10 11 64 eller send en mail på hbl@rosendahls.dk – vi har annoncedeadline 20. april. Maritime Erhverv redaktion modtager desuden gerne tip om gode historier fra læsere og annoncører. Henvendelse kan ske til redaktør Edmund Jacobsen på tlf. 22 10 86 99 eller send en mail på edmund@maritime-erhverv.dk På hjemmesiden www.maritime-erhverv.dk finder du desuden de seneste nyheder fra erhvervet samt informationer om Maritime Erhvervs gode annonceringsmuligheder.

4

Maritime Erhverv /4·2011


EU-Forbud på vej mod udsmid af fisk Kommissionens forslag til den kommende fiskerireform vil efter alt at dømme indeholde et forbud mod discard – udsmid – af fisk. Henrik Høegh er meget tilfreds med, at den danske mærkesag ser ud til at blive en del af den kommende reform af fiskeripolitikken. Fiskerikommissær Maria Damanaki lægger nu op til et forbud mod discard som en del af den reform af den fælles fiskeripolitik, der skal forhandles på plads i 2012. Biologer vurderer, at tusindvis af tons af gode fisk, hvert år bliver smidt døde tilbage i havet, fordi de ikke er af den rette størrelse eller art. Dansk tilfredshed

Fra dansk side har det haft højeste prioritet at få lavet et egentligt forbud mod udsmid. Det danske arbejde ser nu ud til at bære frugt. Fiskerikommissær Maria Damanaki har tirsdag inviteret de europæiske fiskeriministre til møde i Bruxelles under overskriften “Møde om forbud mod discard”. Det fremgår af dagsor-

denen, at Kommissionen overvejer at indføre et forbud mod udsmid, som en del af den kommende reform.

“Et skifte til fangstkvoter vil sammen med et discardforbud give fiskerne en interesse i at fiske mere selektivt og skånsomt og vil samtidig give bedre viden om bestandene” Henrik Høegh, fødevareminister – I Nordsøen viser tal, at op mod halvtreds procent af torskene bliver smidt døde ud i havet. Udsmid er til skade for både fiskebestanden, forbrugerne og fiskerne, og jeg er meget tilfreds med, at Kommissionen ser ud til at slå ind på den danske vej i arbejdet med reformen, siger fødevareminister Henrik Høegh. Modellen er dansk

Kommissionen lægger op til, at et forbud mod udsmid skal følges af en ændret re-

gulering af fiskeriet i form af den såkaldte “danske model” med et skifte til fra landingskvoter til fangstkvoter. Det betyder, at fiskerne fremover skal lande, hvad de fanger og afskrive det på kvoterne. Fangstkvoter og forbud mod udsmid forventes gennemført gradvist gennem en overgangsordning. – Det har været et stort problem i EU’s nuværende politik, at den ikke indeholder incitamenter, der gør noget ved udsmid af gode spisefisk. Et skifte til fangstkvoter vil sammen med et discardforbud give fiskerne en interesse i at fiske mere selektivt og skånsomt og vil samtidig give bedre viden om bestandene, siger fødevareministeren inden mødet i Bruxelles. Kommissionen forventes at komme med deres forslag til en fiskerireform inden sommerferien, og reformen skal være på plads inden udgangen af 2012, hvor den nuværende aftale om den fælles fiskeripolitik udløber. Kilde: Fødevareministeriet

Maritime Erhverv /4·2011

5


NYHEDER NYHEDER NYHE

Morsø Kommune vil i dialog om muslinger Er det bæredygtigt at skrabe muslinger af fjordbunden i beskyttede fugleområder i Limfjorden? Det vil Morsøa Kommune nu i “seriøs dialog” med Folketingets Miljøudvalg og Danmarks Naturfredningsforening (DN) om. Foreningen har

Nye regler for mindre fiskeskibe

Nye regler for mindre fiskeskibe er trådt i kraft 1. marts i år. For at give klar besked om de nye regler har vi netop udsendt informationsmateriale til alle landets 1300 ejere af mindre fiskeskibe. De nye regler er udarbejdet efter en lovændring fremsat af økonomi- og erhvervsministeren og med stor tilslutning i Folketinget. Hensigten er at styrke sikkerheden for de mindre fiskefartøjer, da der har været flere alvorlige ulykker, hvor fiskeskibe er kæntret. Med lovændringen følger en række nye regler og initiativer – blandt andet krav om syn, fribordsmærke og anmeldepligt for værfter ved ombygning. Det er disse tiltag, som er trådt i kraft 1. marts 2011. Hent informationsmaterialet på www.fisksikkert.dk, hvor du også kan læse nærmere om, hvilke skibe de nye krav gælder for. Søfartsstyrelsen

Pelagic Skagens aktiver solgt

Skagerak Group overager aktiverne i det konkursramte selskab som led i strategiplan Skagerak Group har overtaget aktiverne i Pelagic Skagen. Det er sket som led i Skagerak Groups langsigtede strategiplan inden for den pelagiske sektor i Danmark, og som er en plan koncernen i nogle måneder har været i gang med at realisere. Koncernens administrerende direktør Iver Espersen oplyser, at der udelukkende er tale om køb af Pelagic Skagens aktiver, og ikke af det gamle selskab. Nordjyske

6

Maritime Erhverv /4·2011

klaget til EU over, at muslingefiskere i 2008-2009 fik tilladelse til at skrabe muslinger i de såkaldte Natura 2000-områder, som skal sikre levesteder til truede dyre- og plantearter. Fyens.dk

Fiskeripolitisk seminar

Fiskeviden Nord afholder Fiskeripolitisk seminar på Nordsøen Forskerpark 6. maj 2011. Reformen af EU’s fælles fiskeripolitik er på vej ind i sin afgørende fase. Poul Degnbol, som har haft en central rolle i forhold til reformprocessen, er netop blevet udnævnt til Adjunge- ret professor ved Aalborg Universitet. I forbindelse med seminaret vil Poul afholde sin tiltrædelsesforelæsning, hvor han netop vil sætte fokus på CFP reformen. Programmet er under udarbejdelse, og vi håber at kunne tiltrække et par udenlandske kapaciteter inden for området, som ud fra forskellige perspektiver kan inspi- rere debatten. Seminaret vil blive afholdt på engelsk. Detaljeret program vil blive fremsendt senere, men det bør blive en seminar som ingen med interesse for fiske- ripolitik bør gå glip af. Nyhedsbrevet Kort og Kontant

Top-resultat for fiskemelsfabrik

2010 blev et historisk godt år for Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S. På generalforsamlingen blev aktionærerne præsenteret for et overskud før skat på 39 millioner kroner, en stigning på 97,8 procent i forhold til 2009, som også var rekordår. Administrerende direktør Peter Jensen forklarer, at der på baggrund af resultatet kan sendes to signaler: - Dels er der penge til at tilgodese fabrikkens aktionærer med et udbytte på 1,35 million kro-


EDER NYHEDER NYHEDER ner, dels er der penge til en væsentlig styrkelse af fabrikkens kapitalberedskab. Egenkapitalen er nu på 65,3 millioner kroner mod 40,2 millioner kroner i 2009. Nordjyske

Copenhagen Seafood i Hanstholm

Stefan Vendelbo Andersen er direktør og medejer af Copenhagen Seafood, der som navnet antyder er leverandør til restauranter, kantiner og super- markeder med fersk fiskeafdelinger i hovedstaden, og det sjællandske. Copenhagen Seafood er navnet på et af de nyere fiskefirmaer på Hanstholm Havn, der ikke som de omkring liggende firmaer, lever af eksport. Firmaet er derimod en af de omkring liggende 15 danske fiske- firmaer, hvoraf 4 ligger i Hanstholm, som lever af det lukrative marked i hovedstaden og Sjælland, hvor kunderne først og fremmest er restauranter, men også catering, og supermarkeder med fiskeafdelinger, hvor det handler om kvalitetsfisk, skåret, pakket og leveret fra dag til dag. Et marked hvor kundekontakten er tæt og konkurrencen stor. Stefan V. Andersen er også nyt medlem af Hanstholm Havneforums bestyrelsen, som suppleant. Hanstholm Havneforum e-nyt

Grøde i den nordjyske fiskebranche

Det er forår, og det kan være en anledning til at tage de positive briller på og glæde sig over alt det, der spirer og gror. Det er der mange ting, der gør, også når vi ser på fiskeri og akvakultur i Nordjylland. I Skagen går de og glæder sig til at tage den nye skipperskole i brug. Den er under opførelse på de nye havnearealer, der er fremkommet ved inddæmning og opfyldning. Der er også udnævnt en ny direktør som omtalt her i nyhedsbrevet. I Hirtshals noterer man med glæde, at der er fuld gang i at sætte Madeksperimentariet Mad X på skinner. En bestyrelse er nedsat, og Judith Kyst er ansat som direktør. Som bekendt har Mad X en filial i Hirtshals, hvor fokus er alt godt fra havet. Det bliver spændende at følge i de kommende år. Også i Hirtshals, nemlig på Nordsøen Forskerpark, er opbygningen af et SaltvandsModeldambrug gået i gang. Det er et projekt, som har fået støtte fra GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrations Program. Der skal udvikles ny teknologi, der kan øge pro- duktionen af regnbueørreder og atlanterhavslaks i danske fiskeopdrætsanlæg på en bæredygtig måde. Læsø har fået støtte fra Fiskerifonden til et nyt kaj- og fisketorvområde i Vesterø Havn. Hanstholm Havn har fra fonden fået støtte til et nyt sorteringsanlæg til mørksej, som også gør det muligt at håndtere de nye krav om oprindelsesmærkning af fisken. Håbet er, at det også kan tiltræk- ke landinger fra udenlandske fiskere. Nyhedsbrevet Kort og Kontant

Rødspætte-fiskeri opnår MSC-mærke

Omkring 2500 ton, ca. en tredjedel af den danske kvote for Nordsø-rødspætter, vil nu være berettiget til at bære det blå MSC-miljømærke i butikkerne. Forbrugerne kan nu foretage et positivt valg om at købe danske rødspætter, der kommer fra en certificeret bæredygtig kilde. Det certificerede rødspættefiskeri består af næsten 300 fartøjer, som bruger snurrevod og sættegarn til at fange rødspætter i Nordsøen. Fiskeriet anmeldte oprindeligt tre forskellige slags redskaber til MSC-vurderingen, men trawlerkomponentet i dette fiskeri er stadig under behandling og undersøges af en uafhængig opmand (Independent Adjudicator – IA), fordi der blev rejst en indsigelse fra visse grønne organisationer. Rødspætten er en populær middagsfisk i Danmark, Sverige og Nordtyskland, og størstedelen af fangsten sælges enten som ferske hele fisk til det nordeuropæiske marked eller eksporteres som frosne fiskefiletter over hele Europa.

Kontrolskibet “Nordsøen” finder olieforurener Under fiskeriinspektion i Kattegat observerede besætningen på Fiskeridirektoratets kontrolskib “Nordsøen” tidligt i marts en olieforurening i Ålbæk Bugten ca. otte sømil fra land. Besætningen kontaktede efter forskrifterne straks Søværnets Maritimt Overvågningscenter Nord (MOCN) og Maritime Assistance Service (MAS). Fiskerikontrolskibet “Nordsøen” tog prøver af olien og kunne konstatere, at olien strakte sig i en mere end

otte sømil lang bræmme af varierede bredde, fra ca. 50 meter til flere hundrede meter. På baggrund af disse oplysninger iværksatte MOCN en undersøgelse af hvilke skibe, der havde været i området. Resultatet af undersøgelsen blev, at man lokaliserede et skib, der havde været i området, og fra skibets side erkendte man at have lukket olien ud. Fiskeridirektoratet

Maritime Erhverv / 4·2011

7


NY- & OMBYGNING

Fra Deepwater Horizon til 2011 begyndte godt på Orskov Yard i Frederikshavn med en fyldig ordrebeholdning og en række offshore fartøjer til reparation, vedligeholdelse og ombygning. En af disse offshore-fartøjer var Skandi Neptun. Skandi Neptune er et fartøj, der benyttes til konstruktion og rørlægning - ofte på dybt vand. Skandi Neptun er ejet af det norske rederi District Offshore. Distrikt Offshore, DOF, ejer en moderne flåde af offshore- og undervandsfartøjer, og med divisioner ved Nordsøen, Asien og Stillehavsområdet, er DOF en førende leverandør af offshore-tjenester globalt. DOF arbejder inden for blandt andet offshore drilling, udforskning, konstruktion og undersøiske operationer. Skandi Neptun drives af Subsea 7, og blev fornylig tildelt en tre-årig kontrakt. Subsea 7 har speciale i dybhavs-operationer, og er i stand til at levere hele bredden inden for ingeniørarbejde, konstruktion og relaterede tjenesteydelser. Virksomhedens betydelige erfaring inden for operationer på dybt vand, gør, at den hyppigt bliver benyttet som samarbejdspartner af de internationale energiselskaber. På pletten efter katastrofe

Et af de selskaberne, som har arbejdet sammen med Subsea 7 og Skandi Neptun, er BP. Skandi Neptun deltog i oprydningen efter sidste års ødelæggende oliekatastrofe i Den Mexicanske Golf, hvor Deepwater Horizon platformen eksploderede. Eksplosionen førte til, at Deepwater Horizon brændte voldsomt for til sidst at synke, hvilket resulterede i et massivt olieud-

8

Maritime Erhverv / 4 ·2011

slip i Den Mexicanske Golf. Dette udslip betragtes nu den største miljøkatastrofe i USA’s historie. Skandi Neptun var en af de første skibe i området, og deltog aktivt i eftersøgningen efter platformens besætningsmedlemmer. Skandi Neptun var i en periode placeret over det beskadigede wellhead i Den Mexicanske Golf, og deltog i, hvad der senere blev den mest omfattende undersøiske operation nogensinde. Større kran monteret

Skandi Neptun var på Orskov Yard til vedligeholdelse og ombygning af kranerne. Orskov Yard samarbejdede med flere lokale servicevirksomheder ombord på Skandi Neptun, blandt andre Nicon Industries, Scanel, Norisol, Vestergård Marine Service og Victor Industri. På Skandi Neptune den tidligere 140 ton kran blevet fjernet, og skibet er i stedet udstyret med en ny 250 ton kran. Skandi Neptun vil være forlod Orskov Yard i midten af februar og sejlede til Kristiansand i Norge til den endelige montering af den nye kran. Den nye kran kan arbejde ned til dybder på 3.000 meter, hvilket giver skibet betydeligt større muligheder for at operere i forbindelse med dybhavs-operationer. Af Edmund Jacobsen


Orskov Yard

Maritime Erhverv / 4路2011

9


NY- & OMBYGNING

Havne kan skabe vækst og nye arbejdspladser Der er fuld fart på de danske havne. De 24 største danske havne planlægger at udvide deres havnereal med 50 procent frem til 2025. Og det er ikke en kvadratmeter for meget, viser ny analyse, da langt mere gods i fremtiden skal fragtes på vandet, og havnene får nye og pladskrævende opgaver. Udvidelserne vil skabe 10.000 ekstra arbejdspladser og kan dermed være med til at sparke den danske vækst i gang.

”Fremtidsmulighederne for havnene er enorme, og havnenes vækst vil gavne hele samfundet” Torben Kjærgaard, direktør for Danske Havne Et halvforladt indhegnet område eller storstilede lejlighedsprojekter vil nok for de fleste poppe frem på nethinden, hvis talen falder på de danske havne. Men virkeligheden er en ganske anden – for de danske erhvervshavne går faktisk en lys fremtid i møde som arbejdspladser og vækstlokomotiver i de kommende år. Frem mod 2025 forventer de 24 største havne at udvide deres areal med omkring

Allerede i dag er de danske havne et knudepunkt for størstedelen af den danske handel med udlandet. 75 procent af alle de varer, der føres ind eller ud af Danmark, passerer gennem havnene.

10 Maritime Erhverv / 4 ·2011

12 millioner kvadratmeter, hvilket vil være en udvidelse af de nuværende arealer med 50 procent. Og det kan ifølge en ny analyse være med til at skabe 10.000 nye job. – Fremtidsmulighederne for havnene er enorme, og havnenes vækst vil gavne hele samfundet. Ikke bare er søtransport klimavenlig og billig. Det vil også kunne aflaste vejnettet og reducere behovet for vedligeholdelse og udbygning af vejene. Samtidig vil udvidelserne være med til at skabe arbejdspladser og kickstarte væksten i mange regioner, siger Torben Kjærgaard, direktør for Danske Havne, der er brancheorganisation for 65 aktive erhvervshavne. Havne er knudepunkt

Allerede i dag er de danske havne et knudepunkt for størstedelen af den danske handel med udlandet. 75 procent af alle de varer, der føres ind eller ud af Danmark, passerer gennem havnene. Og fremtiden ser kun ud til at ville føre endnu mere gods over på skibene. Det viser en ny analyse foretaget af konsulentfirmaet Tetraplan for Danske Havne. Ifølge analysen skal havnene håndtere

cirka 35 procent mere gods i 2030 end i dag. Og de varer, der skal transporteres, vil samtidig være mere pladskrævende. Andelen af såkaldt intermodalt gods i form af containere og trailere vil stige med 75 procent, mens mængden af det mindre pladskrævende upakkede gods som eksempelvis kul og olie vil falde med en fjerdedel frem til 2030. Dertil vil havnene også have behov for at udvide for at finde plads til eksempelvis renovering og skrotning af boreplatforme, opstilling og servicering af havvindmøller og krydstogtskibe. Flere arbejdspladser

Den øgede brug af havnene vil ikke blot give øget aktivitet i havnene, men også uvilkårligt skabe flere arbejdspladser, viser Tetraplans analyse. Hele 10.000 nye folk vil der blive brug for i løbet af de næste ti år, ud over de 63.000, der i dag arbejder i tilknytning til de 24 største havne. Der vil især blive brug for flere specialarbejdere, kranførere og logistikfolk, ligesom vindmølle-, biofuel- og off shore-industrien vil byde velkommen til mange nye kolleger.


Den øgede brug af havnene vil ikke blot give øget aktivitet i havnene, men ogsü uvilkürligt skabe flere arbejdspladser, viser en ny analyse

8ĂŠSUTJMĂŠÂĽJTBSFHJTUFSFEUSBEFNBSL

Flemming Just, professor og konstitueret leder af Center for Maritim Forskning og Innovation pü Syddansk Universitet, er heller ikke i tvivl om, at havnene har slüet ind pü det rigtige spor ved at udvide deres arealer. – Prognoser for transporten i Europa viser, at vejene sander til i køretøjer. EU satser derfor pü en øget intermodalitet, hvor vi udnytter jernbanenettet og søvejene bedre. Og det vil helt sikkert betyde, at der skal meget mere gods over pü vores skibsfart, siger han. Af Jens Jørgensen,   

       Kommunernes Landsforening     

 

         

Munkebo Garnhaler. SN.UP.SM/M-1(2)-EL 12/24 V.    

     HjĂŚlperen til havs. Altid til at stole pĂĽ.          

    

   

 

se hvad vi laver i dag pĂĽ wartsila.com

 

 !      !

! "# $ $#% &'(! "# $ $

8ĂŠSUTJMĂŠJ%BONBSLt+FOT.VOLTWFK %,)JSUTIBMTtELJOGP!XBSUTJMBDPN 5FM t'BY  

   

! "# $ $#% &'(! "# $ $   !

! "# $ $#% &'(! "# $ $ !

! "# $ $#% &'(! "# $ $

$ $

! # "     (! '   #% &       $  $ "#  

!

Maritime Erhverv / 4¡2011

11


NY- & OMBYGNING

Havne er regionale kraftcentre Allerede i dag spiller havnene en væsentlig rolle for den danske økonomi. I perioden 2007-2009 gennemførte 25 havne en undersøgelse af deres betydning for oplandets erhvervsudvikling ud fra en fælles regionaløkonomisk metode, udviklet af Syddansk Universitet og Erasmus Universitetet i Rotterdam for Danske Havne. Undersøgelsen viste, at havnene har en enorm betydning for regionens erhvervsudvikling, beskæftigelse og økonomi. De 25 havne er således med til direkte og indirekte at skabe 46.000 job og en værditilvækst på over 28 milliarder kroner i de regioner, de ligger i. Tom Nielsen, direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling, glæder sig også over at have Esbjerg Havn som en del af sit lokalområde. – Det er fantastisk at sidde i mit job og kunne spille sammen med havnen og andre nøgleinteressenter om at sætte skub i erhvervsudviklingen. For der er ingen tvivl om, at havnen spiller en nøglerolle i for-

12 Maritime Erhverv / 4 ·2011

hold til at bevare og skabe mange nye job i vores område, fortæller Tom Nielsen. Kæmpe udvidelse

Han ser derfor også frem til, at Danmarks arealmæssigt største havn over de næste par år udvider med cirka 650.000 kvadratmeter. En udvidelse, der blandt andet skal gøre Esbjerg Havn endnu stærkere til at arbejde med opsætning af havvindmøller, som der i de næste ti år skal opstilles 10.000 af i EU’s farvande. Langt hovedparten af de vindmølleparker skal stå i Nordsøen, forklarer Tom Nielsen.

“Der er ikke så mange danskere, som har en forståelse af havnene, fordi vi er en flok landkrabber. Men havnene spiller en kolossal betydning for den regionale udvikling” Flemming Just, Syddansk Universitet – Esbjerg Havn er den eneste nordsøhavn i Danmark, som kan matche de krav, som den europæiske vindindustri stiller. Og i det hele taget er der ikke mange rundt om Nordsøen, der virkelig kan spille med i det her kapløb, så det er positivt for ikke bare Esbjerg og omegn, men principielt for hele landet, siger Tom Nielsen.

Kolossal betydning

For Flemming Just, professor og konstitueret centerleder på Center for Maritim Forskning og Innovation på Syddansk Universitet, er der ingen tvivl om, at havnene burde stå mere centralt i debatten, når vi taler vækstpotentialer i dansk erhvervsliv. – Der er ikke så mange danskere, som har en forståelse af havnene, fordi vi er en flok landkrabber. Men havnene spiller en kolossal betydning for den regionale udvikling, og nogle af dem også for et langt større område,« siger Flemming Just. Flere investeringer

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) er udmærket klar over, at havnene langt fra ligger øde hen. – Jeg skal hilse at sige, at hvis man gerne vil opleve et sted, hvor der virkelig er gang i den, så skal man bare tage ned i erhvervshavnene. Der er gang i den nærmest på alle tider af døgnet, siger Hans Christian Schmidt. Han er heller ikke i tvivl om, at der i fremtiden vil komme endnu mere aktivitet på havnene, og regeringen er parat til at understøtte med statslige investeringer: – I de forlig, vi hidtil har lavet, har vi vist, at vi ønsker at investere både i og omkring havnene. Det har vi gjort, fordi vi ønsker, at havnene skal spille en central


Hver gang der sker noget, sü kommer der arbejdspladser, siger Jens Kirketerp Jensen, administrerende direktør. rolle. Vi vil derfor ogsü i fremtiden investere endnu flere penge, fordi vi kan se, at der er fornuft i det. Det følger jo helt automatisk, at det skaber arbejdspladser, og derfor er det et rigtigt sted at investere, siger Hans Christian Schmidt, hvis regering blandt andet hidtil har investeret i bedre infrastruktur til og fra havnene. Investeringer betaler sig

En af de havne, der med stor succes har arbejdet med at gøre havnen attraktiv, er Hirtshals Havn. Her har man de seneste

ür investeret 400 millioner kroner i alt lige fra udvidelse af arealet, auktionshal, transportcenter, vejomlÌgning og fÌrgelejer for at styrke infrastrukturen omkring transport og fiskeri. Og investeringerne har allerede givet pote, fortÌller Jens Kirketerp Jensen, administrerende direktør ved Hirtshals Havn. – Eksempelvis fik vi i oktober 2010 et nyt fÌrgerederi hertil, som sejler til FÌrøerne og Island, og i slutningen af 2008 fik vi et rederi, som sejler til Vestnorge. Sü i dag kan man fra Hirtshals sejle til fire de-

stinationer i Norge plus FÌrøerne og Island. Sü den indsats, vi har gjort over de senere ür, har givet noget tilbage, siger Jens Kirketerp Jensen.Og det er ikke bare godt for havnens økonomi, forklarer han: – Hver gang der sker noget, sü kommer der arbejdspladser. Bare det at shippingfirmaet Smyril Bluewater har etableret sig med en ny rute, betyder jo, at der er kommet ti mand pü kontoret i stedet for, at de sad to-tre stykker før. Af Jens Jørgensen, Kommunernes Landsforening

Danmarks arealmÌssigt største havn, Esbjerg, vil over de nÌste par ür udvide med cirka 650.000 kvadratmeter. En udvidelse, der blandt andet skal gøre Esbjerg Havn endnu stÌrkere til at arbejde med opsÌtning af havvindmøller. Hanstholm Skibssm-q

17/11/03

21:56

Side 1

Hanstholm Skibssmedie   

Rep. af dieselmotorer. Montering af motorer og hydrauliske anlĂŚg. Fremstilling af: Styrehuse, hvalbakker og nettromler Alt i aluminium Private telefoner: Mogens Pedersen 97 96 52 40, Biltlf. 40 44 91 49 Jesper Pedersen 97 96 06 54

Maritime Erhverv / 4¡2011

13


NY- & OMBYGNING

Millioner til modernisering af havne Tre fiskerihavne für nu tilskud fra Fødevareministeriet til at modernisere. Hvide Sande Havn, Hanstholm Havn og Vesterø Havn pü LÌsø für tilsammen 18 millioner til tre store og meget forskellige udviklingsprojekter. Et af projekterne er et nyt sorteringsanlÌg til havnen i Hanstholm, der er en af Danmarks største fiskerihavne. AnlÌgget til godt 10 millioner kroner vil hurtigt og skünsomt kunne sortere store mÌngder af mørksej. Samtidig mÌrkes fisken, sü man som forbruger kan vÌre sikker pü, at fiHvide Sande er en af havnene, der nu modtager kontant støtte til modernisering.

sken for eksempel er fanget ud fra retningslinjerne om bĂŚredygtigt fiskeri.

FISKERIUDVIKLINGSPROGRAMMET Den EuropÌiske Fiskerifond er navnet pü den EU-strukturfond 20072013, som stiller tilskudsmidler til rüdighed til at fremme udviklingen inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Der er udarbejdet et program for udmøntningen af fonden i Danmark – Fiskeriudviklingsprogrammet, hvis vision er at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor. LÌs mere om de forskellige tilskudsordninger pü www.fiskeriudvikling.dk

Fokus pü mørksej

Hanstholm Havn modtager i dag 80 procent af al mørksej, som landes i Danmark, og med det nye sorteringsanlÌg hüber man at kunne tiltrÌkke isÌr flere udenlandske fiskere ved at kunne tilbyde bedre priser for fisken. – Danmark er en af verdens førende eksportører af fisk, og alene eksporten af mørksej beløber sig til over en kvart milliard kroner. Projekter som det i Hanstholm vidner om, at hele den danske fiskebranche er pü forkant med udviklingen og hele tiden søger efter nye indtÌgtsmuligheder. Det gavner büde fiskerne, de yderomrüder hvor fiskerne bor og hele Danmark, siger fødevareminister Henrik Høegh. Ny kaj pü LÌsø

LÌsø für et nyt kaj- og fisketorvomrüde

og i Hvide Sande sker der en udvidelse af molerne, sü havnen bliver dybere og dermed lettere kan tiltrÌkke store, udenlandske fartøjer. Kilde: Fødevareministeriet

Hundested Propeller

20/11/03

20:28

Side 1

- pumper til alle formĂĽl Stort lager af pumper og reservedele... Levering fra dag til dag! IMPORTĂ˜R I DANMARK: $PMVNCVT.BSJOF"4t5FMFGPOt&NBJMDPMVNCVT!DPMVNCVTNBSJOFEL

14 Maritime Erhverv / 4 ¡2011

Stadionvej 4 ¡ DK-3390 Hundested ¡ Denmark ¡ Tel. +45 47 93 71 17 ¡ Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk ¡ www.hundestedpropeller.dk


VIKING i fremgang trods svÌre betingelser Den globale producent af sikkerhedsløsninger til marine,offshore og brandindustrien, VIKING Life-Saving Equipment

“I det meget pressede maritime marked er der stor efterspørgsel efter mĂĽder at frigøre ressourcer og strømline omkostningerâ€? Henrik Uhd Christensen

A/S, rundede i 2009 en omsÌtning pü over 1,1 mia. kroner. Årets resultat betegnes som tilfredsstillende. Trods svÌre markedsbetingelser fik VIKING Life-Saving Equipment A/S koncernen i 2009 en rekordomsÌtning pü 1.136,4 millioner kroner. Dermed steg omsÌtningen med godt 6 procent i forhold til 2008. Ogsü resultatet steg marginalt i forhold til 2008. Resultatet er en konsekvens af fokus pü omkostningsreducering og en stram styring af udviklingen i arbejdskapitalen. Pü trods af et stort pres pü dÌkningsgraderne samt etablering af nye datterselskaber og servicestationer kunne resultatet fastholdes pga. den stramme omkostningsstyring. Samtidig har et fald i kapital bundet i varelagre og debitorer medført en stor reduktion i koncernens renteudgifter. Stram styring

Den vÌsentligste effekt af den stramme styring af arbejdskapitalen ses pü selskabets likviditet, som er forbedret med ca. 147 mio. kr. i 2009. Kombinationen af et fald i balancesummerne og en stigning i egenkapitalen har süledes medført, at koncernens egenkapitalandel er steget fra 36,9 procent til 45,8 procent i 2009.

VIKING er i dag mindre afhĂŚngig af eksterne lĂĽngivere, og virksomheden har derfor vĂŚret i stand til at holde momentum pĂĽ implementering af alle de vĂŚsentligste strategier vedr. markeds-, produkt- og konceptudvikling. Succes med koncept

VIKING har det største, mest specialiserede netvÌrk i verden inden for maritime sikkerhedsløsninger. Lancering af et nyt servicekoncept i sikkerhedsudstyr er blevet positivt modtaget af rederierne: – I det meget pressede maritime marked er der stor efterspørgsel efter müder at frigøre ressourcer og strømline omkostninger, siger administrerende direktør Henrik Uhd Christensen og fortsÌtter: - Skibsrederne har brug for en langsigtet pakkeløsning og VIKING er en attraktiv partner, fordi vi büde tilbyder fleksible fastprisaftaler pü levering og servicering af maritimt sikkerhedsudstyr samtidig med at vores kunder har direkte adgang til et globalt netvÌrk af specialister. Fokus pü BRIK-landene og USA

VIKING har styrket sin internationale position pĂĽ flere punkter og har med den seneste ĂĽbning af et salgskontor i Indien sikret sig tilstedevĂŚrelse i samtlige omrĂĽder inden for de sĂĽkaldte BRIK-lande: Rev Erik Bonde-q

Administrerende direktør Henrik Uhd Christensen püeger pü, at virksomheden ser en stor fremtid i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. – Vi ser en stor fremtid i Brasilien, Rusland, Indien og Kina, siger Henrik Uhd Christensen, og med købet af den lokale producent af branddragter Quest Inc. i Colorado er koncernen ogsü godt pü vej til at bygge en solid bastion pü det amerikanske marked. Det globale netvÌrk og nÌrheden til kunderne er en stor grund til vores succes, slutter VIKING’s administrerende direktør. Kilde VIKING Life-Saving Equipment 05/08/05

Erik Bonde

9:49

Side 1

5HJLVWUHUHW5HYLVRU)55

9HQÂĄYHM7K\ERUÂĄQ+DYQ7HOHIRQ 7HOHID[(PDLOHULN#HULNERQGHGNZZZHULNERQGHGN

Maritime Erhverv / 4¡2011

15


Maritimt Maritimt FOC DONG Energy skal opføre tysk havmøllepark

DONG Energy har besluttet at opføre havmølleparken Borkum Riffgrund 1 i den tyske del af Nordsøen. Den samlede investering i opførelsen af parken vil være omkring 1 ¼ mia. Euro. Borkum Riffgrund vil bestå af op til 89 3,6 MW møller fra Siemens Wind Power med en samlet kapacitet på 320 MW. Parken vil kunne levere CO2-fri strøm svarende til næsten 330.000 tyske husstandes årlige elforbrug. DONG Energy

Forskningsprojekter søges

Ændring af søloven vedtaget

Overskud i Rønne Havn

Tovholder fundet til bølgeenergi-projekt

Et nyt udbud giver universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder mulighed for at søge midler til udvikling af maritime teknologier. Søfartsstyrelsen deltager i et europæisk netværk om forskning og udvikling af maritime teknologier (ERA NET MARTEC). Netværket er finansieret af EU. Som led i netværkets arbejde er der i januar 2011 åbnet et udbud, hvor der i netværkets medlemslande kan dannes tværnationale konsortier om projekter inden for maritim teknologi. Danske universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder m.v. kan søge om midler hertil. For finansiering af dansk deltagelse i udbuddet kan henvises til Den Danske Maritime Fond samt til Forskningsog Innovationsstyrelsens tilskudsmuligheder. Søfartsstyrelsen

Rønne Havn A/S fik sidste år et overskud på 4,5 millioner kroner, hvilket er væsentligt mere end forventet: - Dette er glædeligt, men der er naturligvis også nogle forklaringer på at overskuddet er blevet uforholdsmæssigt stort i forhold til det forventede 1,2 mio. kr.,” oplyser bestyrelsesformand Carl Ilsøe. Han forklarer, at havnen er i gang med store omlægninger i forbindelse med at den nye store hurtigfærge “Leonora Christina” bliver indsat, hvorfor nogle planlagte vedligeholdelsesarbejder er blevet udskudt til i år. Havnens omsætning steg med 300.000 kr. i forhold til 2009 og var i 2010 i alt 46,1 mio. kr. Bornholm.nu

Havvindmølle-ordre til Frederikshavn

Frederikshavn-virksomheden Nicon Industries A/S har sikret sig en ordre til et stort millionbeløb hos A2Sea A/S . Ordren omhandler udrustning af to pramme med fundamenter for transport af vindmøller. A2Sea A/S skal bruge de to pramme til transport af Siemens møller fra Esbjerg til Great Yarmouth for projektet Sheringham Shoal Offshore Wind Farm udfor Englands kyst. De to pramme forventes til Frederikshavn omkring 1. april 2011, og skal sættes i drift 1. maj 2011. Nordjyske

16 Maritime Erhverv / 4 ·2011

Et enigt Folketing vedtog i tirsdags økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens forslag til ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. Lovændringen skaber hjemmel til implementering af et EU-direktiv om forsikring for søretlige krav. Formålet er at beskytte skadelidte bedre ved at kræve, at større skibe skal have en ansvarsforsikring. Herudover danner lovændringen grundlaget for dansk ratifikation af FN’s Internationale Arbejdsorganisations konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren. Formålet med fiskerikonventionen er at etablere interna-tionale minimumsstandarder for arbejdsforholdene i fiskerisektoren. Det gælder f.eks. krav om mindstealder for fiskere, regler om hviletid og ar-bejdsmiljø, herunder forebyggelse af ulykker. Søfartsstyrelsen

Aalborg Universitet og Hanstholm Havneforum, de to partshavere i projektet, har indgået en aftale med, Jan Krogh, tidligere erhvervs- og udviklingschef for Thisted Kommune, om at han bliver tovholder på projektet. Jan Krogh har været med fra starten af DanWEC – fra da de første møder blev holdt og forundersøgelsen skrevet, og til arbejdet med etablering af DanWEC fonden. EUDP projektet har et samlet budget på 1,1 mio kr og løber over 18 måneder frem til sommeren 2012. Hanstholm Havneforum

Læs de seneste nyheder på www.maritime-erhverv.dk


CUS Maritimt Maritimt Kamp om at blive Femern-havn

Femern A/S er nu ude i en sidste sondering af mulige produktionssteder og Odense Havn har derfor netop afleveret projektkatalog med detaljerede oplysninger om såvel specifikke havneforhold som bosætningsmuligheder, adgangsforhold til lands og til vands mv. Om Odense Havn bliver endelig valgt ud, besluttes først senere på året. Det vil give arbejdspladser til Odense flere år ud i fremtide: - Hvis Odense Havn vinder opgaven, vil det endnu engang manifestere havnen som et vigtigt vækstområde. At Odense Havn nu er med i slutspurten om at levere til Femern Bælt forbindelsen viser, at området har format, og at vi har skabt et attraktivt erhvervsområde, siger Odenses borgmester Anker Boye. Transportmagasinet

Installationsskibe i horisonten

Hvert år frem til 2020 vil der i gennemsnit blive installeret 3.750 MW vindmøller på havet i EU. I kølvandet på denne udvikling kommer nye installationsskibe og flere af dem er danske. Det europæiske offshore marked vil i de kommende år vokse med rekordfart. Intet mindre end 3.750 MW vil der i gennemsnit blive installeret om året i perioden fra 2010 frem til 2020. Til sammenligning blev der i 2010 installeret ca. 880 MW. Danske virksomheder har set denne udvikling komme, og senest har Swire Blue Ocean og A2SEA bestilt nye installationsskibe. Udviklingen i teknologi medfører samtidig, at de installationsskibe, der designes og bygges, skal være større og mere fleksible for at imødekomme fremtidens havmøller. Windpower.org

Ny maritim havarikommission på vej

Med et nyt lovforslag vil økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen etablere en selvstændig enhed, der undersøger ulykker til søs. Det netop fremsatte lovforslag vil betyde, at der etableres en selvstændig maritim havarikommission. Den nye kommission skal afløse den opklaringsenhed, der i dag undersøger ulykker til søs, og som hører under Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen

Havn femdobler kapaciteten

Copenhagen Malmö Port, CMP, påbegynder flytningen til Norra Hamnen hvilket betyder at færre lastbiler skal gennem Malmös centrum. Det koster i alt omkring 900 millioner svenske kroner at etablere den nye havn hos CMP. Men så er der også tale om en havn der femdobler CMP’s godskapacitet i Malmø. Byggeriet i Norra Hamnen i Malmø har varet omkring to år. Nu er tiden inde til at flytte dele af godshåndteringen og starte op på nye, topmoderne anlæg. Færgetrafikken kommer først, og midt i maj begynder Finnlines’ RoPax-færger at besejle de nye terminaler. Omtrent samtidig flytter kombitrafikken – der håndterer gods via jernbane – til Norra Hamnen. Ugens Erhverv Maritime Erhverv / 4·2011

17


Vellykket dansk erhvervsfremstød i Norge 15 danske leverandører til offshoreindustrien på tre dages intens profilering i Norge Tre dages intens profilering af dansk know how over for den norske offshoreindustri har været meget vellykket. 15 leverandører til olie- gasindustrien og havvindmølleindustrien er netop vendt hjem sammen med videncentret Offshore Center Danmark efter at have besøgt udvalgte norske offshoreselskaber med henblik på at øge samarbejdet mellem de to lande. – Det har været et meget vellykket fremstød, og flere af de 15 deltagende virksomheder vil indgå konkrete aftaler med henblik på samarbejde, konstaterer direktør Peter Blach, videns- og teknoligicentret Offshore Center Danmark. – Den norske offshoresektor er i vækst, og der er et stort behov for nye leverandører, som kan leve op til de norske krav om kvalitet og leveringssikkerhed. Med de stigende oliepriser er der er blandt andet voksende efterspørgsel efter virksomheder, som kan gøre olieindvindingen mere effektiv, eksempelvis ved udnyttelse af marginale felter, og her gør danske leverandører sig gældende som nogle af verdens førende, forklarer direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark. Besøg hos virksomheder

Besøget i Norge fandt sted 13.-15. marts, og i samarbejde med Greater Stavanger Business Forum var der arrangeret en række virksomhedsbesøg, blandt andet

Der var både arrangeret virksomhedsbesøg og B2B møder mellem danske og norske offshorevirksomheder ved erhvervsfremstødet i Norge.

18 Maritime Erhverv / 4 ·2011

hos det statsejede norske olieselskab Statoil og selskabet ConocoPhilips, der opererer både i den norske og danske del af Nordsøen. Virksomheder som DONG Energy, Mærsk Drilling og SubC Partner havde lejlighed til at møde repræsentanter fra selskaberne, og besøgene har givet flere konkrete aftaler om nye møder og samarbejde. – Inden for vores felt med design og fremstilling af pakninger er der i dag kun en leverandør i Norge, og det vil være til gavn for alle at have flere leverandører på markedet. Det vil give nogle mere konkurrencedygtige priser, og vi fik da også nogle konkrete aftaler om at fortsætte dialogen fra besøget med nogle af de norske samarbejdspartnere, forklarer direktør Søren Helmer Nilsen, Betech Seals, som var blandt de 15 deltagende virksomheder. Nyt marked i Norge

Betech Seals har tidligere besluttet at etablere en afdeling i Norge, og besøget var med til at understrege, at der er gode muligheder for at skabe nye markedet i landet. Ligeså positive var direktør for maskindivisionen hos SubC Partner, der fremstiller konstruktioner til olie- og gassektoren. – Det er måden, man samarbejder med kunderne på, som giver ordrerne, og danske virksomheder skal være meget løsningsorienterede. Det kan de norske olieselskaber godt lide, og det er med til at sikre virksomheder som os opgaverne. Samtidig ligger Norge ikke længere væk, end vi kan levere hurtigt, og logistisk er det ikke vanskeligt at servicere norske virksomheder. Så Norge er bestemt et meget interessant marked med stort potentiale, forklarer direktør Frank Mouridsen, SubC Partner i Esbjerg. Det er Offshore Center Danmarks 225 medlemmer, som har været med til at udpege fem særligt attraktive eksportmarkeder, hvoraf Norge sammen med Grønland udgør de nære markeder. Fremstødet i Norge blev gennemført i samarbejde med danske Netmatch. Kilde: Offshore Center Danmark


Esbjerg Havn fastholder de gode resultater

Satsningen på godsarter, der medfører et højere aktivitetsniveau på havnearealerne, opvejer et fald i godsomsætningen i 2010. Investeringer i den nye Østhavn giver stærk tro på vækst i fremtiden. Trods et mindre fald i godsmængden formåede Esbjerg Havn at fastholde den høje omsætning på 140 mio. kr. og opnå

det næstbedste økonomiske resultat i de senere år – 46,4 mio. kr. – 2010 har været et konsolideringsår, hvor vi har brugt mange ressourcer på at investere i udvidelse af Tauruskaj og nye faciliteter til reparation af jack-up-rigge, ligesom vi har forberedt investeringer for ca. 500 mio. kr. i et helt nyt havneafsnit,

Østhavnen. Vi ruster os dermed til fremtiden og tror på vækst inden for de tre store forretningsområder: havvindmølleparker, offshore olie og gas samt færgetrafik med trailere og containere, siger havnedirektør Ole Ingrisch. … fortsættes side 20

Reparationer og Ombygninger Speciale: Komplette søpakningssystemer Fryselaster Ferskvandsanlæg. Dok kapacitet: 1500 ton længde: 65 m bredde: 14 m dybgang: 6 meter

HANSTHOLM NY FLYDEDOK A/S Nordvestkajen 27 - 9850 Hirtshals - Tlf. 98 94 58 25 - Fax 98 94 58 74 Mobil 40 18 58 25 - E-mail: info@tormotrawl.dk - www.tormotrawl.dk

Professor Lundgrensgade 22, DK-7730 Hanstholm Telefon: +45 97 96 27 47 (Døgnvagt) - Fax: +45 97 96 28 48 E-mail: post@hanstholm-dock.dk - www.hanstholm-dock.dk

Maritime Erhverv / 4·2011

19


Afsender – Maritime Erhverv ApS – Postboks 11 – 6701 Esbjerg

Magasinpost UMM ID-nr.42188

2011 ĂĽbnet en ny rute mellem Esbjerg og Egersund.Formand:

‌ fortsat fra side 19 Masser af vÌkst i vente

I de senere ür har havnen udviklet sig stadig mere i retning af uniteret gods, containere og trailere, pü bekostning af bulkvarer som kul og byggematerialer. Og selv om 2010 bød pü en vÌkstpause inden for havvindmølleomrüdet, fordi nye projekter var ramt af afmatningen i verdensøkonomien, vil ogsü dette forretningsomrüde prÌge Esbjerg Havns aktivitetsniveau i fremtiden. En havvindmølle med fundament vejer ca. 1.000 ton og tÌller dermed ikke meget i godsomsÌtningen i forhold til en skibsladning kul, men i hündtering, kranydelser, skibsanløb og havnerelaterede opgaver bidrager et havvindmølleprojekt betydeligt til indtjeningen. Nye faciliteter

Inden for offshore olie og gas glÌder havnedirektør Ole Ingrisch sig over, at nye faciliteter til reparation af jack-up-rigge vil stü fÌrdig i løbet af üret, og at der er udsigt til milliardinvesteringer i büde opbygning af nye felter og modificering af eksisterende installationer i den danske del af Nordsøen. Pü det tredje store forretningsomrüde, skibstrafik med uniteret gods, er havnen begunstiget af at have flere førende linjerederier som kunder. Senest har norske SeaCargo i februar

Parat med investeringer

Formanden for Esbjerg Havns bestyrelse, Flemming N. Enevoldsen, er meget tilfreds med, at havnen er i stand til at levere økonomiske resultater pü et højt niveau, selv om følgerne af finanskrisen endnu ikke har sluppet sit tag i flere brancher. Med de massive investeringer i nye arealer, kajer og andre faciliteter viser havnens ledelse, at den tror pü de fortsatte vÌkstmuligheder, og staten bidrager med investeringer i motorvej, jernbane og anden infrastruktur. – Vi konstaterer, at der fremdeles er stor interesse for at etablere sig pü havnen og leje arealer, og Esbjerg Havn fremstür fortsat som en af de førende danske havne. Min mavefornemmelse ved indgangen til 2011 er bedre, end den var for et ür siden, siger Flemming N. Enevoldsen.Han forventer, at verdenshandlen og dermed behovet for transport vil vokse i de kommende ür, og at Esbjerg Havn büde geografisk og i forhold til de øgede krav om effektivisering og faglig viden er godt rustet til at fü del i vÌksten. Desuden udgør virksomhederne pü Esbjerg Havn en meget stÌrk kompetenceklynge inden for havnens primÌre forretningsomrüder. Kilde: Esbjerg Havn

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ă˜ 250-3150 Centrifugal Ă˜ 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC SmedevĂŚnget 3 • 4700 NĂŚstved • Tlf. 55 77 22 44 Fax. 55 77 82 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

"ESRAD !P3 -INERVAVEJ  (VIDE 3ANDE 4LF 

WWWBESRADCOM À INFO BESRADCOM

Maritime Erhverv - april 2011  

Magasinet om dansk fiskeri og den maritime sektor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you