Maritiem MGZN | Motoren & Voortstuwing 2023

Page 1

MARITIEM

MOTOREN & VOORTSTUWING
2023
EMISSIEREDUCTIE EEN OPGAVE? Discom ontwerpt uw oplossing Reduceer CO-, HC-, NOxen roetdeeltjes met de oplossingen van Discom Emissiereductiedoelstellingen is een woord dat we de afgelopen jaren meer en meer voorbij zien komen. Stikstofoxides, ammoniak, CO2, fijnstof; om de overeengekomen doelstellingen te halen, wordt er nogal wat gevraagd van de scheepvaart, het treinverkeer en de industrie. Discom denkt niet in problemen, maar in oplossingen. MEER INFORMATIE? www.discom.eu • info@discom.eu • 078 681 09 60 Niets doen is al lang geen optie meer. Samen maken we uw sector duurzamer! Solutions for a better world x

COLOFON

UITGEVERIJ MARITIEM MEDIA

Redactie

Matthijs Daniels

Ellen Lengkeek

Leo van Teeffelen

Traffic

Jolanda Rijsdijk 06 5254 9450 jolanda@maritiemmedia.nl

Advertentieverkoop

Jan van Laar 06 5132 0758 jan@maritiemmedia.nl

Jeron van Laar 06 3619 6998 jeron@maritiemmedia.nl

Michel Loopik 06 1495 3078 michel@maritiemmedia.nl

Studio

Kees van der Wilt kees@maritiemmedia.nl

Michelle Reijnst michelle@maritiemmedia.nl

Disclaimer

Maritiem MGZN motoren & voortstuwing is een uitgave van Maritiem Media. Maritiem Media is de uitgever van Maritiem Courant, het maandelijkse vakblad voor de scheepvaart, haven en maritieme sector. Heeft u interesse om een uiting te plaatsen in dit vakblad? Neem dan contact met ons op.

DE TOEKOMST IS NABIJ

Duurzaam per definitie, maar traag in zijn aanpassingsvermogen. Zo is de maritieme sector veel gelabeld. Want: een schip houdt veel vrachtwagens van de weg, maar een schip of een scheepsmotor vervangen, daar gaat veel tijd overheen.

Toch is het eigenlijk nog maar kort geleden dat Stage V als het nieuwe ijkpunt voor de binnenvaart werd gepresenteerd. Het was een stip aan de horizon destijds, maar het is in no time het nieuwe normaal geworden. In deze nieuwe editie van het Motoren MGZN lezen we hoe meerdere fabrikanten hun Stage V volledig rond hebben. Dus zó traag zijn we heus niet…

Het zijn en blijven even spannende als boeiende tijden in de scheepvaart. We lezen over methanol en waterstof, over biobrandstoffen en over batterijen. En nee, het zijn al lang geen stippen meer aan de horizon. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op, de toepassingen worden almaar concreter en talrijker. Dit magazine biedt een fraaie bloemlezing van afgeronde projecten en volgende innovaties. En van interessante beschouwingen over de nabije en wat latere toekomst. Wij blijven deze met veel belangstelling volgen!

Jan van Laar Maritiem Media

MARITIEM MGZN 2023 | 3 VOORWOORD
MOTOREN & VOORTSTUWING 2023 MARITIEM

Volvo Penta’s Stage V – the most compact solution in its class

Volvo Penta’s Stage V solution is suitable for propulsion engines and generator sets. Based on proven technology, our flexible and fully integrated solution is the simplest, most compact and price competitive solution in the market.

volvopenta.com

Volvo Penta’s Stage V – the most compact solution in its class

Volvo Penta’s Stage V solution is suitable for propulsion engines and generator sets. Based on proven technology, our flexible and fully integrated solution is the simplest, most compact and price competitive solution in the market.

volvopenta.com

INHOUDSOPGAVE VOORLOPIG STAAT DE DIESEL NOG IN HET PRAKTIJKLOKAAL MARITIEM MGZN 2023 | 5 BOVAG Zorgen over zware regelgeving voor game changer methanol. 7 t/m 9 MAN ROLLO Gebruik HVO vrijgegeven voor bestaande en nieuwe MAN Rollo Engines. 10 DUTCH POWER SOLUTIONS Generatorsets gericht op de binnenvaart. 13 TOTAL ENERGIES TotalEnergies bouwt in andere sectoren volop kennis en ervaring op. 14 KOTUG Lancering eerste zero-emissie elektrische duwboot en duwbak-combinatie. 17 REIKON Reikon als spin in het web bij de laatste innovaties. 21 MERCURIUS Motorleverancier met duurzame ambitie gezocht. 23 t/m 25 SCHEEPSTECHNIEK DRECHTSTEDEN Scheepstechniek Drechtsteden vormt de motor achter uw onderneming. 27 PON POWER Pon Power en Caterpillar helpen scheepseigenaren te verduurzamen. 28 DESMI DESMI ontwikkelt pompen voor scrubbers, CO2 afvang, alternatieve brandstoffen. 31 GILDE VAKCOLLEGE TECHNIEK Elektrificering stelt onderwijs voor nieuwe uitdagingen. 33 t/m 35 MARINE POWER DRECHTSTEDEN Cummins maakt Stage V-lijn voor binnenvaart compleet. 38

SMEERMIDDELEN VOOR DE BINNENVAART

VROOAM LUBRICANTS INTERNATIONAL AVENTURIJN 300 | 3316 LB DORDRECHT | T: +31 (0) 78 750 16 32 E: INFO@VROOAM-LUBRICANTS.COM | W: VROOAM-LUBRICANTS.COM @VROOAM #VROOAM VROOAM

ZORGEN OVER ZWARE REGELGEVING VOOR GAME CHANGER METHANOL

In 2050 moet de CO2-uitstoot in de scheepvaart fors zijn verminderd. ‘De uitdaging zit nu in het geschikt maken van moderne verbrandingsmotoren voor het gebruik van alternatieve brandstoffen met een lage CO2-uitstoot, zoals hernieuwbare methanol, ammoniak en

Groene waterstoffabrieken komen eraan. Is dat de game changer voor scheepsbrandstof?

$ MARITIEM MGZN 2023 | 7
Foto: Michel Voorwinde.

IS GROENE METHANOL DAN DE GAME CHANGER?

# vervolg vorige pagina

Groene waterstoffabrieken komen eraan. Is dat de game changer voor scheepsbrandstof?

,,We hebben alle duurzaam geproduceerde brandstoffen nodig om ook maar in de richting van ons klimaatdoel te komen. Daar zijn waterstof en elektriciteit wezenlijke onderdelen van. Maar er gaat een ‘gevecht’ ontstaan om die groene brandstoffen met prijsopdrijvend effect. Volgend jaar is 70 procent van de Europese bedrijven verplicht een Corporate Sustainability Report (CSRD) in te leveren. Hierin geven ze hun CO2-footprint aan en maatregelen om die te verkleinen. Veel industrie kan niet veel anders dan verduurzamen met waterstof. De luchtvaart kan niet anders dan met Sustainable Aviation Fuel (SAF) werken. Deze brandstof is ook gebaseerd op waterstof. Kortom, iedereen gaat daaraan trekken met als gevolg een prijsopdrijvend effect.

Ook als we zelf produceren?

,,De groene waterstof die we nu lokaal gaan produceren is echt een druppel op een gloeiende plaat. Mensen realiseren zich

nog onvoldoende dat je echt heel veel energie nodig hebt wanneer je waterstof als brandstof wil gebruiken. Onze infrastructuur noch het prijsniveau is daar toereikend voor. In het Midden-Oosten is een kilowattuur nu rond de 2 à 3 cent. In vergelijk met hier waar we 20 à 25 cent betalen. Nog afgezien van de netwerkproblemen die we hebben is het goedkoper het te importeren.’’

Wat maakt waterstof groen?

,,Op dit moment is in Nederland van alle waterstof die we gebruiken maar 1 tot 2 procent groen. Dat wil zeggen: volledig klimaatneutraal gemaakt. Als bijproduct van de chloorproductie of met hernieuwbare elektriciteit. De overige 98 procent is gemaakt uit fossiel aardgas.’’

Het containerschip Maas vaart nu op waterstof. Een primeur. Volgt meer binnenvaart?

,,Daar zitten wel de nodige haken en ogen aan. De kosten van ombouw en het gebruik van waterstof kan nu niemand nog zonder een forse subsidie dragen. Wij zitten vooralsnog meer op de route van methanol als brandstof voor grotere vermogens in de binnenvaart. Ook de kosten voor het ombouwen van een schip naar methanol zijn hoog, maar niet zo hoog als die van waterstof. Inmiddels is het eerste schip dat door CCR is goedgekeurd om op methanol als brandstof te draaien gecertificeerd.’’

Is groene methanol dan de game changer?

,,Het eerste binnenvaartschip is gecertificeerd om op methanol te mogen draaien. De Stolt IJssel van Mercurius Shipping. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de visie en vasthoudendheid van zowel Mercurius als Stolt. Groene methanol is ook niet overdadig te vinden. De meerjarige prognose van het Methanol Institute geeft wel aan dat er de komende vier jaar er een enorme toename van bio- en e-methanol komt. Daarmee kunnen we een transitiepad creëren. Waar we nu met een mix van 10 procent bio moeten werken kunnen we over vier jaar met een mix van 50 procent bio werken. Dat zorgt voor een CO2 footprint vergelijkbaar met die van groengas!’’

,,Wel maak ik mij zorgen over de zware regelgeving voor het gebruik van methanol als brandstof in de binnenvaart. Als daar niets aan verandert zie ik de transitie stranden. Dan blijft er niets anders over dan HVO en FAME waar niet genoeg van op de markt is.’’

Waar moet oude binnenvaart het mee doen? FAME zorgde voor veel boosheid.

branchemanager van de BOVAGafdeling Energiesystemen en Revisie. Deze afdeling stimuleert onder meer de toepassing van klimaatneutrale brandstoffen en pleit voor verhoging van het budget stimuleringsbeleid schone energiesystemen.

,,Maar net als voor waterstof lopen we daar tegen regelgeving aan die echt veel te zwaar is. Ik vind het onbegrijpelijk dat je regels voor het gebruik van methanol opschrijft en roept dat het een gevaarlijk product is. De grootste kennisbron ter wereld op het gebied van veiligheid met methanol is niet eens geraadpleegd. Het Methanol Institute (MI) is een mondiaal opererende organisatie waar alle methanol producerende partijen lid van zijn. Zij zorgt voor veiligheidsprotocollen. In de afgelopen twintig jaar is er nergens iets gebeurd.’’

,,FAME is best een goed product maar het vereist een fors andere huishouding dan diesel. Je moet regelmatig water drainen, filters vervangen en het is beperkt houdbaar. Als alternatief kan het stabielere HVO gebruikt worden. Probleem van beide brandstoffen is dat ze wel de uitstoot van CO2 verminderen maar de emissie van NOx en fijnstof verandert er niet door. Dan zou je een Stage V motor moeten installeren. Dat is voor veel schippers en schepen niet mogelijk vanwege ouderdom, ruimtegebrek en terugverdientijd.’’

Hoe staat het met vernieuwde infrastructuur voor de schonere brandstoffen?

,,Binnen het project om de Stolt IJssel gereed te maken voor gebruik van methanol als brandstof was er

8 | MARITIEM MGZN 2023

ook aandacht voor infrastructuur. Eén van de partners in het project is Finco Fuel. Zij hebben geweldig werk verricht door samen met Havenbedrijf Amsterdam en Rotterdam een procedure te maken voor het bunkeren van binnenvaartschepen met een truck. Het Havenbedrijf Rotterdam is al gereed voor het bunkeren van methanol voor de grote vaart. Het is zelfs al bezig zich te oriënteren op nucleaire aandrijving. LNG is al helemaal ingericht. Er wordt nog gewerkt aan regelgeving en infrastructuur voor waterstof en ammoniak als brandstof.’’

Wat zijn de meest kansrijke alternatieve brandstoffen in de scheepvaart?

,,Voor de binnenvaart zijn dat op korte termijn FAME en HVO. Op langere termijn kan dat methanol worden mits de regelgeving aangepast kan worden. Voor de zeevaart zie je dat er een grote leider is opgestaan. Maersk ziet

methanol als dé brandstof voor de toekomst. Het heeft er zo veel van nodig dat het ook infrastructuur opzet. Het eerste kleinere schip gaat in 2023 al varen. In 2024 nog eens twaalf, in 2025 zes en daarna achttien grote schepen, ieder goed voor zestienduizend containers. Daarmee is het bedrijf een

WE HEBBEN ALLE DUURZAME BRANDSTOFFEN NODIG

boegbeeld. Je ziet dat andere grote reders volgen. Daarnaast zie je in de zeevaart dat ammoniak een plek aan het verwerven is als brandstof naast LNG. Overigens zie ik ammoniak nog niet zo snel in de binnenvaart worden geïntroduceerd.’’

BOVAG helpt bij de Energie Investerings Aftrek. Wat houdt dat in?

,,EIA is een regeling om CO2 verlagende maatregelen te bevorderen. Je kunt met de aanschaf van een motor van deze lijst forse aftrek genereren van je winst, waardoor je daar minder belasting over hoeft te betalen. Schepen gaan lang mee en in hun life cycle worden motoren vervangen. Dan willen we uiteraard dat de vervangende motoren zo zuinig mogelijk zijn en zo min mogelijk CO2 uitstoten. Met de overheid hebben we binnen de EIA-regeling nu met de komst van Stage V een nieuwe norm gesteld. Voorheen moesten de motoren minder dan 198 gram/ kWh verbruiken maar dat hebben we verlaagd naar 195 gram/kWh. De lijst met motoren die daarvoor in aanmerking komen bestaat tot nu toe volledig uit motoren van truckbouwers. Denk aan Scania, Volvo Penta en Paccar.’’

MARITIEM MGZN 2023 | 9
Foto: Maersk ziet methanol als dé brandstof voor de toekomst.

GEBRUIK HVO

VRIJGEGEVEN VOOR BESTAANDE EN NIEUWE MAN ROLLO ENGINES

MAN Rollo, importeur van MAN Engines heeft in 2023 veel te melden. Van een verdere uitbreiding van de vermogensrange van de Stage V-motoren, via het vrijgeven van de bestaande en nieuwe motoren voor HVO tot het plaatsen van methanol op de R&D agenda. Niet nieuw, maar wel een feit, is de compactheid en het lage gewicht van de motoren met een zeer gunstige vermogens/ gewichtsverhouding als resultaat.

Offshore windmolen ondersteuningsschip met dual fuel waterstofmotoren.
10 | MARITIEM MGZN 2023

VERDERE UITBREIDING VERMOGENSRANGE STAGE V MOTOREN

MAN Engines heeft een complete lijn Stage V-motoren voor voortstuwing en hulpmotoren in een vermogensrange tot 1066kW/1450 pk, wat aangeeft dat MAN Engines haar rol in de verduurzaming van de binnenvaart serieus neemt. MAN breidt die range nu verder uit met een 500kW/680PK IMO III V8 en een 550kW/750PK Stage V-V12. Daarnaast werkt MAN aan een 30 liter motor die in diverse uitvoeringen zal worden uitgebracht. De 2300 rpm variant met 2200 pk wordt nog dit jaar geïntroduceerd.

Volledig af-fabriek gecertificeerd en geclassificeerd Jeroen van der Velde, teamlead sales bij MAN Rollo: ,,Met onze Stage V motorenlijn bieden we de binnenvaartsector een af fabriek gecertificeerd en onder klasse gekeurde maritieme oplossing. Hierdoor is er geen externe keuring bij ingebruikname van de motoren nodig. Uiteraard zijn de motoren ook voorzien van IMO III certificatie waarmee ook de zeegaande markt uitstekend bediend kan worden met vermogens tot 1470kW/2000pk.’’

Compact, flexibel en een gunstige vermogens/gewichtsverhouding MAN motoren zijn compact en licht met als gevolg een zeer gunstige vermogens/ gewichtsverhouding. Ook het SCR nabehandelingssysteem en DPF systeem is compact, modulair en flexibel, waardoor het in te passen is in kleinere machinekamers.

Omdat de ureuminjectie in de SCR katalysator elektronisch geregeld is, heeft het systeem geen extra compressor nodig. Dit betekent een kleinere investering en een kortere installatietijd.

Alternatieve brandstoffen, HVO, LNG, H 2 en methanol

MAN zet in op het gebruik van HVO, LNG, waterstof en in-line hybrid. Belangrijk om te vermelden is dat methanol nu ook op de R&D agenda van MAN staat en dat het gebruik van de biologische brandstof HVO is vrijgegeven voor zowel de reeds bestaande als nieuwe MAN motoren.

Bij verbranding van deze organische brandstof wordt nauwelijks koolstofdioxide (CO 2) uitgestoten, waardoor dit een goed alternatief is voor fossiele brandstof. Tevens heeft MAN Rollo reeds meerdere MAN dual-fuel waterstof/ dieselmotoren geleverd. Na een succesvolle introductie van de eerste generatie dual-fuel waterstofmotor staat de introductie van de tweede generatie dual-fuel waterstofmotor voor de deur. De substitutie waterstof/ diesel zal doordoor hoger zijn. Verder levert MAN Rollo IMO III/Stage V af fabriek gecertificeerde en geclassificeerde LNG-oplossingen.

Internationaal importeur MAN Rollo levert al meer dan honderd jaar diesel- en gasmotoren voor de industriële en maritieme

sector. Het bedrijf is internationaal importeur van het merk MAN in negen Europese landen. MAN Rollo maakt sinds 1988 deel uit van de Pon Holding. Naast de plaatsing van MAN motoren in de scheepvaart, zoals werkschepen, kustvaarders, binnenvaartschepen en jachten, worden de motoren gebruikt in landbouwmachines, kranen en treinen en in de stroomen warmtevoorziening. Daarnaast is MAN Rollo vertegenwoordiger in onderdelen, filters en filtratiesystemen van Parker Racor en Hengst en heeft het bedrijf de grootste dealervoorraad van Europa in originele MAN onderdelen.

MAN Rollo

Koraalrood 17, 2718 SB Zoetermeer

Telefoon: +31 (0)79 368 36 00

www.manrollo.com

MARITIEM MGZN 2023 | 11
Foto’s van de MAN D2862LE44A 12-cilinder, geïnstalleerd in de machinekamer van ms ‘Sympathie’. Hier is goed te zien hoe compact de motor en het SCR en DPF systeem is.
klaar Castrol is klaar voor Stage V De voordelen van Castrol Vecton Long Drain E6/E9 10W40 met System Pro Technologytm Langere levensduur roetfiler Optimale werking van SCR systemen Al 50.000 uur getest in de scheepvaart Wij zijn klaar voor de nieuwste generatie dieselmotoren en nabehandelingssystemen Mobene B.V. Maasboulevard 226 • 3331 ML Zwijndrecht +31 (78) 2040440 • info@mobene.nl www.mobene.nl

DUTCH POWER SOLUTIONS BOUWT GENERATORSETS GERICHT OP DE BINNENVAART

Dutch Power Solutions

bouwt generatorsets met generatoren van EvoTec en motoren van FPT.

Hugo Dokman van DPS uit Geertruidenberg snapt dat niet iedereen FPT onmiddellijk herkent. ‘FPT maakt onderdeel uit van de Iveco Group’, verklaart hij. Ja, dan valt het kwartje.

Hugo Dokman is iemand die met drieëntwintig jaar ervaring, waarvan het grootste deel als dieselmonteur, gespitst is op het oplossen van problemen bij dieselmotoren en de bijbehorende elektronica. Dat niet alleen, hij is ook een liefhebber van deze motoren die hij graag verder ontwikkelt om ze te perfectioneren. Daardoor kan hij zien wat kwaliteit is en wat niet. Hij wijst bijvoorbeeld op de elektronica van de aansturing van de EvoTec generatoren. ,,Kijk, dat is kwaliteit, vergelijk het maar met deze.’’ Een rommelige printplaat van een concurrent ziet er inderdaad heel wat minder betrouwbaar uit. ,,Dat is precies waar wij voor gaan met onze generatorsets: hoge

kwaliteit. Van onze range van 30, 40 en 60 kVA houden we er altijd eentje op voorraad. Er komen ook 80 en 125 kVA sets aan. Ze zijn allemaal Stage V, vandaar dat ik betrouwbare elektronica zo belangrijk vind. We bouwen ze vanaf het frame en stellen ze zelf samen, gericht op de binnenvaart. Dus met beunkoeler. Er draaien er inmiddels heel wat in binnenschepen en de reacties zijn enthousiast. De stabiliteit, de stille loop; het is voor onze klanten boven verwachting. En natuurlijk zijn we blij als we horen dat onze generatorsets supergoed zijn.’’ De toepassing van DPS generatoren in de tien innovatieve River Drones die gebouwd zijn en worden bij ASTO Shipyard is geen slechte referentie, om het mild uit te drukken. Bij de assemblage is te zien dat de geluid-gedempte kasten ook zijn afgestemd op de binnenvaart. Dus geen ruimtevretende deuren met scharnieren, maar gewoon een paneel dat je weg kunt zetten en zonder hinderlijke spijl, zodat je overal bij kunt in geval van onderhoud of bij het vervangen van de filters.

Service en onderhoud Voor wat betreft service en

onderhoud gaat DPS verder dan alleen FPT. ,,Alle meest gangbare motoren kunnen we servicen zoals Caterpillar, DAF, John Deere en Perkins. Service op niveau, want voor 80 procent van de merken hebben we alle apparatuur om ze uit te lezen. Dat is heel belangrijk om goede service te kunnen verlenen.’’

Filters biobrandstof

Nog een specialisatie van DPS is het leveren en bouwen van filtratiesystemen. ,,Wij passen de filters van Griffin Filtration toe. Deze zijn voorzien van de gepatenteerde MICROBLOC-technologie. Dat is een ander soortfiltermateriaal waardoor het filter meer capaciteit heeft, volledig gebruikt wordt en veel, maar dan ook véél, langer meegaat. Gericht op biobrandstof om een overgang op deze brandstof probleemloos te kunnen toepassen.’’

Als laatste nog een nieuwtje: DPS is druk bezig met de ontwikkeling van FPT Stage V-voortstuwingmotoren, te beginnen bij 750 pk. Dat kan nog een interessant en betaalbaar alternatief worden voor de binnenvaart.

MARITIEM MGZN 2023 | 13
Leo van Teeffelen
www.dutchpowersolutions.com
Hugo Dokman kan zien wat kwaliteit is en wat niet. Hij gaat alleen voor het eerste. Deze Dutch Power Solutions F34 60 kVA generatorset is bijna klaar voor levering.

TotalEnergies

Altijd op de eerste rij bij nieuwe maritieme ontwikkelingen

Als er één bedrijf is dat de omslag van fossiele brandsto en naar hernieuwbare energie in zijn hele wezen verankerd heeft, dan is dat TotalEnergies. Dankzij het brede speelveld waarop het bedrijf actief is, zit TotalEnergies op de maritieme markt gegarandeerd vooraan bij de nieuwste technieken.

TotalEnergies produceert al bijna honderd jaar brandstoffen en smeermiddelen voor de industrie, scheepvaart, luchtvaart en het wegverkeer. Deze producten worden steeds duurzamer en schoner. Zo beheert

TotalEnergies in Nederland bijvoorbeeld vijftienduizend laadpunten voor EV’s, Werkt het bedrijf aan een netwerk van honderd waterstofstations langs belangrijke transportroutes in Europa. En ontwikkelt ze samen met de industrie biologisch afbreekbare en synthetische smeermiddelen voor de nieuwe generatie auto’s.

Aan tafel met Dave Wouters, accountmanager inland marine, en met Ids Stuiver, die vanuit de technische dienst van TotalEnergies bovenop de laatste innovaties zit. Er zijn nogal wat vernieuwingen in de scheepvaart: van varen op gas tot biobrandstoffen tot methanol en waterstof. Allemaal noviteiten in de maritieme sector, maar toch beproefde concepten. “Bij TotalEnergies is de scheepvaart onderdeel van een veel groter geheel’’, vertelt Ids Stuiver. “In andere sectoren – denk aan de industrie, transport en agri – gaat de wisseling van motoren veel sneller. Daar bouwen wij al veel ervaring op met deze nieuwe technieken, ruim voordat ze worden ingezet in maritieme motoren. Een aantal jaar geleden kwamen nabehandelingssystemen op de markt in andere sectoren. TotalEnergies speelde daar gelijk op in met producten zoals AdBlue. Deze systemen worden nu ook ingezet in schepen.’’

14 | MARITIEM MGZN 2023
totalenergies.nl
bouwt in andere sectoren volop kennis en ervaring op

Caprano

TotalEnergies kenden we vroeger als Total. Met de naamsverandering in 2021 werden de ambities bekrachtigd om een brede energieonderneming te worden en om voorop te lopen op weg naar zero emissie.

Dat betekent: initiatief nemen in een veranderende wereld. Door producten continu te verbeteren, onder meer door deze af te stemmen op de nieuwere, kleinere motoren met kleinere carterinhoud. En door in contact te zijn met motorconstructeurs, om oliën en smeermiddelen op hun eisen af te stemmen. Dat grote netwerk is natuurlijk een voordeel van een gerenommeerd A-merk als TotalEnergies.

Tegelijkertijd waakt TotalEnergies over de herkenbaarheid van zijn productlijn. “We hebben altijd vastgehouden aan de merknaam Caprano voor de scheepvaart, ooit ontstaan onder het merk FINA’’, vertelt Dave Wouters. “De lijn is heel bekend onder schippers en is langs alle hoofdwaterwegen verkrijgbaar.’’

Nieuwe producten worden grondig getest, vertelt Wouters. “Met ons LubAnac motordiagnosesysteem vergelijken we de resultaten met alle eerdere analyses van dezelfde motor en hetzelfde type. Dit geldt zowel voor onze eigen oliën als voor andere oliën. Zo kunnen we aantonen dat onze producten

beter presteren en minder slijtage veroorzaken in motoren. Het LubAnac motordiagnosesysteem kan ook worden gebruikt door schippers om het hart van het schip te monitoren. Dit kan problemen, zoals lekkages in de motor, op tijd signaleren.’’

Verder is er een complete lijn bioproducten: onder andere biologisch afbreekbare vetten die onder de waterlijn worden gebruikt. “Je werkt in de scheepvaart per definitie in de natuur en er zijn steeds meer eisen waaraan je moet voldoen’’, stelt Wouters. “Wij kunnen de schippers daarbij helpen.’’

Betrouwbaarheid

Zo biedt TotalEnergies de scheepvaart vooral veel zekerheid. Met eigen adviseurs, een eigen technische dienst, het eigen LubAnac motordiagnosesysteem, dit alles gevestigd in Den Haag. En niet in het minst met de kennis vanuit al die andere sectoren waarin het actief is. “Als er veranderingen optreden in de scheepvaart kunnen wij er daardoor direct op aanhaken’’, benadrukt Ids Stuiver. “Toen LNG opkwam hadden wij daar meteen een smeerolie voor. Dat zal ook zo zijn bij methanol of waterstof. We kunnen álles volgen, omdat we er al ervaring mee hebben. In een onzekere tijd als deze, waarin iedereen op zoek is naar de juiste oplossing, is dat heel belangrijk.’’

Total Cost of Ownership (TCO) reduction

Extended equipment life Optimized drain intervals
MARITIEM MGZN 2023 | 15
LubAnac Let your oil do the talking
Interesse? Bel 0184 - 493 888 of mail naar vacatures@teusvlot.nl Wij zoeken: ● Servicemonteur Dieseltechniek ● Servicemonteur Elektrotechniek ● Monteur Pompkamer ● Facturist/administrateur Weet je het verschil tussen een schip en een boot én heb je humor? MONTEURS GEZOCHT Kijk op teusvlot.com voor alle vacatures...

LANCERING EERSTE ZERO-EMISSIE ELEKTRISCHE DUWBOOT EN

DUWBAKCOMBINATIE

De eerste zero-emissie duwboot en duwcombinatie ter wereld zijn in gebruik genomen door Cargill. Met de E-Pusher™ en E-Barges van Kotug gaat Cargill cacaobonen vervoeren van de haven van Amsterdam naar de cacaofabriek van Cargill in Zaandam. Door de elektrificering van deze duwboot en duwbakken behoren uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast voortaan tot het verleden.

MARITIEM MGZN 2023 | 17
De E-Pusher™ type M is onderdeel van de Kotug E-Pusher™ Series, een reeks modulaire en schaalbare elektrisch aangedreven duwboten voor de binnenvaart. Lees verder op pagina 19 $ Maiden Voyage van de E-Pusher 1 van de haven van Amsterdam naar cacaofabriek van Cargill in Zaandam.
Up to Up to Giving We A system motor/generator, shaft REINTJES The Inland shipping magazine_190x140_102018.indd 1
Up to
kW Up
Green Solutions:
25.10.2018 09:23:46 REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2, Unit F | B-2030 Antwerpen Up to Up to Giving We A system motor/generator, shaft REINTJES The Inland shipping magazine_190x140_102018.indd 1
REINTJES Green Solutions: The Hybrid System
2,650
to 630 kWe Giving 25% We can supply: A system including the gearbox, the electric motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller. REINTJES
The Hybrid System
kW
Green
The Hybrid System 25.10.2018 09:23:46 REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2, Unit F | B-2030 Antwerpen Phone +32 3 541 92 33 | info@reintjes.be | www.reintjes-gears.com Up to Giving We A system motor/generator, shaft REINTJES The Inland shipping magazine_190x140_102018.indd 1 REINTJES Green Solutions: The Hybrid System Up to 2,650 kW Up to 630 kWe Giving 25% We can supply: A system including the gearbox, the electric motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller. REINTJES Green Solutions: The Hybrid System 25.10.2018 09:23:46 REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2, Unit F | B-2030 Antwerpen Phone +32 3 541 92 33 | info@reintjes.be | www.reintjes-gears.com Up to Up to Giving We A system motor/generator, shaft REINTJES The Inland shipping magazine_190x140_102018.indd 1 REINTJES Green Solutions: The Hybrid System Up to 2,650 kW Up to 630 kWe Giving 25% We can supply: A system including the gearbox, the electric motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller. REINTJES Green Solutions: The Hybrid System 25.10.2018 09:23:46 REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2, Unit F | B-2030 Antwerpen Phone +32 3 541 92 33 | info@reintjes.be | www.reintjes-gears.com Up to Up to Giving We A system motor/generator, shaft REINTJES The Inland shipping magazine_190x140_102018.indd 1 REINTJES Green Solutions: The Hybrid System Up to 2,650 kW from diesel or gas engine Up to 630 kWe electric motor power Giving 25% electric drive We can supply: A system including the gearbox, the electric motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller. REINTJES Green Solutions: The Hybrid System 25.10.2018 09:23:46 REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2, Unit F | B-2030 Antwerpen Phone +32 3 541 92 33 | info@reintjes.be | www.reintjes-gears.com
REINTJES Green Solutions: The Hybrid System Up to 2,650
Up to 630 kWe Giving 25% We can supply: A system including the gearbox, the electric motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller. REINTJES
Solutions:

DE E-PUSHER™ TYPE M IS ONDERDEEL VAN DE KOTUG E-PUSHER™ SERIES, EEN REEKS MODULAIRE EN SCHAALBARE ELEKTRISCH AANGEDREVEN

DUWBOTEN VOOR DE BINNENVAART

# Vervolg van pagina 17

De duwboot en -bakcombinatie is essentieel en efficiënt voor het vervoer van goederen over water vanuit de haven naar het achterland. Cargill is het eerste bedrijf ter wereld dat een volledig geëlektrificeerde duwboot en -bakken voor de binnenvaart in gebruik heeft genomen. Het transport wordt door Kotug verzorgd. Het emissievrije schip, uitgerust met de modernste technologie en geavanceerde voortstuwingssystemen, is helemaal vrij van schadelijke emissies, waaronder kooldioxide (CO2), zwaveloxiden (SOx), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM). De elektrische duwboten en duwbakken zullen naar verwachting de CO2-uitstoot tijdens het transport met 190 ton per jaar verminderen. Dat is het equivalent van vijftienduizend ritten van dezelfde afstand per vrachtwagen. De E-Pusher 1 gaat varen op groene stroom van het windpark dat Cargill en Vattenfall samen met Windpark Hanze exploiteren.

,,Cargill zet zich er dagelijks voor in om de wereld op een verantwoorde manier van voedsel te voorzien en onze impact op het milieu te beperken. Elektrificatie van het transport is hiervan een voorbeeld. De Kotug E-pusher™ Type M is de eerste in zijn soort en Cargill is verheugd om partner te zijn bij de lancering ervan in Nederland’’, zegt Emiel van Dijk, Managing Director Cocoa & Chocolate Europe & West Africa.

Ard-Jan Kooren, President & CEO van Kotug International voegt daaraan toe: ,,Ik wil Cargill bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de samenwerking op weg naar transitie van de binnenvaart. Samen hebben we een positieve impact op de toekomst

van de binnenvaart. Met deze introductie willen we zoveel mogelijk partijen inspireren om schone energieoplossingen te omarmen en verdere stappen te zetten in het bereiken van de wereldwijde klimaatdoelstellingen voor een leefbare wereld.’’

De E-Pusher™ type M is onderdeel van de Kotug E-Pusher™ Series, een reeks modulaire en schaalbare elektrisch aangedreven duwboten voor de binnenvaart voor het transport van een breed scala aan goederen.

De reeks bestaat uit vier modellen: de E-Pusher™ CityBarge, de E-Pusher™ S, M en L. Hiermee biedt Kotug een duurzame oplossing voor transport over water voor kleine, middelgrote en grote afstanden en lading.

De basis bestaat uit een PErompconstructie met een staal/ aluminium frame en elektrische aandrijving. Het ontwerp van de EPusher™ biedt de unieke mogelijkheid om te schakelen tussen gecontaineriseerde energiebronnen, variërend van waterstof tot batterijen en alles wat daartussen zit. Met de E-Pusher™ ondersteunt Kotug bedrijven die werken aan een duurzame supply chain.

MARITIEM MGZN 2023 | 19
De symbolische bekrachtiging van een succesvolle samenwerking tussen Cargill en Kotug.
YOUR CONTINUITY IS OUR PRIORITY Draaijer Turbo Service BV, established in 2010, is a young, dynamic, independent turbocharger repair/service company which is capable of servicing all brands of turbochargers, including ABB, KBB, MAN, NAPIER, MET and many more. With our young enthusiastic team, we are available 24/7 to serve all our customers’ needs. Draaijer Turbo Service BV  Zernikestraat 25, 3316 BZ Dordrecht The Netherlands  0031 (0)78 617 19 17  info@draaijerturboservice.nl www.draaijerturboservice.nl

REIKON ALS SPIN

IN HET WEB

BIJ DE LAATSTE INNOVATIES

Vooral als distributeur van ballastwatermanagementsystemen heeft Reikon in recente jaren en passant een bijdrage geleverd aan de energietransitie, namelijk door het energieverbruik aan boord terug te dringen. Fabrikant Headway ontwikkelt daarnaast onder andere systemen voor ‘nieuwe’ brandstoffen en voor CO2-afvang.

Bij Reikon volgt hoofd verkoop Guido Boiloie deze innovaties met belangstelling.

Reikon is distributeur van hoofdzakelijk pompen, zoetwatermakers en ballast water treatment (BWT) systemen in Nederland, en (in iets mindere mate) in België en Duitsland. Fabrikant van de BWT-systemen is Headway wereldwijd een van de grotere spelers op de markt. Headway heeft de capaciteiten en ambitie om in breed opzicht een rol te spelen in de maritieme energietransitie.

,,Fuels zijn daarbij natuurlijk altijd een topic’’, stelt Guido Boiloie, sinds 2013 hoofd verkoop bij Reikon in Spijkenisse. ,,Headway heeft een methanol-brandstofsysteem (LFSS) ontwikkeld. Een eerste project

wordt al uitgeleverd. Het is nog in een vroeg stadium’’, nuanceert hij. ,,Zeker voor ons. Maar we zijn er wel over in gesprek, ook met scheepsbouwers en reders in Nederland.’’

,,Uiteindelijk denk ik dat we toegaan naar een energiemix: methanol zal voor het ene schip geschikter zijn, ammoniak of waterstof voor het andere. Maar op de korte termijn lijkt methanol de grote kanshebber als alternatieve brandstof. Het heeft veel voordelen op het vlak van productie, opslag en transport. Het is relatief veilig, heeft een acceptabele energiedichtheid en is behoorlijk breed inzetbaar.’’

Headway is tevens bezig met CO2-afvang en heeft daarvoor een interessante – want zeer compacte – manier gevonden om CO2 onder hoge druk op te slaan in tanks. ,,Er zijn reders die hierin erg geïnteresseerd zijn en partijen die zich afwachtender opstellen. Wat de beste manier is om naar zero emissie te gaan en wie de eerste stappen nemen, dat zijn voorlopig de vragen die spelen. Het is wel goed dat zoveel partijen zich er mee bezig houden. Zo houden we elkaar scherp.’’

Elektrokatalyse

De uitstoot van schepen terugdringen kun je ook door energie te besparen aan boord. Dat is exact wat Reikon in de afgelopen jaren op veel schepen heeft gedaan met de implementatie van het BWTsysteem van Headway. Dit werkt met elektrokatalyse, uniek in zijn soort. ,,Het is een enorm succes geweest in de afgelopen jaren. Doordat je het water alleen hoeft te behandelen tijdens het ballasten (en dus niet nog eens tijdens het ontballasten, red.) verbruik je drie tot vier keer minder stroom dan met een UV-systeem. En tijdens het opwekken van stroom stoot je CO2 uit. Daar kijken reders naar, zeker nu de CO2-uitstoot vanaf 2024 belast gaat worden.’’ Het core treatment element van het elektrokatalyse systeem vraagt bovendien zelden of nooit vervanging, wat bijdraagt aan de duurzaamheid. ,,Al met al past de oplossing naadloos bij de strategie om energie-efficiënt te werken. Dit is bij uitstek een oplossing.’’

Dienstverlening

Reikon voegt hieraan zijn op de scheepvaart afgestemde dienstverlening toe. De eigen technische specialisten en serviceafdeling kunnen vraagstukken zelf en snel oplossen. Guido Boiloie besluit: ,,Dat geldt in de toekomst ook voor fuel supply systemen en carbon capture. We willen snel zaken kunnen doen als dat nodig is. Daar is Reikon helemaal op ingericht.’’

www.reikon.nl

MARITIEM MGZN 2023 | 21
Het methanol fuel supply systeem van Headway. Het ballast water treatment systeem.

VERKOOP,

REPARATIE EN ONDERHOUD VAN ALLE GANGBARE TURBO MERKEN

BEDRIJFSPRESENTATIE

simpel en kostenefficiënt.

Het onderhoud kan aan boord gebeuren. Dat scheelt tijd en kosten. Ontwerpers en botenbouwers kunnen de Smartgyro overal integreren in een scheepsontwerp. Zowel voor nieuwbouw als refit.

Wattweg 23 | 3208 KH Spijkenisse NL +31(0)180 51 58 51 | service@turbonld.com

Dealer van Smartgyro in Nederland is Mulder Motoren in Ridderkerk.

Boelewerf 6, 2987 VD Ridderkerk 0180 415 445

www.muldermotoren.com

De echte Volvo Penta specialist

UITGEBREID PROGRAMMA VOLVO PENTA

U kunt bij Mulder Motoren terecht voor het hele Volvo Penta programma. Ook de originele onderdelen en een uitgebreid pakket aan after-sales diensten zitten in het leveringsprogramma. Denk aan onderhoud en reparatie van Volvo Penta motoren, drives, keerkoppelingen en accessoires

VOLVO PENTA ADVIES

Ook voor advies over een toepassing van een Volvo Penta aandrijflijn bent u bij Mulder Motoren aan het juiste adres. Net als voor het leveren van alle denkbare Volvo Penta accessoires, motoronderdelen en gebruiksartikelen. Bij Mulder Motoren hebt u als klant de beschikking over alle kennis en ervaring van onze specialisten.

VOLVO PENTA ONDERHOUD

Onze door Volvo Penta opgeleide monteurs verzorgen het onderhoud van uw Volvo Penta installatie. Zij kennen het product als geen ander en hebben de beschikking over alle benodigde diagnose apparatuur en gereedschappen. Mede hierdoor werken zij goed en efficiënt. Bovendien is ons bedrijf VCA-Vol en ISO-9001 gecertificeerd. Een prettig gevoel als het gaat om kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden.

MEER VOLVO PENTA INFORMATIE

Als totaalleverancier van Volvo Penta geven wij u graag alle informatie die u wenst. Hebt u dus vragen, van welke aard dan ook?

Neem contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst.

Boelewerf 6, 2987 VD Ridderkerk 0180 415 445 info@muldermotoren.nl www.muldermotoren.nl

WWW.TURBONLD.COM
BEREIKBAAR
24/7

OPROEP VOOR VAREN OP METHANOL:

MOTORLEVERANCIER MET DUURZAME AMBITIE GEZOCHT!

Sinds enkele maanden is de Stolt IJssel in de vaart. Het vergaat de chemicaliëntanker voorspoedig, maar er is wel een ‘maar’. De Stolt IJssel zou namelijk groot nieuws geweest zijn als de eerste op methanol varende binnenvaarttanker, maar dat is het toch niet geworden. De wil was er, de toestemming ook. Maar de motor niet.

Robert-Jan Zimmerman, directeur van Mercurius Shipping Group, grijpt de gelegenheid dan ook aan voor een hartenkreet: ,,Ik ben dringend op zoek naar een motorenleverancier die hierin voorop wil lopen en een motor wil ombouwen naar dual-fuel methanol. De tijd tikt in ons nadeel.’’ Een stapje terug. De Stolt IJssel is in het voorjaar van 2023 gedoopt. Met drie Stage V dieselgeneratoren aan boord voldoet de 110 meter lange tanker aan alle moderne eisen, maar je kunt op het schip nog wel vier onbenutte fundatiepunten vinden. Daar had Robert-Jan Zimmerman –het schip voor Stolt-Nielsen werd in opdracht van Mercurius Shipbuilding gebouwd – een methanoltank voorzien. De methanol zou door een dubbelwandige RVS-leiding naar een dual-fuel methanolgenerator (die naast twee dieselgeneratoren zou staan) lopen, zodat het schip ook op deze nieuwe brandstof kon varen.

Vrijstelling CCR

De ontwikkeling van de methanolgenerator werd in 2022 echter stopgezet door de

leverancier. ,,Inmiddels lijkt het erop dat dit weer wordt voortgezet en dat is op zich mooi, want we waren erg enthousiast’’, zegt Zimmerman. ,,Maar het duurt waarschijnlijk een paar jaar.’’ En die tijd is er niet. Zimmerman kreeg in januari

namelijk een formele vrijstelling van de CCR om op methanol te varen, maar die vrijstelling is vijf jaar geldig. ,,Bovendien staat deze vrijstelling echt op dit schip.’’ Vandaar de dringende oproep aan motorenleveranciers die met methanol willen pionieren: de klok loopt door.

De binnenvaartmarkt mag voor motorfabrikanten klein zijn, voor de dual fuel methanolmotor is zeker een business model, stelt Zimmerman. ,,Ik spreek regelmatig rederijen in de binnenvaart en offshore die interesse hebben. Met waterstof alleen ga je de gestelde emissie-eisen voor de scheepvaart voorlopig niet halen, dat staat vast. Ik geloof dat groene methanol als transitiebrandstof, voor tientallen jaren, de toekomst heeft. Kijk wat Maersk er momenteel in investeert; dat is niet voor niets.’’

,,Wij vervoeren methanol al in onze tankers. Wij zijn gewend ermee om te gaan. Het vraagt 2,3 keer zoveel opslagvolume aan boord als voor diesel, maar dat kunnen we oplossen. Dat hebben we op de Stolt IJssel ook al gedaan.’’

MARITIEM MGZN 2023 | 23
Robert-Jan Zimmerman, directeur van Mercurius Shipping Group
In 2021 sloegen meerdere maritieme partijen de
Lees verder op pagina 24 $
handen ineen binnen de samenwerking Methanol for Shipping.

IN 2021 SLOEGEN MEERDERE MARITIEME PARTIJEN DE HANDEN INEEN BINNEN DE SAMENWERKING METHANOL

FOR SHIPPING

# Vervolg van pagina 17
24 | MARITIEM MGZN 2023

Drie schepen

In 2021 sloegen meerdere maritieme partijen de handen ineen binnen de samenwerking Methanol for Shipping. Zij hadden als doel om methanol op drie binnenvaartschepen te testen. Zimmerman: ,,We zijn bezig met de nieuwbouw van een 135 meter lange RVS chemicaliëntanker. We verwachten het casco eind 2024 in Nederland te hebben en het schip in de eerste helft van 2025 te laten varen. De doelstelling is methanolelektrisch. Dat staat duidelijk op het ontwerp.’’

Een single-fuel methanolmotor zou makkelijker te leveren zijn, maar dat is nog geen optie.

,,Daarvoor moet je de zekerheid hebben dat er voldoende groene methanol beschikbaar is; tegen een acceptabele kostprijs in vergelijk met reguliere diesel. Tot die tijd is de combinatie met diesel noodzakelijk. Daarom heeft dual-fuel sterk onze voorkeur. Wij denken er klaar voor te zijn en onze partner Stolt-Nielsen is bereid om erin te investeren. Het is leerzaam en leuk om met onze technische partners

de toepassing van methanol in de binnenvaart te onderzoeken, maar het is ook frustrerend dat we nog niet zo ver zijn als we zouden willen’’, besluit Robert-Jan Zimmerman. ,,Er moét iets gebeuren om de klimaatdoelstellingen te halen. Ik geloof sterk dat methanol daarvoor de grootste kans heeft. Voor het nieuwbouwschip hebben we nog geen keuze gemaakt voor de generatoren. Hopelijk meldt zich een leverancier die ons verder kan helpen.’’

● MARITIEM MGZN 2023 | 25

Amco Compressoren B.V. levert de volgende producten en diensten:

Persluchtgereedschap, perslucht leidingsystemen (aluminium leidingsystemen, kunststof leidingsystemen, leidingwerk), compressor onderdelen, filters, drogers, drukvaten, ketels, pompen, schroefcompressoren, startluchtcompressoren, blowers, stikstofinstallaties, werkplaats inrichtingen. Onderhoud aan alle installaties.

STERK IN:

WERKLUCHT COMPRESSOREN

STARTLUCHT COMPRESSOREN

STIKSTOF INSTALLATIES

Esco Power’s Parallel Hybride Toepassing:

De Parallel Hybride Transmissie (PHT) van ESCO biedt uw schip naast de dieselmotor een extra krachtbron. Ofwel, een elektromotor waarmee u alle kanten uit kunt. U kunt inschakelen om brandstof te besparen of u kunt deze gelijktijdig met de dieselmotor aanzetten voor extra power. Ook kunt u de PHT inzetten als generator. Uiteraard biedt de hybride aandrijving van ESCO ook alle andere voordelen van het elektrisch varen. Zoals een stille motor, relatief weinig onderhoud en vriendelijk voor het milieu. Daarbij is de PHT eenvoudig te installeren in uw schip tussen de dieselmotor en keerkoppeling of transmissie. Ook speciaal op maat gemaakte verbindingen zijn mogelijk. Meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

• info@esco-aandrijvingen.nl • +31(0)172-423333 • Ondernemingsweg 19 Alphen a/d Rijn
www.esco-aandrijvingen.nl
Het beste van 2 krachtbronnen Hybride aandrijvingen van Esco WWW.AMCO-COMPRESSOREN.NL AMCO COMPRESSOREN BV Dokwerkerstraat 2 • 2984 BJ Ridderkerk • Tel.: 078 682 01 23

SCHEEPSTECHNIEK DRECHTSTEDEN VORMT DE MOTOR ACHTER UW ONDERNEMING

Scheepstechniek Drechtsteden richt zich op het onderhoud en de reparatie van schepen. Het bedrijf heeft vele jaren ervaring in de maritieme sector en heeft zich toegelegd op het leveren van hoogwaardige kwaliteit en service.

Wat doet Scheepstechniek Drechtsteden?

Scheepstechniek Drechtsteden is gespecialiseerd in het uitvoeren van service, onderhoud en reparaties aan schepen. Het bedrijf werkt samen met verschil-lende gerenormeerde bedrijven uit de maritieme sector in de regio en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd. Scheepstechniek Drechtsteden is van alle markten thuis als het gaat

om techniek. Het bedrijf beschikt over een eigen werkplaats met een kade van 210 meter.

 Officieel dealer MTU

 Officieel subdealer KEES StageV

 Verkoop - onderhoud & reparatie aan diverse generator sets

 Uit & inbouw alle motoren

 Uitlijning motoren

 Afbouw nieuwe schepen

 Alle reparaties boven de waterlijn

 Service punt All Pumps Holland

 Verkoop - inbouw & reparatie van onze STD ballast pompen

Kerkeplaat 8 3313 LC Dordrecht Nederland +31 (0)85 48 61 340

www.scheepstechniekdrechtsteden.nl

MARITIEM MGZN 2023 | 27

PON POWER EN CATERPILLAR HELPEN SCHEEPSEIGENAREN TE VERDUURZAMEN

Pon Power en Caterpillar bieden scheepseigenaren diverse duurzame energieoplossingen om hen te helpen bij verduurzaming. Zo biedt Pon Power Stage V-motoren aan over de hele vermogensrange. Daarnaast is toepassing van HVO 100 mogelijk, helpt Cat Remote Fleet Vision bij duurzamer varen en ontwikkelt Pon Power samen met Caterpillar motoren die op groene methanol kunnen varen.

Gesprekspartner is binnenvaartdeskundige

Ben Timmerman: ,,Ik heb voor dit gesprek mijn nieuwe collega Manouk Leemberg meegenomen. En Dennis Hoek, hij maakt deel uit van het innovatieteam als expert energietransitie voor alle divisies van Pon Power.’’

Al snel in het gesprek valt de term ketenverantwoording. Ketenverantwoordelijkheid betekent dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor goede omstandigheden voor mens, natuur en milieu. ,,De EU eist dat wij jaarlijks uitgebreid rapporteren over onze prestaties op het gebied van duurzaamheid en ketenverantwoordelijkheid. Daarmee wordt ook verantwoording gevraagd aan onze leveranciers en klanten’’, verduidelijkt Timmerman.

,,Onze focus ligt op het helpen van scheepseigenaren om een zo schoon mogelijk emissielabel te krijgen. Al dan niet door toepassing van een alternatieve brandstof.’’

,,Verdere emissieverlaging is dus belangrijk en daar komt de schaalgrootte van een grote producent als Caterpillar goed van pas. Caterpillar investeert jaarlijks veel geld in onderzoek naar verschillende oplossingen voor verduurzaming. In 2022 was dit 1,8 miljard dollar en doordat de divisies de kennis aan elkaar doorgeven, profiteert iedereen van de oplossingen die worden gevonden. Ook de binnenvaartdivisie, want die is belangrijk voor ons als Pon Power en als marktleider nemen we daarin onze verantwoordelijkheid.’’

Leemberg: ,,Wat ons opvalt is dat de bereidheid bij

binnenvaartondernemers tot vergroening groot is. De markt is op zoek naar de holy grail: een oplossing voor alle problemen. Die bestaat niet, want de juiste oplossing is sterk afhankelijk van het type schip, het vaargebied en het vaarprofiel. Maatwerk is hier het antwoord; samen met Pon Power kijken naar een gepaste oplossing die bij het profiel van de binnenvaartondernemer past.’’

Stage V-motor & Cat Remote Fleet Vision

Caterpillar biedt met het gecertificeerde EU Stage V-systeem een compleet Caterpillar product met één garantiecertificaat. De voortstuwingsmotor, hulpmotoren, generatorsets en de volledige uitlaatgasnabehandelingsinstallatie worden

28 | MARITIEM MGZN 2023
Leo van Teeffelen

door één motormanagementsysteem aangestuurd, waardoor een optimale verhouding brandstofverbruik en ureumverbruik ontstaat. Dat wordt versterkt door Cat Remote Fleet Vision. Dat houdt in: het op afstand monitoren van de motor op het gebied van brandstofgebruik, optimaal vaargedrag, onderhoud, etc. (zie www.pon-cat.com).

Wat de Stage V-motoren van Caterpillar uniek maakt, is dat deze de hele binnenvaart vermogensrange (60 tot en met 1350 kW) beslaan, geschikt zijn voor biobrandstoffen en in de top scoren van de emissie labels.

,,Overstappen op een nieuwe Cat Stage V verbrandingsmotor, die naar verwachting dertig jaar of honderdduizend draaiuren meegaat, is daarom een goede investering in de energietransitie’’, licht Timmerman toe. Een andere optie is een nabehandelingssysteem voor bestaande Cat-motoren om Stage V-niveau te bereiken.

HVO 100

Eigenaren van een schip met Caterpillar motor(en) vanaf

1990 kunnen zonder problemen overschakelen op HVO 100 en daarmee zonder aanpassingen aan de motor bij 100 procent gebruik hiervan de fossiele CO2 met 97 procent terugbrengen. De combinatie met een Stage V-motor leidt helemaal tot spectaculaire resultaten, zelfs emissielabel A1 is mogelijk. Het laat zien dat de verbrandingsmotor nog wel degelijk toekomst heeft. Een voordeel is dat HVO 100 ruim beschikbaar is. Bovendien is het flexibel; wisselen naar EN590 en weer terug is geen probleem, je kunt het af laten hangen van waar een opdrachtgever voor kiest of betaalt.

Groene methanol

Nog zijn de alternatieven niet uitgeput, want Caterpillar ontwikkelt op dit moment motoren die op groene methanol kunnen draaien en daardoor CO2 neutraal kunnen varen. ,,In 2025 start het pilotproject in de praktijk – in Nederland.

Daar zijn we erg blij mee’’, vertelt Ben Timmerman. ,,Wij doen dat in samenwerking met Damen Shipyards.’’ Tevens is er een retrofitpakket in ontwikkeling voor bestaande motoren. Ook hiermee kan een emissielabel A1 verkregen worden.

Hoek: ,,Ons innovatieteam werkt nauw samen met verschillende partijen om voor de energietransitie oplossingen te vinden voor de markt. Zo is er een samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een ‘Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart’. Met als doel inzichtelijk te maken hoe de brandstoftransitie naar een emissieloze zeevaart eruit gaat zien. Pon Power heeft namelijk het doel voor ogen om de scheepvaartsector de best mogelijke alternatieven aan te bieden en daarmee toekomstbestendig te maken.’’

www.pon-cat.com
MARITIEM MGZN 2023 | 29
Van links naar rechts: Dennis Hoek, Manouk Leemberg en Ben Timmerman.

Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok

ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.

VAN HERMOTORISERING TOT HET PLAATSEN VAN EEN NABEHANDELINGSSYSTEEM, HET GEBEURT BIJ ASTO SHIPYARD

Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Dankzij de mogelijkheid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden gehandeld in geval van nood. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote functionaliteit van het stevendok, wordt er structureel in geïnvesteerd.

Asto Shipyard onderhoudt contacten met een groot aantal fabrikanten en importeurs van erkende, innovatieve scheepsmotoren, waaronder Caterpillar, Mitsubishi, Iveco en Scania. Vanzelfsprekend omvat de service volledig onderhoud volgens fabrieksvoorschriften.

.
TO BE EXACT
f in T 0162 - 513 650 - E info@asto-bv.nl - I www.asto-bv.nl f in

DESMI ONTWIKKELT POMPEN VOOR SCRUBBERS, CO2 AFVANG, ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

POMPEN VOOR SCHONERE UITLAATGASSEN

Motoren en uitlaatgassen zijn onherroepelijk met elkaar verbonden. Uitstoot is immers het directe gevolg van het gebruik van een motor. Welke brandstof er ook wordt gebruikt: iedereen is het erover eens dat de uitstoot van schadelijke stoffen moet worden geminimaliseerd of worden gereduceerd tot nul procent schadelijk uitstoot.

Motorenfabrikanten zijn druk bezig om schonere motoren te ontwerpen. Naast deze optimalisatie van motoren zijn er ook andere installaties nodig om dit te verwezenlijken. Hierbij zijn onder andere scrubberinstallaties benodigd om voor een schonere uitstoot te zorgen. Naast de scrubbers zijn er ook nog andere vormen van afvang van uitlaatgasdelen. CO2-capture bijvoorbeeld. Al deze installaties bevatten veel componenten. Een belangrijk onderdeel zijn de pompen die toegepast worden voor de toevoer van zeewater, om additieven toe te voegen aan het zeewater of voor andere toepassingen.

Over DESMI

DESMI is een van de oudste Deense bedrijven. Het heeft zijn oorsprong in 1834 in de buurt van Aalborg, waar nog steeds het hoofdkantoor gevestigd is. DESMI pompen worden in meer dan honderdvijftig landen verkocht via een wereldwijd netwerk van distributeurs met onder meer dertig zelfstandige kantoren op negentien locaties in de wereld. Gieterijen in China, distributiecentrums, fabrieken in Denemarken, America, India en China.

DESMI is een wereldwijde organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen, fabriceren, verkoop en service van pompen en pompinstallaties in de maritieme sector, (chemische) industrie, utiliteit, voeding en Defensie.

Scrubbers

Naast standaard pompen die DESMI levert in de bovengenoemde sectoren kwam ook steeds vaker de vraag naar meer specialere toepassingen zoals voor scrubberinstallaties. Deze scrubbers – ofwel de wasinstallaties voor rookgas –stelden andere eisen aan de pomp

dan standaard materialen. DESMI leverde rond 2012 de eerste pompen af voor een scrubberproject aan boord van een cruiseschip dat werd gebouwd.

In eerste instantie werd er gedacht dat er alleen maar pompen benodigd waren voor grote hoeveelheden zeewater, die waren al in het programma, maar al snel kwam DESMI erachter dat er meer bij kwam kijken. Scrubbers of andere wasinstallaties voor gas zijn eigenlijk kleine chemische fabrieken waarbij meer specifiekere eisen worden gesteld. Uitlaatgassen brengen vaak hogere temperaturen en variërende PH-waarden met zich mee; in combinatie met grote capaciteit en hogere drukken was er werk aan de winkel.

In samenwerking met enkele grote motorenleveranciers werd er in Noorwegen een project gestart om pompen te ontwikkelen, die uitermate geschikt zouden zijn voor scrubberinstallaties. Parallel liep er een proces met bekende scrubberbouwers om te kijken welke pompen benodigd waren voor deze toepassing. Niet alleen materiaalkeuzes waren hierbij belangrijk, maar ook de efficiency van de pomp, onderhoudskosten en beschikbaarheid waren belangrijke aspecten.

CO2 capture DESMI heeft de ontwikkeling van deze specialere pompen gebaseerd op een reeds betrouwbare lijn van de NSL (die in cast iron en brons verkrijgbaar zijn). Het programma is uitgebreid met Super Duplex met een Pitting Resistance Equivalent number (PREN) groter dan 40, die daardoor ook zuurbestendiger zijn.

Parallel aan deze ontwikkeling van scrubbers zijn er nu ook nieuwe installaties ontwikkeld zoals CO2 capture of motoren die werken op ammoniak, methanol, biodiesel of lignine. Ook hier heeft DESMI pompen voor om de vloeistoffen die gebruikt worden te verpompen.

DESMI heeft een breed assortiment aan pompen die ook hun toepassing vinden in koelwater voor motoren, schone en licht vervuilde (motor) olie en als brandstof vul/trimpomp.

MARITIEM MGZN 2023 | 31
www.desmi.com

LOCATIE MET WERKPLAATS, NIEUWE HAVEN ARNHEM

We werken aan alle voorkomende motoren in de binnenvaart.

REPARATIE BEDRIJF Markerink B.V.

7X24 UUR SERVICE DOOR GEHEEL EUROPA

NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE MOTOREN EN KEERKOPPELINGEN

REVISEREN VAN SCHEEPSMOTOREN EN KEERKOPPELINGEN

SERVICE AAN ELEKTRISCHE EN HYDRAULISCHE INSTALLATIE’S

MAGAZIJN MET DIVERSE NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE ONDERDELEN

HERMOTORISEREN

AFBOUW VAN NIEUWBOUW CASCO’S

Markerink B.V.

BIJLANDSEWEG 30 6916 BJ TOLKAMER

Markerink B.V.

TEL. (0031) 316 541041

WWW.MARKERINK.NL INFO@MARKERINK.NL

BIJLANDSEWEG 30 6916 BJ TOLKAMER

TEL. (0031) 316 541041

 WWW.MARKERINK.NL  INFO@MARKERINK.NL

De specialist in innovatie, service, onderhoud en revisie!

PASMAN MOTOREN & AGGREGATEN IS UW PARTNER VOOR:

- Reparaties en revisies van motoren. (Voorstuwing-, boegschroef- en generatormotoren.)

- Hermotorisering.

- Uitlijnen met geavanceerde laserapparatuur.

- Leveren en inbouwen van Stage V generatorsets. (Ook eigen PASMAN sets.)

- Geluidsarme omkastingen in elke maat voor elke toepassing. Fabricage in eigen werkplaats.

- Besturingen ontwerpen, bouwen en installeren voor motoren en generatorsets.

- Las- en constructiewerkzaamheden aan boord zoals: trappen, luiken, tanks, masten, relingwerk, leidingwerk enz. Dit in staal, RVS en aluminium.

Dealer van Honda en Mercury outboard Ranieri 4XC, Ranieri 4XC RIBS, Tinn Silver, Protagon en Rigiflex Dekker Marine - Sint Annaland - Tel 0166 - 65 24 54 www.dekkermarine.nl VERKOOP - INRUIL - REPARATIE - ONDERHOUD EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE
VERRIJDBARE KADE KRAAN (10 TON MAX.) Nieuwe Havenweg 7, 6827 BA Arnhem | Zutphen Emmerikseweg 77A, 7223 DA Baak | info@pasman.com | www.pasman.com
0575 441150

ELEKTRIFICERING STELT ONDERWIJS

VOOR NIEUWE UITDAGINGEN

VOORLOPIG STAAT DE DIESEL

NOG IN HET PRAKTIJKLOKAAL

Dat er enorme veranderingen gaande zijn en op stapel staan in de maritieme voortstuwing, dat is alom bekend. Dat de branche daarmee voor een enorme uitdaging staat evenzeer. Maar het onderwijs dan, in hoeverre kan dat al met de nieuwe trends meebewegen? Dat is nog niet zo vanzelfsprekend.

We zijn te gast op de afdeling Mobiliteit & Transport van Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem, de grootste technische school van het land in zijn soort. De school is bovendien zéér gewaardeerd door het bedrijfsleven in de wijde omgeving rond Gorinchem, om de uitstekende vaklieden die er jaar in, jaar uit worden ‘afgeleverd’. De aantrekkingskracht uit zich in het stabiele leerlingaantal, 700 à 725, dat tegen de trend van afnemende aantallen in gaat. Het zijn vmbo-leerlingen, maar Gilde Vakcollege Techniek heeft ook BBL binnen de school, op niveau 2 en 3 van het mbo.

Verbrandingsmotoren

Aparte modules binnen de profielen Metaal en Mobiliteit & Transport zijn respectievelijk Maritiem (scheepsbouw) en Verbrandingsmotoren. Voor dat laatste vak zijn we hier vandaag, te gast bij sectieleden Wim van Leerdam, Jacco van Horssen en Wim Hijmans. Natuurlijk beseffen zij dat de motoren die in de ruimte

staan opgesteld ooit ingehaald zullen worden door de tijd, door de elektrificering en de nieuwe brandstoffen die momenteel worden geïntroduceerd. Ze verwachten desalniettemin niet dat de inrichting van deze praktijkhal er snel anders zal uitzien.

,,Onze doelgroep komt vooral voor de dieselmotoren’’, overweegt Wim Hijmans. ,,Het zijn jongens van 14, 15 jaar. Die willen sleutelen en de handen vies maken.’’ ,,Elektrische

motoren zijn veel abstracter’’, vult collega Wim van Leerdam aan. ,,Je kunt ze niet uit elkaar halen zoals een diesel en je kunt niet zien wat er in een kabeltje gebeurt. Je voelt hooguit bij een overgangsweerstand dat iets warmer wordt, maar dat spreekt onze leerlingen veel minder aan.’’

Volgende pagina $ Op termijn zullen we met het onderwijs mee moeten met de nieuwe ontwikkelingen: elektrisch, al dan niet in combinatie met waterstof.

MARITIEM MGZN 2023 | 33

OP TERMIJN ZULLEN WE MET HET ONDERWIJS

MEE MOETEN MET DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

ELEKTRISCH, AL DAN NIET IN COMBINATIE MET WATERSTOF

Veiligheid

En dan nog iets: op deze leeftijd mógen jongeren nog helemaal niet met elektrische motoren in de weer. Daar gelden strenge veiligheidsrichtlijnen voor: je moet ten minste achttien jaar zijn en de juiste papieren hebben om met ‘echte’ elektrische motoren te werken. ,,We hebben wel een fietswiel, een vrijschakel-trainer en een elektrische VW Up staan, voor de onderdeelherkenning en om te kunnen laten zien hoe deze techniek werkt’’, zegt Van Leerdam. ,,En er zijn al VR-programma’s (Virtual Reality) waarmee je het werken met elektrische motoren kunt simuleren’’, werpt Jacco van Horssen een blik in de toekomst.

,,Vooralsnog blijft de dieseltechniek relevant, maar in onze eigen omgeving zien we de elektrische veerponten van Riveer al komen. Op termijn zullen we met het onderwijs mee moeten met de nieuwe ontwikkelingen: elektrisch, al dan niet in combinatie met waterstof’’, concludeert Wim van Leerdam. ,,Voor nu geldt dat onze leerlingen vooral de basis van de techniek leren kennen. Op het mbo kunnen ze dan de volgende stappen zetten. Dat geldt ook voor nabehandelingssystemen; dat is voor deze leeftijd nog een niveautje te hoog.’’

Weinig animo

Nog een opvallende constatering: hoewel de school vlakbij de grote binnenvaartclusters van Werkendam en de Drechtsteden is gesitueerd zien de docenten dat er relatief weinig animo is voor de Verbrandingsmotorenmodule. ,,De leerlingen uit de agrarische Alblasserwaard hebben veel meer belangstelling voor landbouwmechanisatie. De binnenvaart blijkt gewoon niet zo bekend’’, aldus Van Leerdam. Daar ligt een schone taak voor de sector zelf, menen hij en zijn collega’s. ,,Wij hebben weleens bedrijfsbezoeken gedaan, maar dan mochten de kinderen nauwelijks in de buurt komen van de motoren of schepen. Dan worden ze er ook niet

enthousiast over. Als je gelegenheid hebt om bedrijfsbezoeken of gastlessen te organiseren: stel je dan ook echt open. Zo maak je de jonge vakmensen warm voor de binnenvaart.’’

Dat er enorme veranderingen gaande zijn en op stapel staan in de maritieme voortstuwing, dat is alom bekend. Dat de branche daarmee voor een enorme uitdaging staat evenzeer. Maar het onderwijs dan, in hoeverre kan dat al met de nieuwe trends meebewegen? Dat is nog niet zo vanzelfsprekend.

We zijn te gast op de afdeling Mobiliteit & Transport van Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem, de grootste technische school van

het land in zijn soort. De school is bovendien zéér gewaardeerd door het bedrijfsleven in de wijde omgeving rondom Gorinchem, om de uitstekende vaklieden die er jaar in, jaar uit worden ‘afgeleverd’. De aantrekkingskracht uit zich in het stabiele leerlingaantal, 725 à 750, dat tegen de trend van afnemende aantallen in gaat. Het zijn vmboleerlingen, maar Gilde Vakcollege Techniek heeft ook BBL binnen de school, op niveau 2 en 3 van het mbo.

Verbrandingsmotoren

Aparte modules binnen de profielen Metaal en Mobiliteit & Transport zijn respectievelijk Maritiem (scheepsbouw) en Verbrandingsmotoren. Voor dat laatste vak zijn we hier vandaag, te gast bij sectieleden Wim van Leerdam, Jacco van Horssen en Wim Hijmans. Natuurlijk beseffen zij dat de motoren die in de ruimte staan opgesteld ooit ingehaald zullen worden door de tijd, door de elektrificering en de nieuwe brandstoffen die momenteel worden geïntroduceerd. Ze verwachten

34 | MARITIEM MGZN 2023

desalniettemin niet dat de inrichting van deze praktijkhal er snel anders zal uitzien.

,,Onze doelgroep komt vooral voor de dieselmotoren’’, overweegt Wim Hijmans. ,,Het zijn jongens van 14, 15 jaar. Die willen sleutelen en de handen vies maken.’’ ,,Elektrische motoren zijn veel abstracter’’, vult collega Wim van Leerdam aan. ,,Je kunt ze niet uit elkaar halen zoals een diesel en je kunt niet zien wat er in een kabeltje gebeurt. Je voelt hooguit bij een overgangsweerstand dat iets warmer wordt, maar dat spreekt onze leerlingen veel minder aan.’’

Veiligheid

En dan nog iets: op deze leeftijd mógen jongeren nog helemaal niet met elektrische motoren in de weer. Daar gelden strenge veiligheidsrichtlijnen voor: je moet ten minste achttien jaar zijn en de juiste papieren hebben om met ‘echte’ elektrische motoren te werken. ,,We hebben wel een fietswiel, een vrijschakel-accu en een VW Up staan, voor de onderdeelherkenning en om te kunnen laten zien hoe deze techniek werkt’’, zegt Van Leerdam. ,,En er zijn al VR-programma’s waarmee je het werken met elektrische motoren kunt simuleren’’, werpt Jacco van Horssen een blik in de toekomst.

,,Vooralsnog blijft de dieseltechniek relevant, maar in onze eigen omgeving zien we de elektrische veerponten van Riveer al komen.

Op termijn zullen we met het onderwijs mee moeten met de nieuwe ontwikkelingen: elektrisch, al dan niet in combinatie met waterstof’’, concludeert Wim van Leerdam. ,,Voor nu geldt dat onze leerlingen vooral de basis van de techniek leren kennen. Op de mbo kunnen ze dan de volgende stappen zetten. Dat geldt ook voor nabehandelingssystemen; dat is voor deze leeftijd nog een niveautje te hoog.’’

Weinig animo

Nog een opvallende constatering:

hoewel de school vlakbij de grote binnenvaartclusters van Werkendam en de Drechtsteden is gesitueerd zien de docenten dat er relatief weinig animo is voor de Verbrandingsmotorenmodule. ,,De leerlingen uit de agrarische Alblasserwaard hebben veel meer belangstelling voor landbouwmechanisatie. De binnenvaart blijkt gewoon niet zo bekend’’, aldus Van Leerdam. Daar ligt een schone taak voor de sector zelf, menen hij en zijn collega’s. ,,Wij hebben weleens bedrijfsbezoeken gedaan, maar dan mochten de kinderen nauwelijks in

de buurt komen van de motoren of schepen. Dan worden ze er ook niet enthousiast over. Als je gelegenheid hebt om bedrijfsbezoeken of gastlessen te organiseren: stel je dan ook echt open. Zo maak je de jonge vakmensen warm voor de binnenvaart.’’

Gildenweg 4

4204 GH Gorinchem 0183 63 22 88

info.gilde@cvo-av.nl

gilde.cvo-av.nl

MARITIEM MGZN 2023 | 35
Gilde Vakcollege Techniek

Particuliere Transport Coöperatie

TRANSPORT VAN DEUR TOT DEUR, GEGARANDEERD, VEILIG, INNOVATIEF EN SNEL

•vervoersgarantie

•innovatief

•ontzorging schipper en klant

•duurzaam vervoer

VOORDELEN ONDERNEMEN IN DE PTC:

• sterk vanuit samenwerking

• aandeel in financieel resultaat

• inspraak in organisatie en collectief

• ingangen bij financiering

•continuïteit WIJ

ZOEK NAAR SCHEPEN AN 600 TOT 3400 TON

POWER IN CUMMINS ENGINES & PARTS

Inrichten nieuwe machinekamer

Bij Nieuwenhuijsen Scheepsbouw kunt u ook terecht voor het volledig vernieuwen van de machinekamer. Door installatie van een stage 5 motor brengt u uw schip naar de huidige tijd. Uw schip voldoet aan de huidige emissie normen en kan nog jarenlang onderhoudsvrij varen.

Kijk voor meer informatie over deze dienst op nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl

Rivierkade 1 - Geertruidenberg - 0162-512290

36 | MARITIEM MOTOREN MAGAZINE 2022
ZIJN OP VAN PTC WERKT SAMEN MET HVC EN DEN BREEJEN VOOR LOSSE BEVRACHTINGEN EN LOSSE BEVRACHTINGEN VOOR VASTE KLANTEN WWW.PTCBA.NL
DIESEL ENGINES ONLINE B.V. Augustapolder 11, 2992 SR, Barendrecht  +31 (0) 180 699273  info@dieselenginesonline.com CUMMINS PARTS - CUMMINS ENGINES D-I MARINE TRANSMISSIONS D-I INDUSTRIAL KEERKOPPELINGEN Scheepsbouw
DIESELENGINESONLINE.COM
NS-adv190x135mm-Maritiem-Magazine.indd 4 02-05-2022 11:41

MARINE POWER DRECHTSTEDEN KONDIGT AAN:

CUMMINS MAAKT STAGE V-LIJN VOOR BINNENVAART COMPLEET

Cummins maakt de komende tijd de volledige range Stage

V-motoren voor de binnenvaart compleet. Voor alle typen schepen en alle vermogens zijn er motoren op komst, die Stage

V-gecertificeerd zijn, zo kondigt Dennis van Wijlen van Marine Power Drechtsteden aan.

Marine Power Drechtsteden in Dordrecht is een Cummins-dealer die een brede dienstverlening biedt aan de maritieme sector. Het bedrijf levert en onderhoudt motoren, maar ook generatorsets (veelal naar wens van de klant samengesteld), ladingpompen, boegschroefmotoren en keerkoppelingen. De eerste Stage V-motor die Cummins tot dusverre lanceerde, was de QSX15 met een vermogen tot 608 pk.

Binnen nu en grofweg een jaar volgen er veel meer. ,,Voor droge lading, tankers en chemicaliëntankers en vermogens van 80 tot 1600 pk’’, vertelt Dennis van Wijlen, oprichter en eigenaar van Marine Power Drechtsteden.

Fuel optimized Uiteraard komen de motoren met alle certificeringen en klasse. Het zijn ‘fuel optimized motoren’, met de

nabehandeling geïntegreerd. ,,Cummins heeft even de ontwikkelingen in Stage V gevolgd en brengt nu de beste oplossingen op de markt’’, concludeert Dennis van Wijlen lachend. ,,Straks kunnen we alle schepen in de binnenvaart bedienen, met vermogens van grofweg 80 tot 1600 pk. Bovendien zijn ze, met hun bewezen kwaliteit en afgezet tegen andere motoren op de markt, zeer redelijk geprijsd.’’

Meer informatie? Kijk op www.marinepowerdrechtsteden.nl

MARITIEM MGZN 2023 | 37
De QSK38M1 Cummins-motor.
ADS VAN STIGT 40 AMCO COMPRESSOREN 26 ASTO SHIPYARD 30 BOVAG 7, 8, 9 DEKKER MARINE 32 DESMI 31 DIESEL ENGINES ONLINE 36 DISCOM 2 DRAAIJER TURBO SERVICE B.V. 20 DUTCH POWER SOLUTIONS 13 ESCO AANDRIJVINGEN 26 GILDE VAKCOLLEGE TECHNIEK 33, 34, 35 GJV MARINE DIESEL SERVICE 39 KOTUG 17, 19 MAN ROLLO 10, 11 MARINE POWER DRECHTSTEDEN 37 MARKERINK B.V. 32 MERCURIUS SHIPPING GROUP 23, 24, 25 MOBENE B.V. 12 MULDER MOTOREN 22 NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW 36 PASMAN MOTOREN & AGGREGATEN 32 PON POWER - CATERPILLAR 28, 29 PARTICULIERE TRANSPORT COÖPERATIE B.A. 36 REIKON 21 REINTJES 18 SCHEEPSTECHNIEK DRECHTSTEDEN 27 TEUS VLOT 16 TOTAL ENERGIES 14, 15 TURBO NLD 22 VOLVO PENTA 4 VROOAM LUBRICANTS 6 INDEX 38 | MARITIEM MGZN 2023

GJV DIESEL SERVICE IS DÉ PARTIJ VOOR REPARATIE, REVISIE, HERMOTORISERING EN KEURINGEN

Een persoonlijke, vertrouwde partner vooralle reparaties, revisies, hermotoriseringen en keuringen van de scheepsmotor.

Onze kennis en ervaring op het gebied van dieselmotoren staan garant voor een gedegen advies aan onze klanten.

GOEDE SERVICE EN PERSOONLIJK CONTACT

GJV Diesel Service is officieel Caterpillar Marine Service Provider.

Hierdoor beschikken wij over alle benodigdheden en kennis om professionele service te verlenen aan uw Caterpillar.

Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam 0184 67 92 25 | WWW.GJVDIESELSERVICE.NL
Masson
drives ZF Thrusters ZF Carbon shafts Geislinger PTI transmissions ZF Planetary
ZF
specialist in conventional and hybrid solutions
Electric transmissions
Thruster hybrid transmissions Katsa POD
gearboxes Handles
Driveline
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.