Page 1

Título Nivel educativo Recursos necesarios Contidos a tratar Procedemento a seguir

WRITING AN INVITATION A2 Ordenador e Internet Unha tarefa de comprensión escrita e expresión escrita. O profesor crea en issuu un documento coas fórmulas das invitacións e a súas respostas en inglés, con exercicios e con exemplos de invitacións. Os alumnos teñen que facer os exercicios e despois teñen que escoller unha das invitacións de exemplo e contestarla aceptándola ou non

Writing an invitation  

Tarea de comprensión e expresión escrita

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you