Page 1

ENERGY FOR ALL


ενέργεια για όλους

COMPANY PROFILE Η SUNWIND είναι η μεγάλη σύγχρονη τεχνική εταιρία ειδικευμένη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτου ισχύος, φωτοβολταϊκών στεγών οροφής και ταράτσας και στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών για αιολικά πάρκα. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κάνοντας στρατηγικές επιλογές σε προμηθευτές και προϊόντα, με ιδανική σχέση ποιότητας - τιμής.

Η SUNWIND αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση στην αγορά σήμερα αφού μπορεί και λειτουργεί ως τεχνικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος αναλαμβάνει για εσάς, όλες τις διαδικασίες και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου σας προς όλες τις υπηρεσίες.

Η SUNWIND έχει στρατηγικά επιλέξει προμηθευτές από Γερμανία, Ισπανία, Ευρώπη, Αμερική και Κίνα που έχουν ήδη δοκιμασθεί στις αγορές τους με επιτυχία και μπορεί να κρατά τις τιμές κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων σε λογικά πλαίσια για τους πελάτες μας, πιστεύοντας πως με τον πελάτη πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη σχέση WIN - WIN. Επίσης ήδη αντιπροσωπεύει εταιρείες πάνελ κορυφαίων κατασκευαστών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία SUNWIND είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και είναι ιδιαίτερα έμπειρη και εκπαιδευμένη στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς διαθέτει ομάδα μηχανικών με εμπειρία σε 100 ολοκληρωμένα φωτοβολταϊκά πάρκα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUNWIND

Η εταιρία SUNWIND θα υλοποιήσει την κατάλληλη ενεργειακή μελέτη για το πάρκο σας την πλήρη και βέλτιστη χωροθέτηση του πάρκου σας, με ειδικά προγράμματα σκίασης και χωροθέτησης από τα πιο σύγχρονα λογισμικά Η/Υ που υπάρχουν στον κλάδο ( AUTOCAD, PVSYST, PV SOL).

[3]


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΩΣ 100% Η SUNWIND ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΜΕΣΑ

Η SUNWIND έχει συνάψει συμφωνίες με όλες τις Τράπεζες που προσφέρουν ειδικά προϊόντα για τις Φωτοβολταϊκές στέγες από 1KWP έως 10 KWP για οικιακούς χρήστες. Έχουμε δημιουργήσει έναν χρήσιμο οδηγό χρηματοδότησης και διαθέτουμε ειδικό τμήμα οικονομικής εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης της επένδυσής σας, με ειδικούς οικονομολόγους που θα σας συμβουλεύσουν για την καλύτερη δυνατή λύση υλοποίησης της Φωτοβολταϊκής επένδυσής σας ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ!!!

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ SUNWIND ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΓΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΓΗΣ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


PROJECTS

ENΔEIKTIKA ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΔΙΠΟΛΑΞΟΝΙΚΑ ΤΡΑΚΕΡ Τα ενδεικτικά έργα μας ξεκινούν με κατασκευές με διπλό αξονικά τράκερ των μεγαλύτερων κατασκευαστών Tracker στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λύσεις δοκιμασμένες στην Ελλάδα για όσους επιλέξουν το maximum απόδοσης της επένδυσης τους μέσω μηχανικών μερών διπλού άξονα με ικανοποιητικά αποτελέσματα και με όσο το δυνατόν αποφυγή προβλημάτων κίνησης και συντήρησης τους.

[5]


PROJECTS

ΕΡΓΑ ΜΕ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ ΤΡΑΚΕΡ Τα ενδεικτικά έργα μας επίσης είναι σε κατασκευές με μονοαξονικά τράκερ των μεγαλύτερων κατασκευαστών Tracker στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λύσεις επίσης δοκιμασμένες στην Ελλάδα με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα απόδοσης και σίγουρα με μεγαλύτερη αποφυγή προβλημάτων κίνησης και συντήρησης τους λόγω του ενός μόνο άξονα κίνησης τους αλλά και τις πολύ αξιόλογες αποδόσεις του αλλά και ελκυστικές τιμές τους έναντι των διπλοαξονικών τράκερ.

Τα ενδεικτικά έργα μας επίσης είναι σε κατασκευές με μονοαξονικά τράκερ κυκλικής διατομής μονού άξονα κίνησης τους με τις πιο ελκυστικές τιμές , κυρίως προτείνονται έναντι σταθερών βάσεων λόγω χαμηλού ύψους αλλά και σε χωράφια με αδυναμία χωροθέτησης άλλων τράκερ, επίσης η σκίαση σειρά με σειρά κατά την ανατολή και δύση του ηλίου επιλύεται με ρύθμιση τους προς τον νότο σε ιδανική κλίση κατά τις ώρες και μήνες βάσει ειδικού προγράμματος κίνησης του τράκερ.


PROJECTS

ΕΡΓΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ

Βιομηχανικές και οικιακές στέγες μας στέγες με πλήρη επιστημονική αυτοψία Μηχανικού πριν την εγκατάσταση μελέτη χωροθέτησης και σκίασης και εφαρμογής από τα έμπειρα συνεργεία μας. Οικιακές στέγες έως 10 KWP έχουν εφαρμογές σε κεραμίδια, ταράτσες σπιτιών και επαγγελματικούς χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε υπάρχουσες κατασκευές καμινάδες ηλιακούς θερμοσίφωνες ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την εφαρμογή μας.

ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

[7]


PROJECTS

ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Η SUNWIND ολοκληρώνει τις κατασκευές φωτοβολταϊκών πάρκων και με σταθερές βάσεις αλουμινίου επι γής με γεώβιδα με κατασκευές ιδιαιτέρως ποιοτικές, αφού γίνονται πάντα τοπογραφικές μετρήσεις για την σωστή τοποθέτηση των βάσεων με επιστημονική ακρίβεια και χάραξη του πεδίου με μηχάνημα laser της ακριβούς θέσης διάνοιξης οπής αλλά και τοποθέτηση τους με ειδικό μηχάνημα γεώβιδας με ακρίβεια και μελετημένη εγκατάσταση πάντα.


PROJECTS

ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

[9]


ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ


Μια νέα ιδέα και αλυσίδα ενεργειακών καταστημάτων έρχονται στην πόλη σας… SUNWIND SHOPS Στα SUNWIND SHOPS μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα προϊόντα: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ και όλα τα ενεργειακά μας προϊόντα.

[ 11 ]


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ SUNWIND Η εταιρεία SUNWIND εφαρμόζει τεκμηριωμένη τεχνική κάλυψη των έργων της πριν την εγκατάσταση με επιστημονική μελέτη σκίασης και χωροθέτησης και διαστασιολόγησης του έργου και μετά με την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ των πάνελ και των καλωδιώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πριν την εγκατάσταση, ανεξαρτήτως προμηθευτή, τοποθετεί εύκαμπτους σωλήνες σε φρεάτια για να μπορεί να τα επισκεφθεί εύκολα σε τυχόν προβλήματα στο μέλλον και που μεριμνά για εσάς πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού αλλά και ελέγχει στην πορεία συντήρησης του έργου σας με 24ώρη άμεση εξυπηρέτηση. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η SUNWIND ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΓΗΣ


Η SUNWIND ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΑΜΕΣΗ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SUNWIND ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

[ 13 ]


Η εταιρία SUNWIND εφαρμόζει αναλυτική επιστημονική αντικεραυνική μελέτη της εταιρείας DEHN για κάθε της έργο που παραδίδει και στον πελάτη ταυτόχρονα με την παραλαβή παράδοσης έργου με την τεχνική περιγραφή του έργου.

Συστήματα ασφάλειας SUNWIND: Οι κάμερες ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθούν στα κατάλληλα σημεία, έτσι ώστε να είναι ορατά και ευδιάκριτα όλα τα πιθανά μέρη εισόδου του εισβολέα. Με το κατάλληλο καταγραφικό μηχάνημα, θα μπορείτε να ελέγξετε το χώρο σας και για τις προηγούμενες μέρες, ή ακόμα να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα τι συμβαίνει στο φωτοβολταϊκό πάρκο όταν δεν βρίσκεστε εκεί, ακόμα και από το κινητό σας τηλέφωνο. Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθήσετε την καταγραφή ακόμα και αν δεν έχετε internet, μέσω 3G σύνδεσης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ SUNWIND Σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες, αναλαμβάνουμε να σας προτείνουμε την ασφάλιση φωτοβολταϊκών πάρκων κατά παντός κινδύνου και να σας συμβουλέψουμε πώς να κινηθείτε, στις απρόβλεπτες περιπτώσεις.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ Δ.Ε.Η. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SUNWIND Η εταιρεία μας πέρα από την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και την εγκατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, θα ελέγξει την αρτιότητα της εγκατάστασης με βάση τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια των διαδικασιών του ISO 9001 και στη συνέχεια θα ενημερώσει τη Δ.Ε.Η. που θα συνδέσει το σταθμό στο δίκτυο. Έτσι, το σύστημα θα παραδοθεί πλήρως λειτουργικό και έτοιμο προς εκμετάλλευση.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ SUNWIND ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η SUNWIND πιστοποιώντας το Moto της, δηλαδή καλή σχέσης τιμής, ποιότητας και ικανοποίησης του πελάτη,δεν χρεώνει συντήρηση αλλά εάν και όποτε χρειαστεί τεχνική επέμβαση, χρεώνει μόνο την χιλιομετρική και ωριαία επέμβαση του τεχνικού της. Εάν παρόλα αυτά, κάποιος πελάτης το επιθυμεί ή το επιβάλει η Τράπεζα μπορεί να συνάψει συμβόλαιο συντήρησης με λογικό ετήσιο κόστος.

[ 15 ]


COMPANY PROFILE  

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

COMPANY PROFILE  

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ