Page 1

LES ENERGIES Mariona Font 3r d'ESO A


ÍNDEX -ENERGIA SOLAR TÈRMICA -ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA -ENERGIA EÒLICA -ENERGIA HIDRÀULICA -ENERGIA NUCLEAR -ENERGIA GEOTÈRMICA -COMBUSTIBLES FÒSSILS -BIOMASSA -LLAMPS


ENERGIA SOLAR TÈRMICA. L'energia solar tèrmica o energia termosolar consisteix en l'aprofitament de l'energia del Sol per produir calor que pot aprofitar-se per cuinar aliments o per a la producció d'aigua calenta destinada al consum d'aigua domèstic, calefacció... O per a producció d'energia mecànica i, a partir d'ella, d'energia elèctrica. A vegades es pot fer servir per alimentar una màquina de refrigeració per absorció, que dona calor en lloc d'electricitat per produir fred amb el qual es pot condicionar l'aire dels locals.

+INFORMACIÓ TORNAR! +SOLAR TÈRMICA EL PROCÉS

PLAQUES SOLARS


ENERGIA SOLAR TÈRMICA

TORNAR!


ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA L'energia solar fotovoltaica és un tipus d'electricitat renovable obtinguda directament dels raigs del sol, gràcies a l'efecte fotoelèctric d'un determinat dispositiu, normalment una làmina metàl.lica semiconductora anomenada cèl lula fotovoltaica, o una deposició de metalls sobre un substrat anomenada capa fina.

+INFORMACIÓ TORNAR!

+SOLAR FOTOVOLTÀICA

CÈL.LULA FOTOVOLTÀCIA


ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA

TORNAR!

EL PROCÉS

+SOLAR FOTOVOLTÀICA


ENERGIA FOTOVOLTÀICA

TORNAR!


ENERGIA EÒLICA Energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes....

MOLINS DE VENT

+INFORMACIÓ

EL PROCÉS

TORNAR!


ENERGIA HIDRÀULICA Energia hidrològica o energia hidràulica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de mecànica de la caiguda de l'aigua.

+INFORMACIÓ

+ENERGIAHIDRÀULICA

TORNAR!


ENERGIA HIDRÀULICA

TORNAR!


ENERIGIA NUCLEAR A les centrals nuclears, els nuclis dels àtoms d'urani es trenquen i alliberen molta calor. Amb aquesta energia es transforma l'aigua amb vapor a alta pressió, i el vapor és el que mou les turbines i els alteradors per produir electricitat.

E.NUCLEAR

+INFORMACIÓ

EL PROCÉS

TORNAR!


ENERGIA GEOTÈRMICA Al subsòl d'algunes zones hi ha focus de calor acumulada de l'interior de la Terra. Aquesta calor s'aprofita fent-hi passar canonades d'aigua freda que quan entra en cpntacte amb el focus calent surt a més temperatura. Es perfora el sòl i s'extrau el líquid, el qual sortirà en forma de vapor si la seva temperatura és suficientment alta, es podrà aprofitar per accionar una turbina que amb la seva rotació mou un generador que produeix energia elèctrica.

+INFORMACIÓ

TORNAR!


COMBUSTIBLES FÒSSILS El carbó, el gas natural i el petroli. Són d'origen solar. Són molt contaminants S'usen actualment entre d'altres coses per obtenir energia tèrmica. Constitueixen la font d'energia més contaminada.

+INFORMACIÓ

TORNAR!


BIOMASSA És l'energia acumulada dels éssers vius. Els residus orgànics de tota manera es cremen per obtenir energia tèrmica.

ESQUEMA BIOMASSA BIOMASSA

+INFORMACIÓ

TORNAR!


LLAMPS L'energia d'un llamp és enorme, però encara no hem desembolupat, la tecnologia per aprofitar-la

+INFORMACIÓ

TORNAR!

LES ENERGIES  

Les energies renobables i no renobables

LES ENERGIES  

Les energies renobables i no renobables

Advertisement