Page 1


Góry zajmują niewielki fragment południowej części Polski. Charakterystyczną cecha tego obszaru jest bardzo zróżnicowana rzeźba terenu. Malownicze krajobrazy średnich i wysokich gór oraz rozwinięta infrastryktura turystyczna powoduje, że każdego roku region ten odwiedzają miliony miłośników pieszych wędrówek, narciarstwa i wspinaczek. Najważniejszym łańcuchem górskim w naszym kraju są Karpaty.


W Polsce, ze względu na budowę geologiczną Karpaty dzielimy na dwie część:

Karpaty Zewnętrzne

Karpaty Wewnętrzne


Obszar Karpat, ze względu na znaczne wysokości bezwzgledne, odznacza się niskimi wartościami temperatury powietrza oraz wysokimi sumami opadów atmosferycznych. Średnia roczna wartość temperatury powietrza w najwyższych partiach gór spada poniżej 0˚C, a roczne sumy opadów przekraczają nawet 1200mm. Tak duże opady decydują o tym, że teren Karpat jest zasobny w wodę. Występuje tam dużo potoków o dużych spadkach. Gwałtowne wezbranie rzek w czasie wiosennych roztopów oraz latem często powoduje zagrożenie powodziowe. W karpatach występują też różnorodne rodzaje wód mineralnych.


Wszystkie beskidzkie pasma zbudowane są z fliszu. Jest to zespół skał osadowych, który składa się z występujących na przemian warstw m.in piaskowców i łupków


Bieszczady to jedno z pasm górskich Beskidów. Charakterystycznym elementem bieszczadzkiego krajobrazu są łąki górskie czyli połoniny. W rzeźbie Bieszczad zaznaczają się zaokraglone, porośnięte lasami grzbiety.


Skąplikowana budowa geologiczna, urozmaicona rzeźba terenu oraz piętrowość klimatyczno-roślinna powodują, że krajobraz Tatr jest bardzo zróżnicowany.


Zakopane to najwyżej położone miasto w Polsce. Należy do pasma tatrzańskiego. Dzieki lokalizacji u podnóża Tatr miasto stanowi największy w kraju ośrodek sportów zimowych oraz turystyki górskiej.


Sudety to pasmo górskie stanowiące naturalną granicę południowo-zachodniej części naszego kraju. Na terenie Sudet występują skały, których nie sposób znaleźć w iinych częściach kraju. Dzięki bogatej przeszłości geologicznej Sudety odznaczają się bardzo zróżnicowaną budową geologiczną. Występują tu skały magmowe (np. granity, bazalty), metamorficzne (np. gnejsy, łupki krystaliczne) oraz osadowe (np. wapienie, piaskowce). Różny poziom ich odporności na zniszczenia przyczynił się do powstania ciekawych form ukształtowania terenu.


Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów, leżące w ich zachodniej części. Kulminacją tego pasma jest Śnieżka (1602 m n.p.m). Karkonosze zbudowane są głównie ze skał granitowych i metamorficznych. Duży wpływ na krajobraz gór miała działalność lodowców górskich. Cechą rzeźby tego pasma są również rozległe zrównania grzbietowe. Rozpoczyna się w nich wiele szlaków turystycznych prowadzących na obszar Karkonowskiego Parku Narodowego.


Góry Polski  

opisy polskich gór

Góry Polski  

opisy polskich gór

Advertisement