Page 1

Mario Škof i Mario Šimunković

E-TISKARA

SEMINARSKI RAD

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Božidar Jaković Brojevi indeksa autora: Mario Škof 0067407249 Mario Šimunković 0067371927

Zagreb, travanj 2014.


SADRŽAJ

Sadržaj S A D R Ž A J..................................................................................................................................2 Sadržaj..............................................................................................................................................2 1.UVOD...........................................................................................................................................6 1.1. Predmet i cilj rada.................................................................................................................6 1.2.Izvori podataka i metode prikupljanja ..................................................................................6 1.3.Sadržaj i struktura rada .........................................................................................................7 1.4. Kratki opis poslovnog modela..............................................................................................7 2.STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA.........................................................................................8 2.1.Misija.....................................................................................................................................8 3.POSLOVNI MODEL..................................................................................................................10 3.1.Detaljan opis poslovnog modela..........................................................................................10 3.2.Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela..............................................................................10 3.3.Organizacija projekta...........................................................................................................10 4.INOVACIJE................................................................................................................................12 4.1.Popis inovacija projekta.......................................................................................................12 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži.......................................................................................12 4.2.1. Odabir gotovih predložaka za posjetnice, letke, majice i druge propagandne materijala12 4.2.3. Za tisak publikacija omogućavamo postavljanje tankog sloja papira koji u vrhu spaja dvije stranice što garantira da nitko nije čitao novine/časopis prije krajnjeg kupca..................13 4.2.4. Automatsko generiranje računa i plaćanje preko interneta..............................................13 4.2.5. 3D printanje.....................................................................................................................14 5. MODELI STVARANJA PRIHODA.........................................................................................15 5.1. Popis modela stvaranja prihoda..........................................................................................15 5.2. Opis svakog pojedinog modela...........................................................................................15 5.2.1. Prihodi od tiska posjetnica, letaka, majica i drugih propagandnih materijala.................15 5.2.2. Prihodi od tiska publikacija.............................................................................................15 5.2.3. Prihodi od 3D ispisa.........................................................................................................15 2


5.2.4. Prihodi od oglašavanja putem mobilne aplikacije...........................................................16 5.2.5. Prihodi od oglašavanja na našoj web stranici..................................................................16 6. KLIJENTI..................................................................................................................................17 6.1. Glavni klijenti.....................................................................................................................17 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata............................................................................................17 6.2.1. Algoritam.........................................................................................................................17 6.2.2. Mozaik knjiga..................................................................................................................18 6.2.3. Mate d.o.o........................................................................................................................18 6.2.4. VBZ..................................................................................................................................18 6.2.5. Srednja Europa d.o.o........................................................................................................19 6.3. Tržišta i jezik Web stranica.................................................................................................19 6.4. Registracija klijenata...........................................................................................................20 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja...............................................................................................................................20 7. DOBAVLJAČI, PARTNERI I KLIJENTI................................................................................21 7.1. Glavni dobavljači i suradnici..............................................................................................21 7.2. Opis dobavljača...................................................................................................................21 7.2.1. MP- PAPIROGRAF........................................................................................................21 7.2.2. Online trgovina PRINTINK.............................................................................................22 7.2.3. INFINUM – izrada mobilnih aplikacija...........................................................................22 7.2.4. Privredna Banka Zagreb..................................................................................................23 7.2.5. Overseas Express.............................................................................................................23 8. KONKURENCIJA.....................................................................................................................25 8.1. Glavni konkurenti...............................................................................................................25 8.1.1. e-Tisak..............................................................................................................................25 8.1.2. Tisak.................................................................................................................................25 8.1.3. 3D FARMA d.o.o............................................................................................................26 8.1.4. Vjesnik d.d.......................................................................................................................26 8.1.5. Slobodna Dalmacija.........................................................................................................27 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu...................................................27

3


8.3. Konkurentska prednost projekta.........................................................................................27 9. WEB HOSTING I DOMENE....................................................................................................28 9.1. Web hosting projekta..........................................................................................................28 9.2. Web domene projekta.............................................................................................................28 9.2.1. .hr domena............................................................................................................................28 9.2.2. komercijalne domene...........................................................................................................28 10. CMS SUSTAV.........................................................................................................................30 10.3. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)............................................................................33 11. MARKETINŠKI PLAN...........................................................................................................35 11.1. Marketinški plan projekta.................................................................................................35 11.2. Ključne riječi projekta.......................................................................................................35 11.3. Google AdWords oglas.....................................................................................................37 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama...............................................................................38 11.5. Tablica marketinškog plana..............................................................................................39 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE...................................................................................................40 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta.........................................................40 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone...................................................................40 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije.............................................................40 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti........................................................................................41 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja....................................................................................48 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE.......................................................................................................49 13.1. Facebook profil projekta...................................................................................................49 13.2. LinkedIn profil autora projekta.........................................................................................49 13.3. Twitter profil projekta.......................................................................................................49 14. SWOT ANALIZA PROJEKTA..............................................................................................51 16. WEB STRANICE PROJEKTA...............................................................................................52 16.1. Struktura Web stranica projekta........................................................................................52 16.2. Opis strukture Web stranica projekta................................................................................54 17. ZAKLJUČAK..........................................................................................................................55 18. POPIS LITERATURE.............................................................................................................56 19. POPIS WEB LINKOVA..........................................................................................................57 4


20. POPIS SLIKA I TABLICA.....................................................................................................59 21. ŽIVOTOPIS.............................................................................................................................60 22. SAŽETAK...............................................................................................................................65 PRILOZI........................................................................................................................................67 Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica...................................................................67 Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta...........................................................68 Newsletter e-tiskare...................................................................................................................74 Ekranski prikazi (screenshotovi) mobilne aplikacije.................................................................75 ....................................................................................................................................................76 Brošura prezentacije (tzv. handouti)..........................................................................................79

5


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada U ovom radu razradit će se projekt nazvan E-tiskara, opisat će se njegove funkcionalnosti, poslovni model autora projekata, projekcija troškova za prvu godinu poslovanja, ciljane tržišne skupine te način oglašavanja. Uloga web stranica u prezentaciji poduzeća ima značajnu ulogu. Posebice zbog toga što je pristup internetu danas dostupan ogromnom broju ljudi. U vrijeme krize gotovo sva poduzeća smanjuju svoja ulaganja u promociju i marketing, a internet prezentacije također su obuhvaćene ovom odlukom. Upravo zbog toga, kako bi se smanjili troškovi, poduzeća se sve češće odlučuju na jeftinije varijante prezentacije, pa ako zanemarimo troškove dizajna, značajne uštede mogu se postići upravo na platformi na kojoj se sama stranica napravljena. Prikazat ćemo i aplikaciju za pametne telefone koju smo razvili i pripremili za tržište, kao i sve njezine funkcionalnosti. U današnjem svijetu kada se svaka usluga traži da bude dostupna preko mobilnog uređaja, nama je od iznimne važnosti razvoj i održavanje web stranice kao i aplikacije za korištenje naše usluge na svakom koraku.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Za izvore podataka korišteni su web izvori te baza znanja koja se nalazi na tražilici Google te literatura (u prilogu). Budući da je predmet ovog rada inovacija u elektroničkom poslovanju, znatan dio se odnosi na razradu vlastite ideje. No, da bismo upotpunili ideju i koncept rada koristili smo prije svega srodne web stranice te znanstvenu i stručnu literaturu iz područja informatike, menadžmenta te marketinga. Koristili smo Google kao osnovnu bazu znanja za svoj projekt jer prikazuje najviše rezultata te omogućuje lokaliziranu pretragu za regiju u kojoj poslujemo.

6


1.3. Sadržaj i struktura rada Najprije će se obraditi strateška osnova projekta, koja uključuje definiranje misije, vizije te ciljeva projekta.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Radi se o on-line naručivanju tiskanog sadržaja. Svojim klijentima nudimo gotove predloške za posjetnice, letke, majice i druge propagandne materijale. Najpovoljniji je tisak materijala preko predložaka koje imamo u ponudi čime se dobiva dizajn prema jednom od ponuđenih predložaka. Nudimo izradu do 5 statičnih stranica. Plaćanje se vrši putem Interneta. Naša usluga moći će koristiti i preko aplikacije za pametne telefone. Aplikacija koju smo razvili nudi osnovne mogućnosti, poput učitavanja pdf datoteke, kako bi korisnici imali potpuno iskustvo u bilo kojem trenutku.

7


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA

2.1. Misija Postati uspješna i vodeća tiskara u Hrvatskoj za izradu tiskanog materijala, dajući svojim klijentima najbrže i najkvalitetnije usluge u tiskarstvu kroz poboljšanja usluge, prepoznatljivu kvalitetu i dugogodišnju tradiciju.

2.2. Vizija Biti inovativan gospodarski subjekt u nakladništvu i tiskarstvu, u tiskanom i elektroničkom obliku koji će se potpuno usmjeriti potrebama klijenata kroz prilagođavanje vlastitih poslovnih procesa iulaganja u tehnologiju i obrazovanje zaposlenika.

2.3. Ciljevi projekta Problem koji smo uočili je pokazao da tiskare sve posluju na zastarjeli način. Vrhunac elektroničkog poslovanja im predstavlja korištenje donekle suvremenih strojeva. Sva komunikacija obavlja se uživo, a ne putem interneta. Također, dosadašnja praksa pokazuje da se cijena tiska utvrđuje unaprijed prema broju korištenih boja, a ne prema količini boje koje se koristi. Kratkoročni ciljevi: •

Postići posjećenost Web portala od minimalno 400 posjeta mjesečno.

Dobiti otprilike 10 zahtjeva za digitalnim tiskom na dan što bi rezultiralo na mjesečnoj razini ako uzmemo u obzir da su 23 radna dana, to je 230 zahtjeva mjesečno. 8


Razvijanje komunikacije putem društvenih mreža s budućim korisnicima naših usluga.

Srednjoročni ciljevi: •

Osigurati nova radna mjesta,

Usavršavanje, povećanje broja klijenata.

Unaprijeđenim poslovanjem postati vodeća elektronička tiskara prema istraživanju portala tiskara.info u Zagrebu do kraja 2014. godine i u Hrvatskoj do kraja 2015. godine.

Dugoročni ciljevi: •

Otvaranje podružnica u Rijeci, Splitu i Osijeku,

Proširiti se izvan granica RH,

Razvijati nove usluge u korak s razvojem tehnologije (3D tisak),

Kontinuirano stručno unaprjeđivanje naših zaposlenika

9


3. POSLOVNI MODEL

3.1. Detaljan opis poslovnog modela Naši klijenti bi preko web-stranice naručivali sadržaj koji žele isprintati. Zatim, informacija stiže do nas istog trena kad kupac pošalje narudžbu. Sav posao obavljao bi se u jednoj prostoriji koja sadrži tiskarski aparat i ostale potrebne alate. Za sve ostale usluge, poput servera za izradu i održavanje web-stranice, proizvodnju i dostavu papira koristili bismo outsourcing. Narudžbe zaprimljene i ispisane šalju se preko Službe za dostavu koja će se također outsorcati jer u početku nemamo dovoljno vlastitih sredstava za dostavna vozila, plaćanje radnikadostavljača itd.

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela •

Narudžba online preko web obrasca.

Plaćanje Internet bankarstvom.

Tisak na papir, majice i 3D print.

Dostava gotovog proizvoda do vrata kupca, uz minimalnu cijenu dostave.

3.3. Organizacija projekta 1. 2 zaposlenika; jedan za pomoć u prostoriji za tiskanje, a drugi za zaprimanje narudžbi i rad na web stranici;

10


2. Dostavno vozilo iz specijalizirane tvrtke za dostavu dolazilo bi dva puta dnevno pokupiti narudžbe, i to u 12 i 18 sati. Korisnici bi putem web stranice ili mobilne aplikacije mogli izabrati vrijeme kada žele da im se proizvod dostavi, pri čemu će moći odabrati jedan od dva termina. 3. Za izradu web stranice koristili bismo gotov predložak uz minimalnu prilagodbu, a web aplikaciju naručili bismo od tvrke Infinum (http://www.infinum.co/) 4. Za plaćanje preko Interneta tvrtka bi imala otvoren žiroračun u banci. 5. Dostavu papira i tonera bi, prema našoj narudžbi i potrebama, dostavljala ista tvrtka koja se brine o dostavi gotovih proizvoda korisnicima.

11


4. INOVACIJE 4.1. Popis inovacija projekta Kod tiskare bi implementirali sljedeće inovacije: 1. odabir gotovih predložaka za posjetnice, letke, majice i druge propagandne materijale; 2. cijena tiska formira se prema količini boje u pdf fileu koji učitavamo na web stranicu u posebni software (cijenu generira software) i tiražu koji sami odredimo; 3. za tisak publikacija omogućavamo postavljanje tankog sloja papira u vrhu spaja dvije stranice što garantira da nitko nije čitao novine/časopis prije krajnjeg kupca ; 4. automatsko generiranje računa i plaćanje preko interneta; 5. 3D ispis.

4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 4.2.1. Odabir gotovih predložaka za posjetnice, letke, majice i druge propagandne materijala Kako bi olakšali posao klijenata kod izrade pripremili smo gotove datoteke koje su već u formatu koji je potreban za izradu posjetnica, letaka, majica i drugih propagandnih materijala. Najpovoljniji je tisak materijala preko predložaka koje imamo u ponudi čime se dobiva dizajn prema jednom od ponuđenih predložaka. Nudimo izradu do 5 statičnih stranica. Ako klijenti ne znaju kakav dizajn točno žele, ako ne znaju koji bi stil odabrali i koje boje, mi imamo rješenje. Klijenti mogu pregledati našu bogatu bazu unaprijed kreiranih predložaka gdje će lako pronaći idealno grafičko rješenje.

4.2.2. Cijena tiska formira se prema količini boje u pdf fileu koji učitavamo na web stranicu u posebni software (cijenu generira software) Za određivanje cijene tiska provođenje pdf datoteke kroz software je prvi korak kroz koji se prikupljaju svi ulazni podaci i informacije o tisku koji se koriste u postupku određivanja cijene. Inicijalni proračun provodi se prema algoritmu prema kojem se izdaje faktura. Potom se provodi

12


prilagodba ulaznih podataka kako bi se dobili stvarni uvjeti prema referentnoj potrošnji te se provode ostali nužni proračuni za analizu potrošnje i proračun mjera korištenja boje.

4.2.3. Za tisak publikacija omogućavamo postavljanje tankog sloja papira koji u vrhu spaja dvije stranice što garantira da nitko nije čitao novine/časopis prije krajnjeg kupca Naša inovacija temelji se na tankom spoju papira koji u vrhu spaja dvije stranice. Taj spoj jamči čitateljima da primjerak novina koji su kupili nije koristio nitko prije njih, a nama omogućuje bolju kontrolu proizvoda i zaštitu autorskih prava. Kada novinski papir prolazi kroz tiskarski stroj u određenom trenutku mora se rezati. To radi nož oblika okruglog diska veličine tanjurića za kavu, koji kružeći reže papir. Na tom disku postoje četiri mala utora pa nož, koji kružeći po papiru, ostavlja tanke segmente neodrezanog papira. Tako nastaju blokovi od nekoliko stranica koje su tom minimalnom trakom spojene jedna uz drugu.

4.2.4. Automatsko generiranje računa i plaćanje preko interneta Izrada računa radi se na temelju softvera koji generira račun na temelju količine boje. Dovoljno je par klikova da se napravi račun koji softver automatski šalje klijentu. Za pristup sustavu naše web stranice dovoljan je web preglednik i veza na Internet. Bez kompliciranih uputa za rad ili tečajeva. Svi računi se automatski spremaju u PDF za lakše slanje klijentu putem e-maila ili za printanje. Procjena je da se može uštedjeti i do 80% troškova sa ovakvim sustavom za račune. Jednostavan uvid u poslovanje na mjesečnoj i godišnjoj bazi omogućuje dnevni backup baze i svi kritični podaci su enkriptirani. Nitko osim klijenta i nas neće imati pristup podacima.

13


4.2.5. 3D printanje Zbog zahtjeva tržišta za sniženjem troškova i vremena razvoja i proizvodnje, koristimo primjenu suvremene aditivne tehnologije. Tehnologijom 3D printanja omogućujemo izradu proizvoda vrlo kompleksne geometrije u relativno kratkom vremenu. Trodimenzionalno printanje nudimo kao način brze izrade prototipa kojim se uređajima zasnovanima na patentiranoj 3D tehnologiji. Trodimenzionalni ispis, a naročito ispis u boji daje mogućnost jasnog uvida u tok postupka dizajniranja, mogućnost isticanja raznih parametara, mogućnost lakog i ranog uočavanja mogućih grešaka i njihovog brzog i efikasnog ispravljanja.

14


5. MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1. Popis modela stvaranja prihoda Modeli stvaranja prihoda koje ćemo koristiti su: prihodi od tiska posjetnica, letaka, majica i drugih propagandnih materijala, prihodi od tiska publikacija te prihodi od 3D ispisa.

5.2. Opis svakog pojedinog modela 5.2.1. Prihodi od tiska posjetnica, letaka, majica i drugih propagandnih materijala Cijena se generira kao zbroj utroška boje za ispis PDF datoteke i papira te minimalne cijene dostave na adresu klijenta. Cijena tiska formira se prema količini boje u pdf fileu koji učitavamo na web stranicu u posebni software (cijenu generira software) i tiražu koji sami odredimo.

5.2.2. Prihodi od tiska publikacija

Za tisak publikacija omogućavamo postavljanje tankog sloja papira u vrhu spaja dvije stranice što garantira da nitko nije čitao novine/časopis prije krajnjeg kupca.

5.2.3. Prihodi od 3D ispisa

Kod 3D ispisa kupci plaćaju malo višu cijenu jer je sam ispis skuplji, kao i materijal od kojeg

se izrađuje. 15


5.2.4. Prihodi od oglašavanja putem mobilne aplikacije

Namjeravamo se oglašavati preko mobilne aplikacije, kao dodatan izvor prihoda. Oglašivači bi koristili našu mobilnu aplikaciju kao prostor za oglašavanje i te oglase naplaćivat ćemo po kliku.

5.2.5. Prihodi od oglašavanja na našoj web stranici

Pružit ćemo mogućnost svim našim poslovnim suradnicima da koriste našu web stranicu za oglašavanje svojih proizvoda i usluga. I te oglase naplaćivat ćemo po kliku.

16


6. KLIJENTI 6.1. Glavni klijenti Glavni klijenti su: Algoritam, Mozaik knjiga, Mate d.o.o., VBZ i Srednja Europa d.o.o.

6.2. Detaljan opis glavnih klijenata 6.2.1. Algoritam Tvrtka Algoritam renomirani je nakladnik, distributer strane knjige, domaće knjige i udžbenika za učenje stranih jezika. Algoritam je ujedno i najveći distributer videoigara i drugog računalnog softvera za kućnu uporabu u Hrvatskoj. Tvrtka kroz vlastiti lanac multimedijalnih knjižara pod imenom Algoritam Bookshop obavlja maloprodaju svih navedenih proizvoda. Svoj maloprodajni izbor upotpunjuje školskim i kancelarijskim priborom, proizvodima za hobi i poklone te glazbom i filmom. Algoritam tijekom dvadeset godina postojanja na hrvatsko tržište konstantno donosi svjetske novitete. Uvijek se trudi biti ukorak s vremenom, ponuditi što bolji, kvalitetniji i širi izbor proizvoda te pružiti krajnjim kupcima i potrošačima uslugu na visokom nivou. To su ujedno glavna dostignuća tvrtke, koja stalnim posjetima potvrđuje sve veći broj kupaca. Algoritam u Hrvatskoj drži primat u prodaji strane literature i multimedijalnih proizvoda, lider je na polju distribucije udžbenika za strane jezike u osnovnim, srednjim, stručnim i visokoškolskim ustanovama, kao i u školama za učenje stranih jezik. Na polju izdavaštva Algoritam se nalazi među četiri najveća hrvatska izdavača.1

1

http://www.algoritam.hr/?m=0&p=onama [26. ožujka 2014.] 17


6.2.2. Mozaik knjiga Nakladnička kuća Mozaik knjiga osnovana je 1991. godine u Zagrebu. Danas je prepoznata kao obiteljski nakladnik čiji je nakladnički program tematski i sadržajno raznovrstan. Godišnje objave i do 140 novih naslova koji variraju od velikih ilustriranih enciklopedija do programa priručnika za odgoj i roditeljstvo, kuharskih priručnika, od poslovnih knjiga i filozofskih tekstova do lektirnog programa za osnovne i srednje škole. Mozaik knjiga danas je jedna od najvećih izdavačkih kuća sa gotovo tri stotine zaposlenih i dvadeset knjižara širom Hrvatske. Prepoznati su po svojim kvalitetnim izdanjima i bogatoj ponudi. Usmjereni su na posredovanje znanja i kulture kroz izvrsnu ponudu te skrbe za stvaranje takvog okruženja koje donosi zadovoljstvo kupcima. Prate europske i svjetske trendove te su otvoreni za uvođenje kvalitetnih novosti na hrvatsko izdavačko tržište. 2

6.2.3. Mate d.o.o. MATE d.o.o. marketing tehnologija već dugi niz godina postavlja svjetske standarde na domaćem tržištu literature iz područja ekonomije, marketinga, menadžmenta, financija i srodnih područja. Slijedom novih poslovnih kretanja naša izdanja sve više obuhvaćaju i područja prava, psihologije, poslovne etike, kao i sociologije. Nastavak je to tradicije koju je naša nakladnička kuća u godinama svoga postojanja uvijek isticala kao jedno od svojih glavnih poslovnih načela, a to je omogućiti svim zainteresiranim čitateljima vrhunska izdanja knjiga eminentnih svjetskih autora i najpoznatijih svjetskih izdavača. Na taj način vodimo vas u svijet novih poslovno edukacijskih mogućnosti. 3

6.2.4. VBZ Slično velikim europskim nakladnicima V.B.Z. se afirmirao objavljujući najširi spektar izdanja. U nakladi V.B.Z.-a izlaze najnoviji i najkvalitetniji svjetski i hrvatski naslovi iz područja 2

http://www.mozaik-knjiga.hr/o-nama [27. ožujka 2014.] http://www.mate.hr/ContentDetails/122/gcgid/bfa3e4e0-ad5d-48c9-9d774952a6430f58/lang/Croatian/Nakladnicka-kuca-Mate-d-o-o.wshtml [27. ožujka 2014.] 3

18


beletristike, stručne i stručno-popularne literature, duhovne literature, priručnika, esejistike i poezije. Od osnutka kuće 1991. godine, V.B.Z. je objavio više od 800 naslova, među kojima i djela najcjenjenijih domaćih i stranih pisaca današnjice. Uz izdavačku djelatnost, V.B.Z. je razvio i intenzivnu aktivnost distribucije domaćih i stranih knjiga stručnog i popularnog karaktera. Tako je V.B.Z. ekskluzivni zastupnik svjetski poznatih izdavačkih kuća Taschen i Pearson Longman, jedne od najvećih svjetskih izdavačkih kuća s područja literature za učenje stranih jezika, kao i Langenscheidt rječnika. 4

6.2.5. Srednja Europa d.o.o. Izdavačka kuća Srednja Europa, d.o.o. specijalizirani je izdavač povijesne literature. Na tržištu smo prisutni od 2001. godine. Usprkos relativno kratkom razdoblju djelovanja, objavili smo niz važnih djela hrvatske i svjetske historiografije te metodike nastave povijesti. Vrsni autori, prevoditelji i urednici jamče visoku kvalitetu naših izdanja. Pored izdavačke djelatnosti bavimo se izradom projekata na području povijesti i pružamo intelektualne usluge s područja humanističkih i društvenih znanosti. Obavljamo i prijevode s poljskog, ruskog i engleskog jezika. Za promoviranje srednjoeuropske ideje u Hrvatskoj primili smo Nagradu Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckog, koju dodjeljuje Povijesni odsjek Jagelonskog Sveučilišta u Krakovu i Poljsko povijesno društvo. 5

6.3. Tržišta i jezik Web stranica

4 5

http://www.vbz.hr/O-nama_w3.aspx [27. ožujka 2014.] http://srednja-europa.hr/o-nama/ [27. ožujka 2014.] 19


6.4. Registracija klijenata Registracija je brza, jednostavna i besplatna. Potrebno je popuniti registracijski obrazac, a polja označena sa ( * ) su obavezna.

6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja Prije svega tu je odmah trajni popust od 10% za registraciju na cijeli asortiman. Svakom kupnjom registrirani korisnici skupljaju popuste. Visina je naveden kod svake usluge, a postoci popusta mogu se zbrajati. Te popuste može se pretvoriti u popust prilikom kupnje koja iznosi više od 200 kn.

20


7. DOBAVLJAČI, PARTNERI I KLIJENTI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici Našim glavni dobavljači i suradnici bit će tvrtke MP-Papirograf, PRINTINK, INFINUM, Overseas Experess te Privredna banka Zagreb koja nam pruža uslugu otvaranja i čuvanja žiroračuna.

7.2. Opis dobavljača 7.2.1. MP- PAPIROGRAF Tvrtka prodaje offsetne, knjigotiskarske, doradne i pomoćne strojeve za tiskaru. Uz to prodaje i originalne rezervne dijelove, te grafički pribor poznatih svjetskih proizvođača, kao i iz vlastite proizvodnje. Tvrtka nudi dostavu vlastitim kamionom s kranom, montažu i puštanje u rad tiskarskog stroja. Ovaj trošak bio bi velik i postojao samo kod pokretanja posla, a kasnije bi se stroj amortizirao. Za strojeve koje tvrtka proda, osigurava servis i rezervne dijelove. Rabljene strojeve tvrtka prodaje u tri različite opcije: 1. Stroj direktno iz tiskare ( ispravan, spreman za rad ) 2. Stroj sa tvrtkinog skladišta ( očišćen, pregledan, garantiramo flehu i paser ) 3. Uređen stroj ( očišćen i servisiran, sa šest mjeseci garancije ) Prije kupovine, osigurava korisniku mogućnost probnog rada. 6

6

http://www.mp-papirograf.hr/hr/o-nama [28. ožujka 2014.] 21


7.2.2. Online trgovina PRINTINK Online trgovina tonera i tinte koja ima dostavu i mogućnost narudžbe i plaćanja preko Interneta. Kupovina se može izvršiti kreditnim karticama Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro ili jednostavno Paypal računom. Ako korisnik želi platiti putem Internet bankarstva, tvrtka mu šalje predračun. Tvrtka sve narudžbe šalje putem Hrvatske Pošte. Dostava za sve narudžbe je besplatna. Paket je na korisnikovoj adresi sljedeći radni dan odnosno najkasnije u roku od tri radna dana nakon narudžbe. 7

7.2.3. INFINUM – izrada mobilnih aplikacija Ova tvrtka svojim klijentima pruža potpunu uslugu u svim fazama razvoja softvera – razvija kreativni koncept, planiranje, grafički dizajn, programiranje, testiranje i objavu. 2007. godine pojava iPhonea promijenila je čitavu mobilnu industriju, a iPad je učinio isto 2010. godine. Tvrtka razvija softver za taj operativni sustav koji se smatra najdinamičnijim od svih koji se danas nude. Tijekom trećeg kvartala 2012. godine OS Android je imao 500 milijuna aktiviranih uređaja 1.3. milijun aktivacija dnevno. Tvrtka Infinum razvija i aplikacije za mobilne i tablet uređaje koji rade na Androidu. Windows Phone 8, Microsoftova mobilna platforma, pokazala se kao ozbiljan konkurent vodećim platformama na tržištu. Tvrtka Infinum vidi potencijal za razvoj aplikacija i na toj platformi. 8

7

8

http://www.printink.hr/t/faq [28. ožujka 2014.] http://www.infinum.co/ [28. ožujka 2014.] 22


7.2.4. Privredna Banka Zagreb Ovu banku smo izabrali jer nudi najbolje pakete za poduzetnike. Račun otvoren u toj banci služio bi za provođenje svih transakcija, od plaćanja troškova do zaprimanja novčanih sredstava od klijenata. Vizija Privredne Banke Zagreb je biti kompanija koja je uzor i centar izvrsnosti u stvaranju novih vrijednosti, te pružanju permanentno visoke kvalitete u svim smjerovima svog djelovanja na dobrobit klijenata, društvene zajednice, svojih dioničara i djelatnika. Misija joj je trajno i učinkovito koristiti sve raspoložive izvore za kontinuirani napredak svog poslovanja u svim njegovim dijelovima, od ljudskog kapitala, tehnologije do poslovnih procesa. Privredna banka Zagreb d.d. osnovana je 1966. godine i od svog osnutka pozicionirana je u samom vrhu hrvatskog bankarstva. U svim etapama svoje povijesti PBZ je bila nositelj najvećih investicijskih programa u razvoju turizma, poljoprivrede, industrijalizacije, brodogradnje, elektrifikacije i cestogradnje, te je postala sinonimom za gospodarsku vitalnost, kontinuitet i identitet Hrvatske. 9

7.2.5. Overseas Express Overseas Express je najveća kompanija za dostavu paketa u Hrvatskoj. Odlučili smo se za nju jer je poznata, već etablirana na hrvatskom tržištu te korisnici imaju povjerenja u nju. U želji da kupcima i partnerima omogućimo što kvalitetniju uslugu odabrali smo Overseas Express za našeg partnera u pružanju usluge sigurne, brze i pouzdane dostave paketa u segmentu "od vrata do vrata". Strateškim pristupom osiguranju visokog stupnja kvalitete Overseas svakodnevno prati sve poslovne procese kako bi osigurao zadovoljstvo vlastitih klijenata. Cilj je Overseasa konstantnim ulaganjem u IT sustav i tehnologiju te modernim managementom fleksibilno se prilagoditi sve zahtjevnijem tržištu.

9

https://www.facebook.com/privrednabankazagreb/info [30. ožujka 2014.] 23


Overseasa djeluje i prema proširenju vlasitite logističke mreže kako bi povećao broj zadovoljnih kupaca. 10

10

http://www.redfox.hr/sigurna-dostava-s-nasim-partnerom-overseas-express.html [30. ožujka 2014.] 24


8. KONKURENCIJA 8.1. Glavni konkurenti Glavni konkurenti su nam e-Tisak, Tisak, 3D Farma, Vjesnik i Slobodna Dalmacija.

8.1.1. e-Tisak Ova tvrtka omogućuje korisnicima oblikovanje i naručivanje posjetnica, memoranduma, brošura i ostalih tiskovina u bilo kojem trenutku, iz udobnosti svog doma /ureda - bez potrebe za telefonskim pozivom ili posjetom tiskare. Ponuda ove tvrtke u mnogome sliči našoj i korisnici lako do nje dolaze putem Googlea. 11

8.1.2. Tisak Tisak, član Agrokor koncerna, najveće privatne kompanije u Hrvatskoj i jedne od najjačih kompanija u jugoistočnoj Europi, najveći je maloprodajni lanac kioska te vodeći hrvatski distributer tiskovina, duhanskih proizvoda, prepaid bonova i start paketa telekom operatera te ostalih proizvoda. Tisak nam nije izravni konkurent s obzirom da se njihov spektar usluga uglavnom provodi putem distributera, na prodajnim mjetima, tj. kiosku. Zasad od usluga tiska nude samo print fotografija, odnosno razvijanje slika te fotokopiranje. Mi smo ovdje u prednosti jer korisnici biraju što žele isprintati, i nemamo fiksnu cijenu po listu, nego se ona formira po upotrebi boje. 12

11 12

http://e-tiskara.net/o-nama/ [30. ožujka 2014.] http://www.tisak.hr/hr-HR/O-Tisku.html [30. ožujka 2014.] 25


8.1.3. 3D FARMA d.o.o. Tvrtka tehnologijom 3D printanja omogućava izradu proizvoda vrlo kompleksne geometrije u relativno kratkom vremenu. Njihov tim inženjera nudi 3D printanje u tri razine kvalitete. Tvrtka nudi 3D modeliranje, 3D skeniranje i 3D tisak. S obzirom na orjentiranost biznisa na 3D print, u tom segmentu su oni u prednosti. Međutim, kod nas 3D print nije osnovna djelatnost, nego samo dodatna mogućnost, i zato očekujemo da će potražnja za ovom uslugom biti manja u odnosu na potražnjom za dvodimenzionalnim ispisom. Prednost je ujedno i što nema još uvijek puno pružatelja usluge 3D printa na našem tržištu. 13

8.1.4. Vjesnik d.d. Tradicija 60-godišnjeg uspješnog tiskarskog rada Vjesnika je konkurentna prednost. Iskustvom i rezultatima, kroz dugi niz godina zadali su si visoke standarde, koji jamče vrhunsku kvalitetu, pouzdanost i profesionalnost. Danas se Tiskara Vjesnik ističe najsuvremenijim tiskarskim strojevima za novinsku i revijalnu proizvodnju, tiskom iz arka, doradom te širokim spektrom dodatnih usluga. Od grafičkog oblikovanja, preko sve tri vrste offset-proizvodnje, Tiskara Vjesnik jedinstvena je tiskara u zemlji i predstavlja optimalno rješenje za svakog klijenta koji želi savršene rezultate u tisku. 14

13 14

http://www.3dfarma.hr/usluge [30. ožujka 2014.] http://vjesnik.hr/index.php/o-nama/ [30. ožujka 2014.] 26


8.1.5. Slobodna Dalmacija Slobodna Dalmacija je najveća izdavačka i grafička kuća na području Dalmacije (pa i šire), s preko 60-godišnjim iskustvom tiskanja i tradicijom izdavanja drugoga najtiražnijeg dnevnog lista u zemlji – "Slobodna Dalmacija". Snagu naše izdavačke kuće predstavlja i činjenica da smo najveća tiskara u regiji sa brojnim priznanjima (kalendara, knjiga, itd.), brza i kvalitetna usluga svih vrsta tiskarskih materijala, efikasan i kooperativan transport i otprema, te kao najvažnije mnogobrojni zadovoljni klijenti. 15

8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Naša različitost sa drugim tiskarama je u našim inovacijama, dok je sličnost upravo u onim poslovima vezanim uz tisak.

8.3. Konkurentska prednost projekta Konkurentska prednost naše tiskare, specijalizirane za usluge tiska, ostvaruje se na temelju uske povezanosti proizvoda s uslugama, a posebice na temelju naših inovacija..

15

http://drustvo.slobodnadalmacija.hr/ [30. ožujka 2014.] 27


9. WEB HOSTING I DOMENE 9.1. Web hosting projekta Za web hosting odabrali smo Wordpress jer nude najjeftinije i najjednostavnije kreiranje i uspostavu web stranice za naš projekt.

9.2. Web domene projekta

Web domena projekta je sljedeća: http://etiskara.wordpress.com

9.2.1. .hr domena Nismo koristili .hr domenu (iako je slobodna) jer je domena .com pogodnija za tražilice.

9.2.2. komercijalne domene

Koristili smo .com domenu jer je ta domena bolja je za našu tvrtku koja je orijentirana prema stranom tržištu, ali su dostupne sve domene za koje smo dobili i odgovarajući cjenik:

28


Slika 1: Dostupne domene sa odgovarajućim cjenikom

Izvor: http://wmd.hr/besplatne-domene/

29


10. CMS SUSTAV 10.1. Komercijalni sustavi za upravljanje sadržajem Komercijalni CMS sustavi utemeljeni su na različitim programskim platformama i imaju višestruke primjene. Glavne prednosti u odnosu na besplatne CMS sustave su stabilnost, sigurnost, stalna korisnička podrška te mogućnost jednostavne implementacije u postojeće sustave i korisnikove baze podataka. Bolji CMS programi uključuju napredne funkcije, a korisniku

omogućuju

jednostavno

i

sigurno

korištenje.

Najpoznatiji su: ColdFusion, Kentico, Sitefinity, Accrisoft, Jalios, Corvus CMS (hrvatski CMS sustav) i Webiny (hrvatski CMS sustav).

Obraditi ćemo najzastupljenijeg: Sitefinity,

najzanimljivijeg: Kentico, te hrvatski sustav Corvus CMS. 16

10.1.1. Sitefinity Sitefinity je sustav omogućava rješavanje svakodnevnih izazova razvoja web stranica omogućujući iznimnu produktivnost pri njihovu stvaranju i distribuciji. Sitefinity je kompatibilan sa skoro svim IT okruženjima, pa se može koristiti za sve namjene u rasponu od malih odjelnih aplikacija do iznimno skalabilnih i pouzdanih implementacija najvažnijih poslovnih aplikacija. Ovaj CMS je jednostavan za personalizaciju. Cijene Sitefinity-a, ovisno o potrebama poduzeća, se kreću od nekoliko tisuća kuna pa sve do nekoliko desetaka tisuća kuna. Ovaj CMS u odnosu na ukupan broj web stranica na internetu zastupljen je na njih oko 167.000, odnosno čini udio od 0,2% ukupnog broja web stranica. 17

10.1.2. Kentico

16 17

http://www.opensourcematters.org/frequently-asked-questions.html [28. ožujka 2014.] http://www.cert.hr/sites/default/files/NCERT-PUBDOC-2010-02-291.pdf str 5. [26. ožujka 2014.] 30


Kentico CMS fleksibilna platforma koja pruža potpuni skup alata za izgradnju web stranice, intraneta, web stranice zajednice i elektroničke trgovine. Ovaj CMS podržava mobilne web stranice, SEO, upravljanje dokumentima, online marketinške alate, višejezične web stranice, upravljanje i sastoji se od 40 modula, i 340 podesivih dijelova za web stranice kod kojih je dostupan i izvorni kod. Kenticovi klijenti su Microsoft, Guinness, McDonalds, Vodafone, O2, Orange, Brussels Airlines, Mazda, Ford, Subaru, Isuzu, Samsung, Gibson, ESPN, DKNY, Abbott Labs, Medibank, Ireland.ie i drugi. Cijene Kentico CMS-a, ovisno o potrebama poduzeća, isto kao i kod Adobe ColdFusion-a se kreću od nekoliko tisuća kuna pa sve do nekoliko desetaka tisuća kuna. Ovaj CMS u odnosu na ukupan broj web stranica na internetu zastupljen je na njih oko 10.300, odnosno čini udio od manje od 0,1% ukupnog broja web stranica. 18

10.1.3. Corvus Corvus CMS je sustav za upravljanje sadržajem koji je razvila hrvatska tvrtka Corvus Info. Kao i drugi informatički sustavi za upravljanje sadržajima, namijenjen je brzom, organiziranom i učinkovitom upravljanju velikim brojem informacija. Posebno je razvijen za potrebe velikih, fleksibilnih web-portala, a primarna namjena softvera je izrada i organizacija sadržaja na webstranicama. Corvus CMS dolazi u nekoliko verzija prilagođenih različitim zadacima. Sustav u potpunosti podržava višejezičnost, rad s pravima korisnika, praćenje interesa posjetitelja, izradu obrazaca i mnoge druge napredne mogućnosti, a moduli se dijele na osnovne i dodatne. Koristi ga veik broj portala i web-trgovina među kojima su internetski portali poslovni.hr, croenergo.eu, moda.hr, kao i web-trgovine ekupi.hr i izloog.hr, vecernjishop.hr i drugi. Cijena ovog CMS sustava, ovisno o potrebama poduzeća, kreće se od nekoliko tisuća kuna pa sve do nekoliko desetaka tisuća kuna, dok iznimno i do nekoliko stotina tisuća kuna. 19

10.2. Besplatni sustavi za upravljanje sadržajem 18 19

http://trends.builtwith.com/cms/Kentico [28. ožujka 2014.] http://hr.wikipedia.org/wiki/Corvus_CMS [26. ožujka 2014.] 31


U posljednjih desetak godina uz komercijalne software na tržištu se nudi i velik broj besplatnih CMS alata za izradu. Njihova glavna karakteristika je da obično unaprijed nude određen broj unaprijed definiranih predložaka koji omogućuju brzu i jednostavnu izradu web stranica. Njihova glavna prednost je dostupnost i cijena, a mana velik broj gotovo identičnih web stranica nastalih primjenom predložaka i manjak naprednih funkcija koje nude komercijalni proizvodi. Najpoznatiji primjeri su: Drupal, Joomla!, Wordpress, TYPO3, Magma CMS, sNews, DotNetNuke i eZ Publish. Istraživanje je pokazalo da čak svaka peta hrvatska web stranica koristi besplatni CMS.

Od besplatnih CMS-ova ćemo obraditi tri najzastupljenija CMS-a:

Wordpress, Joomla! i Drupal. 20

10.2.1. WordPress Najpopularniji besplatni CMS je nastao kao aplikacija za objavljivanje blogova ali se razvio u kvalitetan Content Management System. WordPress je prvenstveno započeo kao mala blog platforma, dok se danas smatra najkorištenijim CMS-om na svijetu što potvrđuje brojka od preko 78.000.000 aktivnih WordPress stranica i blogova. Kreiranje blog postova, odobravanje komentara, prilagodba dizajna, unos i ažuriranje foto galerija te kreiranje samostalnih stranica iznimno su jednostavni. WordPress je jednostavan za optimizaciju, integraciju i implementaciju svih komponenti. Također, izrada predložaka je ne predstavlja nikakav problem pa se bez poznavanja programskih jezika lako mogu izvršavati izmjene i ažuriranja predložaka. WordPress omogućuje i integraciju web stranica sa Facebookom, Youtubeom, Twitterom i Googleom. Ovaj CMS u odnosu na ukupan broj web stranica na internetu zastupljen je na njih oko 6.750.000, odnosno čini udio od 8,3% ukupnog broja web stranica. 21

10.2.2. Joomla Joomla! je besplatni CMS sustav za upravljanje web sadržajem otvorenog koda (open source) koji služi objavljivanju sadržaja na internetu i intranetu. Pisan je u PHP-u, a za spremanje podataka koristi bazu podataka MySQL. Joomla dolazi s mnogo opcija za upravljanje tekstom i slikama, te raznim modulima kao što su "posljednje novosti" i "popularni sadržaji", upravljanje 20

http://www.avalon.hr/blog/2011/01/svaka-peta-hrvatska-web-stranica-koristi-besplatni-cms/#.UhnQBH_3zxR [26. ožujka 2014.] 21 http://hr.wordpress.org/about/ [26. ožujka 2014.] 32


reklamama i anketama, tražilicom i kontakt formom. Osim navedenih opcija dostupne su tisuće specijaliziranih dodataka koji mogu Joomla! web stranicu pretvoriti u elektroničku trgovinu, multimedijalnu galeriju ili on-line zajednicu. Za Joomla-u postoji i podrška za strane jezike pa je tako moguće preuzeti hrvatski jezični paket koji će je u preveden na hrvatski jezik. Na službenoj Joomla stranici za dodatke, kao i na mnogim drugim web stranicama, dostupno je preko 6.000 dodataka koji mogu na stranicu dodati elektroničku trgovinu, multimedijalnu galeriju, on-line zajednicu ili stotine drugih mogućnosti.

22

Ovaj CMS u odnosu na ukupan broj web stranica na internetu zastupljen je na njih oko 1.770.000, odnosno čini udio od 2,2% ukupnog broja web stranica.

10.2.3. Drupal

Drupal je jedan od najnaprednijih besplatnih CMS-ova otvorenog koda (open source) zbog svoje stabilnosti i fleksibilnosti pa je pogodan za veće projekte. Drupal ima široku primjenu, od malih web stranica, blogova, pa do velikih poslovnih web stranica za elektroničku trgovinu. Drupal posjeduje veliku zajednicu korisnika i programera. Na matičnoj web stranici Drupala je registrirano preko 981.000 korisničkih i 28.000 programerskih računa. Koriste ga: MTV UK, BBC, the Onion, Nasa, Greenpeace UK, New york observer itd. Ovaj CMS u odnosu na ukupan broj web stranica na internetu zastupljen je na njih oko 455.000, odnosno čini udio od 0,6% ukupnog broja web stranica. 23

10.3. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Iz podataka vidimo da besplatni sustavi do određene mjere mogu zadovoljiti potrebe poduzeća, no komercijalni sustavi mogu zadovoljiti potrebe poduzeća ovisno u kojoj mjeri su poduzeća spremna platiti. Kao što vidimo, besplatni sustavi imaju na tisuće dodataka uz mogućnost 22 23

http://trends.builtwith.com/cms/Joomla! [30. ožujka 2014.] http://trends.builtwith.com/cms/Drupal [1. travnja 2014.] 33


nadogradnje treće strane, odnosno i ukoliko neki dodatak nije besplatan, može ga osigurati treća strana uz nadoplatu. 24 Prema statistikama Built Witha prikazani su podaci za dvadeset najkorištenijih CMS sustava i njihov apsolutni pokazatelj na 10.000 najznačajnijih web stranica. Dvadeset najkorištenijih sustava za upravljanje sadržajem ima udio od 20,95% u ukupnom broju od 10.000 najvažnijih web stranica. Od prvih pet uvjerljivo najznačajniji je Wordpress sa udjelom od 9,41%, a slijede ga Drupal sa 3,96%, Thomson Reuters Corporate Solutions sa 1,26%, vBulletin sa 0,71% i Adobe CQ sa 0,7%. Pojavom tečaja za izradi web stranica i razvojem besplatnih CMS sustava dogodila se i masovna pojava onih koji uslugu izrade web stranica nude po niskoj cijeni. Te web stranice nude izmjenu postojećih template-a, bez vizualnog identiteta i optimizacije pretraživanja na web stranicama. Takve stranice obično sadrže osnovnu stranicu s logotipom tvrtke, prezentacijom proizvoda, par kraćih tekstova od 500 znakova i kontakt formularom bez mogućnosti samostalne administracije. Prema preporuci vodećih stručnjaka minimum ulaganja u manju, ali originalnu web stranicu, treba biti pet tisuća kuna, no ipak, jeftina web stranica ne znači nužno i lošu prezentaciju. Ipak, u stručnoj literaturi se navodi da „uspješnost funkcioniraanja informatičkog sustava, a time i odjela s kojim se upravlja, odnosno glavnog informacijskog menadžera, treba periodički ocjenjivati“. To bi značilo da upravo sama implementacija sustava i njegova primjena treba biti konstantno podložna reviziji i ocjenjivana. 25

24

http://www.netokracija.com/izrada-web-stranica-za-1500-kuna-19581 [1. travnja 2014.] http://www.marketwire.com/press-release/internet-grows-to-more-than-252-million-domain-names-in-the-fourthquarter-of-2012-nasdaq-vrsn-1776061.htm [26. ožujka 2014.] 25

34


11. MARKETINŠKI PLAN 11.1. Marketinški plan projekta Naš marketinški plan sastoji se od oglašavanja na tražilicama (google.hr), web oglasima (bannerima), newsletterima te plaćanje aktivnim blogerima za reklamiranje naše web stranice na svojim blogovima. Za taj marketinški plan planiramo potrošiti budžet od 15000 kn.

11.2. Ključne riječi projekta Kod oglašavanja koristit ćemo ove ključne riječi: 1. E-tiskara 2. E-tisak 3. Print 4. Narudžba 5. Tiskovina 6. Posjetince 7. Vizitke 8. 3D 9. Formulari 10. Ispis 11. Iz

35


12. Datoteke 13. Pdf 14. Novine 15. Časopisi 16. Izrada 17. Boji 18. Crno-bijeli 19. Gotov 20. Brzo 21. Po 22. Mjeri 23. Jeftin 24. Zagreb 25. Neograničeni 26. Dostava 27. e-plaćanje 28. kvalitetan 29. mobilna 30. aplikacija

36


11.3. Google AdWords oglas

37


11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Oglašavanje na društvenim mrežama od iznimne je važnosti u današnjem poslovnom svijetu. Smatramo da je to potencijal koji se ne smije olako zanemariti. Većina mladih provodi svoje slobodno vrijeme na društvenim mrežama, a preko preporuka prijateljima, za nas nema lakšeg načina oglašavanja. Za ovaj projekt oglašavanje na društvenim mrežama provodilo bi se kroz profile koje smo kreirali na Facebooku, Twitteru te preko profia autora projekta na LinkedInu.

38


11.5. Tablica marketinškog plana Oblik

Web

oglašavanja

oglašavanja

adresa Termini

Oglašavanje na www.google.hr

Troškovi

Opis

oglašavanja

oglašavanja

oglašavanja

konstantno

Prema

broju Link

klikova

(max. stranicu tvrtke

tražilicama

na

web

50 kn/danu) Web oglasi

www.dnevnik.hr www.index.hr

cijeli dan, osim od 00-06h

Nalaze 20000 kn/6 mj.

se

u

zaglavlju stranice,

lako

upadaju u oči blogovi

www.blog.hr

konstantno

500 kn/mj.

Plaćanje blogerima

za

prikazivanje naših oglasa na njihovim blogovima Društvene mreže www.Facebook.com konstantno

0

www.twitter.com

Slogan,

ime,

link

web

na

stranicu tvrtke i informacije

www.linkedin.com

uslugama

o koje

nudimo Newsletteri

putem e-maila

2 puta mjesečno

0

Slanje

e-maila

korisnicima

s

novostima

o

našim uslugama

39


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Razvili smo poslovnu aplikaciju za moderne mobilne platforme, prvenstveno pametne telefone koji koriste sve rašireniji Google Android operativni sustav. Trenutno su telefoni sa Androidom najprodavaniji mobilni uređaji na svijetu sa brzorastućom bazom aplikacija.

12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija e-tiskara je mobilni vodič kroz brzi tisak vaših materijala.Aplikacija omogućuje detaljan opis i vođenje kroz postupak predaje materijala za tisak i dobivanja podataka za uplatu.

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Kako bi olakšali posao klijenata kod izrade pripremili smo gotove datoteke unutar aplikacije koje su već u formatu koji je potreban za izradu posjetnica, letaka, majica i drugih propagandnih materijala. Najpovoljniji je tisak materijala preko predložaka koje imamo u ponudi čime se dobiva dizajn prema jednom od ponuđenih predložaka. Ako klijenti ne znaju kakav dizajn točno žele, ako ne znaju koji bi stil odabrali i koje boje, mi imamo rješenje. Klijenti mogu pregledati našu bogatu bazu unaprijed kreiranih predložaka gdje će lako pronaći idealno grafičko rješenje.

40


12.4. GrafiÄ?ki prikaz funkcionalnosti Slika 1: Prikaz mobilne aplikacije

41


Odabirom aplikacije na mobilnom uređaju otvara se ulaz u aplikaciju gdje su u prvom planu logo tiskare i dobrodošlica. Ovaj početni ekran simbolizira jednostavnost aplikacije i njeno jednostavno korisničko sučelje.

Ulaskom u mobilnu aplikaciju treba učitati pdf file za tisak. PDF se učitava direktno sa našeg pametnog telefona i nije potrebna dodatna instalacija drugih pomoćnih programa kao što su pdf reader ili slično.

42


Nakon toga pretražimo datoteke na našem pametnom telefonu i odaberemo grafičku pripremu materijala koje želimo tiskati neovisno da li se radi o pripremama majica, letaka ili knjiga.

43


Zatim se željeni dokument učitava. Ovaj postupak može trajati i nekoliko minuta, a dužina trajanja ovisi o veličini datoteke.

44


Dokument se zatim učitava. Jednostavno korisničko sučelje pokazuje postotak učitane datoteke kako bi lakše pratili njeno učitavanje.

45


Nakon toga slijedi poruka da je dokument učitan. Ukoliko bi se dogodila greška vratili bi se na drugi korak. Nakon uspješnog učitavanja unosi se ukupna tiraža kako bi se lakše formirala cijena..

46


Na temelju svih unesenih podataka, aplikacija sama izračuna cijenu prvenstveno na temelju udjela pojedinih boja i ukupne tiraže. Cijeli postupak može trajati nekoliko minuta i iznimno je jednostavan. Pokazalo se da ovu aplikaciju najčešće koriste srednjoškolci kako bi odabrali najpovoljniju ponudu za tisak majica za norijadu.. Izvor: izrada autora

47


12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Nedostatak ovog oglašavanja je taj što se poruka koja stiže na mobitel korisnika bez njegova odobrenja smatra spam porukom tako da se mi nismo odlučili za ovaj oblik oglašavanja.

48


13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1. Facebook profil projekta https://www.facebook.com/tiskaraonline Slika 2: Prikaz facebook stranice projekta

Izvor: facebook.com

13.2. LinkedIn profil autora projekta Mario Ĺ kof: https://www.linkedin.com/pub/mario-%C5%A1kof/29/478/4a

13.3. Twitter profil projekta https://twitter.com/EtiskaraHR

49


Slika 3: Prikaz twitter stranice projekta

Izvor: https://twitter.com/EtiskaraHR

50


14. SWOT ANALIZA PROJEKTA

SNAGE:

SLABOSTI:

Jednostavnost i brzina

Slični proizvodi na tržištu

Niski troškovi

Visoki troškovi održavanja

Inovacije

Prelazak na digitalne medije

Stabilnost

Visoki troškovi

Pouzdanost

Jaka konkurencija

PRILIKE:

PRIJETNJE:

Ulazak Hrvatske u EU

Nove inovacije

Mogućnost

Slični proizvodi na tržištu

Promjene na tržištu

telefona i aplikacija

Ulazak Hrvatske u EU

Razvoj tehnologije

Okretanje tradicionalnom tisku

Korištenje EU fondova

postati

globalno

prepoznatljiv brand •

Rastuća

popularnost

pametnih

51


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA U tablici 1 prikazana je procjena troškova za pokretanje projekta i ostali popratni troškovi poslovanja na godišnjoj razini. Tablica 1: Popis troškova Opis troška

Iznos u kunama

TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Informatička oprema

15.000,00

Tiskarski stroj

20.000,00

OSTALI TROŠKOVI Oprema za tiskarski stroj (toner, papir, materijal za 3D ispis)

50.000,00

Najam prostora

60.000,00

Plaće i ostale naknade

120.000,00

Ostali troškovi (Internet, telefon i sl.)

2.400,00

Overseas Express (dostava)

24.000,00

Naknada za održavanje žiroračuna banci

1.200,00

UKUPNO

292.600,00

16. WEB STRANICE PROJEKTA 16.1. Struktura Web stranica projekta E tiskara

52


PoÄ?etna

Katalog

Kontakt

Vizija Misija O nama

Prijava / Registracija

FAQ Novosti Linkovi

53


16.2. Opis strukture Web stranica projekta Naša web stranica počinje sa naslovnom stranicom. Na njoj smo objasnili razloge pokretanja stranice i čime se bavimo. Zatim smo na jednostavan način stavili stranice Početna, Katalog, Kontakt, Vizija, Misija, O nama, Prijava tj. Registracija, FAQ, Novosti i Linkovi. Na kraju, nakon registracije, pojavljuje se dio za registrirane korisnike koji tamo učitaju svoj dokument i na temelju upisanih podataka vide cijenu gotovog proizvoda.

54


17. ZAKLJUČAK

U ovom projektu prikazan je poslovni model elektroničke tiskare. Tiskara ima web stranicu koja omogućuje klijentima brz i efikasan put od ideje do proizvoda. Poduzeće je orijentirano na postizanje diferencijacije na tržištu, te jačanje konkurentnosti i širenje na regionalno tržište. Unatoč našim visokim početnim troškovima i velikim ulaganjima, isplativost poduzeća je velika. Analizirajući tržište, došli smo do zaključka da klijentima treba nešto novo i inovativno što će ih potaknuti da ostvarimo efikasan put od ideje do proizvoda.

55


18. POPIS LITERATURE

1. Panian Ž. (2000) Elektroničko trgovanje, Sinergija: Zagreb 2. Panian, Ž. (2013) Elektroničko poslovanje druge generacije, Ekonomski fakultet: Zagreb 3. Srića, V., Muller,J. (2001)Put k elektroničkom poslovanju, Sinergija – nakladništvo: Zagreb 4. Čerič V. i Varga M. (2004) Informacijska tehnologija u poslovanju. Zagreb: Element 5. Bevanda V. i Pavletić M (2007), Business intelligence portal using concept maps [online].

Dostupno

na:

http://hrcak.srce.hr/index.php?

show=clanak&id_clanak_jezik=33797[25. ožujka 2014.] 6. Bosilj Vukšić, V., ur. (2012) Poslovna informatika. Zagreb: Element 7. Herljević Z.(2011), Kako zastarjelo online izdanje pretvoriti u moderan news portal [online]. Zagreb: Visoka novinarska škola u sastavu VERN. str. 77. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=115704 [29. ožujka 2014.] 8. Panian, Ž. (2001) Poslovna informatika. Zagreb: Potecon d.o.o. 9. Rajh A. i Stančić H.(2010) Planiranje, izgradnja i uspostava digitalnog arhiva. Zagreb: Arh. vjesn., god. 53. str. 42. [online]. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php? show=clanak&id_clanak_jezik=93557 [30. ožujka 2014.] 10. Vlahović, V. (2004) Sustavi za upravljanje sadržajem [online]. Zagreb: Fakultet elektronike

i

računarstva.

str.

6.

Dostupno

http://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2004/vlahovic/Content_management.pdf

[30.

na: ožujka

2014.] 11. Nacionalni CERT (2010), studija Sigurnost Drupal CMS sustava [online]. Zagreb: Nacionalni CERT. str 5. Dostupno na: http://www.cert.hr/sites/default/files/NCERTPUBDOC-2010-02-291.pdf [30. ožujka 2014.]

56


19. POPIS WEB LINKOVA

http://hr.wikipedia.org/wiki/PH[28. ožujka 2014.] http://hr.wikipedia.org/wiki/MySQL[26. ožujka 2014.] http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware[28. ožujka 2014.] http://en.wikipedia.org/wiki/Software[29. ožujka 2014.] http://hr.wikipedia.org/wiki/HTML [1. travnja 2014.] http://forum.mamboserver.com/showthread.php?t=57645[26. ožujka 2014.] http://forum.joomla.org/index.php?topic=3037.msg23685[29. ožujka 2014.] http://www.opensourcematters.org/frequently-asked-questions.html[28. ožujka 2014.] http://hr.wikipedia.org/wiki/Corvus_CMS[26. ožujka 2014.] http://news.netcraft.com/archives/2013/06/06/june-2013-web-server-survey-3.html[26.

ožujka

2014.] http://trends.builtwith.com/cms[1. travnja 2014.] http://trends.builtwith.com/cms/Drupal[1. travnja 2014.] http://trends.builtwith.com/cms/Joomla![26. ožujka 2014.] http://trends.builtwith.com/cms/Kentico[28. ožujka 2014.] http://trends.builtwith.com/framework/Adobe-ColdFusion[26. ožujka 2014.] http://www.avalon.hr/blog/2011/01/svaka-peta-hrvatska-web-stranica-koristi-besplatnicms/#.UhnQBH_3zxR[26. ožujka 2014.]

57


http://www.cert.hr/sites/default/files/NCERT-PUBDOC-2010-02-291.pdf

str

5.[26.

o탑ujka

2014.] http://www.marketwire.com/press-release/internet-grows-to-more-than-252-million-domainnames-in-the-fourth-quarter-of-2012-nasdaq-vrsn-1776061.htm[26. o탑ujka 2014.] http://www.netokracija.com/izrada-web-stranica-za-1500-kuna-19581 [1. travnja 2014.]

58


20. POPIS SLIKA I TABLICA

Slika 1: Dostupne domene sa odgovarajućim cjenikom Slika 2: Popis mobilne aplikacije. Slika 3: Prikaz Facebook stranice projekta. Slika 4: Prikaz Twitter stranice projekta

Tablica 1: Prikaz troĹĄkova

59


21. ŽIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime/ Ime

Šimunković Mario

Adresa(e) E-mail

Simunkoic.mario@gmail.com

Državljanstvo

hrvatsko

Datum rođenja

25. 01. 1988.

Spol

muško

Obrazovanje

i

osposobljavanje

60


Datumi

2006 – 2013.

Naziv

dodijeljene

sveučilišni prvostupnik poslovne ekonomije

kvalifikacije Glavni stečene

predmeti

/

poslovne financije, marketing, menadžment, analiza financijskih izvještaja

profesionalne

vještine Ime i vrsta organizacije

Ekonomski fakultet Zagreb, Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb

pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Razina

prema

nacionalnoj

3313

ili

međunarodnoj klasifikaciji

Osobne vještine i kompetencije

Materinski jezik(ci)

Drugi jezik(ci)

Hrvatski jezik

Engleski i njemački jezik

Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*)

Slušanje

Govor Čitanje

Pisanje

Govorna

Govorna

interakcija

produkcija

Engleski jezik

C2

C2

B2

B2

B2

Njemački jezik

A2

A2

A2

A2

A2

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

61


Društvene

vještine

i

komunikacijske vještine stečene tijekom dosadašnjeg rada na projektima Ministarstva branitelja, kreativnost, inovativnost, inicijativnost, prezentacijske vještine, spremnost na

kompetencije

timski rad i suradnju, sposobnost brzog učenja i spremnost na dijeljenje stečenog znanja na ostale osobe

Organizacijske vještine

razvijene organizacijske vještine vođenja tima, vješt u pisanju projekata, dobra koordinacija

i kompetencije

projekata, delegiranje zadataka, koordinacija drugih osoba

Tehničke

vještine

i

sposobnost analitičkog mišljenja, poznavanje rada u grafičkim programima (stečeno na

kompetencije

radnom mjestu), znanja

Računalne vještine i

odlično poznavanje Microsoft Officea, Adobe Photoshopa, In Designa i Ilustratora,

kompetencije

Umjetničke vještine i

fotografija, grafički dizajn

kompetencije

Druge

vještine

i

kompetencije

Vozačka dozvola

B kategorija

Dodatne

Dobitnik nagrade "Aleksandra Zec", Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava za 2008.

informacije

godinu.

Dodaci

Navedite dokumente koje prilažete životopisu

62


63


64


22. SAŽETAK

U ovom radu razrađen je projekt nazvan E-tiskara, njegove funkcionalnosti, poslovni model, projekcija troškova za prvu godinu poslovanja, ciljane tržišne skupine te način oglašavanja. Najprije smo obradili stratešku osnova projekta, koja uključuje definiranje misije, vizije te ciljeva projekta. Problem koji smo uočili je pokazao da tiskare sve posluju na zastarjeli način. Vrhunac elektroničkog poslovanja im predstavlja korištenje donekle suvremenih strojeva. Sva komunikacija obavlja se uživo, a ne putem interneta. Također, dosadašnja praksa pokazuje da se cijena tiska utvrđuje unaprijed prema broju korištenih boja, a ne prema količini boje koje se koristi. Zbog toga bi naša tiskara ispravila sve ove nedostatke koje smo uočili kod ostalih tiskara. Naši klijenti preko web-stranice naručuju sadržaj koji žele isprintati. Zatim, informacija stiže do nas istog trena kad kupac pošalje narudžbu. Sav posao obavljao bi se u jednoj prostoriji koja sadrži tiskarski aparat. Za Sve ostale usluge, poput servera za izradu i održavanje web-stranice, proizvodnju i dostavu papira koristili bismo outsourcing. Kod tiskare smo implementirali sljedeće inovacije: 1. odabir gotovih predložaka za posjetnice, letke, majice i druge propagandne materijale; 2. cijena tiska formira se prema količini boje u pdf fileu koji učitavamo na web stranicu u posebni software (cijenu generira software) i tiražu koji sami odredimo; 3. za tisak publikacija omogućavamo postavljanje tankog sloja papira u vrhu spaja dvije stranice što garantira da nitko nije čitao novine/časopis prije krajnjeg kupca ; 4. automatsko generiranje računa i plaćanje preko interneta; 5. 3D ispis. Modeli stvaranja prihoda koje smo koristili su: prihodi od tiska posjetnica, letaka, majica i drugih propagandnih materijala,

prihodi od tiska publikacija, prihodi od 3D ispisa, prihodi od

oglašavanja putem mobilne aplikacije i prihodi od oglašavanja na našoj web stranici. Glavni klijenti su: Algoritam, Mozaik knjiga, Mate d.o.o., VBZ i Srednja Europa d.o.o.Našim glavni dobavljači i suradnici bit će tvrtke MP-Papirograf, PRINTINK, INFINUM, Overseas Express te Privredna banka Zagreb koja nam pruža uslugu otvaranja i čuvanja žiroračuna. Aplikacija e-tiskara je mobilni vodič kroz brzi tisak vaših materijala. Aplikacija omogućuje detaljan opis i vođenje kroz postupak predaje materijala za tisak i dobivanja podataka za uplatu. 65


Unatoč našim visokim početnim troškovima i velikim ulaganjima, isplativost poduzeća je velika, a analizirajući tržište, došli smo do zaključka da klijentima treba nešto novo i inovativno što će ihpotaknuti da ostvarimo efikasan put od ideje do proizvoda.

66


PRILOZI

Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

67


Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta

68


69


70


71


72


73


Newsletter e-tiskare

74


Ekranski prikazi (screenshotovi) mobilne aplikacije

75


76


77


78


Brošura prezentacije (tzv. handouti)

79


80


81


82


83

38 simunkovic skof e tiskara  
38 simunkovic skof e tiskara  
Advertisement