Page 1

LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP POST FIN OP EN B2 DE A RPOLITIE E SLRB EFINANCIËN CGROEP T O RPOLITIE EP 2 DE POST LRB GROEP RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X · P409836

België - Belgique P.B.- P.P Brussel X BC 9791

argument

www.vsoa.eu www.vsoa.eu

MAANDBLAD VAN HET VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT

6 DE J A A R G A N G · N ° 3 · M A A R T 2 0 1 2 · M A A N D E L I J K S E U I T G A V E V A N H E T V S O A · O P E N B A R E S E C T O R V A N D E A C LV B

NOG MEER PRODUCTIVITEIT BIJ BPOST?

CEO Johnny Thijs zegt dat de productiviteit van de postbodes nog kan verhoogd worden. Zijn voogdijminister Paul Magnette spreekt dat tegen ! VSOA-POST > PAGINA’S 8 > 9 PAGINA 4

OPENBARE SECTOR GEVOLGEN VAN DE BESLISSINGEN VAN DI RUPO VOOR DE OPENBARE SECTOR

PAGINA’S 10 > 11

GROEP DEFENSIE IS ONS LEGER NOG “SEXY” GENOEG VOOR DE JONGEREN ?

PAGINA’S 16 > 17

PAUL MONSAERT : “HET STATUUT VAN AMBTENAAR BIJ FINANCIËN STAAT ONDER DRUK”


RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI OEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI OEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI OEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC

V S OA

2

inhoud O N Z E CO Ö R D I N AT E N

INHOUD

SECRETARIAAT-GENERAAL Lang Levenstraat 27-29 - 1050 BRUSSEL Tel 02/549.52.00 - 02/512.91.63 - Fax 02/514.16.95 E-mail : vsoa@vsoa.eu GROEP SPOOR Kantersteen16 - 1000 BRUSSEL Tel 02/213.60.60 - Fax 02/224.66.10 E-mail : secretariaat@vsoa-rail.be Nationaal Voorzitter : Roland VERMEULEN GROEP 2 : FEDERALE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTADMINISTRATIES Boudewijnlaan 20-21 (2de verd.) - 1000 BRUSSEL Tel. : 02/201.19.77- Fax : 02/203.54.10 N.M.K.N. 145-0526116-47 E-mail : info@vsoa-g2.eu Nationaal Voorzitter : François FERNANDEZ-CORRALES GROEP LOKALE EN REGIONALE BESTUREN Vooruitgangstraat 319 - 1030 BRUSSEL Tel 02/201.14.00 - Fax 02/201.14.34 E-mail : slfpvsoa@skynet.be Nationaal Voorzitter : René MARTENS GROEP ONDERWIJS Boudewijnlaan 20-21 (1ste verd.) - 1000 BRUSSEL Tel 02/529.81.30 - Fax 02/529.81.39 E-mail : info@vsoa-onderwijs.be Wnd. Gemeenschapsvoorzitter : Willy HENDRIKX GROEP DE POST Centrumgalerij 244 (3e verdieping) - 1000 BRUSSEL Tel 02/223.00.20 - Fax 02/223.09.43 P.R. : 000-0674537-96 E-mail : post@vsoa.eu Nationaal Voorzitter : Marc DE MULDER GROEP BELGACOM Prinses Elisabethplein 12 - 1030 BRUSSEL Tel 02/245.21.20 - 02/245.12.70 - Fax 02/245.27.94 P.R. : 000-0259656-84 E-mail : vsoa.belgacom@skynet.be Nationaal Voorzitter : Pierre MOTTOULLE GROEP RECHTERLIJKE ORDE Centrumgalerij - Blok 2, 4de verdieping Kleerkopersstraat 15-17 - 1000 BRUSSEL Tel 02/513.05.55 - Fax 02/503.25.02 E-mail : info@ro-vsoa.be Wnd. Nationaal Voorzitter : Guy Van Cauwenberghe

Blz. 1, 8 tot 9 : DE POST

Blz. 16 tot 17 : FINANCIEN

- Kan de productiviteit bij Bpost nog verhogen ?

- Algemene Vergadering : Statuut van ambtenaar bij Financiën onder druk.

Blz. 3 tot 6 en 13 : SECRETARIAAT-GENERAAL - Woord van de Voorzitter, Jan EYNDELS : Na de actie, de beslissingen. Actualiteit : - Di Rupo-I doorgelicht (3) : De nieuwe pensioenregeling. - Consumptieprijsindexen van december 2011 & januari 2012. - VZW Arbeid en Verdienste : Uitbetaling van de vakbondspremie 2011. - Jogging te Beauvechain – afspraak op 21 april 2012. VOORDELEN : - Korting van 10 % bij PRIMO.

Blz. 7 : BELGACOM - Een nieuwe Nederlandstalig regionale vrijgestelde. - Agenda : maart 2012.

Blz. 10 tot 12 : DEFENSIE - Edito van de Voorzitter Erwin DE STAELEN : Is ons leger nog “sexy” genoeg voor jongeren ? - Op weg naar een duurzame Defensie. - Een nieuwe medewerker voor VSOA-Defensie : Rose SCORNAUX. - Bijverdienen tijdens de “vrijwillige opschorting van de prestaties”.

Blz. 14 tot 15 : LRB - Colloquium Preventie van agressie in de openbare diensten : Beleid en goede praktijken. - Activaplan : Lokale besturen en … - Contractuele arbeiders C4 (vervolg).

Blz. 18 tot 19 : SPOOR - Het spoor van morgen : Onze visie. - Spoorwegongeval in Buizingen : al 2 jaar geleden.

Blz. 20 tot 21 : POLITIE - Eisenbundel VSOA-Politie 2012-2013. - Memorandum (8) : Veiligheid heeft zijn prijs. - Structurele doeltreffendheid.

Blz. 22 tot 24 : ONDERWIJS - Dossier Leerzorg : Een fundamentele onderwijshervorming vereist de nodige tools ! - Syndicale premie : Aandacht ! - Verkiezingen voorzitter en ondervoorzitter op 28/3/2012 : Oproep tot kandidaten. - Vsoa Onderwijs introduceert “Dienstverlening naar maat” : Een persoonlijk onderhoud met de provinciale secretaris kan nu ook op aanvraag. - Faq. - Nieuwjaarsreceptie Hoger Onderwijs : Talrijk opgekomen leden weten initiatief te smaken.

GROEP DEFENSIE Lozenberg 2 - 1932 ZAVENTEM Tel 02/223.57.01 - Fax 02/219.02.15 E-mail : info@vsoa-defensie.be Nationaal Voorzitter : Erwin DE STAELEN

Dit nummer werd samengesteld met de medewerking van de verantwoordelijken van het Redactiecomité

GROEP FINANCIEN Centrumgalerij - Blok 2, 4de verdieping Kleerkopersstraat 15-17 - 1000 BRUSSEL Tel 02/226.41.11 - Fax 02/226.41.10 E-mail : minfin@vsoa.eu Nationaal Voorzitter : Paul MONSAERT

VOORDELEN

GROEP POLITIE Minervastraat 8 - 1930 ZAVENTEM Tel 02/660.59.11 - Fax 02/660.50.97 E-mail : info@vsoa-pol.be Bank : 310-0543030-13 Nationaal Voorzitter : Vincent GILLES

Nieuw adres : Maria-Hemelvaartlaan 15 1200 Brussel

ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP POST FIN OP EN B2 DE A RPOLITIE E SLRB EFINANCIËN CGROEP T O RPOLITIE EP 2 DE POST LRB GROEP RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO

LRB R. MARTENS G. HENDRICKX BELGACOM P. MOTTOULLE F. CLAUDE SPOOR R. VERMEULEN R. DE THAEY

Adreswijziging bij de KOOPCENTRALE :

DEFENSIE E. DE STAELEN C. WILLEM ONDERWIJS Wnd. W. HENDRIKX M. HEYNDRICKX FINANCIËN P. MONSAERT P. BOQUET

GROEP 2 F. FERNANDEZ-CORRALES R. TOURLAMAIN R. WILLEMS POLITIE V. GILLES L. MAESEN

DE POST M. DE MULDER H. CLAUWAERT RECHTERLIJKE ORDE V. VANVAL C. HARDY Verantw. Uitgever: J. EYNDELS

Beheer en Publiciteit: H. HERMAN Eindredactie: B. CORNELIS Fotoredactie: M. SMITS Prepress en druk Creative Plus Production & Corelio Printing

VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS


editoriaal 3

ARGUMENT · MAART 2012

VSOA

Woord van de voorzitter Na de actie, de beslissingen Het VSOA onderscheidt zich van de andere vakbonden door zijn constructieve manier van werken. Een staking is voor het VSOA een ultiem strijdwapen dat slechts mag worden bovengehaald als alle andere middelen uitgeput zijn. Als voorstanders van het overlegmodel geven we voorrang aan de dialoog die tot beslissingen moet leiden. Niettemin nemen we evenzeer onze verantwoordelijkheid wanneer actie het ultieme wapen blijkt te zijn om onze legitieme eisen kracht bij te zetten. En er was actie nodig. De openbare sector wordt meer en meer meegezogen in de stroomversnelling die het gevolg is van de toegenomen roep naar rendabiliteit en flexibiliteit. De dreigende privatisering van delen van de openbare sector wordt eveneens een steeds groeiend probleem. Nu zijn hier nog de besparingen en de aanslag op de pensioenen door de regering Di Rupo bijgekomen. Maar van dat overleg was er de voorbije weken niet veel sprake, dus moest er wel tot harde actie worden overgegaan. De voorbije algemene staking heeft haar doel niet gemist. De stakingsbereidheid was zeer breed wat bewijst dat de bevolking wel degelijk wakker ligt van de besparingsmaatregelen en pensioenhervormingen van de regering Di Rupo. De staking heeft haar doel ook bereikt omdat de regering zich nu ook bereid heeft verklaard om te willen praten over de nodige bijsturingen. Vooral inzake de pensioenen moeten verschillende onrechtvaardigheden weggewerkt worden. Een pensioen is een contract met elke werknemer en dat contract mag men niet zomaar van vandaag op morgen veranderen. Tijdens het spel de spelregels wijzigen is een onkiese aangelegenheid. Woordbreuk, men bezondigt zich daar best niet aan. Maar of de strijd daarmee al gestreden is, lijkt ook niet zo. Wij vrezen dat het adagium van ‘langer werken’ slechts een eerste fase is in een opstap naar een algemene pensioenleeftijd van 67 jaar zoals in vele ons omringende landen en zoals de regels voor Europa gelden.

‘Langer werken’ is een mooi principe, maar het kan niet voor alle beroepen gelden. Denk aan verplegend personeel, brandweermannen, politiemensen, postbodes… Voor hen kunnen geen gewone pensioneringsnormen gehanteerd worden. Er is nu een duidelijk signaal aan de politici gegeven dat de vakbonden het menen en er met hun opmerkingen en eisen best rekening gehouden wordt. Nu is het moment aangebroken dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het VSOA wil op een constructieve manier de volgende weken meedenken over de strijd tegen de (fiscale en sociale) fraude, met de steun van de sociale partners, het economisch herstel en het creëren van kwaliteitsvolle jobs, de werking van de arbeidsmarkt en hoe de vraag en het aanbod van werk beter op elkaar afstemmen, en de financiering van de sociale zekerheid. Het VSOA blijft bij dit alles streven naar het behoud van een dynamische en efficiënt werkende openbare sector die ten dienste van de bevolking staat en die qua performantie beantwoordt aan de hedendaagse noden. Maar ook naar een openbare sector die een volwaardige toekomstgerichte tewerkstelling biedt aan zijn medewerkers, met voldoende doorgroeimogelijkheden en een eerlijke marktgerichte verloning.

“Een indexsprong pakt een flinke hap uit het jaarloon.” In de naschokken van de staking staken opnieuw commentaren de kop op die het sociaal overleg in vraag stellen en het bestaansrecht van de syndicale vertegenwoordiging willen beknotten. Als klap op de vuurpijl kwam uit regeringskringen het voorstel om een indexaanpassing over te slaan. Misschien lijkt dit op het eerste gezicht geen slecht idee om het gat in de federale begroting te dichten, op termijn betekent dit voor elke werknemer een forse inlevering. ACLVB-voorzitter Jan Vercamst maakte in Trends een schrikbarende rekensom: “Sommige mensen denken: een indexaanpassing overslaan is ook maar één keer 2 procent loonsverhoging die niet wordt doorgevoerd. Wij hebben berekend wat zo'n maatregel voor het loon tijdens een carrière betekent. Voor een jonge werknemer is dat een hele som. Een aanpassing van 2 procent niet doorvoeren op bijvoorbeeld een brutojaarloon van 27.940 euro, betekent voor een dertigjarige dat hij aan het einde van zijn loopbaan 27.937 euro minder verdiend zal hebben. Daar wordt niet bij stilgestaan. Een maatregel zoals de notionele-intrestaftrek kost de burger ook al gauw 600 euro per jaar. En dan heb ik het nog niet over de armoede die nog dreigt toe te nemen. 15 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens, 22 procent van de kinderen tussen 0 en 2 jaar leeft in armoede." Er is dus nog reden genoeg om af en toe eens flink de syndicale tanden te laten zien. Jan Eyndels Algemeen voorzitter


actualiteit V S OA

4

ARGUMENT · MAART 2012

Di Rupo-I doorgelicht (3)

De nieuwe pensioenregeling Eén van de belangrijke ambities van de nieuwe regering-Di Rupo is de pensioenhervorming. Wat is Elio met ons pensioen van plan? Een kort overzicht. voor 1/5e tijd, genomen na 31 december 2011 door iemand van 55 jaar of ouder, wordt de beperking tot 60 maanden in het eerste lid verhoogd met respectievelijk 24 of 60 maanden. Om specifieke situaties te regelen, zal een koninklijk besluit sommige bepalingen over deze materie kunnen wijzigen, vervolledigen of opheffen.

De wet van 28 december 2011 behandelt met vier punten maatregelen die zijn aangekondigd in het regeerakkoord:

1° verhoging van de pensioenleeftijd in de overheidssector Dit betreft zowel het algemene stelsel voor het openbare ambt dat de provinciale en gemeentelijke mandatarissen met uitzondering voor het NMBS-treinpersoneel, de militairen en de personeelsleden van de politie. Net als in de privésector, de vereiste leeftijd om te kunnen met pensioen gaan vóór de leeftijd van 65 is verhoogd van 60 in 2012 tot 62 jaar in 2016 met een eis van 40 dienstjaren, 41 dienstjaren kunnen gaan met pensioen op 61 jaar en 42 jaren op 60 jaar. Voor de personeelsleden die een pensioen kregen voor de leeftijd van 60, wordt deze leeftijd voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari

2016 verhoogd met twee jaar. Deze leeftijd wordt eveneens verhoogd met zes maanden, met een jaar en met een jaar en zes maanden voor de pensioenen die respectievelijk ingaan, vanaf 1 januari 2013, 1 januari 2014 en 1 januari 2015. De eis van 40 dienstjaren is toepasselijk op alle pensioenstelsels van de overheidssector. Voor diegene waarvan het tantième voordeliger is dan 1/60, zal een koninklijk besluit de afwijkingen en de nadere regels kunnen vaststellen van de verlenging van de loopbaan van 60 naar 62 jaar. De leeftijden en de bedragen van het pensioencomplement voor de zestigplussers zullen door een koninklijk besluit gewijzigd worden. Een koninklijk besluit zal de leeftijd van 60 jaar ook kunnen wijzigen voor de ambtshalve pensionering of na de termijn van 365 dagen van afwezigheid door ziekte.

2° aanpassing van de toepasselijke tantièmes Voor de diensten gepresteerd na 1 januari 2012, zal er geen tantième gunstiger dan 1/48 zijn. Dit betreft vooral de magistraten, de professoren van universiteiten en de bedienaren van de erediensten. 3° beperking van de toelaatbaarheid van periodes van loopbaanonderbreking Vanaf 1 januari 2012 zal slechts 12 maanden loopbaanonderbreking nog meetellen voor pensioen, tenzij het gaat om het verstrekken van palliatieve zorgen, voor ouderschapsverlof of voor het bijstaan of verzorgen van een ernstig zieke van gezin of familie (2de graad). Ingeval van halftijdse loopbaanonderbreking of

4° berekening van de referentiewedde In de verschillende wettelijke en reglementaire teksten, zullen alle bepalingen die verwijzen naar de gemiddelde wedde van de laatste vijf loopbaanjaren bij de berekening van een pensioen gewijzigd worden en vervangen door de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren. Voor zowel de overlevingspensioenen als de rustpensioenen, zal de nieuwe regeling van toepassing zijn vanaf 1 januari 2012, behalve voor degenen die al 50 jaar zijn voor die datum. Deze berekeningwijze zal echter niet toepasselijk zijn om het bedrag van het gewaarborgde minimum pensioen te bepalen. 5° vervroegd pensioen in de privésector De vereiste leeftijd om te kunnen met pensioen gaan vóór de leeftijd van 65 is toegenomen van 60 in 2012 tot 62 jaar in 2016 met een eis van 40 dienstjaren, 41 dienstjaren kunnen met pensioen gaan op 61 jaar en 42 jaren op 60 jaar. Deze leeftijd wordt eveneens verhoogd met zes maanden, met een jaar en met een jaar en zes maanden voor de pensioenen die respectievelijk ingaan, vanaf 1 januari 2013, 1 januari 2014 en 1 januari 2015. 6° bijzondere stelsels De bijzondere stelsels voor de mijnenwerkers, de zeevarenden, de journalisten en het vliegend personeel zullen ook verdwijnen. 7° gelijkgestelde periodes De toekennings- en berekeningsregels voor de met arbeidsperiodes gelijkgestelde tijdvakken worden ook herzien. Worden de periodes van werkloosheid van de derde periode, de brugpensioenen, de periodes van tijdskredit en de thematische verloven.


actualiteit ARGUMENT · MAART 2012

5

VSOA

CONSUMPTIEPRIJSINDEXEN DECEMBER 2011 & JANUARI 2012 De spilindex van 117,27 werd overschreden einde januari 2012, waardoor de sociale uitkeringen en pensioenen verhoogd worden met 2 % vanaf 1.2.2012. De wedden van de ambtenaren worden verhoogd met 2 % vanaf 1.3.2012.

3 De volgende spilindex is vastgesteld op 119,62 punten. In december 2011 daalde de inflatie tot 3,49 % tegenover 3,85 % in november 2011 om te stijgen tot 3,65 % in januari 2012.

MAAND

G.I.

3 De gemiddelde inflatie voor 2011 bedroeg 3,53 % In december 2011 steeg de consumptieprijsindex tot 119,01 punten tegenover 118,96 punten in november 2011 om in januari 2012 119,88 punten te bereiken.

GEM. 4 LAATSTE MAANDEN

ALGEMENE INDEX C.P.I.

INFLATIE

01.2012

118,25

117,53

119,88

3,65 %

12.2011

117,52

117,15

119,01

3,49 %

11.2011

117,40

116,90

118,96

3,85 %

10.2011

116,96

116,70

118,49

3,57 %

09.2011

116,73

116,57

118,31

3,55 %

08.2011

116,49

116,38

117,99

3.60 %

07.2011

116,61

116,15

118,09

3,75 %

06.2011

116,43

115,84

117,95

3,67 %

05.2011

115,98

115,50

117,59

3,35 %

04.2011

115.57

115.10

117.20

3,41 %

03.2011

115,39

114,67

116,91

3,52 %

02.2011

115,05

114,21

116,33

3,39 %

De gezondheidsindex steeg in december 2011 tot 117,52 punten tegenover 117,40 punten in november 2011 om in januari 2012 118,25 punten te bereiken. Voor de verhoging van de wedden van de openbare diensten, sociale uitkeringen en pensioenen, dient men rekening te houden met de gezondheidsindex (G.I. - gem. v.d. 4 laatste maanden).

3 Omrekeningen G.I. Om de huidige G.I. (2004) om te rekenen naar G.I. (1996) moet men vermenigvuldigen met 1,1377. Voor de omrekening naar G.I. (1988) moet men vermenigvuldigen met 1,13717.

3 basis 1988 X 1,4105

Omrekening van de index : Om de huidige algemene INDEX (2004) om te rekenen naar de algemene index (1996) moet men vermenigvuldigen met 1,1493 voor de omrekening naar :

3 basis 71

X 4,0261

3 basis 66

X 4,7866

3 basis 53

X 6,2187

ROGER WILLEMS, GROEP FGGA | BRON – FOD ECONOMIE – AD STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE

3 basis 1981 X 1,9082 3 basis 74/75 X 2,9388


actualiteit V S OA

6

ARGUMENT · MAART 2012

VZW ARBEID EN VERDIENSTE

Uitbetaling van de vakbondspremie 2011 Deze VZW is het enige officiële uitbetalingsorganisme van de vakbondspremie voor de leden van het VSOA en de leden van het VSOA die hun bijdragen aan het VSOA via de ACLVB betalen.

Belangrijk bericht aan de leden van het VSOA in verband met de uitbetaling van de vakbondspremie 2011 - Uiterlijk op 31 maart 2012 moet je van je werkgever het aanvraagformulier voor het referentiejaar 2011 ontvangen hebben. - Vul het aanvraagformulier onmiddellijk na ontvangst zorgvuldig in en maak het over aan jouw beroepsgroep. - Indien je de bijdragen betaalt via de ACLVB, dien je het document zonder dralen over te maken aan het plaatselijk secretariaat van de ACLVB. - 30 juni 2012 is de uiterste datum voor het indienen van het formulier voor de syndicale premie voor het jaar 2011. Indien je voor een bepaald referentiejaar geen formulier heeft ontvangen, wanneer het document structurele fouten bevat of bij verlies van het aanvraagformulier, neem dan contact op met jouw vakorganisatie.

In geen geval mag een duplicaatformulier bij een personeelsdienst worden aangevraagd. In die gevallen ligt de beslissing tot eventuele uitbetaling uitsluitend bij de Controlecommissie van de vakbondspremies. Hoe vroeger je het formulier indient, hoe sneller je de syndicale premie voor het jaar 2011 zal ontvangen. De premie bedraagt 90 €. Voor meer informatie contacteer onze medewerker Guido BARTHOLOME op het telefoonnummer 02/549.52.15. Jan EYNDELS, Algemeen Voorzitter Henk HERMAN, Secretaris Generaal

Jogging te Bevekom - afspraak op 21 april 2012 VSOA neemt ook dit jaar deel aan de jogging georganiseerd door “Challenge Waals Brabant”. Afspraak op 21 april 2012 op de militaire basis van de 1ste Wing te Bevekom. Alle praktische informatie in verband met deze loopwedstrijd (inschrijving, tijdstip…) zal gepubliceerd worden in het aprilnummer van Argument. Ook via de website vsoa.eu zal je meer informatie vernemen in verband met dit sportevenement.

Wees erbij en noteer alvast 21 april in je agenda.


belgacom ARGUMENT · MAART 2012

7

VSOA

Een nieuwe Nederlandstalige regionale vrijgestelde Het plotse verlies van onze diep betreurde vriend Luc Volkaerts, in juli laatstleden, schudde onze organisatie grondig dooreen. Maar het leven gaat verder en er zijn nu eenmaal onze verplichtingen tegenover onze leden en afgevaardigden. Om de continuïteit te garanderen besliste het Permanent Bureau van de groep Belgacom om het mandaat van nationaal secretaris toe te vertrouwen aan Dany Lannoo die, tot algemene tevredenheid, de taak van regionale vrijgestelde uitoefende. Bijgevolg zijn we op zoek gegaan naar een vervanger voor Dany. Hiervoor deden we een oproep naar onze afgevaardigden en militanten. Dit laatste resulteerde in de aanwerving, met ingang van 1 februari 2012 van Linda Herremans die met succes alle testen aflegde.

Linda is, binnen district 2, door eenieder gekend Linda trad op datum van 7 april 1997 in de functie van jobcenter consultant bij Belgacom in dienst. Haar gedrevenheid en passie voor haar job zijn maar enkele van haar typische kenmerken, tot grote en algemene tevredenheid van haar oversten. Zij betreuren dan ook haar vertrek om onze grote familie te vervoegen.

Linda Herremans, Regionale Vrijgestelde voor Vlaanderen en Dany Lannoo, Nederlandstalig Nationaal Secretaris

In alle omstandigheden had ze steeds oog voor het sociale aspect van het dossier, sloot akkoorden tot algemene tevredenheid van het management en het betrokken personeelslid.

Wij wensen Linda alle succes toe en hopen dat ze binnen onze groep een prachtige loopbaan kan uitbouwen. Het VSOA Team Groep Belgacom.

Dit sociaal engagement is ongetwijfeld een pluspunt en een meerwaarde bij de start van haar nieuwe syndicale loopbaan.

Agenda : maart 2012 Een samenvatting van de belangrijkste punten: deze verschillende onderwerpen zijn zaken die u aanbelangen. 1) Evaluatie periode niveau 2a (01/03 > 30/04) 2) Afsluiting van aanvragen voor loopbaanonderbreking voor 01/06/2012 a) gewone loopbaanonderbreking: hetzij vanaf 50 jaar, hetzij door de aanvaarding van een halftijdse betrekking, hetzij voor de opvang van kinderen. b) de thematische loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof. Contacteer in alle gevallen je personeelsdienst (0800 ALL HR of per mail) en ervolledig het document A45/1. 3) Betaling individuele bonus niveau 1

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS – INTERNET SITE “AFFINITY” 0800 / 91002: contactnummer (Belgacom Human Ressources) voor de personen die geen activiteiten meer uitoefenen binnen de Groep (Best, Peterschap, gepensioneerde, …) 02 / 558 66 84: contactnummer voor rust- en overlevingspensioen (statutaire) 02 / 237 03 11: contactnummer i.v.m. betalingsmodaliteiten van pensioen (statutaire) 0800 / 50246: contactnummer voor het pensioen van de contractuele medewerkers Altijd uw nationaalnummer bij de hand hebben en uw brevetnummer (geboortejaar, geboortemaand gevolgd door 5 cijfers). De site « Affinity » http://worklife.belgacom.be/ bevat verder tal van informatie voor de medewerkers die voortaan inactief zijn (hospitalisatieplan voor niet-actieve personeelsleden, verkeersvoordelen, Telecom-Voordelen, …) Het VSOA Team Groep Belgacom


de post V S OA

8

ARGUMENT · MAART 2012

CEO Johnny Thijs zegt dat de productiviteit van de postbodes nog kan verhoogd worden. Zijn voogdijminister Paul Magnette spreekt dat tegen !

© SMITS

© COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Kan de productiviteit bij bpost nog verhogen ?

“Volgens Johnny Thijs kan de productiviteit nog verhoogd worden”

post moet 417 miljoen euro terugbetalen aan de Staat, wat op zich uiteraard geen goed nieuws is, maar dit gaat het bedrijf niet echt verzwakken. Het moet gezegd zijn : bpost heeft het de afgelopen jaren niet slecht gedaan en CEO Johnny Thijs maakt zich sterk dat het bedrijf een van de meest efficiënte en rendabele postbedrijven van Europa is. Daar zijn de niet-aflatende inspanningen van het personeel zeker niet vreemd aan.

B

“Minister Paul Magnette vindt dat men geen bijkomende inspanningen op het vlak van de productiviteit kan verwachten ”

Maar als Johnny Thijs in het tijdschrift TRENDS van 2 februari 2012 de vraag krijgt of de productiviteit van de postbodes nog kan verhogen, antwoordt hij steevast dat dat altijd kan. Een dag later spreekt zijn voogdij minister Paul Magnette (PS) dat echter tegen in een interview met het dagblad LE SOIR. Daarin beaamt de minister van Overheidsbedrijven dat bpost de voorbije jaren onder grote druk stond en grote inspanningen heeft geleverd waardoor

het vandaag een van de best standhoudende postbedrijven in Europa is. De personeelsleden hebben alle inspanningen geleverd die van hen gevraagd werden zonder wezenlijke vermindering van de dienstverlening en zonder het sociaal klimaat fundamenteel in vraag te stellen. Maar de minister voegt eraan toe dat volgens hem men geen bijkomende inspanningen meer kan vragen inzake productiviteit, omdat de postiers het op een bepaald moment gaan begeven.


de post ARGUMENT · MAART 2012

Hij benadrukt dat het een zware job is die hijzelf niet zou kunnen uitvoeren. En daar zitten de CEO en de voogdijminister dus niet op eenzelfde lijn.

De productiviteit wordt opgedreven ten koste van het welzijn van het personeel Bij het ter perse gaan van dit artikel heersen buiten ijzige temperaturen en krijgen we meer en meer signalen van uitreikers die het begeven door de kou. In dergelijke omstandigheden is het onverantwoord - ja, zelfs onmenselijk om zoveel uren ononderbroken buiten te werken. Met de invoering van de bromfiets en de E-bike kon men de rondes veel langer maken, maar het zijn nu juist die voertuigen die maken dat de postman bij wijze van spreken vast vriest op zijn vervoermiddel, met alle gevolgen vandien. Bovendien wil bpost de voorbereiding weghalen uit de kantoren, en alle voorbereidende werkzaamheden centraliseren in de sorteercentra waardoor de uitreikingsrondes zelf nog langer zullen worden, en bpost in feite de “pure uitreiking” gaat invoeren. En uitgerekend voor deze uitreikingsactiviteiten denkt Johnny Thijs de productiviteit dus te kunnen verhogen, en dreigt de werkdruk toe te nemen met zo’n 28% door toepassing van de nieuwe normen (zie ons artikel in het vorige nummer van Argument).

Overlasten worden dus overbodig. De postbode hoeft ook nergens nog binnen te komen, maar zal zich bij koude temperaturen zoals we deze nu kennen ook nergens meer kunnen verwarmen. Bovendien stellen we nu reeds vast dat daar waar de “pure uitreiking” wordt uitgetest volgens de oude (minder strenge) uitreikingsnormen het voor het betrokken personeel niet uitvoerbaar is op lange termijn. Maar toch wil bpost ermee doorgaan.

Verzet De test van deze Kyburz verliep uiteindelijk zoals het hoort. Bpost wou niet alleen deze driewieler, maar vooral dat aanhangwagentje testen, want daar zit voor hen een belangrijke winst. Dat aanhangwagentje is echter “nog” niet toegelaten op de openbare weg omdat het nog niet gehomologeerd is, hetgeen vereist wordt volgens de wegcode. Toch wou men dit al uittesten in Lommel – zonder homologatie ! Het VSOA heeft zich verzet tegen de test van het aanhangwagentje omdat uiteindelijk het personeelslid verantwoordelijk kan gesteld worden wegens inbreuk op de wegcode en, indien er zich een ongeval voordoet, daar ook nog eens zware (financiële) gevolgen kunnen uit voortvloeien. Het VSOA zal nooit toelaten dat personeelsleden blootgesteld worden aan dergelijke risico’s. Na druk van het VSOA heeft bpost de test van de aanhanger te Lommel dan toch ingetrokken, en zich beperkt tot louter de Kyburz driewieler. De personeelsleden die betrokken waren bij het testen van louter deze Kyburz driewieler waren lovend over de driewieler. Intussen dacht bpost de Kyburz mét aanhangwagen alsnog te kunnen testen in Jodoigne … Ongehoord Bpost blijft dus alles proberen om de productiviteit op te drijven tot onhoudbare hoogtes. En als dit het welzijn van het personeel in het gedrang brengt, en daarvoor de regels moeten overtreden worden, wel, “dan moet dat dan maar”. Dit is ongehoord!

Om dat te kunnen realiseren test bpost nog andere mogelijkheden in de uitreiking uit, onder meer met de “Kyburz”. De Kyburz is een driewieler die men kan uitbreiden met een aanhangwagentje, en dat nu al gebruikt wordt in onder meer Zwitserland en Duitsland voor de uitreiking van de briefwisseling. De combinatie van deze driewieler mét aanhangwagen laat toe dat de postman veel meer product in één keer mee kan nemen op ronde.

Het is in deze context van steeds weer de werkdruk opdrijven met productiviteitsverhogingen en dus immer harder werken, dat de Overheid Kyburz met aanhangwagen verwacht dat de loopbaan van eenieder verlengd wordt met minstens 2 jaar. Mensen moeten langer werken. Werken tot 65 jaar wordt de norm. Enkel wie voldoende loopbaanjaren kan bewijzen, en dus op jonge leeftijd al aan de slag was, mag (vooralsnog) vroeger stoppen. Een mens zou dan zeggen dat – als men toch zolang actief moeten blijven – men de werkdruk laat dalen en men de mogelijkheden tot deeltijds werken zou uitbreiden, zodat de mensen het effectief ook langer uithouden. Maar niets is minder waar. Als men dit beleid blijft verder zetten, en men blind blijft voor de gerieven van de mensen, dan zal de werkdruk voor iedereen stijgen en blijven stijgen, tot mensen het letterlijk begeven.De normen worden verstrengd waardoor men harder zal moeten werken en daar bovenop wil men flexibele organisaties uitbreiden, diensten afschaffen waardoor het werk moet herverdeeld worden, en taken afstoten waardoor “aangepaste werkzaamheden” in het eigen bedrijf niet meer mogelijk zullen zijn. Bovendien komen de mogelijkheden tot deeltijdse werken in het gedrang. Een eindeloopbaan zou voortaan maar meer mogelijk zijn vanaf de leeftijd van 55 jaar. Het lijkt wel alsof de klok meer dan 100 jaar teruggedraaid wordt.

Kyburz met aanhangwagen in actie

9

VSOA


defensie V S OA

10

ARGUMENT · MAART 2012

editoriaal

Erwin DE STAELEN, Voorzitter

Is ons leger nog “sexy” genoeg voor jongeren?

De verjongingskuur van Defensie is volop aan de gang. Zo wil minister De Crem hiervoor jaarlijks 1500 nieuwe rekruten aanwerven om de vergrijzing tegen te gaan. De ministerraad keurde vorige maand de nieuwe communicatiestrategie goed die meer op rekrutering zal gericht zijn via de klassieke media zoals radio en tv. Ook via internet en in bioscoopzalen zal men de jongeren trachten te overtuigen.

Meer dynamiek gewenst VSOA-Defensie pleit al langer voor meer dynamiek in de wervingscampagnes en verwees naar de Nederlandse rekruteringswebsites als goede voorbeeld met integratie van sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube. Helaas is dit momenteel op de Belgische jobsite van Defensie niet mogelijk door de beperkte beschikbare bandbreedte. De jobsite moet in één oogopslag uitgebreide informatie bieden over loopbaanmogelijkheden, wedde, extra premies, verlofdagen… zodat de potentiële kandidaat goed geïnformeerd is nog voor hij of zij naar één van de informatiecentra stapt. Defensie loopt duidelijk achter op de moderne techniek. Andere werkgevers, zoals de Politie, hebben de boodschap wel al begrepen. Levenslange loopbaan Daarnaast mogen we niet vergeten dat de jongeren van vandaag niet meer de jongeren zijn van gisteren. Een levenslange loopbaan bij Defensie wordt haast ondenkbaar. Jobhopping is een nieuwe trend waar ook Defensie moet op inspelen door een nieuwe korte loopbaan in te voeren met toekomstperspectieven in andere sectoren. Al ruim 25 jaar wordt Defensie geconfronteerd met drastische bezuinigingen en opeenvolgende hervormings-

plannen. Het transformatieplan De Crem, de zoveelste bezuinigingsronde bij het leger, met de sluiting van 23 kazernes, heeft ervoor gezorgd dat er van regionale tewerkstelling bijna geen sprake meer is. Een werkplek ver van thuis en van het sociale gebeuren is niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet voor jongeren. Hoe wil men in deze context jongeren aantrekken?

Familiebanden Bijna elke militair heeft wel een familielid of vriend die bij Defensie werkt waardoor vroeger heel wat sollicitanten de stap zetten op aanraden van hen. Het idee dat elke militair nog steeds een “active recruiter” is, is echter aan het uitdoven. Het personeel is hervormingsmoe en beseft meer dan ooit dat een toekomst bij Defensie niet meer vanzelfsprekend is. Jongeren opteren dan ook vaak voor een job bij de Politie, een belangrijke concurrent die in dezelfde vijver vist als het leger. Het beeld dat de bevolking in het algemeen en de jongeren in het bijzonder hebben over Defensie is niet altijd rooskleurig. Nochtans leveren onze mannen en vrouwen niet alleen tijdens buitenlandse missies fantastisch werk, maar ook in eigen land worden militairen voor talrijke projecten ingezet. Denken we maar aan het bouwen


defensie ARGUMENT · MAART 2012

11

VSOA

Op weg naar een duurzame Defensie van bruggen, hulp bij overstroming en het bestrijden van heidebranden… Al te vaak is deze zogenaamde “Hulp aan de natie” onzichtbaar voor de bevolking. Het is aan Defensie om dit meer onder de aandacht te brengen.

Hebben en houden De overredingskracht om jongeren te rekruteren is één zaak, hen bij Defensie houden is een andere. De attritie ligt zeer hoog. Uit officiële cijfers van de “cel EXIT” blijkt dat meer dan 60 procent van de kandidaten vroegtijdig afhaakt, soms al na enkele maanden, en dit om verschillende redenen. Sommigen zijn niet geschikt voor het beroep, anderen ondervinden medische problemen of soms ligt het moeilijk woonwerkverkeer aan de basis. Veel kandidaten haken af wegens fysieke problemen tijdens de opleiding. Ze zijn het slachtoffer van overbelasting en lopen kwetsuren op, waardoor ze nadien niet meer voldoen op medisch vlak. Ook het feit dat er te weinig middelen zijn zoals sportinfrastructuur, ontspanningsmogelijkheden na de diensturen en beperkte mogelijkheden van gebruik van internet zijn duidelijke pijnpunten. Bovendien werd ongepast gedrag van medekandidaten en sommige onderrichters, maar ook verveling (door gebrek aan middelen) aangegeven als belangrijke redenen voor hun vertrek uit het leger. Vaak is het een samenloop van omstandigheden en liggen meerdere redenen aan de basis van hun ontslag. Wat Defensie onderschat is dat jongeren geen duidelijk beeld krijgen van hun loopbaanmogelijkheden en ook hierdoor afhaken. Defensie speelt geen open kaart en doet niet het nodige om een individueel loopbaantraject uit te stippelen. Op vragen als “Vanaf wanneer kan ik deelnemen aan buitenlandse opdrachten? Wanneer kan ik een aanvraag doen voor mutatie? Kom ik in aanmerking om een bijkomende vorming te volgen?...” wordt geen concreet antwoord gegeven. Alles hangt af van de noodwendigheden als de situatie zich voordoet. Dit geldt trouwens voor alle militairen. Hoog tijd dus voor Defensie om concreter in te spelen op de resultaten van de “cel EXIT” en transparantie te creëren in de statuten en de loopbaanperspectieven van bij het begin van de carrière. Heel wat uitdagingen voor de boeg om een duurzame Defensie te realiseren waaraan VSOA-Defensie als sociale partner constructief wenst mee te werken.

In de vorige editie van Argument informeerden we onze lezers over de informele ontmoeting met Defensieminister De Crem. VSOA-Defensie maakte van die gelegenheid gebruik om onze toekomstvisie gebaseerd op duurzaamheid toe te lichten aan de MOD. Intussen wachten we af op de uitnodiging van de minister voor een ontmoeting met de vier sociale partners. Dit in het vooruitzicht van de opstelling van een nieuw sectoraal akkoord.

Onze visietekst kan je consulteren via www.vsoa-defensie.be

EEN NIEUWE MEDEWERKER VOOR VSOA-DEFENSIE Zoals het VSOA-Defensie zijn structuur op lokaal niveau uitbreidt, moet ook op het hoofdkantoor de organisatie mee evolueren. Een volledig team is hier immers dagelijks in de weer om uw belangen te behartigen. Op 1 februari 2012 heeft Rose Scornaux onze ploeg vervoegd. Rose woont in Viesville, bij Charleroi. Zij is 34 en moeder van Ethan. Na haar studies startte zij haar professionele loopbaan bij het Ministerie van Financiën als administratieve assistente. Vervolgens werkte zij als bediende bij de Brusselse Politierechtbank. In die periode maakte zij ook kennis met het VSOA en werd zij lid van de Groep Rechterlijke Orde. “In 2008 heb ik mij ingeschreven voor een promotie examen tot kandidaat griffier-secretaris. Dit examen vereiste vooraf een zes maand lange cursusopleiding, door het Ministerie van Justitie verschaft op zaterdagmorgen. Het VSOA Rechterlijke Orde heeft ook twee vervolmakingdagen georganiseerd in voorbereiding op het examen. De Voorzitter heeft mij dan gevraagd een artikel te schrijven over het examen en de hulp die het VSOA verschaft had met die twee cursusdagen. Toen werd mij voorgesteld om afgevaardigde te worden en later ook lid van de VSOA cel Young”, vertelt Rose.

“Het werk van afgevaardigde is mij erg goed bevallen : deelnemen aan het BOC, luisteren naar wat de leden te zeggen hebben, hun vragen beantwoorden en, vooral, het onrecht bestrijden ! En ik ben Voorzitster geworden van de Sector Brussel Rechterlijke Orde.” Rose heeft ook reeds ervaring als vaste afgevaardigde binnen het VSOA, namelijk voor de groepen Rechterlijke Orde, Onderwijs en Politie. Sinds vorige maand behartigt zij de individuele belangen van de leden van het VSOA-Defensie.


defensie V S OA

12

ARGUMENT · MAART 2012

Bijverdienen tijdens de “vrijwillige opschorting van de prestaties” De prestaties opschorten bij Defensie en tegelijk bijverdienen bij een andere werkgever. Het lijkt misschien onlogisch op het eerste zicht, toch hebben heel wat militairen concrete plannen tijdens de periode van VOP. Hier en daar wat bijklussen om een extraatje te verdienen of een heuse nevenactiviteit omwille van hun beroepservaring… Het kan, alleen moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. We zetten ze even op een rijtje.

Uitgangspunt De militair die, in VOP, een beroepsactiviteit uitoefent, is onderworpen aan dezelfde regels en aan dezelfde plafondbedragen als de militair gepensioneerd wegens leeftijdsgrens. (1) De aanvraag voor de uitoefening van een beroepsactiviteit dient ingediend samen met de aanvraag VOP. De militair die reeds beschikt over een toelating om een cumulactiviteit uit te oefenen moet een kopie bijvoegen van het model B waarmee dit werd toegestaan, aan hun aanvraag VOP en bevestigen dat hij zijn beroepsactiviteit verder wil zetten. VSOA-Defensie wil vooral de nadruk leggen op het feit dat betrokkene elk kalenderjaar aan BFA-R dezelfde inlichtingen aangaande de inkomsten van zijn beroepsactiviteiten dient te bezorgen als de gepensioneerden van de openbare sector. (2)

Zwaardere sancties De enige verschillen met de gepensioneerde militairen berusten op het feit dat er zwaardere sancties zijn in het geval de inkomsten niet worden aangegeven binnen de termijnen of indien er geen toelating tot cumul is. Indien de militair tijdens de VOP een beroepsactiviteit uitoefent zonder voorafgaande toelating van de Minister van Landsverdediging:

3 wordt de periode te rekenen vanaf het begin

van de VOP niet in aanmerking genomen voor de pensioenberekening; 3 wordt de terugbetaling gevorderd van twintig

procent van de bezoldiging die overeenkomt met vijfenzeventig procent van de wedde ontvangen tijdens de periode van VOP.

Indien deze inlichtingen niet worden bezorgd vóór 15 februari van elk kalenderjaar of vóór het einde van de derde maand die volgt op het begin van de beroepsactiviteiten van de militair die werd toegelaten een beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt een vermindering van twintig procent toegepast op de wedde die overeenstemt met vijfenzeventig procent van de bezoldiging tot het einde van de maand waarin de inlichtingen worden overgemaakt.

Hou het binnen de perken In onderstaande tabel vindt u het maximumbedrag aan inkomsten dat uw nevenactiviteit momenteel mag opbrengen. Het soort van nevenactiviteit en uw gezinstoestand zijn doorslaggevend. Deze bedragen worden geregeld herzien. AARD VAN DE ACTIVITEIT Werknemer (brutobedragen) Zelfstandige of helper (nettobedragen)

ZONDER KINDERLAST 21.436,50 € 17.149,19 €

Indien de inkomsten uit de beroepsactiviteiten de jaarlijkse grensbedragen overschrijden, wordt de wedde die overeenstemt met 75% van de bezoldiging verminderd. Voor een volledig pensioen (wanneer het bruto pensioen gelijk is aan 75% van de referentiewedde - 90% voor bepaalde leden van het luchtvarend personeel), bedraagt de vermindering 20% van de bezoldiging aan 75%, indien de inkomsten uit de activiteiten in cumul het grensbedrag met 15% of meer overschrijden. Indien de overschrijding minder bedraagt dan 15%, wordt de bezoldiging aan 75% verminderd naar rato van het percentage van de overschrijding. Voor een onvolledig pensioen, (wanneer het bruto pensioen minder is dan 75% van de referentiewedde - 90% voor bepaalde leden van het luchtvarend personeel), bedraagt de vermindering 10% van de bezoldiging aan 75%, indien de inkomsten uit de activiteiten in cumul het grensbedrag met 10% of meer overschrijden. Indien de overschrijding minder bedraagt dan 10%, wordt de bezoldiging aan 75% verminderd naar rato van het percentage van de overschrijding. Indien de VOP geen volledig kalenderjaar bestrijkt, worden de grensbedragen in het geval van cumul van een beroepsactiviteit verminderd pro

MET KINDERLAST 26.075,00 € 20.859,97 €

rata van het aantal maanden van de periode van VOP in het beschouwde jaar (voorbeeld: van 01 Jun 09 t/m 31 Dec 09 = 7/12). Indien u de grensbedragen overschrijdt bij een cumulactiviteit voor een periode van minder dan een volledig jaar, zal de vermindering worden toegepast op de bezoldigingen van het volledige kalenderjaar. (1) Wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit (2) DGHR-SPS-DEGA-001 (Vrijwillige opschorting van de prestaties (VOP) van bepaalde militairen van het actief kader) en DGHR-SPS-SOCPENC-001 (Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen)

Dienstverlening VSOA-Defensie De richtlijnen met betrekking tot deze materie vindt u terug op onze website www.vsoa-defensie.be. Indien u vragen hebt met betrekking tot de uitvoering van een cumulactiviteit, kan u terecht bij onze dienst Pensionorama. Neem contact op via 02 223 57 01 of richt uw vraag tot pensionorama@vsoa-defensie.be


      

-10

VANAF NU STEEDS

 

= 

-10

%

 

%* OP VERTOON VAN UW

VSOA-KAART

   

ONZE VERKOOPPUNTEN IN VLAANDEREN : BRUGGE (ST.-KRUIS) Maalsesteenweg 324 EEKLO KrĂźgercenter - Stationstraat 82K GENK Koopcentrum Zuiderring - Bosdel 26 HASSELT Genkersteenweg 160 HASSELT (KURINGEN) Schampbergstraat 22/6 IEPER De Rijselsepoort - Rijselsepoort 25 KORBEEK-LO Tiensesteenweg 410 KUURNE Ter Ferrants 2 LOCHRISTI Bosdreef 1A LOMMEL Shopping De Singel - Buitensingel 60 MECHELEN Oscar van Kesbeeckstraat 3 OOSTENDE Commercial Center - Torhoutsesteenweg 568 ROESELARE Mammoetcenter 2 - Brugsesteenweg 451 SINT-DENIJS-WESTREM Wallekensstraat 24 SINT-JORIS-WINGE Koopcentrum - Gouden Kruispunt 17 SINT-NIKLAAS Waasland Shopping Center - Pr. Alexanderlaan SINT-TRUIDEN Kattenstraat 11 WESTERLO (OEVEL) Winkelcentrum Watertoren - Hotelstraat 10 ZOTTEGEM NIEUW Industrielaan 1b *Geldig op vertoon van uw VSOA-kaart. Niet cumuleerbaar met Primo Prices en andere voordelen.

MEER INFO OP WWW.PRIMO.BE


lrb V S OA

14

Lokale en Regionale Besturen ARGUMENT · MAART 2012

Colloquium Preventie van agressie in de openbare diensten

Beleid en goede praktijken Het verslag van onze twee vaste afgevaardigden :

De vraag die wij ons moeten stellen is : “Hoe kunnen wij ons verbeteren zodat het niet meer zou gebeuren ?” Eerst en vooral moet u weten dat het de plicht van uw administratie is de wetgeving op het welzijn op het werk (wet van 4 augustus 1996 + koninklijk besluit van 17 mei 2007) te doen naleven, en wel voor het geheel van het personeel. Die teksten bepalen dat uw werkgever op onvoorwaardelijke wijze moet toezien op uw veiligheid, op de bescherming van uw gezondheid en op een beleid ter voorkoming van een psychosociale belasting, zoals nu juist het nemen van maatregelen tegen pesterijen en psychisch of fysisch geweld, die u in het volbrengen van uw dagelijkse taken zou kunnen ervaren. Deze informatie in acht genomen, en om alle kansen aan uw zijde te hebben, zijn er twee vragen die u zich moet stellen : 1. Wie is, volgens u, verantwoordelijk voor de pesterijen of het geweld tegen u op uw werk ? 2. Wat heeft, volgens u, geleid tot die pesterijen of dat geweld op uw werk ? Op de eerste vraag kan het antwoord zich op drie niveaus bevinden : 3 De verantwoordelijkheid ligt bij uw eigenlijke administratie 3 De verantwoordelijkheid ligt bij een eigenlijke groep individuen 3 De verantwoordelijkheid ligt bij een eigenlijke werknemer. Op de tweede vraag zijn er drie mogelijke antwoorden : 3 De inhoud van uw job maakt dat u in contact komt met derden van wie men a priori niet altijd weet hoe zij gaan reageren 3 Uw werkomstandigheden zijn niet getoetst aan de risicoanalyse die aan uw werkpost verbonden is 3 Uw leefomstandigheden op het werk (professionele relaties waarbij u geconfronteerd wordt met herhaaldelijke incidenten tegen u).

Vervolgens zijn er drie etappen die wij u aanbevelen op gang te brengen om, zoveel als mogelijk, het welzijn op het werk opnieuw te ervaren : De eerste etappe bestaat erin, bij middel van opleidingen, uw persoonlijke hulpbronnen te ontwikkelen om zo het hoofd te bieden aan het moeilijke en zelfs agressieve gedrag van sommige mensen (gebruikers, enz.) De tweede etappe, informele etappe genoemd, bestaat erin de situatie, waarvan u het slachtoffer bent of was, uit te leggen in het register van handelingen van derden. Dit zal dan de overweging mogelijk maken of u gehoord moet worden en of een bemiddeling tot verzoening tussen de partijen nodig is, of zelfs externe psychologische hulp van gespecialiseerde instellingen nodig blijkt, waarvan de kostprijs volgens de wetgeving ten laste van uw werkgever zal zijn. Dit register omvat alle feiten van geweldpleging en pesterijen met de datum waarop de gebeurtenissen plaatsgehad hebben en de personen die binnen uw administratie bij de feiten betrokken zijn en eventueel ook de naam van de betrokken werknemer, maar deze laatste melding is facultatief. Het register is, zoals vermeld, toegankelijk voor u maar ook voor uw werknemer, de preventieadviseurs, de vertrouwenspersonen en de arbeidsinspectie. De derde etappe, formele etappe genoemd, bestaat erin een gemotiveerde klacht neer te leggen bij de interne of externe preventieadviseur. Zodra uw klacht zoals hierboven beschreven neergelegd is, zal de preventieadviseur een dossier voor pesterijen en/of geweldpleging openen met een daarbij horend onderzoek en de oproeping van alle partijen, met het doel de gebeurtenissen en de redenen ervan te analyseren. Nadien zal uw werkgever een verslag ontvangen met de te overwegen maatregelen om zulke feiten uit te sluiten en met het geheel van de elementen van het onderzoek om hem een uiteindelijke beslissing in het dossier mogelijk te maken. Deze beslissing zal door uw werkgever aan de arbeidsinspectie overgemaakt worden. In het geval uw administratie, ondanks alles, die maatregelen niet zou in acht nemen, dan hebt u nog altijd de mogelijkheid een klacht neer te leggen voor het gerecht.

In een burgerrechtelijke procedure is de Arbeidsrechtbank bevoegd om de klacht ontvangen. In een strafrechtelijke procedure is de Politierechtbank bevoegd om de klacht ontvangen. In het kort : In een eerste fase moeten wij onszelf beter leren kennen zodat wij onze eigen houding tegenover derden, van wie wij niet altijd op voorhand weten hoe zij gaan reageren, beter kunnen beheren en daarvoor beschikken wij over veelvuldige hulpbronnen in ons dagelijks professioneel en privé leven. In een tweede fase mogen wij niet bang zijn om contacten te leggen met onze collega’s en informatie uit te wisselen en zelfs aan de rechthebbende te vragen om de genomen beslissingen op professioneel vlak na te komen, want dit laat toe de spanningen die zich kunnen voordoen binnen onze administratie te anticiperen of beter te beheren.

Want ja, eenieder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. En daarom nemen wij, vast afgevaardigden, onze verantwoordelijkheid op door u te steunen in die moeilijke momenten met de middelen die wij ter beschikking hebben en met een grotere alledaagse waakzaamheid waarmee wij het geheel van het personeel zoveel mogelijk trachten bewust te maken van die problematiek.

HET IS BELANGRIJK DAT U DIT WEET !

Patricia De Waegeneer Vast afgevaardigde OCMW Brussel

Eliane Wolfcarius Vast afgevaardigde Stad Brussel Bron : colloquium georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid.


lrb Lokale en Regionale Besturen ARGUMENT · MAART 2012

15

VSOA

ACTIVAPLAN

Lokale besturen … Nieuw: Bruggepensioneerden komen voortaan ook in aanmerking voor een Activa-werkuitkering

ring (werkuitkering). De onderneming zelf kan de som van deze werkuitkering in mindering brengen van het maandelijks nettoloon.

3 de openbare kredietinstellingen; 3 de autonome overheidsbedrijven; 3 de openbare maatschappijen voor personen-

Activa: ook voor bruggepensioneerden Tot eind december 2011 waren bruggepensioneerden uitgesloten van een mogelijke Activawerkuitkering, hoewel ze strikt genomen werkloosheidsuitkeringen genoten en dus (langdurig) werkloos waren. Om de tewerkstelling van oudere werknemers op te trekken en de herintreding van bruggepensioneerden op de arbeidsmarkt te promoten, wordt deze uitsluiting vanaf 1 januari 2012 ongedaan gemaakt. Voortaan wordt een voltijds bruggepensioneerde (die we trouwens nu 'werkloze met bedrijfstoeslag' noemen) beschouwd als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. Op die manier komt de bruggepensioneerde bij een aanwerving eventueel ook in aanmerking voor een Activa-werkuitkering.

3 openbare uitzendbureaus, 3 de onderwijsinstellingen voor hun contractu-

vervoer, Vanaf 1 januari 2012 komen bruggepensioneerden bij een werkhervatting mogelijk ook in aanmerking voor een Activa-werkuitkering. Een voltijds bruggepensioneerde wordt nu immers beschouwd als een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. Merk op dat brugpensioen enkel mogelijk is bij de werkgevers die onder de CAO-wet vallen.

Wat is een Activaplan? Tijdens de periode van de langdurige economische crisis heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de werkloosheid terug te dringen en langdurig werkzoekenden sneller terug op te nemen in het arbeidscircuit. Een van de ontwikkelde maatregelen bestaat uit een Activaplan. Ondernemingen die in het kader van een Activaplan een langdurig werkloze aanwerven, krijgen hiervoor in ruil een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen. De werkloze zelf ontvangt een geactiveerde werkloosheidsuitke-

Welke publieke werkgevers komen in aanmerking voor activa? In de publieke sector komen volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

eel onderhouds-, administratief - of ondersteunend personeel; 3 de polders en wateringen alsook de kerkfabrieken; 3 de lokale besturen. Ook de in België gevestigde diplomatieke zendingen en de supranationale instellingen komen in aanmerking.

Zijn evenwel uitgesloten: 3 het Rijk, met daarin begrepen de Rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie; 3 de Gemeenschappen en Gewesten; 3 de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen die van de hiervoor genoemde overheden afhangen. Source: Arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, SD Worx VSOA groep LRB

CONTRACTUELE ARBEIDERS C4 (VERVOLG) Nieuw C4-formulier vanaf 1 januari 2012 omwille van ontslaguitkering voor arbeiders (zie ook Argument 02/2012).

basis van de IPA-wet (wet van 12 april 2010 gepubliceerd op 28 april 2011).

Aanvraag ontslaguitkering De RVA stelt een nieuw C4-document ter beschikking op zijn site dat moet gebruikt worden vanaf 1 januari 2012. Het C4-formulier werd aangepast omwille van de mogelijkheid van een ontslaguitkering voor arbeiders die aangevraagd moet worden via het C4-document.

De aanvraag van de ontslaguitkering gebeurt niet op een apart formulier (zoals bij de crisispremie tot eind 2011). De werknemer moet slechts een vakje aankruisen en de datum aanvullen op het C4-document in het luik dat hijzelf moet invullen.

Aanvraagtermijn Ontslaguitkering De ontslaguitkering voor arbeiders vanaf 1 januari 2012 is de opvolger van de crisispremie en komt volledig ten laste van de RVA. Ter herinnering herhalen we de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een ontslaguitkering vanaf 1 januari 2012 op

De aanvraag voor een ontslaguitkering moet bij de RVA toekomen binnen de zes maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de periode die door loon (of door een verbrekingsvergoeding) gedekt is. Het is die einddatum die de werknemer moet opgeven.

Als de werknemer met hetzelfde formulier C4 tegelijkertijd werkloosheidsuitkeringen wenst aan te vragen, is de aanvraagtermijn slechts twee maanden volgend op die einddatum.

Opmerking De voorganger van de ontslaguitkering, met name de crisispremie, was enkel van toepassing bij de werkgevers die onder de CAO-wetgeving vallen. De ontslaguitkering voor arbeiders daarentegen heeft zowel betrekking op de werklieden uit de privésector als de contractuele werklieden uit de publieke sector. Bron: RVA-site: www.rva.be, SD Worx VSOA groep LRB


groep financiën V S OA

16

ARGUMENT · MAART 2012

Voorzitter Paul Monsaert op de Algemene Vergadering

© SMITS

Statuut van ambtenaar bij Financiën onder druk

“Wie de recente cijfers bekijkt die werden vrijgegeven door de Kanselarij inzake statutaire tewerkstelling en contractuele tewerkstelling ziet duidelijk dat de zogenaamde prioriteit aan de statutaire tewerkstelling alleen nog maar met mooie woorden wordt beleden, maar blijkbaar geen aandachtspunt meer is in de politieke wereld.”

e voorzitter vroeg zich tevens af wat de toekomstige rol van Financiën zal zijn in het nieuwe België: “Het spook van de overdracht van belastingen is niet meer zo onbespreekbaar in politieke middens en niemand sluit nog uit dat personenbelasting, vennootschapsbelasting en nog veel meer kan overgedragen worden naar de gewesten. Wat voorheen ondoenbaar leek, lijkt vandaag zelfs nog nauwelijks een punt van discussie te zijn. “

D

Twijfel 2011 is voor de vakbondswereld een jaar, dat op het eerste gezicht gezien een rustig jaar lijkt te zijn geweest, maar bij nader toezien een jaar waarin veel twijfel was ten aanzien van wat wij dachten dat “gevestigde principes” zoals het statuut van de ambtenaar, zijn traditionele taakuitvoering zowel op vakbond als op professioneel vlak. Een jaar waarin voor de ambtenaar geen statutaire toestand meer blijkt te bestaan door het ontbreken van regels die wij organisatorisch “het organiek kader” noemen, en een jaar waarin ondanks het ontbreken van een deftige juridische omkadering binnen de herstructurering van ons departement sommige leden van het leidinggevend personeel toch goed aan het herstructureren zijn geweest.

Michel Schleypen

Wij hebben ook moeten vaststellen dat wanneer het om de werkinhoud van de structuren gaat, de zogenaamde dienst moet verzekerd blijven, althans dit is het steeds weerkerende principe waarmee men ons om de oren slaat, maar dat van dit principe niet veel meer overblijft wanneer wij kijken naar die punten die voor de werknemer belangrijk zijn, naar de rechten en de werkomstandigheden van de ambtenaar. Meer dan eens hebben wij moeten ervaren dat hypocrisie van de enen en frustratie bij de andere dicht bij elkaar liggen, al naar gelang van het lijdend voorwerp de betreffende manager of het personeelslid is.

Zuurstofkuur De vorming van de regering Di Rupo I heeft het voordeel dat een belangrijk excuus om veel te doen (in hoofde van de steeds verder doende manager) of niets te doen (wanneer het de manager niet goed uitkomt) , niet meer kan ingeroepen worden. Bovendien lijkt het er steeds meer op dat vele topmanagers gedurende gans die tijd een zuurstofkuur hebben gevolgd en blijk geven van veel ijver en plannen tijdens de eerste weken van het bestaan van de nieuwe regering. Het adagio ‘time is money’ blijkt opnieuw opgeld te maken en blijkbaar is iedereen vergeten dat gedurende de voorbije twee jaar niets of niet veel is gebeurd. Alles moet opnieuw in sneltreinvaart gerealiseerd worden. Intussen is veel frustratie binnen het ambtenarenkorps geslopen dat zich, en terecht, verweesd in de steek gelaten voelt door de top van de administraties, dat intussen bijna geen mutatierecht meer heeft, dat geen carrièrezicht meer heeft, dat zijn toekomst niet meer ziet of zijn werkplaats bedreigd ziet door de hervormingen, waar iedereen steeds maar de mond van vol heeft, maar waar maar geen concrete plannen op tafel komen, klaar voor uitvoering, laat staan dat er enige vorm van communicatie zou over bestaan.


groep financiën ARGUMENT · MAART 2012

Sluipend gif Deze toestand duurt nu al jaren en dit gekoppeld aan de steeds maar sterker wordende signalen over de ontmanteling van het departement financiën, doet zijn vreetwerk verder. Het is als een sluipend gif dat niemand onmiddellijk waarneemt, maar dat er toch is en ongenadig zijn werk doet. Het door gewezen minister voor Ambtenarenzaken Luc Vandenbossche (sp.a) eens vooropgestelde idee van “Financiën wordt de Rijkskassier van de Belgische Staat” is reeds lang achterhaald en om het plastisch uit te drukken, is Financiën, en sta mij toe om een vunzige uitdrukking te gebruiken, aan een striptease bezig zoals we lang nooit zouden hebben durven denken , en net zoals met het slipje van de dame, vraagt iedereen zich ook hier af, of ook het laatste kledingstukje zal uitgaan. In financiële termen bedoel ik of Financiën niet alleen nog zal blijven bestaan voor het “caseren” van de gigantische Belgische overheidsschuld, zoals men dat tegenwoordig doet met de “bad bank” waar ook maar alleen de rommelkredieten worden ingebracht.

Wordt dit de rol van Financiën? Zoals u inmiddels zal hebben begrepen, is het spook van de overdracht van belastingen niet meer zo onbespreekbaar in politieke middens en sluit niemand nog uit dat personenbelasting, vennootschapsbelasting en nog veel meer kunnen overgedragen worden naar de gewesten. Wat voorheen ondoenbaar leek, lijkt vandaag zelfs nog nauwelijks een punt van discussie te zijn.

Eenheidsstatuut Deze evolutie op het structurele vlak van de departementen zien wij ook toegepast worden in onze statuten. Wie durft nog heilig zweren bij

“Net zoals met het slipje van de dame, vraagt iedereen zich bij Financiën af, of ook dit laatste kledingstukje zal uitgaan”. het statuut Camu of noem het in de toekomst het statuut Jacky LEROY of anders. De verscheidenheid die nu reeds bestaat in het ambtenarenlandschap, te weten de federale overheid, de provincies, de gemeentes, de overheidsbedrijven, de verzelfstandigde agentschappen, de gemeenschaps- en de gewestadministraties, deze verscheidenheid is het voorbeeld dat we meer en meer verglijden naar een toestand waarnaar de vakbonden van de private sector vragen, naar het eenheidsstatuut. Wie de recente cijfers bekijkt die werden vrijgegeven door de Kanselarij inzake statutaire tewerkstelling en contractuele tewerkstelling ziet duidelijk dat de zogenaamde prioriteit aan de statutaire tewerkstelling alleen nog maar met mooie woorden wordt beleden, maar blijkbaar geen aandachtspunt meer is in de politieke wereld. Meer en meer worden principes van profielmatige functies, profielmatige remuneratie, profielmatige prestaties, profielmatige evaluaties en dit alles gekoppeld aan een maximale flexibiliteit, de ordewoorden van een nieuwe ambtenarencultuur. De flexibele ambtenaar die zijn klant coacht naar een optimale tevredenheid, die ten dienste staat van de burger, ten dienste van de bevolking. 2012 kondigt zich aan als een jaar vol van uiterlijke tegenstellingen. Aan de ene kant de burger en de ambtenaar die zich bedrogen voelt door de politieke wereld en voor wie de zogenaamde oplossingen tot de crisis hard doorwegen en aan de andere kant een happy few van politici, bedrijfsmanagers, overheidsmanagers, waarvan sommigen de voeling met de werkelijke wereld blijkbaar hebben verloren. Dit amalgaam van tegenstellingen maakt het voorwerp uit van ons werk veld, en zal van de vakbondswereld veel flexibiliteit vergen om tot eerbare akkoorden te komen in het belang van de bevolking en van de ambtenaar, en de ambtenaar van ons departement Financiën in het bijzonder. Wij weten allemaal dat offers zullen moeten gebracht worden, om bepaalde excessen weg te werken en om tot opnieuw normale toestanden te komen op sommige vlakken, maar nooit heeft eenzijdig besparen of belasten een oplossing gegeven voor de problemen van de samenleving. Het is aan de vakbondswereld om met de geëigende middelen en middelen eigen aan hun tijd, en met rede en verstand, maximaal te proberen oplossingen te bekomen in het belang van de

groepen in de maatschappij die zij verdedigen. Aan de andere kant moet ook de werkgever beseffen, wie dat dan ook mag zijn, dat potverteren of grote sier voeren op andermans kosten of via andermans fiscaliteit of sociaal beleid, ook niet meer van deze tijd is. Het moet duidelijk gemaakt worden dat dit niet meer kan gedoogd worden. Dat iedereen aan Caesar geeft wat aan Caesar toekomt. Als vakbondsman wil ik voor dit principe vechten en ik hoop op u allen te mogen rekenen. Als het slot van mijn nieuwjaarsspeech 2012, wil ik u allen hier aanwezig, en u was met ongeveer 240 ingeschrevenen, danken voor uw geleverde inspanningen voor onze vakbond en uw collega’s gedurende het voorbije jaar en in de toekomst. Verder ook een bijzonder woord van dank voor onze Regionale Voorzitters, de regionale besturen, de sectorvoorzitters en hun besturen, de afgevaardigden en alle leden die zich belangeloos hebben ingezet voor de organisatie en onze leden, in niet altijd even gemakkelijke omstandigheden. Nadat ik eerder had vernomen van waar Abraham de mosterd haalde, zal ik dit jaar misschien kennis kunnen nemen van waar de andere geheimen van het leven komen. In ieder geval weet ik nu reeds dat ikzelf als voorzitter niets vermag zonder mijn prachtig werkende ondervoorzitters, onze prachtig werkende juridische adviseurs en onze prachtig werkende medewerkers van het secretariaat, en onze nationale penningmeester, heb ik vorig jaar reeds gezegd, hij waakt over onze centen en heeft het opnieuw het voorbije jaar goed gedaan. Ik dank hen allen en jullie van ganser harte en hoop met elk van jullie straks een goed glas te mogen drinken. Paul MONSAERT Nationaal Voorzitter

17

VSOA


spoor V S OA

18

ARGUMENT · MAART 2012

Het spoor van morgen: ONZE VISIE Onze nieuwe bevoegde Minister heeft sinds zijn recente aanstelling reeds verschillende malen positieve signalen uitgegeven ten aanzien van de autonome overheidsbedrijven. Het moet nog bevestigd maar het ziet ernaar uit dat wij eindelijk een volwaardige gesprekspartner gevonden hebben voor de verdediging van de goed werkende publieke diensten.

Onze eerste Ondervoorzitter Filoteo Africano heeft in zijn mening ondersteund door het ETF, geacht dat het moment geschikt was om minister Magnette op de hoogte te brengen van de visie van het VSOA Spoor op de toekomst van de spoorwegen. Welke zijn de eisen van het VSOA Spoor voor een sterke nationale politiek van het spoor?

Volgens ons moet men : , Investeren in het behoud en de verbetering van de infrastructuur en in de afschaffing van de knelpunten; , De historische schuld van de spoorwegmaatschappijen wegwerken;

, Investeren in het rijdend materiaal; , De uniciteit van de spoorwegmaatschappijen beschermen en de splitsingen stoppen; , Een nationaal plan opstellen voor de ontwikkeling van het goederentransport bij spoor dat de activiteit van “afzonderlijke wagons” vrijwaart; , De secundaire lijnen in stand houden en verbeteren om de mobiliteit van de regionale bevolking te vrijwaren; , Geen economische maatregelen opleggen die enkel het vrucht zouden zijn van een vermindering van de arbeidsplaatsen of van een verslechtering van de werkomstandigheden die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers op het spel zou zetten;


spoor ARGUMENT · MAART 2012

, De ontwikkeling van trans Europese netwerken verzekeren / ERTMS corridors / enerzijds corridors voor het goederentransport en anderzijds een nationaal netwerk in het voordeel van een geïntegreerd systeem dat de economische en sociale cohesie bevordert ; zich niet concentreren op de grote snelheidslijnen die enkel de economische centra met elkaar verbinden en de regio’s verwaarlozen; , Een belangrijke rol geven aan de publieke spoordienst door hem te voorzien van voldoende financiële middelen zodat hij zijn verplichtingen van overheidsdienst inzake het reizigerstransport kan nakomen; , Eerlijke en correcte werkomstandigheden toekennen voor een fatsoenlijk loon, een personeelsopleiding en een voldoende aantal ambtenaren voorzien om de stress te verhinderen die ook nefast is voor de veiligheid; , Geen out-sourcing in praktijk brengen noch de privatisering van de spoordiensten;

19

VSOA

, Rechtvaardige concurrentievoorwaarden toepassen tussen de transportmiddelen, rekening houdend met o.a. de externe kosten; , De spoorwegen in de schoot van de overheidsdiensten houden; de richtlijn 1370/2007 (PSO richtlijn) gebruiken door het rechtstreeks toevertrouwen van overheidscontracten aan de spoorwegen, degelijke compensaties verlenen aan de spoorwegmaatschappijen voor de verplichtingen van publieke dienst die ze op zich nemen en de kwaliteit van de diensten verzekeren door de kwaliteit van de jobs.

Tot besluit heeft hij aan de Minister gevraagd een dergelijke politiek te ontwikkelen en te bevorderen op nationaal vlak en de Europese Commissie aan te spreken, en langs die weg ook de Ministerraad voor het Transport, om een halt toe te roepen aan de dogmatische liberalisatiepolitiek en meer vooruitgang te boeken voor wat de samenwerking betreft.

Spoorwegongeval in Buizingen : al 2 jaar geleden Van een droevige verjaardag gesproken. Inderdaad, op 15 februari 2010 reden in volle morgenspits op lijn 96 twee volle reizigerstreinen (250 tot 300 reizigers) op elkaar in Buizingen, deelgemeente van Halle. De schok was hevig. Er vielen niet alleen 125 zwaar- en lichtgekwetsten, de eindbalans was nog veel zwaarder : 19 doden. In de nasleep van deze zware catastrofe deed menig gerucht de ronde in de diverse media. Rekening houdend met de zwaarte van de feiten en de veiligheidsmiddelen die door de NMBS werden ingezet, besliste de Kamer van Volksvertegenwoordigers een speciale commissie Infrastructuur in het leven te roepen die in reeks hoorzittingen experten ondervroeg van de spoorwegen, de syndicaten, het management van de NMBS-groep, de Europese veiligheidsorganen, verantwoordelijken van andere netten, het comité van gebruikers van het openbaar vervoer enz.. Na een jaar intensief werk leverde de commissie een eindrapport af dat werd overgenomen door de Kamer. Ter herinnering: dit rapport besloot dat er een gedeelde verantwoordelijkheid was tussen de NMBS en de Overheid door het ontbreken van een efficiënt veiligheidssysteem en dit na 30 jaar beheer van de Belgisch spoorweg.

Maar tot de dag van vandaag is de “juridische” verantwoordelijkheid nog steeds niet gekend : defect in het signalisatiesysteem? menselijke fout? Niemand weet het precies. Onze verbazing was dan ook groot toen de pers ons berichtte dat het Parket van Brussel de families van de slachtoffers had meegedeeld, dat de rechtzaak zou plaats vinden in...2020. De werklast van de gerechtshoven kan niet alles verklaren. Hoe moeten de families zich voelen? In deze context hebben wij Minister van Justitie Turtelboom gecontacteerd met de vraag of ze deze informatie kan bevestigen of ontkrachten. Mocht dit worden bevestigd, dan vroegen wij haar naar de motieven waarom het op de lange baan wordt geschoven. Wij houden u op de hoogte van haar antwoord. Jacques Joie Federaal Secretaris


groep politie V S OA

20

ARGUMENT · MAART 2012

Eisenbundel VSOA-Politie 2012-2013 VSOA-Politie eist een precies en duidelijk sectorieel onderhandelingskader want we zijn in geen geval van plan een kat in een zak te kopen. Eerst en vooral willen wij samen een onderhandelingsplanning vastleggen met een duidelijke deadline. Tijdens het debat dient het kostenplaatje van elke maatregel die voorwerp uitmaakt van een consensus, bepaald. Tijdens het debat moeten de diverse actoren een duidelijke houding aannemen ten aanzien van de maatregelen om verrassingen en niet uitgevoerde akkoorden (zoals in het verleden) te vermijden. Eens de lijst met de verschillende maatregelen die tot een consensus leidden, is opgemaakt, dient deze in een bindende planning uitgewerkt en opgenomen in het protocol vóór het einde van de debatten. Het lijkt ons dan ook evident dat het begin van de discussie gelinkt is aan een bewijs van goede wil vanwege de politieke overheid door belangrijke akkoorden uit het verleden uit te voeren. De naleving en de uitvoering van deze akkoorden zijn dus een voorwaarde. Het jarenlange betoog dat wij reeds moeten aanhoren van de overheid dat de politie reeds een goed pecuniair statuut heeft, verheelt niet dat de herziening van de baremische schalen geen onterechte eis is. De overheid “vergeet” dat het statuut meer dan 10 jaar geleden onderhandeld werd !

KUL-norm herzien Net voor de hervorming werd er een capaciteitsberekening uitgevoerd door de KUL (Katholieke Universiteit Leuven). Deze zogenaamde KULnorm, een theoretische budgettaire minimumnorm, dateert van meer dan 10 jaar geleden en dient, gezien vele taken en technieken werden uitgebreid, de vraag van het terrein groeide en er op gebied van criminaliteit in deze tien jaar veel veranderde, dringend herzien. Een herziening in een debat waar syndicale organisaties moeten deelnemen. Wanneer de norm zou worden herzien dan dient tevens het debat gevoerd te worden van de kerntaken. Geweld tegen Politie Nu worden nog teveel taken uitgevoerd die niet tot de kerntaken van de Politie behoren. Men moet effectief de strijd aangaan tegen het geweld tegen de politieambtenaren en een globale bijstand organiseren.

De voorbije tien jaar steeg het aantal geweldsdelicten tegen politieambtenaren met 14 procent. Het is een publiek geheim dat gedurende jaren bepaalde beleidsmensen niet achter hun politiemensen stonden. Het globaal plan dient zowel de rechtstreekse gevolgen maximaal te voorkomen als de onrechtstreekse gevolgen, zoals het gevoel van gebrek aan steun die de slachtoffers te vaak ervaren, uit de wereld te helpen. Wij moeten trachten onze aanpak in zijn geheel te bekijken door de verschillende thema’s globaal te benaderen zoals in Nederland waar het “Landelijk Protocol geweld tegen Politieambtenaren” voorziet zowel in een eenduidige aanpak van de dader(s), als de ondersteuning van de politiemensen.

Boni-Santé In afwachting van de Boni-Santé ijveren wij verder voor gratis medische verzorging tijdens en na de loopbaan en het wegwerken van de verschillen tussen de verschillende personeelscategorieën. De ongelijkheid m.b.t. de gratis medische zorgen tussen het operationeel en CALog personeel wordt ervaren als een discriminatie. De beperkingen die worden opgelegd met betrekking tot “aangenomen geneesheren” blijven niet alleen een flagrante schending van de rechten van de personeelsleden maar veroorzaken tevens een verhoging van de nutteloze administratieve rompslomp ; de vrije keuze van arts moet mogelijk zijn. Men heeft een efficiënter kader nodig voor de relaties tussen de verschillende overheden en de vertegenwoordigers van het personeel. Uiteraard met het nodige respect voor de noodzaak van de sociale dialoog. Wij vernemen meer en meer dat afgevaardigden die hun nek durven uitsteken en opkomen voor het algemeen belang, bedreigd worden door hun overheden, hun carrièremogelijkheden teniet zien gaan, herplaatst worden onder het mom van reorganisatie (art. 44), enz. We merken tevens dat er vooral op lokaal niveau in zekere politiezones een syndicaal misprijzen bestaat dat harmonieuze relaties tussen overheid en personeelsvertegenwoordiging onmogelijk maken. Wij willen dus vragen aan de overheid om maatregelen in te voeren die in een betere bescherming van de syndicale afgevaardigde voorziet. De statutarisatie moet de regel zijn en de carrièremogelijkheden voor het CALog-personeel moe-

ten een realiteit worden. Contractuelen hebben geen enkele mogelijkheid om sociale promotie te maken. Nu nog steeds worden contractuelen aangeworven die sneller statutair worden dan collega’s met een statutariseringsbrevet. Hoewel duidelijk is aangegeven in het CALog-statuut dat aan deze mensen voorrang hebben, gebeurt dit op vele plaatsen niet.

Een jaar wachten De rekrutering van aspiranten moet voldoende zijn om de toekomst het hoofd te bieden, zonder dat er sprake kan zijn van een daling van het aantal aanwervingen. Jaarlijks ontvangt de Politie ongeveer 13.000 kandidaturen, waarvan er 1.300 slagen. Er worden slechts 1.000 laureaten gerekruteerd omwille van budgettaire beperkingen. Dit heeft als resultaat dat sommigen een wachttijd van meer dan een jaar moeten doorstaan. Dit is in schril contrast met de problematiek rond de leeftijdspiramide. De overheid dient de begrotingsnormen te verhogen tot 1.500 FullTimeEenheden/jaar. Het is noodzakelijk dat de selecties worden aangepast zonder dat de minimum kwaliteitsnormen (o.a. moraliteitsonderzoek) worden verlaagd. Een hervorming van de opleidingen is ook absoluut noodzakelijk. De politiescholen dienen te fungeren onder een federale structuur en gezag. De basisopleiding van de aspiranten moet immers uniform, eenvormig en kwaliteitsvol zijn. Een uniforme en structurele aanpak van zowel de opleiding, de ondersteuning als de eindexamens zullen er niet alleen voor zorgen dat de kwaliteit verhoogt maar dienen tevens te zorgen voor een respect voor normen en waarden. Wij pleiten al jaren voor een degelijke opleiding rijvaardigheid voor alle Politiemensen. Uit risicoanalyses is gebleken dat er wel degelijk een noodzaak bestaat om de bestuurders van prioritaire voertuigen een bijkomende rijvaardigheid en attitudevorming te laten volgen. Dit kan door zowel sensibiliseren als het correct en vooral veilig te leren sturen tijdens cursussen verhoogde rijvaardigheid. De ontwikkeling van een gespecialiseerde opleiding moet veel beter omkaderd zijn en moet onderworpen worden aan een lange termijn visie en analyse. Wij stellen echter vast dat het aanbod in voortgezette opleidingen ontoereikend is en te weinig gericht op eigenheden van de personeelscategorieën : het operationeel, het administratief en het logistiek luik. Wij stellen eveneens vast dat het aanbod van de opleidingen voor sommige personeelscategorieën (CALog niveau D) zeer povertjes is.


groep politie ARGUMENT · MAART 2012

Inhoudelijk blijkt er ook één en ander te schorten aan de opleidingen. Er werd gemeld dat sommige cursussen totaal ongeschikt bleken. Tevens moet de kans geboden worden om het CALog personeel toe te laten specifieke vorming te krijgen, buiten de gecertificeerde opleiding, die betrekking heeft op het uitoefenen van de functie (verdere specialisatie en/of nieuwe technieken) met het oog op een functie op maat van het personeelslid binnen de geïntegreerde politie.

Fin de carrière Invoeren van tussengraden om het gevoel van ‘fin de carrière’ te vermijden en de doeltreffendheid te verhogen (door bijvoorbeeld toegang tot kwalificatie van OGP). Oudere collega’s wensen naast een financiële loopbaan eveneens een loopbaan waar de anciënniteit zich eveneens in de graadaanduiding onderscheidt. Wij stellen voor dat in het basis en middenkader, naar analogie van het officierenkader, opnieuw twee graden worden ingevoerd. Al jaren pleit onze organisatie voor een eenvoudiger, economischer en transparanter mobiliteitssysteem. De selectieprocedures dienen dan ook naar een hoger niveau te worden gebracht. Best wordt de gehele mobiliteit federaal gestuurd. Men moet oudere collega’s kunnen overtuigen langer te werken. Om voor een deel aan het probleem van de leeftijdspiramide (vooral die van interventiediensten)

het hoofd te bieden, moet men maatregelen nemen die comfort/motivatie op het einde van de loopbaan en de valorisatie van de aanvullende jaren garanderen. Een correcte en eerlijker statutaire toepassing van het puntensysteem voor de kledij dat nu voor veel frustratie en verwarring zorgt omdat het systeem te ingewikkeld is. Voor de leden van gerechtelijke pijler is het onmogelijk om op een efficiënte wijze hun puntenenveloppe ten voordele van de dienst te gebruiken. Sport en het onderhouden van de fysieke conditie moet uitgebreid worden. Daar waar er qua geweldsbeheersing reeds regelmatig wordt getraind, is er qua fysieke conditie een grote leemte. De huidige regeling in de omzendbrief GPI 37 is ruim onvoldoende. Bovendien wordt die niet overal op dezelfde manier toegepast. Na de basisopleiding dient er een blijvende aandacht te worden geschonken aan de fysieke conditie van de politiemensen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om tijdens de diensturen aan de fysieke conditie te werken. Deze algemene maatregel zou er mede voor zorgen dat het imago van de Politie een positieve boost krijgt. Basisfunctionaliteiten moeten gegarandeerd worden. Elke politiezone dient minstens zeven basisfuncties te organiseren die ingebed zijn in de filosofie van de principes van gemeenschapsgericht politiewerk. Het gaat over de wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale recherche, handhaving van de openbare orde en verkeer.

21

VSOA

De toekomst van de gerechtelijke politie moet in zijn geheel opgehelderd worden. De gerechtelijke pijler lijdt nog steeds onder bijzonder zichtbare sporen van de hervorming. Wij stellen vast dat er nog statutaire verschillen blijven bestaan die zonder al te veel inspanning en met een beetje creativiteit zouden kunnen worden opgelost. De oorsprong van het Octopusakkoord en de wet op de Geïntegreerde Politie ligt specifiek voor het gerechtelijke luik in de mateloze concurrentie tussen de toenmalige verschillende politiekorpsen. Wij vrezen dat nu heel het gerechtelijke luik opnieuw bedreigd wordt door naijver tussen de lokale en de federale recherche van de Geïntegreerde Politie.

Historisch keerpunt Wij zijn van mening dat de politieke en administratieve overheden een historisch keerpunt moeten nemen in administratieve vereenvoudiging door het ontwikkelen van een meerjarenplan waar maximaal, weloverwogen en correct gebruik van informaticatools centraal moet staan. De verschillende manieren waarop het innen van de boetes van het Boetefonds worden georganiseerd, vallen ook onder deze logica van rationalisering. Een meer concrete invulling van onze eisenbundel kunt U raadplegen op onze website www.vsoa-pol.be

Memorandum (8)

Veiligheid heeft zijn prijs In Maart 2011 stelde het VSOA Politie zijn Memorandum voor aan de Pers. In de vorige edities werden reeds de eerste onderwerpen van het pré-memorandum aangehaald. In de komende maanden wordt telkens aandacht besteed aan onze visie waarbij de verschillende onderwerpen worden voorgesteld. Vincent Gilles – Nationaal voorzitter

STRUCTURELE DOELTREFFENDHEID 3. Gevangenentransport In 2009 besteedde de federale politie 73.360 uren aan het overbrengen van verdachten of gedetineerden van de ene naar de andere gevangenis. Dat is bijna 6.000 uren meer dan in 2008. Deze gepresteerde uren komen overeen met zo’n 48 effectieven. Cijfers van de Lokale Politie zijn (voorlopig) niet gekend. Niettegenstaande het veiligheidskorps reeds overbrengingen uitvoert worden de politiediensten nog teveel belast met deze taken.

Enige uitzonderding die hier zou op mogen gemaakt worden zijn de risicovollere overbrengingen dewelke dienen uitgevoerd worden met de nodige steun van gespecialiseerde eenheden bij de Federale Politie. De middelen die nodig zijn om het veiligheidskorps te versterken zullen gevonden worden bij de opmaak van de eindbalans van dit pré-memorandum.

4. De adequate grootte van een politiezone De huidige Minister van Binnenlandse zaken is het idee genegen dat er politiezones, op hun vraag, zouden fusi-

Vincent Houssin – Nationaal ondervoorzitter

oneren. Dit is een stap in de goede richting. Een ontbinding van zones dient echter absoluut vermeden te worden. Men dient zich echter geen illusies te maken, een schaalvergroting moet leiden tot reële schaalvoordelen. Een fusie van een staf van elk 30 personeelsleden mag nooit leiden tot een “etat-major” van 70 of meer. Wanneer een schaalvergroting wordt uitgevoerd dient men absoluut ook rekening te houden en concrete maatregelen uit te werken met betrekking tot de sociale kant en begeleiding van de personeelsleden.


rubrique en basonderwijs de casse V S OA

22

ARGUMENT · MAART 2012

Dossier Leerzorg

Een fundamentele onderwijshervorming vereist de nodige tools! Voormalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke lanceerde al eind 2005 zijn discussienota “Leerzorg”. Daarin stond dat kinderen met een handicap die het gewoon onderwijs aankunnen daar ook moeten terecht kunnen. Niettegenstaande het VSOA Onderwijs die maatregel nooit ongenegen is geweest, hebben wij altijd ernstige bedenkingen gehad omtrent de implementatie ervan. Indien geen draagvlak, dan maar dringende beleidsmaatregelen… Op 18 mei 2011 deelde het gemeenschappelijk vakbondsfront in een brief aan minister van Onderwijs Pascal Smet mee, dat er voor de gefaseerde implementatie van een decreet Leerzorg met een basisdecreet en aanbouwdecreten in het onderwijs onvoldoende draagvlak was. Het gemeenschappelijk vakbondsfront kwam tot deze conclusie na de vergaderingen van de resonantiegroepen waaraan naast de koepels van inrichtende machten en het GO! ook de vakbonden participeerden.

Op 15 juli 2011 besliste de Vlaamse Regering echter om, in afwachting van een invoering van leerzorg op langere termijn, een aantal dringende beleidsmaatregelen te nemen ten behoeve van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De intentie was om een aantal van die tweeëntwintig dringende beleidsmaatregelen op te nemen in het op stapel staande onderwijsdecreet XXII. Het gemeenschappelijk vakbondsfront is van oordeel, dat dit niet kan, omdat de overheid stelt - en wij zijn dezelfde mening toegedaan - dat maatregelen die een fundamentele onderwijshervorming inhouden moeten worden doorgevoerd via specifieke themadecreten. Daarop schreef het gemeenschappelijk vakbondsfront op 13 januari 2012 opnieuw een brief naar minister van Onderwijs Smet waarin het ingenomen standpunt uitgebreid werd toegelicht. De brief kunt u integraal van onze website downloaden; net als de “Open brief n.a.v. onderwijsregelgeving STICORDI” van de hand van: Prof. Dr. Wim van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, VUB en

mevr. Eva Staels, wetenschappelijk onderzoeker, PhD student Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, VUB, die onze stelling onderschrijft.

VSOA Onderwijs eist de nodige middelen Voor alle duidelijkheid willen wij nogmaals benadrukken, dat ook het VSOA Onderwijs van oordeel is, dat kinderen met een handicap die het gewoon onderwijs aankunnen, daar ook moeten terecht kunnen. Wij kunnen echter niet akkoord gaan met maatregelen die leiden tot een fundamentele onderwijshervorming zonder dat de Vlaamse regering daar de nodige tools tegenover plaatst. Dit zou alweer leiden tot extra werkdruk en taakbelasting en dat is voor ons niet langer aanvaardbaar. Marnix Heyndrickx Secretaris Onderhandelaar

Het volledige artikel kan u lezen op onze website: www.vsoa-onderwijs.be

SYNDICALE PREMIE: AANDACHT! Voor wie? Als lid van het VSOA Onderwijs ontvang je jaarlijks een syndicale premie. Daardoor krijg je ongeveer de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= refertejaar) aangesloten was en je uiteraard voldoende bijdrage hebt betaald. Indien je niet het volledige jaar aangesloten was, zal slechts een gedeelte van de syndicale premie betaald worden, a rato van jouw betaalde bijdrage. Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 een vakbondspremie toegekend aan een aantal categorieën personeelsleden, die nog geen recht hadden op een vakbondspremie. Het gaat om de volgende personeelsleden: 3 de contractuele personeelsleden tewerkgesteld als bediende in het gesubsidieerd vrij onderwijs of in een vrije hogeschool; dit zijn de personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van het Paritair Comité 225,

3 de personeelsleden van de vrije universiteiten, 3 de niet-CODO's en het logistiek personeel, tewerkgesteld bij een centrum voor basiseducatie. Meer informatie daarover vind je in de omzendbrief: “Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs”, met als referentie: PERS/2012/01, Publicatiedatum 26/01/2012 die werd gepubliceerd in afwachting van de goedkeuring van de wettelijke basis en onder voorbehoud hiervan.

Wanneer? Uiterlijk op 31 maart zal je als personeelslid uit het onderwijs een formulier ontvangen voor de aanvraag van een syndicale premie. Dit wordt je toegestuurd door de overheid die jouw loon uitbetaalt, nl. de Vlaamse Gemeenschap, provincie of gemeente.

Hoe aanvragen? Vul dit aanvraagformulier na ontvangst volledig in, vergeet het niet te dateren, te ondertekenen en er “gelezen

en goedgekeurd” bij te noteren en stuur het dan onmiddellijk op naar: VSOA Onderwijs, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel. Schoolafgevaardigden kunnen op hun school ook alle formulieren verzamelen en deze dan samen bezorgen aan de provinciale secretaris of opsturen naar ons secretariaat op bovenvermeld adres. Deponeer niet langer je aanvraagformulier in de brievenbus van een provinciaal kantoor of steek ze daar ook niet onder de deur in de hoop dat men dit toch doorgeeft. Vergeet niet dat 30 juni de uiterste datum is voor het indienen van jouw aanvraagformulier. Eerbiedig a.u.b. deze termijn. Hoe vroeger je het formulier indient, hoe sneller je de syndicale premie zal ontvangen op jouw rekening. Verdere informatie hieromtrent en de exacte bedragen van de premies vindt u ook op onze website: www.vsoa-onderwijs.be onder het item “Lid worden”. Karine De Dier Secretaris


onderwijs ARGUMENT · MAART 2012

Verkiezingen voorzitter en ondervoorzitter op 28 maart 2012

OPROEP TOT KANDIDATEN Conform het RIO van de groep Onderwijs van het VSOA worden er verkiezingen gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de groep. Personen wiens kandidatuur beantwoordt aan artikel 45 van het RIO van de groep kunnen zich kandidaat stellen. Art. 45. De kandidatuur voor het mandaat van Voorzitter of Ondervoorzitter van de Groep is slechts geldig indien: 1° de kandidaat op het ogenblik van de kandidaatstelling ten minste gedurende vijf jaar lid is van de Groep; 2° hij in regel is met de betaling van zijn vakbondsbijdragen aan de Groep; 3° hij vaste gemachtigde is geweest gedurende een periode van ten minste vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan zijn eerste aanduiding in de zin van artikel 12 van het ARIO-VSOA; 4° hij geen sanctie heeft gekregen in de zin van artikel 23 van het ARIO-VSOA in de periode waarin hij als permanent syndicaal afgevaardigde heeft gefungeerd. - De kandidaturen moeten vóór 10 maart 2012 elektronisch of bij een ter Post aangetekend schrijven worden verstuurd naar het Secretariaat-generaal van het VSOA, Langlevenstraat 27-29, 1050 Brussel. E-mail: vsoa@vsoa.eu - Een kopie van de kandidatuur moet eveneens vóór 10 maart 2012 worden verstuurd aan het Uitgebreid Bureau van de Groep, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel. E-mail: info@vsoa-onderwijs.be

23

VSOA

VSOA Onderwijs introduceert “Dienstverlening naar maat”

Een persoonlijk onderhoud met de provinciale secretaris kan nu ook op aanvraag Bij het VSOA Onderwijs bent u als lid géén nummer! Het is maar één van onze slagzinnen om aan te geven, dat onze organisatie dicht bij zijn leden staat en dat u te allen tijde op ons kan rekenen. Wij willen echter nog een stap verder gaan… Vandaar dat wij dan ook “Dienstverlening naar maat” willen introduceren. Tot op vandaag kon u enkel op woensdagnamiddag terecht in één van de provinciale kantoren voor een

persoonlijk onderhoud met de secretaris van uw afdeling. Vaak ging dat gepaard met lange wachttijden en dat willen wij u in de toekomst besparen. Een persoonlijk onderhoud met de bevoegde secretaris van uw afdeling is voortaan mogelijk op iedere werkdag - behalve tijdens de schoolvakanties - op de desbetreffende onderstaande locatie. U dient échter altijd vooraf een afspraak vast te leggen met de secretaris.

Antwerpen Sus Govaerts 0478/64 00 73

Oost-Vlaanderen Karine De Dier 0478/64 00 56

West-Vlaanderen Annie Bogaert 0478/64 00 72

ACLVB kantoor Londenstraat 25/1 2000 Antwerpen

ACLVB kantoor 3 Roeselare Antwerpsesteenweg 129 Jules Lagaelaan 14 9040 Sint-Amandsberg 8800 Roeselare

Limburg Marleen Deboes 0476/74 01 33

Vlaams-Brabant Marleen Deboes 0476/74 01 33

ACLVB kantoor Koningin Astridlaan 34 3500 Hasselt

VSOA Onderwijs Boudewijnlaan 20 – 21 1000 Brussel

Hoger Onderwijs Wauter Leenknecht 0470/ 19 29 88 VSOA Onderwijs Boudewijnlaan 20 – 21 1000 Brussel

3 Brugge ACLVB Houtkaai 23 8000 Brugge

Deze mededeling en publicatie op de website gelden als enige oproepen.

FAQ In deze terugkerende rubriek plaatsen wij een aantal vaak gestelde vragen van de afgelopen maand in de schijnwerpers. Van ons krijgt u het passende antwoord. V | Wat zijn de gevolgen voor mijn loon en anciënniteit als ik staak? Trek ik een stakersvergoeding? A | Het VSOA Onderwijs kan een stakingsaanzegging indienen voor: 1 uur, een halve dag of een volledige dag. Wanneer u staakt, spreekt het voor zich, dat u geen loon ontvangt voor dat uur of die halve of volledige dag. Staken heeft echter geen invloed op uw anciënniteit, berekening van het vakantiegeld en toelagen. Alle actieve leden (leden die minstens zes maanden lid zijn en volledig in orde zijn met de ledenbijdrage) die staken, hebben recht op een stakersvergoeding. Deze vergoeding wordt uitbetaald door storting op uw rekening en na voorlegging van een kopie van de weddenuittreksel waarop het bedrag van de wedde dat werd afgehouden (naargelang de duur van de stakingsperiode), vermeld wordt. U stuurt de kopie van uw weddenuittreksel mét vermelding van uw rekeningnummer op naar: VSOA Onderwijs, Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel. Verdere gedetailleerde informatie omtrent te vervullen formaliteiten vindt u op onze website: www.vsoa-onderwijs.be onder de link “Lid worden” bij het item “Staking”.

V | Mijn dochter is plots ziek geworden en ik kan haar onmogelijk alleen laten… Kan ik als onderwijspersoneelslid hiervoor beroep doen op een soort verlof? A | Een onderwijspersoneelslid kan beroep doen op “verlof wegens overmacht” naar aanleiding van ziekte of een ongeval van iemand die onder hetzelfde dak woont van dat onderwijspersoneelslid. Het kan hierbij gaan om volgende personen: de echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner; een bloed- of aanverwant van het personeelslid, diens echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner - onafgezien van de graad van verwantschap - of iemand die met het oog op adoptie of het uitoefenen van de pleegvoogdij opgenomen is in het gezin. Het “verlof wegens overmacht” kan worden toegestaan door de inrichtende macht. Het wordt aangevraagd bij de directie en er moet een medisch attest op het schoolsecretariaat worden ingediend waaruit blijkt, dat de aanwezigheid van het personeelslid vereist is als gevolg van ziekte of ongeval van één van hogervermelde onder hetzelfde dak wonende personen. Dit geldt evenzeer bij opname in een dagkliniek. Het “verlof wegens overmacht” is beperkt tot 4 dagen per burgerlijk jaar, wordt bezoldigd en het is tevens gelijkgesteld met dienstactiviteit.


onderwijs V S OA

24

ARGUMENT · MAART 2012

Nieuwjaarsreceptie Hoger Onderwijs

Talrijk opgekomen leden weten initiatief te smaken Op 27 januari hield de Afdeling Hoger Onderwijs haar nieuwjaarsreceptie in Gent. Voorzitter Louis Demeyere, ondervoorzitter Lutgarde Van der Snickt verwelkomden samen met Wauter Leenknecht, secretaris Hoger Onderwijs en VSOA-vrijgestelde aan de UGent, Filip Lobbestael, de uitermate talrijk opgekomen leden. Mark De Mulder, voorzitter van de groep De Post van het VSOA, was één van de opmerkelijke gasten.

Afdeling Hoger Onderwijs; strategische zet naar de toekomst Traditiegetrouw werd de avond ingezet met een aantal toespraken. Kersvers verkozen voorzitter Louis Demeyere benadrukte nogmaals, dat de oprichting van de afdeling Hoger Onderwijs een strategisch belangrijke zet naar de toekomst is en dat zij in haar prille bestaan al vruchten heeft afgeworpen. “De afdeling maakt het mogelijk om de stem van alle personeelscategorieën, zowel vanuit universiteiten als hogescholen, te verenigen, zodat alle beslissingen unaniem kunnen worden genomen. Dit vormt beslist een meerwaarde in vergelijking met de andere vakbonden, omdat deze in afzonderlijke afdelingen ingedeeld zijn”, aldus nog Louis Demeyere. Sociale verkiezingen; ook van belang voor het VSOA! Daarna was het de beurt aan gemandateerd secretaris Dirk De Vos. Hij gaf duiding bij het waarom van de staking van 30 januari en vestigde ook de aandacht op de op zijn minst merkwaardige rol die de pers daarin heeft gespeeld.

Verder besteedde hij ook aandacht aan de sociale verkiezingen die van 7 tot en met 20 mei 2012 in duizenden bedrijven uit de privésector zullen plaatsvinden. Ook bepaalde onderwijsinstellingen waaronder de VUB en de KU Leuven volgen deze regeling.

De sociale verkiezingen zijn een belangrijke representativiteitstest voor de vakbonden, waarbij er heel wat op het spel staat voor de sociale democratie. Niettegenstaande er in de openbare sector geen verkiezingen worden gehouden, zijn die toch van belang voor het VSOA… Het VSOA en de ACLVB maken immers deel uit van dezelfde vakbondsfamilie. Een hoge graad van representativiteit van de ACLVB komt dus ook het VSOA ten goede. Ook zorgen de contacten tussen professionelen, militanten en leden van overheidsen privésector voor een synergie. Bovendien verhogen ze de efficiëntie en doeltreffendheid wat dan weer het ledenaantal en de representativiteit op verschillende niveaus ten goede komt.

Overleg én draagvlak; twee vereisten voor een geslaagde hervorming Secretaris Onderhandelaar Marnix Heyndrickx sloot af met een toelichting omtrent de actuele stand van zaken van het overleg in een werk-

groep van Comité A, die zich buigt over de maatregelen inzake pensioenen. Alle toespraken hadden de pensioenhervorming als “gemene” deler. De invulling van het woord “gemene” lieten de sprekers echter over aan het publiek. Er werd afgerond met een duidelijke nieuwjaarsboodschap aan het adres van de voltallige regering; in casu de minister van Pensioenen: “Enkel wanneer de overheid bereid is om op een ernstige manier te praten over rechtvaardige en aanvaardbare hervormingen, die de werknemers ook een toekomstperspectief bieden, kan er een draagvlak voor die hervormingen gecreëerd worden.” Hopelijk dringt die boodschap door tot in de Wetstraat 16… De toespraken werden op applaus onthaald en leidden achteraf tijdens het gesmaakte diner tot heel wat nuttige opmerkingen en suggesties! Daarvoor alvast een welgemeend woord van dank! Zij zullen tijdens de onderhandelingen dan ook zeker worden meegenomen. Dirk De Vos Gemandateerd Secretaris Marnix Heyndrickx Secretaris Onderhandelaar

Argument  

Maart 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you