Page 1

Okolice Skwierzynne miesięcznik informacyjny

Nr 4-5 (192-193)/2012 ISSN 1234-1592

kwiecień/maj 2012 Hala dla Skwierzyny – teraz albo nigdy Po latach czekania i przeciągających się w nieskończoność dyskusji, Skwierzyna ma wreszcie szansę na uzyskanie potężnego dofinansowania do budowy hali widowiskowo-sportowej z prawdziwego zdarzenia. Aby obiekt mógł powstać, Rada Miejska musi jednak najpierw uchwalić niezbędną zmianę w budżecie. Pomysł na budowę hali widowiskowo-sportowej w naszej gminie jest stary jak kariera samorządowa Skwierzyny, a sam temat inwestycji - podnoszony od kilku kadencji. Dlatego też, w 2011 r. podjęto działania, które miały na celu umożliwienie realizacji długo oczekiwanej inwestycji. Inicjatywę gminy w tej sprawie poparły m.

in. lokalne środowiska związane ze sportem oraz nasze zespoły taneczne. Poza, powstałym w latach 80., budynkiem, w którym mieści się Zespół Edukacyjny (szkoła podstawowa i przedszkole integracyjne), Skwierzyna nie posiada bowiem żadnego nowoczesnego, wielkokubaturowego obiektu. Nowa hala ma powstać nieopodal - na placu przy ul. Konopnickiej. Nowa hala: co i za ile? Na chwilę obecną, władze samorządowe posiadają już wymaganą, pełną dokumentację, która kosztowała 360 tys. zł oraz wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. Co bardzo ważne, przyjęta w ubiegłym roku, strategia gminy zakłada, że priorytetem powinny być dla Skwierzyny te inwestycje, na które można otrzymać dofinansowanie z zewnątrz. Liczne rozmowy przedstawicieli lokalnego samorządu i burmistrza Tomasza Watrosa, a także nieustanne zabiegi i lobbowanie zaowocowały tym, że inwestycja ma realne szanse na uzyskanie środków z Ministerstwa Sportu. Zielone światło dał jako pierwszy marszałek województwa lubuskiego, wpisując skwierzyńską inwestycję do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego” i przeznaczając na nią kwotę dofinansowania w wysokości 2,99 mln zł (stanowi to połowę kosztów całej inwestycji). Dalszą procedurę będzie już prowadzić Ministerstwo Sportu i Turystyki, a skwierzyńscy urzędnicy muszą złożyć stosowny wniosek do 31 maja 2012 r. Aby tak się stało, musi natomiast zostać spełniony jeden zasadniczy warunek - znalezienie w budżecie gminy kwoty, która będzie wkładem własnym w realizację tego ambitnego zadania. Jak będzie wyglądała hala widowiskowo-sportowa w Skwierzynie? Aktualny projekt przewiduje dwukondygnacyjny budynek, podzielony funkcjonalnie na dwie części, rozdzielone przestronnym holem wejściowym. W głównym korpusie będzie się mieścić sala sportowa, wyposażona w boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną oraz koszykówkę. Zaprojektowano też zaplecze szatniowosanitarne, pomieszczenia dla sędziów, trenerów, magazyn sprzętu sportowego oraz ambulatorium. Powyżej tych pomieszczeń, będą się znajdować trybuny na 300 osób - z możliwością powiększenia o kolejnych 200 miejsc. Wysokość hali - od podłoża boiska do elementów podwieszonych pod sufitem - została ustalona zgodnie z obowiązującymi wymogami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ponadto, sala została zaprojektowana w sposób, który umożliwia jej szybki podział na trzy niezależne części, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z trzech boisk równocześnie. dokończenie str. 8

ZAREKLAMUJ SIĘ W OKOLICACH SKWIERZYNNYCH TEL. 697 087 233
Okolice Skwierzynne

Nr 4-5 (192-193)/2012

Działaj Lokalnie – sukces naszej gminy Ponad 8 000 zł dofinansowania dla dwóch projektów z terenu Gminy Skwierzyna - to efekt tegorocznego naboru w ramach programu „Działaj Lokalnie”. W ramach tegorocznego konkursu złożono 32 projekty, wśród nich znalazło się 5 aplikacji z terenu Gminy Skwierzyna. Komisja oceny projektów zdecydowała o dofinansowaniu 7 wniosków. Wśród wyróżnionych znalazły się aplikacje sołectwa Murzynowa i Przyjaciół Młodzieży przy ZST w Skwierzynie. W tegorocznym naborze jedynie w naszej gminie dofinansowano dwa projekty, w pozostałych samorządach wsparto po jednej aplikacji. Co będzie realizowane w ramach projektów? W Murzynowie planowane jest zagospodarowanie terenu pod miejsce wypoczynku

dla mieszkańców. Dzięki wspólnej pracy możliwe będzie przygotowanie ławek, oczyszczenie terenu i nowe nasadzenia.

miesiące kwotą do 6000 zł. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, domy kultury, szkoły, parafie i grupy nieformalne.

W internacie Zespołu Szkół Technicznych planowane jest natomiast przygotowanie pomieszczenia pod klub młodzieżowy. Niezbędne materiały będą współfinansowane ze środków programu „Działaj Lokalnie” natomiast prace wykonają wspólnie wolontariusze.

W tym roku zorganizowano spotkanie informujące w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, które odbyło się 11 kwietnia. W spotkaniu brał udział koordynator programu „Działaj Lokalnie” który podzielił się z uczestnikami praktycznymi informacjami nt. wnioskowania i rozliczenia projektów, pracownicy urzędu wsparli również w przygotowaniu wniosków.

Skwierzyna przystąpiła do programu „Działaj Lokalnie” w ubiegłym roku. Program organizowany jest wspólnie przez przystępujące samorządy oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która działa przez tzw. Lokalne Organizacje Grantowe (w przypadku naszej gminy to Fundacja na rzecz Collegium Polonicum). Program umożliwia dofinansowanie lokalnych inicjatyw angażujących mieszkańców co najmniej przez 3

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie www.dzialajlokalnie. pl, a z wynikami można zapoznać się na stronie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Laureatom gratulujemy i zapraszamy do aplikowania w kolejnym roku! (mf)

NICZYM FENIKS Z POPIOŁÓW 19 kwietnia na auli Liceum im. Ireny Sendler odbyło się spotkanie z Marią Kowalską, bohaterką dokumentu Michała Nekandy Trepki „Narodzona po raz drugi”. Senator Helena Hatka objęła wydarzenie patronatem honorowym. Maria Kowalska, wcześniej Masza Fajsztejn urodziła się w 1939 roku w Wilnie. Jej rodzice Jakub i Chana, z wykształcenia prawnicy, zatrudnili do opieki nad córką Polkę – Stanisławę Butkiewicz. Czyniąc to nie mieli świadomości jak ważną rolę kobieta odegra w życiu małej Maszy oraz całej rodziny. Kiedy Niemcy przejęli nad miastem kontrolę cała rodzina została umieszczona w gettcie. Ciężkie warunki odbiły się na zdrowiu dziecka. Masza ciężko zachorowała. Jej matce udało się skontaktować z dawną nianią i w umówionym miejscu przekazać dawnej piastunce. Do zakończenia wojny będą się ukrywać u rodziny Stanisławy Butkiewicz. Chana Fejsztajn przekazując córkę dawnej niani powiedziała jej także, że jeśli nie przeżyje wraz z mężem wojny, kobieta będzie mogła wychować ich córkę tak jak ze chce. Tak też się stało. Przekonana, że cała rodzina zginęła w getcie, po wojnie adoptowała dziewczynkę. Aby zatrzeć wszelkie ślady, już teraz Marii Butkiewicz, przesunięto datę urodzin o około półtora roku wstecz. W 1947 roku Maria rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Uczęszczali do niej Łemkowie, Tatarzy, Litwini, Ukraińcy i Polacy.

W tak małej społeczności wszyscy o sobie wiedzieli. Nikt nikomu nie dokuczał i nie zadawał żadnych pytań. W 1957 roku Maria wychodzi za mąż i przenosi się wpierw do Żagania a potem do Zielonej Góry. Stanisława Butkiewicz zawsze jej towarzyszy. Pozostaje z rodziną państwa Kowalskich aż do swojej śmierci w 1990 roku. Pośmiertnie zostaje odznaczona tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Talmud naucza, że kto ratuje jednego człowieka – ratuje cały świat. W Izraelu jest bohaterką, której nigdy nie zapomną. Podczas dyskusji po projekcji dokumentu, Maria Kowalska wspomniała, że przez lata było jej ciężko uczestniczyć w rozmowach na temat rodziny. Jej zginęła, więc nie widziała sensu by na ten temat dyskutować. Nie mogła powiedzieć ojcu i babce o tym, co lubiła i o czym marzyła. Najgorsze zaś było przeświadczenie, że to się nigdy nie zmieni. Ludziom nie mieści się w głowie, co czuje osoba która już nigdy więcej nie może zawołać Mamo! Dziadku!To dla nich czysta abstrakcja. W 2001 roku zapisała się do Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” – wtedy też odkrywa, że są ludzie z podobnymi historiami jak jej. W liście do Stowarzyszenia pisze, że zapamiętała z okresu wojny „zrywanie się w nocy, leżenie plackiem w lesie, przyprawiających o drżenie serca niemieckich motocyklistów,

jadących drogą przez las. Potrafiłam, zerwana ze snu, wyrecytować jak się nazywam, przeżegnać się i zmówić pacierz i być bardzo śmiała. Żeby odwrócić uwagę od moich czarnych kręconych włosów.” Dzięki studentce kulturoznawstwa Mariannie Hoszowskiej dowiaduje się także trochę na temat kolei losu swojej rodziny, która pozostała w Wilnie. Okazuje się także, że część jej bliskich przeżyła wojnę i mieszka w Izraelu. Udało się jej nawiązać kontakt z wujkiem i ciotką, a za ich pośrednictwem z pozostałymi krewnymi. Po tym wszystkim czuje się jakby była po raz drugi narodzona. Posiada rodzinę, która ją akceptuje i jest dla niej najważniejsza. Czas kiedy cierpiała i tęskniła po stracie najbliższych odszedł w dal. Teraz otworzyła się przed nią nowa droga i świat stał się zupełnie inny. (kd)


Okolice Skwierzynne

Nr 4-5 (192-193)/2012Inwestycje 2012 – raport za pierwszy kwartał Przebudowa ul. Leśnej w Skwierzynie. W dniu 02.04.2012r., została podpisana umowa na przebudowę ulicy Leśnej w Skwierzynie. Termin wykonania prac ustalono na 30 września br. Generalnym wykonawcą jest Konsorcjum firm „BRUBET Ryszard Winnicki z Międzyrzecza oraz ZAKŁAD DROGOWY Jerzy Górny z Międzychodu. Koszt wykonania przebudowy, zgodnie z zawarta umową wynosi 1.637.470,59 zł brutto. z czego 221 tys. zł jest dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

„Podpisanie umowy na remont ul. Leśnej”.

Wyczyszczenie, udrożnienie, inspekcja telewizyjnej, filmowanie, ocena stanu technicznego kanału deszczowego od ul. Szewskiej do ujścia przy wale rzeki Warty w miejscowości Skwierzyna. Zakres robót to udrożnienie , wykonania inspekcji telewizyjnej kanału od

ulicy Szewskiej do połowy ul. Głowackiego (pod budynkami mieszkalnymi o długości 120 mb) a także wykonanie robót polegających na wyczyszczeniu,  filmowaniu kanału deszczowego i ocenie stanu technicznego kanału od ulicy Głowackiego do ujścia przy wale Warty w Skwierzynie. Koszt wykonania usługi wynosi 45 264 zł brutto. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ RODMOST” z Gorzowa. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 maja br.

Melioracje I Etap - zostanie wykonany rów melioracyjny od stacji benzynowej Shell . Wykoszenie skarp i korony rowu, odkrzaczenie niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, czyszczenie przepustów na całym odcinku robót, odmulenie ręczne kinety urządzenia melioracyjnego do 40 cm wraz z rozplantowaniem urobku. II Etap - odtworzenie urządzenia melioracyjnego i przywrócenie odpowiednich spadków wraz z rozplantowaniem urobku, odkrzaczenie niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, konserwacja urządzenia melioracyjnego zlokalizowanego na terenie strefy przemysłowej w Skwierzynie. III Etap – roboty melioracyjne od strefy przemysłowej do zbiornika retencyjnego. Konserwacja urządzenia melioracyjnego od zbiornika do nasypu kolejowego przy  strefie przemysłowej, czyszczenie przepustów melioracyjnych, odkrzaczenie niezbędne do przeprowadzenia robót melioracyjnych, wyrywanie karczy, odmulenie kinety urządzeń melioracyjnych i przywrócenie odpowiednich spadków wraz z rozplantowaniem urobku. Koszt wykonania powyższej usługi zgodnie z przedstawioną najniższą ofertą wynosi 51 020,40 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 kwietnia br. Jednakże na wystąpienie komplikacji a mianowicie – wycinkę drzew na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego, przesunięto termin wykonania prac do końca kwietnia.

Drogi Opracowano dokumentację techniczną remontu dróg gminnych w miejscowości Krobielewko. Koszt wykonania tej inwestycji, to według kosztorysu inwestorskiego 775 109,27 zł brutto. Jednocześnie informuję, że burmistrz Tomasz Watros ubiega się o dofinansowanie remontu z środków pochodzących z budżetu Województwa Lubuskiego z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinansowania zgodnie z zasadami

i trybem przyznawania środków z budżetu województwa wynosi nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów netto realizacji zadania tj: 315 085,07 zł. Ponadto burmistrz, ze względu na bardzo zły stan techniczny, podjął decyzję o wykonaniu remontu nawierzchni ulicy Młyńskiej w Trzebiszewie . Przedmiot zamówienia dotyczy przede wszystkim przeprowadzenia robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni w miejscu istniejącej nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (wykonanych z trylinki oraz nieregularnej kostki brukowcowej). Droga ta zapewnia dojazd do pobliskich pól uprawnych, lasów, nieużytków oraz zabudowy jednorodzinnej. W związku z powyższym, burmistrz złożył kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Województwa Lubuskiego z programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt wykonania remontu drogi wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 337 960,16 zł brutto. Kwota dofinansowania zgodnie z zasadami i trybem przyznawania środków z budżetu województwa wynosi nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów netto realizacji zadania tj: 137 382,18zł.

Hala widowiskowo - sportowa Kolejnym krokiem w priorytetowym zadaniu inwestycyjnym jest rozpoczęcie budowy hali widowiskowo - sportowej przy ulicy Konopnickiej w miejscowości Skwierzyna Koszt opracowania dokumentacji technicznej wyniósł 360 tys zł., natomiast kosztorys inwestorski dla w/w zadania wynosi 5 451 397,11 zł, z czego 50% kosztów kwalifikowalnych, burmistrz zamierza pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zbigniew Moraczyński Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie

Łączenie spółek komunalnych Czy warto ponownie połączyć spółki komunalne? Koncepcja ta jest brana pod uwagę przez burmistrza Skwierzyny Tomasza Watrosa. Cel jest jeden – oszczędności. Z Zakładu Gospodarki Komunalnej kilka lat temu wyłoniono odrębną jednostkę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, motywem jaki przyświecał tu poprzednim władzom gminy był zamiar prywatyzacji ZWiK. W sytuacji, gdy gmina od tego pomysłu odstąpiła zasadność ich funkcjonowania w takiej formie budzi wiele wątpliwości.

Przede wszystkim są to wysokie koszty zarządzania spółkami np. konieczność powoływania i utrzymania dwóch odrębnych zarządów czy rad nadzorczych. (mp)
Okolice Skwierzynne

Nr 4-5 (192-193)/2012

Z wizytą w Bad Doberan Kilkuosobowa delegacja skwierzynian spędziła 4 dni w niemieckiej miejscowości Kühlungsborn, gdzie zaprzyjaźniona Fundacja AWO pokazywała w jaki sposób zarządza lokalnymi przedszkolami, domami dziecka i ośrodkami dla osób starszych. Kwietniowa wizyta w, położonym nieopodal Rostocku, niewielkim mieście nad Bałtykiem, była możliwa dzięki zaproszeniu, skierowanemu na ręce burmistrza Skwierzyny, przez Martinę Wagner, reprezentującą Fundację AWO. Tę samą, dzięki której powstał w Murzynowie nowoczesny plac zabaw, i dzięki której, dzieci z naszej gminy mogły się cieszyć ze wspaniałych paczek na Święta. Olbrzymi udział w nawiązaniu i podtrzymywaniu bardzo dobrych relacji miedzy AWO a gminą Skwierzyną, ma oczywiście również matka pani Martiny - pochodząca z Murzynowa, Hildegard Schmidt, która za każdym razem, gdy rozmawiało się o jej rodzinnym miejscu zamieszkania, nie potrafiła ukryć pozytywnego wzruszenia.

nego NRD fundacja funkcjonuje dopiero od zjednoczenia Niemiec w 1989 r., to na terenie powojennych Niemiec Zachodnich, AWO prowadzi swoją działalność już od dobrych kilkudziesięciu lat. Doświadczenie i sprawdzone rozwiązania widać w projektach i ośrodkach, którymi AWO zarządza: przedszkola, rodzinne domy dziecka, domy pobytu dla osób starszych, szpitale - lista instytucji podległych Fundacji jest naprawdę długa. A działalność fundacji to także niezliczone wyjazdy podopiecznych AWO na ferie i wakacje - również w międzynarodowym wymiarze, bo w przedszkolne czy uczniowskie wymiany, zaangażowała się mocno między innymi zaprzyjaźniona gmina z Czech. Zresztą - wiele wskazuje na to, że już niebawem okazję na wyjątkowe wakacje otrzymają również dzieci ze Skwierzyny i okolic.

Bez kamer i płotów

Reprezentacja gminy Skwierzyna wyruszyła w kierunku Bad Doberan w poświąteczny wtorek. Poza burmistrzem Tomaszem Watrosem, do Niemiec pojechali także, między innymi: dyrektor skwierzyńskiego szpitala Marzena Kucharska, kierownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Czaczkowska oraz Włodzimierz Szopiński, reprezentujący Lubuski Związek Organizacji Pozarządowych.

Podczas pobytu w Niemczech, reprezentacja naszej gminy zobaczyła „od kuchni“, wybudowane kilka lat wcześniej, przedszkole w Kröpelin oraz tamtejszy dom opieki dla osób starszych, a także ośrodek dla dzieci i młodzieży samym w Kühlungsborn, będący zarazem bazą noclegową naszej delegacji. W każdym z tych miejsc, towarzyszyli skwierzynianom niemieccy gospodarze oraz sami „mieszkańcy“. Nie zabrakło także osób zarządzających poszczególnymi ośrodkami, a nawet przedstawiciela lokalnych mediów.

W późnych godzinach popołudniowych wszyscy dotarli bezpiecznie do - oddalonego o kilka kilometrów od Bad Doberan - ośrodka dla dzieci i młodzieży w Kühlungsborn, prowadzonego oczywiście przez Fundację AWO. Na wspólnej kolacji, Martina Wagner, wraz z obecną na spotkaniu mamą, opowiadała gościom o bogatej historii oraz o zasadach funkcjonowania AWO. Co ciekawe, choć na obszarze daw-

W imponującym, bogato wyposażonym budynku przedszkolnym, najwięcej uśmiechów wywoływały oczywiście, żywiołowo bawiące się dzieciaki - zwiedzanie odbywało się bowiem niedługo przed popołudniową drzemką. W domu dla seniorów, pozytywnym zaskoczeniem była niezwykle rodzinna atmosfera w całej placówce (obecność domowych zwierząt, imienne pokoje, ciągłe wyrazy sympatii ze strony miejsco-

Zarządzanie po niemiecku

wych), a także brak - charakterystycznego dla tego typu instytucji - monitoringu czy ogrodzeń na terenie całego obiektu. Z kolei w domu dla dzieci z trudnych rodzin, największe wrażenie zrobiła na zwiedzających informacja, że zdecydowana większość przebywających w ośrodku dzieci, wraca z czasem do swoich rodzin bądź z powodzeniem, szczęśliwie wchodzi dorosłe życie. Adopcja jest bowiem w Niemczech ostatecznością, a AWO i podobne organizacje robią wszystko, aby pomóc nie tylko swoim podopiecznym, ale i ich rodzicom.

Polacy są wszędzie W czasie wizyty skwierzynian nad Bałtykiem, doszło też do bardzo ciekawego spotkania z panem Jerzym - urodzonym w Gdańsku Polakiem, który, wraz z niemiecką matką, wyemigrował po II wojnie światowej do NRD. O Polsce, nigdy jednak nie zapomniał, a kiedy tylko dowiedział się, że z wizytą w Kühlungsborn przebywa delegacja ze Skwierzyny, od razu zdecydował, że takiej okazji zwyczajnie zmarnować nie wolno. Nie skończyło się zresztą na - skądinąd bardzo interesujących - rozmowach, bo dzięki panu Jerzemu, nasza gmina wzbogaciła się o dwa duże telewizory. Ich gabaryty były na tyle imponujące, że przy pakowaniu walizek do samochodu, wydawało się wręcz przez dłuższą chwilę, że jedna z uczestniczek będzie musiała stanąć przed niełatwym wyborem: telewizor do szpitala albo - równie imponujący gabarytowo - bagaż.

Głowy pełne pomysłów Warto podkreślić, że nasi niemieccy przyjaciele zadbali nawet o zorganizowanie skwierzynianom czasu wolnego - był więc rejs statkiem po zatoce w Warnemünde, wieczorny grill czy zwiedzanie Rostocku. Z kolei w drodze do Bad Doberan, oraz w czasie powrotu, grupa oglądała uroki innych hanzeatyckich miast: Greifswaldu, Wismaru czy Stralsundu. Rewizyta przedstawicieli AWO w Skwierzynie, odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Najważniejsze jednak, że w międzyczasie, uczestnicy wyjazdu będą mogli przekazywać w swoich instytucjach wiedzę oraz rozwiązania, jakie udało im się zdobyć, oglądając z bliska placówki niemieckiej Fundacji. Pomysłów i dobrych praktyk z pewnością nie zabraknie. (tb) Podziękowania dla pana Henryka Klińskiego za pomoc i tłumaczenie. Biurmistrz Skwierzyny Tomasz Watros


Okolice Skwierzynne

Nr 4-5 (192-193)/2012WYJĄTKOWY OBRAZ W SKWIERZYNIE W ramach kwietniowych Misji Świętych, do Skwierzyńskiej Parafii na kilka dni przyjechał obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”. Istnieją dwie słynne wersje tego dzieła. Pierwsza autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego oraz druga trochę późniejsza Adolfa Hyły. W Skwierzynie mieliśmy okazje zobaczyć właśnie ten pierwszy obraz. Artysta pracował nad nim ponad półtora roku. Po raz pierwszy został pokazany wiernym w 1935 w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,

w dniu Święta Miłosierdzia Bożego w Ostrej Bramie w Wilnie. Obraz do Skwierzyny dotarł 25 kwietnia w honorowej asyście Ochotniczej Straży Pożarnej. W miejscu przejęcia czuwało wielu wiernych. W kolejnych dniach mieszkańcy Murzynowa oraz Świniar mieli także okazję uczestniczyć w nabożeństwach z udziałem obrazu Jezusa Miłosiernego. 29 kwietnia został uroczyście pożegnany i udał się w dalszą drogę. (kd)

PODSUMOWANIE III RAJDU KATYŃSKIEGO W dniu 13 kwietnia 2012 r. dla uczczenia 72. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, uczniowie skwierzyńskich i międzyrzeckich szkół wzięli udział w III edycji Rajdu Katyńskiego.

Tegoroczny Rajd został objęty patronatem honorowym Burmistrza Skwierzyny Tomasza Watrosa. Imprezę zorganizowało Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie. Koordynatorkami tego przedsięwzięcia były nauczycielki ZST – B. Kałakuka, B. Michalak. W rajdzie uczestniczyło sześć drużyn oraz gościnnie grupa z Liceum Kolejowego z Ukrainy.

W tegorocznej edycji zmagać się ze sobą będzie sześć grup: 1. Wolontariat ZST ze Skwierzyny 2. Gimnazjum ze Skwierzyny 3. Zespół Szkół Edukacyjnych z Międzyrzecza 4. Liceum Ogólnokształcące ze Skwierzyny 5. Młodzież Misjonarska ze Skwierzyny 6. Zespół Szkół Technicznych ze Skwierzyny

zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu. Piąte miejsce i także 44 punkty, zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie. Najmłodsi uczestnicy rajdu – Skwierzyńscy gimnazjaliści – zajęli szóste miejsce z 30 punktami.

Drużyny w trakcie pokonywania trasy napotkają na swojej drodze punkty z zadaniami m. in. punkt strzelniczy, punkt wiedzy o Katyniu, pierwszej pomocy, leśny oraz gilotyna.

Nagrody ufundowali: – Burmistrz Skwierzyny, – Starosta Powiatowy w Międzyrzeczu, – Nadleśnictwo w Skwierzynie, – Firma LUBAS poliuretany, – Zakład Zegarmistrzowski p. Józef Jakubowski, Podziękowania kierujemy także do Biura Turystyki Aktywnej LEADER TEAM w Skwierzynie, za przygotowanie i obsługę stanowiska konkurencji „Niespodzianka” (strzelnica).

Zwyciężyła drużyna Szkolnego Koła Wolontariatu przy ZST w Skwierzynie, uzyskując 49 punktów. Młodzież reprezentująca Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie, zajęła drugie miejsce (48 punktów). Na trzecim miejscu uplasowała się grupa młodzieży Misjonarskiej z Parafii Skwierzyńskiej (46 punktów). Czwarte miejsce z 44 punktami,

Rajd zakończył się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników, opiekunów i gości. Była grochówka, ciasto i inne frykasy, co sprzyjało miłej atmosferze, przepełnionej wrażeniami z imprezy.

Informacja: ZST B. Kałakuka

SKWIERZYNA PONOWNIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH Podczas XXIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 16 kwietnia, radni województwa podjęli decyzję o dofinansowaniu projektów w ramach regionalnego programu „Lubusik”. Wśród laureatów konkursu ponownie znalazła się Skwierzyna. Projekt budowy boisk do piłki siatkowej pod hasłem „Lubusik - sportowe Lubuskie na lato” został zainaugurowany w ubiegłym roku przez samorząd województwa. To unikalna inicjatywa w skali kraju - żaden inny region dotychczas nie wspierał rozwoju piłki plażowej. W ub. roku dofinansowanie

uzyskało 27 projektów tym roku dofinansowano 30 boisk. Tegoroczne zasady uległy jedynie kosmetycznym  zmianom w stosunku do ubiegłego roku. Gminy z całego regionu mogły zgłaszać projekty budowy boisk do piłki siatkowej na swoim terenie. Dofinansowanie dla projektu sięga 6000 zł i obejmuje przygotowanie boiska oraz organizację turnieju piłki siatkowej. Nowe boisko zaplanowano tuż obok już istniejącego „Lubusika” na terenie Zespołu Edukacyjnego. Taka lokalizacja boiska odpowiada potrzebom szkoły, a dzięki centralnemu położeniu będzie ono łatwo

dostępne dla uczniów Liceum. CKP, Gimnazjum i ZST. Z boiska będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Dodatkowo firma STRABAG (jeden z wykonawców drogi ekspresowej S-3), dzięki staraniom burmistrza Skwierzyny Tomasza Watrosa wykona dodatkowe 3 boiska do piłki plażowej oraz jedno do plażowej piłki nożnej. Zatem razem z istniejącym i planowanym „Lubusikiem” Skwierzyna będzie miała aż 5 boisk do piłki siatkowej. (mf)
Okolice Skwierzynne

Nr 4-5 (192-193)/2012

Skwierzyński przedsiębiorca na Motor Show 2012

Uczennica z Trzebiszewa wyróżniona w konkursie

Motor Show to największe targi motoryzacyjne w Polsce. Na tegorocznej edycji w Poznaniu, w dniach 13 – 15 kwietnia, skwierzyński przedsiębiorca miał dwa stoiska. Chodzi oczywiście o firmę Le - Gum, której właścicielem jest pan Tomasz Leśniak.

Klaudia Mrowicka , uczennica kl. V Społecznej Szkoły w Trzebiszewie , została wyróżniona w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, Lubuski Punkt Informacyjny EUROPA DIRECT ZIELONA GÓRA, Regionalny Ośrodek EFS w Zielonej Górze.

Działająca na lokalnym rynku od 1990 r. firma zajmuje się kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych, przede wszystkim serwisów wymiany opon (maszyny wulkanizacyjne). (mp)

mgr Justyna Brzezińska

Wszystkim sąsiadom, przyjaciołom i znajomym, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego kochanego Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka

Ś.P. Alojzego Ruckiego serdeczne podziękowania składa Rodzina.

Przyjaciel Skwierzyny w prokuraturze W styczniu 2012 burmistrz Skwierzyny Tomasz Watros oraz dowódca skwierzyńskiego dywizjonu ppłk Dariusz Stróżewski podpisali Deklarację o Współpracy pomiędzy Gminą a miejscowym Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej. W podziękowaniu za zaangażowanie w życie gminy burmistrz wręczył dowódcy statuetkę „Przyjaciel Skwierzyny”. Sprawa znalazła swój finał w prokuraturze.

Inicjatorem zgłoszenia sprawy do organów ścigania jest przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Rucki. Jego zdaniem burmistrz przekroczył swoje uprawnienia, bowiem nadawanie tytułów, w tym honorowego obywatela miasta jest wyłącznie kompetencją rady umocowaną prawnie w statucie. „Wręczenie statuetki z tytułem Przyjaciel Skwierzyny, nie jest równoznaczne z nadaniem tytułu Honorowego

Obywatela i nie wiązało się z przywilejami gwarantowanymi przez Statut Gminy. Była to wyłącznie forma podziękowania za współpracę miedzy innymi przy organizacji imprez gminnych” komentuje Watros, który żałuje i obawia się, że takie postepowanie przewodniczącego nie tylko psuje wizerunek gminy ale niweczy wiele wysiłków, które mogą służyć wszystkim. (mp)

Zwycięska passa Zespołu „Nowinka” trwa!!! Tancerze i tancerki Zespołu Tanecznego „Nowinka” wrócili z 6 miejscami na podium z Inowrocławia i w ciągu tygodnia zdążyli powiększyć dorobek medalowy biorąc udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Tańca, który odbył się 28.04.2012r. w Sulechowie. Skwierzyńska „Nowinka” wystawiła trzy układy taneczne. Wśród nich po raz pierwszy zadebiutowała najmłodsza grupa Zespołu w wieku od 3 do 6 lat. Tuż po rejestracji Zespołu nastąpiła próba parkietu. Trwała ona bardzo krótko ponieważ każda z 35 prezentujących się na Festiwalu grup tanecznych chciała wypróbować parkiet. O godz. 10.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy po czym prowadzący zaprosił wszystkich uczestników do zmagań tanecznych. Pierwszą formacją zaprezentowaną przez Zespół „Nowinka” był układ „Upadłe Anioły”. Była to nowa choreogra-

fia, którą ćwiczymy zaledwie od tygodnia a przygotowała ja Kierownik ArtystycznyManuela Mamys. Tancerze zatańczyli ją po raz pierwszy i ku zaskoczeniu otrzymali za nią II miejsce.

Gdy najmniejsze pociechy Zespołu zakończyły układ u jury na twarzach pojawił się uśmiech a publiczność zgromadzona na sali oszalała z zachwytu, nagradzając prezentację maluchów gromkimi brawami.

Zaraz po przerwie najstarsza grupa zaprezentowała się w układzie „FBI”. Od początku tego roku jest to najbardziej utytułowana prezentacja Zespołu. Brała udział m.in.: w programie Telewizji Polsat- „Got to danceTylko Taniec”. Również w tym przypadku nie mogło być inaczej. „Nowinka” w tej kategorii otrzymała od jury I miejsce.

Cała „Nowinka” wraz z instruktorem, opiekunami i rodzicami z niecierpliwieniem oczekiwała werdyktu. Opłacało się. Prowadzący odczytując werdykt poinformował, że najwyższy laur trafia w ręce najmłodszej grupy Zespołu „Nowinka”. Maluszki odebrały od przewodniczącej jury pani Bogusławy Szczepanik- Zasada wspaniały puchar za I miejsce. Rodzice jak i sama Kierownik Zespołu, która włożyła dużo pracy w przygotowanie naszych maluszków byli dumni ze swoich podopiecznych, że po raz pierwszy stanęli od razu na najwyższym stopniu podium.

Trzecim i ostatnim układem prezentowanym na Festiwalu w Sulechowie była choreografia „Słoneczniki”. Tańczyła ją najmłodsza grupa „MAŁA NOWINKA” która powstała we wrześniu 2011r. są to dzieci w wieku od niespełna 3 do 7 lat i był to ich premierowy występ oraz pierwszy fetiwal.

Manuela Mamys


Okolice Skwierzynne

Nr 4-5 (192-193)/2012RAJD SZLAKIEM BOBRÓW 2012 - ZAPRASZAMY! Już 16 czerwca 2012 r., odbędzie się tegoroczna edycja Rajdu Bobrów. Od 30 kwietnia prowadzone są zapisy dla uczestników. „Na Sportowo”. Pod takim hasłem 16 czerwca 2012 r. ze skwierzyńskiego rynku wystartują uczestnicy XII Międzynarodowego Rajdu Samochodowego Turystyczno-Nawigacyjnego „Szlakiem Bobrów”. W tegorocznej edycji rajdu zaplanowano udział 50 załóg. Załogi zmierzą się z trasą liczącą ok. 90 km oraz wieloma atrakcjami i konkurencjami. Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę i rodzinną atmosferę oraz poznanie wielu ciekawych zakątków urokliwej Ziemi Lubuskiej. Dla wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rajdu. Zgłoszenia i regulamin będzie dostępny w biurze rajdu w Księgarni

w Skwierzynie, ul. Rynek 2 tel. 95 71 72 200 oraz na stronie internetowej - www.skwierzyna.novedad.pl od 16 kwietnia 2012 r. Patronat medialny: Gazeta Powiatowa Międzyrzecz. Zapisy od 30 kwietnia i potrwają do wyczerpania miejsc nie dłużej niż do 1 czerwca. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem tel. 602 471 722 Jan Kaczmarczyk . Zapraszają organizatorzy: Skwierzyńska Sekcja Cyklistów, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Gmina Skwierzyna, Nadleśnictwo Skwierzyna, Gmina Deszczno, Bank Spółdzielczy w Santoku.

REMIX ZWYCIĘŻA NA „DANCE TALENT” 15 kwietnia tancerze Studia Tańca „Remix” uczestniczyli w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Dance Talent” w Gdańsku. Odnieśli tam ogromny sukces. Remix zatańczył 13 tańców, z czego wszystkie zaprezentowane choreografie zostały docenione i uhonorowane pucharami. • I miejsce w kategorii show dance mini formacje powyżej 15 lat za taniec „Dwa Światy”, • I miejsce w kategorii taniec współczesny formacje powyżej 15 lat za taniec ”W cierpieniu”, • I miejsce w kategorii show dance formacje powyżej 15 lat za taniec „Po zmroku”, • I miejsce w kategorii show dance mini formacje do lat 11 za taniec „Myszki”, • I miejsce w kat. inne formy tańca formacje do 11 lat za taniec „Piraci” • I miejsce w kat. show dance formacje do 15 lat za taniec „Alicja w Krainie Czarów” • II miejsce w kat. taniec współczesny formacje do 11 lat za taniec „Karuzela”, • II miejsce w kat. inne formy tańca mini formacje do lat 15 za taniec „Łabądki”,

• II miejsce w kat. inne formy tańca formacje powyżej 15 lat za taniec „Bogowie i Herosi”, • II miejsce w kat. inne formy tańca mini formacje powyżej 15 lat za taniec „Kim jestem”, • II miejsce w kat. disco dance formacje pow. 15 lat za taniec „Dysturbia” • III miejsce w kat. disco dance formacje do 11 lat za taniec „Stewardessy” • III miejsce w kat. inne formy tańca mini formacje do 11 lat za taniec „Elfy” Tancerze Remixu zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi wrócili do Skierzyny z trzynastoma pucharami. Ciężka praca opłaciła się. Miło było 13 razy usłyszeć famfary, gdy konferansjer wyczytywał po raz kolejny „…nagroda dla Studia Tańca Remix ze Skwierzyny….”. Gratulacje i podziękowania należą się tancerzom za profesjonalne występy jak i rodzicom, którzy przez 10 godzin podczas trwania turnieju pomagali przy przebieraniu kostiumów, w robieniu makijaży, szykowaniu rekwizytów i robieniu zdjęć. Takie sukcesy motywują do dalszego wysiłku a to jest potrzebne ponieważ przed tancerzami kolejne turnieje taneczne. Wioletta Robak - Gabarkiewicz

Miesięcznik Informacyjny „Okolice Skwierzynne”, NR 4-5 (192-193)/2012 Redakcja w składzie: Marta Piekarska (redaktor naczelny), Karolina Dzierżyńska, Mariusz Florczak, Henryk Wojciechowski. Wydawca: TradeCon Kontakt z redakcją: ul. Spichrzowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: os@skwierzyna.pl Wykonanie i druk: SONAR sp. Z o.o., ul. Kostrzyńska 89, 66-440 Gorzów Wlkp. Nakład 1500 egzemplarzy.

Wpłat dokonywać można na konto: CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W SKWIERZYNIE UL. RYNEK 6, 66-440 SKWIERZYNA Nr rach. 79 8372 0008 0000 0765 2000 0001 dopiskiem „RAJD”. (jk)

Wanda z Mickiewiczów Imielita

ANIOŁ

W naszej Skwierzynie cud nie lada, w aptece za ladą anioł zasiada. Anioł bez skrzydeł, lecz serca wielkiego, anioł kobieta godna zaszczytu tego. Niech długie lata będzie naszym aniołem, życzliwością nas darzy i dobrym słowem. Przy tym aniele są jeszcze aniołki, zawsze uśmiechnięte miłe jak skowronki. Szczere gratulacje dla pani mgr Czujko – Cyrońskiej z wyróżnienia tego, niech będzie nadal dla wszystkich wzorem i opiekuńczym naszym aniołem.


dokończenie ze str. 1

Hala dla Skwierzyny – teraz albo nigdy Po przeciwnej stronie holu, znajdować się będą siłownia, sala fitness oraz dwa boiska do gry w squasha, ze wspólnym zapleczem szatniowo-sanitarnym. Całość uzupełni funkcjonalna kawiarnia oraz dwa pomieszczenia z ogólnodostępnymi węzłami sanitarnymi. Według wstępnych szacunków, roczny koszt utrzymania obiektu wyniesie nie więcej niż 200 tys. zł - przy czym gmina, będzie musiała pokrywać tylko połowę tej kwoty. Hala czy kino? - Nie spodziewaliśmy się, że taka duża szansa pojawi się dla Skwierzyny już w tym roku - nie ukrywa burmistrz Tomasz Watros. Teraz, stawia on sobie za cel przekonanie Rady Miejskiej do tego, że taką okazję trzeba wykorzystać, a co za tym idzie - warto uchwalić zmiany w budżecie. W ocenie burmistrza, szansa na dofinansowanie inwestycji w takiej kwocie może się już przyszłości nie powtórzyć. - W całym województwie, istnieje zaledwie 5 gmin, które nie posiadają nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej. Czas najwyższy, aby podjęć decyzję, w jakim kierunku chcemy zmierzać - podkreśla. I zapewnia, że nowa hala znalazłaby się wśród najlepszych i najładniejszych tego typu obiektów w regionie.

W uchwale budżetowej na bieżący rok, Rada Miejska przeznaczyła już 800 tys. zł na remont sali kinowej w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury. Niestety, gmina nie jest w stanie wykonać dwóch tak dużych inwestycji jednocześnie. Samorządowcy stoją więc dzisiaj przed wyborem - nie jest bowiem tajemnicą, że budowa hali odsunie w przyszłość planowany remont kina. Z uwagi na finansowy wymiar tej decyzji, władze samorządowe chcą ją podjąć przy dużym uczestnictwie mieszkańców - organizując 16 maja konsultacje społecznie. Ich wynik będzie miał istotny wpływ na ostateczny werdykt. Na dzisiaj, część radnych, jest pomysłowi budowy hali przeciwna. Wynik głosowania nad zmianami w budżecie zdominuje najbliższą sesję Rady, która odbędzie się 24 maja. Jeżeli Rada Miejska wyrazi zgodę na inwestycję i zabezpieczy w budżecie odpowiednią kwotę, rozpoczęcie budowy hali będzie możliwe jeszcze w tym roku, a pierwsze zawody w nowym obiekcie będzie można rozegrać wiosną 2014 r. Czy mieszkańcy naszej gminy otrzymają wreszcie możliwość zdrowego i aktywnego spędzania czasu, bez potrzeby wyjeżdżania z miasta? Jeszcze nigdy nie było tak blisko. Teraz, wszystko w rękach radnych. Henryk Wojciechowski

Okolice Skwierzynne - maj 2012  

news, local

Okolice Skwierzynne - maj 2012  

news, local