Page 1

Okolice Skwierzynne miesięcznik informacyjny

Nr 10 (188)/2011 ISSN 1234-1592

grudzien 2011

Nadrobić zaległości i wyjść na prostą

Burmistrz Tomasz Watros podsumowuje pierwszy rok kadencji

str. 7
Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

w yd a r z e n i a Gmina Fair Play 2 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom X edycji konkursu „Gmina Fair Play”. Do Warszawy po odbiór certyfikatu „Gmina Fair Play” pojechał na specjalne zaproszenie Burmistrz Skwierzyny Tomasz Watros gdzie na gali odebrał zasłużoną dla naszej Gminy nagrodę w postaci Certyfikatu „Gmina Fair Play” w kategorii: MIASTECZKO I MAŁE MIASTO - Gmina, w której zlokalizowane są miejscowości, z których przynajmniej jedna posiada prawa miejskie, lub gmina obejmująca tylko jedno miasto, o liczbie ludności do 30.000 mieszkańców. „Gmina fair play” w liczbach Do udziału w X edycji konkursu zgłosiły się 72 samorządy z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 66 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W dziesięciu dotychczasowych edycjach konkursu „Gmina Fair Play” nagrodziliśmy 485 gmin, którym łącznie przyznane zostały 1104 certyfikaty „Gmina Fair Play.” Kategorie konkursu: W konkursie i programie certyfikacyjnym przewidzieliśmy sześć kategorii: • gmin wiejskich agro - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw miejskich, a których rozwój jest związany z rolnictwem, agrobiznesem lub szeroko rozumianym przetwórstwem rolno-spożywczym; • gmin wiejskich wielofunkcyjnych - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw miejskich; o zróżnicowanych funkcjach rozwojowych, obejmujących przynajmniej dwie różne dziedziny gospodarki; • miasteczek i małych miast - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których przynajmniej jedna posiada prawa miejskie, lub gminy obejmujące tylko jedno miasto o liczbie ludności do 30.000 mieszkańców; • średnich miast - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których przynajmniej jedna posiada prawa miejskie, lub gminy obejmujące tylko jedno miasto o liczbie ludności od 30.001 do 100.000 mieszkańców;

fot. Archiwum UM

• dużych miast - kategoria ta obejmuje gminy miejskie, o liczbie ludności powyżej 100.000 mieszkańców; • gmin turystycznych - kategoria ta obejmuje gminy, w których turystyka stanowi istotną dziedzinę gospodarki, lub które stymulują rozwój turystyki w oparciu o posiadane walory turystyczne. Zasady weryfikacji: Konkurs trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. By gmina mogła wziąć w nim udział, musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok (nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego). Suma ocen (minimum 72 na 100 możliwych) przyznanych, w trakcie II etapu, przez audytorów i inwestorów oraz tych, które uzyskano na podstawie ankiety z I etapu konkursu decyduje o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play”. Tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”, a także statuetkę Laureata Konkursu dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizatorzy przyznają na rok. Zastrzegają sobie również prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Gmina Fair Play” w przypadku stwierdzenia zachowania naruszającego idee i cele konkursu. Korzyści dla laureatow: Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w konkursie „Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym. Jak podkreślają Laureaci tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” jest dla samorządowców mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Dzięki udziałowi w konkursie, na podstawie badania losowo wybranych przedsiębiorców i inwestorów, gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Dzięki analizie benchmarkingowej, która jest opracowywana w oparciu o wyniki badań przedsiębiorców i inwestorów oraz ocenę adytorów, gminy mogą wprowadzić niezbędne zmiany w procedurach i organizacji obsługi inwestorów oraz poznać własną pozycję w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. To właśnie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie. Ponadto, dzięki udziałowi w wydarzeniach organizowanych w ramach każdej edycji konkursu m.in. spotkania warsztatowe czy doroczna gala finałowa „Przed-
Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

w yd a r z e n i a siębiorstw i Gmin Fair Play”, gminy mają okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów, a także z przedsiębiorcami-laureatami siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Organizatorzy Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów. (mf)

Zakończył się sezon kartingowy W niedzielę, 11 grudnia w pubie „Stara Piekarnia” miało miejsce uroczyste zakończenie sezonu Kartingowego 2011 zorganizowane przez Klub Kartingowy Uczniowski Klub Sportowy „Moto Kart” Skwierzyna przy CKP Skwierzyna. W zakończeniu sezonu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Skwierzyna Tomasz Watros, dyrektorzy szkół ZST i CKP w Skwierzynie, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie, sponsorzy, zawodnicy i opiekunowie zaprzyjaźnionych klubów kartingowych i zaproszeni goście. Na spotkaniu zostały wręczone nagrody za miejsca indywidualne i drużynowe w zawodach w roku 2011.

Nagrody indywidualne otrzymali: 1 miejsce - Mateusz Burzyński UKS „Moto Kart” Skwierzyna 2 miejsce - Jacek Dolata UKS „Moto Kart” Skwierzyna 3 miejsce - Michał Gątkowski Automobilklub Sportowy Zagłębie Miedziowe Lubin W klasyfikacji drużynowej zajeli: 1 miejsce - UKS „Moto Kart” Skwierzyna 2 miejsce - Automobilklub Sportowy Zagłębie Miedziowe Lubin 3 miejsce - UKS „Speed” Zespół Szkół Technicznych Koło OSiR

Wizyta Senator RP Heleny Hatki w Skwierzynie 16 grudnia gościliśmy w Skwierzynie panią senator Helenę Hatkę. Była to kolejna wizyta, podczas której burmistrz Tomasz Watros poruszył istotne dla gminy kwestie. Rozmowy zdominowały tematy związane z wojskiem, jego rolą i znaczeniem dla Gminy Skwierzyna. Burmistrz poinformował panią senator o zamiarze przejęcia przez gminę przedszkola wojskowego oraz staraniach o pozyskanie dawnego koszarowego budynku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Przedstawiono również projekt budowy hali widowiskowo – sportowej, na który gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wsparcie Pani senator w lobbowaniu za naszym projektem jest bardzo ważne i niewątpliwie zwiększa szanse Skwierzyny na uzyskanie dofinansowania – mówi burmistrz Skwierzyny Tomasz Watros. Spotkania przedstawicieli Skwierzyny w Ministerstwach Sportu i Obrony Narodowej odbędą się na początku stycznia 2012r. Podsumowując spotkanie Pani Hatka wspomniała o możliwości uruchomienia w Skwierzynie biura senatorskiego. (mp)

fot. Archiwum UM

Koncert charytatywny Dać Szansę W dniach 25-26 listopada 2011r. w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyły się koncerty charytatywne organizowane przez Skwierzyńskie Koło „Dać szansę”. To już kolejna edycja corocznego koncertu organizowanego przez Skwierzyńskie Koło „Dać Szansę” - działającego jako koło terenowe Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z Gorzowa Wielkopolskiego. Dochód z koncertu przeznaczony jest na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z naszej gminy, zakup pomocy naukowych i wspieranie działalności dydaktycznej szkół. Po raz kolejny nie zawiedli nasi skwierzyńscy pedagodzy - nie zabrakło fantazji w przygotowaniu autorskich scenek humorystycznych, werwy do tańca i talentów wokalnych. W finale koncertu wystąpiły oczekiwane i nagrodzone owacją Baleriny ze Skwierzyny.

Dochód z tegorocznej zbiórki wyniósł: 10.450 zł. Jak co roku bilety na wszystkie koncerty zostały wykupione 2 tygodnie przed terminami występów. Gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu za rok! (kż)

fot. Archiwum UM
Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

w yd a r z e n i a Wizyta gości z Niemiec - w Murzynowie było bardzo uroczyście Choć Mikołajki obchodziliśmy 6 grudnia to grudniowe święto w Murzynowie odbyło się już w poniedziałek. Wszystko dzięki wizycie gości z Niemiec w szkole podstawowej. W poniedziałek do Murzynowa przyjechała p. Martina Wagner wraz ze swoją mamą i jej bratem, którzy urodzili się i spędzili wczesne dzieciństwo w przedwojennym Morrn. Wizyta p. Wagner była nieprzypadkowa. Pani Wagner jest przewodniczącą oddziału powiatowego organizacji Arbeiterwohlfahrt KV w Bad Doberan. Organizacja ta zajmuje się głównie opieką nad osobami starszymi, prowadzi też domy opieki społecznej. Podczas rodzinnej wizyty w Murzynowie w czerwcu p. Wagner zwiedziła miejscową szkołę i postanowiły przygotować prezent dla najmłodszych. Po powrocie do Niemiec pani Martina przy wsparciu kierowanego przez siebie stowarzyszenia doprowadziła do zakupu placu zabaw dla przedszkolaków z Murzynowa. W pełni wyposażony plac zabaw dotarł do Skwierzyny 17 listopada. Plac składa się z 3 elementów: • linowej ścianki gimnastyczno – wspinaczkowej, • drewnianej zjeżdżalni,

• huśtawki dziecięcej. Gdy w miniony poniedziałek Pani Wagner wraz ze swoją mamą i jej bratem odwiedzili Szkołę Podstawową w Murzynowie nie mogło nie być uroczyście i świątecznie. Gospodarzami spotkania byli: burmistrz Skwierzyny Tomasz Watros, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Murzynowie Mariola Sterniczuk oraz Rada Rodziców. Dla gości z Niemiec dzieci przygotowały specjalne przedstawienie, które bardzo wzruszyło zaproszonych gości. Następnie dzieci otrzymały od Pani Wagner mikołajkowe paczki, które rozdawała razem ze Świętym Mikołajem. Wszystkie przekazane przedmioty są nowe, ich wartość sięga 8 000 euro i zostaną zamontowane przy Szkole Podstawowej w Murzynowie. Szczególne podziękowania należą się panu Jackowi Jeremiczowi, którego pomoc organizacyjna, tłumaczenie i zaangażowanie we współpracę polsko-niemiecką w naszej gminie po raz kolejny okazała się nieodzowna. (kż)

fot. Archiwum UM

Konkurs recytatorski W dniu 30 listopada br. w Klubie Semafor odbył się, corocznie organizowany przez Skwierzyński Ośrodek Kultury, gminny konkurs recytatorski im. ks. Jana Twardowskiego.

W tym roku do ośrodka spłynęły aż dwadzieścia cztery zgłoszenia, zaś jury zapoznało się z dwudziestoma dwoma interpretacjami utworów wielkiego filozofa. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: szkoły podstawowe klasy IV – VI, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Poniżej prezentujemy listę laureatów: Kategoria I Karolina Tomczak – „Do moich uczniów” Anna Rubis – „Było” Kategoria II Wojciech Guzek – „Sprawiedliwość” Kamila Zelmanowska – „Ankieta” Kategoria III Roksana Góral – „Różne samotności” Jakub Nejczyk – „Skąd przyszło” Wszystkim uczestnikom gratulujemy! (kd)

fot. (kd)


Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011S A M O RZ Ą D Współpraca gospodarcza We wtorek 6 grudnia burmistrz Tomasz Watros w towarzystwie samorządowców z Krosna Odrzańskiego, Gubina i Kargowej podpisał w krośnieńskm Urzędzie Miasta porozumienie o współpracy gospodarczej. Inicjatywa koordynacji działań czterech samorządów w szczególności w zakresie promocji gospodarczej oraz ułatwień dla inwestorów pojawiła się już kilka miesięcy temu. Ostateczne ramy dookreślono na spotkaniu wójtów i burmistrzów z województwa lubuskiego, które odbyło się w Pogorzelicy. Współpraca czterech gmin wynika z ich uzupełniających się potencjałów (Krosno Odrzańskie - walory turystyczne, Gubin - położenie przy granicy, Kargowa - w pobliżu Wielkopolski, dobrze skomunikowana z portem lotniczym i trasami do Poznania, Skwierzyna - na skrzyżowaniu szlaków transportowych na północy województwa). Podobieństwa i różnice pomiędzy czterema samorządami pozwalają na sformułowanie wspólnego produktu inwestycyjnego i zaoferowanie potencjalnym inwestorom bogatszej oferty. Współpraca zainicjowana w Krośnie Odrzańskim pozwoli na wymianę doświadczeń, wypracowanie standardów obsługi przedsiębiorców i wspólną promocję. Podczas spotkania o szansach płynących ze współpracy mówili wszyscy czterej włodarze. Burmistrz Tomasz Watros mówił o doświadczeniach Skwierzyny w promocji terenów inwestycyjnych oraz działania proprzedsiębiorczych podejmowanych przez naszą gminę. Wśród działań ułatwiających inwestycje wymienił m.in. ostatnią uchwałę Rady Miejskiej w sprawie obniżenia podatków od środków transportu. Burmistrz Marek Cebula z Krosna Odrzańskiego zauważył, że dzisiejsze porozumienie jest dopiero „pierwszym krokiem od którego rozpoczy-

fot. Archiwum UM

na się jednak wspólna podróż”. Bartłomiej Bartczak, kierujący Gubinem już drugą kadencję, podkreslił natomiast wagę nowych działań, umożliwiających, jego zdaniem, lepsze dotarcie do inwestorów zagranicznych, w szczególności z Niemiec. Sebastian Ciemnoczołowski z Kargowej wskazywał na wspólnotę potencjałów wszystkich gmin. Po podpisaniu porozumienia przeprowadzono krótką konferencję prasową. Kolejne spotkanie burmistrzów zapowiedziano w lutym-marcu przyszłego roku. Odbędzie się ono w Gubinie. (mf)

Nowe ulgi dla transportowców i spedytorów Od 2012 r., prowadzenie działalności spedycyjnej w Gminie Skwierzyna będzie prostsze i tańsze. Od stycznia podatki od środków transportu będą jednymi z najniższych w kraju. Rada Miejska w Skwierzynie podczas ostatniej sesji podjęła decyzję o obniżeniu lokalnych podatków od środków transportu. Lokalne prawo ma wspomóc przedsiębiorców spedycyjnych w Gminie Skwierzyna. Dzięki pozytywnej decyzji miejskich radnych od początku 2012 r., będą obowiązywały nowe stawki roczne podatków od samochodów ciężarowych: • dla samochodów w przedziale 3,5 t - 5,5 t = 200 zł • dla samochodów w przedziale 3,5 t - 9 t = 400 zł • dla samochodów w przedziale 9 t - 12 t = 500 zł

Obniżenie podatków stawia naszą gminę wśród tych samorządów, które stosują najszersze ułatwienia dla branży spedycyjnej. Z inicjatywą obniżenia podatków dla przedsiębiorców transportowych wystąpił Burmistrz Tomasz Watros zainspirowany doświadczeniami podpoznańskiego Suchego Lasu oraz dolnośląskiej Miękini. Te samorządy kilka lat temu znacząco obniżyły podatki, co przyciągnęło na ich teren inwestorów z branży spedycyjnej. W sytuacji postępującego spowolnienia gospodarczego oraz wzrostu kosztów eksploatacyjnych przedsiębiorcy poszukują możliwości obniżenia kosztów. (mf)

Płatne służby policji w Skwierzynie W 2011 roku na mocy porozumienia zawartego z gminą Skwierzyna policjanci pełnili dodatkowe służby prewencyjne. Przede wszystkim w dni wolne od pracy, w okresie wakacji a także podczas lokalnych imprez i uroczystości. W związku z wprowadzeniem dodatkowego pełnienia służby przez policję na terenie gminy Skwierzyna w roku 2011 wzrosła ilość funkcjonariuszy, obecnych w służbie patrolowej. Mając na uwadze efekty programu pilotażowego zauważyć należy, iż nastąpił spadek wszczętych postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości przeciwko mieniu, jak również spadek popełnianych wykroczeń w szczególności z : • art. 43 ust. 1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym), • art. 77 Kodeksu Wykroczeń (niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – szczególnie psów),

• art. 51 Kodeksu Wykroczeń (zachowanie spokoju i porządku publicznego). Podsumowując osiągnięte wyniki tylko w okresie wakacji – od czerwca 2011 roku do 21 sierpnia 2011 roku (czyli 23 służby, patroli składających się z 2 osób) - ujawniono 222 wykroczenia, między innymi w wyżej wymienionych kategorii, nałożono 37 mandatów karnych na łączną kwotę 4.050 zł, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń zgodnie z art. 41 kw - w ilości 185. Ponadto w trakcie wykonywanych czynności wylegitymowano 285 osób. W ramach służb dodatkowych na terenie gminy Skwierzyna zatrzymano 4 nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstw z art. 178 kk oraz 1 osobę posiadająca środki odurzające w postaci marihuany. st. sierż. Justyna Łętowska
Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

S A M O RZ Ą D Sprawozdanie z przeprowadzonych i realizowanych inwestycji w roku 2011 1. Wykonanie prac ekshumacyjnych na nieczynnym cmentarzu komunalnym w Skwierzynie Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie prac ekshumacyjnych pięciuset zmarłych, pochowanych przed 1946 r. Koszt wykonania zamówienia wyniósł 116 667,78 zł, z czego za nieterminowe wykonanie zadania naliczono wykonawcy kary umowne w kwocie 3 966,70 zł. 2. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej z wykonaniem przyłączy sanitarnych, studni i zbiornika bezodpływowego w Dobrojewie Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wyniósł 129 947,52 zł, z czego 79 236, 29 zł jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Niestety, ze względu na nierzetelne opracowanie dokumentacji technicznej dla tego zadania, konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na: odbiciu tynków wewnętrznych i zewnętrznych nieskosztorysowanych w przedmiocie zamówienia, wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz wykonanie tynków zewnętrznych wraz z zagruntowaniem i pomalowaniem, a także wykonanie instalacji elektrycznej nie przewidzianej w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót wraz z montażem skrzynki rozdzielczej i montażu gniazd bezpiecznikowych, a także robót towarzyszących w/w zadaniu. W związku z tym na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzono protokół konieczności oraz przeprowadzono negocjacje w celu prawidłowego zakończenia zadania. Koszt wykonania robót dodatkowych wynosi 21 539,71 zł. 3. Budowa boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną wraz z ogrodzeniem w Trzebiszewie Przedmiotem zamówienia było wykonanie boiska wielofunkcyjnego, w którego skład wchodzi: boisko do piłki nożnej, 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki siatkowej, wykonanie ogrodzenia. Koszt wykonania boiska to 397684,74 zł, z czego 258 656,74 zł jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 4. Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Edukacyjnego na cele związane z realizacją resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -Maluch Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego - Przedszkola na cele związane z realizacją resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat „Maluch”. Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, nowych podłóg, szpachlowanie i malowanie ścian. Koszt wykonania prac wyniósł 82 103,48 zł, z czego 41 051,74 zł zostało dofinansowane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 5. Budowa boiska sportowo rekreacyjnego z nawierzchnią syntetyczną wraz z ogrodzeniem w Świniarach Przedmiotem zamówienia było wykonanie boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej, 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki siatkowej i ogrodzenie. Koszt wykonania boiska wyniósł 393 719,40 zł, z czego 256 077,65 zł jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 6. Wykonanie zjazdu drogowego na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego na działkach nr 493/9 i 493/10 zlokalizowanych w Skwierzynie - obręb nr 3 miasta Skwierzyna. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zjazdu na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego Skwierzynie. W ramach zadania będzie wykonany nasyp ziemny, zjazd publiczny w technologii kostki betonowej, umocnienie skarp nasypu za pomocą humusowania z

obsianiem trawy. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z podpisana umową wynosi 70 450,14 zł. 7. Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Świniary. Przedmiot zamówienia to rozbudowa budynku straży pożarnej w Świniarach obejmująca: roboty murowe, stropodach, roboty tynkarskie, posadzki. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z podpisaną umową wynosi 53 449,27 zł. 8. Remont drogi gminnej wraz z wykonaniem przepustów kanalizacyjno -melioracyjnych pod drogą dz. nr 37 ( tzw. „betonówki”) Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu zapadniętej nawierzchni drogi z płyt betonowych oraz wykonanie dwóch przepustów betonowych. Remont polegał na demontażu istniejących drogowych płyt betonowych w miejscu, w którym droga zapadła się oraz wykonaniu przepustów kanalizacyjno – melioracyjnych w układzie grawitacyjnym, uzupełnienie kruszywem, zagęszczenie gruntu, ponowne ułożenie płyt betonowych. Łączna powierzchnia remontu drogi wynosi ok. 648m2. Kwota przeznaczona na remont „betonki” to 167 202,62 zł, z czego 70% udokumentowanych kosztów netto poniesionych na realizacje zadania, jednak nie więcej niż 80 tys. zł, jest dofinansowane z dochodów Województwa Lubuskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 9. Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nowowiejskiego w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat. Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nowowiejskiego, budowa wjazdu z kostki betonowej z ulicy Nowowiejskiego do ulicy Batorego, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podjeździe do gimnazjum od ulicy Nowowiejskiego, chodnika równoległego do budynku Gimnazjum oraz nawierzchnię placu apelowego pomiędzy projektowanym boiskiem, a podjazdem. Wykonawca zgłosił zakończenie zadania, w związku z powyższym Zamawiający przystąpił do prac odbiorowych. Termin odbioru robót nastąpił w dniu 02.11.2011r. Roboty wykonano na podstawie zawartej umowy nr 159/2010 z dnia 30.08.2010. Koszt wykonania inwestycji - 1.594.973,70 zł 10. Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat . Przedmiotem całej inwestycji jest budowa nowych nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem ulic: Sportowej, Łąkowej, Słonecznej, Piaskowej, Źródlanej, Jaskółczej w Skwierzynie. Przebudowywane ulice znajdują się w południowo-zachodniej części Skwierzyny. Termin odbioru robót – 20 grudnia 2011r. Koszt wykonania inwestycji 6.813.045,97 zł. 11. Przebudowa ul. Działkowców w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Działkowców wraz z odwodnieniem, chodnikiem i częściowym oświetleniem, oraz usługa finansowania w zakresie sfinansowania wykonanej inwestycji poprzez wykup wierzytelności pieniężnych przez bank finansujący wykonawcę. Wykonawca zgłosił wykonanie prac – ustalany jest termin odbioru. Koszt inwestycji 4.503.873,94 zł. Zbigniew Moraczyński


Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011S A M O RZ Ą D BURMISTRZ TOMASZ WATROS PODSUMOWUJE PIERWSZY ROK KADENCJI

Nadrobić zaległości i wyjść na prostą O trudnej sytuacji finansowej gminy, niełatwych decyzjach w pierwszych 12 miesiącach kadencji oraz o najważniejszych osiągnięciach nowych władz i ambitnych planach na przyszłość - rozmawiamy z burmistrzem Skwierzyny Tomaszem Watrosem Czy w ubiegłym roku, startując w wyborach na burmistrza, zdawał pan sobie sprawę, jak bardzo zła była wówczas sytuacja budżetowo-organizacyjna gminy? Sytuacją Skwierzyny interesowałem przez większą część swojego dorosłego życia, a nie - od chwili rozpoczęcia kampanii wyborczej. Wiedziałem więc, że nie jest dobrze. Natomiast, siłą rzeczy - będąc poza urzędem - nie mogłem wiedzieć wszystkiego. Właśnie dlatego, jedną z pierwszych decyzji, które podjąłem, było zarządzenie niezależnego, zewnętrznego audytu w ratuszu. Niezależnie od tego, sam bardzo uważnie przyglądałem się temu, w jaki sposób działają poszczególne referaty - szczególnie te, w których wydaje się najwięcej pieniędzy, a co za tym idzie - istnieje najszersze pole do szukania oszczędności. Niestety - ocena pracy wielu osób na stanowiskach kierowniczych okazała się bardzo negatywna. Kontrola wykazała, że w referacie inwestycji czy nieruchomości po prostu brakowało kompetentnych ludzi. Samo tylko zadłużenie gminy - w dużej mierze zaciągnięte w ostatnich miesiącach rządów mojego poprzednika - będzie nas kosztować w ciągu 15 lat ponad 30 mln zł. Stąd pomysł, aby zatrudniać w ratuszu głównie pracowników spoza gminy? Pytanie postawione w ten sposób jest zwyczajnie nieuczciwe. Po pierwsze, nabór na każde stanowisko był otwarty i dostępny dla wszystkich - nie możemy przecież dyskryminować ludzi ze względu na pochodzenie. Życzyłbym sobie oczywiście, żeby w tych konkursach, zawsze okazywali się najlepsi nasi mieszkańcy. Problem w tym, że zdarzało się, iż żaden ze skwierzyniaków w takim konkursie nawet nie wystartował! A po drugie, fakty przeczą temu, co zarzucają mi niektórzy oponenci: spoza gminy zatrudniłem zaledwie 5 osób, poprzedni burmistrz - 7. Tylko, czy mamy się teraz przerzucać liczbami? Dla mnie, zawsze najważniejsze będzie to, aby dla Skwierzyny pracowali fachowcy i profesjonaliści. Czy coś w tym złego? W takim razie - czy to prawda, że zwiększył pan liczbę etatów w urzędzie? Stawianie sprawy w ten sposób to zbyt duże uproszczenie. Zwiększenie liczby etatów w ratuszu wynika z tego, że do urzędu przeniesiono dwa stanowiska z CKP - stanowisko ds. obsługi inwestora oraz stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych. Ale już wcześniej - pensje tym osobom i tak płaciła gmina, więc w rzeczywistości nie jest to tworzenie nowych etatów - a jedynie zmiana struktury organizacyjnej urzędu. Trzeci nowy etat wziął się z połączenia dwóch funkcji - gońca i osoby zajmującej się ściąganiem opłat z miejskiego targowiska. Do tej pory, były to zadania wykonywane w ramach kilku odrębnych umów. Dzisiaj robi to jeden człowiek - a efekty jego pracy już przyniosły gminie ponad kilkanaście tysięcy złotych więcej niż działania poprzednika. Chciałbym też przypomnieć, że w tym roku, obniżyliśmy wynagrodzenie zasadnicze pracownikom urzędu średnio o 10-15 proc., a moja pensja jest zdecydowanie niższa niż pensja poprzedniego burmistrza. Pytając o koszty zatrudnienia, proszę też pamiętać, że w bieżącym roku musieliśmy wypłacić odprawy mojemu poprzednikowi, jego zastępcy oraz niektórym innym odchodzącym pracownikom. Mimo tego - łączne wydatki na pensje urzędników zostały utrzymane na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Wielu mieszkańców gminy, zwłaszcza tych ze wsi, obawia się o przyszłość szkół podstawowych w Trzebiszewie i Świniarach. W jaki sposób funkcjonują dzisiaj te placówki? Nie ma co ukrywać - koszty utrzymania tych placówek były dla tak ubogiej gminy jak nasza, bardzo wysokie. Jednak, po wprowadzonych

zmianach, mamy bardzo dobrze funkcjonującą, sześcioklasową szkołę w Trzebiszewie. Najlepiej świadczy o tym opinia samych rodziców, którą odczytano podczas jednej z sesji Rady Miejskiej. Szkołę w Trzebiszewie prowadzi Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”. W Świniarach utworzono natomiast filię szkoły podstawowej w Murzynowie, obejmującą klasy 1-3 oraz oddział przedszkolny. Gmina wydała w ostatnich latach bardzo dużo na inwestycje, zwłaszcza na remonty lokalnych dróg czy remonty niektórych nieruchomości. Podkreślał pan jednak wielokrotnie, że większość tych zadań było finansowanych ze środków własnych Dlaczego poprzednie władze w tak małym stopniu wykorzystywały współfinansowanie zewnętrzne, szczególnie -liczone w dziesiątkach milionów złotych - fundusze z Unii Europejskiej? Przykro o tym mówić, ale wszystko wskazuje na to, że decydował głównie brak kompetencji. Najgorsze, że ostatnie 8 lat było najlepszym okresem na uzyskiwanie unijnych dotacji - pieniędzy było na tyle dużo, że bardzo często wystarczyło po prostu prawidłowo wypełnić wniosek. Teraz walczymy już przede wszystkim o „resztówki”, więc o uzyskanie dofinansowania jest zdecydowanie trudniej. Niestety - trzeba to sobie jasno powiedzieć: ostatnia dekada to dla Skwierzyny w dużej mierze czas zmarnowany, a dziesiątek milionów złotych, które wówczas straciliśmy, nikt już gminie nie zwróci. Poza tym, po audytach niezależnych ekspertów, widać wyraźnie, że wiele projektów było robionych wręcz „na kolanie” - byle tylko zdążyć przed wyborami. Co gorsza, nie wybierano wcale ofert najtańszych. Przykładowo, remont ul. Działkowców (czyli inwestycja, którą dostaliśmy „w spadku” od poprzedniej władzy) będzie kosztował gminę około 4,5 mln zł, remont ul. Leśnej - o podobnej długości - który od początku do końca wykonujemy już sami - zamknie się w kwocie 2 mln zł, z czego ponad 600 tys. zł otrzymamy od rządu w ramach tzw. „schetynówek”. Przejdźmy więc do tego, co - mimo niełatwej sytuacji - udało się zrobić nowym władzom. Czym jeszcze, może się pan pochwalić jako burmistrz? Przede wszystkim - udało się nam wreszcie odwrócić tendencję. Skwierzyna nie jest już na szarym końcu, ale tam, gdzie jej miejsce - w pierwszym szeregu gmin, które potrafią sobie coś wywalczyć. Wspomniane „schetynówki” otrzymaliśmy jako jedna z siedmiu gmin w województwie. Kilka miesięcy wcześniej uzyskaliśmy dotację w wysokości 70 tys. zł w ramach rządowego programu „Maluch”, dzięki czemu sfinansowaliśmy kompleksowy remont sali dla 25 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Także w tym przypadku, udało się to jedynie ośmiu lubuskim samorządom. Na finansowaniu zewnętrznym oparliśmy też kompleksową modernizację - zniszczonej po ostatniej powodzi - nadwarciańskiej„betonki” oraz meliorację i umocnienie skwierzyńskich wałów przeciwpowodziowych. Wiele mówiło się ostatnio o problemach związanych z remontem skwierzyńskiego Domu Kultury. Pierwotnie, budynek miał zostać niemal całkowicie wyburzony, a na modernizację zaplanowano astronomiczną na skwierzyńskie warunki - sumę 20 mln zł. To prawda. Wiele rzeczy robiła już poprzednia ekipa, ale tego działania zwyczajnie nie mogę pojąć. W tej chwili, mamy dwie sądowe ekspertyzy, które wyraźnie stwierdzają, że Domu Kultury wcale nie trzeba wyburzać, a wystarczy wymienić konstrukcję dachową i wyremontować obiekt w środku - za łączną kwotę „zaledwie” około miliona zł. Mało tego - w przyszłym roku będziemy się na ten cel ubiegać o 500 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czyli - nie 20 mln zł, a 1 mln zł! I nie wyłącznie ze środków własnych, ale też w ramach rządowego programu „Biblioteka Plus”.
Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

S A M O RZ Ą D Początkowa kwota musi szokować, ale jak mogła być ona niższa, skoro w poprzednim projekcie koszt jednego kinowego fotela był szacowany na 2,5 tys. zł? Dla porównania - fotel w gorzowskiej filharmonii kosztuje 260 zł. Wygląda na to, że chcieliśmy sobie wybudować pałac, a w tym samym czasie kończyły się na przykład miejsca na cmentarzu komunalnym na nowe pochówki… No właśnie. Czy problem nowej lokalizacji cmentarza komunalnego został już rozwiązany? Tą sprawą zajęliśmy się jeszcze w pierwszym półroczu. Przypomnę tylko, że sytuacja stawała się już powoli dość krytyczna, ponieważ na dotychczasowym cmentarzu naprawdę zaczynało już brakować miejsc pochówkowych. Na „starym” cmentarzu dokonaliśmy więc ekshumacji zmarłych mieszkańców Skwierzyny pochodzenia niemieckiego i pochowaliśmy ich szczątki w ossuarium. Uzyskane w ten sposób miejsce zostanie przeznaczone pod nowe groby. Pierwsze pochówki będą dokonywane już wiosną przyszłego roku. Co ważne, po zakończeniu prac, otrzymaliśmy też bardzo pozytywne sygnały ze strony niemieckiej - szczerze zbudowanej tym, z jakim szacunkiem odnieśliśmy się do zmarłych mieszkańców miasta tej narodowości. Wiele inwestycji podobno ciągle przed nami. Wiem, że w planach gminy jest między innymi hala sportowa z prawdziwego zdarzenia. Na jakim etapie znajduje się ten projekt? Nie chcę się powtarzać, ale - znowu - jeszcze dwa lata temu można było otrzymać na taką inwestycję dotację sięgającą 90 proc. całkowitych kosztów. Dzisiaj, maksymalne dofinansowanie wynosi już tylko 50 proc., ale zrobimy wszystko, aby tę pomoc uzyskać. Kilka dni temu odebraliśmy już dokumentację projektowanej hali, która jest niezbędnym warunkiem, aby wpisać się w sejmiku wojewódzkim na listę projektów czekających na dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W drugiej połowie przyszłego roku, powinno się rozstrzygnąć, czy gmina otrzyma dofinansowanie, bo sami nie jesteśmy w stanie sfinansować tak dużej inwestycji. Koszt obiektu powinien zamknąć się w kwocie 5,5 mln zł - obejmuje on zresztą nie tylko samą halę na 366 miejsc stałych oraz 300 wysuwanych, ale również, między innymi: siłownię, salę fitness, boiska do squasha, szatnie, prysznice, salkę gastronomiczną i ściankę wspinaczkową. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pierwsze zawody będzie można rozegrać na hali w 2014 roku. W mojej ocenie będzie to najładniejszy tego typu obiekt w województwie.

Drugi duży projekt na kolejne lata to termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Edukacyjnych. Jaki jest podstawowy cel tego przedsięwzięcia? Projekt obejmuje kompleksowe ocieplenie budynków - łącznie z uszczelnieniem dachu i wymianą okien - oraz wymianę całej instalacji grzejnej. W tej chwili, koszt ogrzewania tego obiektu wynosi 400 tys. zł rocznie. Po modernizacji, ta kwota zmniejszy się o połowę, a cała inwestycja powinna się zwrócić w ciągu 10 lat. Także tutaj będziemy się starać o dofinansowanie z Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wcześniej, gmina ani razu nawet nie podjęła takiej próby. Skwierzyna nie mogła się też ubiegać o dofinansowanie pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej, ponieważ nie znaleźliśmy do współpracy gminy po drugiej stronie granicy. Czy udało się coś osiągnąć w tym zakresie? Nawiązaliśmy bardzo dobre kontakty z jedną z podberlińskich gmin Fredersdorf-Vogelsdorf. Odbyłem już kilka, bardzo owocnych spotkań z burmistrzem tej gminy i wiele wskazuje na to, że w przyszłości będzie to nasz - tak długo poszukiwany - partner z obszaru wsparcia. W przypadku innej niemieckiej miejscowości - nadmorskiej Bad Doberan, zadziałał z kolei lokalny sentyment: matka jednej z założycielek tamtejszej organizacji charytatywnej była bowiem rodowitą murzynowianką. Stąd - zasponsorowanie 150 paczek i nowego placu zabaw w Murzynowie dla naszych dzieci. Skoro mowa o paczkach i prezentach, czego życzyłby pan sobie i gminie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku? Przede wszystkim - spokoju. I zrozumienia ze strony wszystkich osób pracujących dla gminy - także ze strony Rady Miejskiej - że jedziemy na jednym wózku i wspólnie ponosimy odpowiedzialność przed mieszkańcami. Samym mieszkańcom zaś, życzę przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Obiecuję Wam, że również w kolejnym roku zrobię wszystko, aby każdy z nas był dumny z tego, gdzie mieszka i skąd pochodzi. Rozmawiał Henryk Wojciechowski

Pracownicy interwencyjni Od października br. w gminie znów mamy pracowników interwencyjnych. Ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy gmina Skwierzyna mogła zatrudnić 26 osób. Interwencyjni będą pracować do końca

grudnia przy porządkowaniu miejskich terenów publicznych oraz w sołectwach, zgodnie z dyspozycjami sołtysów. (mp)

Rozmowy o współpracy międzynarodowej W listopadzie w Skwierzynie przebywał burmistrz gminy Fredersdorf -Vogelsdorf, pan Uwe Klett. Podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim burmistrz Tomasz Watros podkreślił znaczenie jakie przywiązują władze miasta do rozwoju współpracy z partnerami zagranicznymi. Podczas spotkania zaprezentowano potencjały Gminy Skwierzyna oraz możliwe kierunki współpracy. Pan Uwe Klett - burmistrz Fredersdorfu-Vogelsdorfu wskazał natomiast na możliwości rozwoju współpracy pomiędzy oboma partnerami szczególnie w zakresie kultury, promocji oraz rozwoju turystyki. Zwrócono uwagę na istniejące problemy we współpracy polskich i niemieckich samorządów, które jednak w opinii rozmówców są możliwe do pokonania i kreowania współpracy obu miast.

Zaplanowano również rewizytę oraz dookreślenie potencjalnych obszarów współpracy. Nawiązanie formalnej współpracy będzie możliwe po uzyskaniu zgód Rad Miejskich obu miast. Gmina Frederdorf-Vogelsdorf znajduje się na wschód od Berlina w powiecie Märkisch-Oderland w Brandenburgii. Zamieszkuje ją ok. 12 800 osób. Gmina ma charakter miejski, bezpośrednio przylega do granic Berlina, w którym pracuje większość mieszkańców. Podobnie jak inne okoliczne gminy Fredersdorf -Vogelsdorf stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców niemieckiej stolicy. Gmina prowadzi rozwiniętą współpracę międzynarodową m.in. z francuskim Marquette-lez-Lille, brytyjskim Sleaford i polskim Swarzędzem (od 1998 r.). Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie gminy: www.fredersdorf-vogelsdorf.de (mf)


Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011unia europejska Projekty w Skwierzynie W ostatnich miesiącach miejscy urzędnicy podjęli szereg prac nad przygotowaniem projektów dofinansowujących samorządowe inwestycje. Od marca 2011 r., koordynacją działań w tym zakresie zajął się specjalnie powołany Referat Rozwoju Promocji i Współpracy Zagranicznej. Rozpoczynając pracę nowy referat zajął się w pierwszej kolejności audytem wcześniej prowadzonych projektów unijnych. Najważniejszymi działaniami była zakończenie projektów współfinansowanych ze środków LRPO, związanych z uzbrojeniem i promocją Regionalnego Parku Przemysłowego w Skwierzynie. Zastane zaniechania zagrażały utratą przez miasto dofinansowania przekraczającego kwotę 500 tys. złotych, udało się jednak tego uniknąć. Obecnie oba projekty są rzeczowo zakończone trwają jeszcze procedury rozliczeń finansowych. W pierwszych tygodniach pracy nowego referatu jego pracownicy podjęli również działania zmierzające do pozyskania środków dla szkół w ramach tzw. indywidualizacji procesów nauczania. Tylko dzięki temu projektowi już niebawem do szkół w naszej gminie wpłynie 200 tys. zł. Pracownicy referatu podjęli również działania mające na celu uratowanie projektów, w których gmina dążyła do dofinansowania organizacji Dni Skwierzyny i Dożynek Gminnych w 2010 r. Wydarzenia te odbyły się latem 2010 r. Wówczas też miejscy urzędnicy złożyli wnioski o dofinansowanie. Okazało się jednak, że oba wydarzenia zorganizowano inaczej niż zaplanowano to w projektach. Nie dało to tym samym możliwości obrony projektu po uzyskaniu poprawek z Urzędu Marszałkowskiego, a tym samym odzyskania choć części poniesionych kosztów (łącznie niespełna 50 tys. zł.). Z uwagi na trudność z rekrutacją do projektu międzynarodowego miast partnerskich gmina zmuszona była również do wycofania się z tego projektu i rezygnacji z już pozyskanego dofinansowania z Brukseli. Obok porządkowania wcześniejszych projektów nowy referat rozpoczął prace nad pozyskaniem dofinansowania na nowe inicjatywy. W 2011 r., było to już znacznie trudniejsze niż w latach wcześniejszych z dwóch powodów: • mniejszej ilości środków unijnych na dofinansowanie projektów • mniejszych możliwości finansowania przez gminę wkładu własnego Złożone i dofinansowane projekty Mniej konkursów, mniej środków do pozyskania, duża konkurencja oraz trudności finansowe samej gminy powodują, że pozyskiwanie nowych projektów jest coraz trudniejsze. Mimo to w 2011 r., mogliśmy w tym zakresie odnotować już pierwsze sukcesy. Już w maju Skwierzyna znalazła się wśród zaledwie ośmiu lubuskich samorządów, które uzyskały dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch”. Uzyskana dotacja w kwocie 70 tys. zł., pozwoliła na sfinansowanie modernizacji sali dla 25 dzieci w wieku 1-3 lata w skwierzyńskim Przedszkolu Integracyjnym. Po raz pierwszy w historii skwierzyńskie maluchy mają doskonale wyposażone miejsce całodziennej opieki. Również latem Skwierzyna znalazła się wśród kilkunastu samorządów, które uzyskały dofinansowanie w pilotażowym programie Marszałka Województwa „Lubusik – sportowe lubuskie na lato”. W ramach uzyskanej dotacji przy Zespole Edukacyjnym powstało profesjonalne boisko do plażowej piłki siatkowej, odbył się turniej sportowy, drużyna Skwierzyny brała również udział w wojewódzkim Grand Prix w Gubinie. Latem 2011 r., rozpoczęto realizację trzech projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Starania o dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych w Świniarach i Trzebiszewie oraz modernizacji budynku świetlicy w Dobrojewie podjęto jeszcze w 2010 r., zakończyły się one sukcesem dopiero w pierwszej połowie bieżącego roku.

Projekty, których realizacja właśnie się kończy (w Świniarach i Dobrojewie), lub skończyła (Trzebiszewo) pozwoliły znacząco poprawić jakość infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich. W tym zakresie wartość projektów sięgnęła 1,2 mln zł. Ukoronowaniem tegorocznych sukcesów w pozyskiwaniu środków jest dofinansowanie Przebudowy ulicy Leśnej w Skwierzynie. Projekt znalazł się wśród zaledwie siedmiu (na ponad trzydzieści złożonych), które uzyskają rządowe wsparcie sięgające nawet 30% wartości inwestycji. Koszty przebudowy ul. Leśnej oceniono na kwotę nieco ponad 2 mln zł. Wiele miejskich projektów znajduje się w ocenie instytucji, które je dofinansowują. Wśród wielu złożonych projektów znajdują się: - utworzenie placu zabaw i miejsca wypoczynku w parku przy ul. Waszkiewicza w Skwierzynie - utworzenie placu zabaw w Murzynowie - organizacja dożynek gminnych w Świniarach i dnia przedsiębiorcy w Skwierzynie w 2012 r. Turystyka i hala sportowa Ponadto gmina złożyła projekty związane z oznaczeniem ścieżek edukacyjnych, do nordic walking, oznakowaniem pomników przyrody. Łączna wartość projektów inwestycyjnych znajdujących się w ocenie opiewa na kwotę sięgającą 400 tys. zł. Rozstrzygnięcia ich dofinansowania oczekujemy w pierwszym kwartale 2012 r. Obok inwestycji infrastrukturalnych Urząd Miejski przygotował szereg projektów wspierających rozwój edukacji oraz opieki społecznej w gminie. Projekty te wspierają również skwierzyńskie organizacje pozarządowe. Różnego rodzaju inicjatywy w tym zakresie oszacowano na kwotę ponad 1,1 mln zł. Realizację projektów zaplanowano w latach 2012 i 2013 lecz to nie wszystko. Trwają prace nad przygotowaniem projektów o dofinansowanie budowy sali sportowo-widowiskowej przy ul. Konopnickiej w Skwierzynie oraz termomodernizację budynków Zespołu Edukacyjnego. Szacowana wartość tych projektów może sięgnąć kwoty nawet 11 mln zł. W ramach obu inwestycji gmina przygotowuje dokumentację techniczno-budowlaną dla obu obiektów, złożenie wniosków nastąpi natomiast po ogłoszeniu konkursów przez instytucje finansujące co powinno nastąpić w 2012 r. Realizację tych dwóch największych inwestycji bieżącej kadencji zaplanowano w latach 2012-2014 r. Wartość złożonych projektów znacząco przekroczy możliwości finansowe gminy. Dzisiejsze działania skwierzyńskiego samorządu ukierunkowane są jednak na to, aby pozyskiwać tam gdzie to możliwe dodatkowych źródeł finansowania. W ciągu zaledwie dziewięciu ostatnich miesięcy udało się to kilkukrotnie, choć wiele pracy jeszcze przed nami. Dom kultury i co dalej? Sprawa Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury rozpala emocje mieszkańców gminy od wielu lat. Kilka lat temu podjęto nawet prace polegające na przygotowaniu projektu przebudowy budynku przy ul. Teatralnej. Określone wówczas koszty tego projektu – ponad 20 mln zł – nie były realne do poniesienia. Stan techniczny SOK-u uległ w ostatnich latach takiemu pogorszeniu, że czasowo nawet zamknięto obiekt przy ul. Teatralnej. Od początku obecnej kadencji pracowano nad nowym rozwiązaniem sprawy ośrodka kultury. Zbadano również możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania tej inwestycji. Wśród możliwości współfinansowania tego projektu znalazł się rządowy program „Biblioteka +”, którego umożliwia modernizację infrastruktury kulturalnej, w szczególności bibliotek na obszarach w wiejskich i w małych miastach takich jak Skwierzyna.


10

Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

unia europejska Miejscy urzędnicy przygotowują projekt obejmujący modernizację pomieszczeń biblioteki w Skwierzynie oraz sali widowiskowej w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury. Projekt będzie złożony w pierwszym kwartale 2012 r. Już dzisiaj wiadomo, że biblioteka znacznie zmieni swoją funkcję stając się miejscem wielu działań kulturalnych, w których wypożyczanie książek będzie tylko jedną z wielu możliwości. W budynku znajdzie się

m.in. nowoczesna mediateka, z dostępem do kolekcji muzyki i klasyki filmowej, przyjazna czytelnia dla dzieci i dorosłych, pracownie tańca, teatru i form plastycznych. Biblioteka będzie zaopatrzona w nowoczesne komputery i bezprzewodową sieć internetową (wi-fi) stając się doskonałym miejscem integracji mieszkańców. (mf)

Zorganizuj „Lekcję europejską” Europoseł Artur Zasada informuje o możliwości współorganizowania przez specjalistów zielonogórskiego biura „lekcji europejskich” w Gminie Skwierzyna. Podczas spotkań uczniowie będą mogli poznać tajniki polskiej prezydencji w UE. W okresie od października 2010 do czerwca 2011 r., odbyło się 136 lekcji w 61 szkołach dla 4790 uczniów. Zajęcia wzbogaca prezentacja mul-

timedialna i materiały informacyjne, spotkanie ma charakter wykładu i dyskusji. Lekcje odbywać się będą do końca stycznia 2012 r. W celu zorganizowania lekcji należy kontaktować się z asystentką europosła p. Anną Mierżwińską, tel. 509 391 744, mail: a.mierzwinska@arturzasada.pl. (mf)

Wygraj konkurs i jedź do Brukseli Pierwsza polska prezydencja dobiegnie końca 31 grudnia 2011r. Mimo tego uczniowie z naszej gminy mogą jeszcze wziąć udział w konkursie reporterskim o Unii Europejskiej. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli. Z okazji pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Artur Zasada – Lubuski Poseł do Parlamentu Europejskiego zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych województwa

lubuskiego do udziału w konkursie na wydarzenie promujące Unię Europejską oraz Parlament Europejski. Nagrodą jest wycieczka do Brukseli oraz zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Zdobędą ją trzy zespoły złożone z siedmiu uczniów i opiekuna, które opiszą swoje przedsięwzięcie w formie reportażu. Konkurs potrwa do 31 stycznia 2012r. Regulamin konkursu jest udostępniony na stronach www.skwierzyna.pl (mf)

NA S ZE S PRAWY Spotkanie z Zimowym Gościem 11 grudnia w świetlicy wiejskiej w Murzynowie miało miejsce niezwykłe spotkanie, którego głównym bohaterem był Zimowy Gość, znany wszystkim jako Mikołaj. W tym roku Murzynowo Mikołaj nawiedza niespodziewanie często i zawsze w zanadrzu ma miłe niespodzianki. Do świetlicy wiejskiej przybył z lekkim spóźnieniem, bo już po swoich imieninach, ale i tak było bardzo miło i zabawnie. Na początku zostały rozdane nagrody za udział w konkursie rysunkowym „Mikołaj- Grudniowy Gość”, którego organizatorem była biblioteka w Murzynowie. W imieniu bibliotekarki, p. Marioli Piekarskiej, składam serdeczne podziękowanie dla fundatorów nagród w konkursie, Państwu Dorocie i Krzysztofowi Pyrkowskim. Oczekiwanie na Mikołaja uatrakcyjnił nasz zespół SPORTMIX oraz dzieci ze szkoły podstawowej w Murzynowie, które przygotowały wspólnie z biblioteką, krótką inscenizację zatytułowaną „Spotkanie z Zimowym Gościem”. Organizatorami spotkania była Młodzieżowa Rada Sołecka oraz biblioteka w Murzynowie. Naszymi sponsorami był Bank Spółdzielczy w Santoku oraz Urząd Miejski w Skwierzynie. Już teraz zaczynamy myśleć o następnym spotkaniu w przyszłym roku! (bp)

fot. mp


Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

11

NA S ZE S PRAWY Gościnowo ma nowe logo. Projekt znaku miejscowości wykonany został przez p. Barbarę Wojda z Gorzowa, która wygrała konkurs. Inicjatorami konkursu na logotyp dla Gościnowa byli pani sołtys Anna Kłos i Rada Sołecka tej miejscowości. Pomysł wspierał burmistrz Tomasz Wators, który ufundował nagrody dla zwycięzcy. O przedsięwzięciu informowała nawet regionalna telewizja. Po zakończeniu naboru prac, które przesyłano do pani sołtys, komisja konkursowa, której przewodniczył zastępca burmistrza Aleksander Szperka dokonała wyboru najlepszego projektu. W zgodnej opinii całej komisji konkursowej praca Barbary Wojdy spełniła wszystkie oczekiwania. Ze zwyciężczynią spotkał się burmistrz Skwierzyny, który przekazał jej zestaw nagród rzeczowych związanych z naszą gminą. Pani Barbara Wojda jest mieszkanką Gorzowa, z zamiłowania zajmującą się projektowaniem znaków graficznych.

Nowinka w Mikołajkowym koncercie Skwierzyński Zespół Taneczny „NOWINKA” wspólnie z gwiazdą estrady dziecięcej Majką Jeżowska w dniu 01.12.2011 wystąpił w Mikołajkowym Koncercie w Szczecinie. Zespół „Nowinka” towarzyszył artystce przez całe koncerty ubarwiając jej piosenki swoimi choreografiami. Już wkrótce kolejne koncerty w których będziemy towarzyszyć Majce Jeżowskiej.

(kż)

Manuela Mamys

Ostatnie dwa weekendy były dla tancerzy sportowych KS Fantazja bardzo ciężkie choć owocne. Oto ich wyniki:

26.11.2011 Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego w Poznaniu: II miejsce w kat. pow. 15 lat kl. D Dawid Czaczkowski i Dorota Nowak VII miejsce w kat. 12-13 lat kl. D Kacper Czaczkowski i Julita Lemke VI miejsce w kat. pow. 15 kl. E Aleksandra Nawrot i Mateusz Szczygieł.

Sukcesy Fantazji

20.11.2011 Ogólnopolski turniej Tańca Towarzyskiego w Międzychodzie: I miejsce do lat 7 kl. H Aleksandr Środecki i Weronika Kaśków I miejsce w kat. 14-15 lat kl. E Hubert Grzesiuk i Katarzyna Pietrowska VI miejsce w kat. 14-15 lat kl. E Michał Żuk i Malwina Chmist III miejsce w kat. pow. 15 kl. E Aleksandra Nawrot i Mateusz Szczygieł. I miejsce pow. 15 lat kl D Dawid Czaczkowski i Dorota Nowak Pozostałe pary: Michał Adamski i Adrianna Chmist, Bartosz Suchomski i Paulina Mrowicka, Kacper Czaczkowski i Julita Lemke, w swoich kategoriach tanecznych znaleźli się tuż za finałem.

27.11.2011 Ogólnopolski turniej Tańca Towarzyskiego Stargardzie Szczecińskim: III miejsce w kat. pow. 15 lat kl. D Dawid Czaczkowski i Dorota Nowak IV miejsce w kat. 12-13 lat kl. D Kacper Czaczkowski i Julita Lemke Aleksandra Nawrot i Mateusz Szczygieł oraz Bartosz Suchomski i Paulina Mrowicka znaleźli się tuż za finałem. Justyna Kowncka

fot. Fantazja


12

Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

NA S ZE S PRAWY „Nowinka” po raz kolejny na międzynarodowym podium W dniu 3 grudnia br. Skwierzyński Zespół Taneczny „Nowinka” brał udział w Międzynarodowym Pucharze Polski w Rock „n” Roll’u Akrobatycznym odbywającym się w Przylepie k. Zielonej Góry. Organizatorem przedsięwzięcia był Sportowy Klub Taneczny „Mega Dance”. W imprezie wzięło udział ponad 300 tancerzy. Dnia 03.12.2011 w Przylepie koło Zielonej Góry odbył się Międzynarodowy Puchar Polski w Rock’n’Rollu sportowym. Organizatorem był zaprzyjaźniony z „Nowinka” od lat Sportowy Klub Taneczny Mega Dance. W Pucharze wzięło udział ponad 350 tancerzy z Polski i Czech. Rywalizacja była ogromna ponieważ w zawodach wzięli udział najlepsi rock’n’rollowi tancerze na Świecie. Podziwiać można było obecnych Mistrzów Świata A-KLASY oraz finalistów programu Mam Talent Anne Miadzielec i Jacka Tarczyło z Zielonogórskiego Klubu MEGA DANCE oraz Czeskie Formacje które są Mistrzami i Wicemistrzami Świata i Europy 2011. Skwierzyńska „Nowinka” z powodu wielu kontuzji tancerek nie mogła wziąć udziału w kategorii formacji ale nie zrezygnowaliśmy z wali i wzięliśmy udział w kategorii Mini Formacji Junior gdzie

tancerki nie zawiodły pokładanych w nich nadziei i po raz kolejny udowodniły że są najlepszą polską formacją Rock’n’Rollową. „NOWINKA” wytańczyła i miejsce dostając od sędziów komplet 1 miejsc i staneła na najwyższym miejscu na podium. Już od kolejnego tygodnia Zespół taneczny „Nowinka” zaczyna przygotowania do Koncertu Mikołajkowego wspólnie z Majką Jeżowską, który odbędzie

się w Poznaniu, zaś tydzień później tancerze wezmą udział w warsztatach „Latin Dance” prowadzonych przez choreografa z Wrocławia- Grzegorza Płóciennik, na które wsparcia finansowego udzielił „Nowince” Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Manualea Mamys

Spółdzielnia „Nasz Sukces” odnosi sukcesy Obecnie panie ze spółdzielni socjalnej sprzątają Urząd Miejski oraz Od kilku miesięcy Skwierzynie działa spółdzielnia socjalna „Nasz sukces”. Przedsiębiorstwo społeczne odnosi już pierwsze sukcesy, a nasza gmina jest wśród krajowych liderów w tym zakresie. Spółdzielnia powstała dzięki zaangażowaniu Damiana Kadłubiskiego ze stowarzyszenia „Awangarda”, Andrzeja Gabryelowa dyrektora skwierzyńskiego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz pań: Stanisławy Drapały, Iwony Zielonki, Bożeny Zagórskiej, Agnieszki Czaczkowskiej i Marty Piekarskiej. Od początku spółdzielnię aktywnie wsparł burmistrz Skwierzyny p. Tomasz Watros.

świadczą usługi dla niektórych wspólnot mieszkaniowych. W kolejnych miesiącach spółdzielnia chce rozszerzyć swoją działalność o usługi w zakresie zagospodarowania zieleni i prac porządkowych w terenie. Skwierzyńskie doświadczenia z zakresu ekonomii społecznej dostrzegła gorzowska TVP, która wyemitowała specjalny program o spółdzielni „Nasz Sukces”. (mf)

Europejski Rok Wolontariatu – dobre praktyki Rok 2011 został ogłoszony Europejskim rokiem Wolontariatu. Skwierzyna na tym polu nie musi się wstydzić. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie działa grupa wolontariuszy, głownie przy Świetlicy Środowiskowej u Kubusia Puchatka . Porozumienie wolontariackie podpisało 20 osób. Są to głównie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie. Mamy w tej grupie również 2 osoby dorosłe - nauczycieli i

pedagów. Jako wolontariusze zostali objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Z pomocy i pracy wolontariuszy korzysta również Skwierzyńskie Towarzystwo Opieki Zwierzętami „Zwierzaki Niczyje”, którzy opiekują się zwierzętami z interwencji. (mp)


Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

13

NA S ZE S PRAWY W dniach 25-27.11.2011r. w Skwierzynie odbywały się warsztaty „Latino Dance” Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka” zaś środki na ten cel przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach „młode lubuskie”. Warsztaty prowadził choreograf z Wrocławia, wielokrotny finalista Mistrzostw Polski, Europy i Świata w różnych stylach tańca - Grzegorz Płóciennik, z którym Skwierzyńska „Nowinka” współpracuje od 3 lat. Warsztaty były otwarte dla wszystkich chętnych osób. W zajęciach udział wzięli tancerze zespołu „Nowinka” ale również rodzice, byli tancerze, przyjaciele oraz chętne osoby z naszego miasta - ogólnie ponad 80 osób. Pomysł na organizację spotkań zrodził się w głowach Zarządu Stowarzyszenia z uwagi, że „Młode Lubuskie” jest miejscem swobodnego rozwoju kultury oraz kreatywnego rozwoju młodych ludzi. Lubuskie jest miejscem, w którym „dużo się dzieje” w życiu kulturalnym, jest to region pełen pozytywnej energii. Nowe imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe zyskują coraz szerszy rozgłos i ściągają znane nazwiska. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci, młodzież i dorośli mogli razem aktywnie spędzić czas i przy okazji wzbogacić swoją wiedzę z zakresu tańca Latino. Jak mówi Przemysław Uss- jeden z organizatorów i uczestników warsztatów.- W Skwierzynie jest potrzeba aktywizowania nie tylko młodego pokolenia ale pokazania skwierzynianom co w wolnych chwilach mogą robić ich dzieci i oni sami spędzając wolny czas w miły i wesoły sposób, stąd pomysł na zorganizowanie war-

fot. Nowinka

sztatów tanecznych m.in. dla rodziców dzieci tańczących w zespole oraz wszystkich chętnych osób z naszego miasta i okolic. Choreograf spędzał czas od rana do wieczora na Sali Gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie. Zdarzało się, że młodzież jak i starsi uczestnicy warsztatów pomimo zbliżającej się godziny planowanego zakończenia treningów prosili choreografa z Wrocławia o nie zwracanie uwagi na zegarek i tak właśnie warsztaty kończyły się późnym wieczorem. Dostaliśmy dużo dobrej energii oraz wielka dawkę wspaniałej zabawy, która przekazał nam stale uśmiechnięty prowadzący warsztaty Grzegorz Płóciennik. W cale to nie dziwi- Taniec pokazuje nas, nasze dusze,

uwalnia człowieka od ciężaru spraw. Gdy tańczymy zapominamy o swoich problemach z jakimi borykamy się na co dzień. W tańcu nie ma granic możemy pokazać co czujemy, jaki mamy nastrój czy samopoczucie- podsumowała Manuela Mamys- Kierownik Artystyczny Zespołu „Nowinka” Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pamiątkową koszulkę z logiem „młode lubuskie” oraz porcję dobrego humoru. Kolejne spotkanie w gorących rytmach Latino z choreografem z Wrocławia już w połowie grudnia. Manuela Mamys

Niebiesko – biały Mikołaj W poniedziałek, 5 grudnia Kibice Lecha Poznań z Lubuskiego FC w ramach akcji „Niebiesko-Biały Mikołaj” po raz kolejny zawitali w Domu Dziecka w Skwierzynie. Tradycyjnie stawili się tam w sporej liczbie. Na miejscu spotkała ich przemiła niespodzianka, gdyż dzieci przygotowały w ramach podziękowania show taneczne, teatralne oraz muzyczne. Dla każdego kibica była to niezapomniana chwila i wszyscy bawili się doskonale. Widać było w tym wszystkim ogromne zaangażowanie. Świadczy o tym chociażby fakt, że jedna z dziewczynek pomimo doznanej dzień wcześniej kontuzji kolana wystąpiła z opatrunkiem na nodze! Po programie artystycznym nastąpił czas prezentów. Kibice rozdawali prezenty, zadając przy tym wychowankom pytania związane z drużyną Lecha Poznań. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek dla kibiców, dzieci i opiekunów z domu dziecka. Wspominano wspólne wyjazdy na mecze do Poznania oraz rozgrywki pomiędzy kibicami, a wychowankami. Przeprowadzono również małą „inspekcję” w pokojach i ku wielkiemu zadowoleniu gości w każdej sali można było znaleźć plakat, zdjęcie lub szal drużyny. Akcja „Niebiesko-Biały Mikołaj” jest inicjatywą kibiców drużyny Lecha Poznań. Od kilku lat w okresie świąt odwiedzają oni domy dziecka i przekazują prezenty. Wydarzenie jest formą promocji społecznej odpowiedzialności fanów poznańskiej drużyny piłkarskiej. N. Strzelczyk

fot. N. Strzelczyk


14

Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

NA S ZE S PRAWY Święta Beldunkowa rozejrzała się po pokoju ustrojonym świątecznie zadowolona. Choinka błyszczy od ozdób, stół nakryty białym obrusem czeka na pyszności wigilijne. Dziś mają przyjechać dzieci. Najwięcej cieszy się z mężem, że zobaczą małego wnusia, którego jeszcze nie widzieli. Wszystko zrobione, ale to i dzięki sąsiadce, która wraz ze swoją córką dużo pomogła. Na wspomnienie sąsiadki uśmiech znikł z jej twarzy. Co za głupota, posprzeczały się z sąsiadką i to akurat przed świętami. Prawdę mówiąc sama już dobrze nie wie o co. Dziś wigilia, a tu te gniewy. Po namyśle wzięła opłatek i postanowiła iść do niej z opłatkiem pojednania. Gdy zbliżała się do drzwi usłyszała nieśmiały dzwonek do jej mieszkania. Otworzyła swe drzwi i o radości, przed nią stała jej przyja-

ciółka też z opłatkiem w dłoni. Obie płacząc z radości serdecznie się uściskały łamiąc się opłatkiem. Gdy sąsiadka poszła Beldunkowa pomyślała, że w jej bloku jest też parę rodzin sąsiadów powaśnionych. Długo nie myśląc wzięła kartkę i napisała te słowa: Przebaczamy dziś sobie nawzajem wszelkie gniewy, urazy i złości, niech opłatek pojednania będzie przebaczeniem i miłości. Potem powiesiła tę kartkę na klatce schodowej w bloku. Ja też życzę aby zgoda była wszędzie – w domu, w pracy i w Urzędzie. Wanda Imielita z Mickiewiczów

Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku życzą Tomasz Watros

Burmistrz Skwierzyny

Stanisław Rucki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skwierzynie

Apel Skwierzyńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt

„Zwierzaki Niczyje” Skwierzyńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt „Zwierzaki Niczyje” pilnie poszukuje domów stałych i tymczasowych dla swoich podopiecznych. Pełna informacja, wraz ze zdjęciami oraz historie porzuconych i niechcianych zwierząt są dostępne na stronach www.zwierzaki-niczyje.pl. Zainteresowani mogą dzwonić pod nr telefon interwencyjnego stowarzyszenia: 725 300 854. (mp)


Okolice Skwierzynne

Nr 10(188)/2011

15

NA S ZE S PRAWY Światowy Dzień Pluszowego Misia Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś! – pod takim hasłem 25 listopada zorganizowany został w Skwierzyńskim Przedszkolu Integracyjnym „Gromadka Misia Uszatka” Światowy Dzień Pluszowego Misia. Na ten wspaniały dzień na zaproszenie Pani Dyrektor Ewy Szmańdy zostali zaproszeni: Zastępca Burmistrza Pan Aleksander Szperka wraz z Panią Anną Wasiluk Kierownikiem Referatu Spraw Społecznych, przedszkola z naszej gminy, przedszkole z Gorzowa oraz rodzice przedszkolaków. Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 109 lat temu i do dziś pozostaje najlepszym przyjacielem dzieci i niezastąpioną przytulanką przy zasypianiu. Na przedstawieniu dzieci poznały misie książkowych i filmowych bohaterów oraz

krótką historię pluszowego misia, która rozpoczyna się w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był Clifford Berryman, który uwiecznił tę historię na rysunku. Rysunek ukazał się w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton, właściciel sklepu z zabawkami. Wpadł on na pomysł, aby wykonać kilka zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak się będą sprzedawały. Jak można się domyślać, pluszowe misie sprzedawały się znakomicie. Od ponad stu lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy i pocieszają. W 2002 roku, w 100. rocznicę powstania zabawki, dzień 25 listopada ustanowiony został Światowym Dniem Pluszowego Misia.

Przedszkolaki wysłuchały również „Bajki o brzydkim misiu”, a także brały udział w ciekawych zabawach i konkursach. Na zakończenie wspólnej zabawy dzieci otrzymały słodki poczęstunek, a dzieci biorące udział w konkursie plastycznym – pamiątkowe dyplomy. Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyjątkowy i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową zabawką. Taki Miś, po to misiem jest, żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz. Ma duże uszy, żeby mieć coś do targania i kochania. W końcu Miś ma bardzo miękkie łapki, za które możemy trzymać, kiedy tylko chcemy. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic. (kż)

fot.UM

Miesięcznik Informacyjny „Okolice Skwierzynie”, NR 10 (188) listopad 2011 Redakcja w składzie: Marta Piekarska (redaktor naczelny), Kamil Różycki, Mariusz Florczak, Kamil Żak Wydawca: Urząd Miejski w Skwierzynie Kontakt z redakcją: ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, tel.: 957216525, fax: 957216539, e-mail: umig@skwierzyna.pl Wykonanie i druk: SONAR sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp. Nakład: 2000 egzemplarzy


Spotkanie Artystyczne

XIX Urodziny Studia Tańca REMIX

Spółdzielnia Socjalna Nasz Sukces dba o czystość i porządek w Państwa miejscu pracy i zamieszkania

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie.

Kontakt z nami:

603 038 783

Okolice Skwierzynne - grudzień  

local news

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you