Page 1

CAPITOL VI  

EL RETRAT     Del  tes1monial  al  glamour  


Primers anuncis  tes1monials:     -­‐  Primers  anuncis  on  s’u1litzava  la  fotografia  a  mode   d’il·∙lustracions  .   -­‐  La  fotografia  atorgava  la  sensació  d’auten1citat.     Dos  1pus  de  tes1monis:       -­‐  Un  personatge  conegut  com  a  tes1moni  de  la   qualitat  del  producte.   -­‐  El  propi  fabricant  amb  un  text  i  la  seva  firma  


Lilian Nordica  per  a  coca-­‐cola  1903  


Kodak Girls,  de  Kodak    1901  


Carlos Arguiñano,  imatge  de  Silestone    


King C.Gillete  1908  


El die1sta  Jorge  Hané  com  a  tes1moni  de  que  el  producte  funciona    


El retrat:  Glamour   -­‐  És  un  progres  del  retrat  ar[s1c.   -­‐  Imatges  influenciades  per  l’es1l  art  Deco.   -­‐  Els  estudis  cinematogràfics  l’u1litzaven  por  a  la   promoció  dels  seus  ar1stes.     -­‐  Recorrien  al  sexe  amb  poses  insinuants,  poca  roba  i   atmosferes  de  luxe.  


Alfred Cheney  Johnson  1839-­‐1971  introdueix  el  sexe  en  el  món  publicitari    


Anys més  tard  s’introdueix  el  retrat  de  glamour  en  el  món  de  la  música  rock  

Robert  Freeman  per  els  Beatles    


El retrat  masculí  denotava  altres  virtuts  diferents  a  la  d’un  esic  notable  


Robert Frank  per  Rolling  Stons  


La fotografia  de  moda     -­‐  És  el  camp  més  produc1u  de  la  foto  de  glamour.   -­‐  Influenciada  per  la  fotografia  publicitària.   -­‐  A  vegades  és  diecil  dis1ngir  entre  foto  de  moda  i  una   campanya  publicitària  d’una  marca.   -­‐  Revistes  com  Harper’s  Bazaar  o  Vogue  promocionen  el   treball  de  fotògrafs  del  cap  de  la  foto  de  moda.     Irving  Penn,  Horst  P.Hosrt,  Helmunt  Newton  entre  d’altres.  


Irving Penn:  


Horst  P.Horst:  


Helmunt Newton:  


William Klein:  


Bert Stern:  


El calendari:       -­‐  El  calendari  com  a  suport  publicitari   -­‐  Passa  a  ser  el  suport  ideal  per  donar  via  lliure   a  la  fotografia  de  Glamour  

Maria serrat  

Capitol 6 fotografia

Maria serrat  

Capitol 6 fotografia

Advertisement