Page 1

Título Nivel educativo Recursos necesarios Contidos a tratar

Our cookbook A2-B1 Ordenador, Cámara dixital, Internet, EDI e Issuu. - Receitas de cociña: estrutura, tempos verbais, conectores discursivos. - Vocabulario relacionado coas comidas e coa elaboración de

Procedemento a seguir para

receitas. Unha vez traballadas na clase distintas actividades relacionadas

levala á práctica

coa elaboración de receitas, a profesora publicará no wiki da área de linguas estranxeiras a súa receita favorita, que servirá como modelo ao alumnado para a creación das súas receitas. En parellas, os alumnos deberán escribir, por unha parte, os ingredientes e as cantidades precisas para a elaboración das súas receitas favoritas; a continuación, deberán redactar os pasos a seguir. Finalmente, coa axuda das cociñeiras do centro, faremos as receitas que sexan posibles e recolleremos fotos e vídeos. Cada parella subirá ao wiki a súa receita ilustrada con fotos e/ou un vídeo e o resultado será revisado pola profesora, que xerará un documento PDF con todas as entradas e as imaxes e o publicará en Issuu.

Our cookbook  

Students favorite recipes

Our cookbook  

Students favorite recipes

Advertisement