Page 1

marineservice.com

... move on!


Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at ... ... move on!

Skibsreparationer MarineService udfører en lang række opgaver indenfor skibsreparation. Arbejdet udføres på værkstedet i Hirtshals eller ombord på skibe overalt i verden. Vi har adgang til både beddingog dokfaciliteter.

2

Vi har en fleksibel organisation med korte beslutningsveje, og vi har erfaringen til at tage de rigtige beslutninger hurtigt. Vi har et veluddannet team af skibsmontører, maskinarbejdere, propellerspecialister og certifikatsvejsere, som står klar til at rykke ud med meget kort varsel - hvor som helst og når som helst.


Skibsreparationer

2

Totalentreprise

3

Motorarbejde / Renovering af motordele

4

Afbalancering af roterende emner / Renovering af turboladere / Serviceaftaler

5

Understøbning / Gear / Propellerudstyr / Styremaskiner

6

Laseropmåling / Rørarbejde / Udsyring af vakuum toiletrør

7

Stålarbejde / Svejsearbejde

8

Hydraulikarbejde / Reparation af pumper / Overhaling af kraner og spil

9

Mobil maskinering

10

Totalleverandør

11

Totalentreprise MarineService udfører reparations-, renoveringsog moderniseringsopgaver i totalentreprise. Vi entrerer med professionelle og erfarne underleverandører og står inde for den samlede kvalitet. Det betyder, at vore kunder kun behøver at henvende sig ét sted …

FULL-SERVICE · WORLD WIDE

3


Motorarbejde

Renovering af motordele

MarineService udfører alle former for motorarbejde, herunder total reparation, vedligeholdelse, udskiftning og installation af motorer. Vi har erfaring med alle anerkendte mærker af 4-takt og 2-takt dieselmotorer. Vi opkøber desuden gamle motorer, som vi renoverer og sælger videre.

MarineService har udstyret og faciliteterne til renovering/maskinering af motordele. Vi udfører arbejdet i vores nyistandsatte serviceværksted i Hirtshals eller in-situ, og går aldrig på kompromis med kvaliteten. MarineService udfører desuden specialsvejsning og bearbejdning efter klassekrav.

MarineService tilbyder også salg af reservedele til alle motortyper.

4

Vi har stor erfaring med bl.a. reparation af topstykker, stempler, plejlstænger, cylinderforinger, pumper, brændstofdyser, kølere, termostater og ventiler.


Afbalancering af roterende emner MarineService udfører afbalancering af roterende emner. Vi har afbalanceringsbænke og udstyr til afbalancering, frekvensmåling og vibrationsmåling af roterende maskindele. Ved afbalancering af roterende maskinkomponenter sikres en vibrationsreduktion af de roterende maskindele.

Renovering af turboladere MarineService har stor erfaring og ekspertise i renovering/reparation af turboladere, herunder rengøring/glasblæsning samt reparation af beskadigede aksler. Afbalancering af turboladers rotor samt udskiftning af turbineblade. Overhaling/ udskiftning af lejer og dysering.

Serviceaftaler MarineService tilbyder attraktive serviceaftaler efter motorens driftstimer eller tidsbaseret vedligehold. Nedslidte komponenter afmonteres og renoveres i vores værksted. Herefter bliver komponenterne lagt til disposition efter kundens ønske i konserveret tilstand. Dette gælder alt mekanisk udstyr ombord. MarineService tilbyder også servicetjek af motorer. Data opsamles, behandles og vurderes i en fyldestgørende rapport. Herved skabes konkret viden om motorens tilstand og grundlag for næste serviceeftersyn. 5


6

Understøbning

Gear

MarineService udfører alle former for opretning og understøbning af motor, gear, stævnrør, frontgear, styremaskiner, spil, tromler samt diverse andre fundamenter til eksempelvis fræsere og drejebænke.

MarineService udfører alt arbejde på alle typer gear, herunder almindelig vedligehold, opretning, understøbning samt klasseinspektioner. Ved løbende vedligehold og forebyggende service af gear sikres en øget levetid og hermed kontinuitet i fremdrivningen.

Propellerudstyr

Styremaskiner

MarineService afmonterer, adskiller, renoverer og monterer propellerudstyr af alle typer. Vi udfører desuden udboring af stævnrør on-site.

MarineService udfører reparation af alle typer styremaskiner, herunder afmontering, adskillelse, bearbejdning og montering.


Laseropmåling MarineService har specialudviklet laserudstyr, der muliggør opmåling af akselledninger, opretning af dieselmotorer, gear, pumper, ror mv. Opmålingen dokumenteres bl.a. via måleudskrifter.

Rørarbejde MarineService udfører reparation af rør samt fremstilling af nye rør. Vi har erfaring med alle typer rørarbejde, herunder stål, aluminium, rustfri, damprør, cunifer, hydraulik, plastrør m.v.

Udsyring af vakuum toiletrør MarineService er specialister i udsyring af vakuum toiletrør. En rengøringssyre pumpes rundt i rørsystemet og fjerner både kalkaflejringer og urinsten. Arbejdet udføres på skibe i hele verden, og rensningen kan udføres, mens skibene er i drift. Desuden udfører vi højtryksspuling af andre nedløbsrør.

7


8

Stålarbejde

Svejsearbejde

MarineService udfører al slags stålarbejde, herunder også arbejde i rustfri stål. Alt stålarbejde udføres både maritimt samt for industrien.

MarineService har certifikatsvejsere, der er specielt uddannede og arbejder med alle former for stål og rustfrit stål. Vi har stor erfaring med både TIG-, MIG-, MAG- og elektrodesvejsning. Vi udfører alle former for svejsearbejde ombord på skibe lokalt og globalt. Opførsel af stålkonstruktioner samt montering af udstødningssystem på dieselmotor er blot nogle af de andre svejseopgaver, som vi har udført.


Hydraulikarbejde MarineService udfører alle former for hydraulikarbejde, herunder fremstilling af hydraulikslanger, nyinstallation samt fejlsøgning og reparation af hydraulikanlæg.

Reparation af pumper MarineService udfører vedligehold på alle pumpetyper, herunder afmontering, adskillelse, renovering samt montering. Vi har bl.a. stor erfaring med renovering af stempelpumper, centrifugalpumper og hydraulikpumper.

Overhaling af kraner og spil MarineService tilbyder overhaling af kraner og spil. Vi udfører ombygning af alle typer spil, så som trawl-, anker-, frelser- og splitspil. Arbejdet udføres world wide.

9


Mobil maskinering MarineService udfører alle former for mobil maskinering overalt i verden. Vi er i dag i besiddelse af en lang række specialudstyr, der gør os i stand til at udføre mange opgaver på stedet. Vi har et veluddannet team af skibsmontører, maskinarbejdere, propellerspecialister og certifikatsvejsere, som står klar til at rykke ud, hvor som helst og når som helst.

•U  dboring af stævnrør, hæk- og hællejer, rorhorn mv. • Udboring af motorstativer •M  askinering af konusser i rorblade, konusser p  å aksler mv. •P  lanering/fræsning af fundamenter og plane flader m.v. • Laser opretningsudstyr • Trækning af aksler

10


Totalleverandør MarineService er Deres totalleverandør indenfor skibsreparationer. Kontakt os for et uforbindende tilbud, når De har forespørgsler indenfor: • • • • •

 otor, gear og propeller M Spil- og dæksudstyr Stål- og svejsearbejde Hydraulik M obil maskinering

Vi står altid til rådighed for råd, vejledning eller yderligere information. Hvis De beslutter at placere ordren hos MarineService, kan vi forsikre, at vi vil gøre vort yderste for at udføre arbejdet til Deres fulde tilfredshed. Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at … move on!

11


Š 2 0 10 M arine S e rv ice - A l l rig ht s re se rve d . L ayout: TI E D E M A N N G rafis k Tanke st ue . Print: Ecco Print as

marineservice.com

... move on!

MarineService Hirtshals A/S Pier 2 DK-9850 Hirtshals Danmark Tlf. + 45 96 56 03 03 Fax + 45 96 56 03 04 Info@marineservice.com www.marineservice.com

MarineService brochure Danish  
MarineService brochure Danish  

MarineService brochure in Danish

Advertisement