Page 1

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

www.silverboats.fi Solifer Group, Finland

Omistajan käsikirja

Användarhandbok

Owner’s Manual

Eignerhandbuch

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

1

Manuel du propriétaire


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Omistajan k채sikirja

3 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

2


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Esipuhe Hyvä suomalaisen Silver-veneen omistaja! Kiitämme Sinua Silverin valinnasta ja toivotamme Sinulle monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessasi. Tämän käsikirjan tarkoituksena on auttaa Sinua käyttämään venettäsi turvallisesti ja miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta. Kehotamme Sinua lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseesi ennen sen käyttöönottoa. Omistajan käsikirja ei luonnollisestikaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden kurssi. Jos tämä on ensimmäinen veneesi tai olet vaihtanut venetyyppiin, jota et vielä tunne, varmistu oman mukavuutesi ja turvallisuutesi takia siitä, että hankit käsittely- ja käyttökokemusta ennen kuin otat veneen päällikkyyden vastuullesi. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat päteviä opettajia. Varmista, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneesi suunnittelukategoriaa ja että sinä ja miehistösi pystytte hallitsemaan venettä kyseisissä olosuhteissa. Suunnittelukategorioita A, B, ja C vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltävät myrskystä kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen ja puuskien vaara. Vaikka veneesi on suunniteltu niihin, ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi operoida vain pystyvä, hyväkuntoinen ja koulutettu miehistö, joka käyttää hyvin ylläpidettyä venettä.

Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä veneen valmistajaan tai valmistajan edustajaan. Käytä aina päteviä ja koulutettuja henkilöitä huoltoon, korjauksiin ja muutostöihin. Muutokset, jotka voivat vaikuttaa veneen turvallisuusominaisuuksiin tulee arvioida, toteuttaa ja dokumentoida pätevien henkilöiden toimesta. Veneen valmistajaa ei voida pitää vastuullisena muutoksista, joita se ei ole hyväksynyt. Veneen kuljettamiseen vaaditaan joissakin maissa ajokortti tai valtuutus, niissä voi olla voimassa myös erityissäännöksiä. Pidä veneesi aina hyvässä kunnossa ja ota huomioon kuluminen vanhenemisen ja kovan käytön tai väärinkäytön seurauksena. Mikä tahansa vene – riippumatta sen vahvuudesta – voi vaurioitua merkittävästi, mikäli sitä ei käytetä asianmukaisesti. Tämä ei sovi turvalliseen veneilytapaan. Mukauta aina veneen nopeus ja suunta aallokko-oloihin. Mikäli veneesi on varustettu pelastuslautalla, lue huolella sen käyttöohjeet. Veneessä tulisi olla mukana asiaankuuluvat turvavarusteet (pelastusliivit, turvavaljaat jne.) veneen tyypin, sääolosuhteiden jne. mukaan, nämä varusteet ovat joissain maissa pakollisia. Miehistön tulisi olla tutustunut kaikkien turvavarusteiden käyttöön ja hätämanööveeraukseen (veteen pudonneen pelastaminen, hinaus jne.). Purjehduskoulut ja -seurat järjestävät säännöllisesti pelastusharjoituksia.

4 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

3


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kaikkien veneessä olijoiden tulisi käyttää sopivaa kelluntapukinetta (pelastusliiviä/veneilyliiviä) ollessaan kannella. Huomaa, että joissakin maissa laki vaatii kansallisten säädösten mukaisen kelluntapukineen käyttöä aina veneessä oltaessa. SÄILYTÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANNA SE SEURAAVALLE OMISTAJALLE, JOS MYYT VENEEN.

5 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

4


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Ennen kuin lähdet

Moottori ja varusteet

Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:

Tarkista ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tee moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkistustoimet. Tarkista veneen merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine- tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana jne. Tarkista että pilssiveden määrä on minimissä.

Säätila ja ennuste Tuuletus Ota huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneesi suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön taidot riittäviä sille vesialueelle, jolle olet lähdössä? Voimakkaassa tuulessa ja suuressa aallokossa luukkujen tulee olla suljetut, jotta roiskevesi ei pääsisi veneen sisälle.

Mikäli veneessäsi on moottoritilan tuuletin, anna sen käydä vähintään 4 minuuttia ennen koneen käynnistämistä. Käynnistä moottori valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huolehdi polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähentämiseksi.

Kuormitus

Tavaroiden kiinnitys

Älä ylikuormita venettä, jaa kuorma oikein. Älä sijoita painavia esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi.

Tarkista, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät paikoillaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa.

Matkustajat

Merikartat

Varmistu, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sovi kunkin henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä.

Ellet kulje täysin tuttua reittiä, onko mukana merikarttoja riittävän laajalta alueelta?

Polttoaine Tarkista, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huonon sään tms. varalle. 6 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Lähtömanööverit

SUOMI

Omia muistiinpanoja

Sovi miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tarkista, etteivät kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön tai saapumisen aikana. Moottoria koskevia lisäohjeita saat sen erillisestä ohjekirjasta.

7 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

6


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Sisällysluettelo 1

Yleistä

9

2

Määritelmät

9

3

Takuu

9

4

Ennen käyttöönottoa 4.1 Rekisteröinti 4.2 Vakuutukset 4.3 Koulutus

9 9 10 10

5

Veneen ominaisuudet ja käyttö 5.1 Yleistä 5.2 Veneen perustiedot 5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä 5.4 Kuormitus 5.5 Moottori ja potkuri 5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus 5.6.1 Rungon ja kannen aukot 5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys 5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen 5.7.1 Moottorit 5.7.2 Muut polttoainetta käyttävät järjestelmät 5.7.3 Palontorjunta 5.8 Sähköjärjestelmä

10 10 10 11 11 13 16 16 16 16 16 17 22 23

5.9

5.10

Ohjailuominaisuudet 5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen 5.9.2 Näkyvyys ohjauspaikalta Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet 5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen 5.10.2 Pelastuslautan säilytys 5.10.3 Tuuletus 5.10.4 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen 5.10.5 Ympäristön huomioonottaminen 5.10.6 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus 5.10.7 Trailerikuljetus

23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 26

6

Huolto ja talvisäilytys 6.1 Toimenpiteet ennen talvitelakointia 6.2 Pesu ja puhdistus 6.3 Talvisäilytys ja -huolto 6.4 Toimenpiteet ennen vesillelaskua

27 27 27 27 28

7

Korjaukset

28

Liitteet

33

8 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

7


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Yleistä

3

Omistajan käsikirja auttaa Sinua tuntemaan uuden veneesi ominaisuuksia, hoitoa ja huoltoa. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa kohdissa viitataan niihin. Voit tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin hankittujen laitteiden ohjekirjoilla. Omille muistiinpanoillesi on varattu tilaa käsikirjan lopussa.

2

Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on erillisessä takuukortissa esitettyjen takuuehtojen mukainen 2 vuoden takuu. Seuraavien laitteiden takuista vastaavat suoraan ko. laitteiden valmistajat: - Moottori vetolaitteineen - Trimmitasot - Liesi, jääkaappi ja lämmityslaite - Kompassi - Mittaristo - Navigointilaitteet

Määritelmät

Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti: VAARA!

Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä.

VAROITUS! Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. HUOM!

Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa muita yksikköjä on lisätty sulkuihin.

Takuu

SUOMI

1

Näiden laitteiden erilliset takuukirjat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä: Silver Veneet Oy, Sorvitie 4, 63700 Ähtäri puh. 0207 510 200, fax 0207 510 201 silverveneet@silverboats.fi.

4

Ennen käyttöönottoa

4.1

Rekisteröinti

Veneliikenneasetuksen mukaisesti yli 20 hv:n perämoottorivene ja sisä- tai sisäperämoottorivene, jonka teho on enemmän kuin 50 hv, on Suomessa merkittävä moottorivenerekisteriin. Tarkemmat ohjeet rekisteröinnistä saat maistraateista. Rekisteröitävän veneen kuljettajalta vaaditaan vähintään 15 vuoden ikä.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

8

9


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

4.2

Vakuutukset

Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettä nostettaessa. Vakuutuksella on myös välillinen vaikutus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit keskittyä ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt.

4.3

5

Veneen ominaisuudet ja käyttö

5.1

Yleistä

Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla täydellinen huoltoopas tai korjauskirja, vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä ominaisuudet ja käyttämään venettään asianmukaisella tavalla.

Koulutus

Kukaan ei ole seppä syntyessään, eikä vesillä liikkuminen tee tähän poikkeusta. Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, navigointikursseja järjestävät Suomen Navigaatioliitto (puh. 09 7001 8380) sekä kansalais- ja työväenopistot. Veneilykouluista antavat tietoja Suomen Veneilyliitto (09 5490 3590) ja Suomen Purjehtijaliitto (020 733 8883). Nämä antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta varmuus veneen käsittelyssä, navigoinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkän käytännön harjoittelun jälkeen. Veneilyliitosta ja Purjehtijaliitosta saat myös tietoja paikallisista venekerhoista ja niiden toiminnasta.

5.2

Veneen perustiedot

Silver-veneiden mallikohtaiset perustiedot selviävät seuraavalla aukeamalla olevasta taulukosta. Suunnittelukategorialla tarkoitetaan seuraavaa: Kategoria C: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. 14 m/s) ja aallokko sen mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään 2 m, katso huomautus alla). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata avoimilla järvillä, jokisuistoissa ja rannikkovesillä kohtuullisissa sääoloissa. Kategoria D: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 4 boforia (n. 8 m/s) ja aallokko sen mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään 0,3 m, satunnaiset suurimmat aallot 0,5 m korkuisia). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata suojaisilla sisävesillä, ja rannikkovesillä hyvällä säällä. Huomautus: Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan

10 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

9


arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia. Päämitat ja kapasiteetit: Veneen pituus, leveys, syväys, kokonaispaino, jne., sekä tankkikapasiteetit on esitetty teknisessä erittelyssä liitteessä 1. Valmistajan kilpi: Veneseen on kiinnitetty kuljettajan näkökenttään valmistajan kilpi, jossa on annettu osa em. tiedoista. Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianoimaisissa kohdissa.

5.3

Suurin suositeltu henkilömäärä

Silver-veneiden mallikohtainen suurin suositeltava henkilömäärä on esitetty seuraavalla aukeamalla olevassa taulukossa. Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1 mukaisissa paikoissa.

Suurin suositeltu henkilömäärä: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle CC/650 Silver Eagle Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

4 5 5 7 7 9 7 7 7 6 8

VAROITUS! Älä ylitä suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta suositeltua kuormitusta (katso kohta Kuormitus). Käytä aina veneessä olevia istuimia tai istuinpaikkoja.

c)

5.4

VAROITUS: Kuormatessasi venettä, älä koskaan ylitä suurinta suositeltua kuormaa. Lastaa vene aina huolellisesti ja jaa kuorma asianmukaisesti niin, että suunnittelutrimmi säilyy (suunnilleen tasaköli). Vältä sijoittamasta suuria painoja korkealle.

Kuormitus

Silver-veneiden suurimpaan suositeltuun kuormitukseen on laskettu kuuluvaksi seuraavat painot: a) veneessä olevien henkilöiden yhteispaino (yhden aikuisen oletuspaino 75 kg, lapsen 37,5 kg) b) perusvarusteet

d)

SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

kannettavissa säiliöissä olevien nesteiden (vesi, polttoaine jne.) paino kiinteissä säiliöissä olevien kulutettavien nesteiden (vesi, polttoaine jne.) kokonaispaino (säiliöt täynnä)

Suositeltu kuormitus sisältää vain edellä mainitut painokomponentit.

11 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

10


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Suurin suositeltu kuormitus: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle 650 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

Suurin suositeltu kuormitus sisältää seuraavat varustekuormat: 350 kg 430 kg 465 kg 615 kg 636 kg 750 kg 675 kg 705 kg 675 kg 675 kg 600 kg 1005 kg

Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC 485 Silver Fox R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle 650 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

Perusvarusteet kg

Polttoaine irto- Polttoaine kiinsäiliöissä kg teissä säiliöissä kg

10 10 10 10 10 11 15 15 15 20 20 25

30 30 60 60 80 100 150 100 100 100 100 250

12 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

11


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Moottori ja potkuri

SUOMI

5.5

Silver-veneiden mallikohtaiset suurimmat konetehot selviävät seuraavasta taulukosta. Noudata potkurin valinnassa moottorin valmistajan ohjeita. Suurin suositeltu koneteho: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC Silver Fox R/SC Silver Hawk/Dorado Silver Shark 580 Silver Moreno Silver Eagle 650 Silver Eagle CC Silver Eagle Cabin Silver Eagle WA Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

22 kW (30 hv) 30 kW (40 hv) 37 kW (50 hv) 45 kW (60 hv) 75 kW (100 hv) 86 kW (115 hv) 149 kW (200 hv) 130 kW (175 hv) 112 kW (150 hv) 112 kW (150 hv) 130 kW (175 hv) 112 kW (150 hv) 220 kW (300 hv)

Silver Colibri 405

Silver Beaver 450

Silver Fox DC 485 Kuva 1. Suurimman henkilömäärän mukaiset istumapaikat

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

12

13


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

14

Silver Fox R 485

Silver Hawk DC 540

Silver Fox SC

Silver Shark CC/DC ja Silver Eagle CC

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Kuva 1. Suurimman henkilömäärän mukaiset istumapaikat

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

13


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

Silver Dorado 540

Silver Cabin 650

Kuva 1. Suurimman henkilömäärän mukaiset istumapaikat

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

15 14


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.6

Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus

5.6.2

5.6.1

Rungon ja kannen aukot

Silver-veneisiin on asennettu sähköinen pilssipumppu kuvan 5 mukaiseen paikkaan. Pumpun anturin havaitessa vettä pilssissä, pumppu tyhjentää pilssin automaattisesti. Pumppu on aina valmiustilassa riippumatta pääkytkimen asennosta kun akku on asennettuna veneeseen. Pumppua voi myös käyttää pakolla kytkinpaneelissa olevasta kytkimestä. Sähköisen pilssipumpun teho on noin 45l/min. Veneissä joissa on asennettuna manuaalikäyttöinen sähköpumppu, ei ole automaattista tyhjennystoimintoa vaan pumppua käytetään kytkinpaneelissa olevasta kytkimestä.

Läpivientien ja niiden sulkuventtiilien sijainnit on esitetty kuvassa 5. Silver-veneet on varustettu lasikuituisella sadevesityhjentävällä avotilalla. Veneen sisäosan peränurkissa olevat itsetyhjennyksen vuotoputket on pidettävä avoimina ja puhtaina roskista yms. Silver Colibri on sadevedestä itsetyhjenevä ainoastaan kuormaamattomana. HUOM!

Itsetyhjennyksestä huolimatta veneen pilssiin saattaa kertyä esim. kovien sateiden aikana vettä moottorikaivon läpivienneistä ja tarkistusluukuista. Tarkista pilssivesi ennen ajoon lähtöä ja poista kertynyt vesi veneestä vakiovarusteena olevalla pilssipumpulla. Silver Condor, Silver Moreno, Silver Eagle, Silver Shark ja Silver Hawk 540 -malleissa on avotilan tyhjennysputket suljettavissa palloventtiileillä. Muissa malleissa tyhjennysputket on suljettavissa sulkutulpilla. Mikäli kuormitat venettä normaalia enemmän, sulje avotilan itsetyhjennys, jotta vesi ei pääse avotilaan. Silver Cabin malleissa on pidettävä ohjaushytin ovet ja luukut suljettuina kovassa tuulessa ja aallokossa.

16

VAROITUS! Kun haluat pitää kattoluukkua avoinna ajon aikana, varmista aina lukitusmekanismeilla kattoluukun pysyminen auki-asennossa. Veneen äkillisen liikkeen johdosta sulkeutuva kattoluukku voi aiheuttaa loukkaantumisen. Lukitse myös muut luukut ja ovet kiinni tai auki -asentoon.

Pilssipumput ja tyhjennys

Sähköinen pilssipumppu käynnistetään kytkintaulusta, joka on esitetty luvussa 5.8. Tarkasta säännöllisin väliajoin, ettei pilssipumppujen imuletkujen päässä ole roskia. VAROITUS! Pilssipumppujärjestelmää ei ole suunniteltu karilleajosta tai muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan. HUOM!

Tarkista pilssipumpun toimivuus säännöllisin väliajoin. Puhdista pumpun imuaukot roskista.

5.7

Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen

5.7.1

Moottorit

Mikäli veneeseen on asennettu konetilan tuuletin, käytä sitä vähintään neljä minuuttia ennen koneen käynnistämistä, kuten ohjaajan edessä olevassa varoituskilvessä todetaan. Varmista myös, että konetilan tuuletuskanavat ovat avoinna ja vapaina roskista yms. Koneen käynnistyttyä varmistu jäähdytysveden asianmukaisesta virtauksesta.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

15


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Polttoaineen täyttöaukko (

SUOMI

Ennen tankkauksen aloittamista sammutta moottori, keitin ja lämmityslaite sekä tietenkin savukkeet. Älä käytä kytkimiä tai laitteita, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä. ) sijaitsee veneen takakannella.

Kun tankkaat huoltoasemalla, älä käytä muovisuppiloa, joka estää täyttöpistoolin ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen purkautumisen. Viimeiset 10 litraa on hyvä täyttää hitaasti jotta polttoaine ei nouse tankin huohotinputkeen. Tankin täytön jälkeen (kts. tankin tilavuus luvusta 5) tarkista ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai moottoritilaan ja puhdista valunut polttoaine heti. Yhdelle ylimääräiselle irtosäiliölle on varattu paikka avotilan peräpenkin alla. Älä pidä varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa tai irrallaan. Älä säilytä konetilassa mitään irrallisia tavaroita, jotka voisivat siirtyessään koskettaa kuumia koneenosia tai vahingoittaa polttoaineputkia tai -letkuja. Tarkasta vuosittain ettei polttoaineletkuissa ole läpivientien kohdalla kulumia.

5.7.2

Muut polttoainetta käyttävät järjestelmät

Mikäli veneeseen on asennettu petrolilämmitin on sille erillinen käyttöohje veneen mukana. Käytä polttoaineena vain hyvälaatuista valopetrolia. Ennen tankkauksen aloittamista sammuta moottori, keitin ja lämmityslaite sekä tietenkin savukkeet. Älä käytä kytkimiä tai laitteita, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä. Puhdista mahdollinen valunut polttoaine heti.

17

Kuva 2. Mittari- ja kytkinpaneelit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

16


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Colibri / Beaver / Fox DC / Fox R / Fox SC

18

Hawk / Shark

Kuva 2. Mittari- ja kytkinpaneelit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

17


Eagle CC

3 2 3 2 1 0

1

4 5

0

Eagle 650

3

4 5

30

7

1/4

2

40 50

20

6 7

6

SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

10

60

0

70

1 0

4 5 6

TRIM

7

4/4

FUEL

30 12V

20

40 50

10

60

0

70

12V

19

Kuva 2. Mittari- ja kytkinpaneelit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

18


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Hawk DC / Dorado

20

Eagle WA

Kuva 2. Mittari- ja kytkinpaneelit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

19


Eagle Cabin / Star Cabin

SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Moreno

21

Kuva 2. Mittari- ja kytkinpaneelit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

20


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Condor

5.7.3

Palontorjunta

Silver-veneet on varustettu 2 kg:n käsisammuttimella. Lisäksi bensiini sisäperämoottorilla varustetuissa veneissä on kiinteä moottoritilan sammutusjärjestelmä. Käsisammuttimet tulee huollattaa vuosittain. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei hyväksytä ilman uutta paineastian koeponnistusta. Mikäli käsisammutin vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltään vähintään samankaltainen laite. Pidä pilssi puhtaana ja tarkasta mahdolliset polttoaine- ja kaasuhöyryt tai polttoainevuodot säännöllisesti. Älä kiinnitä vapaasti riippuvia verhoja tai muita kankaita lieden läheisyyteen tai yläpuolelle. Älä myöskään varastoi palavaa ainetta moottoritilaan. Jos palamattomia aineita varastoidaan moottoritilaan, ne on varmistettava niin, etteivät ne pääse putoamaan tai siirtymään koneistoihin eivätkä ne saa aiheuttaa minkäänlaista estettä tilaan pääsemiselle tai sieltä poistumiselle. Kiinteällä moottoritilan sammutusjärjestelmällä varustetuissa veneissä on kojelaudassa indikaatiovalo joka kertoo järjestelmän kunnon. Kun valo sammuu virran ollessa kytkettynä, on sammutusjärjestelmä lauennut tai siinä on toimintahäiriö.

22

Älä koskaan − jätä venettä valvomatta, kun keitin tai lämmityslaite on käytössä − muuta mitään veneen järjestelmää (erikoisesti sähkö-, polttoainetai kaasujärjestelmää) tai salli asiaa tuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään veneen järjestelmään − täytä mitään polttoainesäiliötä tai vaihda kaasupulloa, kun laitteisto on käynnissä tai kun keitto- tai lämmityslaite on käytössä − tupakoi käsitellessäsi polttoainetta tai kaasua. − tuki tai modifioi veneen tuuletusjärjestelmää For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

21


5.8

Sähköjärjestelmä

Veneen sähkökaavio on esitetty erillisessä liitteessä. Päävirtakytkimen sijainti ja toiminta: − katso kytkimen sijainti kuvasta 5 − asento ”0”: akku tai molemmat akut irti virtapiireistä − asento ”1”: akku toimii käyttöakkuna, laturi lataa akkua Sisäohjaamon mittarit ja sähkölaitteiden kytkimet on järjestetty kuvan 6 mukaisesti. Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu ko. kytkimIen viereen ja sulakkeiden koot on myös esitetty kuvassa 6. Finnboat ce -veneessä on käytetty ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuormituksen tapahduttua kytkeä uudelleen toimintaan painamalla alas ponnahtanut vipukytkin takaisin ylös. Lähtiessäsi veneestä pidemmäksi aikaa katkaise virta pääkytkimestä.

5.9

Ohjailuominaisuudet

5.9.1

Suurilla nopeuksilla ajaminen

Älä käytä venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin valmistajan kilpeen merkitty teho. Perussäännöt koneen rikikulman säädössä (power trim) ovat seuraavat: − Nostettaessa vene liukuun ”keula alas” -asento − Kun vene on liu’ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keulaa kunnes vene alkaa laukata tai potkuri menettää otteensa. Lasketaan keulaa tästä hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi optimoida. − Vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehmenee. Myötäaallokossa keulaa nostetaan ylöspäin, jottei se sukeltaisi.

Jos irrotat tai kiinnität akkuja, varo koskettamasta metalliesineellä samanaikaisesti akun molempia napoja tai metalliveneen runkoa.

Katso myös moottorin ohjekirjaa.

Lataa akkuja vain veneeseen asennetulla tai vastaavantehoisella akkulaturilla. Lataaminen liian suurella virralla aiheuttaa räjähdysvaaran.

Perämoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi peräpeiliin alimmalle korkeustasolle.

Kytkiessäsi maasähkön kiinnitä ensin veneeseen tuleva pistoke ja viimeiseksi laiturilla oleva pistoke.

VAROITUS! Säädä rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti – se muuttaa veneen käyttäytymistä rajusti. Älä aja keula liian alhaalla, vene voi kääntyä yllättäen.

VAROITUS! Älä koske jännitteelliseen vaihtovirtajärjestelmään. VAROITUS! Maasähkön ollessa kytkettynä älä ui veneen lähettyvillä. Viallinen kaapeli voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. HUOM!

Älä koskaan katkaise virtaa pääkytkimestä moottorin käydessä.

HUOM!

Älä käytä metalliveneen runkoa johtimena.

SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Älä aja venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa negatiivisella kulmalla (keula alhaalla). Vene voi kallistua sivulle ja käännöksissä esiintyä epästabiiliutta. VAROITUS! Aallot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat venettä. Ota tämä huomioon vähentämällä nopeutta aallokon kasvaessa.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

22

23


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Opettele meriteiden säännöt (esim. Valtion painatuskeskuksen julkaisemasta kirjasesta ”Veneliikenteen säädökset”) ja seuraa niiden antamia ohjeita, sekä COLREG:n (kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä) vaatimuksia. Navigoi huolellisesti ja käytä uusia tai päivitettyjä merikortteja. Sovita aina nopeutesi olosuhteisiin ja ympäristöön. Ota huomioon: − Aallokko (muista kysyä myös matkustajien mielipidettä mukavasta nopeudesta) − Omat peräaaltosi (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä uppoumanopeudella, eli alle 6 solmua). Noudata aallokonaiheuttamiskieltoja. Vähennä nopeutta ja peräaaltoja kohteliaisuudesta sekä turvallisuussyistä itseäsi ja muita kohtaan. − Näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko) − Reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika) − Reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla) − Pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila.

5.9.2

Näkyvyys ohjauspaikalta

Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjestät riittävän, myös COLREG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyksen. Huolehdi aina siitä, että ohjauspaikalta on mahdollisimman hyvä näkyvyys: − Sijoita matkustajat, ikkunaverhot jne. niin, ettei näkökenttä supistu. − Älä aja jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolla keulan nousu haittaa näkyvyyttä. − Säädä veneen asento koneen rikikulmaa (power trim) hyväksi käyttäen niin, ettei keulan nousu haittaa näkyvyyttä. − Käytä tarvittaessa tuulilasinpyyhkimiä. − Huonossa näkyvyydessä avaa kattoluukku ja tähystä sitä kautta. − Erityisesti laivaväylillä muista katsoa myös taaksepäin.

sa asianmukaisia kulkuvaloja. Sammuta sisävalot, jos ne tai niiden heijastukset haittaavat näkyvyyttä. VAROITUS! Näkyvyys Silver Dorado -venemallin hytistä on rajoitettu. Huolehdi tarvittessa riittävästä tähystyksestä hytin ylitse.

5.10

Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet

5.10.1

Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen

Veteen pudonneen henkilön on tyynellä säällä helpointa nousta veneeseen veneen peräosaan sijoitettujen tikkaiden kautta. Tikkaat saa vedettyä alas myös vedestä käsin. Katso kuva 4.

5.10.2

Pelastuslautan säilytys

Silver Eagle Cabin -malleissa on varattu paikka pelastuslautan säilyttämistä varten takaosan avotilassa (esim. Teal 2000 kanssa).

5.10.3

Tuuletus

Veneen liesi ottaa palamiseen tarvittavan hapen hytin ilmasta ja tuottaa siihen palamiskaasuja. Huolehdi siten aina riittävästä tuuletuksesta käyttäessäsi liettä. Epäedullisissa olosuhteissa (myötätuuli) ja hitaassa vauhdissa voivat pakokaasut tunkeutua sisälle avonaisesta hytin ovesta. Pidä ovi suljettuna, jos tunnet sisällä pakokaasun hajua ja tuuleta kansiluukkujen kautta. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta myös nukkumatiloissa.

24 Käytä pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden (esim. sumu) vallitesFor more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

23


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Irrallisten varusteiden kiinnittäminen SUOMI

5.10.4

Kiinnitä kaikki painavat varusteet kuten ankkurit luotettavasti paikalleen ennen liikkeellelähtöä.

5.10.5

Ympäristön huomioonottaminen

Suomen saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on veneilijänkin kunnia-asia. Vältä siis: − Polttoaine- tai öljyvuotoja − Käymäläjätevesien päästämistä veteen − Roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle − Pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen − Kovaa melua sekä vesillä että satamissa − Peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissä. Ota huomioon muutkin paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustu kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäisemiseksi (MARPOL) ja kunnioita niitä niin paljon kuin mahdollista.

Kuva 3. Kiinnityspisteiden paikat hinauksessa, ankkuroitaessa ja kiinnityksessä.

Kiinnityspisteiden lujuudet: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle 650 Silver Star Cabin 650 Silver Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Moreno 620 Silver Condor 730

5.10.6

7,7 kN 10,8 kN 12,1 kN 14 kN 15,5 kN 17,4 kN 17,4 kN 17,9 kN 17,9 kN 17,9 kN 16,6 kN 17,9 kN

Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

Kiinnitä veneesi aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti, koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien tulisi olla varustetut joustimilla nykäysten vaimentamiseksi. Käytä riittävän suuria lepuuttimia hankautumisen estämiseksi. 25 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

24


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Suosittelemme normaaliolosuhteissa seuraavia kiinnitysköysien paksuuksia ja ankkurin painoa veneellesi:

tumisen varalta. Avointen vesien aallokossa peitä jolla, jotta roiskevesi ei täyttäisi sitä.

Kiinnitysköydet Ankkuriköysi

Kun hinaat tai jos venettäsi joudutaan hinaamaan, kiinnitä hinausköysi kuvan 3 mukaisiin kiinnityspisteisiin.

Ankkuriketju

ø 12 mm ø 12 mm pit. 35 m ø 8 mm pit. 3 m

Veneeseesi sopivan ankkurin painon voit laskea seuraavalla kaavalla: Veneen paino (tonnia) + pituus (m) + leveys (m) = ankkurin paino (kg) Kevytankkurin paino voi olla tätä pienempi, mutta kuitenkin vähintään 60 % kaavan mukaisesta. VAROITUS! Älä yritä pysäyttää venettä käsivoimin äläkä laita kättäsi tai jalkaasi veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen väliin. Harjoittele rantautumista hyvissä olosuhteissa, käytä konevoimaa hillitysti mutta määrätietoisesti. HUOM!

Kiinnittäessäsi venettä ota huomioon tuulen kääntyminen, vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita saatte mm. vakuutusyhtiöiltä.

Kun hinaat toista venettä, käytä riittävän vahvaa, kelluvaa hinausköyttä. Aloita hinaus varovaisesti, vältä nykäyksiä, älä ylikuormita konetta. Jos hinaat pientä jollaa, sovita hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla ratsastaa peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vedä jolla kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kie26 murtelu vähenisi. Kiinnitä jollassa olevat varusteet hyvin sen kaa-

VAROITUS! Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saattaa katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käytä aina riittävän paksua köyttä äläkä oleskele köyden jatkeen kohdalla.

5.10.7

Trailerikuljetus

Trailerilla voit kuljettaa Silver-venettäsi maissa kätevästi. Varmistu kuitenkin siitä, että traileri sopii veneellesi: tukia on riittävästi pistekuormien pienentämiseksi, kantavuus on riittävä veneelle, sen moottorille ja varusteille jne. Auton rekisteriotteesta näet perävaunun suurimman sallitun kokonaispainon. Trailerin kölitukien tulisi kantaa suurin osa veneen painosta. Säädä sivutuet niin, ettei vene pääse heilumaan sivusuunnassa. Tarkista vielä kerran, että traileri on lukittunut kunnolla vetokoukkuun. Huolehdi heti kuljetuksen päätyttyä veneen riittävästä siisteydestä. Pese ja huuhtele veneeseen kertynyt kura ja tiesuola mahdollisimman huolellisesti. Huolehdi erityisesti alumiinilaitojen huuhtelusta jottei tiesuola jätä siihen pysyviä jälkiä. HUOM!

Trailerin tulee olla etupainoinen. Varmista, että vene on kiinnitetty riittävän tiukasti traileriin ja että veneen paino jakautuu tuille tasaisesti. Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jolloin veneen runko voi vaurioitua.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

25


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Huolto ja talvisäilytys

Tutustu moottorin ohjekirjassa esitettyihin huoltotoimiin. Tee ne itse huolellisesti tai anna valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Muita säännöllistä huoltoa vaativia kohteita ovat:

− Ohjauslaite ja hallintalaitteet − Pilssipumppu − Lämmitin − Keitin − Palonsammutin − Kuomu Suorita näiden huolto erillisten ohjeiden ja ohjekirjojen mukaisesti.

6.1

Toimenpiteet ennen talvitelakointia

Mikäli on odotettavissa pakkasta, tyhjennä jäähdytysvesi moottorista sen ohjekirjan mukaisesti. Nosta Silver-veneesi maihin hyvissä ajoin ennen jäiden tuloa. Venettäsi ei ole mitoitettu jäissä ajoa tai säilytystä varten. Ennen nostoa kannattaa yleensä tehdä seuraavat toimet: − Veneen alustava pesu − Veneen tyhjentäminen pilssivedestä sekä ylimääräisistä tavaroista. Jätä kuitenkin turvavarusteet, kuten sammutin, vielä veneeseen.

6.2

Pesu ja puhdistus

Pidä vene puhtaana ja siistinä. Se lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneen jälleenmyyntiarvoa.

Kannen ja kylkien hoidoksi riittää yleensä pesu ja vahaus. Pesuun sopivat parhaiten makea vesi ja tavalliset pesuaineet. Älä käytä voimakkaita liuottimia, ne voivat himmentää lujitemuovipintojen kiiltoa. Hankaumien tai pinttyneen lian poistamiseen voidaan käyttää lievästi hiovia kiillotusaineita.

SUOMI

6

Noston jälkeen pese veneen pohja välittömästi. Levä ja lima irtoavat helpoimmin, kun ne eivät ole päässeet kuivumaan.

6.3

Talvisäilytys ja -huolto

Tee moottorille ja muille laitteille talvihuolto erillisten ohjekirjojen mukaisesti. Jos veneesi on talven ulkosalla tai kosteissa tiloissa, tyhjennä se tekstiileistä ja muista varusteista, jotka voivat homehtua tai syöpyä kosteudessa. Köydet tulee pestä makeassa vedessä ja kuluneet köydet uusia. Avaa veneen perälaudassa oleva tyhjennystulppa, jotta veneen pilssiin kertynyt vesi pääsee pois eikä aiheuta jäätyessään vaurioita. jätä myös palloventtiilit puolittain auki jäätymisen estämiseksi. Myös sähköiset instrumentit suojataan parhaiten sekä hapettumista että varkaita vastaan irrottamalla ne ja viemällä kuiviin sisätiloihin talven ajaksi. Irrota akut, vie ne lämpimään ja kuivaan paikkaan ja lataa niitä talven aikana ainakin kaksi kertaa. Suihkuta sähköjärjestelmän liittimet tarkoitukseen sopivalla kosteuden- ja korroosionestoaineella. Veneen ovien tai luukkujen liukumekanismit voidellaan esimerkiksi silikoniöljyllä. Älä käytä maaöljypohjaisia voiteluaineita. Peitä veneesi niin ettei lunta pääse kertymään veneen sisälle. Huolehdi kuitenkin riittävästä tuuletuksesta. Lunta ei kerry normaalisti peitteen päälle, jos harjan kulma on enintään 90°. Peitteen sopivat mitat ovat tällöin 6×4 m.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

26

27


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

HUOM!

6.4

Peite tai sen kiinnitysköydet eivät saa suoraan koskettaa veneen pintaa, koska lepattaessaan ja liikkuessaan ne hiertävät alumiinipintaa, jättäen mustat jäljet, joita on vaikea poistaa.

Toimenpiteet ennen vesillelaskua

Korjaa tai korjauta mahdolliset gelcoatissa olevat kolhut kohdan 7 mukaisesti. Merialueilla tulee kasvillisuuden kiinnittyminen pohjaan estää myrkkyvärillä. Pohjan ja erityisesti potkurin likaantuminen lisää polttoaineenkulutusta huomattavasti. Jos kuitenkin venettä säilytetään joen suistossa tai Perämerellä tai nostetaan vedestä vähintään n. viikon välein, ei myrkkyväriä yleensä tarvita. Seuraa maalatessasi huolellisesti maalinvalmistajan ohjeita. Jos hiot vanhaa myrkkyväriä, muista, että syntyvä hiomapöly tai -liete on myrkyllistä. Järvialueella ei tarvita myrkkyväriä (antifouling) emmekä suosittele sen käyttöä. HUOM!

Älä maalaa sinkkianodeja, lokin anturia tai trimmitasojen hydraulisylinterien männänvarsia. Älä käytä alumiiniosissa kuparipitoisia maaleja, seuraa maalinvalmistajan ohjeita. Lyijy-ja kuparipitoiset maalit syövyttävät alumiinia.

Tee moottorin vaatimat huoltotoimet erillisen ohjekirjan mukaisesti. Tarkista sähkölaitteiden toiminta ja poista hapettumat sulakkeiden ym. liitoksista.

28

Laskettuasi vene vesille avaa kaikkien läpivientien venttiilit ja tarkista ettei letkuissa tai liittimissä ole vuotoja. Läpivientien sijainti on esitetty kuvassa 5. Tuo turvavarusteet veneeseen ennen vesille lähtöä.

7

Korjaukset

Moottorin tai muiden laitteiden vioittuessa käänny ensi sijassa kyseisten laitetoimittajien puoleen. Pienet pintakerroksen (gelcoatin) vauriot veneen rungossa tai kannessa voit korjata itse. Siistin ja huomaamattoman lopputuloksen aikaansaaminen vaatii kuitenkin taitoa ja työtä:

− Suojaa korjattavan alueen ympäristö teipillä − Hio kolhun reunat viistoiksi ja puhdista asetonilla − Sekoita gelcoatiin 1.5–2 % kovetinta − Levitä gelcoat korjattavaan kohtaan niin, että pinta jää hiukan ympäröivää pintaa korkeammalle

− Aseta varovasti teippi korjauksen päälle − Gelcoatin kovetuttua irrota teippi ja tarvittaessa hio paikkaus siistiksi − Kiillota korjaus hiomatahnalla. Veneessä käytetyt värisävyt on esitetty tekniset tiedot –liitteessä. Tarkemmat ohjeet paikkauksesta saat veistämöltä tai gelcoatin myyjältä. Kiinnittäessäsi veneeseesi lisävarusteita yms. käytä ainoastaan alumiinista tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja niittejä ja ruuveja sekä eristä veneen alumiinipinnasta muista metalleista valmistetut varusteet. HUOM!

HUOM!

Eräät jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä aiheuttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuudelle. Ota yhteys veistämöön tai ym. valtuutettuihin telakoihin ennen kuin teet tai teetät esim. uusia maadoituksia, luukkuja jne. Huoltaessasi sähkölaitteita katkaise jännite laitteista. Jos joudut uusimaan sähkölaitteita, varmistu, että ne ovat sopivia veneen jännitteeseen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

27


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Colibri 405

Silver Fox DC/R 485

Silver Beaver 450

Silver Fox SC

Kuva 4. Uimaportaiden sijoittelu ja liukuestekarhennukset

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

29 28


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

30

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Silver Hawk DC 540 Silver Dorado

Silver Eagle CC 630 Silver Shark DC 580

Kuva 4. Uimaportaiden sijoittelu ja liukuestekarhennukset

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

29


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

31

Kuva 4. Uimaportaiden sijoittelu ja liukuestekarhennukset

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

30


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

32

Kuva 4. Uimaportaiden sijoittelu ja liukuestekarhennukset

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

31


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SUOMI

Liitteet VENEIDEN YLEISJÄRJESTELYKUVAT VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS JA SERTIFIKAATIOKAAVIO TEKNISET TIEDOT JA TANKKITILAVUUDET SÄHKÖKAAVIO TANKKIKAAVIO

33 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

32


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Colibri 405

34

Kuva 5. L채pivientien ja sulkuventtiilien sijainnit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

33


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Beaver 450

35 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

34


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox DC 485 Silver Fox R 485

36

Kuva 5. L채pivientien ja sulkuventtiilien sijainnit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

35


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox SC

SULKUHANA PILSSIPUMPPU PÄÄKYTKIN JA SULAKKEET AKKU

AVOTILAN ITSETYHJENNYS

SAMMUTIN

37 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

36


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Hawk CC 540

38

Kuva 5. L채pivientien ja sulkuventtiilien sijainnit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

37


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Hawk DC 540

39 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

38


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Shark CC/DC Silver Eagle CC

40

Kuva Kuva 5. 5. L채pivientien L채pivientien ja ja sulkuventtiilien sulkuventtiilien sijainnit sijainnit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

39


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Dorado 540

41 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

40


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle 650

PILSSIPUMPPU

SULKUHANA AVOTILAN TYHJENNYS AKKU, PÄÄKYTKIN JA SULAKKEET

SAMMUTIN

42

Kuva 5. Läpivientien ja sulkuventtiilien sijainnit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

41


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Star Cabin 650

43 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

42


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

44

Kuva 5. L채pivientien ja sulkuventtiilien sijainnit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

43


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle WA 650

45 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

44


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

46

Kuva 5. L채pivientien ja sulkuventtiilien sijainnit

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

45


SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Condor 730

47 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

46


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

TEKNISET TIEDOT

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

Pituus cm

407

450

485

485

485

540

580

540

630

650

650

650

650

615

727

Leveys cm

180

181

195

195

195

217

225

217

240

240

240

240

240

235

261

Paino kg

205

300

370

430

400

520/540

660

630

650

810

1000

900

900

1025

1440

Syväys cm

20

24

25

25

25

28

30

28

30

32

32

32

32

39

43

Pohjan v-kulma (astetta)

13

15,5

18

18

18

18,5

17,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20

21

Polttoainesäiliön tilavuus litraa

105

130

105

130

130

130

130

130

180

340

Ohjauskaapeli cm

210

210

210

360

360

420/360

420

360

Kaukosäätökaapeli cm

210

240

240

240

240

450/330

510/360

450/330

510/360

480

510

510

510

480

Hydrauliohjauskaapeli cm

420

600

420

600

600

600

600

600

600

600

48 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

47


LISÄTIEDOT

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

EU:n huvivenestandardi

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Suunnittelukategoria

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Avotilan itsetyhjentyvyys

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Henkilöluku

4

5

5

6

5

7

7

7

7

7

7

6

7

9

8

Suurin suositeltu koneteho kW (hv)

22 kW (30 hv)

30 kW (40 hv)

37 kW (50 hv)

45 kW (60 hv)

45 kW (60 hv)

75 kW (100 hv)

86 kW (115 hv)

75 kW (100 hv)

112 kW (150 hv)

130 kW (175 hv)

112 kW (150 hv)

112 kW (150 hv)

130 kW (175 hv)

149 kW (200 hv)

220 kW (300 hv)

Suurin suositeltu kuormitus kg

330

405

435

435

465

615

525

615

635

675

625

450

675

750

1005

Runkomateriaali täysin merialumiinia

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Tuotantoteknisistä syistä saattaa mitoissa ja painoissa olla pieniä eroja. For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

49 48

SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kytkent채kaaviot: Colibri ja Beaver

50

Kuva 6. Kytkent채kaaviot

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

49


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SUOMI

Kytkent채kaaviot: Fox R ja Fox DC

DC For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

50

51


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kytkent채kaaviot: Hawk DC, Dorado sek채 Hawk CC, Eagle, Shark CC/DC

Silver Dorado 52

Kuva 6. Kytkent채kaaviot

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

51


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kytkent채kaaviot: Eagle 650 ja Eagle WA, Eagle Star Cabin, Eagle Cabin

F1

SWITCH CONN.

10

CABLE N:O/COLOR

SIZE mm2

FUNCTION

BLUE

1,5

ORANGE

1,5

INSTRUM LIGHTS

RED

1,5

NAV. LIGHTS

BLUE

1,5

ANCHOR LIGHT

SUOMI

CIRCUIT BREAKER N:O AMP

ANCHOR LIGHT

NOT CONNECTED

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

10

OUTLET

GREEN/BLACK 1,5

10 10 10

WHITE/BLACK 1,5

INSTRUM INPUT

WHITE/GREY

DECK LIGHT

1,5

GREY/BLACK 1,5

CD/RADIO

WHITE/GREEN 1,5

WIPER II

LIGHT RED

1,5

WIPER I

WHITE/BLUE

1,5

WIPER C

EXTRA EQUIPMENT +

10

SPARE

25

RED

6

25

RED

6

TRIM

RED

2,5

BILGE P. AUTOMATIC (DIRECT INPUT)

7

GREY

2,5

BILGE P. MANUAL (DIRECT INPUT)

10

BLUE/RED

1,5

RADIO MEM (DIRECT INPUT)

RED

35

TO ENGINE

35

TO ENGINE

BATTERY SWITCH

BLACK

FUEL TANK #1

+

E

D

C

2x6+2,5 - INPUT TO SWITCH PANEL & HULL H.

BLACK ORANGE GREY

1,5 1,5

1,5

WHITE/BLACK 1,5 B

A

ORG

Revisions

MH

Sign.:

17.10.-08

Date:

PAGE: 1/2

COPY RIGHT BY:

G

BLACK

MINUS INSTRUMENT LIGHTS FUEL TANK "G" FROM ENGINE CIRCUIT

SILVER EAGLE DC DIAGRAM -09 NAV I X

53

8178DRA

N:0

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

52


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kytkent채kaaviot: Moreno ja Condor

54

Kuva 6. Kytkent채kaaviot

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

53


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SUOMI

Tankkikaavio

55 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

54


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Huvivenedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset tarkastusryhmittäin

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5

56

4 2.4

Yleiset vaatimukset Perustiedot Rungon merkintä Valmistajan kilpi Omistajan käsikirja Järjestely ja varusteet Laidan yli putoamisen ehkäiseminen Pelastuslautan säilytys Varauloskäynti Ankkurointi ja hinaaminen Kulkuvalot Päästöjen torjunta Asennukset Koneet ja moottoritilat Polttoainejärjestelmä Sähköjärjestelmä Ohjausjärjestelmä Kaasulaitteet Paloturvallisuus Mitoitus Rakenne Hydrostatiikka Vakavuus ja varalaita Kelluvuus Suurin sallittu kuormitus

Sovellettavat tarkastusmenetelmät Silver Colibri 405 Silver Beaver 450

Silver Fox DC 485

Silver Fox R 485 / SC 485

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot Vedellä täyttyminen Ohjailuominaisuudet Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592:2001 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

55


2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5 4 2.4

Yleiset vaatimukset Perustiedot Rungon merkintä Valmistajan kilpi Omistajan käsikirja Järjestely ja varusteet Laidan yli putoamisen ehkäiseminen Pelastuslautan säilytys Varauloskäynti Ankkurointi ja hinaaminen Kulkuvalot Päästöjen torjunta Asennukset Koneet ja moottoritilat Polttoainejärjestelmä Sähköjärjestelmä Ohjausjärjestelmä Kaasulaitteet Paloturvallisuus Mitoitus Rakenne Hydrostatiikka Vakavuus ja varalaita Kelluvuus Suurin sallittu kuormitus Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot Vedellä täyttyminen Ohjailuominaisuudet Ohjailuominaisuudet Näkyvyys ohjauspaikalta

Sovellettavat tarkastusmenetelmät Silver Hawk 540 DC/CC Silver Shark 580 DC/CC

Silver Eagle 630 CC

Silver Eagle 650

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990

SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10592:1995

EN ISO 15083:2003 EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

56

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

57


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Huvivenedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset tarkastusryhmittäin

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5

58 4

2.4

Yleiset vaatimukset Perustiedot Rungon merkintä Valmistajan kilpi Omistajan käsikirja Järjestely ja varusteet Laidan yli putoamisen ehkäiseminen Pelastuslautan säilytys Varauloskäynti Ankkurointi ja hinaaminen Kulkuvalot Päästöjen torjunta Asennukset Koneet ja moottoritilat Polttoainejärjestelmä Sähköjärjestelmä Ohjausjärjestelmä Kaasulaitteet Paloturvallisuus Mitoitus Rakenne Hydrostatiikka Vakavuus ja varalaita Kelluvuus Suurin sallittu kuormitus Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot Vedellä täyttyminen Ohjailuominaisuudet Ohjailuominaisuudet Näkyvyys ohjauspaikalta

Sovellettavat tarkastusmenetelmät Silver Cabin 650 Silver Cabin DTI

Silver Star Cabin 650

Silver Star Cabin DTI

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000,, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

57


5.1 5.2

Yleiset vaatimukset Perustiedot Rungon merkintä Valmistajan kilpi Omistajan käsikirja Järjestely ja varusteet Laidan yli putoamisen ehkäiseminen Pelastuslautan säilytys Varauloskäynti Ankkurointi ja hinaaminen Kulkuvalot Päästöjen torjunta Asennukset Koneet ja moottoritilat Polttoainejärjestelmä

5.3 5.4

Sähköjärjestelmä Ohjausjärjestelmä

5.5 5.6 3.1

Kaasulaitteet Paloturvallisuus Mitoitus Rakenne

3.2 3.3 3.6

Hydrostatiikka Vakavuus ja varalaita Kelluvuus Suurin sallittu kuormitus

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8

3.4 3.5 4 2.4

Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot Vedellä täyttyminen Ohjailuominaisuudet Ohjailuominaisuudet Näkyvyys ohjauspaikalta

Sovellettavat tarkastusmenetelmät Silver Dorado 540 Silver Eagle WA 650

Silver Moreno 620

Silver Condor 730

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

58

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

59


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Vaatimuksenmukaisuuden vakuutus Huvivenedirektiivi 2003/44/EY VALMISTAJA Valmistajan nimi: Silver Veneet Oy Osoite: Sorvitie 4 Postinumero: FIN-63700 Paikka: Ähtäri Maa: Suomi Käytetty moduuli: B+C, Aa

ILMOITETTU LAITOS Nimi: VTT Tunnusnumero: 0537 Osoite: PL 1000 Postinumero: FIN-02044 VTT Paikka: Espoo Maa: Suomi Nimi: International Marine Certification Institute (IMCI) Tunnusnumero: 0609 Osoite: Rue Abbé Cuypers 3 Postinumero: B-1040 Paikka: Bryssel Maa: Belgia

60 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

59


Veneen merkki ja malli Silver Colibri

Suunnittelukategoria D

Silver Beaver

C

Tyyppitarkastustodistus Venetyyppi no: 628/01/1B0/2006 Avoin perämoottorivene 629/01/1B0/2006

Rakennusmateriaali

Suurin koneteho (kW)

Pituus/leveys/syväys (m)

Alumiiniseokset Lujitemuovi

22

4,07/1,80/0,20

30

Silver Fox DC

C

630/01/1B0/2006

37

4,50/1,81/0,24 4,85/1,95/0,25

Silver Fox R

C

45

4,85/1,95/0,25

Silver Fox SC

C

45

4,85/1,95/0,25

Silver Hawk DC

C

VTT-C-3572-10vene-002-08 VTT-C-3572-10vene-002-08 632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Hawk CC

C

632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Dorado

C

VTT-C-060005-10-ven-01

75

5,40/2,17/0,28

Silver Shark DC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Shark CC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Eagle 650

C

130

6,30/2,40/0,30

Silver Eagle CC

C

VTT-C-3575-10vene-001-08 VTT-C-3575-10vene-001-08

112

6,30/2,40/0,30 7,26/2,60/0,50

Silver Condor

C

VTT-C-2414-10-vene-001-08

220

Silver Moreno

C

VTT-C-1210-10-vene-001-07 Katettu

149

6,15/2,35/0,32

Silver Star Cabin

C

BBSKVVT001

112

6,50/2,40/0,32

perämoottorivene

Silver Eagle WA

C

VTT-C-1211-10-vene-001-07

130

6,50/2,40/0,32

Silver Cabin

C

634/01/1B0/2006

112

6,50/2,40/0,32

Silver Star Cabin DTI

C

BSILVER003

Silver Cabin DTI

C

635/01/1B0/2006

Katettu sisäperämoottorivene

Vakuutan, että yllä mainittu huvivene täyttää kaikki soveltuvat olennaiset turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan erittelyn mukaisesti (koskee myös yllä ilmoitettua EY-tyyppitarkastustodistusta – mikäli sellainen on annettu).

86

6,50/2,40/0,32

86

6,50/2,40/0,32

Juhani Haapaniemi, Toimitusjohtaja Päiväys 1.1.2009

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

60

SUOMI

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

61


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

62 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

61


SVENSKA

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Anv채ndarhandbok

63 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

62


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Förord Bästa nya ägare till en ny finsk Silver–båt! Vi tackar dig för valet av en Silver, och önskar dig många sköna stunder på vattnet. Denna handbok hjälper dig att använda din båt på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Handboken innehåller detaljuppgifter om båten och om tillhörande eller installerad utrustning samt information om hur du på bästa sätt använder och sköter din båt. Läs handboken noggrant, och bekanta dig med båten innan du tar den i bruk. Den här handboken är naturligtvis ingen kurs i sjömanskap eller sjösäkerhet. Om det här är din första båt eller om båttypen är ny för dig, försäkra dig för din egen bekvämlighet och säkerhet om att du klarar av att hantera båten innan du tar befälet. Båtens försäljare, båtklubbar eller nationella motorbåts- eller segelbåtsförbund står gärna till tjänst med information om lokala båtskolor eller rekommenderar kompetenta lärare. Kontrollera att de förväntade vind- och vågförhållandena motsvarar din båts konstruktionskategori och att du och din besättning klarar av att hantera båten under dessa förhållanden. Konstruktionskategorierna A, B och C är anpassade för våg- och vindförhållanden vid storm eller hård vind med möjlig förekomst av exceptionellt stora vågor och starka vindbyar. Även om din båt är konstruerad för att klara av dessa förhållanden, är de farliga och kan hanteras endast av en kapabel och skolad besättning som är i god form och använder en väl underhållen båt.

Handboken är inte en detaljerad underhålls- eller felsökningsmanual. Kontakta båtens tillverkare eller försäljare om du får problem. Låt alltid kompetenta personer sköta om underhåll, reparationer och modifikationer. Modifikationer som kan påverka båtens säkerhetsegenskaper bör utvärderas, genomföras och dokumenteras av kompetenta personer. Båtens tillverkare kan inte hållas ansvarig för modifikationer som tillverkaren inte har godkänt. I vissa länder krävs förarbevis eller fullmakt för att få framföra båten. Även specialföreskrifter kan gälla. Se alltid till att din båt är i god kondition och ta i beaktande förslitning och åldrande som kan ske som en följd av hårt bruk eller missbruk. Vilken båt som helst – oberoende av konstruktion – kan ta stor skada om den används på fel sätt. Dylikt användande är inte förenligt med gott sjömanskap. Anpassa alltid båtens hastighet och riktning efter rådande vågförhållanden. Om båten är utrustad med en räddningsflotte bör du läsa dess bruksanvisning noggrant. Relevant säkerhetsutrustning (räddningsvästar, säkerhetsselar osv.) bör alltid finnas med på båten Säkerhetsutrustningen bör anpassas efter båttyp, väderförhållanden osv. I vissa länder är säkerhetsutrustning obligatorisk. Besättningen bör känna till hur man använder säkerhetsutrustningen och hur man utför nödmanövrering (vid man överbord, bogsering osv.). Seglarskolor och –föreningar ordnar räddningsövningar med jämna mellanrum.

64 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

63


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Vid vistelse på däck bör besättningen alltid använda sig av lämpliga flytplagg (räddningsväst / flytväst). I vissa länder förutsätter lagen att man alltid använder sig av flytplagg i båten. SVENSKA

FÖRVARA DENNA HANDBOK PÅ ETT SÄKERT STÄLLE, OCH GE DEN VIDARE TILL NÄSTA ÄGARE OM DU SÄLJER BÅTEN.

65 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

64


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Innan du kastar loss

Motor och utrustning

Bekanta dig med den här handboken. Kontrollera alltid följande innan du kastar loss:

Kontrollera styrsystemet, elsystemet och batteriets funktion och skick, samt utför de dagliga kontroller som nämns i motorns användarhandbok. Kontrollera att båten även i övrigt är i sjödugligt skick: inget bränsle- eller vattenläckage, säkerhetsutrustningen är i skick osv. Kontrollera att slagvattennivån är möjligast låg.

Väderlek och –prognos Ta vind, vågor och sikt i beaktande. Är din båts konstruktionsklass, storlek och utrustning, såväl som befälhavarens och besättningens kunskaper tillräckliga för de vatten, dit du är på väg? I hård vind och höga vågor bör alla luckor hållas stängda så att vatten inte stänker in.

Vädring Om båten är utrustad med motorrumsfläkt bör du låta denna gå minst 4 minuter innan du startar motorn. Starta motorn i enlighet med tillverkarens instruktioner. Vädra alltid de utrymmen där bränsle förvaras så minskas risken för eldsvåda.

Belastning Överlasta inte båten och lasta den rätt. Placera inte tunga föremål för högt upp, eftersom båtens stabilitet då försämras.

Fastsättning av last Placera all last så, att den hålls på plats även i hög sjö och kraftiga vindar.

Passagerare Se till att alla ombordvarande har räddningsväst. Kom, innan avfärden, överens om vilka uppgifter som hör till respektive person.

Sjökort Om du rör dig på andra vatten än dina hemmavatten, har du då med dig rätt sjökort?

Bränsle Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle; inklusive reservbränsle i fall av dåligt väder etc. 66 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

65


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Manövrer vid avgång

Egna anteckningar

Kom överens med din besättning om arbetsfördelningen, vem lossar vilken lina osv. Se till att förtöjnings- eller andra linor inte kan fastna i propellern vid avgång eller ankomst.

SVENSKA

Övriga anvisningar angående motorn finner du i motorns handbok.

67 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

66


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Innehållsförteckning 1

Allmänt

69

2

Definitioner

69

3

Garanti

69

4

Före ibruktagningen 4.1 Registrering 4.2 Försäkringar 4.3 Utbildning

70 70 70 70

5

Båtens egenskaper och dess användning 5.1 Allmänt 5.2 Båtens grunddata 5.3 Största rekommenderade passagerarantal 5.4 Belastning 5.5 Motor och propeller 5.6 Stabilitet och förhindrande av vatteninträngning 5.6.1 Öppningar i skrov och däck 5.6.2 Länspumpar och tömning 5.7 Förhindrande av brand och explosion 5.7.1 Motorer 5.7.2 Övriga system som använder bränsle 5.7.3 Brandskydd 5.8 Elsystem

70 70 70 71 71 73 76 76 76 76 76 77 82 83

5.9

5.10

Styregenskaper 5.9.1 Framförande av båten i hög hastighet 5.9.2 Sikt från förarplatsen Rätt användning – övriga rekommendationer och anvisningar 5.10.1 Förhindrande av man överbord –situationer och äntring av båten 5.10.2 Förvaring av räddningsflotten 5.10.3 Vädring 5.10.4 Fastsättning av lös utrustning 5.10.5 Beaktande av miljön 5.10.6 Förankring, förtöjning och bogsering 5.10.7 Trailertransport

83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 86

6

Service och vinterförvaring 6.1 Åtgärder före vinterförvaring 6.2 Tvätt och rengöring 6.3 Vinterförvaring och -service 6.4 Åtgärder före sjösättning

87 87 87 87 88

7

Reparationer

88

Bilagor

93

68 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

67


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Handboken följer SI-systemets enheter. I vissa fall har andra enheter lagts till inom parentes.

Allmänt

Användarhandboken hjälper dig att lära känna din nya båt, dess egenskaper, skötsel och underhåll. Utrustningen som installerats i båten kommer med egna handböcker. I den här handboken hänvisas ofta till dem. Du kan naturligtvis utöka handboken med handböckerna till den utrustning du införskaffar senare. I slutet av handboken finns utrymme för dina egna anteckningar.

2

Definitioner

I den här handboken definieras varningar och kommentarer enl. följande: FARA!

Betyder att det föreligger ett allvarligt faromoment, vilken med stor sannolik leder till död eller permanenta handikapp om du inte vidtar lämpliga skyddsåtgärder.

VARNING! Betyder att det föreligger ett faromoment som kan leda till personskada eller till död om du inte vidtar lämpliga skyddsåtgärder. OBS!

Påminner om ett säkert tillvägagångssätt eller fäster uppmärksamheten vid ett farligt tillvägagångssätt som kan leda till personskador eller till skador på båten eller på dess komponenter.

3

Garanti

Båten och varvsinstallerad utrustning kommer med 2 års garanti i enlighet med de garantivillkor som framkommer i det separata garantikortet. Respektive tillverkare svarar för garantin hos följande utrustning:

SVENSKA

1

motor och drev trimplan spis, kylskåp och värmeanläggning kompass mätarpanel navigationsutrustning De separata garantibevisen för ovannämnd utrustning samt leverantörernas kontaktuppgifter medföljer som bilaga. I övriga garantiärenden ber vi att du kontaktar Silver Veneet Oy, Sorvitie 4, 63700 Ähtäri tfn +358 (0)20 510 200, fax +358 (0)20 510 201 silverveneet@silverboats.fi

69 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

68


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

4

Före ibruktagningen

5

Båtens egenskaper och dess användning

4.1

Registrering

Enligt förordningen om båttrafik skall båt som är utrustad med utombordsmotor med en effekt som överstiger 20 hk eller med inombordsmotor med en effekt som överstiger 50 hk, registreras i motorbåtsregistret. Närmare uppgifter om registrering får du från magistraten. Föraren till en registrerad båt måste vara minst 15 år gammal.

5.1

Allmänt

4.2

5.2

Försäkringar

Båtförsäkringen kan ersätta skador som uppstått vid användning, transport eller vinteruppläggning av båten. Kontrollera att du har en särskild ansvarsförsäkring vid lyft av båten. Försäkringen påverkar också sjösäkerheten på ett indirekt sätt: vid ett haveri kan du framför allt koncentrera dig på att rädda människor i fara. Försäkringsbolagen står till tjänst med närmare upplysningar om olika försäkringsalternativ.

4.3

Utbildning

Alla är vi barn i början, och detta gäller också på sjön. Det finns en uppsjö av litteratur om båtliv. Ta också reda på navigeringskurser och båtskolor. Dessa ger dig en bra grund att stå på, men det krävs mycket övning innan man blir skicklig på båthantering, navigation, förtöjning och ankring. Tag också reda på lokala båtklubbar och deras verksamhet. 70

Användarhandboken är inte en fullständig underhålls- eller servicehandbok. Dess uppgift är att hjälpa användaren att lära känna egenskaperna hos sin nya båt och använda den på ett sakligt sätt.

Båtens grunddata

Följande tabell innehåller grunddata om olika Silver-modeller: Konstruktionskategorierna är följande: Kategori C: Båten är konstruerad för vindförhållanden som inte överstiger 6 beaufort (ca. 14 m/s) och matchande vågförhållanden (signifikant våghöjd högst 2 m, se anmärkningen nedan). Dessa förhållanden kan uppstå på öppna insjöar, vid flodmynningar och i kustnära vatten i moderata väderförhållanden. Kategori D: Båten är konstruerad för vindförhållanden som inte överstiger 4 beaufort (ca. 8 m/s) och matchande vågförhållanden (signifikant våghöjd högst 0,3 m, enstaka vågor 0,5 m). Dessa förhållanden kan uppstå i skyddade vatten och i kustnära vatten vid vackert väder. Anmärkning: Den signifikanta våghöjden är medelvåghöjden av de vågor som överstiger 2/3 av den totala våghöjden, dvs. den våghöjd som mot-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

69


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Huvudmått och kapaciteter: Båtens längd, bredd, djup, totalvikt m.m., samt tankarnas kapacitet framgår av de tekniska specifikationerna i bilaga 1. Tillverkarens skylt: Inom förarens synfält finns tillverkarens skylt där en del av ovannämnda information ges. Kompletterande information finns i vederbörande punkter i denna manual.

5.3

Största rekommenderade passagerarantal

Största rekommenderade passagerarantal hos de olika Silvermodellerna framgår av tabellen nedan. Sittplatser för passagerarna är placerade enl. bild 1. VARNING! Överskrid inte största tillåtna passagerarantal. Oberoende av antalet passagerare får passagerarnas och den övriga lastens totalvikt aldrig överskrida båtens totala belastning (se Belastning). Använd alltid båtens egna säten eller sittplatser.

5.4

Belastning

I Silver-båtarnas största rekommenderade belastning har följande vikter inräknats: a) passagerarnas totalvikt. (75 kg/vuxen passagerare, 37,5 kg barn). b) basutrustning

Största rekommenderade passagerarantal: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle CC/650 Silver Eagle Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730 c) d)

4 5 5 7 7 9 7 7 7 6 8

SVENSKA

svarar en erfaren observatörs bedömning. Enstaka vågor kan vara dubbelt så höga som den signifikanta våghöjden.

vätskor i bärbara tankar (vatten, bränsle osv.) vätskor i fasta tankar (vatten, bränsle osv.) totalvikt (med fyllda behållare)

Rekommenderad belastning inbegriper endast de ovan nämnda komponenterna. VARNING: När du lastar båten, överskrid aldrig största rekommenderade last. Lasta alltid båten omsorgsfullt, och fördela lasten så, att båtens konstruktionstrim bibehålls (ung. vågrätt läge). Undvik att placera tunga föremål högt uppe.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

71 70


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Största rekommenderade belastning: Silver Colibri 405 350 kg Silver Beaver 450 430 kg Silver Fox DC/R/SC 485 465 kg Silver Hawk/Dorado 540 615 kg Silver Shark 580 636 kg Silver Moreno 620 750 kg Silver Eagle 650 675 kg Silver Eagle CC 630 705 kg Silver Eagle Cabin 650 675 kg Silver Eagle WA 650 675 kg Silver Eagle Star Cabin 650 600 kg Silver Condor 730 1005 kg

Största rekommenderade belastning inbegriper:

Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC 485 Silver Fox R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle 650 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

Basutrustning kg

Vätskor i bärbara tankar kg

10 10 10 10 10 11 15 15 15 20 20 25

30 30 60 60 80 100 150 100 100 100 100 250

72 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Vätskor i fasta tankar kg

71


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.5

Motor och propeller

Största rekommenderade motoreffekter: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC Silver Fox R/SC Silver Hawk/Dorado Silver Shark 580 Silver Moreno Silver Eagle 650 Silver Eagle CC Silver Eagle Cabin Silver Eagle WA Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

22 kW (30 hk) 30 kW (40 hk) 37 kW (50 hk) 45 kW (60 hk) 75 kW (100 hk) 86 kW (115 hk) 149 kW (200 hk) 130 kW (175 hk) 112 kW (150 hk) 112 kW (150 hk) 130 kW (175 hk) 112 kW (150 hk) 220 kW (300 hk)

SVENSKA

Största rekommenderade motoreffekter för de olika Silver-modellerna framgår av tabellen nedan. Följ motortillverkarens rekommendationer vid val av propeller.

Silver Colibri 405

Silver Beaver 450

Silver Fox DC 485 Bild 1. Sittplatser för största tillåtna antal passagerare.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

72

73


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

74

Silver Fox R 485

Silver Hawk DC 540

Silver Fox SC

Silver Shark CC/DC och Silver Eagle CC

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Bild 1. Sittplatser fรถr stรถrsta tillรฅtna antal passagerare.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

73


SVENSKA

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

Silver Dorado 540

Silver Cabin 650

Bild 1. Sittplatser fรถr stรถrsta tillรฅtna antal passagerare.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

75 74


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.6

Stabilitet och förhindrande av vatteninträngning

5.6.1

Öppningar i skrov och däck

Placeringen av genomföringarna och deras stängningsventiler framgår av bild 5. Silver-båtarna är försedda med en självlänsande sittbrunn i glasfiber. Självlänsarnas öppningar i bakre delen av sittbrunnen bör hållas öppna och rena från skräp. Silver Colibri är självlänsande endast när den är obelastad. OBS!

Trots att båten är självlänsande kan det, t.ex. vid hårtregn, komma in vatten i kölsvinet via motorbrunnens genomföringar och via inspektionsluckor. Kontrollera vattennivån i kölsvinet innan avfärd och avlänssa eventuellt vatten med pumpen som tillhör i båtens standardutrustning. Hos Silver-modellerna Eagle, Silver Shark och Silver Hawk 540 är självlänsarna utrustade med stängningsventiler av kulventiltyp. Hos övriga modeller kan självlänsarna stängas med pluggar. För att förhindra att vatten tränger in i sittbrunnen bör du stänga självlänsarna om du lastar båten tyngre än normalt. Håll styrhyttens dörrar och luckor hos Silver Cabin och Silver Star Cabin stängda vid hård vind och hög sjögång.

VARNING: Om du vill hålla takluckan öppen under färd bör du se till att den är låst i öppet läge med låsmekanismen. Om 76

en hastig rörelse hos båten gör att takluckan slår igen kan det orsaka personskador. Lås också övriga luckor och dörrar i öppet eller stängt läge.

5.6.2

Länspumpar och tömning

Silver-båtarna har automatisk elektrisk länspump. Se bild 5 för pumpens placering. När nivåvakten upptäcker vatten länspumpas kölsvinet automatiskt. När batteriet har installerats är pumpen alltid i standby-läge oberoende av huvudströmbrytarens läge. Pumpen kan också användas manuellt via en brytare på instrumentpanelen. Länspumpens effekt är cirka 45 liter/minut. I båtar med manuellt manövrerad elpump finns ingen automatisk pumpfunktion utan pumpen manövreras med strömställaren på instrumentpanelen. Den eldrivna länspumpen styrs via kopplingspanelen som beskrivs i kapitel 5.8. Kontrollera med jämna mellanrum att länspumparnas sugslangar inte är tilltäppta av skräp el.dyl. VARNING! Länspumpsystemet är inte planerat för att klara av läckor som kan uppstå t.ex. vid en grundstötning. OBS!

Kontrollera länspumpens funktion med jämna mellanrum. Rengör pumpens sugöppningar från skräp.

5.7

Förhindrande av brand och explosion

5.7.1

Motorer

Om båten är utrustad med motorrumsfläkt, låt den gå i minst 4 minuter innan du startar motorn, enl. varningsskylten framför förar-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

75


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

platsen. Kontrollera också att motorrummets fläktkanaler är öppna och fria från skräp. När du startat motorn, kontrollera att kylningen fungerar.

Bränsletankens påfyllningsöppning ( akterdäck.

SVENSKA

Stanna motorn, släck spisen, värmeanläggningen och eventuella cigaretter innan du tankar båten. Använd inte strömbrytare eller annan utrustning som kan orsaka gnistbildning. ) är placerad på båtens

När du tankar vid bensinmack, använd inte plasttratt, eftersom den hindrar urladdningen av statisk elektricitet mellan påfyllningspistolen och påfyllningsöppningen (risk för gnistbildning). När du tankat färdigt (tankens kapacitet framgår av kapitel 5), kontrollera att inget bränsle har läckt ut i slaget eller motorrummet. Torka genast upp utspillt bränsle. Det finns plats för en extra bensindunk under sittbrunnens baksäte. Förvara inte extradunkar med bensin i oventilerade utrymmen eller lösa i båten. Förvara inga lösa föremål i motorrummet, eftersom dessa kan hamna i beröring med heta motordelar eller skada bränslerör eller -slangar. Kontrollera årligen att bränsleslangarna inte har förslitningar vid genomföringarna.

5.7.2

Övriga system som använder bränsle

Om båten är utrustad med en fotogenvärmare, medföljer en separat handbok. Använd endast fotogen av hög kvalitet. Stanna motorn, släck spisen, värmeanläggningen och eventuella cigaretter innan du tankar båten. Använd inte strömbrytare eller annan utrustning som kan orsaka gnistbildning. Torka genast upp utspillt bränsle.

Bild 2. Placering av brytarpanel och säkringar

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

76

77


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Colibri / Beaver / Fox DC / Fox R / Fox SC

78

Hawk / Shark

Bild 2. Placering av brytarpanel och s채kringar

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

77


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

3 2 3 2 1 0

1

4 5

0

Eagle 650

3

4 5

30

1/4

2

40 50

20

6 7

6

10

60

0

70

1 0

SVENSKA

Eagle CC

4 5 6

TRIM

7

4/4

7

FUEL

30 12V

20

40 50

10

60

0

70

12V

Bild 2. Placering av brytarpanel och s채kringar

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

79 78


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Hawk DC / Dorado

80

Eagle WA

Bild 2. Placering av brytarpanel och s채kringar

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

79


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Moreno

SVENSKA

Eagle Cabin / Star Cabin

Bild 2. Placering av brytarpanel och s채kringar

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

81 80


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Condor

5.7.3

Brandskydd

Silver-båtarna är utrustade med 2 kg:s handbrandsläckare. Båtar med bensindriven inombordsmotor har dessutom ett fast släcksystem i motorutrymmet. Handsläckare bör kontrolleras årligen. Släckare som är äldre än 10 år godkänns inte innan de provtryckts. Om du byter ut handsläckaren bör du skaffa en ny med minst lika stor kapacitet. Håll kölsvinet rent, och kontrollera med jämna mellanrum att inga bränsleångor, gasläckor eller bränsleläckor förekommer. Fäst inte fritt hängande gardiner eller andra textiler i närheten av eller ovanför spisen. Förvara inte heller brännbara ämnen i motorrummet. Om icke brännbara ämnen förvaras i motorrummet bör de surras så, att de inte kan falla eller komma i beröring med maskineriet. De får inte heller vara i vägen när man tar sig in i eller ut ur motorrummet. Båtar med fast släcksystem i motorutrymmet har på instrumentpanelen en kontrollampa som visar systemets status. Om lampan slocknar när strömmen är på, har släcksystemet utlösts eller så har en funktionsstörning inträffat.

82

Du bör aldrig − lämna båten obevakad när spisen eller värmeanläggningen är i bruk − modifiera båtens system (gäller speciellt elsystemet, bränslesystemet och gassystemet). Låt inte heller inkompetenta personer modifiera något av båtens system. − fylla bränsletankar eller byta gasflaska när utrustningen är i bruk eller när spisen eller värmeanläggningen är i bruk. − röka när du hanterar bränsle eller gas. − blockera eller modifiera båtens ventilationssystem For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

81


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Elsystem

Båtens elschema presenteras i en separat bilaga. Huvudbrytarens placering och funktion: − till höger om förarsätet − läge ”OFF”: båda batterierna frånkopplade − läge ”1”: batteri 1 är i bruk, laddaren laddar båda batterierna − läge ”2”: batteri 2 är i bruk, laddaren laddar båda batterierna Styrhyttens mätare och el-utrustningens brytare är placerade som framgår av bild 2. Strömkretsarnas säkringar är placerade bredvid resp. brytare. Säkringarnas storlek framgår av bild 6. I Finnboat cebåtarna används s.k. automatsäkringar, vilka kan tillkopplas på nytt genom att man för upp den nedfällda vippbrytaren. Slå av strömmen med huvudströmbrytaren när du lämnar båten för en längre tid. Om du kopplar ur eller in batterierna, se till att du inte samtidigt berör batteriets båda poler eller batteriets pluspol och båtens skrov med ett metallföremål. Ladda batterierna endast med den installerade batteriladdaren eller med en batteriladdare av motsvarande kapacitet. För kraftig laddning av batterierna medför explosionsrisk. När du kopplar in landstöm, koppla då först in stickkontakten i båten och sedan bryggans stickkontakt. VARNING! Vidrör inte strömförande växelströmsystem. VARNING! Simma inte i närheten av båten när landströmmen är inkopplad. Om kabeln är felaktig kan du få en el-stöt. OBS! Koppla aldrig ur strömmen med huvudströmbrytaren när motorn går. OBS! Använd inte skrovet hos en metallbåt som ledare.

5.9

Styregenskaper

5.9.1

Framförande av båten i hög hastighet

Använd inte en båt med större motoreffekt än det som anges på tillverkarens skylt. Tumreglerna för inställning av motorns trimvinkel (power trim) är följande: − ”fören ner” -läge när du lyfter båten i plan − vid planande båt och små vågor höjer du fören tills båten börjar ”galoppera” eller propellern tappar greppet. Sänk sedan fören en aning, tills båten känns stabil. Du kan optimera trimläget med hjälp av loggen. − sänk fören vid motsjö så blir färden mjukare. Höj fören i medsjö, så dyker båten inte.

SVENSKA

5.8

Se också motorns handbok. En utombordsmotor bör normalt installeras så lågt som möjligt på akterspegeln. VARNING! Var försiktig när du justerar trimvinkeln vid höga hastigheter. trimvinkeln påverkar båtens uppförande kraftigt. Framför inte båten med fören för långt ner, eftersom båten då plötsligt kan svänga ut kurs. Framför inte båten i hög hastighet med negativ trimvinkel (fören ner). Båten kan kränga och bli instabil i svängarna. VARNING! Vågor försämrar båten styrbarhet och kan få den att kränga. Ta detta i beaktande genom att minska hastigheten när vågorna blir större. 83

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

82


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Lär dig sjövägsreglerna, t.ex. genom att studera publikationen ”Regler för sjötrafiken”, Edita Abp 2004 och COLREG:s internationella regler för undvikande av kollision till sjöss och följ dem. Navigera noggrant, och använd nya eller uppdaterade sjökort. Anpassa alltid din hastighet efter de yttre förhållandena och efter omgivningen. Ta i beaktande: − sjögång (ta också passagerarnas önskemål om behaglig hastighet i beaktande) − båtens egna svallvågor (störst när båten håller på att stiga upp i planingsläge, minst i deplacementshastighet, dvs. under 6 knop). Respektera förbud mot att orsaka svall. Minska hastigheten och dina egna svallvågor för att visa artighet samt för andras och din egen säkerhets skull. − siktförhållanden (holmar, dimma, regn, motljus) − ruttkännedom (hur mycket tid du behöver för navigation) − ev. trång farled (övriga sjöfarare, oljud och svallvågornas inverkan vid stranden) − hur mycket utrymme du behöver för att få stopp på båten eller för att väja.

5.9.2

Sikt från förarplatsen

Vid vackert och lugnt väder är det enkelt att köra båten, förutsatt att du håller tillräcklig utkik (som också följer COLREG:s regler) Se till att du alltid har bästa möjliga sikt från förarplatsen: − Placera passagerare, gardiner osv. så, att förarens synfält inte förminskas. − Framför inte båten i hastigheter just under planingströskeln, eftersom båtens upphöjda för då hindrar sikten. − Justera båtens trimläge med motorns trimvinkel (power-trim) så, att fören inte är i vägen för din sikt. − Vid behov, använd vindrutetorkarna. 84 − Vid nedsatt sikt, öppna takluckan och håll utkik via den.

− Kom ihåg att också hålla utkik bakåt, speciellt i fartygsleder. Använd vederbörliga navigationsljus vid mörker eller nedsatt sikt (t.ex. i dimma). Släck innebelysningen om den eller reflekterat ljus från den försämrar din sikt. VARNING! Sikten från Silver Dorado -båtmodellens kabin är begränsad. Håll vid behov tillräcklig utkik över kabinen.

5.10

Rätt användning – övriga rekommendationer och anvisningar

5.10.1

Förhindrande av man överbord –situationer och äntring av båten

Vid lugnt väder är det enkelt för en person som fallit i vattnet att ta sig ombord igen via stegen på akterspegeln. Stegen kan också fällas ned från vattnet (bild 4).

5.10.2

Förvaring av räddningsflotten

Hos Silver Eagle Cabin -modellerna har plats för en räddningsflotte reserverats i sittbrunnen bak i båten (t.ex. Teal 2000 kassa).

5.10.3

Vädring

Båtens spis tar syre för förbränningen ur hyttluften och producerar förbränningsgaser. Sörj därför alltid för tillräcklig ventilation när du använder spisen. Vid ofördelaktiga förhållanden (medvind) och låga hastigheter kan motorns avgaser tränga in genom en öppen hyttdörr. Håll dörren

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

83


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

stängd om du känner avgaslukt inne i hytten och vädra hytten genom att öppna däcksluckorna. Se till att ventilationen är tillräcklig även i sovutrymmena.

Fastsättning av lös utrustning

Surra all tung utrustning såsom ankaren ordentligt innan avfärd.

5.10.5

Beaktande av miljön

Skyddande av vattendrag och natur är en hederssak för varje båtförare. Undvik alltså – bränsle- eller oljeläckage − utsläpp av septitankvatten − att sprida skräp och avfall i vattnet eller på stranden − att släppa ut tvättmedel eller lösningsmedel i vattnet − att föra oljud, både på sjön och i hamn − att orsaka svallvågor, speciellt i smala och grunda passager. Ta också andra, lokala miljölagar och förordningar i beaktande. Bekanta dig med internationella föreskrifter för undvikande av nedsmutsning av haven (MARPOL) och respektera dem i möjligaste mån.

Bild 3. Fästpunkter vid bogsering, förankring och förtöjning.

Fästpunkternas hållfasthet: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle 650 Silver Star Cabin 650 Silver Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Moreno 620 Silver Condor 730

5.10.6

SVENSKA

5.10.4

7,7 kN 10,8 kN 12,1 kN 14 kN 15,5 kN 17,4 kN 17,4 kN 17,9 kN 17,9 kN 17,9 kN 16,6 kN 17,9 kN

Förankring, förtöjning och bogsering

Förtöj alltid din båt noggrant även på skyddade platser, eftersom förhållandena snabbt kan förändras Förtöjningslinorna bör vara försedda med ryckdämpare. Använd tillräckligt stora fendrar för att undvika skavning. 85 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

84


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Vid normala förhållanden rekommenderar vi följande tjocklekar hos förtöjningslinorna och ankarvikter: Förtöjningslinor Ankarlina Ankarkätting

ø 12 mm ø 12 mm längd 35 m ø 8 mm längd 3 m

Du kan räkna ut hur tungt din båts ankare bör vara enl. följande: Båtens vikt (ton) + längd (m) + bredd (m) = ankarets vikt (kg) Om du använder ett lättviktsankare kan det vara lättare än ovanstående formel anger, men dock minst 60 % av den angivna vikten. VARNING! Försök inte stoppa båten med handkraft eller genom att placera din hand eller fot mellan båten och bryggan, stranden eller en annan båt. Öva ilandtagning i goda förhållanden, använd maskinkraft kontrollerat men bestämt. OBS!

När du förtöjer din båt bör du ta vindkantringar, förändringar i vattenståndet, svallvågor osv. i beaktande. Tilläggsuppgifter får du bl.a. från försäkringsbolagen.

Använd en tillräckligt tjock, flytande bogserlina vid bogsering. Börja bogseringen försiktigt, undvik ryck, överbelasta inte motorn. Om du bogserar en liten jolle bör du anpassa bogserlinans längd så, att jollen rider en av häckvågornas nedförsbacke. Vid smala passager och i hög sjö bör du dock hålla jollen närmare akterspegeln för att minska på oönskade svängningar. Surra all utrustning i jollen ifall den skulle stjälpa. Täck jollen vid färd över öppna vatten för att 86 undvika att den vattenfylls av stänkande vatten.

Om du bogserar eller blir bogserad, fäst bogserlinan enl. bild 3. VARNING! Bogserlinan utsätts för stora påfrestningar. Om den brister, kan den brustna änden uppnå livsfarlig hastighet. Använd alltid en tillräckligt tjock lina och vistas inte i linje med linan.

5.10.7

Trailertransport

Med en trailer kan du enkelt transportera din Silver–båt. Se dock till att trailern passar din båt: tillräckligt många stöd för att minska punktkrafterna, tillräcklig bärförmåga till båten, motorn och övrig utrustning mm. Släpvagnens största tillåtna vikt framgår av din bils registerutdrag. Största delen av båtens vikt bör bäras upp av trailerns kölstöd. Ställ in sidostöden så att båten inte kan kränga i sidled. Kontrollera en extra gång att trailern sitter ordentligt fast på dragkroken. Putsa upp båten genast efter transporten. Tvätta och skölj bort vägsmuts och vägsalt så noggrant som möjligt. Var särskilt noga med att skölja av aluminiumsidorna så att vägsaltet inte sätter bestående spår. OBS!

Trailern bör vara lindrigt framtung. Kontrollera att båten är tillräckligt stadigt fastsurrad vid trailern och att båtens vikt fördelas jämnt mellan stöden. Om båten kommer i gungning under transporten, slås den mot enskilda stöttor, vilket kan leda till skador på skrovet.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

85


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Service och vinterförvaring

Bekanta dig med serviceåtgärderna som beskrivs i motornhandboken. Utför dem noggrant eller överlåt underhållet till en auktoriserad servicefirma. Annan utrustning som kräver regelbundet underhåll är: − styrsystemet och kontrollutrustningen − länspumpen − värmaren − spisen – eldsläckaren − presenningen Underhåll dessa enl. separata anvisningar och handböcker.

6.1

Åtgärder före vinterförvaring

Om köldgrader är att vänta, töm motorn på dess kylvatten enl. motorns handbok. Lyft din Silver-båt i god tid före isen lägger sig. Din båt är inte konstruerad för gång eller förvaring i is. Det lönar sig att utföra följande åtgärder innan båten lyfts ur vattnet: − tvätta båten − töm slagvattnet, och töm båten på överflödig utrustning. Lämna dock kvar säkerhetsutrustningen, t.ex. eldsläckaren i båten.

6.2

Tvätt och rengöring

Håll båten ren och städad. Det ökar trivseln och säkerheten samt båtens andrahandsvärde.

Däcket och friborden behöver oftast ingen annan skötsel än tvätt och vaxning. För tvätt passar färskvatten och vanliga rengöringsmedel bäst. Använd inte kraftiga lösningsmedel eftersom de kan göra glasfiberytorna matta. Avlägsna skavskador och ingrodd smuts med hjälp av ett svagt slipande polermedel. Tvätta båtens botten så fort den lyfts ur vattnet. Alger och slem lossar lättast innan de hunnit torka.

6.3

Vinterförvaring och -service

SVENSKA

6

Utför motorns och övrig utrustnings vinterservice enl. separata handböcker. Om din båt förvaras utomhus eller i ett fuktigt utrymme under vintern bör du avlägsna textiler och övrig utrustning som kan mögla eller korrodera pga. fukt. Tvätta repen i färskvatten och byt ut slitna rep. Öppna tömningsproppen i båtens akterspegel så att allt vatten kan rinna ut ur kölsvinet så orsakar det inte frostskador. Lämna alla kulventiler i halvöppet läge för att undvika frostskador. De elektroniska instrumenten skyddar du bäst både mot korrosion och stöld genom att ta loss dem och förvara dem på en torr plats inomhus över vintern. Ta loss batterierna, förvara dem varmt och torrt och ladda dem åtminstone 2 gånger under vintern. Spraya alla el-kontakter med ett passande fuktavlägsnande och korrosionsförhindrande medel. Täck över båten så att snö inte kan samlas inne i den. Se dock till att ventilationen är tillräcklig. Om vinkeln på takåsen är högst 90° samlas det normalt inte snö på taket. I detta fall är passande presenningsstorlek 6 m x 4 m. OBS!

Presenningen eller dess fastsättningsrep får inte direkt vidröra båtens ytor, eftersom de då kan ge upphov till svarta, väldigt hårt sittande, märken på aluminiumytorna.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

86

87


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

6.4

Åtgärder före sjösättning

Reparera eller låt reparera möjliga skador på gelcoaten enl. punkt 7. Vid kusten bör uppkomsten av växtbeläggning på båtens botten förhindras med giftfärg. Om båtbottnet och speciellt propellern växer igen ökar bränsleförbrukningen märkbart. Om båten förvaras vid en åmynning eller om båten lyfts ur vattnet minst en gång i veckan, behövs oftast ingen giftfärg. Följ målfärgstillverkarens anvisningar noggrant vid bottenmålning. Om du slipar gammal bottenfärg bör du ta i beaktande att slipdammet eller polerpastan är giftiga. Vid användning på insjöar behövs ingen giftfärg (antifouling) och vi rekommenderar inte användning av sådan. OBS!

88

Måla inte över zinkanoderna, logg-givaren eller trimplanens hydraulcylindrar. Använd inte kopparbaserade färger på aluminiumytor, följ färgtillverkarens anvisningar. Bly- och kopparbaserade färger korroderar aluminium.

Småskador på gelcoaten i skrovet eller däcket kan du själv reparera. Ett snygg och osynlig reparation kräver dock skicklighet och arbete: − skydda omgivningen kring det området som ska repareras med tejp. − snedslipa skadans kanter och rengör med aceton. − blanda in 1,5-2 % härdare i gelcoaten. − sprid ut gelcoaten över reparationsområdet så, att den nya ytan förblir lite högre än den omgivande ytan. − placera försiktigt en bit tejp på reparationsområdet − när gelcoaten har härdat avlägsnar du tejpen och slipar vid behov reparationen tills den är slät och fin − polera reparationsområdet med slippasta. Färgnyanserna hos båtens gelcoat återfinns i bilagan med tekniska data. Noggrannare uppgifter om reparationer får du från varvet eller av gelcoatens försäljare.

Utför behövligt motorunderhåll enl. motorns handbok. Kontrollera el-utrustningens funktion och avlägsna korrosion från säkringar och kopplingar.

Använd endast nitar av aluminium eller syrafast stål om du fäster extrautrustning el.dyl. vid båten och isolera båtens aluminiumytor från utrustning, tillverkad av andra metaller.

Öppna alla skrovgenomföringsventiler och kontrollera att slangar eller slangfogar inte läcker när du sjösatt båten. Genomföringarnas placering framgår av kapitel 5. Placera säkerhetsutrustningen i båten innan du kastar loss.

OBS!

Vissa efterinstallationer och modifikationer kan, om de är fel utförda, ge upphov till skador på båten eller utgöra en säkerhetsrisk. Ta kontakt med båtens varv eller annat auktoriserat varv innan du utför eller låter utföra t.ex. nya jordningar, luckor osv.

7

OBS!

Koppla bort spänningen innan du utför underhåll på båtens elutrustning. Om du måste byta ut delar av elutrustningen, kontrollera att de passar spänningen hos båtens elsystem.

Reparationer

Om motorn eller övrig utrustning krånglar bör du i första hand vända dig till respektive apparats leverantör.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

87


SVENSKA

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Colibri 405

Silver Fox DC/R 485

Silver Beaver 450

Silver Fox SC

89

Bild 4. Placeringen av simstege och halkskydd

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

88


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

90

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Silver Hawk DC 540 Silver Dorado

Silver Eagle CC 630 Silver Shark DC 580

Bild 4. Placeringen av simstege och halkskydd

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

89


SVENSKA

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

Bild 4. Placeringen av simstege och halkskydd

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

91 90


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

92

Bild 4. Placeringen av simstege och halkskydd

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

91


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Bilagor BÅTARNAS UTRYMMESARRANGEMANG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SVENSKA

TEKNISK INFORMATION OCH TANKVOLYMER ELSCHEMA TANKSCHEMA

93 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

92


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Colibri 405

Länspump

Batteri

Huvudströmbrytare och huvudsäkring Genomföringsventil

94

Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

93


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SVENSKA

Silver Beaver 450

Länspump

Handsläckare

Genomföringsventil

Batteri

Huvudströmbrytare och huvudsäkring

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

95 94


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox DC 485 Silver Fox R 485

Länspump Batteri

Huvudströmbrytare och huvudsäkring

Handsläckare

Genomföringsventiler

Automatsäkring

96

Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

95


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SVENSKA

Silver Fox SC

SULKUHANA Avstängningsventil Länspump PILSSIPUMPPU Huvudströmbrytare och huvudsäkring PÄÄKYTKIN JA SULAKKEET Batteri AKKU

Genomföringsventil AVOTILAN ITSETYHJENNYS

Handsläckare SAMMUTIN

97 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

96


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Genomföringsventil Silver Hawk CC 540

Handsläckare Batteri

Automatsäkring Huvudströmbrytare och huvudsäkring

Genomföringsventil

Avstängningsventil Länspump

98

Automatsäkring

Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

97


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SVENSKA

Huvudströmbrytare och huvudsäkring Batteri

Silver Hawk DC 540

Genomföringsventil

Handsläckare

Automatsäkring Avstängningsventil Länspump Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

99 98


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Shark CC/DC Silver Eagle CC

Batteri Huvudströmbrytare och huvudsäkring

Avstängningsventil Länspump

Handsläckare

Genomföringsventil

Automatsäkring

100

Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

99


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 Bränsle påfyllningsöppning

Handsläckare Genomföringsventil

Batteri

SVENSKA

Silver Dorado 540

Genomföringsventil

Huvudströmbrytare Säkring

Bränsle filter

Bränsle tank

Batteri

Avstängningsventil Länspump Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

101 100


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle 650

Avstängningsventil SULKUHANA

Länspump PILSSIPUMPPU

Genomföringsventil AVOTILAN TYHJENNYS Batteri, Huvudströmbrytare Säkring AKKU, PÄÄKYTKIN JAoch SULAKKEET

Handsläckare SAMMUTIN

102

Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

101


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SVENSKA

Silver Star Cabin 650

Länspump Avstängningsventil

Genomföringsventil

Genomföringsventil

Huvudströmbrytare och huvudsäkring

Automatsäkring

103

Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

102


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

Avstängningsventil Avstängningsventil Länspump

Genomföringsventil

Huvudströmbrytare och huvudsäkring Genomföringsventil

Batteri

Genomföringsventil

104

Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

103


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle WA 650

SVENSKA

Filter

Länspump

Avstängningsventil

Huvudströmbrytare och huvudsäkring Batteri

Propparna Genomföringsventil

Eldsläckare Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

105 104


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

Kran

Filter

Huvudströmbrytare och huvudsäkring Propparna

Länspump Batteri

106

Eldsläckare Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

105


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 Genomföringsventil Batteri

Livräddningsflotte livräddningsflotte

SVENSKA

Silver Condor 730

Genomföringsventil

Huvudströmbrytare Batteri

Handsläckare

Bränslefilter

Avstängningsventi Länspump Bild 5. Placering av bordgenomföringar, avstängningsventiler och länspumpar.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

107 106


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

TEKNISK INFORMATION

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

Längd cm

407

450

485

485

485

540

580

540

630

650

650

650

650

615

727

Bredd cm

180

181

195

195

195

217

225

217

240

240

240

240

240

235

261

Vikt kg

205

300

370

430

400

520/540

660

630

650

810

1000

900

900

1025

1440

Djupgående cm

20

24

25

25

25

28

30

28

30

32

32

32

32

39

43

V-bottenvinkel °

13

15,5

18

18

18

18,5

17,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20

21

Bränsletank liter

105

130

105

130

130

130

130

130

180

340

Styrkabellängd cm

210

210

210

360

360

420/360

420

360

Fjärrstyrningskabel cm

210

240

240

240

240

450/330

510/360

450/330

510/360

480

510

510

510

480

Hydraulstyrkabellängd cm

420

600

420

600

600

600

600

600

600

600

108 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

107


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

EU:s fritidsbåtsdirektiv

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Konstruktionskategori

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Självlänsande

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Antal personer

4

5

5

6

5

7

7

7

7

7

7

6

7

9

8

Motorrekommendation kW (hk)

22 kW (30 hk)

30 kW (40 hk)

37 kW (50hk)

45 kW (60hk)

45 kW (60hk)

75 kW (100hk)

86 kW (115 hk)

75 kW (100 hk)

112 kW (150hk)

130 kW (175 hk)

112 kW (150 hk)

112 kW (150 hk)

130 kW (175 hk)

149 kW (200 hk)

220 kW (300 hk)

Största rekommenderade belastning kg

330

405

435

435

465

615

525

615

635

675

625

450

675

750

1005

Skrovmaterial marinaluminium

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Av produktionstekniska skäl kan mindre avvikelser förekomma i mått och vikter. For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SVENSKA

TILLÄGGSINFORMATION

109 108


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kopplingsschema: Colibri och Beaver

110

Bild 6. Kopplingsschema

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

109


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SVENSKA

Kopplingsschema: Fox R och Fox DC

DC For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

110

111


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kopplingsschema: Hawk DC, Dorado samt Hawk CC, Eagle, Shark CC/DC

Silver Dorado 112

Bild 6. Kopplingsschema

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

111


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kopplingsschema: Eagle 650 och Eagle WA, Eagle Star Cabin, Eagle Cabin CIRCUIT BREAKER N:O AMP

F1

SWITCH CONN.

10

CABLE N:O/COLOR

SIZE mm2

FUNCTION

BLUE

1,5

ORANGE

1,5

ANCHOR LIGHT INSTRUM LIGHTS

RED

1,5

NAV. LIGHTS

BLUE

1,5

ANCHOR LIGHT

NOT CONNECTED

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

10

OUTLET

GREEN/BLACK 1,5

10 10 10

WHITE/BLACK 1,5

INSTRUM INPUT

WHITE/GREY

DECK LIGHT

1,5

GREY/BLACK 1,5

CD/RADIO

WHITE/GREEN 1,5

WIPER II

LIGHT RED

1,5

WIPER I

WHITE/BLUE

1,5

WIPER C

EXTRA EQUIPMENT +

10

SPARE

25

RED

6

25

RED

6

TRIM

RED

2,5

BILGE P. AUTOMATIC (DIRECT INPUT)

7

GREY

2,5

BILGE P. MANUAL (DIRECT INPUT)

10

BLUE/RED

1,5

RADIO MEM (DIRECT INPUT)

RED

35

TO ENGINE

35

TO ENGINE

SVENSKA

F2

BATTERY SWITCH

BLACK

FUEL TANK #1

+

E

D

C

2x6+2,5 - INPUT TO SWITCH PANEL & HULL H.

BLACK ORANGE GREY

1,5 1,5

1,5

WHITE/BLACK 1,5 B

A

ORG

Revisions

MH

Sign.:

17.10.-08

Date:

PAGE: 1/2

COPY RIGHT BY:

G

BLACK

MINUS INSTRUMENT LIGHTS FUEL TANK "G" FROM ENGINE CIRCUIT

SILVER EAGLE DC DIAGRAM -09 NAV I X

113

8178DRA

N:0

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

112


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Kopplingsschema: Moreno och Condor

114

Bild 6. Kopplingsschema

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

113


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SVENSKA

Tankritning

115 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

114


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Nöjesbåtdirektivets relevanta säkerhetskrav enligt kontrollgrupp Kontrollmetoder som tillämpas

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3

Allmänna krav Basuppgifter Skrovets beteckning Tillverkarens skylt Användarhandbok Arrangemang och utrustning Förhindrande av man överbord Förvaring av räddningsflotten Reservutgång Förankring och bogsering Navigeringsljus Förhindrande av utsläpp Installationer Maskiner och motorutrymmen Bränslesystem Elsystem

5.4 Styrsystem 5.5 Gasutrustning 5.6 Brandsäkerhet Dimensionering Konstruktion 3.1 Hydrostatik 3.2 Stabilitet och fribord 3.3 Flytförmåga Högsta tillåtna belastning 3.6 Skrovets, däckets och däckkonstruktionens öppningar 3.5 Vattenfyllning Styregenskaper 4 Styregenskaper 2.4 Sikt från förarplatsen

Silver Colibri 405

Silver Beaver 450

Silver Fox DC 485

Silver Fox R 485 / SC 485

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

3.4

116

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

115


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5 4 2.4

Allmänna krav Basuppgifter Skrovets beteckning Tillverkarens skylt Användarhandbok Arrangemang och utrustning Förhindrande av man överbord Förvaring av räddningsflotten Reservutgång Förankring och bogsering Navigeringsljus Förhindrande av utsläpp Installationer Maskiner och motorutrymmen Bränslesystem Elsystem Styrsystem Gasutrustning Brandsäkerhet Dimensionering Konstruktion Hydrostatik Stabilitet och fribord Flytförmåga Högsta tillåtna belastning Skrovets, däckets och däckkonstruktionens öppningar Vattenfyllning Styregenskaper Styregenskaper Sikt från förarplatsen

Silver Hawk 540 DC/CC

Silver Shark 580 DC/CC

Silver Eagle 630 CC

Silver Eagle 650

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10592:1995

EN ISO 15083:2003 EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SVENSKA

Kontrollmetoder som tillämpas

116

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

117


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Nöjesbåtdirektivets relevanta säkerhetskrav enligt kontrollgrupp

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5

118

4 2.4

Allmänna krav Basuppgifter Skrovets beteckning Tillverkarens skylt Användarhandbok Arrangemang och utrustning Förhindrande av man överbord Förvaring av räddningsflotten Reservutgång Förankring och bogsering Navigeringsljus Förhindrande av utsläpp Installationer Maskiner och motorutrymmen Bränslesystem Elsystem Styrsystem Gasutrustning Brandsäkerhet Dimensionering Konstruktion Hydrostatik Stabilitet och fribord Flytförmåga Högsta tillåtna belastning Skrovets, däckets och däckkonstruktionens öppningar Vattenfyllning Styregenskaper Styregenskaper Sikt från förarplatsen

Kontrollmetoder som tillämpas Silver Cabin 650 Silver Cabin DTI

Silver Star Cabin 650

Silver Star Cabin DTI

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000,, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

117


5.1 5.2

Allmänna krav Basuppgifter Skrovets beteckning Tillverkarens skylt Användarhandbok Arrangemang och utrustning Förhindrande av man överbord Förvaring av räddningsflotten Reservutgång Förankring och bogsering Navigeringsljus Förhindrande av utsläpp Installationer Maskiner och motorutrymmen Bränslesystem

5.3 5.4

Elsystem Styrsystem

5.5 5.6 3.1

Gasutrustning Brandsäkerhet Dimensionering Konstruktion

3.2 3.3 3.6

Hydrostatik Stabilitet och fribord Flytförmåga Högsta tillåtna belastning

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8

3.4 3.5 4 2.4

Skrovets, däckets och däckkonstruktionens öppningar Vattenfyllning Styregenskaper Styregenskaper Sikt från förarplatsen

Kontrollmetoder som tillämpas Silver Dorado 540

Silver Eagle WA 650

Silver Moreno 620

Silver Condor 730

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

118

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

SVENSKA

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

119


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Egna anteckningar

Försäkran om överensstämmelse Nöjsbåtdirektivet 2003/44/EY

TILLVERKARE Tillverkarens namn: Silver Veneet Oy Adress: Sorvitie 4 Postnummer: FI-63700 Ort: Etseri Land: Finland Använd modul: B+C, Aa

ANGIVEN INSTITUTION Namn: VTT Identifieringsnummer: 0537 Adress: PB 1000 Postnummer: FI-02044 VTT Ort: Esbo Land: Finland Namn: International Marine Certification Institute (IMCI) Identifieringsnummer: 0609 Adress: Rue Abbé Cuypers 3 Postnummer: B-1040 Ort: Bryssel Land: Belgien

120 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

119


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Colibri

Planeringskategori D

Typgranskningsintyg Nr: 628/01/1B0/2006

Båttyp

Byggnadsmaterial

Öppen utombordsmotorbåt

Aluminiumlegeringar Glasfiberplast

Största maskineffekt (kW) 22

Längd/bredd/djup (m)

Silver Beaver

C

629/01/1B0/2006

30

Silver Fox DC

C

630/01/1B0/2006

37

4,50/1,81/0,24 4,85/1,95/0,25

Silver Fox R

C

45

4,85/1,95/0,25

Silver Fox SC

C

45

4,85/1,95/0,25

Silver Hawk DC

C

VTT-C-3572-10vene-002-08 VTT-C-3572-10vene-002-08 632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Hawk CC

C

632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Dorado

C

VTT-C-060005-10-ven-01

75

5,40/2,17/0,28

Silver Shark DC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Shark CC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Eagle 650

C

130

6,30/2,40/0,30

Silver Eagle CC

C

VTT-C-3575-10vene-001-08 VTT-C-3575-10vene-001-08

112

6,30/2,40/0,30 7,26/2,60/0,50

4,07/1,80/0,20

Silver Condor

C

VTT-C-2414-10-vene-001-08

220

Silver Moreno

C

VTT-C-1210-10-vene-001-07 Överbyggd

149

6,15/2,35/0,32

Silver Star Cabin

C

BBSKVVT001

112

6,50/2,40/0,32

utombordsmotorbåt

Silver Eagle WA

C

VTT-C-1211-10-vene-001-07

130

6,50/2,40/0,32

Silver Cabin

C

634/01/1B0/2006

112

6,50/2,40/0,32

Silver Star Cabin DTI

C

BSILVER003

Silver Cabin DTI

C

635/01/1B0/2006

Överbyggd inomutombordsmotorbåt

Jag försäkrar, att ovannämnda nöjesbåt uppfyller alla relevanta säkerhetskrav i enlighet med specifikationen på omstående sida (gäller även det ovan nämnda EU-typgranskningsintyget – ifall ett sådant har givits).

86

6,50/2,40/0,32

86

6,50/2,40/0,32

Juhani Haapaniemi, Verkställande direktör Datum 1.1.2009

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

120

SVENSKA

Båtens märke och modell

121


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

122 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

121


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ENGLISH

Silver Owner’s Manual

123 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

122


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Preface Dear Silver boat owner! Thank you for buying a Silver boat. We hope that you will enjoy it! This Owner’s Manual is intended to help you use your boat safely. It provides a detailed description of the boat and related systems and accessories as well as information about the proper operation and care of the boat. Please read this manual carefully before using the boat for the first time. Naturally, the Owner’s Manual is no course in seamanship or boating safety. If this is your first boat or you have traded your old boat in for a new type that you are not familiar with, make sure, for you own comfort and safety, that you gain enough experience in handling and using the boat before accepting command. The dealer, boating clubs and national motor-boating and sailing associations will be happy to recommend local boating schools or competent instructors. Make sure that the design category of your boat will meet the predicted wind conditions and wave heights and that you and your crew can handle the boat in such conditions. The wind and wave conditions corresponding to design categories A, B, and C range from a storm to strong winds involving a risk of exceptional waves and gusting. Although your boat is designed for such conditions, safe operation requires an able, trained crew and a well-maintained boat.

This Owner’s Manual is not a detailed maintenance or troubleshooting guide. In case of problems, contact the manufacturer or your dealer. Always have the boat serviced and repaired and any alterations done by qualified personnel. Any modifications that may affect the safety of the boat should be evaluated, carried out and documented by a qualified person. The manufacturer accepts no liability for unauthorised modifications. In some countries, a special boating licence or authorization may be required to operate the boat. These countries may also apply other additional regulations. Always keep the boat in good condition. Consider wear and tear due to ageing, rough treatment or misuse. Any boat – irrespective of its strength – may be seriously damaged if it not used properly. Misuse is not part of safe boating. Always adjust your speed and direction of travel to the prevailing swell. If your boat is equipped with a life raft, read its operating instructions with care. The boat should always have the appropriate safety equipment (life vests, safety harness, etc. ) according to the type of boat, weather conditions, etc. In some countries, such equipment is compulsory. The crew should be familiar with the use of all the safety equipment and emergency manoeuvres (for example, reboarding a person falling overboard, towing, etc.). Sailing schools and clubs organise sea rescue exercises on a regular basis.

124 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

123


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

All persons onboard the boat should wear suitable flotation device (life vest / boating vest) when on deck. Note that in some countries it is mandatory to wear a flotation device at all times when onboard.

ENGLISH

KEEP THIS OWNER’S MANUAL IN A SAFE PLACE AND GIVE IT TO THE NEXT OWNER IF YOU SELL THE BOAT.

125 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

124


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Fuel

Before departure Read this Owner’s Manual carefully. Always check the following items before departure: Prevailing weather and weather forecast

Make sure that you have enough fuel, including reserves in case of foul weather. Engine and equipment

Consider wind, wave height, and visibility. Is the design category of your boat, its size and accessories as well as the skills of the master and crew sufficient for the waters in which you intend to travel? In strong winds and high seas, all hatches must be closed to prevent water from entering the boat.

Check the operation and condition of the steering system, electrical equipment and the battery and carry out the daily checks specified in the engine manual. Ensure the seaworthiness of the boat by checking for fuel and water leaks, make sure that all the safety gear is onboard, etc. Make sure that the water level in the bilge is at its minimum.

Load-carrying capacity

Ventilation

Do not overload the boat, and distribute the load evenly. Do not place heavy objects in elevated positions because they may jeopardise the stability of the boat.

If the engine compartment in your boat is equipped with a fan, let it run for at least 4 minutes before starting the engine. Start the engine following the manufacturer’s instructions. Ensure adequate ventilation around fuel tank(s) to reduce the risk of fire.

Passengers Make sure that there are enough life vests for all onboard. Before departure explain the duties of every passenger during the trip.

Stowage of goods Make sure that all the goods are secured so that they cannot move in heavy seas and strong winds.

126 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

125


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Nautical charts If you are not navigating a route that you know by heart, make sure that you have enough charts to make the trip safely. Departure and landing manoeuvres Agree with the crew members who will manage what rope. Make sure that mooring lines, etc., cannot get entangled in the propeller when departing or landing.

ENGLISH

Consult the engine manual for information concerning the engine.

127 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

126


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Contents 1

General

129

2

Definitions

129

3

Warranty

129

4

Commissioning 4.1 Registration 4.2 Insurance 4.3 Training

129 129 130 130

Characteristics and operation of the boat 5.1 General 5.2 Basic boat data 5.3 Maximum number of persons the boat is designed to carry 5.4 Loading 5.5 Engine and propeller 5.6 Stability and flooding 5.6.1 Openings in hull and deck 5.6.2 Bilge pumps and drainage 5.7 Prevention of fire and explosion 5.7.1 Engines 5.7.2 Other fuel-burning systems 5.7.3 Fire protection

130 130 130

5

131 131 132 135 135 136 136 136 136 142

5.8 5.9

Electrical system Handling characteristics 5.9.1 Driving at high speeds 5.9.2 Visibility from the steering position 5.10 Proper seamanship – recommendations and instructions 5.10.1 Protection from falling overboard and means of re-boarding 5.10.2 Stowage of life raft 5.10.3 Ventilation 5.10.4 Securing loose items 5.10.5 Respect for the environment 5.10.6 Anchoring, mooring and towing 5.10.7 Trailering

144 144 144 144 144 145 146

6

Maintenance and winterizing 6.1 Measures before winter docking 6.2 Washing and cleaning 6.3 Winter storage and servicing 6.4 Measures before launching

146 146 146 147 147

7

Repairs

148

Appendices

153

128 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

127

142 143 143 143 144


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

General

3

This Owner’s Manual helps you get to know your boat and learn about its characteristics, maintenance and servicing. The manuals for the accessories installed in the boat are included, and reference is frequently made to them. Naturally, you can supplement this manual with the manuals for any additional accessories you may have retrofitted. Space is provided for your own notes at the end of the manual.

2

Definitions

The following texts are used in this manual to indicate risk or danger: DANGER!

Means that there is a serious risk of injury or death unless proper precautionary action is taken.

WARNING! Means that there is a risk of injury or death unless proper precautionary action is taken. CAUTION! Reminds of a safe procedure or highlights an unsafe procedure that may lead to an injury or damage to the boat or its components. This manual makes use of the SI units of measurements. Other units may be used in brackets in places.

Warranty

The manufacturer gives the boat and the accessories installed at the boatyard a two-year warranty in accordance with the terms indicated on the warranty card. Warranties for the following components are given by the respective manufacturers: engine and drive trim tabs stove, refrigerator, and heater compass instruments navigation equipment. The warranty certificates for these devices and the contact details of the suppliers are attached. In case of inquiries concerning other equipment, please contact

ENGLISH

1

Silver Veneet Oy, Sorvitie 4, FI-63700 Ähtäri Tel.+358 (0)20 510 200, fax +358 (0)20 510 201 silverveneet@silverboats.fi

4

Commissioning

4.1

Registration

Under the Finnish Boating Decree, outboard powered boats with an engine with an output of more than 20 h.p. and inboard powered motor boats with an output of more than 50 h.p. must be entered in the National Craft Register. For more details, contact the local register office (maistraatti). A person operating a registered boat must be at least 15 years of age.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

128

129


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

4.2

Insurance

5.2

Boat insurance may cover damage sustained at sea or when the boat is transported over land or docked. Check the insurance liability before the boat is lifted out of water. Indirectly, insurance may also improve safety at sea: in case of an accident, you can concentrate on saving human life. Contact an insurance company for information about boat insurance.

4.3

Training

No one is born a master. Many books on boating and navigation are available. Check about the possibilities of attending navigation and boating courses. While they will get you started, true confidence in handling, navigation, mooring and anchoring is only achieved through long practice. It is also advisable to find out about the local boating clubs and their activities.

5

Characteristics and operation of the boat

5.1

General

This Owner’s Manual is not intended to be a complete servicing and maintenance guide. However, it will help you get to know your boat and its characteristics and operate it safely.

Basic boat data

The technical data on the various Silver boat models is listed in the following table: Design category: Category C: Designed for voyages where conditions up to and including wind force 6 (Beaufort scale), or 14 m/s, and significant wave heights of up to 2 m may be experienced (see Note below). Such conditions may be encountered on open lakes, estuaries, and coastal waters in reasonable weather conditions. Category D: Designed for voyages where conditions up to and including wind force 4 (Beaufort scale), or 8 m/s, and significant wave heights of up to 0.3 m may be experienced (with occasional wave heights of 0.5 m). Such conditions may be encountered in sheltered waters and coastal waters in good weather. Note: Significant wave height means the average height of the highest 1/3rd of the waves over a given period, which is equivalent to the wave height estimated by an experienced observer. Waves of double that height may occasionally be experienced. Main dimensions and capacities: The boat’s length, beam, draught, total weight, etc., and tank capacities are indicated in the Technical Specifications in Appendix 1. Builder’s plate: A builder’s plate that shows some of the above information is affixed within the field of vision of the pilot. Supplementary data is provided in the appropriate sections of this manual.

130 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

129


5.3

Maximum number of persons the boat is designed to carry

The maximum numbers of persons the different Silver boat models are designed to carry are indicated in the following table. The seats intended for the passengers are indicated in Fig. 1. WARNING! Never exceed the maximum number of passengers. Irrespective of the number of people onboard, the combined weight of the passengers and equipment may never exceed the maximum permissible load (see Loading). Always use the seats provided.

5.4

Loading

The maximum permissible load that Silver boats are designed to carry include the following: a) total weight of the persons onboard (an adult is assumed to weigh 75 kg and a child 37.5 kg ) b) basic equipment c) weight of the liquids carried in portable containers (water, fuel, etc.) d) total weight of the consumable liquids in integrated tanks (water, fuel, etc. ) (with full tanks) The recommended weight only includes the weight components listed above. WARNING: When loading things aboard, never exceed the maximum permissible load. Position the load carefully to ensure the optimum balance of the boat (even keel). Do not place heavy objects in elevated positions.

Maximum number of passengers: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle CC/650 Silver Eagle Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

4 5 5 7 7 9 7 7 7 6 8

Maximum permissible load: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle 650 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

350 kg 430 kg 465 kg 615 kg 636 kg 750 kg 675 kg 705 kg 675 kg 675 kg 600 kg 1005 kg

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ENGLISH

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

131 130


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Maximum permissible load includes:

Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC 485 Silver Fox R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle 650 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

5.5

Basic equipment, kg

Fuel in portable containers, kg

10 10 10 10 10 11 15 15 15 20 20 25

30 30 60

Fuel in integrated tanks, kg

60 80 100 150 100 100 100 100 250

Engine and propeller

The maximum engine outputs that may be used on Silver boats are indicated in the following table. Follow the motor manufacturer’s instructions in the selection of the propeller.

Maximum permissible engine outputs: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC Silver Fox R/SC Silver Hawk/Dorado Silver Shark 580 Silver Moreno Silver Eagle 650 Silver Eagle CC Silver Eagle Cabin Silver Eagle WA Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

132 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

131

22 kW (30 hp) 30 kW (40 hp) 37 kW (50 hp) 45 kW (60 hp) 75 kW (100 hp) 86 kW (115 hp) 149 kW (200 hp) 130 kW (175 hp) 112 kW (150 hp) 112 kW (150 hp) 130 kW (175 hp) 112 kW (150 hp) 220 kW (300 hp)


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox R 485

Silver Beaver 450

Silver Fox SC

Silver Fox DC 485

Silver Hawk CC 540

ENGLISH

Silver Colibri 405

133

Fig. 1. Seats for maximum permissible number of passengers.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

132


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

134

Silver Hawk DC 540

Silver Moreno 620

Silver Shark CC/DC and Silver Eagle CC

Silver Condor 730

Silver Eagle 650

Silver Dorado 540

Fig. 1. Seats for maximum permissible number of passengers.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

133


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.6

Stability and flooding

5.6.1

Openings in hull and deck

The location of thru-hulls and related shutoff valves are indicated in Fig. 5. Silver boats are lined with a self-draining fibreglass interior. The self-draining outlets in the aft corners of the interior must be kept open and free from debris to ensure drainage. The Silver Colibri is self-draining only when unloaded. Silver Eagle WA 650

ENGLISH

CAUTION! Despite self-drainage, water may find its way into the bilge through motor well openings and inspection doors. Check the bilge level before setting out to the sea and drain it with the bilge pump provided. On Silver Eagle, Silver Shark, and Silver Hawk 540, the deck self-draining outlets can be closed with ball valves. On the other models they can be closed with plugs. If the boat is to carry a heavier-than-normal load, close the self-draining outlets to prevent the ingress of water.

Silver Star Cabin 650

With Silver Cab models, keep the cabin doors and hatches closed in strong winds and heavy seas.

Silver Cabin 650 Fig. 1. Seats for maximum permissible number of passengers.

WARNING! If you want to keep the cabin roof hatch open when under way, secure it in the open position with the locking mechanism. Failing that, a sudden movement of the boat may cause the roof hatch to close without warning and cause injuries. Secure all the other hatches and doors in the same way.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

134

135


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.6.2

Bilge pumps and drainage

Silver boats are equipped with an automatic electric bilge pump in the location shown in Fig. 5. When the sensor detects the presence of water in the bilge, the pump drains it automatically. The pump is always in standby mode irrespective of the position of the main circuit breaker provided that the battery has been installed and connected. The electric bilge pump can also be operated from the switch panel. The capacity of the bilge pump is about 45 litres/min. Boats without a manual electric pump installed do not feature an automatic emptying function: in this case, the pump is engaged by a switch in the switch panel. The electric bilge pump is operated from the switch panel described in Section 5.8.

tilation openings are open and free from debris, etc. After starting the engine, check the cooling water circulation. Before refuelling switch off the engine, stove, heater and put out any cigarettes. Do not operate any switches or devices that may produce sparks. The fuel inlet (

) is located on the stern deck.

When refuelling at a service station, do not use a plastic funnel because it will prevent the discharge of static voltage between the ďŹ ller pistol and fuel inlet bushing. After refuelling (check tank capacity in Section 5), make sure that no fuel has leaked into the bilge or engine well. Wipe off any fuel splashes right away.

Carry out regular checks to ensure that the ends of the bilge pump suction hoses are not blocked by debris.

Space has been provided for one slip tank under the aft seat. Do not keep any reserve canisters in a non-ventilated space or leave them loose.

WARNING! The bilge pump system is not designed for controlling leaks resulting from running aground or other such damage.

Do not leave any loose objects in the engine well that may get in touch with hot engine parts or damage the fuel lines. Check the fuel lines once a year for wear.

CAUTION! Check the bilge pump regularly for correct operation. Remove any debris from the pump suction inlets.

5.7.2

5.7

Prevention of ďŹ re and explosion

5.7.1

Engines

Other fuel-burning systems

If the boat is equipped with a paraffin heater, separate instructions are provided with the boat. Use only high-grade paraffin for fuel. Before refuelling switch off the engine, stove, heater and put out any cigarettes. Do not operate any switches or devices that may produce sparks. Wipe off any fuel splashes right away.

If the engine compartment in your boat is equipped with a fan, let it run for at least 4 minutes before starting the engine as indicated in 136 the warning sign in front of the pilot. Also make sure that the venFor more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

135


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ENGLISH

Colibri / Beaver / Fox DC / Fox R / Fox SC

Fig. 2. Switch panel and fuses.

137

Fig. 2. Switch panel and fuses.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

136


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Eagle CC

Hawk / Shark

3 2 3 2 1 0

1

4 5

0

4 5

30

40 50

20

6 7 1/4

6

10

60

0

70

4/4

7

FUEL

12V

138

Fig. 2. Switch panel and fuses.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

137


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Eagle 650

3 2 1 0

30 20

Hawk DC / Dorado

4 5 6

TRIM

7

40 50 60

0

70

12V

ENGLISH

10

139

Fig. 2. Switch panel and fuses.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

138


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Eagle WA

140

Eagle Cabin / Star Cabin

Fig. 2. Switch panel and fuses.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

139


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Condor

ENGLISH

Moreno

141

Fig. 2. Switch panel and fuses.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

140


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.7.3

Fire protection

5.8

All Silver boats come with a 2 kg hand-held fire extinguisher. Moreover, boats with petrol inboard motors have a fixed extinguishing system in the engine compartment. Fire extinguishers need to be serviced annually. Extinguishers older than 10 years may not be used unless a new pressure test is carried out. If the extinguisher is replaced, the new device must have the same extinguishing capacity. Keep the bilge clean and check the systems for any fuel or fuel vapour leaks regularly. Do not suspend any freely hanging curtains or other fabrics above or in the vicinity of the stove. Nor keep any flammable liquids in the engine compartment. If any non-flammable materials are stored in the engine compartment, secure them in place to ensure that they cannot fall off or hit the machinery or block access to or from the space. Boats fitted with a fixed extinguishing system have an indicator light on the switch panel. If the light goes out when the ignition is on, either the extinguishing system has been triggered or there is a malfunction. Never − leave the boat unattended when the stove or heater is in operation. − make any modifications to any boat systems (particularly the electrical, fuel or gas system) or allow any unauthorised person to do so. − fill any fuel tanks or change gas bottles when the engine is running or the stove or heater is in operation. − smoke when handling fuel or gas. 142 − obstruct or make any modifications to the boat ventilation system

Electrical system

The wiring diagrams of the boat are shown in a special appendix. Location and operation of the main circuit breaker: − On the right-hand side of the steering position − ”OFF”: Both batteries are off. − ”1”: Battery 1 being used as service battery, charger recharging both batteries. − ”2”: Battery 2 being used as service battery, charger recharging both batteries. The locations of the instruments and switches for the electrical equipment are shown in Fig. 6. The circuit fuses are located next to the appropriate switch and the fuse sizes are indicated in Fig. 6. The Finnboat ce model features resetting fuses that can be reconnected after being blown by flipping up the tipping switch. If you leave the boat for a longer time, switch off the current from the main circuit breaker. When removing or re-installing batteries, take care not to touch the poles of the battery with any metal object simultaneously or the pole and the metal hull of the boat. Use only the charger installed in the boat or a device of equal capacity to recharge the batteries. Excessive recharging current causes a risk of explosion. When connecting the system to shore power, first connect the boat outlet and then the jetty outlet. WARNING! Never touch any part of a live AC system.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

141


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

WARNING! When the boat is connected to shore power, never swim near the boat. A defective cable may cause an electric shock.

drive the boat with the bow too low to prevent the boat from turning abruptly.

CAUTION! Never switch off the current from the main circuit breaker while the engine is running.

Do not drive at high speeds with a negative power trim (bow low). If you do so, the boat may veer to one side and become unstable when turning.

CAUTION! Do not use the metal hull of the boat as an electrical conductor.

WARNING! Waves make it harder to control the boat and tend to make it heel. Reduce the speed when waves get high.

5.9

Handling characteristics

5.9.1

Driving at high speeds

Learn and follow the rules of the waterways and comply with the COLREG (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea) regulations. Navigate with care and use new or updated nautical charts.

A few basic rules for adjusting the power trim: − Use the ”bow down” position when making the boat plane. − When the boat is planning and if the swell is low, lift the bow until the boat starts to porpoise or the propeller loses its grip. Then lower the bow slightly until the boat stabilises. Optimise the power trim by means of the log. − In head sea, lower the bow for a smoother ride. In following sea, lift the bow to prevent it from nose-diving.

Always adjust your speed to prevailing conditions. Consider the following: − Swell (listen to your passengers) − Wake (greatest when starting to plane and smallest at displacement speeds below 6 knots). Observe the No Waves signs. Reduce your speed to diminish the wake out of respect for others and for your own safety. − Visibility (islands, fog, rain, sun in your eyes) − Familiarity with the route (time required for navigation) − Width of the channel (other boaters, noise and wake hitting the shore) − Room required for stopping and evasive manoeuvring.

ENGLISH

Do not use the boat if the engine output exceeds the maximum power indicated on the builder’s plate.

See the engine manual as well. Normally, an outboard engine is installed in the lowest position on the transom. WARNING! At high speeds, adjust the power trim with great care – it alters the behaviour of the boat radically. Do not

5.9.2

Visibility from the steering position

When the weather is fine and the sea calm, boating is simple provided that you keep a sharp lookout in accordance with the COLREG regulations. Make sure that you have the best possible visibility

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

143 142


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

from the steering position: − Position the passengers, curtains, etc., in such a way that they do not limit your field of vision. − Do not drive continuously at the planing threshold because the high bow will decrease visibility. − Control the attitude of the boat by adjusting the power trim to prevent the rising bow from reducing visibility. − Use windshield wipers when necessary. − In poor visibility conditions, open the cabin roof hatch to see better. − Keep a lookout astern particularly in shipping lanes.

5.10.3

When it is dark or visibility is limited (e.g. fog), switch on the navigation lights. Turn off the cabin lights if the reflections decrease visibility.

Provide adequate ventilation in the sleeping compartment as well.

WARNING! Visibility from the cabin of the Silver Dorado model is restricted when seated. If necessary, stand up to get an unobstructed view forward.

5.10 5.10.1

Proper seamanship – recommendations and instructions Protection from falling overboard and means of re-boarding

In calm seas, the easiest way of re-boarding is to use the swim ladder mounted onto the transom. The ladder can also be pulled down by a person who is in water. Fig. 4.

5.10.2

Stowage of life raft

Ventilation

The stove draws the oxygen required for combustion from the cabin and generates combustion gases. Provide adequate ventilation when using the stove. At slow speeds under unfavourable circumstances (following wind), exhaust fumes may find their way into the cabin through the open door. If you smell any exhaust fumes, keep the door closed and ventilate the cabin via the deck hatches.

5.10.4

Securing loose items

Secure heavy loose items, such as anchors, firmly before departure.

5.10.5 Respect for the environment Protecting the watercourses and the environment is a point of honour for a boater. Do not – spill fuel and oil – release toilet waste into the water – dump rubbish overboard or leave it on the shore – release detergents or solvents into the water – make loud noise at sea and in marinas – make large wakes particularly in narrow straits and shallow waters. Comply with all local laws and regulations. Read the international regulations on preventing the contamination of the marine environment (MARPOL) and follow them.

On Silver Eagle Cabin models, a stowage point for the life raft is 144 provided in the open space astern. For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

143


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Anchoring, mooring and towing

Always moor your boat in a sheltered location as the conditions may change quickly. The mooring lines should be fitted with compensators to reduce jerking. Use large enough fenders to avoid rubbing. We recommend the following mooring line thicknesses and anchor weights for your boat: Mooring lines Anchor line Anchor chain

ø 12 mm ø 12 mm length 35 m ø 8 mm length 3 m

To calculate the right weight of the anchor for your boat, use the following formula: Weight of boat (tonnes) + length (m) + beam (m) = anchor weight (kg) A lightweight anchor may be lighter than this, but it should still be 60% of the weight yielded by the formula. WARNING! Do not try to stop the boat by hand. Never put your hand or foot between the boat and the jetty, bank or another boat. Practice landing in easy conditions and apply engine power with restraint but determination.

Fig. 3. Location of strong points for towing, anchoring and mooring.

Strong point strengths: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle 650 Silver Star Cabin 650 Silver Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Moreno 620 Silver Condor 730

7,7 kN 10,8 kN 12,1 kN 14 kN 15,5 kN 17,4 kN 17,4 kN 17,9 kN 17,9 kN 17,9 kN 16,6 kN 17,9 kN

CAUTION! When mooring the boat, consider the shifting of the wind, rise or fall of the water level, wake, etc. Additional advice is available from your insurance company, etc.

and overloading the engine. If you are towing a dinghy, adjust the length of the towing line so that the dinghy rides on the wake. However, in narrow straits and heavy seas, pull the dinghy closer to reduce yawing. Secure all the equipment in the dinghy firmly in case it capsizes. Cover the dinghy on open waters to prevent splashes from filling it.

When towing another boat, use a floating towing line of sufficient strength. Start the towing operation at low speed without jerking

When towing or being towed, attach the towing line to the strong points indicated in Fig. 3.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

144

ENGLISH

5.10.6

145


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

WARNING! The towing line is subjected to high tension. If it snaps, the free end may whiplash dangerously. Always use a sufficiently thick rope and stay clear of it when towing.

5.10.7

Trailering

A Silver boat can be easily transported on a trailer. Make sure that the trailer is suitable for your boat: that there are enough supports to reduce point loads, its load-bearing capacity is sufficient to carry the boat, engine, equipment, etc. The maximum permissible weight of the trailer is indicated in the vehicle registration. The trailer keel supports should carry most of the weight of the boat. Adjust the side supports to ensure that the boat is not jolted from side to side. Check once more that the trailer is securely hitched to the towing hook. When you reach your destination, clean the boat. Thoroughly rinse any mud and salt that has accumulated on the boat. Take extra care to rinse the aluminium sides to prevent salt from leaving permanent marks on the surface. When you reach your destination, clean the boat. Thoroughly rinse any mud and salt that has accumulated on the boat. Take extra care to rinse the aluminium sides to prevent salt from leaving permanent marks on the surface. CAUTION! The trailer should be slightly front-heavy. Make sure that the boat is firmly attached to the trailer and its weight is uniformly distributed over the supports. A jolting boat will keep hitting individual supports and 146 the hull may be damaged in the process.

6

Maintenance and winterizing

Consult the engine manual for servicing recommendations. Carry out the necessary measures or have them performed by an authorized service centre. Other items requiring regular maintenance include: − steering and controls − bilge pumps − heater − stove – fire extinguisher − canopy. Carry out the servicing in accordance with specific instructions and manuals.

6.1

Measures before winter docking

If subzero temperatures are to be expected, drain the cooling water from the engine as described in the engine manual. Lift your Silver boat out of water well before the lake or sea freezes. Your boat is not designed for use in ice or for in-water storage in winter. Before lifting the boat on land, it is advisable to carry out the following operations: − Wash the hull. − Drain all bilge water from the boat and remove equipment that is not needed. However, leave the safety equipment, such as the fire extinguisher, in the boat.

6.2

Washing and cleaning

Keep the boat clean to improve comfort and safety and to maintain its re-sale value.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

145


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Clean the bottom immediately after the boat is lifted out of water. Algae and slime are easy to remove before they dry.

6.3

Winter storage and servicing

Service the engine and other equipment for the winter in accordance with the instructions provided. If you leave the boat out of doors or in damp conditions, remove all textiles and other materials that may get mouldy or corrode in dampness. Wash the ropes in sweet water and replace any worn ropes. Open the plug in the transom to remove all water accumulated in the bilge to prevent it from causing damage when freezing. Also, leave the ball valves half-open to prevent freezing. Electrical instruments should also be protected against oxidization and theft by removing and storing them in a dry place for the winter. Remove the batteries and place them in a warm, dry location. Recharge the batteries at least twice during the winter. Spray a suitable de-moisturizing and anti-corrosion agent to electrical connectors. Cover the boat to prevent the accumulation of snow inside the boat. However, provide adequate ventilation. Normally, no snow accumulates on top of the tarpaulin if the ridge angle is at least 90°. Use a tarpaulin measuring 6 × 4 m.

and chafing they leave black marks on the aluminium surface that are hard to remove.

6.4

Measures before launching

Repair any damage to the gelcoat or have it repaired in accordance with Section 7. For sea conditions, fouling growth on the boat bottom must be prevented using antifouling paint. A fouled bottom and propeller increase fuel consumption considerably. However, if the boat is moored at a river mouth or in low-salt water, or if the boat is lifted out of water at least once a week, no antifouling is usually required. Follow the paint manufacturer’s instructions carefully. If you remove the existing paint, remember that the dust or sludge produced during the process is toxic. No antifouling is required or recommended on sweet-water inland lakes.

ENGLISH

Usually it is enough to clean and wax the deck and sides. Use sweet water and ordinary boat shampoos for washing. Do not use strong solvents as they tend to dull the gloss of reinforced plastic surfaces. To remove chafes or ingrained dirt, use a mildly abrasive polish.

CAUTION! Do not paint over the zinc anodes, log sensor or the piston rods of the trim tab hydraulic cylinders. Do not apply paint that contains copper to aluminium parts. Follow the paint manufacturer’s instructions. Paints containing lead and copper are corrosive to aluminium. Carry out the required engine servicing in accordance with the manual. Check the operation of electrical equipment and remove oxidization from fuse connections, etc. After launching the boat, open all the thru-hull valves and check hoses and connectors for leaks. The location of thru-hulls is shown in Section 5. Bring all the safety gear to the boat before setting out.

CAUTION! The tarpaulin and its lashing ropes may not be in direct contact with the boat surface because when fluttering

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

147 146


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

7

Repairs

In case of engine or equipment failure, contact the respective supplier.

CAUTION! Always switch off the current before any work on electrical equipment. If you need to replace any electrical components, make sure that they are compatible with the onboard voltage.

Minor surface (gelcoat) damage on the hull and deck can be repaired by the owner himself. However, doing a good job requires skill and effort: − tape the surface around the damaged spot to protect it − grind the perimeter of the dent to remove sharp edges and degrease with acetone − mix 1.5 to 2.0% of hardener in the gelcoat − apply the gelcoat to the spot to be repaired so that it remains slightly higher than the surrounding area − attach a tape carefully over the repaired spot − after the gelcoat has cured, remove the tape and sand the repaired spot flush if necessary to make it neat − polish the repaired spot with a polishing paste. The colour scheme of the boat is given in the Technical Specifications. More detailed instructions for making repairs are available from the boatyard or your gelcoat dealer. When fitting new accessories, etc., to the boat, use only aluminium or acid resistant steel rivets and screws. Isolate all equipment made of metals other than aluminium from the hull and aluminium parts. CAUTION! Certain retro-fittings and modifications may, if not correctly performed, damage the boat and compromise safety. Contact the manufacturer or some other authorised yard before making new grounding connections, hatches, etc., or hiring somebody else to do it.

148 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

147


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox DC/R 485

Silver Beaver 450

Silver Fox SC

ENGLISH

Silver Colibri 405

149

Fig. 4. Boarding ladder position and anti-slip surfaces.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

148


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

150

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Silver Hawk DC 540 Silver Dorado

Silver Eagle CC 630 Silver Shark DC 580

Fig. 4. Boarding ladder position and anti-slip surfaces.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

149


Silver Moreno 620

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

ENGLISH

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

151

Fig. 4. Boarding ladder position and anti-slip surfaces.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

150


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

152

Fig. 4. Boarding ladder position and anti-slip surfaces.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

151


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Appendices GENERAL ARRANGEMENT DRAWINGS OF THE BOATS DECLARATION OF CONFORMITY TECHNICAL SPECIFICATIONS AND TANK CAPACITIES WIRING DIAGRAM

ENGLISH

TANK DIAGRAM

153 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

152


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Colibri 405

Bilge pump

Battery

Main circuit breaker and fuse Thru-hull

154

Fig. 5. Location of thru-hulls, shutoff valves and bilge pumps.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

153


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Beaver 450

Extinguisher

ENGLISH

Bilge pump

Thru-hulls

Battery

Main circuit breaker and fuse

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

155 154


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox DC 485 Silver Fox R 485

Bilge pump Battery

Main circuit breaker and fuse

Extinguisher

Thru-hulls

Fuse

156

Fig. 5. Location of thru-hulls, shutoff valves and bilge pumps.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

155


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox SC

Thru-hull shutoff valve SULKUHANA Bilge pump PILSSIPUMPPU

ENGLISH

Main circuit breaker and fuse PÄÄKYTKIN JA SULAKKEET Battery AKKU

AVOTILAN Thru-hull shutoff valve ITSETYHJENNYS

Fire extinguisher SAMMUTIN

157 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

156


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Extinguisher

Thru-hulls Battery Silver Hawk CC 540

Fuse Main circuit breaker and fuse

Thru-hulls

Thru-hull shutoff valve Bilge pump

158

Fuse

Fig. 5. Location of thru-hulls, shutoff valves and bilge pumps.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

157


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Main circuit breaker and fuse Battery

Silver Hawk DC 540

ENGLISH

Thru-hull

Extinguisher

Fuse Thru-hull shutoff valve Bilge pump

159 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

158


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Shark CC/DC Silver Eagle CC

Thru-hull shutoff valve Bilge pump

Battery Main circuit breaker and fuse Extinguisher

Thru-hulls

Fuse

160

Fig. 5. Location of thru-hulls, shutoff valves and bilge pumps.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

159


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ENGLISH

Silver Dorado 540

Thru-hull shutoff valve

161 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

160


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle 650

Bilge pump PILSSIPUMPPU

Thru-hull shutoff valve SULKUHANA Thru-hull AVOTILAN TYHJENNYS Battery, main circuit breaker fuse AKKU, PÄÄKYTKIN JA and SULAKKEET

Fire extinguisher SAMMUTIN

162

Fig. 5. Location of thru-hulls, shutoff valves and bilge pumps.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

161


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Bilge pump Thru-hull shutoff valve Thru-hull

ENGLISH

Silver Star Cabin 650

Main circuit breaker and fuse

Battery

Thru-hull

Fuse

163 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

162


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

Thru-hull shutoff valve Thru-hull shutoff valve Thru-hull Bilge pump

Main circuit breaker and fuse Thru-hull

Battery

Thru-hull

164

Fig. 5. Location of thru-hulls, shutoff valves and bilge pumps.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

163


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle WA 650

Bilge pump

ENGLISH

Filter

Thru-hull shutoff valve Main circuit breaker and fuse

Battery

Fuses Thru-hull

165

Fire extinguisher

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

164


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

Filter Thru-hull shutoff valve Tap

Main circuit breaker and fuse Fuses

Bilge pump Battery

166

Fig. 5. Location of thru-hulls, shutoff valves and bilge pumps.

Fire extinguisher

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

165


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Thru-hull Battery

Life raft

Thru-hull

ENGLISH

Silver Condor 730

Main circuit breakers Battery

Fuel Filter

Fuel ďŹ lter

Thru-hull shutoff valve Bilge pump

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

167 166


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

TECHNICAL SPECIFICATIONS

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

Length cm

407

450

485

485

485

540

580

540

630

650

650

650

650

615

727

Beam cm

180

181

195

195

195

217

225

217

240

240

240

240

240

235

261

Weight kg

205

300

370

430

400

520/540

660

630

650

810

1000

900

900

1025

1440

Draught cm

20

24

25

25

25

28

30

28

30

32

32

32

32

39

43

Bottom chine angle°

13

15,5

18

18

18

18,5

17,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20

21

Fuel tank capacity litres

105

130

105

130

130

130

130

130

180

340

Steering cable cm

210

210

210

360

360

420/360

420

360

Remote control cable cm

210

240

240

240

240

450/330

510/360

450/330

510/360

480

510

510

510

480

Hydraulic steering cable cm

420

600

420

600

600

600

600

600

600

600

168 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

167


ADDITIONAL INFORMATION

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

EU leisure boat standard

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

CE marking design category

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Self-bailing

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Number of passengers

4

5

5

6

5

7

7

7

7

7

7

6

7

9

8

Recommended engine size kW (hp)

22 kW (30 hp)

30 kW (40hp)

37 kW (50hp)

45 kW (60hp)

45 kW (60hp)

75 kW (100hp)

86 kW (115hp)

75 kW (100hp)

112 kW (150hp)

130 kW (175 hp)

112 kW (150 hv)

112 kW (150 hp)

130 kW (175 hp)

149 kW (200 hp)

220 kW (300 hp)

Maximum load recommended kg

330

405

435

435

465

615

525

615

635

675

625

450

675

750

1005

Hull material marine aluminium

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

Miner variations in measures and weights may occur due to production techniques. For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

169 168

ENGLISH

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Circuit diagram: Colibri and Beaver

170

Fig. 6. Circuit diagram

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

169


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ENGLISH

Circuit diagram: Fox R and Fox DC

DC For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

170

171


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Circuit diagram: Hawk DC, Dorado and Hawk CC, Eagle, Shark CC/DC

Silver Dorado 172

Fig. 6. Circuit diagram

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

171


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Circuit diagram: Eagle 650 and Eagle WA, Eagle Star Cabin, Eagle Cabin CIRCUIT BREAKER N:O AMP

F1

SWITCH CONN.

10

CABLE N:O/COLOR

SIZE mm2

FUNCTION

BLUE

1,5

ORANGE

1,5

ANCHOR LIGHT INSTRUM LIGHTS

RED

1,5

NAV. LIGHTS

BLUE

1,5

ANCHOR LIGHT

NOT CONNECTED

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

10

OUTLET

GREEN/BLACK 1,5

10 10 10

WHITE/BLACK 1,5

INSTRUM INPUT

WHITE/GREY

DECK LIGHT

1,5

GREY/BLACK 1,5

CD/RADIO

WHITE/GREEN 1,5

WIPER II

LIGHT RED

1,5

WIPER I

WHITE/BLUE

1,5

WIPER C

EXTRA EQUIPMENT +

10

SPARE

25

RED

6

25

RED

6

TRIM

RED

2,5

BILGE P. AUTOMATIC (DIRECT INPUT)

7

GREY

2,5

BILGE P. MANUAL (DIRECT INPUT)

10

BLUE/RED

1,5

RADIO MEM (DIRECT INPUT)

RED

35

TO ENGINE

35

TO ENGINE

ENGLISH

F2

BATTERY SWITCH

BLACK

FUEL TANK #1

+

E

D

C

2x6+2,5 - INPUT TO SWITCH PANEL & HULL H.

BLACK ORANGE GREY

1,5 1,5

1,5

WHITE/BLACK 1,5 B

A

ORG

Revisions

MH

Sign.:

17.10.-08

Date:

PAGE: 1/2

COPY RIGHT BY:

G

BLACK

MINUS INSTRUMENT LIGHTS FUEL TANK "G" FROM ENGINE CIRCUIT

SILVER EAGLE DC DIAGRAM -09 NAV I X

173

8178DRA

N:0

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

172


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Circuit diagram: Moreno and Condor

174

Fig. 6. Circuit diagram

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

173


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ENGLISH

Tank diagram

175 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

174


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Essential safety requirements in the Recreational Craft Directive listed according to inspection category Standards applied

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5

176

4 2.4

General requirements Principal data Hull identification Builder’s plate Owner’s manual Arrangement and equipments Protection from falling overboard Life raft stowage Escape Anchoring, mooring and towing Navigation lights Discharge prevention Installations Engine and engine spaces Fuel system Electrical system Steering system Gas system Fire protection Structural requirements Structure Hydrostatic Stability and freeboard Buoyancy and flotation Manufacturer’s max. recommended load Openings in hull, deck and superstruct. Flooding Handling characteristics Handling characteristics Visibility from the main steering position

Silver Colibri 405

Silver Beaver 450

Silver Fox DC 485

Silver Fox R 485 / SC 485

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

175


2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5 4 2.4

General requirements Principal data Hull identification Builder’s plate Owner’s manual Arrangement and equipments Protection from falling overboard Life raft stowage Escape Anchoring, mooring and towing Navigation lights Discharge prevention Installations Engine and engine spaces Fuel system Electrical system Steering system Gas system Fire protection Structural requirements Structure Hydrostatic Stability and freeboard Buoyancy and flotation Manufacturer’s max. recommended load Openings in hull, deck and superstruct. Flooding Handling characteristics Handling characteristics Visibility from the main steering position

Standards applied Silver Hawk 540 DC/CC

Silver Shark 580 DC/CC

Silver Eagle 630 CC

Silver Eagle 650

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990

ENGLISH

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10592:1995

EN ISO 15083:2003 EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

176

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

177


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Essential safety requirements in the Recreational Craft Directive listed according to inspection category

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5

178 4 2.4

General requirements Principal data Hull identification Builder’s plate Owner’s manual Arrangement and equipments Protection from falling overboard Life raft stowage Escape Anchoring, mooring and towing Navigation lights Discharge prevention Installations Engine and engine spaces Fuel system Electrical system Steering system Gas system Fire protection Structural requirements Structure Hydrostatic Stability and freeboard Buoyancy and flotation Manufacturer’s max. recommended load Openings in hull, deck and superstruct Flooding Handling characteristics Handling characteristics Visibility from the main steering position

Standards applied Silver Cabin 650

Silver Cabin DTI

Silver Star Cabin 650

Silver Star Cabin DTI

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000,, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

177


5.1 5.2

General requirements Principal data Hull identification Builder’s plate Owner’s manual Arrangement and equipments Protection from falling overboard Life raft stowage Escape Anchoring, mooring and towing Navigation lights Discharge prevention Installations Engine and engine spaces Fuel system

5.3 5.4

Electrical system Steering system

5.5 5.6

Gas system Fire protection Structural requirements Structure

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8

3.1

3.2 3.3 3.6 3.4 3.5 4 2.4

Hydrostatic Stability and freeboard Buoyancy and flotation Manufacturer’s max. recommended load Openings in hull, deck and superstruct. Flooding Handling characteristics Handling characteristics Visibility from the main steering position

Standards applied Silver Dorado 540

Silver Eagle WA 650

Silver Moreno 620

Silver Condor 730

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

178

ENGLISH

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

179


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Declaration of Conformity Recreational Craft Directive 2003/44/EY MANUFACTURER Manufacturer’s name: Silver Veneet Oy Address: Sorvitie 4 Post code: FI-63700 City: Ähtäri Country: Finland Module used: B+C, Aa NOTIFIED BODY Name: VTT Distinguishing number: 0537 Address: PL 1000 Post code: FI-02044 VTT City: Espoo Country: Finland Name: International Marine Certification Institute (IMCI) Distinguishing number: 0609 Address: Rue Abbé Cuypers 3 Post code: B-1040 City: Brussels Country: Belgium

180 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

179


Craft make and model

Silver Beaver

Design Type-examination certificate Type of craft category no: D 628/01/1B0/2006 Open craft with outboard engine C 629/01/1B0/2006

Silver Fox DC

C

630/01/1B0/2006

37

Silver Fox R

C

VTT-C-3572-10-vene-002-08

45

4,85/1,95/0,25

Silver Fox SC

C

VTT-C-3572-10-vene-002-08

45

4,85/1,95/0,25

Silver Hawk DC

C

632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Hawk CC

C

632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Dorado

C

VTT-C-060005-10-ven-01

75

5,40/2,17/0,28

Silver Shark DC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Shark CC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Eagle 650

C

130

6,30/2,40/0,30

Silver Eagle CC

C

VTT-C-3575-10vene-001-08 VTT-C-3575-10vene-001-08

112

6,30/2,40/0,30

220

7,26/2,60/0,50

Silver Colibri

Silver Condor

C

VTT-C-2414-10-vene-001-08

Silver Moreno

C

VTT-C-1210-10-vene-001-07

Silver Star Cabin

C

BBSKVVT001

Decked craft with outboard engine

Construction material

Max. engine power (kW) Length/beam/draught (m)

Aluminium alloys Reinforced plastic

22

4,07/1,80/0,20

30

4,50/1,81/0,24 4,85/1,95/0,25

149

6,15/2,35/0,32

112

6,50/2,40/0,32

Silver Eagle WA

C

VTT-C-1211-10-vene-001-07

130

6,50/2,40/0,32

Silver Cabin

C

634/01/1B0/2006

112

6,50/2,40/0,32

Silver Star Cabin DTI

C

BSILVER003

Silver Cabin DTI

C

635/01/1B0/2006

Decked craft with inboard engine

I hereby declare that the recreational craft identified above satisfy all the relevant essential requirements in accordance with the itemised list on the reverse of this document (including the EC type-examination certificate, if such a certificate has been issued).

86

6,50/2,40/0,32

86

6,50/2,40/0,32

Juhani Haapaniemi, Chief Executive Officer Date: 1 January 2009

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

180

ENGLISH

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

181


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

182 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

181


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver

DEUTSCH

Eignerhandbuch

183 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

182


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Vorwort Werter Eigner eines Silver-Bootes! Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für ein Silver-Boot entschieden haben, und möchten Ihnen noch viele glückliche Stunden auf dem Wasser wünschen. Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, Ihnen dabei zu helfen, das Boot in sicherer und angenehmer Weise zu benutzen. In dem Handbuch sind die Details des Bootes sowie der dazu gehörenden Ausrüstungen und Anlagen beschrieben, und außerdem finden Sie in dem Buch Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege des Bootes. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich dieses Buch sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Boot in Gebrauch nehmen. Ein Eignerhandbuch kann natürlich keinen Kursus im Motorbootfahren und auch keinen Kursus über die einschlägigen Sicherheitsfragen ersetzen. Wenn dies Ihr erstes Boot ist oder wenn Sie den Bootstyp gewechselt haben, so empfehlen wir Ihnen zu Ihrem eigenen Komfort und Ihrer eigenen Sicherheit, sich Erfahrungen in der Handhabung und im Gebrauch dieses Bootes anzueignen, bevor Sie das Kommando über das Boot übernehmen. Ihr Händler, der Verkäufer des Bootes, Bootsclubs oder nationale Motorboot- und Seglerverbände erteilen gern Informationen über lokale Bootsschulen oder können kompetente Lehrer empfehlen.

184

Vergewissern Sie sich, dass die zu erwartenden Wind- und Wellenverhältnisse der Entwurfskategorie Ihres Bootes entsprechen und dass Sie und Ihre Besatzung das Boot unter allen Gegebenheiten kontrollieren können. Die Kategorien A, B und C entsprechen den Wind- und Wellenverhältnissen von Sturm bis zu starkem Wind, der mit außergewöhnlich hohen Wellen und heftigen Windböen einhergehen kann. Auch wenn Ihr Boot für solche Verhältnisse ausgelegt ist, sind diese gefährlich, und nur eine kompetente, geschulte Be-

satzung in guter Verfassung kann unter solchen Umständen in zufrieden stellender Weise ein gut gewartetes Boot operieren. Dieses Eignerhandbuch ist keine detaillierte Wartungsanleitung und kein Leitfaden zur Fehlersuche. Falls Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller des Bootes oder an seinen Vertreter. Ziehen Sie zur Wartung und zur Reparatur sowie zu Änderungsarbeiten stets kompetente und gut ausgebildete Fachkräfte heran. Änderungen, die einen Einfluss auf die Sicherheitseigenschaften des Bootes haben können, müssen von kompetenten Fachleuten abgeschätzt, ausgeführt und dokumentiert werden. Der Bootshersteller übernimmt keine Haftung für Änderungen, die ohne seine Einwilligung vorgenommen worden sind. In einigen Ländern ist für das Führen von Motorbooten ein amtlicher Sportboot-Führerschein erforderlich, und diesbezüglich können besondere Bestimmungen gelten. Halten Sie Ihr Boot immer in guter Verfassung und berücksichtigen Sie auch den Verschleiß, der durch die Alterung der Materialien, durch harten Einsatz oder durch Missbrauch des Bootes auftreten kann. Jedes Boot, und sei es noch so stabil und stark, kann durch unsachgemäßen Gebrauch erheblichen Schaden nehmen. Ein guter Skipper achtet stets auf die Sicherheit und passt die Geschwindigkeit des Bootes und den Kurs dem Wellengang an. Falls Ihr Boot mit einer Rettungsinsel ausgerüstet ist, lesen Sie sich sorgfältig deren Gebrauchsanweisungen durch. Im Boot müssen Sie die sachgemäßen Sicherheitsausrüstungen (Rettungswesten, Lifebelts etc.) je nach Bootstyp, Witterungsbedingungen etc. mitführen. In einigen Ländern sind diese obligatorisch. Die Crew muss sich

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

183


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

mit der Anwendung der Sicherheitsausrüstungen und mit verschiedenen Notmanövern (zum Beispiel mit der Bergung von über Bord gefallenen Personen, dem Abschleppen des Bootes etc.) vertraut gemacht haben. Segelschulen und Segelclubs organisieren regelmäßig Rettungsübungen. Alle Personen müssen an Bord passende Rettungswesten tragen. Bitte achten Sie darauf, dass in einigen Ländern die Bestimmungen es verlangen, dass die Rettungswesten ständig getragen werden, solange sich das Boot auf dem Wasser befindet.

DEUTSCH

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AN EINEM SICHEREN ORT AUF UND GEBEN SIE ES AN DEN NÄCHSTEN EIGNER WEITER, WENN SIE DAS BOOT VEKAUFEN.

185 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

184


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Bevor Sie losfahren Machen Sie sich erst mit diesem Eignerhandbuch vertraut. Überprüfen Sie vor dem Ablegen zumindest die folgenden Punkte: Wetter und Wettervorhersage Berücksichtigen Sie den Wind, den Wellengang und die Sichtverhältnisse. Reichen die Entwurfskategorie Ihres Bootes, seine Größe und Ausrüstung sowie die Fähigkeiten des Kapitäns und der Besatzung für das Gewässer, das befahren werden soll, aus? Bei starkem Wind und hohem Wellengang müssen die Luken geschlossen sein, damit kein Spritzwasser in das Boot gelangt.

Treibstoff Überprüfen Sie, dass Sie ausreichend Treibstoff mit dabei haben, auch eine Reserve für schlechtes Wetter u. dgl. Motor und Ausrüstung Überprüfen Sie Funktion und Verfassung der Steuerung, der Elektrogeräte und der Batterie und nehmen Sie die täglichen Inspektionen gemäß der Betriebsanleitung des Motors vor. Überprüfen Sie die allgemeine Seetauglichkeit des Bootes: keine Treibstoff- oder Wasserlecks, die Sicherheitsausrüstungen mit dabei etc. Überprüfen Sie auch, dass nicht zu viel Wasser in der Bilge steht. Belüftung

Belastung Überlasten Sie das Boot nicht und verteilen Sie die Lasten. Schwere Gegenstände dürfen nicht zu hoch im Boot liegen, da dadurch die Stabilität des Bootes beeinträchtigt wird.

Wenn Ihr Boot über einen Motorraumlüfter verfügt, lassen Sie diesen mindestens 4 Minuten vor dem Anlassen des Motors laufen. Starten Sie den Motor gemäß den Anweisungen des Herstellers. Sorgen Sie zur Vermeidung von Bränden dafür, dass der Motorraum stets ausreichend durchlüftet wird.

Besatzung Vergewissern Sie sich, dass alle Personen im Boot eine Rettungsweste haben. Vereinbaren Sie vor dem Ablegen, welche Aufgaben eine jede Person zu übernehmen hat.

Befestigen von Gegenständen Überprüfen Sie, dass alle im Boot mitgeführten Gegenstände so befestigt sind, dass sie auch bei hohem Seegang und heftigem Wind an ihrem Platz bleiben.

186 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

185


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Seekarten Wenn Sie sich nicht auf ein völlig vertrautes Gewässer begeben, müssen Sie Seekarten über ein ausreichend großes Gebiet mit dabei haben. Ablegen Vereinbaren Sie mit den Mitgliedern der Crew, wer welche Leine loslegt etc. Achten Sie darauf, dass die Leinen und Taue beim Abund Anlegen nicht in den Propeller geraten.

DEUTSCH

Zusätzliche Anweisungen zum Motor finden Sie in der separaten Betriebsanleitung.

187 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

186


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Inhaltsverzeichnis 1

Allgemeines

189

2

Begriffsbestimmungen

189

3

Garantie

189

4

Vor Inbetriebnahme 4.1 Registrierung 4.2 Versicherungen 4.3 Schulung

189 189 190 190

5

Eigenschaften und Gebrauch des Bootes 190 5.1 Allgemeines 190 5.2 Allgemeine Daten über das Boot 190 5.3 Höchste empfohlene Personenzahl 191 5.4 Belastung 191 5.5 Motor und Propeller 192 5.6 Verhindern von Wassereindrang und Stabilität des Bootes 196 5.6.1 Öffnungen in Rumpf und Deck 196 5.6.2 Bilgepumpen und Lenzen 196 5.7 Verhütung von Feuer und Explosionen 197 5.7.1 Motor 197 5.7.2 Sonstige Brennstoff verwendende Geräte 197 5.7.3 Feuerlöschen 203 5.8 Elektrische Anlage 203

5.9

Steuereigenschaften 5.9.1 Fahren mit hoher Geschwindigkeit 5.9.2 Sicht vom Steuerstand 5.10 Richtiger Gebrauch des Bootes – Sonstige Empfehlungen und Anweisungen 5.10.1 Mann über Bord – Zurücksteigen an Bord 5.10.2 Aufbewahrung der Rettungsinsel 5.10.3 Lüftung 5.10.4 Verzurren von loser Ausrüstung 5.10.5 Umweltschutz 5.10.6 Ankern, Festmachen und Abschleppen 5.10.7 Trailertransport

204 204 205

6 6.1

Wartung und Winteraufbewahrung Vorkehrungen für die Winteraufbewahrung 6.2 Reinigung 6.3 Winteraufbewahrung und -wartung 6.4 Vorkehrungen vor dem Wassern

208 208 208 209 209

7

Ausbesserungen

210

Anhang

215

188 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

187

205 205 205 205 206 206 206 207


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Allgemeines

3

Dieses Eignerhandbuch hilft Ihnen dabei, sich mit den Eigenschaften Ihres neuen Bootes sowie mit seiner Pflege und Wartung vertraut zu machen. Die Bedienungsanleitungen der Geräte, die im Boot installiert sind, sind beigefügt, und an bestimmten Stellen wird auf diese verwiesen. Sie können das Handbuch natürlich auch durch die Bedienungsanleitungen von später hinzu gekauften Geräten ergänzen. Am Ende des Handbuchs finden Sie Platz für eigene Notizen.

2

Begriffsbestimmungen

Die Warnungen und Anmerkungen in diesem Handbuch werden folgendermaßen definiert: GEFAHR!

Dies bedeutet, dass es einen schwerwiegenden Grund zur Gefahr gibt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tod oder bleibender Invalidität führt, wenn nicht sachgemäße Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. WARNUNG! Dies bedeutet, dass es einen Grund zur Gefahr gibt, der zu Tod oder bleibender Invalidität führen kann, wenn nicht sachgemäße Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. ANMERKUNG! Dies ermahnt Sie, in sicherer Weise zu handeln und Ihr Augenmerk auf gefährliche Handlungsweisen zu lenken, die zu Verletzungen oder zu Schäden am Boot und seinen Teilen führen können. Die in diesem Eignerhandbuch verwendeten Maßeinheiten entsprechen dem SI-System. In einigen Fällen wurden sonstige Einheiten in Klammern hinzugefügt.

Garantie

Der Hersteller gewährt auf das Boot sowie auf die von der Werft eingebauten Ausrüstungen gemäß den auf einer separaten Garantieurkunde aufgeführten Garantiebestimmungen eine Garantie von einem (1) Jahr. Bezüglich der folgenden Ausrüstungsteile sind die jeweiligen Hersteller direkt für die Garantie verantwortlich: Motor inklusive Antrieb Trimmklappen Herd, Kühlschrank und Heizgerät Kompass Anzeigeinstrumente Navigationsinstrumente Die separaten Garantieurkunden für diese Geräte und die Kontaktangaben sind im Anhang beigefügt. In allen anderen Garantiefragen wenden Sie sich bitte an Silver Veneet Oy, Sorvitie 4, FI-63700 Ähtäri Tel. +358 (0)20 510 200, Fax +358 (0)20 510 201 silverveneet@silverboats.fi

4

Vor Inbetriebnahme

4.1

Registrierung

Gemäß der finnischen Bootsverkehrsordnung müssen Boote mit Außenbordmotoren mit über 20 PS Leistung sowie Boote mit Innen- oder Heckbordmotor mit einer Leistung von mehr als 50 PS in das Motorbootregister eingetragen werden. Erkundigen Sie sich bei den zuständigen Behörden über die einschlägigen Bestimmungen 189

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

188

DEUTSCH

1


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

in Ihrem Land. In Finnland zum Beispiel wird verlangt, dass der Führer eines registrierungspflichtigen Motorbootes das 15. Lebensjahr vollendet haben muss.

4.2

Versicherungen

Die Bootsversicherung kann Schäden ersetzen, die auf dem Wasser oder beim Transport und beim Aufdocken am Boot entstehen. Informieren Sie sich darüber, welch ein Versicherungsschutz besteht, wenn das Boot aus dem Wasser gehoben bzw. zu Wasser gelassen wird. Die Versicherung hat auch eine indirekte Auswirkung auf die Sicherheit: Bei einem schweren Unglück können Sie sich ganz auf das Bergen der Menschen konzentrieren. Genauere Auskünfte erhalten Sie bei den Versicherungsgesellschaften.

4.3

Eigenschaften und Gebrauch des Bootes

5.1

Allgemeines

Der Zweck des Eignerhandbuches besteht nicht darin, ein komplettes Pflege- und Wartungsmanual zu sein, sondern es will Sie mit den Eigenschaften Ihres Bootes vertraut machen und Sie darin anleiten, das Boot in sachgemäßer Weise zu gebrauchen.

5.2

Allgemeine Daten über das Boot

In der Tabelle unten finden Sie die allgemeinen Daten über die verschiedenen Silver-Modelle:

Schulung

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und das Motorbootfahren macht da keine Ausnahme. Es gibt reichlich Literatur über den Bootssport, und Navigationskurse werden von Segel- und Motorbootschulen veranstaltet. In diesen Kursen wird Ihnen ein gutes Wissensfundament vermittelt, aber volle Sicherheit bei der Handhabung des Bootes, beim Navigieren, Anlegen und Ankern ererben Sie sich erst durch längere praktische Erfahrung. Erkundigen Sie sich auch nach lokalen Yachtclubs und deren Aktivitäten.

190

5

Mit den Entwurfskategorien ist Folgendes gemeint: Kategorie C: Das Boot ist für den Gebrauch unter den folgenden Bedingungen ausgelegt: Die Windstärke beträgt maximal 6 auf der Beaufort-Skala (ca. 14 m/s) und der Wellengang ist dementsprechend (signifikante Wellenhöhe maximal 2 m, siehe Anmerkung unten). Solche Bedingungen kann man auf offenen Seen, in Flussmündungen und in küstennahen Gewässern bei mäßigen Witterungsbedingungen antreffen. Kategorie D: Das Boot ist für den Gebrauch unter den folgenden Bedingungen ausgelegt: Die Windstärke beträgt maximal 4 auf der Beaufort-Skala (ca. 8 m/s) und der Wellengang ist dementsprechend (signifikante Wellenhöhe maximal 0,3 m, sporadisch höhere Wellen bis zu 0,50 m). Solche Bedingungen kann man auf geschützten Binnengewässern sowie in küstennahen Gewässern bei gutem Wetter antreffen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

189


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Hauptmaße und Fassungsvermögen: Länge, Breite, Tiefe, Gesamtgewicht des Bootes etc. sowie die Fassungsvermögen der Tanks sind in der technischen Beschreibung im Anhang 1 aufgeführt. Herstellerplakette: Im Boot ist im Blickfeld des Bootsführers das Typenschild, das einen Teil der vorgenannten Angaben enthält, angebracht. Ergänzende Erläuterungen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuchs.

5.3

Höchste empfohlene Personenzahl

Die höchste empfohlene Personenzahl für die verschiedenen SilverModelle ist in der Tabelle unten angegeben. Die für die Personen gedachten Sitzplätze gehen aus der Abbildung 1 hervor. WARNUNG!

Überschreiten Sie die höchste empfohlene Personenzahl nicht! Unabhängig von der Zahl der Personen in dem Boot darf das Gesamtgewicht der Personen und Ausrüstungen nie die höchste empfohlene Gesamtbelastung überschreiten (siehe Abschnitt 5.4 Belastung). Benutzen Sie stets die im Boot vorhandenen Sitze bzw. Sitzplätze.

Höchste empfohlene Personenzahl: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle CC/650 Silver Eagle Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

5.4

4 5 5 7 7 9 7 7 7 6 8

Belastung

Die höchste empfohlene Gesamtbelastung der Silver-Boote ist auf der Grundlage der folgenden Gewichte berechnet worden: a) Gesamtgewicht der im Boot befindlichen Personen (Annahme 75 kg pro Erwachsener, 37,5 kg pro Kind) b) Grundausrüstung c) Gewicht der Inhalte der tragbaren Tanks (Wasser, Treibstoff etc.) d) Gesamtgewicht der Inhalte der fest eingebauten Tanks (Wasser, Treibstoff etc.) (bei vollen Tanks)

DEUTSCH

Anmerkung: Die signifikante Wellenhöhe ist die Durchschnittshöhe des höchsten Drittels der Wellen, was in etwa der von einem geübten Beobachter geschätzten Wellenhöhe entspricht. Einige einzelne Wellen können doppelt so hoch sein.

Die höchste empfohlene Gesamtbelastung enthält nur die oben aufgeführten Gewichtskomponenten. WARNUNG:

Überschreiten Sie beim Beladen des Bootes nie die höchste empfohlene Gesamtbelastung. Beladen Sie

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

190

191


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

das Boot stets sorgfältig und in der Weise, dass der geplante Trimm (ungefähr gerader Kiel) bewahrt bleibt. Vermeiden Sie es, schwere Gewichte hoch im Boot zu platzieren.

5.5

Motor und Propeller

Die höchste empfohlene Motorleistung der verschiedenen SilverModelle geht aus der Tabelle unten hervor. Befolgen Sie bei der Wahl des Propellers die Anweisungen des Motorherstellers. Höchste empfohlene Gesamtbelastung: Silver Colibri 405 350 kg Silver Beaver 450 430 kg Silver Fox DC/R/SC 485 465 kg Silver Hawk/Dorado 540 615 kg Silver Shark 580 636 kg Silver Moreno 620 750 kg Silver Eagle 650 675 kg Silver Eagle CC 630 705 kg Silver Eagle Cabin 650 675 kg Silver Eagle WA 650 675 kg Silver Eagle Star Cabin 650 600 kg Silver Condor 730 1005 kg

Empfohlene Motorleistung kW (PS): Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC Silver Fox R/SC Silver Hawk/Dorado Silver Shark 580 Silver Moreno Silver Eagle 650 Silver Eagle CC Silver Eagle Cabin Silver Eagle WA Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

192 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

191

22 kW (30 PS) 30 kW (40 PS) 37 kW (50 PS) 45 kW (60 PS) 75 kW (100 PS) 86 kW (115 PS) 149 kW (200 PS) 130 kW (175 PS) 112 kW (150 PS) 112 kW (150 PS) 130 kW (175 PS) 112 kW (150 PS) 220 kW (300 PS)


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Die höchste empfohlene Gesamtbelastung enthält: Grundaus- Treibstoff Treibstoff der rüstung der tragbaren eingebauten kg Tanks kg Tanks kg

10 10 10 10 10 11 15 15 15 20 20 25

30 30 60 60 80 100 150 100 100 100 100 250

Silver Colibri 405

Silver Beaver 450

DEUTSCH

Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC 485 Silver Fox R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle 650 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

Silver Fox DC 485 Abbildung 1. Sitzplätze gemäß der höchsten empfohlenen Personenzahl

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

192

193


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

194

Silver Fox R 485

Silver Hawk DC 540

Silver Fox SC

Silver Shark CC/DC ja Silver Eagle CC

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Abbildung 1. Sitzplätze gemäß der höchsten empfohlenen Personenzahl

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

193


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

Silver Dorado 540

Silver Cabin 650

DEUTSCH

Silver Moreno 620

195 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

194


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.6

Verhindern von Wassereindrang und Stabilität des Bootes

5.6.1

Öffnungen in Rumpf und Deck

Die Lage der Durchführungen und ihrer Verschlussventile geht aus der Abbildung 5 hervor. Die Silver-Boote besitzen eine offene In nenschale aus GFK mit Regenwasserabläufen. Die in den hinteren Ecken des Bootsinneren befindlichen Ablaufrohre für die Selbstlenzung sind offen und frei von Verunreinigungen u. dgl. zu halten. Bei dem Modell Silver Colibri funktioniert die Selbstlenzung von Regenwasser nur in unbeladenem Zustand. ANMERKUNG! Trotz der Selbstlenzung kann sich in der Bilge zum Beispiel bei schweren Regenfällen Wasser aus den Durchführungen der Motorwanne und den Inspektionsluken sammeln. Überprüfen Sie den Stand des Bilgenwassers vor dem Ablegen und entfernen Sie angesammeltes Wasser mit der zur Standardausrüstung gehörenden Bilgepumpe. Bei den Modellen Silver Eagle, Silver Shark und Silver Hawk 540 können die Lenzrohre mit Kugelventilen geschlossen werden. Bei den anderen Modellen werden die Lenzrohre mit Stopfen geschlossen. Falls Sie das Boot mehr als gewöhnlich beladen, so verschließen Sie das Selbstlenzsystem des Cockpits, damit kein Wasser eindringen kann. Bei den Modellen Silver Cabin sind bei heftigem Wind und hohem Wellengang die Türen und Luken der Kabine geschlossen zu halten. 196

WARNUNG!

5.6.2

Wenn Sie während der Fahrt die Dachluke offen halten wollen, so vergewissern Sie sich stets, dass die Dachluke durch den Verriegelungsmechanismus in der Stellung „offen“ gehalten wird. Bei abrupten Bewegungen des Bootes kann ansonsten die Dachluke plötzlich zufallen und Verletzungen verursachen. Achten Sie auch darauf, dass alle anderen Luken und Türen entweder in der Stellung „offen“ oder „geschlossen“ eingerastet sind.

Bilgepumpen und Lenzen

In den Silver-Booten ist eine automatische elektrische Bilgepumpe eingebaut, Einbauort siehe Abb. 5. Meldet der Detektor Wasser in der Bilge, so lenzt die Pumpe die Bilge automatisch. Ist im Boot eine Batterie eingebaut, so ist die Pumpe unabhängig davon, in welcher Stellung sich der Hauptschalter befindet, stets einsatzbereit. Die Pumpe kann auch ohne Automatik mit dem Schalter der Schalttafel zwangseingeschaltet werden. Die Leistung der der elektrischen Bilgepumpe beträgt circa 45 l/min. In Booten mit einer manuell betriebenen Elektropunpe gibt es keine automatische Leerungsfunktion, sondern die Pumpe wird mit einem Schalter auf der Schalttafel aktiviert. Die elektrische Bilgepumpe wird vom Schaltpaneel aus bedient, das im Abschnitt 5.8 vorgestellt wird. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass die Enden der Saugschläuche der Bilgepumpen frei von Verunreinigungen sind. WARNUNG!

Die Bilgepumpen-Anlage ist nicht dafür ausgelegt, Lecks unter Kontrolle zu halten, die durch Grundstöße, das Auffahren auf eine Klippe oder dergleichen entstanden sind.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

195


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ANMERKUNG! Überprüfen Sie die Funktion der Bilgepumpe von Zeit zu Zeit und entfernen Sie eventuellen Schmutz von den Ansaugöffnungen des Schlauchs.

5.7

Verhütung von Feuer und Explosionen

5.7.1

Motor

Falls in dem Motorraum Ihres Bootes ein Motorraumlüfter eingebaut ist, so lassen Sie ihn vor dem Starten des Motors vier Minuten lang laufen, wie es auch auf dem Warnschild vor der Steuerkonsole angegeben ist. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungskanäle des Motorenraums offen und frei von Verunreinigungen sind. Überprüfen Sie nach dem Anlassen des Motors, dass das Kühlwasser sachgemäß zirkuliert. Schalten Sie vor dem Auftanken des Bootes den Motor, den Kocher und das Heizgerät aus. Stellen Sie natürlich auch das Rauchen ein. Benutzen Sie während des Auftankens keine Schalter und Geräte, die Funken verursachen könnten.

Bewahren Sie im Motorraum keine losen Gegenstände auf, die mit den heißen Maschinenteilen in Berührung kommen oder die Treibstoffrohre oder -schläuche beschädigen könnten. Inspizieren Sie jährlich, dass die Treibstoffschläuche an den Durchführungsstellen nicht gescheuert haben.

5.7.2

Sonstige Brennstoff verwendende Geräte

Falls in Ihrem Boot eine Petroleumheizung installiert ist, so gibt es für sie eine eigene Bedienungsanleitung. Verwenden Sie als Brennstoff nur hochwertiges Leuchtpetroleum. Schalten Sie vor dem Nachtanken den Motor, den Kocher und das Heizgerät aus. Stellen Sie natürlich auch das Rauchen ein. Benutzen Sie während des Auftankens keine Schalter und Geräte, die Funken verursachen könnten. Wischen Sie ausgelaufenen Brennstoff sofort auf.

) befindet sich auf dem DEUTSCH

Der Einfüllstutzen für den Treibstoff ( Achterdeck.

nicht durchlüfteten Räumen oder lose im Boot auf.

Wenn Sie an einer Tankstelle tanken, verwenden Sie keinen Plastiktrichter, der den statischen Spannungsausgleich zwischen der Tankpistole und dem Einfüllstutzen verhindern würde. Nach dem Auffüllen des Tanks (siehe Fassungsvermögen des Tanks im Kapitel 5) überprüfen Sie, dass kein Treibstoff in die Bilge oder den Motorraum gelaufen ist. Entfernen Sie übergelaufenen Treibstoff sofort. Für einen transportablen Zusatztank ist unter der Heckducht des Cockpits Raum reserviert. Bewahren Sie keine Reservekanister in For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

197 196


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Colibri / Beaver / Fox DC / Fox R / Fox SC

198

Abbildung 2. Schaltpaneel und Lage der Sicherungen

Abbildung 2. Schaltpaneel und Lage der Sicherungen

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

197


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Hawk / Shark

Eagle CC

3 2 3 2 1 0

1

4 5

0

4 5

30

40 50

20

6 7 1/4

6

10

60

0

70

4/4

7

FUEL

DEUTSCH

12V

199 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

198


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Eagle 650

3 2 1 0

30 20

200

Hawk DC / Dorado

4 5 6

TRIM

7

40 50

10

60

0

70

12V

Abbildung 2. Schaltpaneel und Lage der Sicherungen

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

199


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Eagle Cabin / Star Cabin

DEUTSCH

Eagle WA

201 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

200


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Moreno

202

Condor

Abbildung 2. Schaltpaneel und Lage der Sicherungen

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

201


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Feuerlöschen

Die Silver-Boote sind mit einem 2-kg-Handfeuerlöscher ausgestattet. Die Boote mit einem benzinbetriebenen Innenbordmotor haben außerdem ein fest eingebautes Feuerlöschsystem des Motorenraums. Die Feuerlöscher sind jährlich zu warten. Über zehn Jahre alte Feuerlöscher werden ohne einen neuen Test des Druckbehälters nicht zugelassen. Wenn der Feuerlöscher ausgewechselt wird, so sollte der neue Feuerlöscher in seiner Löschkapazität wenigstens dem früheren entsprechen. Halten Sie die Bilge rein und inspizieren Sie sie regelmäßig auf eventuelle Treibstoff- und Gasdämpfe oder Treibstofflecks. Bringen Sie keine frei hängenden Gardinen oder sonstigen Textilien in der Nähe des Herdes oder über dem Herd an. Verstauen Sie auch keine brennbaren Materialien im Motorraum. Wenn im Motorraum nicht brennbare Materialien aufbewahrt werden, dann sind sie so zu verzurren, dass sie nicht hinunterfallen oder verrutschen und auf den Motor geraten können und dass sie den Zugang zum Motorraum bzw. den Ausgang nicht versperren. Die Boote mit einem fest eingebauten Feuerlöschsystem des Motorenraums haben am Armaturenbrett eine Leuchtanzeige zur Funktion des Systems. Erlöscht diese Leuchtanzeige bei eingeschalteter Elektrik, so hat das Löschsystem entweder gestartet oder weist eine Störung auf. Tun Sie nie Folgendes: − Lassen Sie das Boot nie unbeaufsichtigt, wenn der Kocher oder das Heizgerät eingeschaltet sind. − Nehmen Sie an den Anlagen des Bootes (vor allem an der Elektro-, der Treibstoff- oder der Gasanlage) keine Änderungen vor

und lassen Sie es nicht zu, dass unbekannte, inkompetente Personen an irgendeiner Anlage des Bootes Änderungen vornehmen. − Füllen Sie keine Treibstoff- oder Brennstofftanks und wechseln Sie keine Gasflaschen aus, wenn der Motor bzw. die betreffenden Geräte, der Kocher oder das Heizgerät, in Betrieb sind. − Rauchen Sie nicht, wenn Sie mit Treibstoff oder Gas umgehen. − verstopfen oder ändern Sie nie das Belüftungssystem des Boots

5.8

Elektrische Anlage

Der Elektro-Schaltplan des Bootes ist in einem separaten Anhang dargestellt. Lage und Funktion des Hauptbatterieschalters: − rechts vom Fahrersitz − Stellung ”OFF”: Beide Batterien vom Bordstromkreis abgekoppelt − Stellung ”1”: Batterie 1 dient als Verbraucher-Batterie; das Ladegerät lädt beide Batterien auf. − Stellung ”2”: Batterie 2 dient als Verbraucher-Batterie; das Ladegerät lädt beide Batterien auf. Die Instrumente des Innensteuerstands und die Schalter der Elektrogeräte sind gemäß Abbildung 6 angeordnet. Die Sicherungen der Stromkreise befinden sich neben den betreffenden Schaltern, und die Amperestärken der Sicherungen sind dort ebenfalls angegeben.

DEUTSCH

5.7.3

Das Modell Finnboat ce hat automatische Sicherungen, die nach einer Überbelastung des Stromkreises erneut in Gebrauch genommen werden können, indem man den herunter gesprungenen Hebelschalter wieder nach oben drückt. Wenn Sie das Boot für eine längere Zeit verlassen, so schalten Sie am Hauptschalter den Strom aus. Wenn Sie eine Batterie herausnehmen oder einbauen, achten Sie darauf dass Sie nicht mit einem Metallgegenstand gleichzeitig beide

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

202

203


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Pole der Batterie oder die metallene Oberfläche des Boots berühren. Laden Sie die Batterien nur mit dem im Boot eingebauten Ladegerät oder einem Ladegerät mit entsprechender Leistung auf. Das Aufladen der Batterien mit zu starkem Strom kann eine Explosion zur Folge haben. Beim Anschließen von Landstrom ist zuerst der Stecker im Boot anzuschließen und erst dann der Stecker am Steg.

− Beim Steigen in Gleitfahrt: Stellung „Bug unten“ − Wenn das Boot gleitet und die Wellen klein sind, hebt man den Bug an, bis das Boot zu „pumpen“ beginnt oder der Propeller den Griff verliert (ventiliert). Den Bug etwas absenken, bis die Fahrt stabil wirkt. Mit Hilfe des Logs kann der Motortrimm optimiert werden. − Bei Wellen von vorn den Bug hinuntertrimmen, wodurch die Fahrt sanfter wird. Bei Wellen von hinten hebt man den Bug an, um ein Eintauchen zu vermeiden.

WARNUNG!

Berühren Sie nie eine unter Spannung stehende Wechselstromanlage.

Beachten Sie auch die einschlägigen Anweisungen in der Betriebsanleitung des Motors.

WARNUNG!

Wenn Landstrom angeschlossen ist, dann schwimmen Sie nicht in der Nähe des Bootes! Ein defektes Kabel kann einen Stromschlag zur Folge haben.

Außenbordmotoren sind normalerweise an die unterste Position am Heckspiegel anzubringen. WARNUNG!

ANMERKUNG! Schalten Sie bei laufendem Motor nie den Strom am Hauptschalter aus. ANMERKUNG! Benutzen Sie den Metallrumpf des Bootes nie als Stromleiter.

5.9

Steuereigenschaften

5.9.1

Fahren mit hoher Geschwindigkeit

Die Maschinenleistung, die auf der Herstellerplakette angegeben ist, darf nicht überschritten werden. Achten Sie darauf, dass die Leistung des Motors der Angabe auf der Plakette entspricht.

Seien Sie beim Regulieren des Motortrimms bei hohen Geschwindigkeiten vorsichtig! Die Fahreigenschaften können sich drastisch ändern. Fahren Sie nicht mit dem Bug zu weit nach unten getrimmt; das Boot kann überraschend eine Kurve einschlagen.

Fahren Sie das Boot bei hoher Geschwindigkeit nicht mit negativem Trimm (Bug unten). Das Boot kann krängen und in Kurven instabil werden. WARNUNG!

Wellen verschlechtern die Manövrierbarkeit des Bootes und können das Boot zum Krängen bringen. Drosseln Sie die Geschwindigkeit, wenn die Wellen höher werden.

Die Grundregeln des Motortrimms bei Motoren mit elektro-hydrau204 lischer Einstellung des Trimmwinkels (Power Trim) sind die folgenden: For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

203


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.9.2

Sicht vom Steuerstand

Bei schönem Wetter und kleinen Wellen ist das Fahren leicht. Vergessen Sie jedoch nicht, entsprechend den COLREG-Regeln Ausguck zu halten. Sorgen Sie stets dafür, dass Sie vom Steuerstand aus eine möglichst ungehinderte Aussicht haben. − Platzieren Sie die Besatzung, Gardinen etc. so, dass Ihr Gesichtsfeld nicht eingeengt wird. − Fahren Sie nicht für längere Zeit mit Gleitübergangsgeschwindigkeit, bei der das Ansteigen des Bugs die Sicht behindert. − Regulieren Sie den Trimm mit Hilfe der Trimmklappen oder des Motortrimms, so dass das Ansteigen des Bugs die Sicht nicht stört. − Schalten Sie bei Bedarf die Scheibenwischer ein. − Öffnen Sie bei schlechter Sicht die Dachluke und halten Sie durch diese Ausguck.

− Denken Sie besonders auf den Fahrwegen von Schiffen daran, zwischendurch immer wieder nach hinten zu schauen. Schalten Sie bei Einbruch der Dunkelheit und bei schlechter Sicht (z. B. bei Nebel) die Fahrtlichter ein. Schalten Sie die Innenbeleuchtung aus, wenn die Beleuchtung oder Reflexionen die Sicht stören. WARNUNG!

In der Kabine des Modells Silver Dorado ist die Sicht beschränkt. Sorgen Sie dafür, dass Sie bei Bedarf auch oberhalb der Kabine Ausguck halten können.

5.10

Richtiger Gebrauch des Bootes – Sonstige Empfehlungen und Anweisungen

5.10.1

Mann über Bord – Zurücksteigen an Bord

Bei ruhigem Wetter ist es am einfachsten, eine Person, die über Bord gefallen ist, mit Hilfe der am Heck angebrachten Leiter zurück ins Boot zu holen. Die Leiter lässt sich auch vom Wasser aus herunterziehen. Abbildung 4.

5.10.2

Aufbewahrung der Rettungsinsel DEUTSCH

Lernen Sie die Regeln des Schiffverkehrs und richten Sie sich nach ihnen sowie nach den Forderungen von COLREG (den internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See). Navigieren Sie sorgfältig und benutzen Sie neue oder aktualisierte Seekarten. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets den Verhältnissen und der Umgebung an. Berücksichtigen Sie Folgendes: − den Wellengang (fragen Sie auch Ihre Crew danach, welche Geschwindigkeit diese als angenehm empfindet) − die eigene Heckwelle (größer bei Gleitfahrt, kleiner bei Verdrängerfahrt, d. h. unter 6 Knoten). Beachten Sie die Verbote, Wellen zu erzeugen. Nehmen Sie auf andere Rücksicht, denken Sie an Ihre eigene Sicherheit und reduzieren Sie die Geschwindigkeit und die Heckwelle. − die Sichtverhältnisse (Inseln, Nebel, Regen, Gegenlicht) − die Vertrautheit des Gewässers (die zum Navigieren benötigte Zeit) − schmale Durchfahrten (andere Boote, Lärm, Auswirkungen der Heckwelle am Ufer) − den Platz, den Sie zum Anhalten und Ausweichen benötigen.

Bei dem Modell Silver Eagle Cabin gibt es einen eigenen Staukasten für die Rettungsinsel (z. B. Teal 2000), und zwar hinten im Cockpit.

5.10.3

Lüftung

Der Herd des Bootes verbraucht den für die Verbrennung benötigten Sauerstoff aus der Luft in der Kabine und erzeugt Verbrennungsgase. Sorgen Sie bei der Benutzung des Herds also für eine ausreichende Durchlüftung. Bei ungünstigen Bedingungen (Rückenwind) und langsamer Ge-

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

204

205


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

schwindigkeit können die Abgase des Motors durch die geöffnete Tür in die Kabine dringen. Schließen Sie die Tür, wenn Sie Abgase riechen, und lüften Sie durch die Deckluken. Sorgen Sie auch in den Schlafräumen für ausreichende Durchlüftung.

5.10.4

Verzurren von loser Ausrüstung

Zurren Sie alle schweren Gegenstände, zum Beispiel die Anker, vor dem Ablegen sorgfältig fest.

5.10.5

Umweltschutz

Die Gewässer sind wichtige Lebensräume für viele Tiere und Pflanzen, und Umweltschutz ist für den Skipper eine Ehrensache. Vermeiden Sie also − Treibstoff- und Öllecks − das Ablassen von Fäkalien in die Gewässer − das Verschmutzen von Gewässern und Uferzonen durch Abfälle − das Ablassen von Wasch- und Lösungsmitteln in die Gewässer − lauten Lärm auf See und in Häfen − hohe Heckwellen besonders in schmalen Durchfahrten und in seichtem Wasser. Beachten Sie auch die jeweiligen Umweltgesetze und sonstigen Richtlinien. Machen Sie sich mit den internationalen Regeln zur Verhütung der Verschmutzung der Meere (MARPOL) vertraut und richten Sie sich nach Ihnen so weit wie möglich.

206

Abbildung 3. Befestigungspunkte zum Abschleppen, Ankern und Festmachen.

Bruchfestigkeit der Befestigungspunkte: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle 650 Silver Star Cabin 650 Silver Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Moreno 620 Silver Condor 730

5.10.6

7,7 kN 10,8 kN 12,1 kN 14 kN 15,5 kN 17,4 kN 17,4 kN 17,9 kN 17,9 kN 17,9 kN 16,6 kN 17,9 kN

Ankern, Festmachen und Abschleppen

Machen Sie auch an geschützten Plätzen Ihr Boot immer sorgfältig fest, denn die Witterungsbedingungen können sich schnell ändern. Die Festmacherleinen sollten mit elastischem Zwirn versehen sein, um ruckartige Bewegungen zu dämpfen. Benutzen Sie ausreichend große Fender, um Stöße und Scheuern Ihres Bootes am Steg oder an anderen Booten zu vermeiden. For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

205


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Festmacherleine Ankerleine Ankerkette

ø 12 mm ø 12 mm Länge 35 m ø 8 mm Länge 3 m

Das für Ihr Boot passende Ankergewicht können Sie anhand der folgenden Formel berechnen:

Benutzen Sie zum Abschleppen eines anderen Bootes eine ausreichend starke, schwimmende Abschleppleine. Starten Sie vorsichtig, vermeiden Sie ruckartiges Anfahren und überlasten Sie Ihren Motor nicht. Wenn Sie eine kleine Jolle abschleppen, dann justieren Sie die Länge der Abschleppleine so, dass die Jolle auf der Vorderseite der Heckwelle „reitet“. An engen Stellen oder bei hohem Wellengang müssen Sie die Jolle jedoch näher an den Heckspiegel heranziehen, um die Schlängelbewegungen der Jolle zu verkleinern. Zurren Sie die in der Jolle befindlichen Gegenstände gut fest. Decken Sie auf offenen Gewässern die Jolle zu, damit sie sich nicht mit Spritzwasser füllt.

Gewicht des Bootes (in Tonnen) + Länge (m) + Breite (m) = Ankergewicht (kg)

Wenn Sie ein Boot abschleppen oder wenn Ihr eigenes Boot abgeschleppt werden muss, befestigen Sie die Abschleppleine an den Punkten gemäß Abbildung 3.

Das Gewicht eines Leichtankers kann kleiner sein, mindestens jedoch 60 % von dem Gewicht nach obiger Formel.

WARNUNG!

WARNUNG!

Versuchen Sie nicht, beim Anlegen das Boot von Hand abzubremsen, und stecken Sie nicht Ihre Hände oder Beine in den Zwischenraum zwischen Boot und Steg, zwischen Boot und Ufer oder zwischen Ihrem Boot und einem anderen Boot. Üben Sie das Anlegen unter guten Bedingungen und setzen Sie behutsam, aber zielstrebig die Maschinenkraft ein.

ANMERKUNG! Beachten Sie beim Festmachen des Bootes, dass sich der Wind drehen und der Wasserpegel steigen kann. Achten Sie auch auf die Heckwellen anderer Boote. Weitere Informationen erhalten Sie unter anderem bei den Versicherungsgesellschaften.

5.10.7

Die Abschleppleine steht unter hoher Spannung. Wenn sie reißt, kann das gerissene Ende lebensgefährlich schnell um sich schlagen. Verwenden Sie stets eine ausreichend dicke Leine und halten Sie sich nicht in der Linie der Leine auf.

Trailertransport

Mit einem Trailer können Sie Ihr Silver-Boot in praktischer Weise über Land transportieren. Vergewissern Sie sich jedoch, dass der Trailer zu Ihrem Boot passt: dass es ausreichend Stützen gibt zur Reduzierung von Punktlasten und dass die Tragfähigkeit des Trailers für Ihr Boot samt Motor und Ausrüstungen etc. ausreicht. Aus dem Kfz-Schein geht das höchstzulässige Anhängergewicht hervor. Die Kielstützen des Trailers tragen den Großteil vom Gewicht des Bootes. Justieren Sie die Seitenstützen so, dass das Boot nicht in seitlicher Richtung schwanken kann. Überprüfen Sie vor dem Losfahren noch einmal, dass die Anhängerkupplung richtig sitzt. 207

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

206

DEUTSCH

Wir empfehlen für normale Bedingungen folgende Leinendicken und Ankergewichte für Ihr Boot:


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Sorgen Sie sofort nach dem Transport für die erforderliche Sauberkeit des Boots. Am Boot angesammelten Schmutz und Streusalz möglichst gründlich durch Spülen und Abwaschen entfernen. Achten Sie insbesondere auf das Abspülen der Aluminium-Bordwände, damit das Streusalz keine bleibenden Spuren hinterlässt. ANMERKUNG! Der Trailer muss vorderlastig sein. Vergewissern Sie sich, dass das Boot ausreichend straff an den Trailer befestigt ist und dass sich das Gewicht gleichmäßig auf die Stützen verteilt. Ein schwankendes Boot schlägt beim Fahren gegen eine einzelne Stütze, wobei der Rumpf des Bootes beschädigt werden kann.

6

Wartung und Winteraufbewahrung

Machen Sie sich in der Betriebsanleitung des Motors mit den einschlägigen Wartungsanweisungen vertraut. Führen Sie diese selbst sorgfältig aus oder überlassen Sie die Wartung einer autorisierten Werkstatt. Außerdem verlangen die folgenden Teile regelmäßige Wartung: − Steuerung und Bedienungseinrichtungen − Bilgepumpe − Heizgerät − Kocher – Feuerlöscher − Persenning Warten Sie diese Teile gemäß den einschlägigen Anweisungen und Handbüchern.

6.1

Vorkehrungen für die Winteraufbewahrung

Falls Frost zu erwarten ist, lassen Sie gemäß der Betriebsanleitung des Motors das Kühlwasser aus dem Motor ablaufen. Heben Sie Ihr Silver-Boot rechtzeitig an Land, bevor das Gewässer zufriert. Ihr Boot ist nicht zum Fahren oder Überwintern im Eis gedacht. Bevor Sie das Boot aus dem Wasser heben, sollten Sie die folgenden Vorkehrungen durchführen: − provisorische Reinigung des Bootes − Entleeren des Bilgenwassers und Entfernen von überflüssigen Gegenständen aus dem Boot. Lassen Sie jedoch Sicherheitsausrüstungen wie Feuerlöscher noch im Boot.

6.2

Reinigung

Halten Sie Ihr Boot sauber und rein. Dies sorgt für Gemütlichkeit und Sicherheit und erhöht den Wiederverkaufswert des Bootes. Zur Reinigung des Decks und der Seiten reichen Waschen und Wachsen aus. Zum Waschen eignen sich am besten Süßwasser und normale Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel, denn diese können den Glanz der Kunststoffoberflächen beeinträchtigen. Zum Entfernen von Schürfstellen und hartnäckigem Schmutz kann man leicht abrasive Poliermittel benutzen. Nach dem Anlandheben ist der Boden des Bootes sofort zu reinigen. Algen und Schleim lassen sich leichter entfernen, wenn sie noch nicht eingetrocknet sind.

208 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

207


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

bewegen können und dabei schwarze Flecken auf der Aluminiumoberfläche hinterlassen, die sich nur schwer wieder entfernen lassen.

Winteraufbewahrung und -wartung

Nehmen Sie am Motor und an den anderen Geräten gemäß den einschlägigen Bedienungsanleitungen die Winterwartung vor. Wenn Ihr Boot den Winter über im Freien oder in einem feuchten Raum steht, so empfehlen wir, Textilien und andere Gegenstände, die in feuchter Luft Schimmel oder Rost ansetzen können, aus dem Boot zu nehmen. Waschen Sie die Leinen in Süßwasser und wechseln Sie verschlissene Leinen gegen neue aus. Öffnen Sie die Ventile in der Heckwand des Bootes, so dass das Wasser, das sich in der Bilge angesammelt hat, abfließen kann. Ansonsten könnte es bei Frost gefrieren und Schäden verursachen. Lassen Sie die Kugelventile halb offen, um ein Vereisen zu verhindern. Auch die elektrischen Instrumente schützt man am besten vor Korrosion und Diebstahl, indem man sie aus dem Boot herausnimmt und den Winter über in einem trockenen Innenraum aufbewahrt. Nehmen Sie auch die Batterien heraus und lagern Sie sie an einem geheizten und trockenen Ort. Es ist ratsam, sie im Laufe des Winters mindestens zweimal aufzuladen. Sprühen Sie die Anschlüsse der elektrischen Anlage mit einem Kontaktspray gegen Feuchtigkeit und Korrosion ein. Decken Sie Ihr Boot so gut ab, dass kein Schnee eindringen kann. Sorgen Sie jedoch auch für eine gute Durchlüftung. Normalerweise sammelt sich auf der Abdeckplane kein Schnee an, wenn der Giebelwinkel maximal 90 Grad beträgt. Die passenden Maße der Plane sind 6 x 4 m. ANMERKUNG! Die Plane und die Befestigungsleinen für sie dürfen nicht direkt auf der Oberfläche des Bootes aufliegen, da sie im Wind hin und her flattern und sich

6.4

Vorkehrungen vor dem Wassern

Bessern Sie eventuelle Schadstellen im Gelcoat gemäß Abschnitt 7 aus oder lassen Sie sie ausbessern. In Meeresgebieten muss man mit einem Antifouling-Anstrich dafür sorgen, dass sich kein Bewuchs am Boden des Bootes festsetzt. Verschmutzung des Bodens und besonders des Propellers erhöht den Treibstoffverbrauch erheblich. Wenn das Boot seinen Liegeplatz jedoch in einer Flussmündung hat oder wenn man es mindestens in Abständen von einer Woche aus dem Wasser nimmt, braucht man normalerweise keinen Antifouling-Anstrich. Befolgen Sie beim Auftragen des Antifouling-Mittels genau die Anweisungen des Herstellers. Wenn Sie alten Anstrich abschmirgeln, denken Sie daran, dass der dabei entstehende Staub oder Schlamm giftig ist. In Binnenseen benötigen Sie keinen Antifouling-Anstrich. ANMERKUNG! Streichen Sie nicht die Zinkanoden, den Logsensor oder die Hydraulikzylinder der Kolbenstangen für die Trimmklappen an. Verwenden Sie auf den Aluminiumteilen keine blei- oder kupferhaltigen Anstriche. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Antifouling-Mittels. Blei- und kupferhaltige Anstriche greifen das Aluminium an. Nehmen Sie gemäß der separaten Betriebsanleitung die erforderlichen Wartungsmaßnahmen am Motor vor. Überprüfen Sie die Funktion der Elektrogeräte und entfernen Sie verrostete Sicherungen u. dgl. aus ihren Halterungen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

208

DEUTSCH

6.3

209


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Nachdem Sie das Boot zu Wasser gelassen haben, öffnen Sie die Ventile von allen Durchführungen und überprüfen Sie, dass die Schläuche und Anschlüsse nicht lecken. Die Lage der Durchführungen ist im Kapitel 5 dargestellt. Bringen Sie die Sicherheitsausrüstungen ins Boot, bevor Sie die erste Fahrt unternehmen.

Wenn Sie Zusatzausrüstungen u. dgl. an das Boot montieren, benutzen Sie nur Nieten und Schrauben, die aus Aluminium oder säurebeständigem Stahl gefertigt sind. Ausrüstungsteile, die aus anderen Metallen bestehen, sind von der Aluminiumoberfläche des Bootes zu isolieren.

7

ANMERKUNG! Bestimmte nachträglich vorgenommene Montage- und Änderungsarbeiten können bei falscher Ausführung Schäden an den Konstruktionen des Bootes verursachen oder die Sicherheit gefährden. Bevor Sie zum Beispiel neue Erdungsarbeiten, den Einbau von neuen Luken und dergleichen in Angriff nehmen, wenden Sie sich bitte zuerst an die Bootswerft oder an autorisierte Werften.

Ausbesserungen

Bei Defekten am Motor und an anderen Geräten ist es ratsam, sich an den betreffenden Händler zu wenden. Kleine Schadstellen an der Oberfläche (im Gelcoat) des Bootsrumpfes oder an Deck kann man jedoch leicht selbst ausbessern. Um ein sauberes und kaum sichtbares Ergebnis zu erzielen, ist jedoch etwas Können und Aufwand gefragt: − Schützen Sie die Umgebung der auszubessernden Schadstelle mit einem Klebeband. − Schleifen Sie die Ränder der Schadstelle schräg und reinigen Sie sie mit Aceton. − Vermischen Sie das Gelcoat mit 1,5 bis 2 % Härter. − Verstreichen Sie das Gelcoat so über die Schadstelle, dass die Oberfläche etwas höher bleibt als die Umgebung. − Wenn das Gelcoat ausgehärtet ist, ziehen Sie vorsichtig das Klebeband ab. − Schleifen Sie die ausgebesserte Stelle je nach Bedarf ab. − Polieren Sie die Stelle mit einer Schleifpaste.

ANMERKUNG! Bevor Sie Elektrogeräte warten, schalten Sie die Spannung von den betreffenden Geräten ab. Wenn Sie Elektrogeräte auswechseln müssen, haben Sie darauf zu achten, dass die neuen Geräte zu der Spannung im Boot passen.

Die Farbtöne der Boote gehen aus den Technischen Daten im Anhang hervor. Genauere Anweisungen über die Ausbesserung erhalten Sie von der Bootswerft oder Ihrem Gelcoat-Händler. 210 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

209


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox DC/R 485

Silver Beaver 450

Silver Fox SC

DEUTSCH

Silver Colibri 405

211

Abbildung 4. Platzierung der Badeleiter und Anti-Rutsch-Oberächen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

210


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

212

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Silver Hawk DC 540 Silver Dorado

Silver Eagle CC 630 Silver Shark DC 580

Abbildung 4. Platzierung der Badeleiter und Anti-Rutsch-Oberächen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

211


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

DEUTSCH

Silver Moreno 620

213 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

212


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

214

Abbildung 4. Platzierung der Badeleiter und Anti-Rutsch-Oberächen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

213


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Anhang ALLGEMEINE LAGEPLÄNE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG TECHNISCHE DATEN UND FASSUNGSVERMÖGEN DER TANKS ELEKTRO-SCHALTPLAN

DEUTSCH

TANKPLAN

215 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

214


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Colibri 405

Bilgepumpe

Hauptschalter und waschanlage Batterie Ventile der Durchf端hrungen

216

Abbildung 5. Lage der Durchf端hrungen und Verschlussventile sowie der Bilgepumpen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

215


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Beaver 450

Bilgepumpe

FeuerlĂśscher

Batterie

DEUTSCH

Ventile der DurchfĂźhrungen

Hauptschalter und waschanlage

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

217 216


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox DC 485 Silver Fox R 485

Bilgepumpe Batterie Hauptschalter und waschanlage

Feuerlöscher

Ventile der Durchführungen

Hauptschalter

218

Abbildung 5. Lage der Durchführungen und Verschlussventile sowie der Bilgepumpen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

217


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox SC

Verschlussventile SULKUHANA Bilgepumpe PILSSIPUMPPU Hauptschalter und waschanlage PÄÄKYTKIN JA SULAKKEET Sicherung Batterie AKKU

DEUTSCH

AVOTILAN Ventile der Durchführungen ITSETYHJENNYS

Feuerlöscher SAMMUTIN

219 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

218


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Feuerl旦scher

Ventile der Durchf端hrungen Batterie Silver Hawk CC 540

Hauptschalter Hauptschalter und waschanlage

Ventile der Durchf端hrungen

Verschlussventile Bilgepumpe

220

Hauptschalter

Abbildung 5. Lage der Durchf端hrungen und Verschlussventile sowie der Bilgepumpen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

219


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Hauptschalter und waschanlage Batterie

Silver Hawk DC 540

Ventile der DurchfĂźhrungen

DEUTSCH

FeuerlĂśscher

Hauptschalter Verschlussventile Bilgepumpe

221 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

220


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Shark CC/DC Silver Eagle CC

Batterie Hauptschalter und waschanlage

Verschlussventile Bilgepumpe

Feuerlöscher

Ventile der Durchführungen

Hauptschalter

222

Abbildung 5. Lage der Durchführungen und Verschlussventile sowie der Bilgepumpen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

221


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

DEUTSCH

Silver Dorado 540

bilgepumpe

223 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

222


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle 650

Bilgepumpe PILSSIPUMPPU

Verschlussventile SULKUHANA Ventile der Durchführungen AVOTILAN TYHJENNYS Batterie , PÄÄKYTKIN Hauptschalter und AKKU, JAwaschanlage SULAKKEET

Feuerlöscher SAMMUTIN

224

Abbildung 5. Lage der Durchführungen und Verschlussventile sowie der Bilgepumpen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

223


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Star Cabin 650

Bilgepumpe Verschlussventile

Ventile der Durchf端hrungen

Hauptschalter und waschanlage

DEUTSCH

Batterie

Ventile der Durchf端hrungen

Hauptschalter

225 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

224


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

Verschlussventile Verschlussventile Bilgepumpe Ventile der Durchf端hrungen Hauptschalter und waschanlage Ventile der Durchf端hrungen Batterie

Ventile der Durchf端hrungen

226

Abbildung 5. Lage der Durchf端hrungen und Verschlussventile sowie der Bilgepumpen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

225


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle WA 650 Filter

Bilgepumpe

Verschlussventile

Hauptschalter und waschanlage

Batterie

Sicherung

DEUTSCH

Ventile der DurchfĂźhrungen

LĂśscher

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

227 226


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

Hahn

Hauptschalter und waschanlage Sicherung

Filter

Bilgepumpe Batterie

228

LĂśscher Abbildung 5. Lage der DurchfĂźhrungen und Verschlussventile sowie der Bilgepumpen.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

227


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Ventile der Durchf端hrungen Batterie

Stauplatz f端r Rettungsinsel

Silver Condor 730

Ventile der Durchf端hrungen

Hauptschalter Batterie

Feuerl旦scher

DEUTSCH

Kraftstoffilter

Verschlussventile Bilgepumpe

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

229 228


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

TECHNISCHE DATEN

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

Länge cm

407

450

485

485

485

540

580

540

630

650

650

650

650

615

727

Breite cm

180

181

195

195

195

217

225

217

240

240

240

240

240

235

261

Gewicht kg

205

300

370

430

400

520/540

660

630

650

810

1000

900

900

1025

1440

Tiefgang cm

20

24

25

25

25

28

30

28

30

32

32

32

32

39

43

Winkel des V-Kiels

13

15,5

18

18

18

18,5

17,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20

21

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks in Liter

105

130

105

130

130

130

130

130

180

340

Länge der Steuerkabels cm

210

210

210

360

360

420/360

420

360

Fernsteuerungskabel cm

210

240

240

240

240

450/330

510/360

450/330

510/360

480

510

510

510

480

Länge der Hydraulikschläuche

420

600

420

600

600

600

600

600

600

600

230 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

229


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

EU-YachtStandard

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

CE-Enwurfskategorie

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Selbstlenzung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Personenzahl max.

4

5

5

6

5

7

7

7

7

7

7

6

7

9

8

Empfohlene Motorleistung kW (PS)

22 kW (30 PS)

30 kW (40 PS)

37 kW (50 PS)

45 kW (60 PS)

45 kW (60 PS)

75 kW (100 PS)

86 kW (115 PS)

75 kW (100 PS)

112 kW (150 PS)

130 kW (175 PS)

112 kW (150 PS)

112 kW (150 PS)

130 kW (175 PS)

149 kW (200 PS)

220 kW (300 PS)

Höchste empfohlene Belastung in kg

330

405

435

435

465

615

525

615

635

675

625

450

675

750

1005

Rumpfmaterial Marinealuminium

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Aus produktionstechnischen Gründen können in den Abmessungen und Gewichten geringfügige Abweichungen auftreten. For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

230

DEUTSCH

WEITERE ANGABEN

231


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Schaltbilder: Colibri und Beaver

232

Abbildung 6. Schaltbilder

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

231


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

DEUTSCH

Schaltbilder: Fox R und Fox DC

DC For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

232

233


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Schaltbilder: Hawk DC, Dorado und Hawk CC, Eagle, Shark CC/DC

Silver Dorado 234

Abbildung 6. Schaltbilder

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

233


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Schaltbilder: Eagle 650 und Eagle WA, Eagle Star Cabin, Eagle Cabin CIRCUIT BREAKER N:O AMP

F1

SWITCH CONN.

10

CABLE N:O/COLOR

SIZE mm2

FUNCTION

BLUE

1,5

ORANGE

1,5

ANCHOR LIGHT INSTRUM LIGHTS

RED

1,5

NAV. LIGHTS

BLUE

1,5

ANCHOR LIGHT

NOT CONNECTED

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

10

OUTLET

GREEN/BLACK 1,5

10 10 10

WHITE/BLACK 1,5

INSTRUM INPUT

WHITE/GREY

DECK LIGHT

1,5

GREY/BLACK 1,5

CD/RADIO

WHITE/GREEN 1,5

WIPER II

LIGHT RED

1,5

WIPER I

WHITE/BLUE

1,5

WIPER C

EXTRA EQUIPMENT +

10

SPARE

25

RED

6

25

RED

6

TRIM

RED

2,5

BILGE P. AUTOMATIC (DIRECT INPUT)

7

GREY

2,5

BILGE P. MANUAL (DIRECT INPUT)

10

BLUE/RED

1,5

RADIO MEM (DIRECT INPUT)

RED

35

TO ENGINE

35

TO ENGINE

DEUTSCH

F2

BATTERY SWITCH

BLACK

FUEL TANK #1

+

E

D

C

2x6+2,5 - INPUT TO SWITCH PANEL & HULL H.

BLACK ORANGE GREY

1,5 1,5

1,5

WHITE/BLACK 1,5 B

A

ORG

Revisions

MH

Sign.:

17.10.-08

Date:

PAGE: 1/2

COPY RIGHT BY:

G

BLACK

MINUS INSTRUMENT LIGHTS FUEL TANK "G" FROM ENGINE CIRCUIT

SILVER EAGLE DC DIAGRAM -09 NAV I X

235

8178DRA

N:0

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

234


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Schaltbilder: Moreno und Condor

236

Abbildung 6. Schaltbilder

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

235


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

DEUTSCH

Tankplan

237 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

236


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Grundlegende Sicherheits-anforderungen der Sportboot-Richtlinie nach Prüfungsgruppen

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3

Allgemeine Anforderungen Basisdaten Kennzeichnung des Bootskörpers Herstellerplakette Eignerhandbuch Vorrichtungen und Ausrüstungen Schutz vor Überbordfallen Stauplatz für Rettungsinsel Notausstieg Ankern, Vertäuen und Schleppen Navigationslichter Schutz gegen Gewässerverschmutzung Eingebaute Anlagen Motoren und Motorenräume Kraftstoffsystem Elektrisches System

5.4 Steuerungssystem 5.5 Gassystem 5.6 Brandbekämpfung Bauliche Anforderungen Bauweise 3.1 Hydrostatik 3.2 Stabilität und Freibord 3.3 Auftrieb und Schwimmfähigkeit Zulässige Höchstlast 3.6 Öffnungen im Bootskörper, im Deck und in den Aufbauten 3.5 Überflutung Bedienungseigenschaften 4 Bedienungseigenschaften 2.4 Sicht vom Steuerstand

Angewandte Prüfverfahren Silver Colibri 405 Silver Beaver 450

Silver Fox DC 485

Silver Fox R 485 / SC 485

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

3.4

238

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

237


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5 4 2.4

Elektrisches System Steuerungssystem Gassystem Brandbekämpfung Bauliche Anforderungen Bauweise Hydrostatik Stabilität und Freibord Auftrieb und Schwimmfähigkeit Zulässige Höchstlast Öffnungen im Bootskörper, im Deck und in den Aufbauten Hydrostatik Bedienungseigenschaften Bedienungseigenschaften Sicht vom Steuerstand

Silver Shark 580 DC/CC

Silver Eagle 630 CC

Silver Eagle 650

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10592:1995

EN ISO 15083:2003 EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

238

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

DEUTSCH

2.1 2.2 2.5

Allgemeine Anforderungen Basisdaten Kennzeichnung des Bootskörpers Herstellerplakette Eignerhandbuch Vorrichtungen und Ausrüstungen Schutz vor Überbordfallen Stauplatz für Rettungsinsel Notausstieg Ankern, Vertäuen und Schleppen Navigationslichter Schutz gegen Gewässerverschmutzung Eingebaute Anlagen Motoren und Motorenräume Kraftstoffsystem

Angewandte Prüfverfahren Silver Hawk 540 DC/CC

239


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Grundlegende Sicherheits-anforderungen der Sportboot-Richtlinie nach Prüfungsgruppen Angewandte Prüfverfahren

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5

240

4 2.4

Allgemeine Anforderungen Basisdaten Kennzeichnung des Bootskörpers Herstellerplakette Eignerhandbuch Vorrichtungen und Ausrüstungen Schutz vor Überbordfallen Stauplatz für Rettungsinsel Notausstieg Ankern, Vertäuen und Schleppen Navigationslichter Schutz gegen Gewässerverschmutzung Eingebaute Anlagen Motoren und Motorenräume Kraftstoffsystem Elektrisches System Steuerungssystem Gassystem Brandbekämpfung Bauliche Anforderungen Bauweise Hydrostatik Stabilität und Freibord Auftrieb und Schwimmfähigkeit Zulässige Höchstlast Öffnungen im Bootskörper, im Deck und in den Aufbauten Hydrostatik Bedienungseigenschaften Bedienungseigenschaften Sicht vom Steuerstand

Silver Cabin 650

Silver Cabin DTI

Silver Star Cabin 650

Silver Star Cabin DTI

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000,, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

239


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2

Allgemeine Anforderungen Basisdaten Kennzeichnung des Bootskörpers Herstellerplakette Eignerhandbuch Vorrichtungen und Ausrüstungen Schutz vor Überbordfallen Stauplatz für Rettungsinsel Notausstieg Ankern, Vertäuen und Schleppen Navigationslichter Schutz gegen Gewässerverschmutzung Eingebaute Anlagen Motoren und Motorenräume Kraftstoffsystem

5.3 Elektrisches System 5.4 Steuerungssystem 5.5 Gassystem 5.6 Brandbekämpfung Bauliche Anforderungen 3.1 Bauweise

Silver Dorado 540

Silver Eagle WA 650

Silver Moreno 620

Silver Condor 730

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

DEUTSCH

Angewandte Prüfverfahren

Hydrostatik

3.2 Stabilität und Freibord 3.3 Auftrieb und Schwimmfähigkeit 3.6 Zulässige Höchstlast 3.4 Öffnungen im Bootskörper, im Deck und in den Aufbauten

3.5 Hydrostatik Bedienungseigenschaften 4 Bedienungseigenschaften 2.4 Sicht vom Steuerstand

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

240

241


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Konformitätserklärung Sportboote Richtlinie 2003/44/EY HERSTELLER Name des Herstellers: Silver Veneet Oy Straße: Sorvitie 4 PLZ: FI-63700 Ort: Ähtäri Land (ausgeschrieben): Finnland Zertifiziert nach Modul: B+C, Aa ZERTIFIZIERUNGSANSTALTEN Name: VTT (Staatliches Technisches Forschungszentrum) Kennnummer: 0537 Anschrift: Postfach 1000, FI-02044 VTT Ort: Espoo Land: Finnland Name: International Marine Certification Institute (IMCI) Kennnummer: 0609 Straße: Rue Abbé Cuypers 3 PLZ: B-1040 Ort: Bruxelles Land: Belgique

242 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

241


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Entwurfskategorie D

Baumusterprüfbescheinigung Nr. 628/01/1B0/2006

Silver Beaver

C

629/01/1B0/2006

Silver Fox DC

C

630/01/1B0/2006

Silver Fox R

C

Silver Fox SC

C

Bootstyp

Bau-material

Offenes Motorboot mit Außenborder

Aluminiumlegierungen GFK

Maximale Motorleistung Länge/Breite/Tiefe (m) (kW) 22 4,07/1,80/0,20 30

4,50/1,81/0,24

37

4,85/1,95/0,25

45

4,85/1,95/0,25

45

4,85/1,95/0,25

Silver Hawk DC

C

VTT-C-3572-10vene-002-08 VTT-C-3572-10vene-002-08 632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Hawk CC

C

632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Dorado

C

VTT-C-060005-10-ven-01

75

5,40/2,17/0,28

Silver Shark DC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Shark CC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Eagle 650

C

130

6,30/2,40/0,30

Silver Eagle CC

C

VTT-C-3575-10vene-001-08 VTT-C-3575-10vene-001-08

112

6,30/2,40/0,30 7,26/2,60/0,50

Silver Condor

C

VTT-C-2414-10-vene-001-08

220

Silver Moreno

C

VTT-C-1210-10-vene-001-07 Geschlossenes

149

6,15/2,35/0,32

Silver Star Cabin

C

BBSKVVT001

Motorboot mit Heckantrieb

112

6,50/2,40/0,32

Silver Eagle WA

C

VTT-C-1211-10-vene-001-07

Silver Cabin

C

634/01/1B0/2006

Silver Star Cabin DTI

C

BSILVER003

Silver Cabin DTI

C

635/01/1B0/2006

Geschlossenes Motorboot mit Heckantrieb innen

Ich versichere hiermit, dass das oben bezeichnete Sportmotorboot gemäß der umseitigen Spezifikation alle grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt. Dies gilt auch für die Anforderungen der EG-Baumusterprüfbescheinigung, falls eine solche erteilt wurde.

130

6,50/2,40/0,32

112

6,50/2,40/0,32

86

6,50/2,40/0,32

86

6,50/2,40/0,32

Juhani Haapaniemi, Geschäftsführer Datum 1.1.2009

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

242

DEUTSCH

Marke und Modell des Bootes Silver Colibri

243


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

244 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

243


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

245 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

244

FRANÇAIS

Silver Manuel du propriĂŠtaire


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Préface Cher propriétaire de bateau Silver! Nous vous remercions d’avoir acheté un bateau Silver. Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir avec lui! Ce manuel du propriétaire est fait dans l’intention de vous aider à utiliser le bateau en toute sécurité. Il donne une description détaillée du bateau, des systèmes et des accessoires s’y rapportant ainsi que des informations concernant une utilisation et un entretien corrects du bateau. Veuillez SVP lire ce manuel attentivement avant d’utiliser le bateau pour la première fois. Naturellement, le Manuel du Propriétaire n’est pas un cours de sécurité en pratiques maritimes ou en navigation. Si c’est votre premier bateau ou que vous avez changé votre ancien bateau pour un nouveau type de bateau qui ne vous est pas familier, assurez-vous, pour votre propre confort et votre sécurité, que vous ayez une expérience suffisante en ce qui concerne la manœuvre et l’utilisation du bateau avant d’en prendre les commandes. Le concessionnaire, les clubs de navigation, les associations nationales de navigation à moteur et à voile seront heureux de vous recommander une école de navigation ou des instructeurs compétents. Assurez-vous que la type de design du bateau va répondre aux conditions de vents et aux hauteurs de vagues prévues et que vous et votre équipage pouvez manœuvrer le bateau dans de telles conditions. Les conditions de vent et de vagues correspondant aux catégories de design A, B, et C vont de la tempête aux vents violents incluant un danger de vague exceptionnelle et rafales. Bien que votre bateau soit conçu pour

de telles conditions, une utilisation en toute sécurité exige un équipage capable, entraîné ainsi qu’un bateau bien entretenu. Ce Manuel du Propriétaire n’est pas un guide détaillé pour le service d’entretien et de réparation. En cas de problème contactez le fabricant ou votre concessionnaire. Faites toujours exécuter les services d’entretien du bateau et les réparations ainsi que toutes modifications par du personnel qualifié. Chaque modification qui pourrait affecter la sécurité du bateau doit être évaluée, exécutée et documentée par une personne qualifiée. Le fabricant n’accepte aucune responsabilité pour des modifications non autorisées. Dans certains pays, un permis bateau spécial ou une autorisation peut être exigée pour utiliser le bateau. Ces pays peuvent aussi appliquer d’autres directives supplémentaires. Maintenez toujours le bateau en bonne condition. Prenez garde à l’usure due au vieillissement, aux conditions difficiles ou au mauvais usage. Chaque bateau – quelle que soit sa solidité – peut être sérieusement endommagé s’il n’est pas utilisé de manière correcte. Une mauvaise utilisation ne peut pas conduire à une navigation sûre. Réglez toujours votre vitesse et votre direction en fonction de la houle régnante. Si votre bateau est équipé d’un radeau de sauvetage, lisez avec soin son mode d’emploi. Le bateau doit toujours avoir les équipements de sauvetage appropriés (gilet de sauvetage, harnais de sécurité, etc.) en fonction du type de bateau, des conditions atmosphériques, etc. Dans certains pays, un tel équipement est obligatoire. L’équipage doit connaître l’utilisation

246 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

245


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

de tous les équipements de sécurité et les manœuvres de sauvetage (par exemple remonter à bord une personne qui est tombée par-dessus bord, remorquage, etc.). Les écoles de voile et les clubs organisent régulièrement des exercices de sauvetage en mer. Toutes les personnes à bord du bateau doivent porter un dispositif de flottaison adéquat (gilet de sauvetage / gilet de canotage) lorsqu’elles se trouvent sur le pont. Notez que dans certains pays il est obligatoire de porter un dispositif de flottaison durant tout le temps que l’on se trouve à bord.

247 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

246

FRANÇAIS

CONSERVEZ CE MANUEL DU PROPIETAIRE DANS UN ENDROIT SUR ET TRANSMETTEZ-LE AU PROCHAIN PROPRIETAIRE SI VOUS VENDEZ LE BATEAU.


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Moteur et équipement

Avant le départ Lisez soigneusement ce Manuel du Propriétaire. Vérifiez toujours les points suivants avant le départ: Conditions atmosphériques régnantes et prévisions Notez le vent, la hauteur des vagues et la visibilité. Est-ce que la catégorie du design de votre bateau, ses accessoires de même que les compétences de votre équipage sont suffisantes pour les eaux dans lesquelles vous voulez naviguer? Lors de vents violents et de mer haute, toutes les écoutilles doivent être fermées pour empêcher l’eau d’entrer dans le bateau. Capacité de charge Ne surchargez pas le bateau et distribuez la charge de manière équilibrée. Ne placez pas des objets lourd en hauteur parce qu’ils peuvent mettre en péril la stabilité du bateau. Passagers Assurez-vous qu’il y a suffisamment de gilets de sauvetage pour tout le monde à bord. Avant le départ expliquez les tâches de chaque passager durant le voyage. Fuel Assurez-vous que vous avez suffisamment de carburant, y compris les réserves en cas de vent debout.

Vérifiez le fonctionnement et l’état du système de direction, les équipements électriques et la batterie et procédez aux contrôles journaliers tels que spécifiés dans le manuel du moteur. Garantissez la navigabilité du bateau en contrôlant s’il y a des fuites de carburant et d’eau, assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont à bord etc. Assurez-vous que le niveau d’eau dans le fond de cale est à son minimum. Ventilation Si le compartiment moteur dans votre bateau es équipé d’un ventilateur, alors laissez-le tourner pendant au moins 4 minutes avant de démarrer le moteur. Démarrez le moteur en suivant les instructions du fabricant. Assurez-vous d’une ventilation adéquate autour du (des) réservoir(s) de carburant pour réduire le risque d’incendie. Arrimage des marchandises Assurez-vous que toutes les marchandises sont sécurisées de manière à ce qu’elles ne peuvent pas bouger par fortes mers et vents violents. Cartes nautiques Si vous ne naviguez pas sur une voie que vous connaissez par cœur, assurez-vous que vous avez suffisamment de cartes pour rendre le voyage sûr.

248 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

247


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Manœuvres de départ et d’amarrage

Notes

Mettez-vous d’accord avec l’équipage de qui s’occupe de quelle corde. Assurez-vous que les amarres, etc. ne peuvent pas s’emmêler dans l’hélice lors du départ et de l’arrivée.

249 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

248

FRANÇAIS

Consultez le manuel du moteur pour des informations concernant le moteur.


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Table des matières 1

Généralités

251

5.8 Système électrique Caractéristiques de manœuvre 5.9.1 Conduite à hautes vitesses 5.9.2 Visibilité depuis le poste de pilotage 5.10 Propres qualités de marin – recommandations et instructions 5.10.1 Protection contre la chute par-dessus bord et moyens de réembarquement 5.10.2 Arrimage du radeau de sauvetage 5.10.3 Ventilation 5.10.4 Assurer les objets libres 5.10.5 Respect de l’environnement 5.10.6 Ancrage, mouillage et remorquage 5.10.7 Transport

265 266 266 267

6

Entretien et hivernage 6.1 Travaux avant l’hivernage 6.2 Lavage et nettoyage 6.3 Hivernage et service d’entretien 6.4 Travaux avant la mise à l’eau

270 270 271 271 271

7

Réparations

272

Annexes

277

5.9 2

Définitions

251

3

Garantie

251

4

Mise en service 4.1 Enregistrement 4.2 Assurance 4.3 Formation

251 251 252 252

Caractéristiques et utilisation du bateau 5.1 Généralités 5.2 Données de base du bateau 5.3 Nombre de personnes maximum que le bateau est autorisé à transporter 5.4 Chargement 5.5 Moteur et hélice 5.6 Stabilité et envahissement par l’eau 5.6.1 Ouvertures dans la coque et le pont 5.6.2 Pompe de cale et vidange 5.7 Prévention d’incendie et d’explosion 5.7.1 Moteurs 5.7.2 Autres systèmes de brûleurs de carburants 5.7.3 Protection contre l’incendie

252 252 252

5

250

253 253 255 258 258 258 259 259 259 265

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

249

267 267 267 268 268 268 269 270


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Généralités

3

Ce Manuel du Propriétaire vous aide à connaître votre bateau et à en apprendre ses caractéristiques, sa maintenance et son service d’entretien. Les manuels concernant les accessoires installés dans le bateau sont inclus et référence en est faite fréquemment. Naturellement vous pouvez compléter ce manuel par les manuels concernant d’autres accessoires supplémentaires que vous avez montés ultérieurement. Des espaces sont également laissés à la fin du manuel pour vos propres annotations.

2

Le fabricant accorde une garantie de deux ans au bateau et aux accessoires installés au chantier naval et ceci en accord avec les termes indiqués sur la carte de garantie. Les garanties pour les composants suivants sont données par les fabricants concernés: - moteur et entraînement - volets de réglage de l’assiette - cuisinière, réfrigérateur et chauffage - compas - instruments - équipements de navigation.

Définitions

Les expressions suivantes sont utilisées dans ce manuel pour indiquer les risques ou dangers: DANGER!

Signifie qu’il y a un sérieux risque de blessure ou de mort à moins que des mesures de sécurité correctes ne soient entreprises.

AVERTISSEMENT! Signifie qu’il y a un risque de blessure ou de mort à moins que des mesures de sécurité correctes ne soient entreprises. ATTENTION!

Rappelle une procédure de sécurité ou met en évidence une procédure pas sûre qui peut conduire à une blessure ou un dommage au bateau ou à ses composants.

Ce manuel utilise les unités de mesure SI. D’autres unités peuvent être utilisées par endroit mais entre parenthèses.

Garantie

Les certificats de garantie pour ces appareils et les détails de contact des fournisseurs sont annexés. En cas de recherche d’informations concernant d’autres équipements, veuillez contacter Silver Veneet Oy, Sorvitie 4, FI-63700 Ähtäri Tél.+358 (0)20 510 200, fax +358 (0)20 510 201 silverveneet@silverboats.fi

4

Mises en service

4.1

Enregistrement

En France, tout bateau doit être enregistré auprès des Affaires Maritimes et des douanes si nécessaire.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

251 250

FRANÇAIS

1


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

4.2

Assurance

5.2

L’assurance du bateau peut couvrir les dommages survenus en mer ou quand le bateau est transporté sur terre ou à quai. Vérifiez les responsabilités de l’assurance avant de lever le bateau hors de l’eau. Indirectement, l’assurance peut aussi améliorer la sécurité en mer, en cas d’accident, vous pouvez vous concentrer à sauver des vies humaines. Contactez une compagnie d’assurance pour des informations concernant les assurances pour bateau.

4.3

Formation

Personne n’est né capitaine. De nombreux livre concernant les bateaux et la navigation sont disponibles. Vérifiez les possibilités de suivre des cours de navigation et de conduite de bateau. Alors qu’ils vous laisseront partir, la vraie confiance dans la manœuvre, la navigation, l’amarrage et l’ancrage ne s’acquiert que par une longue pratique. Il est aussi conseillé de voir les clubs locaux de navigation et leurs activités.

5

Caractéristiques et utilisation du bateau

5.1

Généralités

Ce Manuel du Propriétaire n’est pas prévu comme un guide d’entretien et de maintenance complet. Cependant, il vous aidera 252 à connaître votre bateau et ses caractéristiques et à l’utiliser avec sécurité.

Données de base du bateau

Les données techniques des différents modèles de bateaux Silver sont listées dans les tableaux suivants: Catégorie de design: Catégorie C: Conçu pour des voyages où des conditions jusqu’à et incluant un vent de force 6 (échelle de Beaufort) ou de 14 m/s des vagues significatives jusqu’à 2 m de hauteur peuvent être rencontrées (Voir la remarque ci-dessous). De telles conditions peuvent être rencontrées dans les eaux des lacs ouverts, des estuaires et eaux côtières dans des conditions atmosphériques raisonnables. Catégorie D: Conçu pour des voyages où des conditions jusqu’à et incluant un vent de force 4 (échelle de Beaufort) ou de 8 m/s des vagues significatives jusqu’à 0.3 m de hauteur peuvent être rencontrées (avec des vagues occasionnelles de 0.5m de creux). De telles conditions peuvent être rencontrées dans les eaux abritées et côtières dans de bonnes conditions atmosphériques. Remarque: La hauteur significative de la vague veut dire la hauteur moyenne du plus haut 1/3 des vagues sur une période donnée, ce qui est équivalent à la hauteur des vagues estimée par un observateur expérimenté. Des vagues du double de cette hauteur peuvent être rencontrées occasionnellement. Dimensions principales et capacités: La longueur du bateau, la largeur, le tirant d’eau, le poids total, etc. et les capacités des réservoirs sont indiquées dans les Caractéristiques Techniques dans l’Annexe 1.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

251


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Plaquette du constructeur: Une plaquette du constructeur indiquant certaines informations ci-dessus est fixée dans le champs de vision du pilote. Des données supplémentaires sont fournies dans les sections appropriées de ce manuel.

Nombre maximum de personnes que le bateau peut transporter

Le nombre maximum de personnes que les différents modèles de bateau Silver peuvent transporter sont indiqués dans le tableau suivant. Les sièges prévus pour les passagers sont indiqués dans la Fig. 1. IMPORTANT!

5.4

Ne jamais dépasser le nombre maximum de passagers. Indépendamment du nombre de personnes à bord, le poids combiné des passagers et équipements ne doit jamais dépasser la charge admissible (voir Chargement). Utilisez toujours les sièges à disposition.

Chargement

d)

4 5 5 7 7 9 7 7 7 6 8

le poids total des liquides consommables dans les réservoirs intégrés (eau, carburant, etc. ) (avec réservoirs pleins)

Le poids recommandé inclus seulement les composants de poids listés ci-dessus.

Le poids admissible maximum que les bateaux Silver peuvent transporter comprennent ce qui suit: a) le poids total des personnes à bord (un adulte est supposé peser 75 kg et un enfant 37.5 kg ) b) l’équipement de base c) le poids des liquides transportés dans des réservoirs portables (eau, carburant, etc.)

AVERTISSEMENT: Lors du chargement de matériel à bord, ne dépasser jamais la charge admissible maximale. Placez la charge prudemment pour garantir un équilibre optimum du bateau (à tirant d’eau égal). Ne placez pas d’objets lourds dans des emplacements élevés. 253

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

252

FRANÇAIS

5.3

Nombre maximum de passagers: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle CC/650 Silver Eagle Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Charge admissible maximale: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle 650 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

Les charges admissibles maximales incluent: 350 kg 430 kg 465 kg 615 kg 636 kg 750 kg 675 kg 705 kg 675 kg 675 kg 600 kg 1005 kg

Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC 485 Silver Fox R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Moreno 620 Silver Eagle 650 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle WA 650 Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730

Equipement de base, kg

Carburant en réservoirs portable, kg

10 10 10 10 10 11 15 15 15 20 20 25

30 30 60

254 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

253

Carburant en réservoirs intégrés, kg

60 80 100 150 100 100 100 100 250


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.5

Moteur et hélice

Les puissances maximales de moteurs qui peuvent être utilisés sur les bateaux Silver sont indiquées dans le tableau suivant. Respectez les instructions du fabricant du moteur dans le choix de l’hélice.

22 kW (30 ch) 30 kW (40 ch) 37 kW (50 ch) 45 kW (60 ch) 75 kW (100 ch) 86 kW (115 ch) 149 kW (200 ch) 130 kW (175 ch) 112 kW (150 ch) 112 kW (150 ch) 130 kW (175 ch) 112 kW (150 ch) 220 kW (300 ch)

Silver Colibri 405

Silver Beaver 450

Silver Fox DC 485 Fig. 1. Sièges pour le nombre admissible maximum de passagers

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

254

255

FRANÇAIS

Puissance maximale recommandée: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC Silver Fox R/SC Silver Hawk/Dorado Silver Shark 580 Silver Moreno Silver Eagle 650 Silver Eagle CC Silver Eagle Cabin Silver Eagle WA Silver Eagle Star Cabin 650 Silver Condor 730


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

256

Silver Fox R 485

Silver Hawk DC 540

Silver Fox SC

Silver Shark CC/DC ja Silver Eagle CC

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Fig. 1. Sièges pour le nombre admissible maximum de passagers

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

255


Silver Moreno 620

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

Silver Dorado 540

Silver Cabin 650

257 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

256

FRANÇAIS

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.6

Stabilité et envahissement par l’eau

5.6.1

Ouvertures dans la coque et le pont

L’emplacement des passe-coque et des vannes d’isolement sont indiqués dans la Fig. 5. Les bateaux Silver sont recouverts à l’intérieur d’une couche auto-drainante en fibres de verre. Les trous de nable (d’auto vidange) dans les coins arrières doivent être ouverts et libres de débris pour garantir le drainage. Le Silver Colibri est auto-videur seulement lorsqu’il est déchargé. ATTENTION!

Malgré l’auto-vidange, de l’eau peut pénétrer dans le fond de cale par les ouvertures du puits du moteur et par les portes d’inspection. Vérifiez le niveau dans le fond de cale avant de prendre la mer et videz-le avec la pompe de cale fournie. Sur les Silver Eagle, Silver Shark et Silver Hawk 540, les sorties d’auto-vidange peuvent être fermées par des clapets à bille. Sur les autres modèles elles peuvent être fermées avec des bouchons. Si le bateau doit transporter une charge plus lourde que normale, fermez les sortie d’autovidange pour empêcher l’invasion de l’eau. Avec les modèles Silver Cab, gardez les portes de la cabine et les écoutilles fermées lors de vents violents ou de mers fortes.

AVERTISSEMENT! Si vous voulez garder l’écoutille du toit de la cabine ouverte lorsque vous naviguez, assurez258 la en position ouverte avec son mécanisme de

verrouillage. Si vous ne le faites pas, un mouvement soudain du bateau peut causer sa fermeture sans avertissement et provoquer des blessures. Assurez toutes les autres écoutilles et portes de la même manière.

5.6.2

Pompes de cale et vidange

Les bateaux Silver sont équipés d’une pompe de cale électrique automatique dans les emplacements indiqués dans la Fig. 5. Lorsque le capteur détecte la présence d’eau dans le fond de cale, la pompe la vide automatiquement. La pompe est toujours en mode de veille indépendamment de la position du coupe-circuit principal pour autant que la batterie ait été installée et raccordée. La pompe de cale peut également être utilisée depuis le tableau de commande. La capacité de la pompe est d’environ 45 litres/min. Dans les bateaux équipés d’une pompe électrique manuelle, il n’y a pas de fonction de vidange automatique, et la pompe doit être actionnée à partir de l’interrupteur situé sur le tableau de commande. La pompe de cale est utilisée depuis le tableau de commande décrit dans la Section 5.8. Faites des contrôles réguliers pour vous assurer que les bouts des tuyaux d’aspiration de la pompe de cale ne sont pas obstrués par des débris. AVERTISSEMENT! Le système de pompe de cale n’est pas conçu pour contrôler les fuites résultant de l’échouage du bateau ou des dégâts similaires. ATTENTION! Vérifiez régulièrement le fonctionnement correct de la pompe de cale. Enlevez tous débris des entrées de l’aspiration de la pompe.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

257


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.7

Prévention du danger d’incendie et d’explosion

5.7.1

Moteurs

Si le compartiment moteur dans votre bateau est équipé d’un ventilateur, laissez-le fonctionner durant au moins 4 minutes avant de démarrer le moteur comme indiqué sur le signe d’avertissement placé devant le pilote. Assurez-vous également que les ouvertures de ventilation soient ouvertes et libres de débris, etc. Après le démarrage du moteur, vérifiez le circuit de circulation d’eau de refroidissement. Avant de faire le plein de carburant, éteignez le moteur, la cuisinière, le chauffage et écrasez toute cigarette. N’utilisez aucun interrupteur ni aucun appareil qui pourrait produire des étincelles. L’orifice du réservoir de carburant ( poupe.

Ne laissez aucun objet non attaché dans le puits du moteur qui pourrait entrer en contact avec des parties chaudes du moteur ou endommager les conduites de carburant. Vérifiez une fois par année l’usure des conduites de carburant.

5.7.2

Autres systèmes de brûleurs de carburants

Si le bateau est équipé d’un chauffage à l’huile de paraffine, des instructions séparées sont fournies avec le bateau. N’utilisez comme carburant que de l’huile de paraffine de qualité supérieure. Avant de faire le plein, éteignez le moteur, la cuisinière, le chauffage et écrasez toute cigarette. N’utilisez aucun interrupteur ni aucun appareil qui pourrait produire des étincelles. Essuyez toute éclaboussure immédiatement.

) est situé sur le pont de

Un espace a été prévu pour un réservoir amovible de réserve sous le siège de poupe. Ne conservez aucun jerrican de réserve dans un espace non ventilé ou alors laissez-les à l’air libre. 259 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

258

FRANÇAIS

Lorsque vous faites le plein à une station service, n’utilisez pas un entonnoir en plastique parce qu’il empêchera la décharge de l’électricité statique entre le pistolet de remplissage et la bague de l’orifice du carburant. Après le remplissage (vérifiez la capacité du réservoir dans la Section 5), assurez-vous que du carburant n’a pas coulé dans la cale ou le puits du moteur. Essuyez toute éclaboussure immédiatement.


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Symboles de commande sur les bateaux Silver Symbole

Colibri / Beaver / Fox DC / Fox R / Fox SC

Explication feux de navigation

lampe d’ancre

fessuie-glace

pompe de cale

compensateurs d’assiette

éclairage intérieur

chauffage

260

Fig. 2. Tableau de commande et fusibles.

Appareil Prise de courant 12V supplémentaire

Feux de navigation marche/arrêt

Pompe de cale marche /arrêt

Fig. 2. Tableau de commande et fusibles.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

259


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Eagle CC

Hawk / Shark

3 2 3 2 1 0

1

4 5

0

4 5

30

40 50

20

6 7 1/4

6

10

60

0

70

4/4

7

FUEL

261 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

260

FRANÇAIS

12V


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Hawk DC / Dorado

Eagle 650

3 2 1 0

30 20

262

4 5 6

TRIM

7

40 50

10

60

0

70

12V

Fig. 2. Tableau de commande et fusibles.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

261


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Eagle Cabin / Star Cabin

263 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

262

FRANÇAIS

Eagle WA


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Moreno

264

Condor

Fig. 2. Tableau de commande et fusibles.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

263


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Protection contre l’incendie

Tous les bateaux Silver sont livrés avec un extincteur manuel de 2 kg. De plus, les bateaux avec des moteurs inbords à essence ont un système d’extinction intégré dans le compartiment moteur. Les extincteurs doivent être entretenus annuellement. Les extincteurs vieux de plus de 10 ans ne peuvent pas être utilisés sans qu’il ait été procédé à un test de pression. Si l’extincteur est remplacé, le nouvel appareil doit posséder les mêmes capacités d’extinction. Gardez la cale propre et vérifiez régulièrement les systèmes contre toute fuite de carburant ou de vapeur d’essence. Ne suspendez pas de rideau pendant librement ou tout autre textile sur ou à proximité de la cuisinière. Ni ne conservez quelque liquide inflammable que ce soit dans le compartiment moteur. Si des matériaux ininflammables sont conservés dans le compartiment moteur, maintenez-les en place pour garantir qu’ils ne peuvent pas tomber ou heurter la machinerie ou bloquer l’accès vers ou depuis le local. Les bateaux équipés d’un système d’extinction intégré ont une lampe d’indication sur le tableau de commande. Si la lumière s’éteint lorsque l’allumage est activé, soit le système d’extinction a été activé, soit il y a un mauvais fonctionnement. Jamais − laisser le bateau sans surveillance lorsque la cuisinière ou le chauffage fonctionne. − quelque modification que ce soit à n’importe quel système du bateau (particulièrement au système électrique, de carburant ou de gaz) ou n’autorisez personne de non qualifié à le faire. − faire le plein de carburant ou changer les bouteilles de gaz lors-

que le moteur tourne ou que la cuisinière ou le chauffage fonctionne. − fumer lorsque l’on manutentionne du carburant ou du gaz. − obstruer ou faire quelque modification que ce soit au système de ventilation du bateau

5.8

Système électrique

Les schémas de câblage du bateau sont donnés dans une annexe spéciale. Emplacement et fonctionnement des principaux coupe-circuit: − A main droite de la position de conduite − ”OFF”: les deux batteries sont éteintes. − ”1”: Batterie 1 est utilisée comme batterie en service, le chargeur recharge les deux batteries. − ”2”: Batterie 2 est utilisée comme batterie en service, le chargeur recharge les deux batteries. L’emplacement des instruments et des commutateurs pour l’équipement électrique est indiqué dans la Fig. 6. Les fusibles se trouvent près des commutateurs correspondants et les calibres de fusibles sont indiqués dans la Fig. 6. Le modèle CE Finnboat est un fusible qui peut être réactivé après avoir sauté en basculant l’interrupteur à bascule. Si vous quittez le bateau pour une période plus longue, arrêtez le courant depuis le coupe-circuit principal. Lors de l’enlèvement ou la réinstallation des batteries, prenez garde à ne pas toucher simultanément les pôles de la batterie avec un quelconque objet de métal ou de toucher le pole et la coque métallique du bateau.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

265 264

FRANÇAIS

5.7.3


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

N’utilisez que le chargeur installé sur le bateau ou un appareil d’égale capacité pour recharger les batteries. Un courant de recharge excessif peut provoquer un danger d’explosion. Lorsque vous raccordez le système à une prise d’alimentation à quai, raccordez en premier la prise du bateau et ensuite la prise d’alimentation sur la jetée. AVERTISSEMENT! Ne touchez aucune partie d’un système à CA sous tension. AVERTISSEMENT! Lorsque le bateau est raccordé à une alimentation à quai, ne nagez jamais près du bateau. Un câble défectueux peut causer un choc électrique. ATTENTION!

Ne coupez jamais le courant au coupe-circuit principal lorsque le moteur tourne.

ATTENTION!

N’utilisez pas la coque métallique du bateau comme conducteur électrique.

5.9

Caractéristiques de manœuvre

5.9.1

Conduite à hautes vitesses

N’utilisez pas le bateau si la puissance du moteur dépasse la puissance maximale indiquée sur la plaquette du constructeur. Quelques règles de base pour le réglage du correcteur d’assiette (power trim): − Utilisez la position ”proue abaissé (bow down)” lorsque vous 266 voulez faire planer le bateau.

− Lorsque le bateau plane et si la houle est basse, levez la proue jusqu’à ce que le bateau commence à marsouiner ou que l’hélice perd son adhérence. Ensuite abaissez la proue lentement jusqu’à ce que le bateau se stabilise. Optimisez le correcteur d’assiette au moyen du loch. − Par mer avant, abaissez la proue pour une navigation plus douce. Par mer de l’arrière, levez la proue pour l’empêcher de plonger du nez. Voir également le manuel du moteur. Normalement un moteur hors-bord est installé dans la position la plus base sur l’arcasse. AVERTISSEMENT! A hautes vitesses, régler le correcteur d’assiette avec grand soin – il modifie radicalement le comportement du bateau. Ne pilotez pas le bateau avec la proue trop basse pour empêcher que le bateau ne se retourne de manière brusque. Ne naviguez pas à hautes vitesses avec un correcteur d’assiette négatif (proue basse). Si vous le faites, le bateau peut tourner vers un côté et devenir instable en virant. AVERTISSEMENT! Les vagues rendent plus difficile le contrôle du bateau et tendent à le faire gîter. Réduisez la vitesse quand les vagues deviennent hautes. Apprenez et respectez les règles des voies navigables et respectez les termes des directives maritimes COLREG (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea ou R.I.P.A.M. - Règlement international pour

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

265


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Adaptez toujours votre vitesse aux conditions régnantes. Considérez ce qui suit: − Houle (écoutez vos passagers) − Sillage (plus grand en commençant à planer et plus petit à une vitesse de déplacement inférieure à 6 nœuds). Observez les signes Sans Vagues. Réduisez votre vitesse pour diminuer le sillage par respect pour les autres et pour votre propre sécurité. − Visibilité (îles, brouillard, pluie, soleil dans vos yeux) − Familiarité avec la route (temps nécessaire pour la navigation) − Largeur du chenal (autres bateaux, bruit et sillage atteignant la rive) − Espace nécessaire pour s’arrêter et pour une manœuvre d’évitage.

5.9.2

Visibilité depuis le poste de pilotage

Lorsque le temps est beau et la mer calme, naviguer est simple pour autant que vous mainteniez une vigilance extrême en accord avec les directives COLREG. Assurez-vous que vous ayez la meilleure visibilité possible Depuis le poste de pilotage: − Placez les passagers, les rideaux, etc., de telle manière qu’ils ne limitent pas votre champs de vision. − Ne naviguez pas continuellement au seuil de planage parce qu’une proue élevée réduit la visibilité. − Contrôlez l’attitude du bateau en réglant le correcteur d’assiette pour prévenir que la proue élevée de réduise la visibilité. − Utilisez les essuie-glace lorsque c’est nécessaire.

− En pauvres conditions de visibilité, ouvrez l’écoutille du toit de la cabine pour mieux voir. − Gardez une vigie à l’arrière particulièrement dans les voies de circulation navigables. Lorsqu’il fait noir ou que la visibilité est limitée (p.ex. brouillard), allumez les feux de navigation. Eteignez l’éclairage de la cabine si la réflexion diminue la visibilité. AVERTISSEMENT! La visibilité depuis la cabine du modèle Silver Dorado est restreinte lorsque l’on est assis. Si nécessaire, levez-vous pour avoir une vue dégagée vers l’avant.

5.10

Propres qualités de marin – recommandations et instructions

5.10.1

Protection contre la chute par-dessus bord et moyen de réembarquement

Dans des eaux calmes, le moyen de réembarquement le plus simple est d’utiliser l’échelle de bain montée sur l’arcasse. L’échelle peut également être abaissée par une personne qui est dans l’eau. Fig. 4.

5.10.2

Arrimage du radeau de sauvetage

Sur les modèles Silver Eagle Cabin, un point d’arrimage pour le radeau de sauvetage est prévu dans l’espace ouvert de la poupe. 267

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

266

FRANÇAIS

prévenir les abordages en mer). Naviguez avec prudence et utilisez de des cartes de navigation neuves ou mises à jour.


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.10.3

Ventilation

La cuisinière absorbe l’oxygène pour la combustion dans la cabine et génère des gaz de combustion. Lorsque vous utilisez la cuisinière, il faut bien ventiler.

de l’environnement marin (MARPOL – POLMAR = Convention Internationale pour la prévention de la pollution par les navires) et respectez-les.

A basse vitesse dans des conditions défavorables (suivant le vent), les fumées d’échappement peuvent pénétrer dans la cabine par la porte ouverte. Si vous sentez une quelconque odeur de gaz d’échappement, gardez la porte fermée et ventilez la cabine par les écoutilles du pont. Ventilez également bien le compartiment dortoir.

5.10.4

Assurer les objets libres

Avant le départ, assurez fermement les lourds objets libres, tels que les ancres.

5.10.5

Respect de l’environnement

La protection des cours d’eau et de l’environnement est un point d’honneur pour le navigateur. Ne faites pas: – déverser du carburant ou de l’huile – vidanger les déchets de toilette dans l’eau – jeter les ordures par-dessus bord ou les laisser sur la rive – vider des détergents ou des solvants dans l’eau – faire beaucoup de bruit sur l’eau ou dans les marinas – faire de grand sillage particulièrement dans des chenaux étroits et des eaux à haut-fond. Respectez toutes les lois et règlements locaux. Lisez les 268 règlements internationaux sur la prévention de la contamination

Fig. 3. Emplacements des points d’ancrage pour e remorquage, l’ancrage et l’amarrage.

Résistance des points d’ancrage: Silver Colibri 405 Silver Beaver 450 Silver Fox DC/R/SC 485 Silver Hawk/Dorado 540 Silver Shark 580 Silver Eagle CC 630 Silver Eagle 650 Silver Star Cabin 650 Silver Cabin 650 Silver Eagle WA 650 Silver Moreno 620 Silver Condor 730

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

267

7,7 kN 10,8 kN 12,1 kN 14 kN 15,5 kN 17,4 kN 17,4 kN 17,9 kN 17,9 kN 17,9 kN 16,6 kN 17,9 kN


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Ancrage, mouillage et remorquage

Amarrez toujours votre bateau dans un endroit abrité car les conditions peuvent changer rapidement. Les amarres doivent être équipées de compensateurs pour réduire les saccades. Utilisez suffisamment de ballons de défenses pour éviter les frottements. Nous recommandons les épaisseurs d’amarre et les poids d’ancre suivants pour votre bateau: Amarres Corde d’ancre Chaîne d’ancre

ø 12 mm ø 12 mm longueur 35 m ø 8 mm longueur 3 m

Pour calculer le poids correct de l’ancre de votre bateau, utilisez la formule suivante: Poids du bateau (t) + longeur (m) + largeur (m) = poids de l’ancre (kg) Une ancre légère peut être plus légère que ceci mais elle doit tout de même être de 60% du poids calculé par la formule.

ATTENTION!

Lors de l’amarrage du bateau, tenez compte du changement du vent, de la montée ou la baisse du niveau de l’eau, de la houle, etc. Des conseils supplémentaires sont disponibles auprès de votre compagnie d’assurance, etc.

Lorsque vous remorquez un autre bateau, utilisez une corde de remorquage flottante suffisamment résistante. Démarrer l’opération de remorquage à basse vitesse sans à coup ni surcharge du moteur. Si vous remorquez un dinghy, réglez la longueur de la corde de remorquage de manière à ce que le dinghy chevauche le sillage. Cependant, dans des chenaux étroits et les mers agitées, tirez le dinghy plus près pour réduire le mouvement de lacet (dérapage). Assurez fermement tous les équipements dans le dinghy en cas de chavirage. Couvrez le dinghy en eaux libres pour éviter que les éclaboussures ne le remplissent. Lorsque vous remorquez ou êtes remorqué, attachez la corde de remorquage aux points d’ancrage indiqué dans la Fig. 3. AVERTISSEMENT! La corde de remorquage est soumise à de fortes tensions. Si elle casse, le bout libre peut avoir un coup de fouet dangereux. Utilisez toujours une corde suffisamment épaisse et restez loin de celle-ci lors du remorquage.

AVERTISSEMENT! N’essayez pas d’arrêter votre bateau à la main. Ne mettez jamais votre main ou votre pied entre le bateau et la jetée, le bord, le haut-fond ou un autre bateau. Exercez l’abordage dans de bonnes conditions faciles et donnez de la puissance au moteur avec mesure mais détermination 269 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

268

FRANÇAIS

5.10.6


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

5.10.7

Transport

6

Un bateau Silver peut facilement être transporté sur une remorque. Assurez-vous que la remorque est adaptée à votre bateau: qu’il y a suffisamment de supports pour réduire les point de charge, que sa capacité de charge est suffisante pour supporter le bateau, le moteur, les équipements, etc.

Consultez le manuel du moteur pour les recommandations concernant le service d’entretien. Entreprenez les travaux nécessaires et faites-les exécuter par un centre d’entretien autorisé. D’autres parties demandant un entretien régulier comprennent:

Le poids admissible maximum de la remorque est indiqué sur son permis de circulation. Les renforts de la quille de la remorque doivent supporter la plupart du poids du bateau. Réglez les supports latéraux de manière à garantir que le bateau n’est pas secoué d’un côté à l’autre. Vérifiez une fois de plus que la remorque est accrochée avec sécurité au crochet de remorquage. Lorsque vous arrivez à destination, nettoyez le bateau. Rincez soigneusement toute saleté et le sel accumulé sur le bateau. Prenez un soin spécial pour rincer les côtés en aluminium pour empêcher le sel de laisser des traces permanentes sur la surface. ATTENTION!

La remorque à bateau doit être un peu plus lourde à l’avant. Assurez-vous que le bateau est solidement attaché à la remorque et que son poids est uniformément distribué sur les supports. Un bateau qui bouge va toucher des supports individuels et la coque pourrait être ainsi endommagée.

Entretien et hivernage

− dispositif de pilotage et commandes − pompes de cale − chauffage − cuisinière – extincteur et système de lutte contre l’incendie − tendelet ou toit-abri. Exécutez le service d’entretien selon les instructions spécifiques et les manuels.

6.1

Travaux avant l’hivernage

Si des températures inférieures à zéro sont prévues, vidangez l’eau de refroidissement du moteur comme décrit dans le manuel. Levez votre bateau Silver correctement hors de l’eau avant que le lac ou la mer ne gèle. Votre bateau n’est pas conçu pour être utilisé dans les glaces ou rester en eau durant l’hiver. Avant de lever le bateau sur la terre, il est conseillé d’exécuter les travaux suivants: − Lavez la coque. − Vidangez toute l’eau de la cale du bateau et enlevez les équipements qui ne sont pas nécessaire. Cependant, laissez dans le bateau les équipements de sécurité tels que les extincteurs.

270 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

269


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Lavage et nettoyage

Maintenez le bateau propre pour profiter de son confort et de sa sécurité et pour en conserver une valeur de revente. Habituellement c’est suffisant de nettoyer et de cirer le pont et les côtés. Pour le laver, utilisez de l’eau douce et un shampoing ordinaire pour bateau. N’utilisez pas de solvants forts car ils ont tendance à atténuer la brillance des surfaces de plastique renforcé. Pour ôter les rayures et la saleté incrustée, utilisez une matière à polir (polish) légèrement abrasive.

les dans un local chaud et sec. Rechargez les batteries au moins deux fois durant l’hiver. Pulvérisez un produit anti-moisissure et anti-corrosion sur les connecteurs électriques. Couvrez le bateau pour éviter l’accumulation de neige à l’intérieur du bateau. Cependant, ménagez une bonne ventilation. Normalement, aucune neige ne s’accumule sur la bâche si l’angle de la ligne de pente est au moins de 90°. Utilisez une bâche mesurant 6 × 4 m. ATTENTION!

Nettoyez le carénage immédiatement après que le bateau a été levé hors d’eau. Les algues et les limons sont faciles à enlever avant qu’ils ne sèchent.

6.4 6.3

Hivernage et service d’entretien

Faites le service d’entretien du moteur et d’autres équipements selon les instructions données. Si vous laissez le bateau à l’air libre ou dans des conditions humides, enlevez toutes les pièces en textile et autres matériaux qui pourraient moisir ou se corroder dans l’humidité. Lavez les cordages à l’eau douce et remplacez toute corde usée. Ouvrez le bouchon dans l’arcasse pour enlever toute l’eau accumulée dans la cale pour éviter qu’elle ne provoque des dégâts en gelant. Egalement laissez à demi ouverts les clapets à bille pour éviter qu’ils ne gèlent. Les instruments électriques doivent également être protégés contre l’oxydation et le vol en les enlevant et les entreposant dans un endroit sec durant l’hiver. Enlevez les batteries et placez-

La bâche et ses cordes d’attaches ne devrait pas être en contact direct avec la surface du bateau parce qu’en bougeant et frottant elles laissent des marques noires sur les surfaces en aluminium qui sont difficiles à enlever.

Travaux avant la mise à l’eau

Réparez tout dommage à l’enduit gélifié ou faites-le réparer selon la Section 7. Pour des conditions de mer, les croissances de salissures sur le carénage doivent être évitées en utilisant une peinture antisalissures. Une coque et une hélice sales augmente considérablement la consommation de carburant. Cependant, si le bateau navigue à l’embouchure d’une rivière ou dans une eau faiblement salée ou si le bateau est sorti de l’eau au moins une fois par semaine, on peut se passer de peinture antisalissures. Suivez attentivement les instructions du fabricant de la peinture antisalissures. Si vous enlevez la peinture existante, souvenezvous que la poussière et les boues produites durant ce processus sont toxiques. Il ne faut pas ou il n’est pas recommandé d’utiliser de la peinture antisalissures lorsque l’on ne navigue que sur l’eau douce des lacs intérieurs.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

270

271

FRANÇAIS

6.2


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

ATTENTION!

Ne peignez pas les anodes de zinc, le capteur du loch ou les tiges de piston des cylindres hydrauliques des volets de réglage de l’assiette. N’appliquez pas de peinture contenant du cuivre sur les pièces en aluminium.

Suivez les instructions du fabricant de peinture. Les peinture contenant du plomb ou du cuivre sont corrosives pour l’aluminium. Faites les services d’entretien du moteur selon le manuel. Vérifiez le fonctionnement des équipements électriques et enlevez l’oxydation sur les contacts de fusible, etc. Après la mise à l’eau du bateau, ouvrez toutes les vannes passecoque et vérifiez les tuyaux et les raccords en ce qui concerne des fuites. L’emplacement des dispositifs passe-coque est indiqué dans la Section 5. Remettez tous les dispositifs de sécurité dans le bateau avant de partir.

7

Réparations

reste un peu plus élevé que la surface l’entourant − fixez prudemment un ruban adhésif sur le point réparé − après que l’enduit s’est solidifié, enlevez le ruban et sablez l’endroit réparé si nécessaire pour le rendre net − polissez l’endroit réparé avec une pâte à polir. La nuance de couleur du bateau est indiquée dans les Caractéristiques Techniques. Des instructions plus détaillées pour faire des réparations peuvent être obtenues auprès du chantier naval ou du fournisseur de l’enduit. Lorsque vous installez de nouveaux accessoire, etc. au bateau, n’utilisez que des rivets et vis en aluminium ou en acier résistant à l’acide. Isolez de toutes les parties de la coque et celles en aluminium, tous les équipements fabriqués dans des matériaux métalliques autres que l’aluminium. ATTENTION!

Certains aménagement ultérieurs et modifications peuvent, si pas exécutés correctement, endommager le bateau et compromettre sa sécurité. Contactez le fabricant ou n’importe quel chantier naval autorisé avant de faire de nouveaux raccordements de mise à terre, des écoutilles supplémentaires, etc. ou de demander à quelqu’un d’autre de le faire.

ATTENTION!

Coupez toujours le courant avant d’entreprendre quelque travail que ce soit sur les équipements électriques. Si vous devez remplacer un composant électrique quel qu’il soit, assurezvous toujours qu’il est compatible avec la tension à bord.

En cas de panne du moteur ou des équipements, contactez le fournisseur correspondant. Des petits dégâts de surface (enduit gélifié) sur la coque et le pont peuvent être réparés par le propriétaire lui-même. Cependant, pour faire un bon travail, il faut de l’expérience et des efforts: − collez un ruban adhésif autour du point endommagé pour le protéger − poncez le périmètre de la trace de coup pour en enlever les bord aigus et dégraisser avec de l’acétone − mélangez 1.5 à 2.0% de durcisseur dans l’enduit gélifié − appliquez l’enduit sur l’endroit à réparer de manière à ce qu’il 272

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

271


Silver Colibri 405

Silver Fox DC/R 485

Silver Beaver 450

Silver Fox SC

273

Fig. 4. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

272

FRANÇAIS

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

274

Silver Hawk CC 540

Silver Eagle 650

Silver Hawk DC 540 Silver Dorado

Silver Eagle CC 630 Silver Shark DC 580

Fig. 4. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

273


Silver Moreno 620

Silver Eagle WA 650

Silver Condor 730

Silver Star Cabin 650

275 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

274

FRANÇAIS

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

276

Fig. 4. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

275


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Annexes PLANS DE DISPOSITION GENERALE DES BATEAUX DECLARATION DE CONFORMITE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CAPACITES DES RESERVOIRS SCHEMA DE CABLAGE

277 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

276

FRANÇAIS

SCHEMA DES RESERVOIRS


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Colibri 405

Pompe de cale

Coupe-circuit principal et fusible Batterie Passe-coque

278

Fig. 5. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

277


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Beaver 450

Pompe de cale

Extincteur

Batterie

Coupe-circuit principal et fusible

279 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

278

FRANÇAIS

Passe-coque


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox DC 485 Silver Fox R 485

Pompe de cale Batterie Coupe-circuit principal et fusible

Extincteur

Coupe-circuit principal et fusible

Fusible

280

Fig. 5. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

279


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Fox SC

Robinet de sectionnement passe-coque SULKUHANA Pompe de cale PILSSIPUMPPU Coupe-circuit principal et fusible PÄÄKYTKIN JA SULAKKEET Batterie AKKU

Extincteur SAMMUTIN

281 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

280

FRANÇAIS

AVOTILAN principal et fusible Coupe-circuit ITSETYHJENNYS


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Extincteur

Passe-coque Batterie Silver Hawk CC 540 Silver Hawk CC 540

Fusible Coupe-circuit principal et fusible

Passe-coque

Robinet de sectionnement passe-coque Pompe de cale

282

Fusible

Fig. 5. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

281


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Coupe-circuit principal et fusible Batterie

Silver Hawk DC 540

Passe-coque

Fusible Robinet de sectionnement passe-coque Pompe de cale

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

283 282

FRANÇAIS

Extincteur


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Shark CC/DC Silver CC/DC Silver Shark Eagle CC/DC Silver Eagle CC

Robinet de sectionnement passe-coque Pompe de cale

Batterie Coupe-circuit principal et fusible Extincteur

Passe-coque

Fusible

284

Fig. 5. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

283


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Orifice de remplissage de carburant

Extincteur

Coupe-circuit principal et fusible Batterie

Silver Dorado 540

Coupe-circuit principal Fusible

Réservoir bilgepumpe Pompe de cale

Robinet de sectionnement passe-coque

285 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

284

FRANÇAIS

Filtre à carburant


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle 650

Pompe de cale PILSSIPUMPPU

Robinet de sectionnement passe-coque SULKUHANA Passe-coque AVOTILAN TYHJENNYS Batterie, principal et fusible AKKU, Coupe-circuit PÄÄKYTKIN JA SULAKKEET

Extincteur SAMMUTIN

286

Fig. 5. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

285


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Star Cabin 650

Pompe de cale Robinet de sectionnement passe-coque Passe-coque

Coupe-circuit principal et fusible

Passe-coque

Fusible

287 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

286

FRANÇAIS

Batterie


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Cabin 650

Robinet de sectionnement passe-coque Pompe de cale Passe-coque

Robinet de sectionnement passe-coque Coupe-circuit principal et fusible Passe-coque

Batterie

Passe-coque

288

Fig. 5. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

287


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Eagle WA 650 Filtre

Pompe de cale Robinet de sectionnement passe-coque Coupe-circuit principal et fusible

Batterie

Fusibles

Extincteur d’incendie

289 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

288

FRANÇAIS

Passe-coque


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Silver Moreno 620

Pompe de cale

Filtre Robinet de sectionnement passe-coque

Coupe-circuit principal et fusible Fusibles

Batterie

Extincteur d’incendie

290

Fig. 5. Emplacement des passe-coque, robinets de sectionnement et pompes de cale.

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

289


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Robinet de sectionnement passe-coque Batterie

Radeau de sauvetage

Silver Condor 730

Robinet de sectionnement passe-coque

Coupe-circuits principaux Batterie

Coupe-circuit principal et fusible

Robinet de sectionnement passe-coque Pompe de cale

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

291 290

FRANÇAIS

Filtre `a carburant


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

Longueur cm

407

450

485

485

485

540

580

540

630

650

650

650

650

615

727

Largeur cm

180

181

195

195

195

217

225

217

240

240

240

240

240

235

261

Poids kg

205

300

370

430

400

520/540

660

630

650

810

1000

900

900

1025

1440

Tirant d’eau cm

20

24

25

25

25

28

30

28

30

32

32

32

32

39

43

Angle° de la cornière de bouchain

13

15,5

18

18

18

18,5

17,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20

21

Capacité du réservoir de carburant litres

105

130

105

130

130

130

130

130

180

340

Câble de direction cm

210

210

210

360

360

420/360

420

360

Câble de commande à distance cm

210

240

240

240

240

450/330

510/360

450/330

510/360

480

510

510

510

480

Câble de direction hydraulique cm

420

600

420

600

600

600

600

600

600

600

292 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

291


INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

COLIBRI 405

BEAVER 450

FOX DC 485

FOX R 485

FOX SC 485

HAWK CC/DC 540

SHARK CC/DC 580

DORADO 540

EAGLE CC 630

EAGLE 650

CABIN 650

STAR CABIN 650

EAGLE WA 650

MORENO 620

CONDOR 730

Nome de bateau de plaisance EU

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Marquage CE ca- D tégorie de design Auto-videur

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Nombre de passagers

4

5

5

6

5

7

7

7

7

7

7

6

7

9

8

Taille de moteur recommandé KW (CV)

22 kW (30 CV)

30 kW (40 CV)

37 kW (50 CV)

45 kW (60 CV)

45 kW (60 CV)

75 kW (100CV)

86 kW (115 CV)

75 kW (100CV)

112 kW (150CV)

130 kW (175CV)

112 kW (150CV)

112 kW (150CV)

130 kW (175CV)

149 kW (200CV)

220 kW (300 CV)

Charge maximale recommandée kg

330

405

435

435

465

615

525

615

635

675

625

450

675

750

1005

Matériau de la coque, aluminium de marine

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Des variations mineures en dimensions et poids peuvent survenir à cause des techniques de production. For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

293 292

FRANÇAIS

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SchĂŠma de montage: Colibri ja Beaver

294

Fig. 6. SchĂŠma de montage

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

293


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

DC For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

294

295

FRANÇAIS

SchĂŠma de montage: Fox R ja Fox DC


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Schéma de montage: Hawk DC, Dorado sekä Hawk CC, Eagle, Shark CC/DC

Silver Dorado 296

Fig. 6. Schéma de montage

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

295


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Schéma de montage: Eagle 650 ja Eagle WA, Eagle Star Cabin, Eagle Cabin CIRCUIT BREAKER N:O AMP

F1

SWITCH CONN.

10

CABLE N:O/COLOR

SIZE mm2

FUNCTION

BLUE

1,5

ORANGE

1,5

ANCHOR LIGHT INSTRUM LIGHTS

RED

1,5

NAV. LIGHTS

BLUE

1,5

ANCHOR LIGHT

NOT CONNECTED

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

10

OUTLET

GREEN/BLACK 1,5

10 10 10

WHITE/BLACK 1,5

INSTRUM INPUT

WHITE/GREY

DECK LIGHT

1,5

GREY/BLACK 1,5

CD/RADIO

WHITE/GREEN 1,5

WIPER II

LIGHT RED

1,5

WIPER I

WHITE/BLUE

1,5

WIPER C

EXTRA EQUIPMENT +

10

SPARE

25

RED

6

25

RED

6

TRIM

RED

2,5

BILGE P. AUTOMATIC (DIRECT INPUT)

7

GREY

2,5

BILGE P. MANUAL (DIRECT INPUT)

10

BLUE/RED

1,5

RADIO MEM (DIRECT INPUT)

RED

35

TO ENGINE

35

TO ENGINE

BLACK

FUEL TANK #1

+

E

D

C

2x6+2,5 - INPUT TO SWITCH PANEL & HULL H.

BLACK ORANGE GREY

1,5 1,5

1,5

WHITE/BLACK 1,5 B

A

ORG

Revisions

MH

Sign.:

17.10.-08

Date:

PAGE: 1/2

COPY RIGHT BY:

G

BLACK

MINUS INSTRUMENT LIGHTS FUEL TANK "G" FROM ENGINE CIRCUIT

SILVER EAGLE DC DIAGRAM -09 NAV I X

297

8178DRA

N:0

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

296

FRANÇAIS

BATTERY SWITCH


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

SchĂŠma de montage: Moreno ja Condor

298 Fig. 6. SchĂŠma de montage

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

297


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Schema du reservoir

ORIFICE DE REMPLISSAGE

VENTILATION DU RESERVOIR DE CARBURANT TUBE DE VENTILATION DU CARBURANT

TUYAU DE REMPLISSAGE TALIMENTATION DE CARBURANT VERS LE MOTEUR CAPTEUR RESERVOIR

299 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

298

FRANÇAIS

SCHEMA DU RESERVOIR


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Exigences de securite essentielles de la directive concernant les navires de plaisance listees selon la categorie d’inspection Norme appliquée

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3

Norme appliquée Exigences générales Identification de la coque Plaquette du fabricant Manuel du propriétaire Disposition et équipements Protection contre la chute par-dessus bord Arrimage du radeau de survie Echappées Ancrage, mouillage et remorquage Feux de navigation Protection contre le déversement Installation Moteur et local du moteur Système de carburant Système électrique

5.4 Système de pilotage 5.5 Système de gaz 5.6 Protection contre l’incendie Exigences concernant la structure Structure 3.1 Hydrostatique 3.2 Stabilité et franc-bord 3.3 Sustentation et flottaison Charge max. recommandée du fabricant 3.6

Silver Colibri 405

Silver Beaver 450

Silver Fox DC 485

Silver Fox R 485 / SC 485

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

Ouverture dans la coque, le pont et la superstruct. 3.5 Envahissement Caractéristiques de manœuvre 4 Caractéristiques de manœuvre EN ISO 11592:2001 2.4 Visibilité depuis le poste principal de pilotage RSG Guidelines, NBS F10 3.4

300

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

299


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Norme appliquée

2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 3.1 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5 4 2.4

Système électrique Système de pilotage Système de gaz Protection contre l’incendie Exigences concernant la structure Structure Hydrostatique Stabilité et franc-bord Sustentation et flottaison Charge max. recommandée du fabricant

Silver Hawk 540 DC/CC

Silver Shark 580 DC/CC

Silver Eagle 630 CC

Silver Eagle 650

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

Ouverture dans la coque, le pont et la superstruct. Envahissement Caractéristiques de manœuvre Caractéristiques de manœuvre EN ISO 11592:2001 Visibilité depuis le poste principal de pilotage RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10592:1995

EN ISO 15083:2003 EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

300

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

301

FRANÇAIS

2.1 2.2 2.5

Norme appliquée Exigences générales Identification de la coque Plaquette du fabricant Manuel du propriétaire Disposition et équipements Protection contre la chute par-dessus bord Arrimage du radeau de survie Echappées Ancrage, mouillage et remorquage Feux de navigation Protection contre le déversement Installation Moteur et local du moteur Système de carburant


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Essential safety requirements in the Recreational Craft Directive listed according to inspection category Norme appliquée Exigences générales 2.1 Identification de la coque 2.2 Plaquette du fabricant 2.5 Manuel du propriétaire Disposition et équipements 2.3 Protection contre la chute par-dessus bord 3.7 Arrimage du radeau de survie 3.8 Echappées 3.9 Ancrage, mouillage et remorquage 5.7 Feux de navigation 5.8 Protection contre le déversement Installation 5.1 Moteur et local du moteur Système de carburant

5.2

5.3

Système électrique

5.4 Système de pilotage 5.5 Système de gaz 5.6 Protection contre l’incendie 3.1

Exigences concernant la structure Structure

Norme appliquée Silver Cabin 650

Silver Cabin DTI

Silver Star Cabin 650

Silver Star Cabin DTI

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 15085:2003 RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG EN ISO 8099:2000

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000,, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 11105:1997 EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

Hydrostatique

3.2 Stabilité et franc-bord 3.3 Sustentation et flottaison 3.6

Charge max. recommandée du fabricant

3.4 Ouverture dans la coque, le pont et la superstruct. 3.5 Envahissement Caractéristiques de manœuvre Caractéristiques de manœuvre 2.4 Visibilité depuis le poste principal de pilotage

302 4

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

301


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

2.1 2.2 2.5 2.3 3.7 3.8 3.9 5.7 5.8 5.1 5.2

Norme appliquée Exigences générales Identification de la coque Plaquette du fabricant Manuel du propriétaire Disposition et équipements Protection contre la chute par-dessus bord Arrimage du radeau de survie Echappées Ancrage, mouillage et remorquage Feux de navigation Protection contre le déversement Installation Moteur et local du moteur Système de carburant

5.3 Système électrique 5.4 Système de pilotage 5.5 Système de gaz 5.6 Protection contre l’incendie

Norme appliquée Silver Dorado 540

Silver Eagle WA 650

Silver Moreno 620

Silver Condor 730

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 8666:2002 ISO 10087:1996 / A1 2000 RCD annex I, 2.2 EN ISO 10240:2004

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15085:2003

EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

RSG Guidelines EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 15084:2003 1972 COLREG

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 28848 + A1:2000, EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 EN ISO 10592:1995

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

EN ISO 9094-1:2003

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

RSG Guidelines, NBS-VTT Extended rule

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 15083:2003

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

Exigences concernant la structure 3.1 Structure RSG Guidelines,

NBS-VTT Extended rule

fabricant 3.4 Ouverture dans la coque, le pont et la superstruct. 3.5 Envahissement Caractéristiques de manœuvre 4 Caractéristiques de manœuvre 2.4 Visibilité depuis le poste principal de pilotage

EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002 EN ISO 12217:2002, EN ISO 14946:2001

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

302

EN ISO 11592:2001 RSG Guidelines, NBS F10

303

FRANÇAIS

Hydrostatique

3.2 Stabilité et franc-bord 3.3 Sustentation et flottaison 3.6 Charge max. recommandée du


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Déclaration de conformité Directive concernant les Bateaux de Plaisance 2003/44/EY FABRICANT Nom du fabricant: Silver Veneet Oy Adresse: Sorvitie 4 Code postal: FI-63700 Localité: Ähtäri Pays: Finlande Module utilisé: B+C, Aa ORGANISME NOTIFIE Nom: VTT Numéro d’immatriculation: 0537 Adresse: PL 1000 Code postal: FI-02044 VTT Localité: Espoo Pays: Finlande Nom: International Marine Certification Institute (IMCI) Numéro d’immatriculation: 0609 Adresse: Rue Abbé Cuypers 3 Code postal: B-1040 Localité: Bruxelles Pays: Belgique

304 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

303


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

Nom de fabrique et modèle Catégorie de design Silver Colibri D

Certificat d’examen du type No: 628/01/1B0/2006

Type de bateau

Silver Beaver

C

629/01/1B0/2006

Silver Fox DC

C

630/01/1B0/2006

37

4,85/1,95/0,25

Silver Fox R

C

45

4,85/1,95/0,25

Silver Fox SC

C

45

4,85/1,95/0,25

Silver Hawk DC

C

VTT-C-3572-10vene-002-08 VTT-C-3572-10vene-002-08 632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Hawk CC

C

632/01/1B0/2006

75

5,40/2,17/0,28

Silver Dorado

C

VTT-C-060005-10-ven-01

75

5,40/2,17/0,28

Silver Shark DC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Shark CC

C

BBSKVVT002

86

5,80/2,25/0,30

Silver Eagle 650

C

130

6,30/2,40/0,30

Silver Eagle CC

C

VTT-C-3575-10vene-001-08 VTT-C-3575-10vene-001-08

112

6,30/2,40/0,30 7,26/2,60/0,50

Bateau ouvert avec moteur hors-bord

Matériau de construction Alliage d’aluminium Plastique renforcé

Puissance max. du moteur (kW) 22

Longueur/largeur/ tirant d’eau (m) 4,07/1,80/0,20

30

4,50/1,81/0,24

Silver Condor

C

VTT-C-2414-10-vene-001-08

220

Silver Moreno

C

VTT-C-1210-10-vene-001-07 Bateau avec pont et

149

6,15/2,35/0,32

Silver Star Cabin

C

BBSKVVT001

112

6,50/2,40/0,32

moteur hors-bord

Silver Eagle WA

C

VTT-C-1211-10-vene-001-07

130

6,50/2,40/0,32

Silver Cabin

C

634/01/1B0/2006

112

6,50/2,40/0,32

Silver Star Cabin DTI

C

BSILVER003

Silver Cabin DTI

C

635/01/1B0/2006

Bateau avec pont et moteur inbord

Je déclare ici que le bateau de plaisance identifié ci-dessus répond à toutes les exigences essentielles en accord avec la liste des points au verso de ce document (y compris le certificat d’examen du type CE, si un tel certificat a été émis).

86

6,50/2,40/0,32

86

6,50/2,40/0,32

Juhani Haapaniemi, Directeur Général Date: 1 janvier 2009

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

304

305

FRANÇAIS

Exigences de securite essentielles de la directive concernant les navires de plaisance listees selon la categorie d’inspection


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

306 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

305

Silver - OWNER'S MANUAL 2009  

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 1 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 Fo...

Silver - OWNER'S MANUAL 2009  

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 1 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 Fo...

Advertisement