Page 1

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

1


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

  

  !" # $%&'   (     

  ' % " )   " *   %#   # ) #  " %  %+'  %    ,%  #  

 !"   -"" %+' " ) + ) ""%* )+    -" )  #    )  " (  ""%  # !  #    

 ( . % +'     %  *  ## * ) +  " *    " ) "    /#% +  ") ) *  !  ") -"" ""% *  "%

 " " )( "  

 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

2


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

  3URGXFWLRQ

 ( -" !% %  + " *   " 1 %   *        -  2 % +' ' ) 

 + * )   ! " )         *  "   ) "    '  3  ) (  " * 

    *  4     ) +   " 1)  1)  # %+'

 

0

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

3


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

  5

6  

 7" - )( " * ""  "  *   "" 4    

 

,

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

4


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

  9 5

: 

 " #" ; " * %+'  %  + #4 )4  2* 2 12 ' + # % " 

 

8

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

5


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

  5

: 

 

<

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

6


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

        

 ( #  =)  )       *   # $ "% >  ) 2 ?  ) #   * % #  % +'  %  +  + # $ # ""% < 2 "      $ 4 %  >) @ )    +  *  

"" )2 ?  )  2  % +' "% #  %    + < 0         +  8  (     (    %  " # )    " # # *   

* 2 %  #   +   

 % 2  " %   "   #  %     *  %  #  -% # %+' 3   "  # - %  ) - %  % " + % 2 **    + #)   *   " *  %    %    # 

   (   #  .   !"      ""% # % +'  -" ) " A  "  +      %    # #     2 %)( %  + #  *  )  %  # 

#%+' " %  * * '  # " )# ) " % +   # * , $2  + B # +    )    # "   +   # )        

 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

7


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

          !"#$% 9ÂśV

 ( #  =)  )       *   # D ; "% ) ( )#   * % #  % +'  %  +  

 +  > < ' >    # ""%  # & + 3 2 " + +  C 2  % +' "% #  %    + E < 0      

!"   +  8  (     (    %  " # )    " # # *   

* 2 %   #     +  1    

 % 2  " %   "   #  %     *  %  #  -% # %+'  2 **  " ) + #   *  " * "     % +   #  

 2    %   " %   +   " #  "4   %  "  ) "  # +'  % + %   (   #  .   !"      ""% # % +'  -" ) " A  "  +      %    # #     2 %)( %  + #  *  )  %  # 

#%+' " %  * * '  # " )# ) " % +   # * , $2  + B # +    )    # "   +   # )        

 

C

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

8


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

  'ULOOLQJ5LJ

 " # 1 + +  " * %+' %  )  #C1 ' )   +  2 * +

+ + F  76

 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

9


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

     

 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

10


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

      !&  "#$%'"&'' ( ( ( 

 ( # =) ) "     *   # G @## "% ) ( )#     * % # % +'  %   +   +     0  1 + +   2  + + H  *   % +'  %    #   "  % ) #   

 # +  +   #   "  %    # % +'   ' )  '    * %  2      * %   #  1#

 ' *       "%   ""+ *  -  2  * % #%+'  +% (   % " *   #

   +'      *   % +'  %  "     +  

 %    #   1  !  2  "  %   "   #  %  " *  % " +% # %  %+'   2    

+         **  "  ) " *  %1 1 "  % 2   %  #%    " *% # 

 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

11


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

      !  $' ( ( ( 

  ( #  =)  )  "        *   # G @## "% ( )#  * % # %+'  %  +  + # $ + +  2  + +   *   % +'  %    #   "  % ) #   

 # +  +   #   "  %    # % +'   ' )  '    * %  2      * %   #  1#

 ' *       "%   ""+ *  -  2  * % #%+'  +% (   % " *   #

   +'      *   % +'  %  "     +  

 %    #   1  !  2  "  %   "   #  %  " *  % " +% # %  %+'   2  1#    

    +    ** +%  # "   )  " *   %1 1 "  %  2    %  #%    " *% # 

 For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

12


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

  &HPHQW&DUULHUV

 (  "" #   #  * ,% 6%  * " * + ! % +  % "   

 

0

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

13


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

    

 

,

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

14


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

   &+%(   )3 ( ""  "+      G & ( ( & + & ## > + & ""% " $ 

 *%/  $ "% $* "% $ 

" "%  3  "% 3 >

  "% > ?

 "% >###  +   

   ' "% '% /(>  F*  G  ' 2% "%  ""   "% I ?   "% ?  (   (  ! ; "% @$ @ "% @$   3

$   2 

17F 1 " 17F 13  1&@$ 1? % 1F  1?   1( 1?   17 17F 13  17F 1?   17F 1?)7 ! 17 1?   1&@$ 1( 1?   13  1$ ' 17F 1?   1?   1$ ' 1?   1? % 17 1 ! 1?   1?   17F 17F 17F 17 17F

2 @  ##  */@ % (  ##     2  2  2  $   & '  "% '  * 

 ""  +  # " %##    G @## "% G # "% D" D ; "%

1/% 17F 17F 1? % 1?   1?   17F 1? % 17F 17 1 1? % 1?   1( 1?   1?   1?   1&@$ 17F 1?   1( 1?   17F 1( 

9  ( & (> # *J,< 1, = $ ? 2 K L,<,<00 3!K L,<,<00 + K  K # M   

8

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

15


For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

    ( 1/% * + 1?   & F & 1  (#  ( 17 ( '' ( 12' % ( ?* 1/% ( ( 17F ((@? 1&A ( &'(  1? % ( 1/  ( ! 1 ! ( 2 1  ( "" 1+ (  1/% $ 

( 17 &( 1?   1 "   ' 13  * ' 1>

 3)N  >; 1 " 3 A@

  1>  % > 7  1>

 > ! 1 " >; +;( 1/  "" 1F   + ( 1>  %  ( 1>

   > +" ! 17  F ( 1 F % " $ '% 1F  F 2 2 " 1N  F ( 1% F % $ '% 1N" ?/( 1  / ( 1"" / " *  1/% /  1/  N  1N  + ! 1>

 % "% 1%   *   O - 13 

  ( ? ( ? D

 ( ?  (     # '  ! " %  " 2& ";+ 2$ ' '" 2 2  @ %!(  + "% &' ( (    2 ( (  " % ""  G (  " 2 "" ( 2 ! 2   

17 1/  1? D

 1? % 1>  % 17 1  1 F 1/  1/  1/  1 1% 1 + 1 1/  1 F 12 1 F 1F  1 12 1 " 12 

)  = & + 1 ###  $ "% $ 

" "% 3 ##   ##  G @## "% G @## "% D ; "%

1$ ' 13  1?   1?   1? % 1&A 1( 1 "  1( 

9  ( & (> # *J,< 1, = $ ? 2 K L,<,<00 3!K L,<,<00 + K  K # M   

<

For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404

 

16

HW Carlsen - HW_Carlsen_Presentation  

ZZZZKZFDUOVHQFRP +DQGRXWWW0:: For more details visit www.marinemegastore.com or call 0871 8732404 1 For more details visit www.marinemegast...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you