KVMO | Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

KVMO | Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

Den Haag, Netherlands

De KVMO komt op voor de belangen van marineofficieren

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren bestaat al meer dan 125 jaar en heeft in de statuten drie doelstellingen opgenomen: 1. een goede relatie met de Nederlandse samenleving;
2. de instandhouding van een voor haar taak berekende zeemacht;
3. goede collectieve en individuele belangenbehartiging van haar leden.

www.kvmo.nl