Page 1

5. La música de la noblesa CONTINGUTS I OBJECTIUS Aquest treball proposa conèixer la música medieval a través dels gèneres i d’algunes melodies, segons l’estament que estigueu treballant. L’enfocament és sobretot procedimental. Observarem sobre la partitura les melodies i n’interpretarem alguna amb la flauta. Cal que llegiu els textos del dossier i que contesteu les preguntes. El professor us facilitarà la resta del material necessari.

MATERIAL El dossier està format per un contingut informatiu, les partitures i les activitats. Necessiteu una flauta per interpretar la cançó, connexió a internet per buscar informació i per fer el mural a la pàgina web.

MÚSICA PROFANA La música profana és aquella que no va destinada al culte religiós. N’hi ha de dos tipus: Música Profana Vocal i de Música Profana Instrumental.

La música vocal la cantaven els trobadors i els joglars. La música trobadoresca, fou creada pels trobadors per acompanyar les seves poesies, des de finals del s. XI fins a finals del s. XIII.


Activitats Busqueu informació i feu les activitats següents. 1- Què és un trobador?

Un trobador és un poeta cantant de l’Edat Mitjana, que crea composicions literàries i musicals.

2- Què és un joglar? És un intèrpret musical dels textos escrits pels trobadors.

3- Coneixem el nom d'uns tres-cents cinquanta trobadors, vint-i-quatre dels quals són catalans. Busqueu el nom d'un trobador català important i expliqueu alguna cosa d'ell. Guillem de Berguedà: es un dels grans trobadors catalans. Va escriure 28 poemes, en els quals es fa referència a conflictes que va protagonitzar com a senyor feudal amb professionals al Berguedà i al Vallès.

4- El fragment d’aquesta poesia és de Guillem de Cabestany trobador del s. XII- XIII, on fa un elogi a la seva dama estimada.

Lo dous cossire (Fragment )

(Traducció al català actual:)

Lo dous cossire

La dolça preocupació

que'm don'Amors soven,

que em dóna Amor sovint,

dona, 'm fai dire

senyora, em fa dir

de vos maynh ver plazen.

de vós molt vers plaent.

Pessan remire

Pensant amb la imaginació

vostre cors car e gen,

torno a mirar el vostre cos estimat

cuy ieu dezire

i gentil, el qual jo desitjo

mais que no fas parven.

més que no faig manifest.


E sitot me desley

I, encara que per vós

per vos, ges no'us abney,

em desencamini,

qu'ades vas vos sopley

no renego gens de vós,

ab fina benevolensa.

abans us suplico

Dompn'en cuy beutatz gensa,

amb lleial benevolència.

mayntas vetz oblit mey,

Senyora a qui la beutat

qu'ieu lau vos e mercey.

adorna moltes vegades m’oblido de mi mateix quan us lloo i us demano pietat.

a) Segons la temàtica de la cançó, a quin grup la classificaríeu? La classificaríem en romanç. b) En quin idioma està escrita la cançó original? En català antic. c) Expliqueu amb les vostres paraules la temàtica/contingut de la cançó . El contingut de la cançó és la pietat i la suplica.

d) El dia de l’exposició haureu de recitar la poesia anterior. Si voleu, podeu afegir-hi un acompanyament instrumental.

WWW

Gràcies als joglars, pobres cantaires ambulants, aquestes poesies dels trobadors arribaven al públic, el qual era en gran part privat de la lectura,


no solament per motiu de l’analfabetisme, sinó per la raresa i el gran preu del llibre manuscrit. De vegades els joglars s'acompanyaven amb el llaüt o l'arpa, instruments de corda que estaven prohibits a les esglésies.

5- Quines eren les característiques que havia de tenir un Joglar? Les característiques que havia de tenir un Joglar eren; havien de saber llegir i tocar partitures i cançons.

6- Heu de cercar informació sobre els principals instruments musicals a l'Edat Mitjana i classificar-los segons la classificació sistemàtica per famílies instrumentals i presentar-lo de forma visual en la pàgina web.

WWW

- Heu de cercar informació sobre els instruments i buscar imatges. - Els instruments es classificaran segons la tipologia. Hi podeu adjuntar imatges.

06 música noblesa