Issuu on Google+

Pe#ts   GRANS   POETES  

3r  de  primària   Curs:  2011/12  


El  sol  a  l’es5u  es  tan  bonic   que  fa  dibuixos  al  riu      

Un  any  de  vida   es  passa  molt  ràpid.   Albert  DeDios  


La  terra  és  molt  llesta   perquè  fa  que  la  vida  sigui  una  festa.  

El    llac  és  veu  pe5t     perquè  és  de  nit.  

Anna  Floriach  


El  gel  i  la  nit   fan  que  el  temps  sigui  mes  bonic.    

Trenco  la  nit   que  el  sol  ja  esta  aquí.  

Àlex  Miró  Gómez  


El  sol  i  la  lluna   fan  que  el  mon  sigui  millor.  

El  far   il·∙lumina  el  mar.    

Eloy  Jerez  


La  terra  es  blava   I  se  li  cau  la  baba  

L'ocell  fa  el  niu   Abans  de  l'es5u    

Sandra  Marsal  


L’arbre  és  gran   i  sembla  un  gegant  

L’illa  és  pe5teta     i  sembla  una  formigueta  

Narcís  Carol  


La  terra  és  rodona   Bonica  i  bufona.  

La  terra  és  rodona  tranquil·∙la  i  bufona   I  sobre  tot  a  Barcelona.   Maria  Puig  


La  Terra  és  blanqueta     I  una  mica  rodoneta.  

Amb  l'arc  de  Sant  MarJ   És  tant  bonic  que  fem  un  rodolí.  

Paula    Muñoz  


La  terra  és  gran   i  es  passa    la  vida  voltant  

La  muntanya  és  punxeguda   Si  la  vols  escalar  necessites  una  beguda    

Mireia  Prat  


La  terra  és  bonica     i  sembla  una  canica.  

La  primavera  és  diver5da                         i  fa  que  la  terra  es5gui  florida.  

Roger  Mateu  


El  volcà  a  la  nit   fa  el  món  més  pe5t.  

El  meu  amic  ha  vist  un  arc  de  sant  MarJ   tan  bonic,  tan  bonic  que  el  recorda  per  dormir  

David  Mata  


A  la  terra  de  nit   tothom  està  adormit.  

La  terra  és    tranquil·∙la     bonica  i  bufona.   Carla  Soley  


Les  abelles  pel  cel     fan  la  mel.  

El  bo  i  el  dolent   fan  que  el  mon  sigui  més  calent.  

Abril  Romero  


La  terra  es  tan  forta   que  gira  torta.  

L’arbre  és  gran   i  sembla  un  dit  d’un  gegant.    

Aaron  Baños  


Es  tant  rodona  la  lluna   que  sembla  una  pruna      

L'illa  és  tan  bromista   que  mai  esta  trista  

Paola  Deffarge  


Els  núvols    semblen    papallones   salten    pels    arbres    com    les    mones.      

El  riu  es  blau  i  fred     i  el  tacte  m’arriba  a  l’esquelet.   MÀRIA  SORIANO  


Cuidem  a  la  terra  neta     Perquè  quedi  polideta.  

La  terra  es  dura     I  sembla  una  armadura.  

Jan  Grimau  


La  terra  es  tan  bufona   que  per  la  nit  dorm  amb  corona.  

El  núvol  és  tan  blanc   perquè  viu  allà  dalt.    

Lola  Monsó  


La  lluna  es  rodona     i  sembla  una  poma.    

Al  camí  no  hi  ha  ningú   si  camines  et  trobes  algú  

Paula  Ripollés  


La  trompa  de  l’elefant   sembla  un  dit  gegant.  

L’illa  és  rodona   I  m’acosto  amb  una  canoa.   Enric  Mares  


L'arc  de  Sant  Mar5     és  tan  bonic  que  sembla  un  violí.  

La  muntanya  es  tan  alta     que  per  pujar-­‐la  encara  em  falta.  

Anna  Serra  


El  gel  és  tan  fred   que  tothom  va  abrigadet.  

La  lluna  és  tan  rodona   que  sembla  una  pruna.  

Paula  li  


La  terra  i  la  natura   porten  aigua  fins  a  la  cintura.  

Quan  és  fa  fosc  el  cel   té  un  color  de  mel.  

Maria  Nualart  


Tota  la  tarda  hi  ha  pluja     però  es  sempre  fluixa.  

Les  muntanyes  son  altes  i  arrodonides   i  semblen  farcides.  

Arnau  Olivé  


El  cel  és  tan  gran   que  sembla  un  gegant.  

Amb  el  meu  tros  de  peu   Desfaig  la  neu.  

Àlex  Fernández  


Els  camps  estan  plens  de  flors   Vaig  caminant  i  noto  els  olors.  

La  llum  es  groga  i  il·∙lumina  el  mar   Ens  permet  veure  el  calamar.  

Marc  Bueno  Petits grans poetes 3r