Page 1

Pe#ts GRANS   POETES  

3r de  primària   Curs:  2011/12  


El sol  a  l’es5u  es  tan  bonic   que  fa  dibuixos  al  riu      

Un any  de  vida   es  passa  molt  ràpid.   Albert  DeDios  


La terra  és  molt  llesta   perquè  fa  que  la  vida  sigui  una  festa.  

El  llac  és  veu  pe5t     perquè  és  de  nit.  

Anna Floriach  


El gel  i  la  nit   fan  que  el  temps  sigui  mes  bonic.    

Trenco la  nit   que  el  sol  ja  esta  aquí.  

Àlex Miró  Gómez  


El sol  i  la  lluna   fan  que  el  mon  sigui  millor.  

El far   il·∙lumina  el  mar.    

Eloy Jerez  


La terra  es  blava   I  se  li  cau  la  baba  

L'ocell fa  el  niu   Abans  de  l'es5u    

Sandra Marsal  


L’arbre és  gran   i  sembla  un  gegant  

L’illa és  pe5teta     i  sembla  una  formigueta  

Narcís Carol  


La terra  és  rodona   Bonica  i  bufona.  

La terra  és  rodona  tranquil·∙la  i  bufona   I  sobre  tot  a  Barcelona.   Maria  Puig  


La Terra  és  blanqueta     I  una  mica  rodoneta.  

Amb l'arc  de  Sant  MarJ   És  tant  bonic  que  fem  un  rodolí.  

Paula  Muñoz  


La terra  és  gran   i  es  passa    la  vida  voltant  

La muntanya  és  punxeguda   Si  la  vols  escalar  necessites  una  beguda    

Mireia Prat  


La terra  és  bonica     i  sembla  una  canica.  

La primavera  és  diver5da                         i  fa  que  la  terra  es5gui  florida.  

Roger Mateu  


El volcà  a  la  nit   fa  el  món  més  pe5t.  

El meu  amic  ha  vist  un  arc  de  sant  MarJ   tan  bonic,  tan  bonic  que  el  recorda  per  dormir  

David Mata  


A la  terra  de  nit   tothom  està  adormit.  

La terra  és    tranquil·∙la     bonica  i  bufona.   Carla  Soley  


Les abelles  pel  cel     fan  la  mel.  

El bo  i  el  dolent   fan  que  el  mon  sigui  més  calent.  

Abril Romero  


La terra  es  tan  forta   que  gira  torta.  

L’arbre és  gran   i  sembla  un  dit  d’un  gegant.    

Aaron Baños  


Es tant  rodona  la  lluna   que  sembla  una  pruna      

L'illa és  tan  bromista   que  mai  esta  trista  

Paola Deffarge  


Els núvols    semblen    papallones   salten    pels    arbres    com    les    mones.      

El riu  es  blau  i  fred     i  el  tacte  m’arriba  a  l’esquelet.   MÀRIA  SORIANO  


Cuidem a  la  terra  neta     Perquè  quedi  polideta.  

La terra  es  dura     I  sembla  una  armadura.  

Jan Grimau  


La terra  es  tan  bufona   que  per  la  nit  dorm  amb  corona.  

El núvol  és  tan  blanc   perquè  viu  allà  dalt.    

Lola Monsó  


La lluna  es  rodona     i  sembla  una  poma.    

Al camí  no  hi  ha  ningú   si  camines  et  trobes  algú  

Paula Ripollés  


La trompa  de  l’elefant   sembla  un  dit  gegant.  

L’illa és  rodona   I  m’acosto  amb  una  canoa.   Enric  Mares  


L'arc de  Sant  Mar5     és  tan  bonic  que  sembla  un  violí.  

La muntanya  es  tan  alta     que  per  pujar-­‐la  encara  em  falta.  

Anna Serra  


El gel  és  tan  fred   que  tothom  va  abrigadet.  

La lluna  és  tan  rodona   que  sembla  una  pruna.  

Paula li  


La terra  i  la  natura   porten  aigua  fins  a  la  cintura.  

Quan és  fa  fosc  el  cel   té  un  color  de  mel.  

Maria Nualart  


Tota la  tarda  hi  ha  pluja     però  es  sempre  fluixa.  

Les muntanyes  son  altes  i  arrodonides   i  semblen  farcides.  

Arnau Olivé  


El cel  és  tan  gran   que  sembla  un  gegant.  

Amb el  meu  tros  de  peu   Desfaig  la  neu.  

Àlex Fernández  


Els camps  estan  plens  de  flors   Vaig  caminant  i  noto  els  olors.  

La llum  es  groga  i  il·∙lumina  el  mar   Ens  permet  veure  el  calamar.  

Marc Bueno  


Petits grans poetes 3r  

Poemes escrits pels alumnes de 3r de Primària