Page 1

Característiques del català: Dins del Català hi podem distingir dos tipus, el Català Occidental (és el  conjunt de dialectes del català parlats a l'oest de Catalunya, a la Franja, a  Andorra i al País Valencià) i el Català Oriental (és el conjunt de dialectes del  català parlats a l'est i el nord de Catalunya, a les Illes Balears i a l'Alguer)

Català Occidental ­Fonètica:  ∙Distinció o, u àtones. ∙Distinció a, e àtones, com mare  ∙Pronúncia de la i seguida de x. Paletal. ∙Paletalització dels grups llatins LY, C'L, G'L.

­Morfologia: ∙Manteniment de la nasal dels plurals proparoxítons ∙Es manté la o final i la e final a la 1a P.

­Lèxic: xiquet, espill, roig, granera, vesprada i monyo.

Català Oriental  ­Fonètica:  ∙Confusió a, e àtones en J  ∙Neutralització de o, u en v. ∙Obertura de la e tancada del llatí vulgar>e ∙No pronúncia de la i seguida de x palatal. 

­Morfologia: ∙Es manté la ­u, ­i, ­ a la primera persona de l'impersonal. ∙Es mantenen en la primera, segona, tercera i sisena dels inocatius a la  segona persona de l'imperatiu. 

­Lèxic: nen, mirall, vermell, escombra, tarda i cabell.

valencia  

treball d'institut